Access 2007 veritabanının güvenliğini sağlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Office Access 2007 uygulamasının veritabanınızı nasıl daha da güvenli hale getirdiği açıklanmaktadır. Makalede, Office Access 2007 uygulamasının güvenlik özelliklerini doğru bir şekilde kullanabilmeniz için öncelikle anlamanız gereken kavramlar ve Access'in veritabanı güvenliğine yönelik sunduğu araçların nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Bu makalede

Office Access 2007 güvenliğindeki yenilikler

Office Access 2007 veritabanını güvenilen bir konumda kullanma

Paketleme, imzalama ve Office Access 2007 veritabanını dağıtma

Veritabanını açtığınızda devre dışı bırakılmış olan içeriği etkinleştirme

Office Access 2007 veritabanını şifrelemek için veritabanı parolası kullanma

Office Access 2007'de açıldığında Access'in önceki sürümlerinden veritabanlarıyla güvenliği nasıl çalışır?

(Korumalı alan modunu devre dışı bırakma) güvenli olmayan ifadeleri çalıştırma

Office Access 2007 uygulamasında güvenlikle ilgili yenilikler

Office Access 2007 uygulaması, veritabanına güvenlik uygulama işlemini kolaylaştırmaya ve güvenlik özelliği etkinleştirilmiş veritabanını açmaya yardımcı olan geliştirilmiş bir güvenlik modeli sunmaktadır.

Not: Model ve bu makalede açıklanan teknikleri güvenliğini olsa da, verilerinizi korunmasına yardımcı olmak için en güvenli tablolarınızı Windows SharePoint Services 3.0, çalıştıran bir bilgisayarda gibi bir sunucuda depolamak ve formlar ve raporlar yerel bilgisayar veya ağ depolamak için bir yoludur paylaşır. Access veritabanları Windows SharePoint Services 3.0kullanma hakkında daha fazla bilgi için Tablo veya sorgu SharePoint sitesine dışarı ve içeri aktarma veya verileri SharePoint listesine bağlamamakalelerine bakın.

Aşağıda, Office Access 2007 uygulamasındaki güvenlikle ilgili yenilikler listelenmiştir:

 • Veritabanında devre dışı bırakılmış Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod veya bileşenlerini etkinleştirmek istemediğinizde dahi veri görüntüleme becerisi. Microsoft Office Access 2003'te güvenlik düzeyini Yüksek olarak ayarladığınızda, veriyi görüntüleyebilmeniz için veritabanına güvenmeniz ve kod imzalamanız gerekirdi. Office Access 2007 uygulamasında, veritabanını etkinleştirmeniz gerekip gerekmediğine karar vermek durumunda kalmadan veritabanlarını açabilirsiniz.

 • Kullanım kolaylığı büyük. Veritabanı dosyaları (yeni Office Access 2007 dosya biçimi veya önceki dosya biçimleri) bir güvenilen konuma yerleştirin dosya klasörü veya ağ paylaşımı gibi güvenli olarak tanımladığınız bu dosyaları açın ve uyarısı iletileri görüntüleme veya soran çalıştırma herhangi bir etkinleştirmenizi içerik devre dışı. Ayrıca, veritabanlarını Access'in önceki sürümlerinden açarsanız, .mdb veya .mde gibi dosyalarında Office Access 2007ve veritabanlarınızdaki dijital olarak imzalanan ve yayımcı güven seçtiniz, bu dosyaları güven kararları vermenize gerek kalmadan çalışır. Bununla birlikte, imzalanmış veritabanı VBA kodunda publisher güvendiğiniz ve dijital imza geçersiz hale gelirse çalışmaz kadar çalışmayacak unutmayın. İmza birinin zaman geçmemesini veritabanı içeriğini ile oturum açan kişi dışındaki geçersiz hale gelir. Veritabanlarını imzalamak hakkında daha fazla bilgi için Office Access 2007'de açıldığında Access'in önceki sürümlerinden veritabanlarıyla güvenliği nasıl çalışırbölümüne bakın.

  Bir sertifikaya güvenme konusunda emin değilseniz, Dijital imzanın güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır? başlıklı makalede, geçerli olduğundan emin olmak için sertifikadaki tarihleri ve diğer öğeleri denetleme konusunda genel bilgiler bulabilirsiniz.

 • Güven Merkezi. Güven Merkezi ayarlama ve erişim güvenlik ayarlarını değiştirme için tek bir konumdan sağlayan bir iletişim kutusu olur. Güven Merkezi oluşturabilir veya Güvenilen Konumlar değiştirebilir ve Office Access 2007güvenlik seçeneklerini ayarlamak için kullanın. Bu ayarlar nasıl yeni etkiler ve Access örneğinde açıldıklarında varolan veritabanlarını davranır. Güven Merkezi mantığı veritabanında ve veritabanını açmak güvenli olup olmadığını saptama veya Güven Merkezi ve veritabanını devre dışı bırakma etkinleştirmek karar vermenize izin vermek için bileşenleri değerlendirmek için de içerir. Access ile güven Merkezi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Office Access 2007 veritabanını güvenilen bir konumda kullanma konusuna bakın.

  Güven Merkezi’ni kullanma hakkındaki genel bilgiler için, Güven Merkezi’nde güvenlik ve gizlilik ayarlarımı görüntüleme başlıklı makaleye bakın.

 • Daha az uyarı iletisi. Access'in önceki sürümlerinde çeşitli uyarı iletileriyle karşılaşmak zorunda kaldınız; makro güvenliği ve koruma modu bunlardan yalnızca ikisidir. Varsayılan olarak, Office Access 2007 veritabanını güvenilir konumun dışında açarsanız, İleti Çubuğu olarak adlandırılan tek bir araç görürsünüz.

  İleti Çubuğu

  Veritabanına güvenebileceğinizi bilirseniz, bir veya daha fazla bileşen içeren veritabanı açtığınızda, devre dışı bırakılan bileşenleri (veri ekleyen, silen veya değiştiren sorgular olan eylem sorguları, makrolar, ActiveX denetimleri, ifadeler (tek bir değeri değerlendiren işlevler) ve VBA kodu) etkileştirmek için İleti Çubuğu'nu kullanabilirsiniz.

 • Office Access 2007 dosya biçiminde oluşturulan dosyaları imzalama ve dağıtmanın yeni yolları. Access'in önceki sürümlerinde tek tek veritabanı bileşenlerine güvenlik sertifikası uygulamak için Visual Basic Editor'ı kullanırdınız. Office Access 2007 uygulamasında, veritabanın paketledikten sonra, paketi imzalayıp dağıtırsınız. Veritabanını imzalanmış paketten güvenilen konuma açarsanız, veritabanı İleti Çubuğu öğesi görüntülenmeden açılır. Veritabanını imzalanmış paketten güvenilmeyen konuma açarsanız, ancak paket sertifikasını güvenli kıldıysanız ve imza geçerliyse; güven ile ilgili bir karar vermenize gerek yoktur. Güvenilmeyen veya geçersiz dijital imzaya sahip veritabanını paketleyip imzaladığınızda, güvenilen konuma yerleştirmediğiniz sürece veritabanını her açtığınızda güvendiğinizi belirtmek için İleti Çubuğu öğesini kullanmanız gerekir.

 • Veritabanı parola özelliğini kullanan Office Access 2007 dosya biçiminde veritabanlarını şifrelemek için güçlü algoritma. Veritabanını şifreleme, tablolarınızdaki verileri bağlar ve istenmeyen kullanıcıların verilerinizi okumasını engeller.

 • Veritabanı devre dışı bırakıldığında çalışan makro eylemlerine yönelik yeni bir alt sınıf. Daha güvenli olan bu makrolar, hata ele alma becerilerine sahiptir. Herhangi bir forma, rapora veya denetim özelliğine doğrudan, mantıksal olarak VBA kodu modülünüzle veya Access'in önceki sürümlerinden makro ile çalışan makro (Access'in devre dışı bıraktığı eylemleri içerseler bile) katıştırabilirsiniz.

  Makrolar hakkında daha fazla bilgi için Access 2007'de makro temellerimakalesine bakın.

Son olarak, çalışmaya devam ederken aşağıdaki kuralları aklınızda bulundurun:

 • Veritabanını güvenilen bir konumda açarsanız, güven kararları vermeye gerek kalmadan tüm bileşenler tüm bileşenler çalışır.

 • Access'in önceki bir sürümünden bir veritabanını (.mdb veya .mde dosyası) paketler, imzalar ve dağıtırsanız, veritabanı güvenilen bir yayıncının geçerli dijital imzasını içerdiği ve siz de sertifikaya güvendiğiniz sürece, güven kararları vermeye gerek kalmadan tüm bileşenler çalışır.

 • Oturum açın ve güvenilmez bir veritabanını güvenilmez bir konuma dağıtırsanız, güven merkezi veritabanı varsayılan olarak devre dışı bırakır ve veritabanını her açışınızda etkinleştirmeyi seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için İçerik veritabanını açtığınızda devre dışı bırakılmış etkinleştirmebölümüne bakın.

Office Access 2007 ve kullanıcı düzeyi güvenliği

Office Access 2007, yeni dosya biçiminde (.accdb ve .accde dosyaları) oluşturulan veritabanları için kullanıcı düzeyi güvenliği sağlamaz. Bununla birlikte, önceki bir Access sürümden veritabanını, Office Access 2007 uygulamasında açarsanız ve bu veritabanına kullanıcı düzeyi güvenliği uygulanmışsa, bu ayarlar işlevlerini yerine getirmeye devam eder.

Kullanıcı düzeyi güvenliğe sahip Access'in önceki sürümlerinden veritabanını yeni dosya biçimine dönüştürürseniz, Access tüm güvenlik ayarlarını otomatik olarak kaldırır ve .accdb veya .accde dosyasını güvenli hale getirmek için kuralları uygular.

Son olarak, Office Access 2007 uygulamasında oluşturulmuş veri tabanlarını açtığınızda, tüm kullanıcıların, tüm veritabanı öğelerini görebileceğini unutmayın.

Office Access 2007 güvenlik mimarisi

Office Access 2007 güvenlik mimarisini anlamak için, Access veritabanının Microsoft Office Excel 2007 çalışma kitabı veya Microsoft Office Word 2007 belgesiyle aynı anlamda bir dosya olmadığını anımsamanız gerekir. Access veritabanı daha çok işlevlerde birbirine bağlı olan nesneler  (tablolar, formlar, sorgular, makrolar, tablolar, vb.) kümesidir. Örneğin, veri giriş formu oluşturursanız, formdaki kontrolleri tabloya bağlamadığınız sürece, bu forma veri giremez veya formda veri depolayamazsınız.

Eylem sorguları (veri ekleyen, silen veya değiştiren sorgular), makrolar, ifadeler (tek bir değer döndüren işlevler) ve VBA kodu da dahil birkaç Access bileşeni güvenlik riski barındırabilir. Verilerinizi daha güvenli hale getirmek için Office Access 2007 Güven Merkezi, veritabanını her açtığınızda bir dizi güvenlik denetimi gerçekleştirir. İşlem şu şekilde çalışır:

 • .accdb veya .accde dosyasını Office Access 2007 uygulamasında açtığınızda, Access veritabanının konumunu Güven Merkezi'ne gönderir. Konum güvenilirse, veritabanı tam işlevsellikle çalışır. Access'in önceki bir sürümünden veritabanını Office Access 2007 uygulamasında açarsanız, Access konumu ve (varsa) veritabanının sahip olduğu dijital imza hakkındaki ayrıntıları gönderir.

  Güven Merkezi, veritabanının güvenirliğini değerlendirmek için bu "kanıtı" denetler ve ardından veritabanını nasıl açacağını Access'e bildirir. Access ya veritabanını devre dışı bırakır ya da tam işlevsellikle açar.

  Not: Siz veya sistem yöneticiniz tarafından Güven Merkezi'nde seçilen ayarların Access, veritabanını açtığında güven kararlarını belirlediğini unutmayın.

  Güven Merkezi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için güvenliğimi ve Güven Merkezi'nde gizlilik ayarlarını görüntülememakalesine bakın.

 • Güven Merkezi içeriği devre dışı bırakırsa, veritabanı açıldığında İleti Çubuğu görüntülenir.

  İleti Çubuğu

  Devre dışı bırakılan herhangi bir içeriği etkinleştirmek için, Seçenekler'i tıklatır ve ardından görünen iletişim kutusunda seçenekleri belirlersiniz. Access, devre dışı bırakılan içeriği etkinleştirir ve veritabanı tam işlevsellikle yeniden açılır. Aksi takdirde, devre dışı bırakılan bileşenler çalışmaz.

 • Önceki dosya biçiminde (.mdb veya .mde dosyaları) oluşturulan veritabanını açarsanız ve veritabanı imzalanmamışsa veya güvenilir değilse, Access varsayılan olarak yürütülebilir içeriği devre dışı bırakır.

Devre dışı modunu anlama

Güven Merkezi veritabanını güvenilmeyen olarak değerlendirdiğinde, Office Access 2007 bu veritabanını Devre dışı modunda açar; yani, tüm yürütülebilir içeriği kapatır. Bu, yeni Office Access 2007 dosya biçiminde oluşturulan veritabanları ve Access'in önceki sürümlerinde oluşturulan dosyalar için geçerlidir.

Office Access 2007 aşağıdaki bileşenleri devre dışı bırakır:

 • VBA kodu ve VBA kodundaki tüm referanslara ek olarak güvenli olmayan her tür ifade.

 • Tüm makrolardaki güvenli olmayan eylemler. "Güvenli olmayan" eylemler, kullanıcıya veritabanını değiştirme veya veritabanının dışındaki kaynaklara erişim sağlama olanağı tanıyan tüm eylemlerdir. Bununla birlikte, Access'in devre dışı bıraktığı eylemlerin bazen "güvenli" olduğu düşünülebilir. Örneğin, veritabanını oluşturan kişiye güvenirseniz, güvenli olmayan makro eylemlerine güvenebilirsiniz.

 • Birkaç sorgu türü:

  • Eylem Sorguları    Bunlar verileri ekler, güncelleştirir ve siler.

  • Veri Tanımlama Dili (DDL) Sorguları     Bunlar veritabanındaki tablo ve yordam gibi nesneleri oluşturmak veya değiştirmek için kullanılır.

  • SQL Doğrudan Sorguları    Bunlar, komutları Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) standardını destekleyen veritabanı sunucusuna doğrudan gönderir. Doğrudan sorgular, Access veritabanı motorunu işleme dahil etmeden tablolarla çalışır.

 • ActiveX denetimleri.

Bir veritabanı açıldığında, Access eklentileri yüklemeyi denemek; Access veya açık veritabanı işlevselliğini genişletmek programlar. Açık veritabanında nesneleri oluşturmak sihirbazlar çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bir eklenti yüklendiğinde veya sihirbaz başlatıldığında, Access güven hangi ek güven kararları ve bir ya da etkinleştirir yapan veya nesne veya eylem devre dışı bırakır merkezine, kanıtlara geçirir. Güven Merkezi veritabanını devre dışı bırakır ve bu karar ile katılmıyor olduğunda, içeriği etkinleştirmek için ileti çubuğu hemen her zaman kullanabilirsiniz. Bu kuralın istisnası eklentileri sağlar. Güven Merkezi'nde ( Eklentiler bölmesinde), Uygulama uzantıları güvenilen bir yayıncı tarafından imzalanmasını gerektir onay kutusunu seçerseniz, Access eklenti etkinleştirmenizi ister, ancak bu işlem, ileti çubuğu gerektirmez. Güven Merkezi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Office Access 2007 veritabanını güvenilen bir konumda kullanma konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Güvenilir konumda Office Access 2007 veritabanını kullanma

Office Access 2007 veritabanını güvenilir konuma yerleştirdiğinizde, tüm VBA kodları, makrolar ve güvenli ifadeler veritabanını açtığınızda çalışır. Veritabanı açılırken güven kararı vermek zorunda kalmazsınız.

Güvenilir konumda Office Access 2007 veritabanını kullanmak için aşağıdaki kapsamlı adımlar takip edilmelidir:

 1. Güvenilen konum bulmak veya oluşturmak için Güven Merkezi kullanma.

 2. Office Access 2007 veritabanını güvenilen konuma kaydetme, taşıma veya kopyalama.

 3. Veritabanını açma ve kullanma.

Aşağıdaki adımlarda, güvenilen konumun nasıl bulunacağı veya oluşturulacağı ve ardından o konuma nasıl veritabanı ekleneceği açıklanmaktadır.

Güven Merkezi'ni başlatma

 • Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

  Not: Bir veritabanı açmanız gerekmez.

  Access Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 • Güven Merkezi'ni tıklatın ve Microsoft Office Access Güven Merkezi'nin altında Güven Merkezi Ayarları'nı tıklatın.

 • Güvenilen Konumlar öğesini tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir veya daha fazla güvenilen konumun yolunu not edin.

  • Yeni güvenilen konum oluşturun. Bunu yapmak için Yeni konum ekle'yi tıklatın ve Microsoft Office Güvenilen Konum iletişim kutusundaki seçenekleri tamamlayın.

   Güvenilen konum oluşturma hakkında daha fazla bilgi için kaldırma veya değiştirme dosyalarınız için güvenilen konum oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Güvenilen konuma veritabanı yerleştirme

 • Veritabanı dosyasını güvenilen konuma taşırken veya kopyalarken en sık kullandığınız yöntemden faydalanın. Örneğin, dosyayı kopyalamak veya taşımak için Windows Gezgini'ni kullanabilir veya dosyayı Access'te açıp güvenilen konuma kaydedebilirsiniz.

Veritabanını güvenilen konumda açma

 • Bir dosyayı açmak için sık kullandığınız tekniği kullanın. Örneğin, bulun ve Windows Gezgini'nde dosyayı çift tıklatın veya Access çalışıyorsa, bulun ve dosyayı açmak için Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office Access 2007 veritabanını paketleme, imzalama ve dağıtma

Office Access 2007 oturum açın ve bir veritabanı dağıtmak için hızlı ve kolay yapar. .Accdb dosya ya da .accde dosyası oluşturduğunuzda, paketi dosya, dijital imza paketine uygulamak ve sonra diğer kullanıcılara imzalı paket dağıtın. Paketle ve imzala aracı erişim dağıtımı (.accdc) dosyasından veritabanının yerleştirir, dosyayı açar ve sonra imzalı paketi, belirleyen bir konuma yerleştirir. Kullanıcıların veritabanı paketten ayıklamak ve doğrudan veritabanında (değil paket dosyası) çalışır.

Çalışmaya devam ederken şu noktaları unutmayın:

 • Veritabanını paketlemek ve paketi imzalamak diğer kullanıcılara güven vermeye yönelik bir yöntemdir. Bir veritabanını paketleyip imzaladığınızda, dijital imzanız veritabanının siz paketi oluşturduktan sonra değiştirilmediğini onaylar.

 • Veritabanı paketten ayıklandıktan sonra artık imzalanan paketle ayıklanan veritabanı arasında bir bağlantı kalmaz.

 • Yalnızca bir Office Access 2007 dosya biçiminde kaydedilmiş veritabanlarıyla Paketle ve imzala aracını kullanabilirsiniz. Access 2007 de oturum açın ve önceki bir dosya biçiminde oluşturulmuş veritabanları dağıtmak için araçlar sağlar. Kullanmakta olduğunuz veritabanı için dosya biçimi uygun dijital imza aracı kullanmalısınız.

 • Pakete tek bir veritabanı ekleyebilirsiniz.

 • İşlemde, yalnızca makro veya modülleri değil tüm veritabanınızı içeren bir paket dijital olarak imzalanır.

 • Bu işlemle karşıdan yükleme süresini azaltmaya yardımcı olmak için paket dosyası sıkıştırılır.

 • Windows SharePoint Services 3.0 sunucularındaki paket dosyalarından veritabanlarını ayıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümdeki adımlarda, imzalanan paket dosyalarının nasıl oluşturulacağı ve veritabanının bu dosyalardan nasıl ayıklanıp kullanılacağı açıklanmaktadır.

İmzalı paket oluşturma

 1. Paketlemek ve imzalamak istediğiniz veritabanını açın

 2. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yayımla' yı tıklatın ve sonra Paketle ve imzala'ıtıklatın.

  Sertifika Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Dijital imzayı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Microsoft Office Access İmzalı Paketi Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kayıt yeri listesinde imzalı veritabanı paketiniz için bir konum seçin.

 5. Dosya adı kutusuna imzalı paketin adını yazın ve ardından Oluştur'u tıklatın.

  Access .accdc dosyasını oluşturur ve dosyayı seçtiğiniz konuma yerleştirir.

İmzalı paketi ayıklama ve kullanma

 • Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

  iletişim kutusu görüntülenir.

 • Dosya türü olarak Microsoft Office Access İmzalı Paketi (*.accdc) seçin.

 • .accdc dosyanızın bulunduğu klasörü bulmak için Konum listesini kullanın ve dosyayı seçip 'ı tıklatın.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dağıtılan paketi imzalamak için kullanılan güvenlik sertifikasına güvenmeyi seçerseniz, Veritabanını Ayıklama Konumu iletişim kutusu görüntülenir. Bir sonraki adıma geçin.

  • Henüz güvenlik sertifikasına güvenmeyi seçmediyseniz, aşağıdaki ileti görüntülenir.

   Öneri iletisi

   Veritabanına güveniyorsanız ’a tıklayın. Bu sağlayıcının tüm sertifikalarına güveniyorsanız, Bu yayıncıya ait her şeye güven öğesine tıklayın. Veritabanını Ayıklama Konumu iletişim kutusu görüntülenir.

   Not: Bir veritabanı paketini imzalamak için otomatik olarak imzalanan sertifika kullanıyor ve ardından paketi açtığınızda Bu yayıncıya ait her şeye güven'i tıklatıyorsanız, otomatik olarak imzalanan sertifikalarınıza her zaman güvenilir.

 • İsteğe bağlı olarak ayıklanan veritabanı için Kayıt yeri listesinde bir konum seçin ve sonra Dosya adı kutusuna ayıklanan veritabanı adı olarak farklı bir ad girin.

  İpucu: Veritabanını güvenilir bir konuma ayıklarsanız, veritabanı içeriği her açılışta otomatik olarak etkinleştirilir. Güvenilmeyen bir konum seçerseniz bazı veritabanı içerikleri varsayılan olarak devre dışı bırakılabilir.

 • Tamam'ı tıklatın.

Sertifikaya güvenip güvenmeme konusunda emin değilseniz, Dijital imzanın güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır? başlıklı makalede, geçerli olduğundan emin olmak için sertifikadaki tarihleri ve diğer öğeleri denetlemenize yardımcı olacak genel bilgiler bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veritabanını açtığınızda devre dışı bırakılmış içeriği etkinleştirme

Veritabanına güvendiğiniz veya veritabanını güvenilen konuma yerleştirdiğiniz durumlar hariç, Access varsayılan olarak veritabanındaki tüm yürütülebilir içeriği devre dışı bırakır. Veritabanını açtığınızda, Access içeriği devre dışı bırakır ve İleti Çubuğu'nu görüntüler.

İleti Çubuğu

Access 2003 farklı olarak, kalıcı iletişim kutuları (başka bir şey yapmadan önce bir karar vermeniz gerektiren iletişim) kümesi Office Access 2007 görüntülemez veritabanı açtığınızda. Bununla birlikte, o önceki davranışa geri dönmek için Office Access 2007 isterseniz, kayıt defteri anahtarını ekleyin ve daha eski bir kalıcı iletişim kutusunu görüntüleme. Bu bölümde, sonunda adımlarda , kayıt defteri anahtarının nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

Veritabanını açtığında Access'in nasıl davrandığından bağımsız olarak, veritabanı güvenilir bir yayıncıdan geliyorsa, dosyadaki yürütülebilir bileşenleri etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

Veritabanına güvenme

 1. İleti Çubuğu'nda Seçenekler'i tıklatın.

  Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 2. Bu içeriği etkinleştir öğesini seçin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

İleti Çubuğu görünmüyorsa

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, İleti Çubuğu'nu tıklatın.

Önemli: Bu adımları uyguladığınızda, Access, kötü amaçlı olabilecek kodlar da dahil devre dışı bırakılmış tüm içeriği, siz kapatana kadar etkinleştirir. Kötü amaçlı kod verilerinize veya bilgisayarınıza zarar verirse, Access hasarı gideremez.

Veritabanını kapatma

 • Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Veritabanını Kapat'ıtıklatın.

Veritabanını tekrar açtığınızda İleti Çubuğu tekrar görünür. Bu noktada, devre dışı bırakılmış içeriği devre dışı durumda bırakarak veya çubuğu gizleyerek İleti Çubuğu'nu kapatabilirsiniz. Her iki eylemin de sonucu aynıdır; devre dışı bırakılmış tüm içerikler devre dışı kalır.

İçeriği devre dışı bırakma

 1. İleti Çubuğu'nda Seçenekler'i tıklatın.

  Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 2. Bilinmeyen içeriklerden korunmama yardım et (önerilen) öğesini seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Access, tehlikeli olabilecek bileşenleri devre dışı bırakır.

İleti Çubuğunu Gizleme

 • Güven kararı vermeden, İleti Çubuğu'nun üst köşesindeki Kapat düğmesini (X) tıklatın.

  İleti Çubuğu kapanır.

İleti Çubuğunu Görüntüleme

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, İleti Çubuğu'nu tıklatın. İleti Çubuğu'nu görüntülemek için veritabanını kapatıp yeniden açabilirsiniz.

Kalıcı iletişim kutularını görüntülemek için kayıt defteri anahtarını ekleme

Dikkat      Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi, işletim sisteminize ciddi zarar vererek yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi sonucu ortaya çıkacak sorunların çözümlenebileceği garantisini veremez. Kayıt defterini düzenlemeden önce, önemli verileri yedekleyin. Bilgisayarınızın kayıt defterinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili en yeni bilgiler için Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

 1. Microsoft Windows'da, Başlat düğmesine ve ardından Çalıştır'a tıklayın.

 2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

  Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlar.

 3. HKEY_CURRENT_USER klasörünü genişletin ve aşağıdaki kayıt defteri anahtarına gidin:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. Kayıt Defteri Düzleyicisi'nin sağ bölmesinde, boş yeri sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve DWORD Value öğesini tıklatın. Yeni, boş bir DWORD değeri görüntülenir.

 5. Değer için aşağıdaki adı yazın: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Yeni değeri çift tıklatın.

  DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görünür.

 7. Değer Verisi alanında 0 değerini 1 olarak değiştirin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Artık, güvenilir olmayan içeriğe sahip veritabanı açtığınızda, İleti Çubuğu yerine bir dizi iletişim kutusu görürsünüz. Özgün davranışa geri dönmek için bu adımları yineleyin ve 1 değerini 0 olarak değiştirin.

Sayfanın Başı

Office Access 2007 veritabanını şifrelemek için veritabanı parolası kullanma

Office Access 2007 uygulamasındaki şifreleme aracı, iki eski aracı  (kodlama ve veritabanı parolaları) birleştirmiş ve geliştirmiştir. Veritabanını şifrelemek için veritabanı parolası kullandığınızda, bütün verileri diğer araçlar tarafından okunmaz hale getirirsiniz ve diğer kullanıcıları veritabanını kullanmak için parola girmeye zorlarsınız. Office Access 2007 programında uygulanan şifreleme Access'in önceki sürümlerinden daha güçlü bir algoritma kullanır.

Veritabanı parolası kullanarak şifreleme

 1. Şifrelemek istediğiniz veritabanını Özel Kullanım modunda açın.

  Veritabanını Özel Kullanım modunda açma

  • Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

  • iletişim kutusunda, açmak istediğiniz dosyaya göz atın ve sonra dosyayı seçin.

  • düğmesinin yanındaki oku tıklatın, ardından Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın.

   Dosyayı Özel Kullanım modunda açma

 2. Veritabanı Araçları sekmesinde, Veritabanı Araçları grubunda, parola ile şifrele' yi tıklatın.

  Veritabanı Parolasını Belirle iletişim kutusu görünür.

 3. Parola kutusuna parolanızı yazın ve Doğrula alanına tekrar yazın.

  Notlar: 

  • Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakterin kullanıldığı bir geçiş tümcesi daha uygun olur.

  • Parolanızı anımsamanız önemlidir. Unutursanız, Microsoft parolanızı geri çağıramaz. Not aldığınız parolaları, bunlarla koruduğunuz bilgilerden ayrı, güvenli bir yerde saklayın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Veritabanı şifresini çözme ve açma

 1. Diğer veritabanlarını nasıl açıyorsanız şifrelenmiş veritabanını da öyle açın.

  Parola Gerekli iletişim kutusu görünür.

 2. Veritabanı parolasını girin kutusuna parolanızı yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Parolayı kaldırma

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Veritabanı Araçları grubunda, Veritabanı şifresini çöz'ıtıklatın.

  Veritabanı Parolasını Geri Al iletişim kutusu görüntülenir.

 • Parola kutusuna parolanızı yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office Access 2007 uygulamasında açılan önceki Access sürümlerindeki veritabanlarında güvenlik işleyişi

Access'in önceki bir sürümünde oluşturulan veritabanını açtığınızda, o veritabanına uygulanan herhangi bir güvenlik özelliği çalışmaya devam eder. Örneğin, veritabanına kullanıcı düzeyi güvenliği uyguladıysanız, bu özellik Office Access 2007 uygulamasında çalışır.

Access varsayılan olarak, tüm eski güvenilir olmayan veritabanlarını Devre Dışı modda açar ve bu durumda tutar. Eski veritabanını her açtığınızda devre dışı bırakılmış içeriği etkinleştirmeyi seçebilirsiniz veya güvenilir bir yayımcıdan sertifika formu kullanarak dijital imza uygulayabilirsiniz ya da veritabanını güvenilen konuma yerleştirebilirsiniz.

Önemli: Bu bölümdeki adımlar yeni dosya biçimlerinden birini kullanan veritabanları için geçerli değildir.

Veritabanları için Office Access 2007' den önceki veritabanındaki bileşenlerine dijital imza uygulayabilirsiniz. Dijital imza makrolar, kod modülleri ve veritabanındaki yürütülebilir diğer bileşenleri ile imzalayan geldiğini ve veritabanı imzalandıktan sonra hiç kimse bunları değiştirdi olduğunu doğrular.

Veritabanınıza imza uygulamak için öncelikle bir dijital sertifikanızın olması gerekir. Ticari dağıtım amacıyla veritabanları oluşturuyorsanız, ticari bir sertifika yetkilisinden (CA) bir sertifika almalısınız. Sertifika yetkilileri, içerik (veritabanları gibi) oluşturan kişilerin güvenilir olduğunu doğrulamak için arka uç denetimleri yapar.

Microsoft ürünlerine yönelik hizmet veren sertifika yetkilileri hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Veritabanını kişisel senaryolarda veya sınırlı bir çalışma grubu senaryolarında kullanmak istiyorsanız, Microsoft Office Professional 2007 otomatik olarak imzalanan sertifika oluşturmak için bir araç sağlar. Aşağıdaki bölümde yer alan adımlarda SelfCert.exe olarak adlandırılan aracın nasıl yükleneceği ve kullanılacağı açıklanır.

Otomatik olarak imzalanan bir sertifika oluşturma

 1. Microsoft Windows'ta Başlat düğmesini tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Office'in ve ardından Microsoft Office Araçları'nın üzerine gelin ve sonra VBA Projeleri için Dijital İmza seçeneğini tıklatın.

  veya

  Office Professional 2007 program dosyalarını içeren klasöre göz atın. Sürücü: \Program Office\Office12 varsayılan klasörüdür. Bu klasörü bulun ve SelfCert.exeçift tıklatın.

  Dijital Sertifika Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Sertifikanızın adı kutusuna yeni test sertifikası için bir ad yazın.

 3. İki kez Tamam'ı tıklatın.

Not: VBA projeleri için dijital sertifika komutunu görmüyorsanız veya SelfCert.exe bulamıyorsanız, SelfCert aracını yüklemenizgerekebilir.

Veritabanı kodunu imzalama

Not: Bu adımlar yalnızca Office Access 2007 .mdb dosyası gibi önceki veritabanı dosya biçimlerinden birini kullanan veritabanlarında kullanırken olduğu uygulanır unutmayın. Yeni veritabanları imzalamak için oturum açın ve Office Access 2007 veritabanını dağıtma paketinibölümüne bakın.

 1. İmzalamak istediğiniz veritabanını açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin Makro grubunda Visual Basic’e tıklayarak Visual Basic Düzenleyicisi’ni başlatın.

  Klavye kısayol  ALT+F11 tuşlarına basın.

 3. Tasarı Araştırmacısı penceresinde imzalamak istediğiniz veritabanını veya Visual Basic for Applications (VBA) projesini seçin.

 4. Araçlar menüsünde, Dijital İmza seçeneğini tıklatın.

  Dijital İmza iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Test sertifikanızı seçmek için Seç öğesini belirleyin.

  Sertifika Seç iletişim kutusu görüntülenir.

 6. Uygulamak istediğiniz sertifikayı seçin.

  Önceki bölümdeki adımları izlediyseniz, SelfCert'i kullanarak oluşturduğunuz sertifikayı seçin.

 7. Tamam’a tıklayarak Otomatik Sertifika iletişim kutusunu kapatın ve ardından yeniden Tamam’a tıklayarak Dijital İmza iletişim kutusunu kapatın.

Önceki sürüm veritabanlarında imzalama ipuçları

 • Çözümünüzün kullanıcılarının yanlışlıkla VBA projenizde değişiklik yapmasını ve imzanızın geçerliliğini ortadan kaldırmasını önlemek istiyorsanız imzalamadan önce VBA projesini kilitleyin.

  Not: VBA projenizin kilitlenmesi, başka bir kullanıcının dijital imzayı başka bir imzayla değiştirmesini engellemez. Şirket yöneticileri, kullanıcıların bilgisayarlarında tam olarak ne çalıştırdıklarını denetleyebilmek için, şablonları ve eklentileri yeniden imzalayabilir.

 • Bir VBA projesini dijital olarak imzalarken, diğer kullanıcıların imza için kullanılan sertifikanın süresi geçtikten sonra da imzanızı doğrulayabilmeleri için zaman damgası almayı deneyebilirsiniz. VBA güvenliği ve zaman damgaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Office Online.

Not: Bu adımlar yalnızca Access önceki sürümlerinde oluşturulan Office Access 2007 veritabanlarında kullanırken olduğu uygulanır unutmayın. Yeni veritabanları imzalamak için oturum açın ve Office Access 2007 veritabanını dağıtma paketinibölümüne bakın.

SelfCert.exe'yi yükleme

 1. Office Professional 2007 Kurulum CD'nizi veya diğer yükleme medyanızı başlatın.

 2. Kurulum'da Özellik Ekle veya Kaldır'ı ve sonra da Devam'ı tıklatın.

  Not: Office Professional 2007'nin tek tek bilgisayarlara CD'yle değil de BT yöneticileri tarafından yüklendiği bir ortamda çalışıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Microsoft Windows'da Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.

  2. Program Ekle veya Kaldır'ı çift tıklatın.

  3. 2007 Microsoft Office sistemi'yi seçin ve Değiştir'i tıklatın.

   Kurulum başlar.

  4. Özellik ekle veya kaldır'ı ve sonra Devam'ı tıklatın.

  5. Aşağıdaki adımlarla devam edin.

 3. Yanlarındaki artı işaretlerini (+) tıklatarak Microsoft Office'i ve Office Paylaşılan Özellikler düğümlerini genişletin.

 4. VBA Projeleri için Dijital İmza'yı tıklatın.

 5. Bilgisayarımdan Çalıştır'ı tıklatın.

 6. Devam'ı tıklatarak bileşeni yükleyin.

 7. Yükleme bittikten sonra Kapat'ı tıklatın ve bu bölümdeki ilk adımlar grubuna dönün.

Sayfanın Başı

Güvenilir olmayan ifadeleri çalıştırma (koruma modunu devre dışı bırakma)

Veritabanına ifade eklediğinizde ve ardından veritabanına güvendiğinizde veya veritabanını güvenilir konuma yerleştirdiğinizde, Access o ifadeyi koruma modu olarak adlandırılan bir çalışma ortamında açar. Access, bunu Office Access 2007 uygulamasında veya önceki Access dosya biçimlerinde oluşturulan veritabanları için yapar. Access koruma modunu varsayılan olarak etkinleştirir ve bu mod siz veritabanına güvendikten sonra dahi güvenilir olmayan ifadeleri daima devre dışı bırakır. Koruma modunun devre dışı bıraktığı ifadeler hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Jet Expression Service koruma modu başlıklı Microsoft Office Online makalesine bakın.

Veritabanına güvenir ve koruma modunun devre dışı bıraktığı bir ifadeyi çalıştırmak isterseniz, kayıt defteri anahtarını değiştirip koruma modunu devre dışı bırakarak ifadeyi çalıştırabilirsiniz. Bu adımları izlemek için ilk önce veritabanına güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

Aşağıdaki çizim, güvenilir olmayan ifadeleri çalıştırmaya yönelik karar sürecini gösterir.

Korumalı alan modu için karar süreci

Dikkat      Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi, işletim sisteminize ciddi zarar vererek yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi sonucu ortaya çıkacak sorunların çözümlenebileceği garantisini veremez. Kayıt defterini düzenlemeden önce, önemli verileri yedekleyin. Bilgisayarınızın kayıt defterinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili en yeni bilgiler için Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

Kayıt defteri hakkında bilginiz yoksa veya kayıt defteri anahtarını değiştirme konusunda sıkıntı yaşarsanız, Access'in önceki sürümünde yer alan bir veritabanını Office Access 2007 dosya biçimine dönüştüren bir kişiye danışın veya bu işlemi kendiniz gerçekleştirin. Ayrıca, kayıt defterini değiştirmek için bilgisayarınızda yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.

Kayıt defteri anahtarını değiştirme

Önemli: Aşağıdaki adımlar izlendiğinde, bilgisayarın tüm kullanıcıları için Access'in tüm örneklerinde güvenilmeyen ifadelerin çalıştırılmasına izin verilir.

 1. Microsoft Windows'da, Başlat düğmesine ve ardından Çalıştır'a tıklayın.

 2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

  Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlatılır.

 3. HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişletin ve şu kayıt defteri anahtarına gidin:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

 4. Kayıt Defteri Düzleyicisi'nin sağ bölmesinde SandboxMode değerini çift tıklatın.

  DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görünür.

 5. Değer Verisi alanındaki 3 değerini 2 olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Önemli    Önce veritabanına güvenmezseniz, Access’in kayıt defteri ayarını değiştirip değiştirmediğinize bakmaksızın güvenilir olmayan tüm ifadeleri devre dışı bırakacağını unutmayın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×