Access 'te özel şerit oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Şerit (program penceresinin üst kısmında, komut gruplarını içeren çubuk), Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi. Office Fluent kullanıcı arabirimi, Access.

Access ile daha gelişmiş uygulamalar oluşturmaya başladığınızda, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak Için Office akıcı şeridini özelleştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, varsayılan sekmelerin bazılarını veya tümünü gizleyebilir, böylece kullanıcılar belirli komutları kullanamaz ve yalnızca kullanılabilir olmasını istediğiniz komutları içeren yeni, özel sekmeler oluşturabilirsiniz.

Office Fluent kullanıcı arabirimi kullanan tüm Microsoft Office programlarında, şeridi özelleştirmek Için Genişletilebilir Biçimlendirme DILI (XML) kullanılır. Bu nedenle, XML 'in bazı temel bilgileri yararlıdır. Bu makale XML kavramlarını kapsamaz, ancak gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebileceğiniz bir temel şerit özelleştirme yordamı ve bazı örnek XML sağlar.

Bu makalede, XML kullanarak kendi özel şeritlerinizi oluşturma konusu ele alınmaktadır. Var olan şeritlere değiştirmek için yerleşik araçları kullanmak istiyorsanız, Office 'te şeridi özelleştirmekonusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Şerit özelleştirme tekniklerini anlama

Özel şerit oluşturma ve uygulama

Varsayılan şeridi geri yükleme

XML örneğini anlama

Şerit özelleştirme tekniklerini anlama

Access 'te, özelleştirme XML 'sini oluşturarak ve sonra bu şeridi oluştururken bu XML 'i kullanma Varolan sekmeleri gizlemek ve yeni sekmeler, komut grupları ve komutlar eklemek için XML 'i kullanabilirsiniz. Bu makaledeki yordamlarda, Access için yerleşik olarak bulunan komutların nasıl ekleneceği (bul, Sırala ve Kaydet gibi) ve kendi yazdığınız Access makrolarını çalıştıran komutların nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

XML 'i içinde depolayabileceğiniz birkaç yer vardır, ancak en kolay yöntemden biri bunu geçerli veritabanındaki bir sistem tablosunda depoaktarmadır. Bu işlem, Usysşeritleri adlı bir sistem tablosu oluşturmayı, Şerit XML 'inizi buna eklemeyi ve özel şeridin bir bütün olarak veya belirli bir form veya raporun veritabanı için mi görüntüleneceğini belirtmeyi içerir. Tüm uygulama için bir tane olmak üzere birden çok özel şerit ve veritabanındaki tek tek formlar veya raporlar için ek şerit tanımlayabilirsiniz.

Özel şerit oluşturma ve uygulama

Aşağıdaki bölümlerde özel şerit oluşturmaya ve uygulamaya yönelik adım adım yordamlar sağlanır.

Başlamadan önce

Gezinti Bölmesi 'nde sistem tablolarını görüntüleme    Varsayılan olarak, sistem tabloları Gezinti Bölmesi 'nde görüntülenmez, bu nedenle ilk olarak Gezinti Seçenekleri iletişim kutusundaki bir ayarı değiştirmelisiniz, böylece Ilk olarak usysşeritleri tablosunu oluşturduktan sonra görebilirsiniz. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Access 'te veritabanı açıkken, gezinti bölmesinin üst kısmındaki gezinti çubuğuna sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Gezinti Seçenekleri 'ne tıklayın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntüleme seçeneklerialtında, sistem nesnelerini göster denetim kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Access sistem tabloları Gezinti bölmesinde görünür.

Eklenti kullanıcı arabirimi hata iletilerini görüntülemeyi etkinleştirme    Hata mesajları, şerit özelleştirme XML 'sini oluştururken ve sorun giderirken değerli bir bilgi kaynağıdır, bu nedenle Access 'in görüntülemesini sağlamak iyi olur. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

 2. Istemci ayarları'nı tıklatın. 

 3. Genel'in altında, eklenti Kullanıcı arabirimi hatalarını göster kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Usysşeritleri sistem tablosunu oluşturma

Usysşeritleri sistem tablosunu oluşturmak için bu yordamı kullanın. Daha sonra bu tabloyu kullanarak şerit özelleştirme XML 'inizi depolayabilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda tablo tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloya aşağıdaki alanları ekleyin. Alan adlarını aynen gösterildiği gibi yazdığınızdan emin olun.

  Alan adı

  Tür

  Alan Boyutu

  ID

  Otomatik Sayı

  Uzun Tamsayı

  RibbonName

  Metin

  255

  RibbonXml

  Not

 3. İsterseniz, bu tabloya, Şerit XML 'in işlevini açıklayan açıklamalar alanı gibi daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

 4. Kimlik alanını seçin. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

 5. Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın. Yeni tablo adlarını adlandırın .

Usysşeritleri tablosuna Şerit özelleştirmesi XML 'si ekleme

Bu örnekte, veritabanınızın kullanıcılarının Oluştur sekmesindeki araçlardan herhangi birini kullanmasını engellemeye çalıştığınızı varsayalım. Ayrıca, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, üzerinde Yapıştır komutuyla özel sekme adlı yeni bir sekme oluşturmak istersiniz.

Özel Şerit sekmesi

Aşağıdaki yordamda bulunan XML, bu yapılandırmayı oluşturur.

 1. Gezinti Bölmesi 'Nde, Usysşeritleri tablosunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde veri sayfası görünümü 'nü tıklatın.

 2. Aşağıdaki verileri tabloya ekleyin. Bu makaledeki XML örneğini kopyalayabilir ve doğrudan tabloya yapıştırabilirsiniz.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  Birleştiri

  Sekme

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
     <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
     <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
      <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
       <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
      </group>
     </tab>
    </tabs>
   </ribbon>
  </customUI>
  
 3. Bu XML öncelikle Access 'in "sıfırdan başla" ya da Access 'in varsayılan Şerit sekmelerini görüntülemesi gerektiğini belirtir. Ardından Access 'in yalnızca varsayılan sekmelerden birini ( Oluştur sekmesi) gizlemesini söyler. Son olarak, "özel sekmesi" adlı yeni bir şerit sekmesi oluşturulur, sekmeye "özel grup" adlı bir komut grubu ekler ve Yapıştır komutunu gruba ekler. Bu örnek hakkında daha fazla bilgi ve gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirme hakkında daha fazla bilgi Için, XML örneğini anlamabölümüne bakın.

 4. Usysşeritleri tablosunu kapatın ve veritabanını kapatıp yeniden açın.

Özel şeridi uygulama

Artık özel Şerit XML 'i bir tabloda depolandığından, Şeriti tüm veritabanına mi yoksa belirli bir form veya rapora mi uygulamak istediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

 • Özel şeridi tüm veritabanına uygulama    

  1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

  2. Geçerli veritabanı'na tıklayın ve ardından Şerit ve araç çubuğu seçenekleri'Nin altında, Şerit adı listesini seçin ve sonra da istediğiniz şeride tıklayın (Bu örnekte, sekmesindedir).

  3. Tamam'a tıklayın.

 • Özel şeridi belirli bir form veya rapora uygulama    

  1. Gezinti Bölmesi 'Nde, özel şeridi uygulamak istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Tasarım görünümü 'ne tıklayın.

  2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

  3. Özellik sayfasının en üstünde, seçim türüaltında, listede nesne türünün (form veya rapor) seçili olduğundan emin olun.

  4. Özellik sayfasının diğer sekmesinde, Şerit adı listesini tıklatın ve sonra da formu veya raporu açtığınızda görüntülemek istediğiniz şeride tıklayın (Bu örnekte, formum).

  5. Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın.

  6. Formu veya raporu kapatın ve sonra yeniden açmak için gezinti bölmesi 'nde bunu çift tıklatın.

   Seçtiğiniz şerit görüntülenir.

Özel şeridin düzgün çalıştığını doğruladıktan sonra, aşağıdakileri yaparak sistem tablolarını gizleyebilirsiniz:

 1. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki gezinti çubuğuna sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Gezinti Seçenekleri 'ne tıklayın.

 2. Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda, görüntüleme seçeneklerialtında, sistem nesnelerini göster onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan şeridi geri yükleme

Özel bir şerit kullanmayı durdurmak ve varsayılan şeridi geri yüklemek Için, özel şeridin tüm uygulama tarafından mı yoksa belirli bir form veya raporla mı kullanıldığına bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

Varsayılan uygulama düzeyi şeridini geri yükleme

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

 2. Geçerli veritabanı'nı tıklatın ve Şerit ve araç çubuğu seçenekleri'nin altında Şerit adı kutusunun içeriğini silin.

 3. Veritabanını kapatın ve yeniden açın.

Access, varsayılan Şerit sekmelerini görüntüler. Şerit XML 'i silinceye kadar Usysşeritleri tablosunda kalır, bu nedenle özel şeridi eski haline getirmeyi istiyorsanız, Şerit adı seçeneğini daha önce bulunan değere geri ayarlayarak bunu yapabilirsiniz.

Form veya rapor için varsayılan şeridi geri yükleme

 1. Formu veya raporu Tasarım görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Özellik sayfasının en üstünde, seçim türüaltında, listede nesne türünün (form veya rapor) seçili olduğundan emin olun.

 4. Özellik sayfasının diğer sekmesinde, Şerit adı özellik kutusunun içeriğini silin.

 5. Formu veya raporu kaydedin, kapatın ve sonra yeniden açın.

Şerit XML, siz silinceye kadar Usysşeritleri tablosunda kalır, bu nedenle, özel şeridi eski haline getirmeyi istiyorsanız, Ribbon Name özelliğindeki değeri daha önce bulunan değere ayarlayarak bunu yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

XML örneğini anlama

Bu makalenin başında kullanılan XML örneği ve oluşturduğu özel şeridin bir çizimi aşağıdadır.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Özel Şerit sekmesi

Bu örnekte, XML 'in ikinci satırı Startfromkaralama özniteliğini falseolarak ayarlar. Değeri yanlış olarak ayarlamak, Access 'in var olan sekmelerin tümünü aynen bırakmasını sağlar ve var olan sekmelerin tümüne tüm yeni sekmeleri ekler. Bu özniteliği true olarak ayarlamak, var olan sekmelerin tümünü kaldırır ve yalnızca XML 'inizde oluşturduğunuz olanları görüntüler. Startfromkaralama özniteliğini yanlışolarak ayarlasanız bile tek tek sekmeleri gizleyebilirsiniz. Bu, XML 'in yerleşik Oluştur sekmesini gizleyen dördüncü satırıyla gösterilmiştir. Kalan satırlar özel bir sekme ve özel bir grup oluşturur ve ardından aşağıdaki XML satırını kullanarak gruba yerleşik Yapıştır komutunu ekler.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Özel şeride ek gruplar veya denetimler ekleme    Benzer XML satırlarını ekleyerek ve farklı ıdmso ve Label değerlerini değiştirerek şeride daha fazla grup ve denetim ekleyebilirsiniz. Örneğin, seçili olan nesneyi Excel 'e veren bir denetim oluşturmak için aşağıdaki XML 'i kullanın.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Denetimi Yapıştır komutuyla aynı gruba eklemek Için, Yapıştır komutunu oluşturan satırdan hemen önce veya sonra yeni XML satırını ekleyin. Yeni bir grup oluşturmak Için, yukarıdaki özel grup grubunu oluşturan XML 'i kopyalayabilir, yapıştırabilir ve değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, iki denetimi özel gruba ekleyen XML gösterilmektedir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Bu XML özel bir sekmeyebaşka bir grup ekler. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, yeni grup iki denetim içerir – Excel 'den içeri aktarma işlemi başlatan bir tane ve Excel 'e dışarı aktarma işlemi başlatan bir tane.

İki gruplu özel Şerit sekmesi

Not: Özel Şeritteki her Grup Kimliği ve sekme kimliği değeri benzersiz olmalıdır.

Komutun ıdmso değerini öğrenme    Yerleşik bir komutun ıdmso değerini öğrenmek Için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın. 

 2. Şeridi veya hızlı erişim araç çubuğu 'NuÖzelleştir 'i tıklatın. 

 3. İşaretçiyi hakkında bilgi istediğiniz öğenin üzerine getirin. Access, denetimin ıdmso değerini parantez içinde ekran Ipucunda görüntüler.

Access makrosunu çalıştırmak için komut ekleme    Access makrolarını çalıştıran komutlar ekleyerek özel şeride daha fazla esneklik ekleyebilirsiniz. Örneğin, MyMacroadlı bir makro oluşturduğunuzu varsayalım. Şeride makro çalıştıran bir komut eklemek Için, aşağıdaki satırı XML 'inize ekleyin.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Denetimi önceki örnekteki Yapıştır komutuyla aynı gruba eklemek Için, Yapıştır komutunu oluşturan satırdan hemen önce veya sonra yeni XML satırını ekleyin. Aşağıdaki örnekte, komutu ekleyen XML gösterilmektedir.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
     <button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×