Access veritabanının yapısını öğrenme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veritabanındaki tabloları, formları, sorguları ve diğer nesneleri tanımak, forma veri girme, tabloları ekleme veya kaldırma, verileri bulma ve değiştirme ve sorguları çalıştırma gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırabilir.

Bu makalede, Microsoft Office Access veritabanının yapısını temel bir bakış sağlanır. Access, belirli bir veritabanı yapısını alışmak için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar sağlar. Bu makalede ayrıca açıklar nasıl, ne zaman ve neden her aracını kullanın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir Access veritabanının temellerini anlama

Veritabanındaki nesneleri hakkındaki ayrıntıları görmek

Tablo Tasarım görünümünde keşfetme

Tablolar arasındaki ilişkileri görün

Nesneleri diğer nesnelere nasıl kullanıldığını görün

Bir Access veritabanının temellerini anlama

Veritabanı, müşteri siparişlerini izleme veya müzik koleksiyonunu koruma gibi belirli bir konuyla ilgili veya belirli bir amacı olan bilgiler koleksiyonudur. Veritabanınız bilgisayarda depolanmıyorsa ve bir kısmı depolanıyorsa, eşgüdümlü ve düzenli hale getirmeniz gereken çeşitli kaynaklardan bilgileri izliyor olabilirsiniz.

Örneğin, sağlayıcılarınızın telefon numaralarının çeşitli konumlarda depolandığını varsayalım: sağlayıcı telefon numaralarını içeren bir kart dosyasında, dosya dolabındaki ürün bilgileri dosyalarında ve sipariş bilgilerini içeren bir elektronik tabloda. Bir sağlayıcının telefon numarası değişirse, bu bilgiyi üç konumda da güncelleştirmeniz gerekebilir. İyi tasarlanmış bir Access veritabanında, telefon numarası tek bir kez depolanır; dolayısıyla bu bilgiyi tek bir konumda güncelleştirmeniz yeterli olur. Sonuç olarak, sağlayıcının telefon numarasını güncelleştirdiğinizde, veritabanında bu bilgiyi kullandığınız her yerde otomatik olarak güncelleştirilir.

Access veritabanı dosyaları

Bilgilerinizin tümünü tek dosyada yönetmek için Access'i kullanabilirsiniz. Access veritabanı dosyasında şunları kullanabilirsiniz:

 • Verilerinizi depolamak için tablolar.

 • Yalnızca istediğiniz verileri bulmak ve almak için sorgular.

 • Tablolardaki verileri görüntülemek, eklemek ve güncelleştirmek için formlar.

 • Verileri belirli bir düzende çözümlemek veya yazdırmak için raporlar.

Sorgu, form ve raporda kullanılan tablolardan veriler

1. Verileri tek tabloda bir kez depolayın ama birden çok konumdan görüntüleyin. Verileri güncelleştirdiğinizde, bunlar görüntülendikleri her yerde otomatik olarak güncelleştirilir.

2. Sorgu kullanarak verileri alın.

3. Form kullanarak verileri görüntüleyin veya girin.

4. Rapor kullanarak verileri görüntüleyin veya yazdırın.

Bu öğelerin tümü (tablolar, sorgular, formlar ve raporlar), veritabanı nesneleridir.

Not: Bazı Access veritabanları, başka veritabanlarında depolanan tablolara bağlantılar içerir. Örneğin, tablolardan başka hiçbir şey içermeyen bir Access veritabanınız ve bu tablolara bağlantıların yanı sıra, bağlantı tabloları temel alan sorgular, formlar ve raporlar da içeren başka bir veritabanınız olabilir. Çoğu durumda, tablonun bağlantılı tablo veya gerçekten veritabanında depolanan bir tablo olması fark etmez.

Tablolar ve ilişkiler

Verilerinizi depolamak için, izlediğiniz her bilgi türüne bir tablo oluşturursunuz. Bilgi türleri arasında müşteri bilgileri, ürünler ve sipariş ayrıntıları sayılabilir. Birden çok tablodan alınan verileri bir sorgu, form veya raporda bir araya getirmek için, tablolar arasında ilişkiler oluşturursunuz.

Tablolarda depolanan ve ilgili alanlarda birleştirilen veriler

1. Daha önce posta listesinde bulunan müşteri bilgileri şimdi Müşteriler tablosundadır.

2. Daha önce elektronik tabloda bulunan sipariş bilgileri şimdi Siparişler tablosundadır.

3. Müşteri Kimliği gibi benzersiz bir kimlik, tablo içinde bir kaydı diğerinden ayırt etmeye yarar. Bir tablonun benzersiz kimlik alanını başka bir tabloya ekleyip iki alan arasında ilişki tanımladığınızda, Access her iki tablodaki ilgili kayıtları eşleştirebilir ve böylelikle bunları bir form, rapor veya sorguda bir araya getirebilirsiniz.

Sorgular

Sorgular, belirttiğiniz koşullara uyan verileri (birden çok tablodaki veriler de dahil) bulmanıza ve almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek veya silmek ve verileriniz üzerinde önceden tanımlanmış veya özel hesaplamalar yapmak için de sorgu kullanabilirsiniz.

farklı tablolardan sonuçlar döndüren sorgu

1. Müşteriler tablosunda müşteriler hakkında bilgiler vardır.

2. Siparişler tablosunda siparişler hakkında bilgiler vardır.

3. Bu sorgu, Siparişler tablosundan Sipariş Kimliği ve Gerekli Tarih verilerini, Müşteriler tablosundan da Şirket Adı ve Şehir verilerini alır. Sorgu, yalnızca Nisan ayında gereken siparişleri ve yalnızca Londra merkezli müşterilerin siparişlerini döndürür.

Formlar

Bir kerede bir satır veriyi kolayca görüntülemek, girmek ve değiştirmek için formları kullanabilirsiniz. Ayrıca, form kullanarak verileri başka bir uygulamaya gönderme gibi farklı eylemler de gerçekleştirebilirsiniz. Formlar normalde temel tablo alanlarıyla bağlantılı denetimler içerir. Formu açtığınızda, Access bu tabloların birinden veya birden çoğundan verileri alır ve bu verileri, formu oluştururken seçtiğiniz düzende görüntüler. Form oluşturmak için Şeritteki Form komutlarından birini ve Form Sihirbazı'nı kullanabileceğiniz gibi, Tasarım görünümünde kendiniz de form oluşturabilirsiniz.

Formlar verileri görüntülemeye ve girmeye yardımcı olabilir

1. Tabloda aynı anda birçok kayıt görüntülenir ama tek bir kayıttaki verilerin tümünü görmek için sayfayı yatay olarak kaydırmanız gerekebilir. Ayrıca bir tabloyu görüntülerken, aynı anda birden çok tablodaki verileri güncelleştiremezsiniz.

2. Form, bir kerede tek bir kayda odaklanır ve birden çok tablodan alanlar görüntüleyebilir. Ayrıca resimler ve başka nesneler de görüntüleyebilir.

3. Formda bir raporu yazdırmak, diğer nesneleri açmak veya başka bir görevi otomatik hale getirmek için tıklayacağınız bir düğme bulunabilir.

Raporlar

Verilerinizi hızla çözümlemek ya da yazdırarak veya başka biçimlerde belirli bir şekilde sunmak için raporları kullanabilirsiniz. Örneğin, iş arkadaşlarınıza verileri gruplandıran ve toplamları hesaplayan bir rapor gönderebilirsiniz. İsterseniz, posta etiketleri yazdırmak için biçimlendirilmiş adres verilerini içeren bir rapor da oluşturabilirsiniz.

Biçimlendirilmiş veya hesaplanmış verileri gösteren raporlar

1. Rapor kullanarak posta etiketleri oluşturun.

2. Rapor kullanarak bir grafikteki toplamları görüntüleyin.

3. Rapor kullanarak hesaplanmış toplamları görüntüleyin.

Artık Access veritabanlarının temel yapısını biliyorsunuz; belirli bir Access veritabanını incelemeye yönelik yerleşik araçları kullanmayı öğrenmek için okumaya devam edin.

Sayfanın Başı

Veritabanında bulunan nesneler hakkındaki ayrıntıları görme

Belirli bir veritabanını öğrenmenin en iyi yollarından biri, Veritabanı Belgeleyicisi'ni kullanmaktır. Veritabanı Belgeleyicisi'ni kullanarak, veritabanındaki nesneler hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir rapor oluşturabilirsiniz. Önce, raporda hangi nesnelerin ayrıntılarının gösterileceğini seçersiniz. Veritabanı Belgeleyicisi'ni çalıştırdığınızda, belgeleyicinin raporu seçtiğiniz veritabanı nesneleri hakkındaki tüm bilgileri içerir.

 1. Belgelemek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesindeki Çözümle grubundan Veritabanı Belgeleyicisi’ne tıklayın.

 3. Belgeleyici iletişim kutusunda, belgelemek istediğiniz veritabanı nesnesi türünü temsil eden sekmeye tıklayın. Veritabanındaki nesnelerin tümü hakkında bir rapor oluşturmak için Tüm Nesne Türleri sekmesine tıklayın.

 4. Sekmede listelenen nesnelerin birini ya da daha fazlasını seçin. Sekmedeki tüm nesneleri seçmek için Tümünü Seç'e tıklayın.

 5. Tamam'a tıklayın.

  Veritabanı Belgeleyicisi, seçili her bir nesnenin ayrıntılı verilerini içeren bir rapor oluşturur ve sonra da bu raporu Baskı Önizleme penceresinde açar. Örneğin, Veri Belgeleyicisi'ni bir veri giriş formu üzerinde çalıştırırsanız, Belgeleyici'nin oluşturduğu raporda bir bütün halinde formun özellikleri, formdaki her bir bölümün özellikleri ve formdaki tüm düğmelerin, etiketlerin, metin kutularının ve diğer denetimlerin özelliklerinin yanı sıra form ile ilişkili tüm kod modülleri ve kullanıcı izinleri listelenir.

 6. Raporu yazdırmak için Baskı Önizleme sekmesindeki Yazdır grubundan Yazdır'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde tabloyu inceleme

Tablonun Tasarım görünümünde açılması, tablonun yapısına ayrıntılı olarak bakabilmenizi sağlar. Örneğin, her alanın veri türü ayarını bulabilir, tüm giriş maskelerini bulabilir veya tabloda arama alanlarının (başka tablolardan veri ayıklamak için sorgu kullanan alanlar) kullanılıp kullanılmadığını görebilirsiniz. Bu bilgiler kullanışlıdır çünkü veri türleri ve giriş maskeleri verileri bulabilmenizi ve güncelleştirme sorguları çalıştırabilmenizi etkileyebilir. Örneğin, bir tablodaki belirli alanları, başka bir tablonun benzer alanlarındaki verileri kopyalayarak güncelleştirmek için bir güncelleştirme sorgusu kullanmak istediğinizi varsayalım. Kaynak ve hedef tablolardaki her alanın veri türleri eşleşmezse, sorgu çalıştırılmaz.

 1. Çözümlemek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, incelemek istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 3. Gerekirse, her tablo alanının adını ve her alana atanmış olan veri türünü not alın.

  Bir alana atanmış olan veri türü, kullanıcıların bu alana girebileceği verilerin boyutunu ve türünü sınırlandırabilir. Örneğin, bir metin alanında kullanıcılar 20 karakterle sınırlandırılmış olabilir ve Sayı veri türüne ayarlanmış bir alana metin verileri giremezler.

 4. Alanın bir arama alanı olup olmadığını saptamak için, tablo tasarım kılavuzunun alt kısmında, Alan Özellikleri'nin altındaki Arama sekmesine tıklayın.

  Arama alanında bir değer kümesi görüntülenir (bir veya birden çok alan; örneğin, ad ve soyadı), ama çoğunlukla başka bir değer kümesi depolanır (bir alan; örneğin, sayısal kimlik). Örneğin, arama alanında çalışanın kimlik numarası depolanıyor olabilir (depolanan değer), ama çalışanın adı görüntülenir (görüntülenen değer). İfadelerde veya arama ve değiştirme işlemlerinde bir arama alanı kullandığınızda, görüntülenen değeri değil depolanan değeri kullanırsınız. Arama alanı kullanan bir ifadenin veya bulma ve değiştirme işleminin beklediğiniz gibi çalışmasını sağlamanın en iyi yolu, arama alanının depolanan ve görüntülenen değerlerini anlamaktır.

  Aşağıdaki çizimde tipik bir arama alanı gösterilir. Alanın Satır Kaynağı özelliğinde gördüğünüz ayarların değişiklik göstereceğini unutmayın.

  Arama alanında veri kaynağı olarak tablo veya sorgu kullanma

  Burada gösterilen arama alanı, başka bir tablodaki verileri almak için sorgu kullanır. Değer listesi olarak adlandırılan ve sabit kodlanmış bir seçim listesi kullanan başka bir arama alanı türü de görebilirsiniz. Bu şekilde, tipik bir değer listesi gösterilir.

  arama alanında veri kaynağı olarak değer listesi kullanma

  Varsayılan olarak, değer listeleri Metin veri türünü kullanır.

  Arama ve değeri listeler bulmak için en iyi Arama sekmesini görüntüleme ve tablodaki her alanın Veri türü sütununda girdileri tıklatarak yoludur. Arama alanları ve değer listeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Arama alanı oluşturmakonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Tablolar arasında ilişkileri görme

Veritabanındaki tabloların, her tablodaki alanların ve bu tablolar arasındaki ilişkilerin grafik bir gösterimine bakmak için, İlişkiler nesne sekmesini kullanın. İlişkiler nesne sekmesi, veritabanının tablo ve ilişki yapısının bütünlüklü bir görünümünü, tablolar arasındaki ilişkileri oluşturmanız veya değiştirmeniz gerektiğinde çok önemli olan bilgileri sağlar.

Not: Ayrıca, ilişkileri eklemek, değiştirmek veya silmek için de İlişkiler nesne sekmesini kullanabilirsiniz.

 • Çözümlemek istediğiniz veritabanını açın.

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın..

İlişkiler nesne sekmesi görüntülenir ve size açık veritabanında yer alan tablolar arasındaki ilişkileri gösterir.

İki tablo arasındaki ilişki

Tablo ilişkileri Kılavuzutablo ilişkileri hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Nesnelerin diğer nesneleri nasıl kullandığını görme

Nesne Bağımlılıkları bölmesinde tablo, form, sorgu ve rapor gibi veritabanı nesnelerinin diğer nesnelerle etkileşimleri ve diğer nesnelere bağımlılıkları gösterilir.

Kayıt kaynaklarının yanışlıkla silinmesini önlemeye yardımcı olmak için Nesne Bağımlılıkları bölmesini kullanabilirsiniz. Örneğin, Satış veritabanında Üç Aylık Siparişler sorgunuzun olduğunu ve artık bu sorguya ihtiyacınız kalmadığını varsayalım. Sorguyu silmeden önce, veritabanındaki diğer nesnelerden herhangi birinin, örneğin bir form veya raporun bu sorguyu veri kaynağı olarak kullanıp kullanmadığını bulmanız gerekir. Ardından bağımlı nesnelerde değişiklik yaparak sorgu başvurularını kaldırabilir veya sorguyla birlikte bağımlı nesneleri de silebilirsiniz. Bağımlı nesnelerin tam listesini görüntülemek, nesne özelliklerini el ile denetleme gereğini ortadan kaldırdığından size zaman kazandırabilir ve el ile denetimde gözden kaçabilecek ayrıntıları bularak hataları en aza indirir.

Veritabanı nesnesinin tasarımını değiştirmek istediğinizde, Nesne Bağımlılıkları bölmesi tasarım değişikliğinden nesnelerin nasıl etkileneceğini göstererek de yararlı olabilir. Önemli tasarım değişikliklerini planlamanıza yardımcı olması için Nesne Bağımlılıkları bölmesini kullanmalısınız.

Nesne Bağımlılıkları bölmesini kullanma

 1. Araştırmak istediğiniz veritabanını açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde bir tablo, form, rapor veya sorgu seçin.

 3. Veritabanı Araçları sekmesinin Göster/Gizle grubunda Nesne Bağımlılıkları'na tıklayın.

 4. İstenirse, bağımlılık bilgilerini güncelleştirmek için Tamam'a tıklayın.

  Nesne Bağımlılıkları bölmesi gösterilir.

  nesne bağımlılıkları bölmesi

 5. İkinci adımda seçtiğiniz nesneyi kullanan nesnelerin listesini görmek için, bölmenin en üstündeki Bana bağımlı olan nesneler'e tıkayın. Seçilen nesnenin kullandığı nesnelerin listesini görmek için, Benim bağımlı olduğum nesneler'e tıklayın.

 6. Nesnenin bağımlılık bilgilerini görmek için, söz konusu nesnenin yanındaki genişletme (+) simgesine tıklayın. Access bir nesne için en çok dört bağımlılık düzeyi gösterir.

Nesne Bağımlılıkları bölmesini kullanırken şu olguları aklınızda bulundurun:

 • Bağımlılık bilgilerinin kullanılabilmesi için nesneyi Tasarım görünümünde açma izinlerinizin olması gerekir.

 • Bölmede makrolar ve kod modülleri için bilgiler gösterilmez.

 • Pano yalnızca tablolar, formlar, raporlar ve sorgularda kullanılabilir; ancak aşağıdaki sorgu türleri bunların dışındadır:

  • Eylem sorguları — verileri ekleyen, güncelleştiren veya silen sorgular

  • Birleşim sorguları, veri tanımı sorguları ve doğrudan sorgular gibi SQL'e özgü sorgular

  • Alt sorgular

   Access iç içe sorgular algıladığında, yalnızca en dıştaki sorgu için bağımlılık bilgileri oluşturulur. Bu kural, sorgunun alt veri sayfasının kaynak tabloları ve sorgularıyla arama alanları için de geçerlidir.

 • Access, ad Otomatik Düzeltme özelliği tarafından tutulan ad eşlemelerinde arama yaparak bağımlılık bilgilerini oluşturur. Ad Otomatik Düzeltme özelliği, formları, raporları, tabloları, sorguları, alanları veya formlarla raporlardaki denetimleri yeniden adlandırırken ortaya çıkan yaygın yan etkileri otomatik olarak düzelten bir özelliktir. Ad Otomatik Düzeltme bilgilerinin izlenmesi devre dışı bırakılırsa, bağımlılık bilgilerini görebilmek için önce izlemeyi açmanız istenir.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×