Access masaüstü veritabanlarında sorgu oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Access’te sorgu oluşturmak için ekran okuyucu veya klavye kullanabilirsiniz. Sorgu, Access masaüstü veritabanınızda verileri görüntülemeyi, eklemeyi, silmeyi veya değiştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, belirli verileri hızla bulmak, verilerde hesaplama yapmak, verileri özetlemek veya en güncel verileri belirli aralıklarla yeniden gözden geçirme gibi veri yönetim görevlerini otomatik hale getirmek istediğinizde, sorgular yararlı olur.

Not: Bu konuda, JAWS kullanıcılarının Sanal Şerit Menüsü özelliğini kapattığı varsayılmıştır.

Bu konuda

Sorgu türleri

İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya raporla göstermek istediğiniz veriler çoğunlukla birden çok tabloda yer alır. Sorgu, çeşitli tablolardan bilgileri alır ve form veya raporda görüntülemek üzere bir araya getirir. İki ana sorgu türü vardır: seçme sorgusu ve eylem sorgusu. Oluşturacağınız sorgunun türü, gerçekleştirmek istediğiniz göreve bağlıdır.

Seçme sorgusu, bir veri sonuçları isteğidir. Seçme sorgusu, tam olarak ihtiyacınız olan verileri Veri Sayfası görünümünde almanıza yardımcı olur. Aşağıdakileri yapmak için seçme sorgusu kullanın:

 • Tablonun yalnızca belirli alanlarındaki verileri gözden geçirme

 • Birbiriyle ilgili birkaç tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

 • Belirli ölçütler temelinde verileri gözden geçirme

 • Hesaplamalar yapma

 • Farklı tablolardan veriler bir araya getirme.

Örneğin, Ürün tablosunda birden çok alan (sütun) varsa, yalnızca ihtiyacınız olan alanlara (sütunlara) odaklanan, kalabalıktan arındırılmış bir görünüm elde etmek için seçme sorgusu oluşturabilirsiniz. Ayrıca, döndürülen satır sayısını filtrelemek için de ölçütler ekleyebilir, böylelikle örneğin, yalnızca maliyeti 10,00 TL’den yüksek olan ürünlerin bulunduğu satırların döndürülmesini sağlayabilirsiniz.

Eylem sorgusu, veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteğidir. Veritabanınızda veri eklemek, değiştirmek veya silmek için eylem sorgusu kullanın. Veri ekleme veya silme gibi her görevin belirli türde bir eylem sorgusu vardır.

Seçme sorgusu oluşturma

Sorgu Sihirbazı’nı veya Sorgu Tasarımcısı’nı kullanarak seçme sorgusu oluşturabilirsiniz. Basit bir sorgu çalıştırmak istiyorsanız, Sorgu Sihirbazı’nı kullanın. Sorgunuza ölçüt eklemek istiyorsanız, Sorgu Tasarımcısı’nı kullanın.

Sorgu Sihirbazı’nı kullanma

 1. Alt+C, Q+Z tuşlarına basın. Yeni Sorgu penceresi açılır ve Basit sorgu sihirbazı seçili durumda olur.

  İpuçları: 

  • Kendisi için sorgu oluşturmak istediğiniz tabloyu henüz kaydetmediyseniz, Sorgu Sihirbazı açılmadan önce tabloyu kaydetmeniz istenir.

  • Ayrıca, Sorgu Sihirbazı’nı kullanarak başta türde sorgular da oluşturabilirsiniz: Çapraz Sorgu, Yinelenenleri Bulma Sorgusu (tek bir tabloda yinelenen alan değerlerine sahip kayıtları bulmak için) ve Eşleşmeyenleri Bulma Sorgusu (bir tabloda olup da başka bir tabloda ilgili kayıtları olmayan kayıtları [satırları] bulmak için).

 2. Enter tuşuna basın. Basit Sorgu penceresi açılır ve odak Kullanılabilir alanlar liste kutusunda olur.

 3. Tablolar/Sorgular düzenleme birleşik giriş kutusuna gitmek için Alt+T veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 4. Açılan listeyi açmak için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Açılan listede, sorguyu üzerinde çalıştırmak istediğiniz tabloyu seçmek için Yukarı Ok tuşunu ve Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 5. Kullanılabilir alanlar liste kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın. Sorguyu üzerinde çalıştırmak istediğiniz alanı seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 6. Alanı sorgunuza eklemek için Alt+S tuşlarına basın. Odak, Seçili alanlar liste kutusuna taşınır.

 7. Sekme tuşuna basın. “Büyüktür düğmesi” sözlerini duyduğunuzda Enter tuşuna basın Alanların tümünü eklemek istiyorsanız, Alt+S tuşlarına basın, “Çift Sağ Ok düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

  Sorgunuza daha fazla tablo eklemek için Alt+T tuşlarına basın. Odak, Tablolar/Sorgular düzenleme alanına taşınır. 4–7 arası adımları gerektiği kadar yineleyin.

 8. Tüm tablolarınızı ve alanlarınızı girmeyi tamamladığınızda, sonraki sihirbaz sayfasına gitmek için Alt+N tuşlarına basın.

  İpucu: Girdiğiniz bilgilere bağlı olarak, sonraki sihirbaz sayfaları farklılık gösterebilir. Örneğin, sorgunuzun ayrıntılı veya özet sürümünü seçmeniz istenebilir. Seçiminizi yapın ve sonraki sihirbazı sayfasına gitmek için Alt+N tuşlarına basın.

 9. Sonraki sihirbaz sayfasına gidip “Sorgunuzda hangi başlığı kullanmak istiyorsunuz?” sözlerini duyduğunuzda Shift+Sekme tuşlarına basın. Odak, Başlık düzenleme alanına taşınır. Bir ad yazın.

 10. Sorgunuzu görüntüleyin, değiştirin ve kaydedin.

  • Sorguyu kaydetmek ve bilgileri görüntülemek üzere açmak için, Alt+O, Enter tuşlarına basın. Sorguyu kapatmak için F6 tuşuna basın.

  • Sorguyu kaydetmek ve sorgu sonuçlarını görüntülemeden sihirbazdan çıkmak için, Alt+F tuşlarına basın. Sihirbaz kapatıldığında, sorgu yeni bir sekmede gösterilir ve odak ilk hücrede olur.

  • Sorgunun tasarımını değiştirmek için Alt+M, Enter tuşlarına basın. Sorgu Tasarım görünümünde açılır.

Sorgu Tasarımcısı’nı kullanma

 1. Alt+C, Q+D tuşlarına basın. Tabloyu Göster iletişim kutusu açılır, Tablolar sekmesi seçili durumdadır ve “Tabloyu göster iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız.

 2. Tabloyu Göster kutusunda, tabloyu seçmek ve sorguya eklemek için Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Alt+A tuşlarına basın. Tablo çalışma alanına, tasarım kılavuzunun üst kısmına yapıştırılır.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatmak için Alt+C tuşlarına basın.

 4. Odak tasarım kılavuzunda, Alan satırı düzenleme kutusundadır. “Tasarım, Otomatik Sayı, yazın ve metin” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Access, Satır 1, Sütun 1” sözlerini duyarsınız.) Tasarım kılavuzuna alan eklemek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Kullanılabilir alanların gösterildiği bir açılan liste açılır.

 5. Açılan listeye gitmek için Ctrl+Yukarı Ok tuşlarına basın. (Ekran Okuyucusu’nda, odak otomatik olarak açılan listeye taşınır.)

 6. Aşağı Ok tuşunu kullanarak açılan listeden bir alan seçin ve ardından Enter tuşuna basın. Seçtiğiniz alan sütunda gösterilir. Odak otomatik olarak bir sonraki sütuna taşınır.

 7. Sorgunuza bir alan daha eklemek için, 4–6 arası adımları yenileyin.

 8. Alana ölçüt eklemek için:

  1. Ölçüt eklemek istediğiniz alanın sütununda, “Ölçütler” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. (Ekran Okuyucusu’nda, “Satır 11, Sütun 1” sözlerini duyarsınız.)

  2. Ölçütü girin. Örneğin Ürünler tablosundaki Fiyat alanı için >=10 girerek, fiyatı 10,00 TL’den büyük veya buna eşit olan ürünlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

 9. Sorgu sonuçlarını görmek için Alt, J+Q tuşlarına ve sonra da G tuşuna basın.

 10. Sorgunuzu kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın. Farklı kaydet iletişim kutusunda, sorgunuz için bir ad girin ve Enter tuşuna basın.

Not: Birbiriyle ilgili birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirmek için Sorgu Tasarımcısı’nı kullanabilirsiniz. Örneğin, Müşteriler tablosu ve Siparişler tablosu içeren bir veritabanınız varsa ve her tabloda, iki tablo arasında bire çok ilişkisine temel oluşturan bir Müşteri Kimliği alanı bulunuyorsa, belirli bir şehirdeki müşterilerin siparişlerini döndüren bir sorgu oluşturabilirsiniz. Birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçiren bir sorgu oluşturmak için, burada listelenen yordamı kullanın. Sorguya başka tablo, alan ve ölçütler eklemek için 2 ile 8 arasındaki adımları yineleyin.

Parametre sorgusu oluşturma

Sık sık belirli bir sorgunun çeşitlemelerini çalıştırıyorsanız, parametre sorgusu kullanabilirsiniz. Parametre sorgusu çalıştırdığınızda, sorguda sizden alan değerleri istenir ve sağladığınız değerler kullanılarak sorgunuz için ölçütler oluşturulur.

 1. Gezinti bölmesinde, parametre sorgunuzda temel almak istediğiniz sorguyu seçin.

 2. Uygulama tuşuna (çoğunlukla klavyenin sağ alt bölümünde bulunur) veya Shift+F10 tuşlarına basın. Kısayol menüsü açılır ve “Aç, O” sözlerini duyarsınız.

 3. D tuşuna basın. Sorgu Tasarım görünümünde açılır ve odak, sorgu tasarım kılavuzundaki ilk alanın ilk satırında olur.

 4. Sağ Ok tuşunu kullanarak, değiştirmek istediğiniz alana gidin.

 5. Ölçütler satırına gitmek için, “Ölçütler” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. (Ekran Okuyucusu’nda, “Satır 11, Sütun 1” sözlerini duyarsınız.)

 6. Hücrede, var olan tüm bilgileri silin ve parametre dizesini girin. Örneğin, bir sorguyla New York’taki müşterileri bulmak için parametre sorgusu oluşturmak istiyorsanız, “New York” girişini silin ve [Hangi şehir için?] sorusunu girin. Parametre isteminde metnin bir parçası olarak nokta (.) ya da ünlem işareti (!) kullanamazsınız.

  [Hangi şehir için?] dizesi sizin parametre isteminizdir. Köşeli ayraçlar sorgunun parametre isteminde bulunmasını istediğinizi belirtir ve metin de (bu örnekte [Hangi şehir için?]) parametre isteminde görüntülenen sorudur.

 7. Sorguyu çalıştırmak için Alt, J+Q tuşlarına ve sonra da G tuşuna basın. Parametre değerini gir penceresi açılır ve odak düzenleme alanında olur. New York gibi bir değer girin.

 8. Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın. Bu örnekte, New York’taki müşterilerin siparişleri gösterilir.

Parametre veri türleri belirleme

Parametrenin hangi tür veri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü ayarlayabilirsiniz; ancak sayısal veriler, para birimi ve tarih/saat verileri için veri türünü belirlemek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceğin veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin) giren kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Not: Parametre metin verilerini kabul edecek şekilde ayarlandıysa, her türlü giriş metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi gösterilmez.

Bir sorgudaki parametrelerin veri türünü belirtmek için:

 1. Parametre sorgusunu açan. Tasarım görünümüne geçmek için Alt+H, W tuşlarına ve sonra da D tuşuna basın. Tasarım kılavuzu açılır.

 2. Alt, J+Q tuşlarına ve sonra da S+P tuşlarına basın. Sorgu Parametreleri iletişim kutusu açılır ve odak Parametre sütununda olur.

 3. Veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Her parametrenin, sorgu tasarım kılavuzunun Ölçütler satırında kullandığınız istemle eşleştiğinden emin olun. Örneğin, [Hangi şehir için?] sorusunu girdiyseniz, Sorgu Parametreleri iletişim kutusunda da aynı istemi girebilirsiniz.

 4. Veri Türü sütununa gitmek için Sekme tuşuna basın.

 5. Açılan listeyi açmak için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın.

 6. Parametrenin veri türünü seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 7. Kaydetmek ve iletişim kutusundan çıkmak için Enter tuşuna basın.

Sorgu çalıştırırken giriş istemek için parametreler kullanma konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Çapraz sorgu oluşturma

Daha kolay okunması ve anlaşılması için özet verilerini yeniden yapılandırmak istediğinizde, çapraz sorgu kullanın. Çapraz sorgu toplam, ortalama veya diğer toplama işlevlerini hesaplar ve ardından sonuçları iki değer kümesinde gruplandırır: biri veri sayfasının yan tarafında altta ve diğeri de üst kısım boyunca. Sorgu Sihirbazı’nı kullanarak hızla bir çapraz sorgu oluşturabilirsiniz.

Çapraz Sorgu Sihirbazı, çapraz sorgunuzda kayıt kaynağı olarak tek bir tablo veya sorgu seçmenizi ister. Çapraz sorgunuza eklemek istediğiniz verilerin tümünü içeren tek bir tablo yoksa, istediğiniz verileri döndüren bir seçme sorgusu oluşturarak işe başlayın.

 1. Alt+C, Q+Z tuşlarına basın. Yeni Sorgu iletişim kutusu açılır ve Basit sorgu sihirbazı seçili durumda olur.

  İpucu: Kendisi için sorgu oluşturmak istediğiniz tabloyu henüz kaydetmediyseniz, Sorgu Sihirbazı açılmadan önce tabloyu kaydetmeniz istenir.

 2. Aşağı Ok tuşuna basın. “Çapraz Sorgu Sihirbazı” sözlerini duyarsınız.

 3. Enter tuşuna veya Alt+N tuşlarına basın. Çapraz Sorgu Sihirbazı açılır, Tablolar radyo düğmesi seçili durumdadır ve odak Tablolar liste kutusundadır.

 4. Çapraz sorgu oluştururken kullanmak istediğiniz nesneleri seçin:

  • Tablo seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

  • Sorgu seçmek için Alt+Q tuşlarına basın. “Sorgular radyo düğmesi işaretli” sözlerini duyduğunuzda, liste kutusuna gitmek için Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından sorguyu seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

  • Hem tabloları hem de sorguları seçmek için Alt+O tuşlarına basın. “Her İkisi radyo düğmesi işaretli” sözlerini duyduğunuzda, liste kutusuna gitmek için Shift+Sekme tuşlarına basın ve ardından istediğiniz tablolarla sorguları seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 5. Bir sonraki sayfaya gitmek için Enter tuşuna veya Alt+N tuşlarına basın.

 6. Sonraki sayfa açılır ve odak Kullanılabilir alanlar liste kutusunda olur. Satın başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçmek için, Aşağı Ok tuşuna basın.

 7. Seçili alanı eklemek için Sekme tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Eklemek istediğiniz her alan için bu işlemi yineleyin.

  İpuçları: 

  • Satır başlıklarının kaynakları olarak en çok üç alan seçebilirsiniz, ancak ne kadar az satır başlığı kullanırsanız çapraz veri sayfasının okunması o kadar kolay olacaktır.

  • Satış başlıklarını sağlaması için birden çok alan seçerseniz, sonuçlarınızın sıralanmasında varsayılan sırayı alanları seçme sıranız belirler.

 8. Bir sonraki sihirbaz sayfasına gitmek için Enter tuşuna veya Alt+N tuşlarına basın.

 9. Sonraki sayfada, sütun başlıkları olarak kullanmak istediğiniz değerleri içeren alanı seçmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

  İpucu: Genelde, sonuçlarınızın kolayca okunabilmesini sağlamak için az sayıda değer içeren bir alanı seçmelisiniz. Örneğin, yalnızca birkaç olası değeri bulunan bir alanı (cinsiyet gibi) kullanmak, birçok farklı değer içerebilecek bir alanı (yaş gibi) kullanmaktan daha iyi olabilir.

 10. Sütun başlıkları olarak kullanmayı seçtiğiniz alanın veri türü Tarih/Saat olursa, sihirbaza tarihleri aralıklar halinde gruplandırmanızı sağlayan bir adım eklenir. Yıl, Çeyrek Yıl, Ay, Tarih veya Tarih/Saat’i belirtebilirsiniz. Sütun başlıkları olarak bir Tarih/Saat alanını seçmediyseniz, sihirbaz bu sayfayı atlar.

 11. Bir sonraki sayfaya gitmek için Enter tuşuna veya Alt+N tuşlarına basın. Sayfa açıldığında, Alanlar liste kutusundaki ilk alan seçilidir ve odak İşlevler liste kutusundadır.

 12. Alanlar liste kutusuna gitmek ve başka bir alan seçmek için, Shift+Sekme tuşlarına basın. “Alanlar, İki Nokta Üst Üste, Liste kutusu” sözlerini ve ilk alanın adını duyarsınız. (Ekran Okuyucusu'nda, "Alanlar, Seçili” sözlerini duyarsınız.)

 13. Alan seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın.

 14. İşlevler liste kutusuna gitmek için Sekme tuşuna basın. “İşlevler, İki Nokta Üst Üste, Liste kutusu” sözlerini ve ilk işlevin adını duyarsınız. (Ekran Okuyucusu'nda, "İşlevler, Seçili” sözlerini duyarsınız.)

 15. Özet değerlerini hesaplarken kullanılacak bir işlev seçmek için, Aşağı Ok tuşunu kullanın. Hangi işlevlerin kullanılabileceğini, seçilen alanın veri türü belirler.

 16. Seçiminizi yapmayı bitirdiğinizde, Sekme tuşuyla Evet, satır toplamlarını ekle onay kutusuna gelin ve bu kutuyu seçin veya temizleyin.

  Satır toplamlarını eklerseniz, çapraz sorgunun, alan değeri olarak aynı alan ve işlevi kullanan ek bir satır başlığı olur. Satır toplamının eklenmesi, kalan sütunların özetlendiği ek bir sütunun eklenmesine neden olur. Örneğin, çapraz sorgunuzda konuma ve cinsiyete göre ortalama yaş hesaplanıyorsa (cinsiyet sütun başlıklarıyla), ek sütunda konuma göre tüm cinsiyetler için ortalama yaş hesaplanır.

  İpucu: Çapraz sorguyu Tasarım görünümünde düzenleyerek satır özetlerinin oluşturulmasında kullanılan işlevi değiştirebilirsiniz.

 17. Bir sonraki sihirbaz sayfasına gitmek için Enter tuşuna veya Alt+N tuşlarına basın.

 18. Sonraki sayfada, sorgunuza bir ad vermek için Shift+Sekme tuşlarına basın ve adı girin. Varsayılan adda “_crosstab” soneki vardır.

 19. Sorguyu görüntüleyin, değiştirin ve kaydedin.

  • Çapraz sorguyu görüntülemek için Enter tuşuna basın.

  • Sorgunun tasarımını değiştirmek için Alt+M, Enter tuşlarına basın.

  • Sorguyu kaydetmek ve sihirbazdan çıkmak için Alt+F tuşlarına basın.

Silme sorgusu oluşturma

Tablodan veya ilişkili iki tablodan kayıtların (satırların) tamamını eşzamanlı olarak kaldırmak istediğinizde, silme sorgusu kullanın. Silme sorgusu, verileri hızla bulmak ve silmek için ölçütler belirtmenize izin verdiğinden, yararlı bir sorgudur. Ayrıca, size zaman da kazandırabilir çünkü kaydedilen sorguyu yeniden kullanabilirsiniz.

Notlar: 

 • Herhangi bir veri silmeden veya silme sorgusu çalıştırmadan önce, Access masaüstü veritabanınızın yedeğinin bulunduğundan emin olun. Silme sorgusu, silme işlemini yapmadan önce size silinecek olan satırları gözden geçirme fırsatı verir.

 • Yalnızca birkaç kayıt silmek istiyorsanız sorguya ihtiyacınız yoktur. Tek yapmanız gereken Veri Sayfası görünümünü açmak, silmek istediğiniz alanları (sütunlar) veya kayıtları (satırlar) seçmek ve ardından Delete tuşuna basmaktır. Kalıcı olarak silmeyi onaylamanız istenir.

Silme sorgusu oluşturma

 1. Alt+C, Q+D tuşlarına basın. Tabloyu Göster iletişim kutusu açılır.

 2. Tablo seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın. Alt+A tuşlarına basın. İçinden kayıtları silmek istediğiniz her tablo için bu işlemi yineleyin.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatmak için Alt+C tuşlarına basın. Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun sol üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir ve tüm alanlar listelenir.

 4. Alt, J+Q ve sonra da X tuşlarına basın. Tasarım kılavuzu açılır ve odak ilk alanda olur. Tasarım kılavuzunda, artık Sırala ve Göster satırları kullanılamaz ve Sil satırı kullanılabilir.

 5. “Otomatik Sayı, Satır 1, Yazın ve metin” sözlerini duyduğunuzda, açılan listeyi açmak için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın.

 6. Tablodaki veya alandaki tüm boş satırları silmek için:

  1. Tablodaki bir alanı seçmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak bir sonraki sütuna taşınır.

  2. Önceki sütuna gitmek için Sol Ok tuşuna basın.

  3. Sil satırına gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın. “Sil iki nokta üst üste” sözlerini duyduğunuzda, açılan listeyi açmak için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın.

  4. “Koşul” öğesini seçmek için Yukarı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın. Odak bir sonraki sütuna taşınır.

  5. Önceki sütuna gitmek için Sol Ok tuşuna basın.

  6. Ölçütler satırına gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

  7. “Ölçütler” veya “Satır 11, Sütun 1” sözlerini duyduğunuzda Eşittir Null yazın.

 7. Silme sorgusunda belirli bir ölçüt kullanmak için:

  1. a. Aşağı Ok tuşunu kullanarak, silme işleminde kullanmak istediğiniz ölçütün bulunduğu alanı seçin ve Enter tuşuna basın.

  2. b. Sil satırına gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın, sonra “Koşul” öğesini seçmek için Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Enter tuşuna basın. Odak bir sonraki sütuna taşınır.

  3. c. Önceki sütuna gitmek için Sol Ok tuşuna basın.

  4. d. Ölçütler satırına gitmek için Aşağı Ok tuşuna basın.

  5. e. Ölçütlerinizi girin. Sorgulardaki ölçütlerin örnek bir listesi için, Silme sorgusu oluşturma ve çalıştırma konusuna bakın.

  6. f. Göster satırına gitmek için Yukarı Ok tuşuna basın.

  7. g. Her ölçütün Göster onay kutusunu temizleyin.

 8. Sorgunun, silmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulamak için Alt+H, W ve sonra da H tuşlarına basın.

 9. Sorguyu çalıştırmak için:

  1. Ctrl+H, W ve sonra da D tuşlarına basarak Tasarım görünümüne geçin.

  2. Tasarım görünümünde Alt, J+Q ve sonra da G tuşlarına basın. X sayıda satırı silme işlemini doğrulamanızı isteyen bir doğrulama penceresi açılır.

  3. Satırları silmek için Enter tuşuna basın.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın. Farklı kaydet iletişim kutusunda, ad yazın ve Enter tuşuna basın.

Veritabanınızı yedekleme

 1. Alt+F, A tuşlarına basın. Farklı kaydet sayfası açılır ve Veritabanını Farklı Kaydet seçili durumdadır.

 2. Veritabanını yedeklemek için B, Enter tuşlarına basın. Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır ve Dosya adı düzenleme kutusu seçili durumdadır. İsterseniz, veritabanı için yeni bir ad yazıp Enter tuşuna basın.

Salt okunur bir dosya veya Access'in önceki sürümünde oluşturulmuş bir veritabanı kullanıyorsanız, veritabanının yedeğini oluşturmanın mümkün olmadığına dair bir ileti alabilirsiniz.

Bir yedek kopyaya geri dönmek için, orijinal dosyayı kapatıp adını değiştirerek, yedek kopyanın orijinal sürümün adını kullanabilmesine olanak sağlayın. Orijinal sürümün adını yedek kopyaya verin ve yeniden adlandırdığınız yedek kopyayı Access'te açın.

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×