Access 2010 kullanıcı arabirimi kılavuzu

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Access 2010 kullanıcı arabirimi önemli değişiklikler daha önceki sürümlerinden, özellikle de Access 2007'den önceki sürümleri ile özellikleri. Kullanıcı arabiriminin iki ana bileşenleri — Şerit ve Gezinti Bölmesi'ni — Access 2007'de kullanıma sunulmuştur. Şeride çeşitli değişiklikler yapılmış ve üçüncü bir kullanıcı arabirimi bileşeni — Microsoft Office Backstage görünümü — Access 2010'daki Yenilikler.

Bu makalede, Access 2010 kullanıcı arabirimi öğeleri açıklanır ve bu öğeleri ve deneyiminizi özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar sağlanır.

Bu makalede

Genel bakış

Backstage görünümü

Şerit

Gezinti Bölmesi

Sekmeli belgeler

Durum çubuğu

İçerik Arama Web Bölümünde sorgu yapılandırırken TEMEL sekmesi

Yardım Alma

Genel bakış

Access 2010 kullanıcı arabirimi üç ana bileşenleri şunlardır:

 • Şerit    komutları gruplarını içeren program penceresinin üst kısmında sekme şeridi olur.

 • Backstage görünümü    Şerit üzerindeki Dosya sekmesinde gördüğünüz komutları topluluğudur.

 • Gezinti Bölmesi    veritabanı nesnelerini çalışmanıza olanak sağlayan Access program penceresinin sol tarafındaki bölmesi vardır. Access 2007 Veritabanı penceresinde Gezinti Bölmesi'ni değiştirilir.

Bu üç öğe, oluşturma ve kullanma veritabanları ortamı sağlar.

Şerit

Şerit, menüler ve araç çubukları Access 2007'den önceki sürümlerde bulunan birincil yerini alır. Öncelikle düğmelerden oluşturulmuş gruplar yer olan sekmeden de oluşur.

Şeritte grup ilgili sık kullanılan komutlar, yalnızca ne zaman bunları kullanabileceğiniz görüntülenen bağlamsal sekmeler ve hızlı erişim araç çubuğu, sık kullanılan Komutlarınızın ile özelleştirebileceğiniz bir küçük ana Sekmeler vardır.

Başkalarının komutu Başlat Şerit sekmelerinde, bazı düğmeler, seçenek galerisini sağlarken.

Backstage görünümü

Access 2010'da yeni Backstage görünümüdür. Dosya menüsünde Yazdırgibi daha önceki sürümlerde bırakılan komutları yanı sıra komutları ve sıkıştırma ve onarmagibi bir tüm veritabanı uygulanan bilgi yer alır.

Gezinti Bölmesi

Gezinti Bölmesi veritabanı nesnelerini düzenlemenize yardımcı olur ve açmadan veya bir veritabanı nesnesinin tasarım değişikliğine ana anlamına gelir. Gezinti Bölmesi, Access 2007'den önceki Access sürümlerinde olan veritabanı penceresine değiştirilir.

Gezinti Bölmesi, kategoriler ve gruplar düzenlenir. Çeşitli kuruluş seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz ve Gezinti Bölmesi'nde, kendi özel kuruluş şeması da oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, yeni bir veritabanı çeşitli veritabanı nesnesi için karşılık gelen gruplar bulunur nesne türü kategorisindeki kullanır. Nesne türü kategorinin, önceki sürümlerden görüntüleme nesneleri varsayılan veritabanı penceresine benzer bir şekilde veritabanını düzenler.

Gezinti Bölmesi simge durumuna küçültebilirsiniz ve ayrıca gizleyebilirsiniz, ancak Gezinti Bölmesi veritabanı nesnelerini bunu önüne açarak üstünü yapamazsınız.

Backstage görünümü

Backstage görünümünde Dosya sekmesi şeritte kaplayan ve Access'in önceki verions içinde Dosya menüsünde bırakılan birçok komutlarını içerir. Backstage görünümünde bir tüm veritabanı dosyasına uygulanan diğer komutlar da içerir. Access'i açın ancak bir veritabanı açılmaz ne zaman (örneğin, Access Windows Başlat menüsünden açtığınız), Backstage görünümünde bakın.

Backstage görünümünde Yeni sekmesi

Backstage görünümünde yeni bir veritabanı oluşturmak, varolan bir veritabanını açmak, SharePoint Server aracılığıyla Web veritabanı yayımlama ve çok sayıda dosya ve veritabanı bakım görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni bir boş veritabanı oluşturma

 1. Başlat menüsünden veya bir kısayoldaki Access başlatın.

  Backstage görünümü görüntülenir.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni web veritabanı oluşturma

   1. Kullanılabilir şablonlar' ın altında boş web veritabanı' nı tıklatın.

   2. Sağ tarafta, boş web veritabanıaltında Dosya adı kutusuna veritabanı dosyanız için bir ad yazın veya sağlandığını birini kullanın.

   3. Oluştur'u tıklatın.

    Yeni veritabanı oluşturulur ve yeni bir tablo veri sayfası görünümünde açılır.

  • Yeni bir masaüstü veritabanı oluşturma

   1. Kullanılabilir şablonlar' ın altında boş veritabanı' nı tıklatın.

   2. Sağ tarafta, boş veritabanıaltında Dosya adı kutusuna veritabanı dosyanız için bir ad yazın veya sağlandığını birini kullanın.

   3. Oluştur'u tıklatın.

    Yeni veritabanı oluşturulur ve yeni bir tablo veri sayfası görünümünde açılır.

Access 2010 Ürün şablonlarıyla birtakım sağlar ve Office.com'dan daha indirebilirsiniz. Access şablonu Profesyonel tasarımlı tablolar, formlar ve raporlar ile tam önceden tasarlanmış bir veritabanı olur. Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda şablonları büyük ana başlangıcı sağlar.

Örnek şablondan yeni bir veritabanı oluşturma

 1. Başlat menüsünden veya bir kısayoldaki Access başlatın.

  Backstage görünümü görüntülenir.

 2. Örnek şablonlar' ı tıklatın ve sonra kullanılabilir şablonları göz atın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablonu bulduğunuzda, bu şablonu'nu tıklatın.

 4. Sağ tarafta, dosya adı kutusuna bir dosya adı yazın veya sağlandığını birini kullanın.

 5. Oluştur'u tıklatın.

  Access şablondan yeni bir veritabanı oluşturur ve bunu açar.

Backstage görünümünden doğrudan office.com sitesinden ek Access şablon indirebilirsiniz.

Bir Office.com şablondan yeni bir veritabanı oluşturma

 1. Başlat menüsünden veya bir kısayoldaki Access başlatın.

  Backstage görünümü görüntülenir.

 2. Office.com şablonları bölmesi altında bir kategoriye tıklayın ve bu kategorideki şablonları gösterildiğinde, şablon'i tıklatın.

  Not: Sağlanan arama kutusunu kullanarak, şablon için arama yapabilirsiniz.

 3. Dosya adı kutusuna bir dosya adı yazın veya sağlandığını birini kullanın.

 4. İndir'e tıklayın.

  Access otomatik olarak şablon yüklemeleri, bu şablonu temel alan yeni bir veritabanı oluşturur, Belgeler klasörünüze (örneğin, Belgelerim klasörü) depolar ve veritabanını açar.

Siz açın (veya oluşturma sonra açtığınızda) bir veritabanı, Access veritabanının konumunu ve dosya adını en son kullanılan belgelerin bir iç listesine ekler. Bu listedeki en son kullanılan veritabanlarınızı kolayca açabilirsiniz için Backstage görünümü'nün en son sekmesinde görüntülenir.

Son kullanılan veritabanını açma

 1. Access'i başlatın.

 2. Backstage görünümünde, Son Kullanılanlar' ı tıklatın ve sonra açmak istediğiniz veritabanını tıklatın.

  Access veritabanını açar.

Backstage görünümünde bir veritabanını açma

 1. Access'i başlatın.

 2. Dosya sekmesini tıklatın ve sonra da ' ı tıklatın. iletişim kutusu görüntülendiğinde, göz atın ve dosyayı seçin ve ' ı tıklatın.

  Veritabanı açılır.

Sayfanın Başı

Şerit

Şerit, menüler ve araç çubukları birincil yerini alır ve Access 2010 ana komut arabiriminde sağlar. Şerit'in ana avantajlarından biri bu, tek bir yerde, bu görevleri birleştirir veya menüleri, araç çubukları, görev bölmeleri ve görüntülemek için diğer UI bileşenleri istemek için kullanılan giriş noktaları olur. Bu şekilde, tek bir yerde komutları, çok sayıda basamak yerine aramak hangi vardır.

Veritabanını açtığınızda penceresinin en üstündeki nerede komutları etkin komut sekmesinde görüntüler ana Access, şeritte görünür.

Access şeridi

Şerit komutları içeren komutu sekmeleri bir dizi bulunur. Access 2010'da, Dosya, Ev, Oluştur, Dış verive Veritabanı Araçlarıana komutu sekmeleri verilmiştir. Her sekmede ilgili komutların gruplar alır ve bu gruplara ek yeni kullanıcı Arabirimi öğelerinden bazılarını, yeni bir görsel olarak seçeneği sunar denetim türüdür Galerisi gibi yüzey.

Şerit'te kullanılabilen komutları de şu anda etkin nesne yansıtır. Örneğin, bir tablo veri sayfası görünümünde açılan varsa ve FormOluştur sekmesinin Formlar grubunda tıklatın Access etkin tabloyu temel alan formu oluşturur. Başka bir deyişle, etkin tablonun adı içinde yeni formun kayıt kaynağı özelliğini girilir. Ayrıca, bazı Şerit Sekmeleri, yalnızca belirli bağlamlarda görünür. Nesneyi Tasarım görünümünde açın varsa, örneğin, yalnızca Tasarım sekmesi görüntülenir.

Şeride klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Tüm klavye kısayollarını Access'in önceki bir sürümünden çalışmaya devam eder. Access'in önceki sürümlerinden menü Hızlandırıcıları klavye erişim sistemindeki değiştirir. Bu sistem tek bir harf veya Şeritte, ALT tuşuna bastığınızda görünen harfler küçük göstergeler kullanılır. Bu göstergeler altındaki denetimi ne klavye kısayolu Etkinleri gösterir.

Bir komutu sekmesi seçildiğinde, sekmenin içinde kullanılabilen komutlar göz atabilirsiniz.

Bir komutu sekmesini seçin

 1. Access'i başlatın.

 2. İstediğiniz sekmeye tıklayın.

-veya-

 1. Access'i başlatın.

 2. ALT tuşuna basın ve bırakın.

  Klavye ipuçları görüntülenir.

 3. Veya en yakın istediğiniz komutu sekmeye veya klavye ipucunda gösterilen tuşları basın.

Birkaç farklı yolla istediğiniz bir komutu çalıştırabilirsiniz. Hızlı ve en doğrudan yol komutla ilişkili klavye kısayolu kullanmaktır. Access'in önceki bir sürümünden kullanılan klavye kısayolu biliyorsanız, ayrıca Access 2010'da çalışması gerekir.

Klavye kısayolları hakkında daha fazla bilgi için Access için klavye kısayollarıkonusuna bakın.

Bir komutu yürütme

 1. Access'i başlatın.

 2. Uygun komutu sekmesini tıklatın. Aşağıdaki tabloda her sekmede bir temsilcisi örnekleme sekmeler ve komutlardan kullanılabilir gösterir. Sekmeleri ve komutları kullanılabilir bağlı olarak hangi olduğunuz değiştirme yapın.

Komut sekmesi

Ortak yapabilecekleriniz

Giriş

Farklı bir görünüm seçin.

Kopyalama ve Pano'dan yapıştırma.

Geçerli yazı tipi özelliklerini ayarlayın.

Geçerli yazı tipi hizalamayı ayarlayın.

Zengin metin Not alanı için biçimlendirme uygulayın.

(, Kaydetme, silme, toplamlar, yazım denetimi, yeni daha Yenile) kayıtlarla çalışmak.

Kayıtları sıralama ve filtre uygulama.

Kayıtlarını bulun.

Oluşturma

Yeni boş bir tablo oluşturun.

Tablo şablonunu kullanarak yeni bir tablo oluşturun.

Bir liste bir SharePoint sitesi ve tablo üzerinde geçerli veritabanında yeni oluşturulan listeyle bağlanan oluşturun.

Tasarım görünümünde yeni, boş bir tablo oluşturun.

Etkin tablo veya sorguyu temel alan yeni bir form oluşturun.

Yeni bir Özet Tablo veya grafik oluşturun.

Etkin tablo veya sorguyu temel alan yeni bir rapor oluşturun.

Yeni sorgu, makro, modül veya sınıf modülü oluşturun.

Dış Veriler

İçeri aktarma veya dış veri bağlantısı.

Verileri dışarı aktarın.

Topla ve e-posta yoluyla verileri güncelleştirin.

Kaydedilen içeri aktarmalar ve ihracat kaydedilmiş oluşturun.

Bağlı Tablo Yöneticisi'ni çalıştırın.

Veritabanı Araçları

Bir veritabanı bölümünü veya tamamını yeni veya var olan SharePoint sitesine gitme.

Visual Basic Düzenleyicisi'ni Başlat veya makro çalıştırma.

Oluşturma ve tablo ilişkilerini görüntüleme.

Nesne bağımlılıkları gösterme veya gizleme.

Veritabanı Belgeleyicisi veya performansını çözümleme.

Microsoft SQL Server veya (yalnızca tablolar) Access veritabanına veri taşıyın.

Access eklentileri yönetme.

Oluşturma veya bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde düzenleyin.

 1. Komutu temsil eden denetimi tıklatın. Alternatif olarak, Access'in önceki bir sürümünden komutu klavye kısayolu biliyorsanız, klavye kısayolu klavye kullanarak girin.

  -veya-

  ALT tuşuna basın ve bırakın.

  Erişim tuşlarını görünür.

  Veya istediğiniz komutu ile ilişkili klavye ipucunda gösterilen tuşlarına basın.

Bağlamsal komutu sekmeleri

Standart komutu sekmeleri yanı sıra, Access 2010 bağlamsal komutu sekmeleri de vardır. İçeriğiniz bağlı olarak (yani, birlikte çalıştığınız nesne ve neler yaptığını), bir veya daha fazla komut bağlamsal sekmeler yanındaki standart komutu sekmeleri görünebilir.

Bağlamsal sekmeler

Bağlamsal komutu sekmesini etkinleştirme

 • Bağlamsal komutu sekmesini tıklatın.

-veya-

 1. ALT tuşuna basın ve bırakın.

  Erişim tuşlarını görünür.

 2. Görünen erişim tuşu gösterildiği veya en yakın bağlamsal komutu sekmeye veya tuşları basın.

Bağlamsal komutu sekmeler komutlar ve belirli bir bağlamda çalışmalısınız özellikler içerir. Örneğin, bir tabloyu Tasarım görünümünde açtığınızda, bağlamsal sekmeleri yalnızca o görünümde tablo ile çalışırken, uygulama komutlarını içerir. Tablo Tasarım görünümünde açtığınızda başka bir örnek olarak, Gelişmiş araçları sekmesinin yanındaki Tasarım adlı bir bağlam komutu sekmesi görüntülenir. Tasarım sekmesini tıklattığınızda, nesneyi Tasarım görünümünde olduğunda Şerit komutları kullanılabilir size gösterir.

Galeriler   

Şerit de galeri adlı Denetim türünü kullanır. Galeri denetimi dikkatinizi istediğiniz sonucu elde odaklanmak için tasarlanmıştır. Yalnızca komutları göster yerine, o komutlar kullanmanın sonucu Galerisi denetimi gösterir. Fikir göz atın ve Access 2010, yalnızca komutlarının kendilerini odaklanma yerine sonuçları odaklanmış ile neler yapabileceğinizi öğrenin görsel bir yol sağlamaktır.

Kenar boşluğu galerisi

Farklı şekillerdeki ve boyutlarını galerileri gelir. Bir düzeni, aşağı bırakır bir menü benzeri gösterimi ve hatta Şeritte Galerisi içeriğini yerleştirir bir Şerit üzerinde düzenini yoktur.

Şeridi gizleme

Bazen, çalışma alanınızı ayırmak için biraz daha fazla boşluk eklemeniz gerekebilir. Bu nedenle, böylece yalnızca komut çubuğu kalır sekmelerin Şerit daraltılabilir. Şeridi gizlemek için etkin komut sekmesini çift tıklatın. Yeniden göstermek için yeniden etkin komut sekmesini çift tıklatın.

Gizle ve Şerit geri yükleme

 1. (Etkin sekmeyi vurgulanan sekmedir) active komut sekmesini çift tıklatın.

 2. Şeridi yeniden geri yüklemek için active komut sekmesini çift tıklatın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nu (QAT)

Hızlı Erişim Araç çubuğu komutlarının tek tıklatmayla erişimine izin veren Şeride bitişik bir araç çubuğudur. Kaydetme, Geri Alve Yinelekomutları varsayılan kümesini eklemek ve sık kullandığınız diğer komutları dahil etmek için hızlı erişim araç özelleştirebilirsiniz. Araç yerleşimini değiştirme ve bunu için varsayılan küçük boyut için büyük boyutunu değiştirme. Şeritteki komut sekmeleri yanındaki küçük araç çubuğu görüntülenir. Büyük boyuta geçiş yaptığınızda, araç çubuğu'nu Şeridin hemen altında görüntülenir ve tam genişliğiyle genişletir.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu

Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nu özelleştirme

 1. Araç çubuğunun en sağdaki aşağı açılan oku tıklatın.

 2. Hızlı Erişim Araç çubuğunu özelleştiraltında eklemek istediğiniz ve incelemeyi komutu tıklatın.

  Veya, command listelenmemişse, Tüm komutlar' ı tıklatın ve bu yordamın sonraki adıma geçin.

 3. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, istediğiniz komutu veya eklemek istediğiniz komutları seçin ve Ekle'yitıklatın.

 4. Bir komutu kaldırmak için sağ taraftaki listede vurgulayın ve Kaldır' ı tıklatın. Bunun yerine, komut listesinde çift tıklatın.

 5. Bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Gezinti Bölmesi

Veritabanını açtığınızda veya yeni bir tane oluşturun, veritabanı nesnelerinin adları Gezinti Bölmesi'nde görünür. Veritabanı nesneleri, tablolar, formlar, raporlar, sayfaları, makroları ve modülleri içerir. Gezinti Bölmesi veritabanı penceresine de Access önceki sürümleri tarafından kullanılan değiştirir — — veritabanı penceresini önceki bir sürümünde bir görevi gerçekleştirmek için kullanılan şimdi bu görevi Gezinti Bölmesi'ni kullanarak yerine. Örneğin, veri sayfası görünümünde tabloya bir satır eklemek isterseniz, Gezinti Bölmesi'nden bu tabloyu açın.

Not: Gezinti Bölmesi, bir web tarayıcısında kullanılamaz. Gezinti Bölmesi ile bir web veritabanını kullanmak için önce Access kullanarak bu veritabanı açmanız gerekir.

Gezinti bölmesi Northwind 2007

Veritabanı nesnesini açın ya da bir veritabanı nesnesi için bir komutu uygulamak için nesneyi sağ tıklatın ve bağlam menüsünden bir menü öğesini seçin. Bağlam menüsünde komutları nesne türüne göre değişir.

Bir tablo, form veya rapor gibi bir veritabanı nesnesi açma

 • Gezinti Bölmesi'nde, nesneyi çift tıklatın.

  -veya-

  Gezinti Bölmesi'nde nesneyi seçin ve ENTER tuşuna basın.

  -veya-

 • Gezinti Bölmesi'nde nesneyi sağ tıklatın ve sonra Aç'ı tıklatın.

Not Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunda tek bir tıklatmayla nesneleri açmak için bir seçenek ayarlayabilirsiniz.

Gezinti Bölmesi veritabanı nesnelerini kategoriler halinde böler ve aşağıdaki kategorilerden grupları içerir. Bazı kategorileri sizin yerinize önceden tanımlanan ve ayrıca, kendi özel gruplar oluşturabilirsiniz.

Access'in önceki sürümlerinde oluşturulan veritabanları gibi bir veritabanı açtığınızda varsayılan olarak, Gezinti bölmesi görünür. Gezinti Bölmesi, bir programı seçeneği ayarlayarak varsayılan olarak görünmesini önleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları kümesini her eyleme nasıl açıklayın.

Gezinti bölmesini gizleme veya gösterme   

 • Sağ üst köşesinde Gezinti Bölmesi ( Access'te Gezinti Bölmesi için bölme çubuğunu açma/kapatma düğmesi ) düğmesini tıklatın veya F11 tuşuna basın.

Gezinti Bölmesi varsayılan olarak görünmesini önlemek

 1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

  Access Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Sol bölmede, Geçerli veritabanı' nı tıklatın.

 3. Gezintialtında Gezinti bölmesini görüntüle onay kutusunu temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Gezinti bölmesi hakkında daha fazla bilgi için başlıklı makaleye bakın görünümü ve Gezinti Bölmesi'ni kullanarak nesneleri yönetme.

Sayfanın Başı

Sekmeli belgeler

Siz Office Access 2007 ile başlayarak veritabanı nesnelerini örtüşen pencereler yerine sekmeli belgeleri görüntüleyebilir. Günlük etkileşimli kullanılmaya sekmeli belge arabirimi tercih edebilirsiniz. Etkinleştirme veya sekmeli belgeler, Access ( Göster veya gizle sekmeleri belge, bu makalenin devamındaki bakın) seçenekleri ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla birlikte, sekmeli belge ayarlarını değiştirirseniz, kapatın ve yeni ayarların geçerlik kazanması veritabanınızı yeniden gerekir.

Access 2007'de sekmeli nesne

Belge sekmelerini gösterme veya gizleme

 1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

  Access Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Sol bölmede, Geçerli veritabanı' nı tıklatın.

 3. Uygulama Seçenekleri bölümünde, Belge penceresinde seçenekleri' nin altında Sekmeli Belgeler'iseçin.

 4. Seçin veya Belge sekmelerini görüntüle onay kutusunu temizleyin. Belge sekmelerini onay kutusunu kapatır temizleme.

 5. Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Belge sekmelerini görüntüle ayarı veritabanı başına ayarıdır. Bu bağımsız olarak her bir veritabanını ayarlamalısınız.

  • Belge sekmelerini görüntüle ayarı değiştirdikten sonra kapatın ve etkili değişikliği görmek için veritabanınızı yeniden açın.

  • Access 2007 veya Access 2010 kullanılarak oluşturulan yeni veritabanları varsayılan olarak belge sekmelerini görüntüle.

  • Önceki bir Access sürümünü kullanarak oluşturulan veritabanlarını örtüşen pencereler varsayılan olarak kullanın.

Sayfanın Başı

Durum çubuğu

Önceki sürümleri ile Access 2010'da, Access gibi bir durum çubuğunu pencerenin alt kısmında görüntüleyebilirsiniz. Bu standart UI öğesi, durumu iletileri, özellik ipuçları, ilerleme göstergeleri ve benzeri aramak için yer olmaya devam ediyor. Access 2010 ile durum çubuğunda da diğer Office 2010 programlarının durum çubuğunda da göreceğiniz iki standart işlevleri alır: View'deki/geçiş ve yakınlaştırma.

Etkin pencereyi durum çubuğunda kullanılabilir denetimleri kullanarak varolan görünümlerden biri arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Değişken yakınlaştırma destekleyen bir nesne görüntülüyorsanız, durum çubuğunda kaydırıcıyı kullanarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yakınlaştırma düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Durum çubuğunda etkinleştirilebilir veya devre dışı Access Seçenekleri iletişim kutusunda.

Durum çubuğunu görüntüleme veya gizleme

 1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

  Access Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Sol bölmede, Geçerli veritabanı' nı tıklatın.

 3. Uygulama Seçenekleri' nin altında seçin veya Durum çubuğunu görüntüle onay kutusunu temizleyin. Durum çubuğunda görüntülenmesini onay kutusunu kapatır temizleme.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik Arama Web Bölümünde sorgu yapılandırırken TEMEL sekmesi

Access 2007'den önceki Access sürümlerinde menüsünü kullanarak veya Biçimlendirme araç çubuğunu görüntüleme çoğunlukla metin biçimlendirmesi gerekir. Access 2010'u kullanarak metni daha kolay mini araç çubuğunu kullanarak biçimlendirebilirsiniz. Metin biçimlendirme için seçtiğinizde, mini araç çubuğu seçili metni otomatik olarak görüntülenir. Mini araç çubuğu'na fare işaretçisini yakınına getirin, mini araç çubuğu belirerek girme ve kalın, italik uygulamak için kullanabileceğiniz, yazı tipi boyutunu, rengini ve benzeri. İşaretçiyi mini araç çubuğu uzakta gibi mini araç çubuğu kaybolur. Metin seçimi biçimlendirme uygulamak için kullanılan mini araç çubuğu kullanmak istemiyorsanız, yalnızca işaretçinizi birkaç piksel dışarıda getirin ve mini araç çubuğu yok olur.

İçerik Arama Web Bölümünde sorgu yapılandırırken TEMEL sekmesi

Mini araç çubuğunu kullanarak metni biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek için metni seçin.

  Mini araç çubuğu, metin üzerinde saydam olarak görünür.

 2. Mini araç çubuğunu kullanarak biçimlendirmeyi uygulayın.

Sayfanın Başı

Yardım Alma

Sorunuz olduğunda, Şeridin sağ tarafındaki soru işareti simgesini tıklatarak, F1 tuşuna basarak Yardım alabilirsiniz.

Yardım giriş noktası

Backstage görünümünde de Yardım bulabilirsiniz:

 • Dosya sekmesini tıklatın ve ardından Yardım' ı tıklatın.

  Backstage görünümünde Yardım kaynaklarının listesi görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×