Access 2007 dosya biçimine giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Access'in önceki sürümlerinden açılamaz yeni bir dosya biçiminde dosyaları Microsoft Office Access 2007 oluşturur. Bu makalede Office Access 2007 dosya biçiminin yeni özellikler açıklanmaktadır, önceki dosya biçimlerinde dönüştürdüğünüzde çıkabilecek bazı sorunları gözden geçirir ve bazı ilgili dosya türleri önceki sürümlerden nasıl değiştiğini özetlenmektedir.

Bu makalede

Access 2007 dosya biçiminin yeni özellikler

Önceki dosya biçimlerine dönüştürme

Dosya türleri

Bağlantılı tablolar

Çoğaltma

Access 2007 dosya biçiminin yeni özellikler

Office Access 2007içinde Microsoft Jet veritabanı alt yapısı2007 Microsoft Office sistemi programları için özelleştirildi. Jet, bu özel Office sürümünü Access Database Engine adlı Windows SharePoint Services 3.0 ve Microsoft Office Outlook 2007 ve birden çok değerli arama alanları oluşturma ile tümleştirme sağlar ve diğer iyileştirmeler yapar.

Birden çok değerli arama alanları    Çoğu veritabanı programlarını Access, önceki sürümleri dahil olmak üzere, her alan için tek bir değer saklamanıza olanak sağlar. Office Access 2007içinde ancak her alanında birden fazla değer saklamanıza olanak veren arama alanı oluşturabilirsiniz. Aslında, Access alan içinde bir çok-çok ilişkisi oluşturur ve Sistem tabloları kullanarak uygulama ayrıntılarını gizler.

Örneğin, görevler çalışanlara atamak için kullandığınız bir arama alanı içeren bir görev tablosu olduğunu varsayalım. Ne için çeşitli çalışanlar görev atama mı gerekiyor? Access'in önceki sürümlerinde, yeni veri yapısı kullanmak için her görev ve çalışan birleşimi depolamak ve ardından formlarınıza ve raporlarınıza gözden geçirme için yeni bir çapraz başvuru tablo ayarlamanız gerekir. Office Access 2007içinde birden çok değerli arama alanı bu işlemi çok daha kolay anlaşılır. Öğeler açılan listesinde artık gruplandırılır. Artık istediğiniz kadar öğe seçebileceğiniz her öğe listesinde, yanında bir onay kutusu vardır. Birden çok seçim alanında, virgülle ayırarak görüntülenir.

Birden çok değerli arama alanları hakkında daha fazla bilgi sağlayan bağlantılar için Ayrıca bkz. bölümüne bakın.

Ek veri türü    Yeni ek veri türüne kolayca gereksiz veritabanı şişmesi olmadan veritabanınızdaki tüm belgeleri ve ikili dosya türlerini depolamak için kullanın. Alan kullanımını en üst düzeye, ekleri uygun olduğunda otomatik olarak sıkıştırılır. Örneğin, kayda Microsoft Office Word 2007 belge ekleme ya da dijital resimden oluşan bir diziyi kaydedin. Tek bir kayıt için birden çok eki bile olabilir.

Ayrıca bkz bölümündeki kayıtlara dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Windows SharePoint Services 3.0 ve Office Outlook 2007 ile tümleştirme    güvenli olmayan kod Access veritabanında içerdiğinden önceki sürümlerde, Access dosyaları Windows SharePoint Services ve Outlook'tan engellenir. Office Access 2007 kodunun ya da güvenli veya devre dışı olarak doğrulandı olmasını sağlayan yeni biçimi uygular. Bu özellik, Access veritabanları çok daha tam olarak Windows SharePoint Services ve Office Outlook 2007ile tümleştirmek olanak sağlar. Access veritabanı dosyaları daha kolay incelenecek virüsten koruma programı da sağlar.

Çevrimdışı veri    Office Access 2007kullanarak, SharePoint listeleri çevrimdışı tek bir tıklatmayla sürebilir. Access'te verilerinizi üzerinde çalışmak ve sonra değişikliklerinizi eşitlemek veya SharePoint sitesiyle daha sonra yeniden bağlayın.

Not alanları için geçmişi izleme    Not alanları, büyük miktarlardaki bilgileri depolamak için kullanışlıdır. Office Access 2007içinde Not alanı yapılan tüm değişiklikler geçmişini saklamak için Access zorlar (AppendOnly) bir özellik ayarlayabilirsiniz. Sonra bu değişiklikler geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Access bir SharePoint listesinde depolanan "birden çok metin satırı" alandaki değişiklikleri izlemek için kullanabileceğiniz böylece bu özellik sürüm oluşturma özelliğinin Windows SharePoint Services 3.0 içinde de destekler. Alanı Evetolarak ayarlayın Var olan metne değişiklikleri Ekle seçeneği olması gerekir.

Sayfanın Başı

Önceki dosya biçimlerine dönüştürme

Önceki bölümde açıklanan yeni özellikler Office Access 2007' den önceki Access sürümlerinde kullanılamaz. Access bu özelliklerin hiçbirini kullanan bir Office Access 2007 veritabanı oluşturur ve bunu bir önceki sürüm veritabanından (örneğin, olarak veya Access 2000 veritabanını Access 2002-2003) olarak kaydetmeyi denediğinizde, aşağıdaki iletiyi görüntüler.

Bu veritabanı geçerli dosya biçimini gerektiren özellikler kullandığından, bunu önceki bir sürümün biçiminde kaydedemezsiniz.

Böylece artık aşağıdaki özelliklerini kullanır veritabanı düzeltme sürece, veritabanını önceki bir sürümü (.mdb) biçimine dönüştüremezsiniz.

Sayfanın Başı

Dosya türleri

Bu bölümde Office Access 2007 dosya biçimi tarafından kullanılan dosya türlerini özetlenmektedir.

 • .accdb    Office Access 2007 dosya biçimindeki veritabanları için standart dosya adı uzantısı budur. Bu biçim, önceki Access sürümlerinde kullanılan .mdb dosya adı uzantısını yerini alır.

 • .accde    Bir "yalnızca yürütme" dosyasına derlenmiş Office Access 2007 dosyaları için dosya adı uzantısı budur. Bu biçim, önceki Access sürümlerinde kullanılan .mde dosya adı uzantısını yerini alır.

  .Accde dosya özgün .accdb dosya "kilitli" sürümüdür. .Accdb dosya herhangi bir Visual Basic for Applications (VBA) kodu içeriyorsa, yalnızca derlenmiş kodu .accde dosyasına eklenir. Sonuç olarak, VBA kodunu görüntülenemez veya kullanıcı tarafından değiştirildi. Ayrıca, .accde dosyalarıyla çalışma kullanıcılar form veya rapor için tasarım değişiklikleri yapamazsınız. Aşağıdakileri yaparak .accdb dosyalarından .accde dosyaları oluşturun:

  1. Office Access 2007'de, .accde dosyası olarak kaydetmek istediğiniz veritabanını açın.

  2. Veritabanı Araçları sekmesinde, Veritabanı Araçları grubunda Olun ACCDE' ı tıklatın. Düğme görüntüsü

  3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, dosyayı kaydetmek istediğiniz klasöre gidin, Dosya adı kutusuna dosya için bir ad yazın ve ardından Kaydet komutunu tıklatın.

 • .accdt    Access veritabanı şablonları için dosya adı uzantısı budur.

 • .accdr    Çalışma zamanı modunda bir veritabanını açmak sağlayan yeni bir dosya adı uzantısı .accdr dosyasıdır. .Accdr için bir veritabanının dosya adı uzantısı .accdb değiştirerek Office Access 2007 veritabanınızı "kilitli" sürümünü oluşturabilirsiniz. Veritabanınız için tam işlevselliğini geri yüklemek için geri .accdb dosya adı uzantısını değiştirebilirsiniz.

 • .mdw    Çalışma grubu bilgileri dosyaları güvenli veritabanları için bilgileri depolanır. Değişiklik Office Access 2007.mdw dosya biçimine yapılmadı. Office Access 2007 çalışma grubu yöneticisi oluşturulanlar Access 2000-Access 2003'te özdeş .mdw dosyaları oluşturur. Bu önceki sürümlerde oluşturulmuş .mdw dosyalarını Office Access 2007veritabanlarında tarafından kullanılabilir.

  Not: Kullanıcı düzeyi güvenlik kullanarak güvenli bir önceki sürümdeki bir veritabanını açmak için Office Access 2007 kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kullanıcı düzeyi güvenlik Office Access 2007 veritabanlarında yok. Komutu yoktur ( Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimiparçası) Şeritte çalışma grubu Yöneticisi'ni başlatın, ancak DoCmd.RunCommandkullanarak çalışma grubu yöneticisi Office Access 2007 içinde hala başlatabilirsinizVBAacCmdWorkgroupAdministrator komutu kod veya WorkgroupAdministratorkomut bağımsız değişkeni ile KomutÇalıştır eylemini içeren bir Access Makrosu oluşturarak.

 • .laccdb    Office Access 2007 veritabanı açtığınızda, dosya kilitleme Kilitleme bir dosya adı uzantısı .laccdb dosyasıyla denetlenir. Önceki sürüm Access (.mdb) dosyasını açtığınızda oluşturulan .ldb kilitleme dosyası için .laccdb dosyayı karşılık gelir. Oluşturulan kilitleme dosya türünü açılmakta, değil Access hangi sürümünü kullanmakta olduğunuz veritabanının dosya türüne göre değişir. Örneğin, vt1.mdb dosyasını açarsanız, Access oluşturur ve Db1.ldb adlı bir dosyayı açar. Bunun aksine, Db1.accdb dosyasını açarsanız, Access oluşturur ve Db1.laccdb adlı bir dosyayı açar. Tüm kullanıcılar veritabanını kapattığınızda kilitleme dosyaları otomatik olarak silinir.

  Office Access 2007 dosyaları hem de Access önceki sürümlerinde oluşturulan dosyaları için ayrı kilitleme dosyaları korunur varsa, kilitleme herhangi bir dosya oluşturmak zorunda kalmadan aynı anda vt1.mdb ve Db1.accdb Office Access 2007 içinde açık adlı veritabanları olma olasılığı vardır çakışmaları. İki farklı kilitleme dosyaları (.ldb ve .laccdb) oluşturulan olmasıdır. Ayrıca, başka bir kullanıcı önceki bir Access sürümünü aynı .mdb açılırken .mdb dosyası Office Access 2007 ' te açmak tek bir kullanıcının mümkündür. Bu durumda, her iki oturumları aynı .ldb kilitleme dosyasını kullanın.

Sayfanın Başı

Bağlı tablolar

Önceki bir Access dosya biçimine tablodan bir veritabanına erişim sonraki bir sürümü bağlayabilirsiniz, ancak Access'in önceki bir sürümünde bir veritabanına erişim sonraki bir sürümü tablodan bağlayamazsınız. Örneğin, başka bir .accdb veritabanındaki tabloları ya da .mdb veritabanındaki tablolarda bulunan bir .accdb veritabanından bağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, bir .mdb veritabanından .accdb veritabanındaki tablolarda bulunan bağlanamaz.

Yineleme

Çoğaltma Office Access 2007 dosya biçiminde desteklenmez. Önceki bir dosya biçiminde oluşturulmuş bir veritabanını, ancak değil Office Access 2007 biçiminde oluşturulmuş bir veritabanı çoğaltmak için Office Access 2007 kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×