AllowAdditions Özelliği

Uygulandığı öğe

Form Nesnesi

Kullanıcının form kullanırken kayıt ekleyip ekleyemeyeceğini belirtmek için AllowAdditions özelliğini kullanabilirsiniz. Okuma/yazma Boole.

ifade.AllowAdditions

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren ifade.

Ayar

AllowAdditions özelliği aşağıdaki ayarları kullanır.

Ayar

Visual Basic

Açıklama

Evet

True

(Varsayılan) Kullanıcı yeni kayıt ekleyebilir.

Hayır

False

Kullanıcı yeni kayıt ekleyemez.


AllowAdditions özelliğini, formun özellik sayfasını, makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Notlar

Kullanıcıların mevcut kayıtları görüntülemesine veya düzenlemesine izin verip yeni kayıt eklemesini engellemek için AllowAdditions özelliğini Hayır olarak ayarlayın.

Mevcut kayıtlarda değişiklik yapılmasını önlemek (formu salt okunur yapmak) isterseniz AllowAdditions, AllowDeletions ve AllowEdits özelliklerini Hayır olarak ayarlayın. Ayrıca, RecordsetType özelliğini Anlık görüntü durumuna getirerek de kayıtları salt okunur yapabilirsiniz.

Bir formu yalnızca veri girişine açmak istiyorsanız formun DataEntry özelliğini Evet olarak ayarlayın.

AllowAdditions özelliği Hayır olarak ayarlandığında, Veri sekmesindeki Kayıtlar bölümünde yer alan Yeni Kayıt komutu kullanılamaz.

Not: OpenForm eyleminin Veri Modu bağımsız değişkeni kullanıldığında Microsoft Office Access 2007, bir dizi form özelliği ayarını geçersiz kılar. OpenForm eyleminin Veri Modu bağımsız değişkeni Düzenleme olarak ayarlanırsa Access formu aşağıdaki özellik ayarlarıyla açar:

  • AllowEdits — Evet

  • AllowDeletions — Evet

  • AllowAdditions — Evet

  • DataEntry — Hayır

OpenForm eyleminin bu mevcut özellik ayarlarını geçersiz kılmasını engellemek için Veri Modu bağımsız değişkeni ayarını atlayın. Böylece Access formun tanımladığı özellik ayarlarını kullanır.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, bir formdaki tüm denetimler için ControlType özelliği incelenir. Her etiket ve metin kutusu denetimi için, yordam bu denetimlere yönelik SpecialEffect özelliğinde geçiş yapar. Etiket denetimlerinin SpecialEffect özelliği Gölgeli olarak ve metin kutusu denetimlerinin SpecialEffect özelliği Normal olarak ayarlanıp AllowAdditions, AllowDeletions ve AllowEdits özelliklerinin de tümü Doğru olarak ayarlandığında intCanEdit değişkeni, temel verilerin düzenlemesine izin verecek şekilde değiştirilir.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×