Access'te IP adreslerini sıralama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu konuda bir Access veritabanında depolanan Internet Protokolü (IP) adreslerini sıralama yordamı açıklanmaktadır.

Giriş

IP adresleri ile çalışıyorsanız, metin veya sayıları çalışıyor olarak kadar basit değildir, büyük olasılıkla zaten biliyor. IP adresi gerçekten bir nokta (.), her değerin 0 ile 255 arasında bir sayı olduğu ayrılmış dört sayısal değerler topluluğudur olmasıdır. Aşağıdaki tabloda herhangi bir sıralama düzeni uygulanmadan önce verileri gösterir.

MachineID

Çalışan

Konum

IP adresi

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1

Access özel veri türü IP adreslerini depolamak için sağlamaz Access'te IP adreslerini sıralama zor olmasıdır. IP adresi yalnızca sayılar topluluğu olsa da, sayısal bir alana bir IP adresleri depolamak yapamazsınız. Yalnızca tek bir ondalık (.), bir sayısal alan desteklediği için üç nokta (.) bir IP adresi içeriyor ise. Bu metin alanında adresleri depolamak anlamına gelir.

Bir metin alanında IP adresleri depolamak için Access'te yerleşik sıralama düğmeleri adresleri anlamlı bir şekilde sıralamak için kullanamazsınız. Karakterleri sayıları olsalar bile sıralama düğmeleri her zaman alfabetik sırada metin alanındaki değerleri sıralayın. Başka bir deyişle, adreslerini ilk basamağın göre sıralanır ve ardından ikinci rakam vb. göre adres oluşturan yerine by sayısal değerler. Aşağıdaki tabloda IP adresi alanına alfabetik düzende sıralanmış önceki tablosundan adresleri gösterir.

MachineID

IP adresi

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40

1 ile başlayan adresleri 2'den başlayın ve benzeri adresler önce görüntülenir. Aşağıdaki tabloda adresleri artan doğru gösterir.

MachineID

IP adresi

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23

Bu adresler sıralama içinde yer alan adımları anlamak kolaylaştırmak için IP adreslerini dört sayısal parçaya bölün. Adresleri sonra ilk bölümünde, her değeri için ilk bölümü, sonra ikinci bölüm göre sıralanmış olmalıdır ve benzeri. Tabloyu farklı sütundaki her bölümü gösterir ve sütunları sayısal değerler basit tutun olduğundan, sütunları soldan sağa doğru sıralamak mümkün olur aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artan sırada.

PartI

PartII

PartIII

PartIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23

Dört bölümlerini ayrı ayrı sıralama IP adreslerini sıralama arkasına eli olur. Aşağıdaki yordamda, IP adresi alanı yanı sıra, her sütun adres değerleri sayfasının bir kısmını nerede depolar dört hesaplanan sütun içeren bir sorgu oluşturun. İlk hesaplanan sütunun ilk sayısal bölümü adresini basılı tutun, ikinci hesaplanan sütun adresini vb. ikinci sayısal parçasını basılı tutun. Kayıtları IP adresi alana göre sıralama yerine, sorgu kayıtları dört hesaplanan sütuna göre sıralanır.

Sorguyu oluşturma

Kayıt görüntüleyen IP adreslerinin artan düzende sıralanmış IpAdresleri adlı bir seçme sorgusu oluşturur. Geçerli veritabanı IP adresi adlı bir metin alanı içeren MachineDetails adlı bir tablo varsayılmaktadır.

 1. Oluştur > sorgu tasarımı. Access 2007 kullanıyorsanız, Not Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, tablolar sekmesinde, MachineDetails tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. İletişim kutusunu kapatın.

 3. MachineID ve IP adresi alanları sorgu tasarım kılavuzuna sürükleyin.

 4. Hesaplanan sütunlar eklemek artık hazırsınız. İlk boş sütuna sağ taraftaki PartI ifadeyi yazın: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1)))alan satırında. İfade ilk nokta (.) IP adresi alanında önceki karakterleri verir.

  Şimdi, ifade gözden geçirin. Adres ilk bölümü kaç basamak olun bilmiyorsanız olduğundan, kullandığınız ilk dönemin konumunu bulmak için InStr işlevi. (Dönem içermeyecek şekilde) süresinden çıkarılarak 1 ilk bölümü'nde basamak sayısını döndürür. Sonra bu sayı ile kullandığınız IP adresi alanında en soldaki karakterden başlayarak o birçok karakterleri ayıklamak için Sol işlevi. Son olarak, arama bir sayıya Sol işlev tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 5. Hızlı Erişim Araççubuğundaki Kaydet ' i tıklatarak sorguyu kaydedin. Ara her adımdan sonra bunun için iyi bir fikirdir.

 6. İkinci adres bölümü sütunu ekleyin. PartI sağındaki sütuna PartII yazın: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1))alan satırında. İfade, IP adresi alanında birinci ve ikinci dönem arasında yer alıyorsa karakterleri verir.

  Yine, ifade gözden geçirin. İkinci kısmını adresini kaç basamak yapma veya (size ne kadar süreyle ilk bölümü olacağını yoksa çünkü) tam olarak ikinci bölüm başladığı bilmiyorsanız olduğundan, dönem konumlarını bulmak için InStr işlevini kullanın. Daha sonra PARÇAAL işlevi ilk dönemi ancak izleyin içindeki karakterleri ayıklamak için ikinci dönem koyun. Son olarak, bir sayıya PARÇAAL işlevi tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini arayın. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 7. Üçüncü adres bölümü için sütun ekleyin. PartIII PartII sağındaki sütuna yazın: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1))alan satırında. İfade, IP adresi alanında ikinci ve üçüncü dönem arasında yer alıyorsa karakterleri verir.

  Yine, ifade gözden geçirin. Üçüncü bölümü adresini kaç basamak yapma veya (birinci ve ikinci bölümleri ne kadar olduğunu bilmiyorsanız çünkü) tam olarak üçüncü bölümü başladığı bilmiyorsanız olduğundan, dönem konumlarını bulmak için InStr işlevini kullanın. İkinci dönem izleyin, ancak önüne üçüncü dönem içindeki karakterleri ayıklamak için PARÇAAL işlevi kullanın. Son olarak, bir sayıya PARÇAAL işlevi tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini arayın. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 8. Dördüncü ve son adres bölümü sütunu ekleyin. PartIV PartIII sağındaki sütuna yazın: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".")))alan satırda. İfade son dönemi izleyen karakteri verir.

  Yine, ifade gözden geçirin. Üçüncü dönem konumunu bulun ve sonra bunu ardındaki tüm karakterleri ayıklamak için anahtardır. Tam olarak üçüncü dönem bulunduğu bilmiyorsanız olduğundan, InStr işlevi üç kez üçüncü dönem konumunu bulmak için arama. Daha sonra dördüncü bölümü basamak sayısını hesaplamak için uzunluk işlevi. Döndürülen basamak sayısı ile kullanılan doğru IP adresi alanı bölümünden başka birçok karakterleri ayıklamak için sağdan işlevi. Son olarak, bir sayıya PARÇAAL işlevi tarafından döndürülen karakterleri dönüştürmek için Val işlevini arayın. Temel veri türü metin olduğundan bu son adım gereklidir.

 9. Tüm dört hesaplanan sütun sıralama satırının Artanolarak ayarlayın.

  Önemli    IP adresi sütununun sıralama satırında boş bırakılıp gerekir.

  Diğer alan değerlerini göre sıralama yapmak istiyorsanız adresleri yanı sıra, sola veya sağa doğru tüm dört hesaplanansütun ya da alanları getirin. Hesaplanan sütunlar arasındaki diğer sıralama alanları koymayın.

 10. Sonraki adım veri sayfasında dört hesaplanmış sütunları gizleme tıklatmaktır. Ancak önce veri sayfası'e geçiş hesaplanan sütunlarda ifadelerin sonucu görmek için görüntüleme yapın. Aşağıdaki tabloda, veri sayfası görünümünde göreceğiniz sütunları gösterir.

  MachineID

  IP adresi

  PartI

  PartII

  PartIII

  PartIV

  3

  1.198.3.93

  1

  198

  3

  93

  4

  32.183.93.40

  32

  183

  93

  40

  5

  104.30.244.2

  104

  30

  244

  2

  6

  104.244.4.1

  104

  244

  4

  1

  2

  104.244.253.29

  104

  244

  253

  29

  1

  123.4.245.23

  123

  4

  245

  23

 11. Tasarım görünümüne geri dönün ve tüm dört hesaplanan sütunları Göster satırındaki onay kutusunu temizleyin. Bu, veri sayfası görünümünde gösterilen hesaplanmış sütunları engeller.

 12. İsteğe bağlı olarak, kayıtları sorgusundan önlenmesi için ölçütleri belirtin.

 13. Sıralanmış kayıtlarını görmek için veri sayfası görünümüne geçin. Doğru IP adreslerinin artan düzende sıralanmış kayıtları görürsünüz.

Sıralı IP adresleri için daha fazla kullanımlar

Veri girişi sırasında IP adreslerini doğrulamak

Kod yazmak zorunda kalmadan adreslerini doğrulamak isterseniz, bunu belirli sınırlar #alanına Giriş maskesi özelliğini ayarlayarak yapabilirsiniz. ###. ###. ###; 0; " " ve IP adresi alan için Biçim özelliği & & & & & & & & & & & &.

Giriş maskesinin ne yapar? Ne zaman, adres alanına yazmaya başlayarak, giriş maskesi, dışında sayılar ve üç dönem arasında boşluk karakterleri girmelerini engeller. Sayısal bir bölümünü ift bir sayıysa, üçüncü basamak boş bırakın veya bunun yerine bir boşluk ekleyin. Bu giriş maskesi kullanıcı he bir veya daha fazla bölümleri adresi veya sayısal bir değer yerine yalnızca boşluklar türleri yazmaya atlar varsa uyarmaz olduğunu unutmayın. Örneğin, "345.. 3. "geçerli bir adres kabul.

Görüntüleme biçimi ne yapar? Yazmayı bitirip alanı bırakın görüntüleme biçimini adresin boşlukları kaldırır ve yalnızca sayıları ve dönem görüntüler. Bunu, yazdığınız ise "354.35 2'dir.12", "354.35.2.12" adresi görüntülenir. Adresi tıklatın ya da (düzenleme moduna girmek için) F2 tuşuna basın, unutmayın adresini seçildiğinde, boşluklar yeniden görüntülenecektir.

İpucu: Bir adres kopyalamak isterseniz, önceki sütun veya denetim, SEKME tuşuna basın biçimlendirilmiş adresini seçin ve ardından Kopyala' yı tıklatın taşıyın. Bunu yaptığınızda, boşluklar içeren adres dizesi kopyalayacak değil.

Form veya raporda IP adresine göre kayıtları sıralama

Form veya raporu kayıtları IP adresleri göre sıralanır oluşturmak gereksinim duyarsanız, daha önce açıklandığı gibi yerine adresleri depolayan tablosundaki adresleri sıralayan bir sorgu için yeni bir nesne temel.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×