Access’te sorgularda ve parametrelerde joker karakter kullanma

Verilerinizin herhangi bir yerindeki tüm karakterlerle eşleştirme

 1. Sorgunuzu Tasarım görünümünde açın. Bunu yapmak için, Gezinti Bölmesi’ndeki Sorgular başlığının altında sorguya sağ tıklayın ve Tasarım Görünümü’nü seçin.

 2. Kullanmak istediğiniz alanın altındaki Ölçüt hücresinde, ölçütünüzün herhangi bir yanına veya her iki yanına yıldız işareti ekleyin. Örneğin:

  "*sahip*".

  "sahip*".

  "*sahip".

 3. Tasarım sekmesindeki Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın. Parametre ifadesi

Kalıp içindeki joker karakteri eşleştirme

 1. Sorgunuzu Tasarım görünümünde açın.

 2. Kullanmak istediğiniz alanın Ölçüt hücresinde, ölçütünüzün önüne Like işlecini yazın.

 3. Ölçütteki bir veya daha fazla karakteri joker karakterle değiştirin. Örneğin, Like R?308021 işlemi, RA308021, RB308021 gibi sonuçları döndürür.

 4. Tasarım sekmesindeki Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

A-H arası şirketlerin listesini getirme

 1. Sorgunuzu Tasarım görünümünde açın.

 2. Kullanmak istediğiniz alanın Ölçüt hücresinde, Like ve sonuna bir çift tırnak işareti yazın. Örneğin: Like "".

 3. Çift tırnak işaretlerinin içine bir çift köşeli ayraç ekleyin ve bunların arasına bulmak istediğiniz karakterleri yazın:

  Like "[a-h]"

 4. Köşeli ayraçların dışında joker karakter kullanabilirsiniz. Örneğin:

  Like "[a-h]*"

Joker karakter tablosu

Bu tabloda, bir Access sorgusunda kullanabileceğiniz joker karakterler listelenir ve açıklanır.

Simge

Açıklama

Örnek

*

Sıfır veya üzeri sayıda karakterle eşleşir. Karakter dizesindeki ilk veya son karakter olarak kullanılabilir.

bu*; buse, bu, bulut, buz’u bulur

?

Herhangi bir tek alfabetik karakterle eşleşir.

b?l; bal, böl, bul, bel'i bulur

[ ]

Köşeli ayraçların içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[oü]p; top ve tüp'ü bulur, tıp ve tip'i bulmaz

!

Köşeli ayraçların içinde olmayan herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[!ioü]p; tıp ve tip'i bulur, top ve tüp'ü bulmaz

-

Bir karakter aralığındaki herhangi bir karakterle eşleşir. Aralığı artan düzende belirtmelisiniz (Z'den A'ya değil, A'dan Z'ye).

t[a-c]p; tap, tbp, tcp'yi bulur

#

Herhangi bir tek sayısal karakterle eşleşir.

1#3; 103, 113, 123 değerlerini bulur

Joker karakter kullanımı örnekleri

Durum

Örnek

Verileriniz bazı kişileri "sahip", diğerlerini de "sahip/operatör" olarak listeliyor.

Like "sahip*" veya
Like "*sahip*"

Parametre sorgusuyla joker kullanmak istiyorsunuz.

Like "*" & [parametre] & "*"

Örneğin:

Like "*" & [balık] & "*"

Balık buğulama, balık ekmek gibi "balık” içeren tüm tarifleri döndürür.

Veriler girilirken "Ahmet" adı yanlışlıkla "Ahmed" olarak yazılmış.

Like "Ahme?"

Soyadları A ile H arasındaki harflerle başlayan müşterileri bulmak istiyorsunuz. Örneğin, toplu e-posta göndermek için.

Like "[a-h]*"

İkinci ve üçüncü rakamlar hariç tüm rakamları aynı olan parça numaralarını bulmak istiyorsunuz.

Like "R??083930"

Lale Sokak’taki 100 ve 199 arası apartman numaralarında oturan herkese davetiye göndermek istiyorsunuz.

Like "Lale Sokak 1##"

Verilerinizden joker karakter getirmek için söz dizimi

Karakter

Gerekli Söz Dizimi

Yıldız işareti *

[*]

Soru işareti ?

[?]

Kare işareti #

[#]

Kısa çizgi -

[-]

Sol ve sağ köşeli ayraçlar birlikte []

[[]]

Sol köşeli ayraç [

[[]

Sağ köşeli ayraç ]

Özel işlem gerekmez

Ünlem işareti !

Özel işlem gerekmez

Hangi joker kümesinin kullanılacağını anlama

Access veritabanı altyapısı (ANSI-89) ve SQL Server (ANSI-92)

ANSI-89, Access veritabanları için varsayılan olan geleneksel Access SQL söz dizimini tarif eder. Joker karakterler SQL değil, Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) belirtimine uygundur.

ANSI-92, söz diziminizin Microsoft SQL Server™ veritabanıyla uyumlu olmasını istediğinizde kullanılır.

Aynı veritabanında iki joker türünü karıştırmanız önerilmez.

Access veritabanı altyapılarıyla (ANSI-89) kullanılacak joker karakterler

Bir Access veritabanı için oluşturulan sorgularda bu jokerleri kullanın.

Simge

Açıklama

Örnek

*

Herhangi bir sayıda karakterle eşleşir. Karakter dizesindeki ilk veya son karakter olarak kullanılabilir.

bu*; buse, bulut, buz’u bulur

?

Herhangi bir tek alfabetik karakterle eşleşir.

B?l; bal, böl, bul, bel'i bulur

[ ]

Köşeli ayraçların içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir.

T[oü]p; top ve tüp'ü bulur, tıp ve tip'i bulmaz

!

Köşeli ayraçların içinde olmayan herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[!ioü]p; tıp ve tip'i bulur, top ve tüp'ü bulmaz

-

Bir karakter aralığındaki herhangi bir karakterle eşleşir. Aralığı artan düzende belirtmelisiniz (Z'den A'ya değil, A'dan Z'ye).

t[a-c]p; tap, tbp, tcp'yi bulur

#

Herhangi bir tek sayısal karakterle eşleşir.

1#3; 103, 113, 123 değerlerini bulur

SQL Server (ANSI-92) ile kullanılacak joker karakterler

Bir Microsoft SQL Server™ veritabanı ile kullanılmak için oluşturulan sorgularda bu jokerleri kullanın.

Simge

Açıklama

Örnek

%

Herhangi bir sayıda karakterle eşleşir. Karakter dizesindeki ilk veya son karakter olarak kullanılabilir.

bu*; buse, bulut, buz’u bulur

_

Herhangi bir tek alfabetik karakterle eşleşir.

B?l; bal, böl, bul, bel'i bulur

[ ]

Köşeli ayraçların içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşir.

T[oü]p; top ve tüp'ü bulur, tıp ve tip'i bulmaz

^

Köşeli ayraçların içinde olmayan herhangi bir tek karakterle eşleşir.

t[!ioü]p; tıp ve tip'i bulur, top ve tüp'ü bulmaz

-

Bir karakter aralığındaki herhangi bir karakterle eşleşir. Aralığı artan düzende belirtmelisiniz (Z'den A'ya değil, A'dan Z'ye).

t[a-c]p; tap, tbp, tcp'yi bulur

Ayrıca bkz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×