Access için klavye kısayolları

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hızlı erişim için sık kullanılan komutlar veya işlemleri için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde Microsoft Access 2010' te kullanılabilen klavye kısayolları listelenmektedir. Ayrıca, fareyi kullanmadan bir menü, komut veya denetimi odağı taşımak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Genel kısayol tuşları

Genel Access kısayol tuşları

Veritabanlarını Açma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yeni bir veritabanı açma

CTRL+N

Var olan bir veritabanını açma

CTRL+O

Yazdırma ve kaydetme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Geçerli veya seçili nesneyi yazdırma

CTRL+P

Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu açma

P veya CTRL+P

Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma

S

Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme

C veya ESC

Veritabanı nesnesini kaydetme

CTRL+S veya SHIFT+F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma

F12

Birleşik giriş kutusu veya liste kutusu kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Birleşik giriş kutusunu açma

F4 veya ALT+AŞAĞI OK

Arama alanı liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme

F9

Bir satır aşağı gitme

AŞAĞI OK

Bir sayfa aşağı gitme

PAGE DOWN

Bir satır yukarı gitme

YUKARI OK

Bir sayfa yukarı gitme

PAGE UP

Birleşik giriş kutusundan veya liste kutusundan çıkma

SEKME

Metin veya verileri bulma ve değiştirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde)

CTRL+F

Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde)

CTRL+H

İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin bir sonraki oluşumunu bulma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde)

SHIFT+F4

Tasarım görünümünde çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Veri sayfasında Düzenle modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinti modu arasında geçiş yapma. Form veya raporda çalışırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın.

F2

Özellik sayfasına geçiş yapma (veritabanlarında ve Access projelerindeki form ve raporlarda Tasarım görünümü)

F4

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma

F5

Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma

F6

Alan kılavuzu, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, Klavye Erişim sistemindeki erişim tuşları, Yakınlaştırma denetimleri ve güvenlik çubuğu (tabloların Tasarım görünümü) arasında geçiş döngüsü

F6

Oluşturucu Seç iletişim kutusunu açma (form ve raporların Tasarım görünümü penceresi)

F7

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma

F7

Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geri dönme

SHIFT+F7 veya ALT+F11

Tasarım görünümünde form ve raporda denetimleri düzenleme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili denetimi Panoya kopyalama

CTRL+C

Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama

CTRL+X

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma

CTRL+V

Seçili denetimi sağa taşıma (düzenin parçası olan denetimler hariç)

SAĞ OK veya CTRL+SAĞ OK

Seçili denetimi sola taşıma (düzenin parçası olan denetimler hariç)

SOL OK veya CTRL+SOL OK

Seçili denetimi yukarı taşıma

YUKARI OK veya CTRL+YUKARI OK

Seçili denetimi aşağı taşıma

AŞAĞI OK veya CTRL+AŞAĞI OK

Seçili denetimin yüksekliğini artırma

SHIFT+AŞAĞI OK

Seçili denetimin genişliğini artırma

Bir düzende bulunan denetimlerle kullanılırsa, tüm düzen yeniden boyutlandırılır

SHIFT+SAĞ OK

Seçili denetimin yüksekliğini azaltma

SHIFT+YUKARI OK

Seçili denetimin genişliğini azaltma

Bir düzende bulunan denetimlerle kullanılırsa, tüm düzen yeniden boyutlandırılır

SHIFT+SOL OK

Pencere işlemleri

Varsayılan olarak, Microsoft Access 2010 veritabanları Sekmeli belgeler olarak görüntülenir. Pencereli belgeleri kullanmak için Dosya sekmesini tıklatın ve sonra Seçenekler' i tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, Geçerli veritabanı ' nı tıklatın ve Belge pencere seçeneklerialtında Windows örtüşentıklatın.

Not: Seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Yapılacak iş

Basılacak tuş

Gezinti Bölmesi'nde geçiş yapma

F11

Açık pencereler arasında geçiş yapma

CTRL+F6

Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getirme

ENTER

Ekranı kaplamamış durumdayken etkin pencere için Yeniden Boyutlandır modunu açma; pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın

CTRL+F8

Denetim menüsünü görüntüleme

ALT+ARA ÇUBUĞU

Kısayol menüsünü görüntüleme

SHIFT+F10

Etkin pencereyi kapatma

CTRL+W veya CTRL+F4

Visual Basic Düzenleyici ve önceki etkin pencere arasında geçiş yapma

ALT+F11

Sihirbazlar ile çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Odağı sihirbazda denetimler arasında ileri doğru taşıma

SEKME

Sihirbazın sonraki sayfasına gitme

ALT+E

Sihirbazın önceki sayfasına gitme

ALT+G

Sihirbazı tamamlama

ALT+F

Çeşitli

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili köprünün tam köprü adresini görüntüleme

F2

Yazım denetimi

F7

Küçük girdi alanlarına ifade ve diğer metinleri rahat girmek amacıyla Yakınlaştır kutusu'nu açma

SHIFT+F2

Tasarım görünümünde bir özellik sayfası görüntüleme

ALT+ENTER

Access'ten çıkma

ALT+F4

Oluşturucu başlatma

CTRL+F2

Tablo, sorgu, form, rapor, sayfa, PivotTable listesi, PivotChart raporu, depolanmış yordam veya Access projesi (.adp) işlevinde görünümler arasında ileriye doğru geçiş yapma. Kullanılabilir ek görünümler varsa, tuşlara yeniden basıldığında kullanılabilir bir sonraki görünüme geçilebilir.

CTRL+SAĞ OK veya CTRL+VİRGÜL (,)

Tablo, sorgu, form, rapor, sayfa, PivotTable listesi, PivotChart raporu, depolanmış yordam veya .adp işlevinde görünümler arasında geriye doğru geçiş yapma. Kullanılabilir ek görünümler varsa, tuşlara yeniden basıldığında önceki görünüme geçilir.

Not: CTRL+NOKTA (.) tuş bileşimi tüm nesnelerle her koşulda çalışmaz.

CTRL+SOL OK veya CTRL+NOKTA (.)

Gezinti Bölmesi kısayol tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Veritabanında herhangi bir yerden Gezinti Bölmesi Arama kutusuna gitme.

ALT+CTRL+F

Nesne listesini düzenleme ve gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili bir nesneyi yeniden adlandırma

F2

Bir satır aşağı gitme

AŞAĞI OK

Bir pencere aşağı gitme

PAGE DOWN

Son nesneye gitme

END

Bir satır yukarı gitme

YUKARI OK

Bir pencere yukarı gitme

PAGE UP

İlk nesneye gitme

HOME

Nesneleri gezinme ve açma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili tabloyu veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde veya seçili formu Form görünümünde açma

ENTER

Seçili form veya raporu açma

ENTER

Seçili makroyu çalıştırma

ENTER

Seçili tablo, sorgu, form, rapor, veri erişim sayfası, makro veya modülü Tasarım görünümünde açma

CTRL+ENTER

Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki Anlık penceresini görüntüleme

CTRL+G

Menülerle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Kısayol menüsünü görüntüleme

SHIFT+F10

Erişim tuşlarını görüntüleme

ALT veya F10

Program simgesi menüsünü görüntüleme (program başlık çubuğunda)

ALT+ARA ÇUBUĞU

Menü veya alt menü görünür durumdayken sonraki veya önceki komutu seçme

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Soldaki veya sağdaki menüyü seçer veya bir alt menü görünür durumdayken ana menü ile alt menü arasında geçiş yapma

SOL OK veya SAĞ OK

Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seçme

HOME veya END

Görünen menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatma

ALT

Görünen menüyü kapatır veya bir alt menü görünür durumdaysa, yalnızca alt menüyü kapatma

ESC

Pencerelerde ve iletişim kutularında çalışma

Program penceresi kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sonraki programa geçme

ALT+SEKME

Önceki programa geçme

ALT+SHIFT+SEKME

Windows Başlat menüsünü görüntüleme

CTRL+ESC

Etkin veritabanı penceresini kapatma

CTRL+W

Sonraki veritabanı penceresine geçme

CTRL+F6

Önceki veritabanı penceresine geçme

CTRL+SHIFT+F6

Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getirme

ENTER

İletişim kutusu kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçme

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye geçme

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme

SHIFT+SEKME

Seçili açılır liste kutusundaki seçenekler veya bir seçenekler grubundaki bazı seçenekler arasında geçiş yapma

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirme; onay kutusunu seçme veya işaretini kaldırma

ARA ÇUBUĞU

Açılır liste kutusundaki seçenek adının ilk harfine göre seçeneğe gitme

İstediğiniz seçeneğin adının ilk harfinin harf tuşu (bir açılır liste kutusu seçiliyken)

Seçeneği seçme veya seçenek adındaki altı çizili harfe göre onay kutusunu seçme veya işaretini kaldırma

ALT+harf tuşu

Seçili açılır liste kutusunu açma

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır liste kutusunu kapma

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme

ENTER

Komutu iptal edip iletişim kutusunu kapatma

ESC

Metin kutusunda düzenleme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Girişin başına gitme

HOME

Girişin sonuna gitme

END

Bir karakter sola veya sağa gitme

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sözcük sola veya sağa gitme

CTRL+SOL OK veya CTRL+SAĞ OK

Ekleme noktasından metin girişinin başına kadar olan bölümü seçme

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından metin girişin sonuna kadar olan bölümü seçme

SHIFT+END

Seçimi sola doğru bir karakter değiştirme

SHIFT+SOL OK

Seçimi sağa doğru bir karakter değiştirme

SHIFT+SAĞ OK

Seçimi sola doğru bir sözcük değiştirme

CTRL+SHIFT+SOL OK

Seçimi sağa doğru bir sözcük değiştirme

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Özelik sayfalarıyla çalışma

Form veya rapor Tasarım görünümünde bir özellik sayfası kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Özellik sayfası sekme geçişi

F4

Denetim açılır listesinde bir kerede bir öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerleme

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Denetim açılır listesinde bir kerede beş öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerleme

PAGE DOWN veya PAGE UP

Denetim açılır listesinden özellik sayfası sekmelerine gitme

SEKME

Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken özellik sayfası sekmeleri arasında hareket etme

SOL OK veya SAĞ OK

Bir özellik seçili durumdayken, sekmede bir özellik aşağı gitme

SEKME

Bir özellik seçiliyken, sekmede bir özellik yukarı gitme veya en baştaysa sekmeye gitme

SHIFT+SEKME

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yapma

CTRL+SEKME

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yapma

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Bir tablo veya sorgu özellik sayfası kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Özellik sayfası sekme geçişi

F4

Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken, özellik sayfası sekmeleri arasında hareket etme

SOL OK veya SAĞ OK

Bir özellik seçiliyken özellik sayfası sekmelerine gitme

CTRL+SEKME

Seçili özellik yokken sekmenin ilk özelliğine gitme

SEKME

Sekmede bir özellik aşağı gitme

SEKME

Sekmede bir özellik yukarı gitme veya en baştayken sekmenin kendisini seçme

SHIFT+SEKME

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yapma

CTRL+SEKME

Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yapma

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Alan listesi Bölmesi ile çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Alan Listesi bölmesi geçişi

ALT+F8

Seçili alanı form veya raporun ayrıntılar bölümüne ekleme

ENTER

Alan Listesi bölmesini yukarı veya aşağı taşıma

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Alt bölmeden üst Alan Listesi bölmesine gitme

SHIFT+SEKME

Üst bölmeden alt Alan Listesi bölmesine gitme

SEKME

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir konunun başında bir sonraki gizli metni veya köprüyü ya da Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seçme

SEKME

Microsoft Office Web sitesi makalesinin başında önceki gizli metni veya köprüyü ya da Tarayıcı Görünümü düğmesini seçme

SHIFT+SEKME

Seçili olan Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için ilgili eylemi gerçekleştirme

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme

ALT+SOL OK

Sonraki Yardım konusuna gitme

ALT+SAĞ OK

Yazdır iletişim kutusunu açma

CTRL+P

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağı doğru az miktarda ilerleme.

YUKARI OK VE AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağı doğru çok miktarda ilerleme.

PAGE UP VE PAGE DOWN

Yardım penceresi için bir komut menüsü görüntüleme; Yardım penceresinde odağın etkin olması gerekir (Yardım penceresinde bir öğeyi tıklatın).

SHIFT+F10

Metin ve verilerle çalışma tuşları

Metin ve veri seçme

Alandaki metni seçme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçimin boyutunu sağa doğru bir karakter değiştirme

SHIFT+SAĞ OK

Seçimin boyutunu sağa doğru bir sözcük değiştirme

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Seçimin boyutunu sola doğru bir karakter değiştirme

SHIFT+SOL OK

Seçimin boyutunu sola doğru bir sözcük değiştirme

CTRL+SHIFT+SOL OK

Alan veya kayıt seçme

Not: Bir seçimi iptal etmek için ters yöndeki ok tuşunu kullanın.

Yapılacak iş

Basılacak tuş

Sonraki alanı seçme

SEKME

Veri sayfasında Düzenle modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinti modu arasında geçiş yapma. Form veya rapor kullanırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın.

F2

Gezinti modunda, geçerli kaydı ve geçerli kaydın ilk alanını seçme arasında geçiş yapma

SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir önceki kayda genişletme

SHIFT+YUKARI OK

Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir sonraki kayda genişletme

SHIFT+AŞAĞI OK

Tüm kayıtları seçme

CTRL+A veya CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Seçimi genişletme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Genişletme modunu açma (Veri Sayfası görünümünde pencerenin sağ alt köşesinde Genişletilmiş Seçim görünür); F8 üst üste basılması, seçimi sözcüğe, alana, kayda (yalnızca) ve tüm kayıtlara doğru genişletir

F8

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, aynı satırdaki bitişik alanlara genişletme

SOL OK veya SAĞ OK

Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, bitişik satırlara genişletme

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Bir önceki genişletmeyi geri alma

SHIFT+F8

Genişletme modunu iptal etme

ESC

Veri sayfası görünümünde bir sütunu seçme ve taşıma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yalnızca Gezinti modu, Geçerli sütunu seçme veya sütun seçimini iptal etme

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Geçerli sütun seçiliyse, sağdaki sütunu seçme

SHIFT+SAĞ OK

Geçerli sütun seçiliyse, soldaki sütunu seçme

ÜSTKARAKTER+SOL OK

Taşıma modu açma; ardından seçili sütunu veya sütunları sağa ya da sola taşımak için SAĞ OK veya SOL OK tuşuna basın

CTRL+ÜSTKARAKTER+F8

Metin ve veri düzenleme

Not: Ekleme noktası görüntülenmiyorsa, görüntülenmesi için F2 tuşuna basın.

Bir alanda ekleme noktasını taşıma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Ekleme noktasını bir karakter sağa taşıma

SAĞ OK

Ekleme noktasını bir sözcük sağa taşıma

CTRL+SAĞ OK

Ekleme noktasını bir karakter sola taşıma

SOL OK

Ekleme noktasını bir sözcük sola taşıma

CTRL+SOL OK

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın sonuna taşıma veya çok satırlı alanlarda satırın sonuna taşıma

END

Ekleme noktasını birden çok satırlı alanlarda, alanın sonuna taşıma

CTRL+END

Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın başına taşıma veya çok satırlı alanlarda satırın başına taşıma

HOME

Ekleme noktasını birden çok satırlı alanlarda, alanın başına taşıma

CTRL+HOME

Metin kopyalama, taşıma veya silme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçimi Pano'ya kopyalama

CTRL+C

Seçimi kesip Pano'ya kopyalama

CTRL+X

Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırma

CTRL+V

Seçimi veya ekleme noktasının solundaki karakteri silme

GERİ AL

Seçimi veya ekleme noktasının sağındaki karakteri silme

DELETE

Ekleme noktasının sağındaki tüm karakterleri silme

CTRL+DELETE

Değişiklikleri geri alma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yazmayı geri alma

CTRL+Z veya ALT+GERİ AL

Geçerli alandaki veya geçerli kayıttaki değişiklikleri geri alma; her ikisi de değiştirildiyse, değişiklikleri geri almak için önce geçerli alanda sonra geçerli kayıtta olmak üzere ESC tuşuna iki kez basın.

ESC

Veri sayfası veya Form görünümünde veri girme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Geçerli tarihi ekleme

CTRL+NOKTALI VİRGÜL (;)

Geçerli saati ekleme

CTRL+SHIFT+İKİ NOKTA (:)

Bir alan için varsayılan değeri ekleme

CTRL+ALT+ARA ÇUBUĞU

Bir önceki kayıttaki aynı alandan değer ekleme

CTRL+ÜSTTEN VİRGÜL (')

Yeni kayıt ekleme

CTRL+ARTI (+)

Bir veri sayfasında, geçerli kaydı silme

CTRL+EKSİ (-)

Geçerli kayıttaki değişiklikleri kaydetme

SHIFT+ENTER

Onay kutusu veya seçenek düğmesindeki değerler arasında geçiş yapma

ARA ÇUBUĞU

Yeni satır ekleme

CTRL+ENTER

Alanları geçerli veri ile yenileme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Penceredeki alanları yeniden hesaplama

F9

Temel tabloları yeniden sorgulama; bir alt form içinde, bu komut yalnızca alt formun temel tablosunu yeniden sorgulama

ÜSTKARAKTER+F9

Arama alanı liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme

F9

Kayıtlarda gezinme tuşları

Tasarım görünümünde gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Düzenle modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinme modu arasında geçiş yapma

F2

Özellik sayfası geçişi

F4

Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma

F5

Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (makroların, sorguların Tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma. SEKME tuşu sizi ekranın istediğiniz yerine götürmezse F6 tuşunu kullanın.

F6

Tasarım bölmesi, özellikler, Gezinti Bölmesi, erişim tuşları ve Yakınlaştırma denetimleri (tablo, form ve raporların Tasarım görünümü) arasında ileri doğru geçiş yapma

F6

Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma

F7

Form, rapor veya veri erişim sayfasında Alan Listesi bölmesini çağırma. Alan Listesi bölmesi açıksa, odak Alan Listesi bölmesine geçer.

ALT+F8

Bir kod modülü açıkken, Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geçme

SHIFT+F7

Form veya rapor Tasarım görünümünde bir denetimin özellik sayfasından, denetimin odağını değiştirmeden tasarım yüzeyine geçiş yapma

SHIFT+F7

Özellik sayfası görüntüleme

ALT+ENTER

Seçili denetimi Panoya kopyalama

CTRL+C

Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama

CTRL+X

Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma

CTRL+V

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sağa taşıma

SAĞ OK

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sola taşıma

SOL OK

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel yukarıya taşıma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

YUKARI OK

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel aşağıya taşıma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

AŞAĞI OK

Seçili denetimi, bir piksel sağa taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

CTRL+SAĞ OK

Seçili denetimi, bir piksel sola taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

CTRL+SOL OK

Seçili denetimi, bir piksel yukarıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

CTRL+YUKARI OK

Seçili denetimi, bir piksel aşağıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

CTRL+AŞAĞI OK

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sağa) artırma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini artırır.

SHIFT+SAĞ OK

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sola) azaltma

Not: Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini azaltır.

SHIFT+SOL OK

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) azaltma

SHIFT+YUKARI OK

Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) artırma

SHIFT+AŞAĞI OK

Veri Sayfası görünümünde gezinme

Belirli bir kayda gitme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

kayıt numarası kutusu gitme; daha sonra kayıt numarasını yazın ve ENTER'a basın

F5

Alanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir sonraki alana gitme

SEKME veya SAĞ OK

Gezinti modunda, geçerli kayıttaki son alana gitme

END

Bir önceki alana gitme

SHIFT+SEKME veya SOL OK

Gezinti modunda, geçerli kayıttaki ilk alana gitme

HOME

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme

AŞAĞI OK

Gezinti modunda, son kayıttaki geçerli alana gitme

CTRL+AŞAĞI OK

Gezinti modunda, son kayıttaki son alana gitme

CTRL+END

Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme

YUKARI OK

Gezinti modunda, ilk kayıttaki geçerli alana gitme

CTRL+YUKARI OK

Gezinti modunda, ilk kayıttaki ilk alana gitme

CTRL+HOME

Başka bir veri ekranına gezinti

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir ekran aşağı gitme

PAGE DOWN

Bir ekran yukarı gitme

PAGE UP

Bir ekran sağa gitme

CTRL+PAGE DOWN

Bir ekran sola gitme

CTRL+PAGE UP

Alt veri sayfalarında gezinme

Belirli bir kayda gitme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Alt veri sayfasından, kayıt numarası kutusuna gitme, daha sonra kayıt numarasını yazıp ENTER tuşuna basın

ALT+F5

Alt veri sayfasını genişletme ve daraltma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Kaydın alt veri sayfasını genişletmek için veri sayfasından gitme

CTRL+SHIFT+AŞAĞI OK

Alt veri sayfasını daraltma

CTRL+SHIFT+YUKARI OK

Veri sayfası ve alt veri sayfası arasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Veri sayfasında bir önceki kaydın son alanından alt veri sayfasına girme

SEKME

Veri sayfasında izleyen kaydın ilk alanından alt veri sayfasına girme

SHIFT+SEKME

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir sonraki kaydın ilk alanına gitme

CTRL+SEKME

Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir önceki kaydın son alanına gitme

CTRL+SHIFT+SEKME

Alt veri sayfasındaki son alandan veri sayfasında sonraki alana girer

SEKME

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlar ve veri sayfasındaki bir sonraki kayda gider

AŞAĞI OK

Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlar ve veri sayfasındaki bir önceki kayda gider

YUKARI OK

Alt veri sayfasındaki alanlar ve kayıtlar arasında, Veri sayfası görünümünde kullanılan kısayol tuşlarının aynılarını kullanarak gezinebilirsiniz.

Form görünümünde gezinme

Belirli bir kayda gitme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Kayıt numarası kutusuna gitme; daha sonra kayıt numarasını yazın ve ENTER tuşuna basın

F5

Alanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir sonraki alana gitme

SEKME

Bir önceki alana gitme

SHIFT+SEKME

Gezinti modunda, formdaki son denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma

END

Gezinti modunda, formdaki son denetime gitme ve odağı son kayda ayarlama

CTRL+END

Gezinti modunda, formdaki ilk denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma

HOME

Gezinti modunda, formdaki ilk denetime gitme ve odağı ilk kayda ayarlama

CTRL+HOME

Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme

CTRL+PAGE DOWN

Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme

CTRL+PAGE UP

Birden fazla sayfadan oluşan formlarda dolaşma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir sayfa aşağı gitme; kaydın sonunda, sonraki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme

PAGE DOWN

Bir sayfa yukarı gitme; kaydın sonunda, önceki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme

PAGE UP

Ana form ile alt form arasında gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Ana formdaki önceki alandan alt forma girme

SEKME

Ana formdaki sonraki alandan alt forma girme

SHIFT+SEKME

Alt formdan çıkma ve asıl formdaki veya bir sonraki kayıttaki bir sonraki alana gitme

CTRL+SEKME

Alt formdan çıkma ve ana formdaki veya bir önceki kayıttaki bir önceki alana gitme

CTRL+SHIFT+SEKME

Baskı Önizleme ve Düzen Önizlemesi'nde gezinme

İletişim kutusu ve pencere işlemleri

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yazdır'dan Yazdır iletişim kutusunu açma

CTRL+P (veya veri sayfaları, formlar ve raporlar)

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma (yalnızca form ve raporlar)

S

Sayfanın bir kısmını yaklaştırma veya uzaklaştırma

Z

Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme

C veya ESC

Farklı sayfalar görüntüleme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sayfa numarası kutusuna gitme; sonra sayfa numarasını yazın ve ENTER'a basın

ALT+F5

Sonraki sayfayı görüntüleme (Pencereye Sığdır seçili olduğunda)

PAGE DOWN veya AŞAĞI OK

Önceki sayfayı görüntüleme (Pencereye Sığdır seçili olduğunda)

PAGE UP veya YUKARI OK

Baskı Önizleme ve Yerleşim Önizlemesi'nde gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Küçük adımlarla aşağı kaydırma

AŞAĞI OK

Tam bir ekran aşağı kaydırma

PAGE DOWN

Sayfanın sonuna gitme

CTRL+AŞAĞI OK

Küçük adımlarla yukarı kaydırma

YUKARI OK

Tam bir ekran yukarı kaydırma

PAGE UP

Sayfanın başına gitme

CTRL+YUKARI OK

Küçük adımlarla sağa kaydırma

SAĞ OK

Sayfanın sağ kenarına gitme

END

Sayfanın sağ alt köşesine gitme

CTRL+END

Küçük aralıklarla sola kaydırma

SOL OK

Sayfanın sol kenarına gitme

HOME

Sayfanın sol alt köşesine gitme

CTRL+HOME

Access projesi veritabanı çizimi penceresinde gezinme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Tablo hücresinden tablonun başlık çubuğuna gitme

ESC

Tablonun başlık çubuğundan düzenlediğiniz son hücreye gitme

ENTER

Tablo başlık çubuğundan, tablo başlık çubuğuna veya
tablo içinde hücreden hücreye gitme

SEKME

Tablo içindeki listeyi genişletir

ALT + AŞAĞI OK

Açılır listedeki öğelerde yukarıdan aşağıya kaydırma yapar

AŞAĞI OK

Listede bir önceki öğeye gider

YUKARI OK

Listeden bir öğe seçer ve bir sonraki hücreye gider

ENTER

Onay kutusundaki ayarı değiştirir

ARA ÇUBUĞU

Satırdaki ilk hücreye veya
geçerli hücrenin başına gitme

HOME

Satırdaki son hücreye veya
geçerli hücrenin sonuna gitme

END

Tablo içinde bir sonraki "sayfaya" veya
çizimin bir sonraki "sayfasına" kaydırma

PAGE DOWN

Tablo içinde bir önceki "sayfaya" veya
çizimin bir önceki "sayfasına" kaydırma

PAGE UP

Access projesi sorgu tasarımcısında gezinme

Herhangi Bir Bölme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sorgu Tasarımcısı bölmeleri arasında geçiş yapar

F6, SHIFT+F6

Diyagram Bölmesi

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Tablolar, görünümler ve işlevler arasında gezer (kullanılabiliyorsa, çizgileri birleştirir)

SEKME veya SHIFT+SEKME

Tablo, görünüm veya işlevdeki sütunlar arasında geçiş yapar

Ok tuşları

Çıktı için seçili veri sütununu seçer

ARA ÇUBUĞU veya ARTI tuşu

Seçili veri sütununu sorgu çıktısından kaldırır

ARA ÇUBUĞU veya EKSİ tuşu

Seçilen tablo, görünüm veya işlevi kaldırır veya sorgudan çizgi birleştirir

DELETE

Birden çok öğe seçili ise, ARA ÇUBUĞU'na basmak tüm seçili öğeleri etkiler. Birden çok öğe seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutarak öğeleri tıklatın. Tek bir öğenin seçim durumunu değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutarak öğeyi tıklatın.

Kılavuz Bölmesi

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Hücreler arasında geçiş yapar

Ok tuşları veya SEKME veya SHIFT+SEKME

Geçerli sütundaki son satıra gider

CTRL+AŞAĞI OK

Geçerli sütundaki ilk satıra gider

CTRL+YUKARI OK

Kılavuzun görünür kısmında, sol üstteki hücreye gider

CTRL+HOME

Sağ alttaki hücreye gider

CTRL+END

Açılır listede hareket eder

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Kılavuz sütununun tamamını seçer

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Düzenleme modu ile hücre seçimi modu arasında geçiş yapar

F2

Hücredeki seçili metni Pano'ya kopyalar (düzenleme modunda)

CTRL+C

Hücredeki seçili metni keser ve Pano'ya yerleştirir (düzenleme modunda)

CTRL+X

Metni Pano'dan yapıştırır (düzenleme modunda)

CTRL+V

Hücre içinde düzenleme sırasında, ekleme ve üzerine yerleştirme modları arasında geçiş yapar

INS

Birden çok öğe seçiliyse, bu önemli etkiler basmak tüm seçili öğeleriNot    çıktı sütununda onay kutusu geçişi yapma.

ARA ÇUBUĞU

Hücrenin seçili içeriğini siler

DELETE

Birden çok öğe seçiliyse Not    sorgudan seçili veri sütununu içeren, bu önemli etkiler tüm seçili öğeleri tuşlarına basarak satır kaldırma.

DELETE

Seçili bir kılavuz sütununun tüm değerlerini siler

DELETE

Varolan satırların arasına satır ekler

INS (kılavuz satırını seçtikten sonra)

Bir Or … sütunu ekler

INS (herhangi bir Or ... sütununu seçtikten sonra)

SQL Bölmesi

SQL bölmesinde çalışırken sözcükler arasında ve Düzen menüsündeki Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları arasında hareket etmek için, CTRL+ok tuşları gibi standart Windows düzenleme tuşlarını kullanabilirsiniz.

Not: Yalnızca metin ekleyebilirsiniz; üzerine yazma modu yoktur.

PivotTable görünümlerle çalışma

PivotTable görünümü

PivotTable görünümü'nde öğeleri seçme tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçimi önce soldan sağa, sonra da aşağı taşır

SEKME tuşu

Seçimi önce yukarıdan aşağı, sonra da sağa taşır

ENTER

Soldaki hücreyi seçer. Geçerli hücre en soldaki hücreyse, SHIFT+SEKME tuşları, bir önceki satırın en son hücresini seçer.

SHIFT+SEKME

Geçerli hücrenin üstündeki hücreyi seçme. Geçerli hücre en üstteki hücreyse, SHIFT+ENTER tuş birleşimi, bir önceki sütunun en son hücresini seçer.

SHIFT+ENTER

Satır alanında bir sonraki öğenin ayrıntı hücrelerini seçer

CTRL+ENTER

Satır alanında bir önceki öğenin ayrıntı hücrelerini seçer

SHIFT+CTRL+ENTER tuşları

Seçimi ok tuşu yönünde taşır. Satır veya sütun alanı seçiliyse, alandaki ilk veri öğesini taşımak için AŞAĞI OK'a basın ve sonraki veya önceki öğeye taşımak veya alana geri dönmek için bir ok tuşuna basın. Ayrıntı alanı seçiliyse, ayrıntı alanındaki ilk hücreyi taşımak için AŞAĞI OK veya SAĞ OK tuşuna basın.

Ok tuşları

Seçimi ok tuşunun yönünde genişletir veya daraltır

SHIFT+ok tuşları

Seçimi ok tuşu yönündeki en son hücreye taşır

CTRL+ok tuşları

Seçili öğeyi ok tuşu yönünde taşır

SHIFT+ALT+ok tuşları

Geçerli satırın en soldaki hücresini seçer

HOME

Geçerli satırın en sağdaki hücresini seçer

END

İlk satırın en soldaki hücresini seçer

CTRL+HOME

Son satırın son hücresini seçer

CTRL+END

Seçimi ilk satırın en soldaki hücresine genişletir

SHIFT+CTRL+HOME

Seçimi son satırın son hücresine genişletir

SHIFT+CTRL+END

Seçili durumdaki veri öğesi, toplam veya hücrenin alanını seçer

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili durumdaki hücreleri" içeren tüm satırı seçer

ÜSTKARAKTER+ARA ÇUBUĞU

Tüm PivotTable görünümü seçme

CTRL+A

Bir sonraki ekranı görüntüler

PAGE DOWN

Bir önceki ekranı görüntüler

PAGE UP

Seçimi bir ekran aşağı doğru genişletme

SHIFT+PAGE DOWN

Seçimi bir ekran küçültme

SHIFT+PAGE UP

Sağa doğru bir sonraki ekranı görüntüler

ALT+PAGE DOWN

Sola doğru bir önceki ekranı görüntüler

ALT+PAGE UP

Seçimi sağdaki sayfaya doğru genişletme

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Seçimi soldaki sayfaya genişletme

SHIFT+ALT+PAGE UP

Komutları gerçekleştirme tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yardım konularını görüntüleme

F1

PivotTable görünümünün kısayol menüsünü görüntüleme. PivotTable görünümünde komutları çalıştırmak için kısayol menülerini kullanın.

SHIFT+F10

Kısayol menüsündeki komutu yürütür

Altı çizili harf

Komutu yürütmeden kısayol menüsünü kapatır

ESC

Özellikler iletişim kutusunu görüntüler

ALT+ENTER

Sürmekte olan yenileme işlemini iptal eder

ESC

Seçili verileri PivotTable görünümünden Pano'ya kopyalar

CTRL+C

PivotTable görünümü içeriğini Microsoft Excel 2010Excel 2010 için dışarı aktarma

CTRL+E

Görüntüleme, gizleme, filtreleme veya veri sıralama tuşları

Bunu yapmak için

Tuş

Gösterme veya gizleme öğelerin yanındaki genişletme göstergelerini ( Artı kutusu ve Eksi kutusu kutuları)

CTRL+8

Seçili öğeyi genişletir

CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımdaki)

Seçili öğeyi gizler

CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımdaki)

Seçili alanla ilgili listeyi açar

ALT+AŞAĞI OK

Alana ilişkin açılır listede sırasıyla en son seçilen öğeye, Tamam düğmesine ve İptal düğmesine geçer

SEKME tuşu

Alana ilişkin açılır listede bir sonraki öğeye gider

Ok tuşları

Alana ilişkin açılır listede geçerli öğenin onay kutusunu işaretler veya işaretini kaldırır

ARA ÇUBUĞU

Alana ilişkin açılır listeyi kapatır ve yaptığınız değişiklikleri uygular

ENTER

Alana ilişkin açılır listeyi, yaptığınız değişiklikleri uygulamadan kapatır

ESC

Otomatik Filtre'yi açar veya kapatır

CTRL+T

Seçili alan veya toplamda verileri artan sırada sıralar (A - Z 0 - 9).

CTRL+SHIFT+A

Seçili alan veya toplamda verileri azalan sırada sıralar (Z - A 9 - 0).

CTRL+SHIFT+Z

Seçili üyeyi yukarıya veya sola taşır

ALT+SHIFT+YUKARI OK veya ALT+SHIFT+SOL OK

Seçili üyeyi aşağıya veya sağa taşır

ALT+SHIFT+AŞAĞI OK veya ALT+SHIFT+SAĞ OK

Alan ve toplamları ekleme ve PivotTable görünümü'nün düzenini değiştirme tuşları

Alan listesi Bölmesi ile çalışma tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Alan Listesi bölmesini görüntüler veya görüntüleniyorsa da etkinleştirir

CTRL+L

Alan Listesi bölmesinde bir sonraki öğeye gider

Ok tuşları

Bir önceki öğeye gider ve onu seçime ekler

SHIFT+YUKARI OK

Bir sonraki öğeye gider ve onu seçime ekler

SHIFT+AŞAĞI OK

Bir önceki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez

CTRL+YUKARI OK

Bir sonraki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez

CTRL+AŞAĞI OK

Odaklanılan öğe seçime eklenmişse, öğeyi seçimden kaldırır, eklenmemişse seçime ekler

CTRL+ARA ÇUBUĞU

İçeriğini görüntülemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi genişletme. Veya kullanılabilir toplam alanlarını görüntülemek için Toplamlar'ı genişletme.

ARTI İŞARETİ  (sayısal tuş takımı)

İçeriğini gizlemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi daraltma veya kullanılabilir toplam alanlarını gizlemek için Toplamlar'ı daraltma.

EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımı)

Alternatif olarak Ekle düğmesini ve the list next to the Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin en seçilen öğenin yanına taşıyın.

SEKME tuşu

Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin yanındaki açılan listeyi açın. Listedeki bir sonraki öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın ve daha sonra öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın.

ALT+AŞAĞI OK

Alan Listesi bölmesindeki vurgulu alanı, Ekle listesinde görüntülenen PivotTable görünümündeki alana ekleme

ENTER

Alan ve toplam ekleme tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Topla özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekleme

CTRL+SHIFT+S

Say özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+C

En Küçük özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+M

En Büyük özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+X

Ortalama özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+E

Standart Sapma özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+D

Standart Sapma Popülasyonu özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+T

Varyans özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+V

Varyans Popülasyonu özet işlevini kullanarak, PivotTable görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler

CTRL+SHIFT+R

PivotTable görünümündeki seçili alan için alt toplamları ve genel toplamları açar ve kapatır

CTRL+SHIFT+B

Hesaplanmış ayrıntı alanı ekler

CTRL+F

Düzeni değiştirmek için tuşları

Not: Aşağıdaki dört kısayol, 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına klavyenizin sayısal tuş takımından basarsanız, çalışmaz.

Yapılacak iş

Basılacak tuş

PivotTable görünümünde seçili alanı satır alanına taşıma

CTRL+1

PivotTable görünümündeki seçili alanı sütun alanına taşır

CTRL+2

PivotTable görünümündeki seçili alanı filtre alanına taşır

CTRL+3

PivotTable görünümündeki seçili alanı ayrıntı alanına taşır

CTRL+4

PivotTable görünümündeki seçili satır veya sütun alanını daha yüksek bir düzeye taşır

CTRL+SOL OK

PivotTable görünümündeki seçili satır veya sütun alanını daha düşük bir düzeye taşır

CTRL+SAĞ OK

PivotTable görünümü'nde öğeleri biçimlendirme tuşları

Aşağıdaki kısayolları kullanmak için önce bir ayrıntı alanı veya toplam alanı veri hücresi seçin.

İlk yedi klavye kısayolu, seçili alanın sayı biçimini değiştirir.

Yapılacak iş

Basılacak tuş

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere genel sayı biçimini uygular

CTRL+SHIFT+~ (tilde)

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere iki ondalık basamaklı ve negatif değerler ayraç içinde olmak üzere para birimi biçimini uygular

CTRL+SHIFT+$

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere ondalık basamaksız yüzde biçimini uygular

CTRL+SHIFT+%

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere iki ondalık basamaklı üslü sayı biçimini uygular

CTRL+SHIFT+^

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere, gün, ay ve yıl biçimindeki tarih biçimini uygular

CTRL+SHIFT+#

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere saat, dakika ve AM veya PM biçimindeki saat biçimini uygular

CTRL+SHIFT+@

Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere, iki ondalık basamaklı, binler basamağı ayraçlı, negatif değerleri eksi işareti ile belirten sayısal biçimi uygular

CTRL+SHIFT+!

PivotTable görünümünün seçili alanında metni kalınlaştırma

CTRL+B

PivotTable görünümünün seçili alanında metni altı çizili hale getirir

CTRL+U

PivotTable görünümünün seçili alanında metni italik hale getirir

CTRL+I

PivotChart görünümü

Bir grafikte öğeleri seçme tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Grafikte bir sonraki öğeyi seçer

SAĞ OK

Grafikte bir önceki öğeyi seçer

SOL OK

Sonraki öğe grubunu seçer

AŞAĞI OK

Önceki öğe grubunu seçin

YUKARI OK

Özellikler ve seçeneklerle çalışma tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Özellikler iletişim kutusunu görüntüler

ALT+ENTER

Özellikler iletişim kutusu etkin olduğunda, etkin sekmede bir sonraki öğeyi seçer

SEKME tuşu

Özellikler iletişim kutusundaki bir sekme etkin olduğunda, bir sonraki sekmeyi seçer

SAĞ OK

Özellikler iletişim kutusundaki bir sekme etkin olduğunda, bir önceki sekmeyi seçer

SOL OK

Liste veya palet içeren düğme seçili olduğunda, liste veya palet görüntüler

AŞAĞI OK

Kısayol menüsünü görüntüleme

SHIFT+F10

Kısayol menüsündeki komutu yürütür

Altı çizili harf

Komutu yürütmeden kısayol menüsünü kapatır

ESC

Alanlarla çalışma tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili alanla ilgili listeyi açar

ALT+AŞAĞI OK

Alanın açılır listesinde, en son seçilen öğeye, Tamam düğmesine ve İptal düğmesine dönüşümlü olarak geçer

SEKME tuşu

Alanın açılır listesinde bir sonraki öğeye geçer

Ok tuşları

Alanın açılır listesinde, geçerli öğenin onay kutusunu seçer veya işaretini kaldırır

ARA ÇUBUĞU

Alana ilişkin açılır listeyi kapatır ve yaptığınız değişiklikleri uygular

ENTER

Alana ilişkin açılır listeyi, yaptığınız değişiklikleri uygulamadan kapatır

ESC

Alan listesi Bölmesi ile çalışma tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Alan Listesi bölmesini görüntüler veya görüntüleniyorsa da etkinleştirir

CTRL+L

Alan Listesi bölmesinde bir sonraki öğeye gider

Ok tuşları

Bir önceki öğeye gider ve onu seçime ekler

SHIFT+YUKARI OK

Bir sonraki öğeye gider ve onu seçime ekler

SHIFT+AŞAĞI OK

Bir önceki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez

CTRL+YUKARI OK

Bir sonraki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez

CTRL+AŞAĞI OK

Odaklanılan öğe seçime eklenmişse öğeyi seçimden kaldırır, eklenmemişse ekler

CTRL+ARA ÇUBUĞU

İçeriğini görüntülemek için Alan Listesi bölmesinde geçerli öğeyi genişletme veya kullanılabilir toplam alanlarını görüntülemek için Toplamlar'ı genişletme

ARTI İŞARETİ  (sayısal tuş takımı)

İçeriğini gizlemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi daraltma veya kullanılabilir toplam alanlarını gizlemek için Toplamlar'ı daraltma.

EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımı)

Alan Listesi bölmesindeki en son seçili öğeye, Ekle düğmesine ve Ekle düğmesinin yanındaki listeye, dönüşümlü olarak gitme

SEKME tuşu

Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin yanındaki açılan listeyi açın. Listedeki bir sonraki öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın ve daha sonra öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın.

ALT+AŞAĞI OK

Alan Listesi bölmesindeki vurgulu alanı, Ekle listesinde görüntülenen bırakma alanına ekleme

ENTER

Microsoft Office Fluent Şeridi

Office Fluent şeridi

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Hangi harf tuşuna bastığınıza bağlı olarak, ek Tuş İpuçları da görebilirsiniz. Örneğin, Dış Veri sekmesi etkinse ve C tuşuna basarsanız, Oluştur sekmesiyle birlikte, bu sekmede bulunan gruplarla ilgili Tuş İpuçları görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Program Adı Giriş Sayfası’na dönme.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin Program Adı Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım penceresinin Program Adı Yardımı’na Gözat bölümünde, sırasıyla seçili öğeyi genişletme veya daraltma.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: İmleç geçerli Yardım konusunda değilse, önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6 ve sonra seçenek listesini açmak için ENTER tuşuna basın

Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu ile Ara listesi arasında geçiş.

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL OK, SAĞ OK

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Program penceresinde, bir görev bölmesinden diğerine gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı menü çubuğuna veya Microsoft Office Fluent Şeridi'ne geçirmeyi ve sonra da CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Bir belge penceresi ekran boyutunda değilken, Boyut komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve bittiğinde ENTER tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Bunu yapmak için

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI OK

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI OK

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Hücreye sekme ekleme.

CTRL+SEKME

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişme ve görev bölmelerini kullanma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Program penceresinde, bir bölmeden bir görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir).

Not: F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak menü çubuğuna geçin ve sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6

Bir menü veya araç çubuğu etkinken, bir görev bölmesine geçme. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçer.

SEKME veya ÜST KRKT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI OK

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Kısayol menüsü açma; seçili galeri öğesi için açılır menü açma.

SHIFT+F10

Bir menü veya alt menü görünür durumdayken, menü veya alt menüde ilk veya son komutu seçme.

HOME veya END

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma yapar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin başına veya sonuna gitme.

CTRL+HOME veya CTRL+END

İpuçları

Araç çubuklarını, menüleri ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma ve taşıma

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.

 2. İstediğiniz araç çubuğunu veya görev bölmesini seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Araç çubuğunu yeniden boyutlandırma

  1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Boyut komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir kerede bir piksel olarak değiştirmek için CTRL+ok tuşlarını kullanın.

  Araç çubuğunu taşıma

  1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Taşı komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Araç çubuğunu taşımak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel taşımak değiştirmek için CTRL+ok tuşlarını kullanın. Araç çubuğunu harekete geçirmek için, AŞAĞI OK tuşuna art arda basın. Araç çubuğunu sol veya sağ tarafta dikey olarak sabitlemek için, araç çubuğu tümüyle sol veya sağ tarafta konumlandığında SOL OK veya SAĞ OK tuşlarından ilgili olana basın.

  Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

  1. Görev bölmesinde, ek komutlar bulunan bir menüyü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Boyut komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

  Görev bölmesini taşıma

  1. Görev bölmesinde, ek komutlar bulunan bir menüyü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Taşı komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini konumlamak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel taşımak için CTRL+ok tuşlarını kullanın.

 4. Taşımayı veya yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL OK

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×