Access masaüstü veritabanlarında tablo oluşturmak için ekran okuyucusu kullanın

Access masaüstü veritabanına tablo eklemek için ekran okuyucuyu ve klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Not Bu konu başlığı altında, JAWS kullanıcılarının Sanal Şerit Menüsü özelliğini kapattıkları varsayılır.

Bu konuda

Genel bakış

Tablolar, tüm bilgileri veya verileri tutmaları nedeniyle bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Örneğin, bir işletmenin veritabanında sağlayıcıların adlarını, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını depolayan bir Kişiler tablosu bulunabilir. Tabloları oluşturmadan önce, gereksinimlerinizi göz önünde bulundurun ve ihtiyacınız olabilecek tüm tabloları belirleyin. Veritabanını planlama ve tasarlamaya yardımcı olması için, Veritabanı tasarımı temel bilgileri konusuna bakın.

Access gibi bir ilişkisel veritabanında genellikle mantıksal olarak bağlantılı birkaç tablo vardır. İyi tasarlanmış bir veritabanında her tablo belirli bir konuyla (çalışanlar veya ürünler gibi) ilgili verileri depolar. Tabloda kayıtlar (satırlar), alanlar (sütunlar) ve her kayıt için alan değerleri (hücreler) vardır.

 • Kayıt (satır), bir çalışan veya ürün hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri içerir.

 • Alan (sütun), ad, e-posta adresi veya fiyat gibi, tablo konusunun bir yönü hakkındaki verileri içerir.

 • Alan değeri (hücre) bir kayda aittir ve metin, sayı, tarih ve köprü gibi farklı türlerde veriler içerir.

Her tablo belirli bir konuyla ilgili verileri depolasa da, Access gibi ilişkisel bir veritabanındaki tablolar birbiriyle ilgili konular hakkındaki verileri depolar. Örneğin, veritabanında şunlar olabilir:

 • Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen Müşteriler tablosu.

 • Sattığınız ürünlerin ve buradaki her öğenin fiyatının ve resminin listelendiği Ürünler tablosu.

 • Müşteri siparişlerini izleyen Siparişler tablosu.

Farklı tablolarda depolanan verileri birbirine bağlamak için ilişkiler oluşturursunuz. İlişki, ortak bir alanı olan iki tablo arasındaki mantıksal bağlantıdır. Access masaüstü veritabanındaki tablolar arasında ilişki oluşturma hakkında bilgi için, bkz. İlişki oluşturma, düzenleme veya silme.

Tablo ekleme

 1. Yeni veya var olan bir veritabanı açın.

  İpucu Bir tablo açılana kadar ekran okuyucunuz okumaya başlamayabilir. Var olan bir veritabanını açarsanız ve veritabanının açık tablosu yoksa, Enter tuşuna basın. Gezinti bölmesinde en üstteki tablo açılır.

 2. Alt+C, T+N tuşlarına basın. Yeni bir tablo eklenir ve “Menü çubuğundan çıkılıyor, Tablo X” sözlerini duyarsınız (Ekran Okuyucusu’nda "Tablo X" sözlerini duyarsınız). Odak, ikinci alanın ilk hücresindedir. (İlk alanın varsayılan adı Kimlik’tir.)

 3. Tabloya veri girin veya verileri başka bir kaynaktan, örneğin Excel çalışma kitabından yapıştırın. Yeni alana bir alan değeri girip sonraki alan değerine geçtiğinizde, Access alana otomatik olarak Alan X adını verir.

 4. Tablodaki alan (sütun) üst bilgisini yeniden adlandırmak için:

  1. Alanı seçmek için, odağı alana getirin ve Ctrl+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  2. Kısayol menüsünü açmak için, Uygulama tuşuna (çoğunlukla klavyenin sağ alt bölümünde bulunur) veya Shift+F10 tuşlarına basın.

  3. N tuşuna basın. Odak, alan üst bilgisine taşınır ve “Menüden çıkılıyor, Veri sayfası, Satır X” sözlerini, alanın adını ve “Yazın ve metin” sözlerini duyarsınız. Alan için yeni bir ad girin.

  İpucu Anlamlı adlar, içeriğini görmeden her alanın ne içerdiğini bilmenize yardımcı olur (örneğin, Ürün Adı veya Fiyat).

 5. Tabloya alan (sütun) eklemek için:

  1. Tablonun ilk kaydına gitmek için, Ctrl+Home tuşlarına basın.

  2. Tablodaki son alanın son kaydına gitmek için, Ctrl+End tuşlarına basın.

  3. Yeni bir alana gitmek için Sağ Ok tuşuna basın.

  4. Yeni alanın ilk kaydına gitmek için Ctrl+Yukarı Ok tuşlarına basın.

  5. Verilerinizi girin. Başka bir hücreye geçtiğinizde, yeni alan eklenir ve varsayılan adı Alan X olur.

Tablo kaydetme

Yeni tabloyu oluşturduktan veya var olan tabloda değişiklik yaptıktan sonra, tabloyu kaydetmeniz gerekir.

 1. Tabloyu kaydetmek için, Ctrl+S veya Alt+F, S veya Alt+H, K+S tuşlarına basın.

  Tabloyu ilk kez kaydettiğinizde, Farklı kaydet iletişim kutusu açılır ve “Farklı kaydet, Tablo Adı sütunu, Düzenle, Yaz ve Metin” sözlerini ve tablonun adını duyarsınız.

  İpuçları

  • Tabloyu kaydetmeden kapatmaya çalışırsanız, otomatik olarak bir iletişim kutusu açılır ve “Tablo X tablosunun tasarımındaki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?” sözlerini duyarsınız. Odak, Evet düğmesinde olur. Tabloyu kaydetmek için Enter tuşuna basın.

  • Var olan tablonun değişikliklerini kaydettiğinizde, tabloya daha önce vermiş olduğunuz ad atanır. Tabloyu kaydederken yeniden adlandırmak için F12 tuşuna basın. Farklı kaydet iletişim kutusu açılır ve yeni adı girebilirsiniz.

 2. Metin kutusuna, tablo için bir ad yazın. Tabloyu ilk kez kaydederken, tabloya içindeki verileri açıklayan bir ad verin. Örneğin, bir tabloyu Müşteriler, Parça Envanteri veya Ürünler olarak adlandırabilirsiniz. Web uygulamalarınızda tablolarınızı adlandırırken Access size büyük bir esneklik sağlar ama bazı kısıtlamalar da vardır:

  • Tablo adı en çok 64 karakter uzunluğunda olabilir.

  • Harflerin, sayıların, boşlukların ve özel karakterlerin herhangi bir bileşimi olabilir. Ancak nokta(.), ünlem işareti (!), köşeli ayraç ([]), en başta boşluk, en başta eşittir işareti (=) veya satır başı gibi yazdırılmayan karakterler içeremez. Ad, şu karakterleri içeremez:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Ad, şu karakterleri içeremez:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  İpucu Veritabanınızdaki nesneler için bir adlandırma kuralına karar verin ve bu kuralı tutarlı olarak uygulayın.

 3. Enter tuşuna basın.

Tabloyu yeniden adlandırma

Not Tabloyu açıkken yeniden adlandıramazsınız. Etkin tabloyu kapatmak için F6 tuşuna veya Ctrl+W tuşlarına basın. Odak, Gezinti bölmesinde kapattığınız tabloya taşınır.

 1. Gezinti bölmesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz tabloyu seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

  İpucu Gezinti bölmesinde tablolara erişmek için Sekme tuşuna basmanız gerekebilir.

 2. Kısayol menüsünü açmak için, Uygulama tuşuna (çoğunlukla klavyenin sağ alt bölümünde bulunur) veya Shift+F10 tuşlarına basın.

 3. Kısayol menüsünde, M tuşuna iki kez basın ve sonra da Enter tuşuna basın. “Menüden çıkılıyor, Yeniden Adlandır metin kutusu, Düzenle” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda "Yeniden Adlandır metin kutusu" sözlerini ve geçerli adı duyarsınız.)

 4. Metin kutusuna yeni adı yazın ve Enter tuşuna basın.

Tablo silme

 1. Veri Sayfası görünümünde, tüm tabloları kapatın. Odak, Gezinti bölmesine geçer. Silmek istediğiniz tabloyu seçmek için, Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 2. Delete tuşuna basın. Silme işlemini onaylamanızı isteyen bir pencere açılır ve “Tablo X’i silmek istiyor musunuz?” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, "Microsoft Access iletişim kutusu, Evet düğmesi" sözlerini duyarsınız) Odak, Evet düğmesindedir.)

 3. Tabloyu silmek için Enter tuşuna basın.

Not Tasarım görünümündeyseniz, Veri Sayfası görünümüne geçmek için Alt, J+D, W ve ardından H tuşlarına basın. Veri Sayfası görünümündeyseniz, Tasarım görünümüne geçmek için Alt+H, W ve ardından D tuşlarına basın.

Engelli müşteriler için Teknik Destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×