ActiveX denetimi ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi özel ActiveX denetiminizi oluşturmak ve dağıtmak, Microsoft Office InfoPath'te olmayan bir işlevsellik sunmasının yanı sıra diğer form şablonu tasarımcıları için de zamanınız ve enerjiniz olmasını sağlar. tasarım modu kullanılabilir Microsoft ActiveX denetimleri oluşturabilir ve ardından oluşturduğunuz form şablonlarındaki denetimleri kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Ne zaman ActiveX denetimi kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk konuları

Form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Güvenlik ipuçları

Ne zaman ActiveX denetimi kullanılır

Genelde ActiveX denetimini form şablonunuza Microsoft Windows'la gelen bir kaydırıcı denetimi gibi InfoPath'te kullanılamayan bir kullanıcı arabirimi eklemek istediğinizde kullanırsınız.

Kuruluşunuz da iş amaçlı belirli bir kullanım için kendi özel ActiveX denetimlerini oluşturabilir. Örneğin, hastaneler tıbbi görüntülerin formlarda kullanılmasına olanak veren bir ActiveX denetimi geliştirebilir. Ya da diyelim ki satış temsilcileriniz belirli bir ayda satılan öğelerin sayısını tutmak zorunda. Yazarak bir metin kutusunu güncelleştirmek zaman alabileceği gibi satış temsilcilerinin defalarca kez tek tek artış yapması gerektiği için hatalara da yol açabilir. Farenin tıklatılmasıyla kendi kendisini artıran özel bir ActiveX denetimi bu bilgileri izlemek için harcanan süreyi kısaltmasının yanı sıra hataların azaltılmasına da yardımcı olur.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcının formda ne göreceği tamamen form şablonunuzda kullandığınız ActiveX denetiminin türüne bağlıdır.

ActiveX denetimi içeren bir form şablonu yayımladığınızda, kullanıcıların form şablonunu temel alan formları açabilmesi için ilgili denetimin kullanıcı bilgisayarlarına yüklenmiş ve kaydının yapılmış olması gerekir. Bazı ActiveX denetimleri (örneğin, Microsoft Windows ile gelenler) kullanıcıların bilgisayarlarına yüklenmiş ve kaydedilmiş olabilir. Diğer ActiveX denetimleri (örneğin, sizin geliştirdiğiniz özel denetimler) yüklenmiş ve kayıtlı olmayabilir. Böyle durumlarda, kullanıcılarınıza gereken denetimlerin yüklenmesini ve kayıt işleminin yapılmasını sağlamalısınız.

Form şablonunuzu özel bir kurulum programıyla yüklemeyi düşünüyorsanız, aynı zamanda özel ActiveX denetimini de yükleyip kaydını yapabilirsiniz. Ya da, denetimi kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemek için kullanılan Özel Denetim Sihirbazı Ekle'de varolan bir kabin (.cab) dosyası belirtebilirsiniz.

ActiveX denetimini kullanıcılarınızın kullanımına sunmak için Özel Denetim Ekle Sihirbazı'nı kullandığınızda, form şablonunuz ile birlikte varolan .cab dosyasını da paketlemek isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekir. Bu .cab dosyası, kullanıcılarınızın bilgisayarlarına denetimin yüklenmesine ve kaydedilmesine olanak verir. Form şablonunuzla birlikte .cab dosyası eklemeyi seçerseniz ve kullanıcılarınızda ActiveX denetimi yüklü değilse, form şablonunuzu temel alan bir formu ilk kez açtıklarında InfoPath kullanıcılardan denetimi yüklemelerini ister.

Aşağıdaki her iki koşul da geçerli olduğunda InfoPath, kullanıcılarınız için denetimi otomatik olarak yükler ve kaydeder:

 • .cab dosyası, dosyada dijital bir imza oluşturan dijital bir sertifikayla imzalanmıştır.

 • Dijital imza bir form geliştiricisinden veya başka bir güvenilir yayımcıdan geliyorsa. İlgili .cab dosyası imzalanmışsa, ancak yayımcı, kullanıcının bilgisayarında henüz güvenilir yayımcılar arasında değilse, InfoPath bir güvenlik uyarısı görüntüler ve kullanıcıdan yayımcı için güveni etkinleştirmesini ister.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konuları

InfoPath'te bir form şablonu tasarladığınızda, bir tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarlamayı seçebilirsiniz. Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarladığınızda, ActiveX denetimleri, Web tarayıcısında görüntülenemedikleri için Denetimler görev bölmesinde kullanılamaz.

Ayrıca, ActiveX denetimleri şablon parçalarında kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuz için bir ActiveX denetimi eklemeden önce denetimler görev bölmesinden kullanılabilmesini gerekir. InfoPath bir özel denetim ekleme bir ActiveX denetimi seçip, gerekiyorsa form şablonunuzu yükleme .cab dosyasıyla birlikte ve bağlama seçeneklerini ve diğer özellikleri ActiveX denetimi için belirten işleminde size yol gösteren Sihirbazı içerir.

Denetimler görev bölmesine ActiveX denetimi ekleme

InfoPath'te kullanmak üzere kendi ActiveX denetiminizi geliştiriyorsanız, aşağıdaki yordamı tamamlayabilmeniz içim denetimi hem başlatma işlemi için güvenli, hem de komut yazma işlemi için güvenli olarak tanımlamalısınız.

 1. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 2. Denetimler görev bölmesinin alt kısmında Özel Denetim Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.

 3. Özel Denetim Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda, Ekle'yi tıklatın.

 4. Özel Denetim Ekleme Sihirbazının ilk sayfasında, ActiveX Denetimi'ni ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, istediğiniz denetimi Denetim seç listesinden tıklatın, ardından İleri'yi tıklatın.

  Not : Denetim seç listesinde, bilgisayarınızda kayıtlı bulunan tüm ActiveX denetimleri (Microsoft Windows ile birlikte gelen ActiveX denetimleri dahil) görüntülenir. Kendiniz özel bir ActiveX denetimi oluşturursanız, o denetimin Denetim seç listesinde görünmesi için kaydettirmeniz gerekir. ActiveX denetimleri InfoPath ile uyumsuz ise veya güvenli değilse, onları InfoPath'e ekleyemezsiniz.

 6. Sihirbazın sonraki sayfasında, şunlardan birini yapın:

  • Form şablonunuzla birlikte bir kurulum .cab dosyası eklemek için .cab dosyası ekle'yi tıklatın, kullanmak istediğiniz dosyayı belirtin ve ardından İleri'yi tıklatın.

  • ActiveX denetimini özel bir kurulum programını kullanarak yüklemek için veya ActiveX denetimi zaten kullanıcılarınızın bilgisayarlarında yüklüyse .cab dosyası ekleme'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Bağlantı özellikleri listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • ActiveX denetiminin bir özelliğini veri kaynağındaki bir alana bağlamak için bir öğeyi tıklatın.

   Not : ActiveX denetiminde bir Değer özelliği varsa, InfoPath onu otomatik olarak seçer, ancak değiştirebilirsiniz.

  • ActiveX denetimini bağlamadan bırakmak için (bağlama)'yı tıklatın.

 8. İleri'yi tıklatın.

 9. Eklemeyi seçtiğiniz ActiveX denetiminin türüne bağlı olarak, Özelliği Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak listesi belirir. Bu durumda, önce bir özelliği, sonra İleri'yi tıklatın.

  Not : Denetimde bir Etkin özellik varsa, InfoPath onu otomatik olarak seçer, ancak istiyorsanız bunu değiştirebilirsiniz.

 10. 7. adımda bir bağlama özelliği belirttiyseniz istediğiniz bağlama seçeneklerini belirtin.

  Nasıl?

  Alan veya grup türü listesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • ActiveX denetimini basit veri türüne sahip bir alana bağlamak için Alan (öğe veya öznitelik)'i tıklatın. Bu tür bağlantı basit ActiveX denetimleri (örneğin, Microsoft Windows kaydırıcı denetimi) tarafından kullanılır. Bu seçeneği seçerseniz, ActiveX denetimi için varsayılan bir veri türü ve ActiveX denetiminin bağlanabileceği ek veri türleri belirtmeniz gerekir.

  • ActiveX denetimini özel veri türüne sahip bir alana bağlamak için Alan (özel veri türüne sahip öğe)'yi tıklatın. Bu tür bağlantı belirli türden bir içerik için düzenleyici olarak çalışan (örneğin, MathML'yi düzenleyen eşitlik düzenleyicisi) ActiveX denetimleri tarafından kullanılır. Bu seçeneği seçerseniz, düzenlenecek XML için bir ad alanı da belirtmeniz gerekir.

  • ActiveX denetimini (veri türü ne olursa olsun) bir alana veya gruba bağlamak için Alan veya Grup (herhangi bir veri türü) öğesini tıklatın. Bu tür bağlantı, aynı formda başka bir yere girilen bilgileri (örneğin, bir grafik veya çizelge) çözümleyen ActiveX denetimleri tarafından ya da XML verilerini doğrudan kullanan ActiveX denetimleri tarafından kullanılır.

 11. Son öğesini tıklatın.

 12. Onay iletisini gözden geçirin ve ardından sihirbazdan çıkmak için Kapat'ı tıklatın.

 13. Özel Denetim Ekle veya Kaldır iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

ActiveX denetimini, Denetimler görev bölmesinde görüntülendikten sonra form şablonunuza ekleyebilirsiniz.

Yeni, boş bir form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuza Microsoft ActiveX denetimi eklediğinizde, Infopath, Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nda belirttiğiniz seçeneklere bağlı olarak, veri kaynağındaki alana veya gruba bağlı özel bir denetim ekler.

Not : Kuruluşunuzdaki diğer form şablonu tasarımcılarının form şablonlarında aynı ActiveX denetimini kullanmaları gerekiyorsa ve ilgili denetim bilgisayarlarında yüklü değilse, özel bir kurulum programı (örneğin, bir Microsoft Windows Installer Package (.msi) dosyası) oluşturabilirsiniz. Bu özel kurulum programı, form şablonu tasarımcılarına gereken ActiveX denetimini hızlı bir şekilde yükler ve kaydeder.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim ekle'nin altında, eklemek istediğiniz ActiveX denetiminin adını tıklatın.

  Güvenlik Notu : Form şablonunuza ActiveX denetimleri eklerken dikkatli olun. ActiveX denetimleri, güvenlik açısından tehlikeli olabilecek biçimde tasarlanmış olabilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen denetimleri kullanmanızı öneririz.

 4. ActiveX denetimleri için standart InfoPath özellik sayfalarının yanında ActiveX denetimine özgü özellik sayfaları da görüntülenir. Bu özellik sayfalarını görmek için form şablonunda ActiveX denetimini çift tıklatın.

Varolan bir veri kaynağını temel alan bir form şablonuna ActiveX denetimi ekleme

Form şablonunuzdaki varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosya, veritabanı, Web hizmeti veya tasarımını temel alıyorsanız, InfoPath alanları ve grupları bu var olan veri kaynağından Veri kaynağı görev bölmesinde türetilen. Bu senaryoda, form şablonu Veri kaynağı görev bölmesinden bir alanı sürükleyerek veya ActiveX denetimi denetimler görev bölmesinden bunun yerine, aşağıdaki yordamı açıklandığı gibi ekleyerek ActiveX denetimi ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim ekle'nin altında, eklemek istediğiniz ActiveX denetiminin adını tıklatın.

 4. DenetimBağlaması iletişim kutusunda denetim verilerini depolamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Güvenlik İpuçları

ActiveX denetimleri içeren formlar tasarlarken, güvenlikle ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir:

 • InfoPath'te kullanılan ActiveX denetimlerinin Windows Internet Explorer'da kullanılan ActiveX denetimlerinden daha sıkı kısıtlamaları vardır. Örneğin, InfoPath, ActiveX denetimlerinin hem komut yazma işlemi hem de başlatma işlemi için güvenli olarak işaretlenmiş olmasını gerektirir. Form şablonlarında kullanmak için özel ActiveX denetimleri geliştirirseniz, InfoPath'in belirli bir denetimin kod yazma ve başlatma işlemleri için güvenli olarak işaretlendiğini anlaması için IObjectSafety arabirimini uygulamanız gerekir.

 • Form şablonunuza ActiveX denetimleri eklerken dikkatli olun. ActiveX denetimleri, güvenlik açısından tehlikeli olabilecek biçimde tasarlanmış olabilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen denetimleri kullanmanızı öneririz.

 • ActiveX denetimleri, sınırlı güven düzeyine sahip form şablonları tarafından yüklenemez veya o form şablonlarında (tasarım modunda Form Seçenekleri iletişim kutusunda belirtildiği gibi) çalıştırılamaz.

 • Daha güvenli ActiveX denetimleri tasarlama konusunda bilgi almak için Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×