Adım 5 - Gerçek Dünyadan Örnekler

İlk Sütununda Belirli Bir Dize İçeren Bir Tablonun Tüm Satırlarını Silme

(Word MVP Bill Coan)

Sub DeleteRows() 

Dim TargetText As String
Dim oRow As Row
If Selection.Information(wdWithInTable) = False Then Exit Sub
 
TargetText = InputBox$("Enter target text:", "Delete Rows")
 
For Each oRow In Selection.Tables(1).Rows
 
If oRow.Cells(1).Range.Text = TargetText & vbCr & Chr(7) Then oRow.Delete

Next oRow
End Sub

Bir Tablodaki Tüm Boş Satırları Silme

(Word MVP’leri Dave Rado ve Ibby)

Public Sub DeleteEmptyRows()
Dim oTable As Table, oRow As Range, oCell As Cell, Counter As Long, _
NumRows As Long, TextInRow As Boolean

' Specify which table you want to work on.
Set oTable = Selection.Tables(1)

' Set a range variable to the first row's range
Set oRow = oTable.Rows(1).Range
NumRows = oTable.Rows.Count
Application.ScreenUpdating = False

For Counter = 1 To NumRows
StatusBar = "Row " & Counter
TextInRow = False

For Each oCell In oRow.Rows(1).Cells
If Len(oCell.Range.Text) > 2 Then
'end of cell marker is actually 2 characters
TextInRow = True
Exit For
End If
Next oCell

If TextInRow Then
Set oRow = oRow.Next(wdRow)
Else
oRow.Rows(1).Delete
End If

Next Counter

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Bir Sunudaki Boş Metin Kutularını Silme

Sub RemoveEmptyTextBoxes()
Dim SlideObj As Slide
Dim ShapeObj As Shape
Dim ShapeIndex As Integer
For Each SlideObj In ActivePresentation.Slides
For ShapeIndex = SlideObj.Shapes.Count To 1 Step -1
Set ShapeObj = SlideObj.Shapes(ShapeIndex)
If ShapeObj.Type = msoTextBox Then
If Trim(ShapeObj.TextFrame.TextRange.Text) = "" Then
ShapeObj.Delete
End If
End If
Next ShapeIndex
Next SlideObj
End Sub

 1. Adım - Makro Kaydedici ile Çalışmaya Başlama

2. Adım - Kodu Okuma ve Anlama

3. Adım - Programlamanın Esaslarını Kavrama

4. Adım - Makronuzu Başkalarıyla Paylaşma

5. Adım - Gerçek Dünyadan Örnekler

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×