Access'te veri biçimlerini özelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veritabanınızdaki veriler önceden tanımlanmış biçimlerle gelir; ancak bir farklılık istediğinizde özel biçimleri kullanabilirsiniz. Özel biçimlendirme yalnızca verilerin görüntülenme şeklini değiştirdiğinden, verilerle ilgili herhangi bir değişiklik olması konusunda endişelenmeniz gerekmez. Bu makalede, kullanılabilen karakter türleri ve bunları nasıl kullanabileceğiniz anlatılmaktadır.

Not:  Özel biçimlendirme seçenekleri Access uygulamaları için kullanılamaz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi edinin

Sayı ve Para Birimi veri türlerinin biçimleri

Metin veri türlerinin biçimleri

Tarih/Saat veri türünü biçimlendirme

Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi edinme

Özel bir biçim oluşturmak için tablo alanının Biçim özelliğine çeşitli karakterler gireceksiniz. Bu karakterler yer tutucular (0 ve # gibi), ayırıcılar (nokta ve virgül gibi), sabit karakterler ve istediğiniz biçimlendirmeye dayalı renkler olabilir. Access'in, tablo alanında kullandığınız her tür özel biçimi, bağlı (ilişkili) olduğu bir form veya rapordaki denetime otomatik olarak uyguladığını unutmayın.

Pozitif, negatif, sıfır (0) ve boş (tanımsız) olmak üzere, dört sayısal değer türü için biçim belirtebilirsiniz. Her değer türü için bir biçim oluşturmayı seçerseniz, ilk olarak pozitif değerlerin biçimini, ikinci olarak negatif değerlerin biçimini, üçüncü olarak sıfır değerlerinin biçimini ve son olarak da boş değerlerin biçimini yerleştirmelisiniz. Ayrıca her biçimi noktalı virgülle ayırmanız gerekir.

Özel biçimlendirmeye örnek: #.###,##;(#.###,##)[Kırmızı];0.000,00;"Tanımsız"

Görüntüsü: 1.234,568-1,234,568 = 0

Biçimlendirme şu anlama gelmektedir:

 • Sayı işareti (#) basamaklar için kullanılan yer tutucudur. Hiçbir değer yoksa, Access boş bir alan görüntüler. Boşlukların yerine sıfırları görüntülemek için:
  Örneğin: 1234 sayısını 1234,00 olarak görüntülemek için, 0 rakamını yer tutucu olarak kullanabilirsiniz (####,00 gibi).

 • İki ondalık basamaklı pozitif değerler

 • İki ondalık basamaklı negatif değerler (parantez içinde ve kırmızı)

 • Sıfır değerleri 0 rakamı olarak ve her zaman iki ondalık basamakla

 • Boş değerler "Tanımsız" sözcüğü olarak

Bir dize için en çok dört bölüm kullanılabilir ve her bölüm noktalı virgül (;) ile ayrılır. Tablo alanınız boş değerleri kabul ediyorsa, dördüncü bölümü yok sayabilirsiniz.

Bölüm

Biçim Açıklaması

Örnek

İlk bölüm #.###,## içeriyorsa

Pozitif değerleri görüntüler.

1234,5678 sayısı 1.234,568 olarak görüntülenir

Bu biçim, binler ayırıcısı olarak noktayı ve ondalık ayırıcısı olarak da virgülü kullanır. Kayıttaki ondalık değerler, özel biçimdeki yer tutucu karakterlerinin sayısını geçerse, Access değerleri yuvarlar ve yalnızca biçim tarafından belirtilen sayıda değeri görüntüler. Örneğin, alanınızda 3.456,789 sayısı varsa, ancak alanınızın biçimi iki ondalık haneyi belirtiyorsa Access ondalık değeri 0,79'a yuvarlar.

İpucu: Daha büyük değerli veya daha fazla ondalık basamaklı bir biçim için, ondalık değere daha fazla yer tutucu ekleyin (örneğin, #.###,###).

İkinci bölüm (#.###,##)[Kırmızı] içeriyorsa

Yalnızca negatif değerleri gösterir.
Verileriniz negatif değerler içermiyorsa, Access alanı boş bırakır.

Negatif değer, sabit karakterler veya parantezler arasına alınır. Bu örnekte, tüm negatif değerler kırmızı renkte görüntülenir.

Üçüncü bölüm 0.000,00 içeriyorsa

Tüm sıfır (0) değerleri için biçimi tanımlar.

Alanda bir sıfır değeri olduğunda 0.000,00 görüntülenir. Sayının yerine metin görüntülemek için "Sıfır" (çift tırnaklar arasına alınmış) kullanın.

Dördüncü bölüm "Tanımsız" içeriyorsa

Kayıtta bir boş değer olduğunda kullanıcıların ne göreceğini tanımlar. Bu durumda kullanıcılar "Tanımsız" sözcüğünü görür.

"Boş" veya "****" gibi başka bir metin de kullanabilirsiniz. Çift tırnak işaretleri içine alınan karakterler sabit kabul edilir ve tam olarak girildikleri gibi görüntülenir.

Sayfanın Başı

Sayı ve Para Birimi veri türlerinin biçimleri

Özel bir biçim oluşturmak için aşağıdaki tabloda gösterilen biçimlendirme karakterlerini kullanın.

Karakter

Açıklama

#

Basamak görüntülemek için kullanılır. Her karakter örneği tek bir rakamın konumunu temsil eder. Konumda hiçbir değer yoksa, Access boş bir alan görüntüler. Ayrıca, yer tutucu olarak da kullanılabilir.

Örneğin, uygulama biçimi ### ve 45 değerini girin, 45 görüntülenir. Bir alana, Access görüntüler 12,145 12,145 girin varsa — tek bir yer tutucu binlik soluna tanımlı olsa bile ayırıcı.

0

Basamak görüntülemek için kullanılır. Her karakter örneği tek bir sayının konumunu temsil eder. Konumda bir değer yoksa, Access sıfır (0) görüntüler.

Binler ve ondalık basamak ayırıcıları

Access'in binler ve ondalık ayırıcılarını yerleştirmesini istediğiniz yeri belirtmek için kullanılır.

boşluklar, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -) ve parasal simgeler ($ ¥ £) eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın. Bunları istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

!

Tüm değerleri sola hizalamayı zorunlu tutmak için kullanılır. Sola hizalamayı zorunlu tuttuğunuzda, # ve 0 basamak yer tutucularını kullanamazsınız, ancak metin karakterleri için yer tutucuları kullanabilirsiniz.

*

Yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakterin dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Access normalde sayısal verileri sağa hizalanmış olarak görüntüler ve değerin solunda kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz; bunu yaptığınızda Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

Örneğin, £##*~,00 biçimi £45~~~~~,15 para birimi miktarını görüntüler. Alanda görüntülenen tilde karakterlerinin (~) sayısı, tablo alanındaki boşlukların sayısına göre değişir.

%

Biçim dizesinde son karakter olarak kullanılır. Değeri 100 ile çarpar ve sonucu başında yüzde işaretiyle birlikte görüntüler.

E+, E-

–veya–

e+, e-

Değerleri bilimsel (üstel) gösterimle görüntülemek için kullanılır.

Önceden tanımlanmış bilimsel biçim, değerleriniz için yeterli alan sağlamadığında bu seçeneği kullanın. Değerleri pozitif üs olarak görüntülemek için E+ veya e+, negatif üs olarak görüntülemek için E- veya e- öğelerini kullanın. Bu yer tutucuları diğer karakterlerle birlikte kullanmanız gerekir.

Örneğin, bir sayı alanına 0,000E+00 biçimini uyguladığınızı ve sonra da 612345 girdiğinizi düşünelim. Access 6,123E05 görüntüler. Access önce ondalık basamak sayısını üçe yuvarlar (ondalık basamak ayırıcısının sağında veya solunda bulunan sıfırların adedi). Sonra, Access özgün değerdeki ondalık basamak ayırıcısının sağında kalan (dil ayarlarınıza göre solunda da olabilir) basamakların sayısından üs değerini hesaplar. Bu durumda, özgün değer ondalık basamak noktasının sağına "612345" (beş basamaklı) koyar. Bu nedenle, Access 6,123E+05 görüntüler ve sonuçtaki değer şuna eşittir: 6,123 x 105.

"Yazı metni"

Kullanıcıların görmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

[renk]

Biçimin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Sayı veya Para Birimi veri türlerine özel biçimlendirme uygulama

 1. Tabloyu Tasarım görünümü ' nde açın ve biçimlendirmek istediğiniz alanı seçin

 2. Genel sekmesinde, Biçim kutusunun yanındaki hücreyi tıklatın ve biçimlendirme gereksinimlerinize göre belirli karakterleri girin.

 3. Çalışmanızı kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Metin veri türlerinin biçimleri

Metin ve Not veri türleri önceden tanımlı biçimler kabul etme, ancak tablo verilerini daha kolay okunmasını sağlamak için özel biçimler uygulayabilirsiniz. Örneğin, kredi kartı numaraları toplamak için bir Web formu kullanın ve bu rakamları boşluklar olmadan depolamak, kredi kartı numaraları daha kolay okunmasını sağlamak için uygun boşluk eklemek için özel bir biçim kullanabilirsiniz. Metin ve Not veri türleri dizesindeki iki biçimi bölümleri izin verin. Metnin görünüşünü dizesinin ilk bölüm denetler ve boş değerlerin nasıl İkinci bölüm denetimleri veya sıfır uzunluklu dize görünür. Bir biçim belirtmezseniz, tüm metni sayfalarında Access sola hizalar.

Aşağıdaki tabloda, Metin veri türlerine uygulayabileceğiniz özel biçimler listelenmekte ve açıklanmaktadır:

Karakter

Açıklama

@

Herhangi bir kullanılabilir karakteri, biçim dizesindeki konumu bakımından görüntülemek için kullanılır. Access temel alınan verideki tüm karakterleri yerleştirirse, kalan tüm yer tutucular boşluk olarak görüntülenir.

Örneğin, biçim dizesi @@@@@ ise ve temel alınan metin ABC ise, metin önüne iki boşluk eklenerek sola hizalanır.

&

Herhangi bir kullanılabilir karakteri, biçim dizesindeki konumu bakımından görüntülemek için kullanılır. Access tüm karakterleri temel alınan verilere yerleştirirse, kalan yer tutucular hiçbir şey görüntülemez.

Örneğin, biçim dizesi &&&&& ise ve metin ABC ise, yalnızca sola hizalanan metin görüntülenir.

!

Yer tutucu karakterlerin sağdan sola yerine soldan sağa doldurulmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Herhangi bir biçim dizesinin başında bu karakteri kullanmalısınız.

<

Tüm metnin küçük harfli olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Biçim dizelerinin başında bu karakteri kullanmalısınız, ancak önüne ünlem işareti (!) de getirebilirsiniz.

>

Tüm metnin büyük harfli olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Biçim dizelerinin başında bu karakteri kullanmalısınız, ancak önüne ünlem işareti (!) de getirebilirsiniz.

*

Bu karakter kullanıldığında, yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakter dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olur. Access normalde metinleri sola hizalanmış olarak görüntüler ve değerin sağında kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

Boşluk, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -), parasal simgeler (¥ £ $) ve ayraçlar eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın (bu karakterleri biçim dizesinde istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın).

"Yazı metni"

Kullanıcılara gösterilmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

[renk]

Biçiminizin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Not: Bir biçim belirttiğinizde Access, yer tutucu karakterleri temel alınan alandaki verilerle doldurur.

Metin alanlarına özel biçimler uygulama

 1. Tabloyu Tasarım Görünümü'nde açın.

 2. Biçimlendirmek istediğiniz alanı seçin ve Genel sekmesinde Biçim kutusunun yanındaki hücreyi tıklatın.

 3. Biçiminizi girin. Belirtebileceğiniz özel biçim türü, alan için seçtiğiniz veri türüne göre değişir.

 4. Çalışmanızı kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Tarih/Saat veri türünü biçimlendirme

Tarih/Saat veri türü için önceden tanımlı veya özel bir biçim belirtmediğinizde, Access otomatik olarak Tarih biçimini (A/GG/yyyy s:dd:ss) uygular. Tarih Saat alanlarına yönelik özel biçimler, biri tarih ve diğeri de saat için olmak üzere iki bölüm içerebilir. Bu bölümleri noktalı virgül ile ayırırsınız. Örneğin, Genel Tarih biçimini şu şekilde yeniden oluşturabilirsiniz: a/gg/yyyy;s:dd:ss.

Karakter

Açıklama

Tarih ayırıcı

Access'in gün, ay ve yıl ayırıcısını yerleştireceği yeri denetlemek için kullanılır.

c

Genel tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

g veya gg

Ayın gününü bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır. Tek basamak için tek bir yer tutucu, iki basamak için iki yer tutucu kullanın.

ggg

Haftanın gününü üç harf olacak şekilde kısaltmak için kullanılır.

Örneğin, Pazartesi günü Pzt olarak görünür.

gggg

Haftanın tüm günlerini açık adıyla göstermek için kullanılır.

ggggg

Kısa Tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

gggggg

Uzun Tarih biçimini görüntülemek için kullanılır.

h

Hafta gününün numarasını görüntülemek için kullanılır.

Örneğin, Pazartesi günü 2 olarak görünür.

a veya aa

Ayı bir veya iki basamaklı sayı olarak görüntülemek için kullanılır.

aaa

Ayın adını üç harf olacak şekilde kısaltmak için kullanılır.

Örneğin, Ekim ayı Eki olarak görünür.

aaaa

Ay adlarını açık adıyla göstermek için kullanılır.

ç

Takvim yılında geçerli çeyreğin numarasını (1-4) görüntülemek için kullanılır.

Örneğin, Mayıs ayındaki bir tarih için Access çeyrek yıl değeri olarak 2 görüntüler.

y

Günün yıl içindeki numarasını (1-366) görüntülemek için kullanılır.

yy

Yılın son iki basamağını görüntülemek için kullanılır.

Not: Belirli bir yıl için dört basamağın tümüyle girilip görüntülenmesi önerilir.

yyyy

0100-9999 aralığında yılı tüm basamaklarıyla görüntülemek için kullanılır.

Saat ayırıcı

Access'in saat, dakika ve saniye ayırıcısını yerleştireceği yeri denetlemek için kullanılır.

s veya ss

Saati bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

d veya dd

Dakikayı bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

s veya ss

Saniyeyi bir veya iki basamaklı olarak görüntülemek için kullanılır.

ttttt

Uzun Saat biçimini görüntülemek için kullanılır.

ÖÖ/ÖS

Saat değerlerini 12 saat düzeninde, sonunda ÖÖ veya ÖS ile görüntülemek için kullanılır. Access bu değeri ayarlamak için bilgisayarınızın sistem saatinden yararlanır.

A/P veya a/p

Saat değerlerini 12 saat düzeninde, sonunda A, P, a veya p ile görüntülemek için kullanılır. Access bu değeri ayarlamak için bilgisayarınızın sistem saatinden yararlanır.

ÖÖÖS

12 saatlik değerleri görüntülemek için kullanılır. Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen sabah ve akşam belirteçlerini kullanır.

Boşluk, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlere boşluk, matematik karakterleri (+ -), parasal simgeler (¥ £ $) ve ayraçlar eklemek için kullanılır. Eğik çizgi (\ veya /) ve yıldız (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları çift tırnak içine alın. Bunları istediğiniz yere yerleştirebileceğinizi unutmayın.

\

Access'in, kendisinden sonra gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılmak için kullanılır. Bir karakteri çift tırnak içine almakla aynı işlemdir.

*

Yıldızdan (*) hemen sonra gelen karakterin dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olmasını zorunlu tutmak için kullanılır. Access normalde metinleri sola hizalanmış olarak görüntüler ve değerin sağında kalan alanı boşluklarla doldurur. Bir biçim dizesinde istediğiniz yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Access tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

"Yazı metni"

Kullanıcıların görmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

[renk]

Biçiminizin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygulamak için kullanılır. Renk adını köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz.

Daha fazla bilgi için bkz: tarih ve saatleri biçimlendirme.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×