Access 2007'deki makro esasları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, makroları nelerdir açıklanır ve tasarruf edebilirsiniz nasıl sık gerçekleştirdiğiniz görevleri otomatikleştirme tarafından zamanlayın. Bunu oluşturma ve makroları kullanarak arkasına esasları anlatıyor ve ayrıca Microsoft Office Access 2007makroları yapılan geliştirmeler üzerinde değmediği.

Bu makalede

Makro nedir?

Makroları anlama

Office Access 2007'de yeni makro özellikleri

Makro oluşturma

Makro çalıştırma

Makro nedir?

Makro, görevleri otomatikleştirmek ve işlevsellik formlar, raporlar ve denetimler eklemenize olanak sağlayan bir araçtır. Örneğin, bir komut düğmesi için form eklerseniz, bir makroya düğme tıklatıldığında olay ilişkilendirmek ve makroyu düğmenin tıklatıldığında her zaman gerçekleştirmesini istediğiniz komutları içerir.

Access'te, gerçekleştirilecek eylemleri listesini oluşturarak yazma basitleştirilmiş bir programlama dili olarak makroları düşünmek yararlıdır. Makro oluştururken, açılan listeden her bir eylem seçin ve ardından her eylem için gereken bilgileri doldurun. Makrolar, Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kod yazmadan işlevselliği formlar, raporlar ve denetimler için eklemenize olanak tanır. Makroları alt VBA'da kullanılabilen komutlar sağlayın ve çoğu kişi VBA kodunu yazmak üzere'dan bir makro oluşturmak daha kolay.

Örneğin, raporu doğrudan veri girişini formlarınızı birinden başlatmak istediğinizi varsayalım. Formunuza bir düğme ekleyin ve ardından raporu başlayan bir makro oluşturun. Makronun düğme tıklatıldığında olayına sonra bağlı tek başına makro (bir ayrı veritabanındaki nesnesi), ya da olabilir veya makro doğrudan düğmesinin tıklatıldığında olayı eklenebilir — Office Access 2007yeni bir özelliktir. Her iki durumda da, düğmeyi tıklattığınızda makro çalışır ve rapor başlatılır.

Makro oluşturmak için, aşağıdaki resimde gösterilen Makro Oluşturucusu'nu kullanırsınız.

Makro Oluşturucusu

Makro Oluşturucusu'nu görüntülemek için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. düğme görüntüsü

  İpucu: Makro Oluşturucusu'nu Access 2010'da bile oluşturma, değiştirme ve Access makrolarını paylaşma kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sayfanın Başı

Makroları anlama

Makro terimi genellikle tek başına makro nesneleri (yani, makroları Gezinti Bölmesi'nde altında gördüğünüz nesneleri) başvurmak için kullanılır, ancak gerçekte, makro bir nesneye birden çok makroları içerebilir. Bu durumda, bunun için bir makro grubuolarak adlandırılır. Makro grubu tek makro nesne olarak Gezinti Bölmesi'nde görüntülenir, ancak makro grubu gerçekten birden fazla makro içerir. Şüphesiz, ayrı makro nesnesinde her makro oluşturmak mümkündür, ancak bir tek makro nesnesine birkaç ilişkili makroları gruplandırmak için anlamlı çoğunlukla. Makro adı sütununda her makroyu tanımlar.

Makro tek bir makro eylemlerini oluşur. Çoğu eylemleri bir veya daha fazla bağımsız değişken gerektirir. Ayrıca, her makro bir makro grubunda adlar atayabilir ve her eylemi çalışma biçimini denetlemek için koşullar ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı bu özelliklerin her biri açıklanmaktadır.

Makro adları

Makro nesneniz yalnızca bir makro içeriyorsa, makro gereksiz adlarıdır. Yalnızca makro nesnenin adına göre makroya başvuruda bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, bir makro grup olduğunda, her makro için benzersiz bir ad atamalısınız. Makro adı sütunu Makro Oluşturucusu'nda görünür durumda değilse, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Makro adları düğme görüntüsü ' ı tıklatın. Bu makalenin devamındaki makro grupları makroları çalıştırma hakkında daha fazla bilgi görüntülenir.

Bağımsız Değişkenler

Bir bağımsız değişken bir ileti kutusunda, görüntülemek için hangi dize gibi eyleme bilgileri sağlayan bir hazırda, vb. çalıştırmak için hangi denetlemek değerdir. Bazı bağımsız değişkenler gereklidir ve bazı başkalarının isteğe bağlıdır. Bağımsız değişkenler Makro Oluşturucusu'nun altındaki Eylem değişkenleri Bölmesi'nde görünür.

Eylem değişkenleri girme

Yeni bir özelliği olan Office Access 2007 Makro Oluşturucusu'nu görüntüleme (ancak düzenleyemez olanak sağlayan) bir eylem bağımsız değişkenleri aynı satırda eylemi olarak bağımsız değişkenler sütundur. Bu biraz bağımsız değişkenlerini görüntülemek için her eylemi seçmek artık ihtiyacınız çünkü makronuzu okumayı kolaylaştırır. Bağımsız değişkenler sütunu görüntülemek için Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda bağımsız değişkenler düğme görüntüsü tıklatın.

Koşullar

Bir koşulu eylem gerçekleştirilecek önce karşılanması gereken belirli ölçütlere belirtir. Doğru/yanlış veya Evet/Hayır veren herhangi bir ifade kullanabilirsiniz İfade yanlış olarak değerlendirilirse eylemi yürütülmez Hayır, veya 0 (sıfır). İfade başka bir değer olarak değerlendirilirse eylemi çalışır.

Koşul uygulamak için istediğiniz sonraki eylemleri koşulu sütununda üç nokta (...) yazarak bir eylem birden çok bir koşul denetim sağlayabilirsiniz. İfade yanlış olarak değerlendirilirse Hayır, veya 0 (sıfır), eylemlerin hiçbiri gerçekleştirilir. Koşul başka bir değer olarak değerlendirilirse, tüm eylemler gerçekleştirilir.

Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, Makro Oluşturucusu koşullar sütunu görüntülemek için koşullar düğme görüntüsü seçeneğini tıklatın.

Eylemi gerçekleştirmek için kullanılacak ifade

Eğer:

[Şehir]="Paris"

Makronun çalıştırıldığı formdaki alanda Şehir değeri Paris.

DCount ("[SiparişNo]", "Siparişler") > 35

Siparişler tablosunun SiparişKimliği alanında 35'den fazla giriş var.

DCount ("*", "SiparişAyrıntıları", "[SiparişNo] = Formlar! [ Siparişler]! [SiparişNo] ") > 3

Kendisi için tablonun sırano sırano Siparişler formundaki eşleşen sipariş ayrıntıları tablosunda 3'ten fazla giriş varsa.

[Sevk tarihi] #2 Şubat 2006 # arasında ve #2 Mar 2006 #

2 Şubat 2006'dan önceki ve 2 Mar 2006 en son makro çalıştırıldığı formdaki SevkTarihi alanının değeri.

Formlar! [Ürünler]! [StokBirimleri] < 5

Ürünler formundaki StoktakiBirimSayısı alanının değeri 5'ten az.

IsNull([Ad])

Makronun çalıştırıldığı formdaki ad değeri Is null (değeri yok). Bu ifade [ad] eşdeğer Is Null olur.

[Ülke] = "İngiltere" ve formlar! [Satış toplamları]! [ToplamSiparişler] > 100

Alandaki ülke/bölge Makronun çalıştırıldığı form üzerindeki Birleşik Krallık değerdir ve SalesTotals formundaki ToplamSiparişler alanının değeri 100'den büyük.

[Ülke] ("Fransa", "İtalya", "İspanya") ve Len([PostaKodu]) <> 5

Fransa, İtalya veya İspanya makro çalıştırıldığı formdaki ülke/bölge alanına değerdir ve posta kodu 5 karakter uzunluğunda olur.

İletiKutusu("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?",1)=1

MsgBox işlevi "Onayla changes?" görüntüleyen bir iletişim kutusunda Tamam ' ı tıklatın. İletişim kutusunda İptal ' i tıklatırsanız, Access eylemi yoksayar.

[GeçiciDeğişkenler]! [MsgBoxResult] = 2

Bir ileti kutusu sonucunu depolamak için kullanılan geçici değişkeni 2'ye karşılaştırılır (vbCancel = 2).

İpucu: Geçici olarak eylem atlamak Access neden olacak yanlış koşul olarak girin. Makro giderirken geçici olarak eylem atlama yararlı olabilir.

Makro eylemleri

Eylemler makroları temel yapı taşlarıdır. Çok çeşitli komutları etkinleştirme eylemleri aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda erişim sağlar. Örneğin, daha sık kullanılan eylemler bazılarını bir raporu açmak, kayıt bulmak, bir ileti kutusu görüntülemek veya bir form veya rapora filtre uygulama.

Sayfanın Başı

Yeni makro özellikleri Office Access 2007

Access'in önceki sürümlerinde, VBA kodunu yazmak zorunda kalmadan Sık kullanılan işlevlerin gerçekleştirilemedi. Office Access 2007yeni özellikler ve makro eylemleri kodu gereksinimini ortadan yardımcı olmak için eklenmiştir. Bu işlevsellik veritabanınıza ekleme kolaylaştırır ve yardımcı daha güvenli olmasını.

 • Katıştırılmış makrolar    Artık herhangi bir form, rapor veya denetim tarafından sağlanan olaylardan makroları ekleme olanağı vardır. Katıştırılmış Makro Gezinti Bölmesi'nde görünür değildir; form, rapor veya denetim içinde oluşturulmuş bir parçası olacak. Bir form, rapor veya ekli makroları içeren denetimi, bir kopyasını oluşturursanız, makroları kopyalanacak da vardır.

 • Artırılmış Güvenlik   Tüm eylemleri göster düğme görüntüsü düğmesi Makro Oluşturucusu'nda değil vurgulandığında, yalnızca makro eylemleri ve kullanılabilir olan KomutÇalıştır bağımsız değişkenler çalıştırmak için güvenilen durum gerektirmeyen kişilerdir. Bu eylemler ile oluşturulmuş bir makro (VBA çalışmasını engellendiğinde) veritabanını devre dışı modunda olduğunda bile çalışır. Güvenilen listesinde olmayan makro eylemleri içeren veritabanlarını — veya VBA kodunu veritabanlarını — açıkça olması gereken erişim izni durum güvenilen.

 • Hata işleme ve hata ayıklama    Makronuzu çalışırken hata oluştuğunda belirli eylemleri gerçekleştirmek izin veren HataDurumunda (VBA "üzerinde hata" ifadesine benzer) ve Makrohatasınıtemizle, dahil olmak üzere yeni makro eylemleri, Office Access 2007 sağlar. Ayrıca, böylece her seferinde bir eylem makronuzu nasıl çalıştığını görebilirsiniz yeni Adımadım makro eylemi, makronuzu, herhangi bir noktadan tek adımlı moduna girmek sağlar. 

 • Geçici değişkenleri    Üç yeni makro eylemleri (Geçicideğişkenbelirle, Geçicideğişkenikaldırve Tümgeçicideğişkenlerikaldır) oluşturma ve, makroları geçici değişkenleri kullanma olanak tanır. Bunlar makroları çalıştırma denetlemek veya verileri için ve iletmek için raporları ya da formlar koşullu İfadelerde kullanabileceğiniz veya başka herhangi bir amaçla için bir değer için geçici saklama yer gerekiyor. Veri VBA modülleri gelen ve iletişim kurmak için de kullanabilmek için bu geçici değişkenleri VBA'da erişilebilir.

Sayfanın Başı


Makro oluşturma

Office Access 2007, makro veya makro grubu (tek başına makro de denir) bir makro nesnesinde bulunabilir veya makro herhangi bir form, rapor veya denetim olay özelliği eklenebilir. Ekli makroları nesne veya eklenmiş denetimi parçası haline gelir. Tek başına makroları makrolarıaltında Gezinti Bölmesi'nde görünür; ekli makroları değildir.

Makro Oluşturucusu'nu özellikleri

Tek başına bir makro oluşturma

Makro grubu oluşturma

Katıştırılmış makro oluşturma

Örnek: makro rapor üzerinde veri yok olayı katıştırma

Makro düzenleme

Makro eylemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Makro Oluşturucusu'nu özellikleri

Makroları oluşturmak ve değiştirmek için Makro Oluşturucusu'nu kullanın. Makro Oluşturucusu'nu açmak için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. düğme görüntüsü

  Access, Makro Oluşturucusu'nu görüntüler.

Makroyu çalıştırdığında gerçekleştirmek istediğiniz eylem listesi oluşturmak için Makro Oluşturucusu'nu kullanın. İlk Makro Oluşturucusu'nu açtığınızda, Eylem sütunu, bağımsız değişkenleri sütunu ve Açıklama sütununu görüntülenir.

Eylem bağımsız değişkenlerialtında girin ve gerekli olduğunda, her makro eylemi için bağımsız değişkenleri düzenleme. Her bir eylem veya bağımsız değişkeni kısa bir açıklamasını veren bir açıklama kutusu görüntülenir. Bir eylem veya eylem bağımsız değişkeni tanımını kutusunda okumak için tıklatın.

Aşağıdaki tabloda Makro Oluşturucusu'nun Tasarım sekmesinde kullanılabilen komutları gösterir.

Grubu

Komut

Açıklama

Araçlar   

Çalıştır   

Makroyu listelenen eylemler gerçekleştirir.

Tek adım   

Tek adımlı modunu etkinleştirir. Bu modda makroyu çalıştırdığınızda, her gerçekleştirilen teker teker eylemdir. Her eylem tamamlandıktan sonra Makro tek adım iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda sonraki eyleme ilerletmek için Adım ' ı tıklatın. Bu ve diğer çalışan makrolar durdurmak için Tüm makroları Durdur düğmesini tıklatın. Devam tek adımlı modundan çıkmak ve durdurma olmadan kalan eylemleri gerçekleştirmek için'ı tıklatın.

Oluşturucusu   

Bir ifadeyi içeren bir eylem bağımsız değişkeni girdiğinizde, bu düğme etkinleştirilir. İfade oluşturmak için kullanabileceğiniz İfade oluşturucusu iletişim kutusunu açmak için Oluşturucusu'nu tıklatın.

Satırları   

Satır ekleme   

Seçili satırı veya satırları üstünde bir veya birden çok eylem boş satır ekler.

Satır silme   

Seçili eylem satırı veya satırları siler.

Göster/Gizle   

Tüm eylemleri göster   

Daha fazla veya daha az makro eylemleri Eylem açılan listesinde görüntüler.

 • Makro eylemleri uzun listesini görüntülemek için Tüm eylemleri göster'itıklatın. Makro eylemleri uzun listesini kullanılabilir olduğunda, Tüm eylemleri göster düğmesi seçili görünür. Bu makro eylemleri uzun listeden bir makro eylemi seçerseniz, veritabanı açık güven durumu eylemi çalıştırmadan önce verme gerekebilir.

 • Güvenilir bir veritabanında kullanılabilecek makro eylemleri görüntüleyen daha kısa bir liste makro eylemleri uzun listesinden geçmek için Tüm eylemleri göster düğmesi seçili olmadığından emin olun.

  İpucu: Tüm eylemleri göster düğmesi seçiliyse, seçimi temizlemek için Tüm eylemleri göster düğmesini tıklatın.

  Tüm eylemleri göster düğmesi seçili olmadığında, güvenilen makro eylemleri daha kısa listesini kullanılabilir.

Makro adları   

Makro adı sütunu gizler veya gösterir. Makro adları makro grupları tek tek makrolar birbirinden ayırt etmek için gerekli, ancak Aksi durumda makro adları isteğe bağlıdır. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki makro grubu oluşturma, bölümüne bakın.

Koşullar   

Koşul sütunu gizler veya gösterir. Eylem ne zaman gerçekleştirilir denetleyen ifadeleri girmek için bu sütunu kullanın.

Bağımsız Değişkenler   

Bağımsız değişkenler sütunu gizler veya gösterir. Bu sütun, her makro eylemi için bağımsız değişkenlerin görüntüler ve makronuzu okumayı kolaylaştırır. Bağımsız değişkenler sütunu görüntülenmiyorsa, her eylemi tıklatın ve bağımsız değişkenler altında Eylem değişkenleriokuyun gerekir. Bağımsız değişkenler bağımsız değişkenleri sütununda giremezsiniz.

Bölümün Başı

Tek başına bir makro oluşturma

 • <ui>Oluştur</ui> sekmesinin <ui>Diğer</ui> grubunda <ui>Makro</ui>'yu tıklatın. Bu komutu kullanamıyorsanız, <ui>Modül</ui> veya <ui>Sınıf Modülü</ui> düğmesinin altındaki oku ve <ui>Makro</ui>'yu tıklatın.

 • Makro Oluşturucusu'nu görüntülenir.

 • Makro eylemi ekleyin:

  1. Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütunundaki ilk boş hücreye tıklayın.

  2. Kullanmak istediğiniz eylem yazın veya eylem listesigörüntülemek ve kullanmak istediğiniz eylemi seçin için oku tıklatın.

  3. Eylem değişkenlerialtında gerekli olduğunda eyleminin bağımsız değişkenleri belirtin. Her bağımsız değişken kısa bir açıklamasını görmek için bağımsız değişken kutusuna tıklatın ve ardından sağ tarafta açıklama bağımsız değişkeninin okuyun.
   İpuçları

   • Ayarları bir veritabanı nesnesi adı olan eylem bağımsız değişkenleri için nesneyi Gezinti Bölmesi'nden eylemin Nesne adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

   • Eylem Makro Oluşturucusu'nda boş bir satır için Gezinti Bölmesi'nden bir veritabanı nesnesi sürükleyerek de oluşturabilirsiniz. Bir tablo, sorgu, form, rapor veya modülü Makro Oluşturucusu sürüklerseniz, tablo, sorgu, form veya rapor açan bir eylemi Access ekler. Makro için Makro Oluşturucusu'nu sürüklerseniz, makro eylemi Access ekler.

  4. İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.

 • Diğer Eylemler bir makroya eklemek için başka bir eylem satırıtaşıma ve daha sonra 2. Access içinde sıraladığınız sırada eylemleri yapar.

Bölümün Başı

Makro grubu oluşturma

Bir makro nesnesindeki birkaç ilişkili makroları gruplandırmak istiyorsanız, makro grubu oluşturabilirsiniz.

 • <ui>Oluştur</ui> sekmesinin <ui>Diğer</ui> grubunda <ui>Makro</ui>'yu tıklatın. Bu komutu kullanamıyorsanız, <ui>Modül</ui> veya <ui>Sınıf Modülü</ui> düğmesinin altındaki oku ve <ui>Makro</ui>'yu tıklatın.

 • Makro Oluşturucusu'nu görüntülenir.

 • Zaten seçili değilse Tasarım sekmesinde Göster/Gizle grubunda, Makro adları düğme görüntüsü tıklatın. Makro adı sütunu Makro Oluşturucusu'nda görüntülenir.

  Not: Makro grupları, makro adları tek makroları belirlemek için gerekli olan. Makro adı aynı satırda ilk makro eylemi olarak görünür. Makro adı sütunu makroyu herhangi bir sonraki eylemler için boş bırakılır. Makroyu makro adı sütununda sonraki giriş biter.

 • Makro adı sütununda, makro grubundaki ilk makro için bir ad yazın.

 • İlk makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin:

  1. Eylem sütununda, eylem listesini görüntülemek için oku tıklatın.

  2. Eklemek istediğiniz eylemi tıklatın.

  3. Eylem değişkenlerialtında gerekli olduğunda eyleminin bağımsız değişkenleri belirtin. Her bağımsız değişken kısa bir açıklamasını görmek için bağımsız değişken kutusuna tıklatın ve ardından sağ tarafta açıklama bağımsız değişkeninin okuyun.
   İpuçları

   • Ayarları bir veritabanı nesnesi adı olan eylem bağımsız değişkenleri için nesneyi Gezinti Bölmesi'nden eylemin Nesne adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

   • Eylem Makro Oluşturucusu'nda boş bir satır için Gezinti Bölmesi'nden bir veritabanı nesnesi sürükleyerek de oluşturabilirsiniz. Bir tablo, sorgu, form, rapor veya modülü Makro Oluşturucusu sürüklerseniz, tablo, sorgu, form veya rapor açan bir eylemi Access ekler. Makro için Makro Oluşturucusu'nu sürüklerseniz, makro eylemi Access ekler.

  4. İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.

 • Sonraki boş satıra Makro adı sütununa taşıyın ve sonra makro grubunda sonraki makro için bir ad yazın.

 • Makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin.

 • Grubunda her makro için 5 ve 6 numaralı adımları yineleyin.

Not: 

 • Gezinti Bölmesi'nde çift veya düğme görüntüsü Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Çalıştır' ı tıklatarak makro grubu çalıştırırsanız, Access ilk makronuzu ikinci makronun adını ulaştığında durdurma yalnızca, çalıştırır.

 • Makro grubu kaydettiğinizde, belirttiğiniz tüm makrolar grubunuzun adını adıdır. Bu ad makroları Gezinti Bölmesi'nde altında görüntülenir. Makro grubu içindeki tek bir makro başvurmak için aşağıdaki sözdizimini kullanın:

  makrogrupadı.makroadı

  Örneğin, düğmeler makro grubunda Ürünler makrosunu Düğmeler.ürünler gösterir. MakroÇalıştır eyleminin Makro adı bağımsız değişkeni listesi gibi makroları listesini Access Ürünler makrosunu Düğmeler.ürünler olarak görüntüler.

Bölümün Başı

Katıştırılmış makro oluşturma

Ekli makroları tek başına makrolarını fark özellikleri formları, raporları veya denetimleri durumunda Katıştırılmış makrolar saklanır olmasıdır. Gezinti Bölmesi'nde makroları altında nesneleri olarak görüntülenmez. Bir form veya rapor için makroları içeren ayrı makro nesneleri izlemek yüklü olmadığından bu veritabanınızı yönetmek, kolaylaştırabilir. Katıştırılmış Makro oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Form veya rapor Tasarım görünümünde veya Düzen görünümü makroyu içeren açın. Form veya raporu açmak için Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp düğme görüntüsü Tasarım görünümüveya Düzen görünümü düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Denetim veya makroyu eklemek istediğiniz olayı özelliği içeren bölümü tıklatın.

  Tüm formu veya raporu seçmek için özellik sayfası üstündeki açılan listede raporu tıklatın.

 4. Özellik sayfasında olay sekmesini tıklatın.

 5. Makroyu eklemek istediğiniz olayı özelliği tıklatın ve sonra Oluşturucu düğmesi yanındaki kutuyu tıklatın.

 6. Oluşturucu Seç iletişim kutusunda, Makro Oluşturucusu'nutıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. Makro Oluşturucusu'nda eylemi sütunun ilk satıra tıklayın.

 8. Eylem açılan listesinde, istediğiniz eylemi tıklatın.

 9. Eylem değişkenleri Bölmesi'nde tüm gerekli bağımsız değişkenleri doldurun ve sonra bir sonraki eylem satıra gitme.

 10. Makronuzu tamamlanıncaya kadar 8 ve 9 adımları yineleyin.

 11. düğme görüntüsü kaydedin, ardından Kapat düğme görüntüsü tıklatın.

Olayı tetikleyen her zaman makro çalışır.

Not: Access, makro grup katıştırılmış makro olarak oluşturmanıza olanak verir. Olayı harekete Bununla birlikte, yalnızca ilk makro grubunda çalışır. Katıştırılmış Makro kendisi (örneğin, göre HataDurumunda eylemi) içinde bunlar gelen adlandırılır sürece izleyen makroları dikkate alınmaz.

Bölümün Başı

Örnek: makro rapor üzerinde veri yok olayı katıştırma

Raporu rapor çalıştırma ve veri kaynağıyla herhangi bir kayıt içermemesi olduğunda, boş bir sayfa görüntüler; yani, veri içermeyen bir sayfa. Bunun yerine görüntülenen ileti kutusu oluşturmayı tercih edebilirsiniz ve rapor değil görüntülenerek hiç. Katıştırılmış Makro kullanarak bu durum için ideal çözüm olur.

 1. Raporu Tasarım görünümünde veya Düzen görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 3. Özellik sayfasında Olay sekmesini tıklatın.

 4. Hiçbir verileri' i tıklatın.

 5. Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

 6. Oluşturucu Seç iletişim kutusunda, Makro Oluşturucusu'nutıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 7. Eylemler ve bağımsız değişkenler aşağıdaki tablodan girin.

Eylem

Bağımsız Değişkenler

İletiKutusu

Kayıt bulunamadı., Evet, bilgi, veri içermeyen

OlayıİptalEt

[bağımsız değişkenler]

 1. Bağımsız değişkenler sütunda görüntülendikleri şekilde yukarıdaki tabloda bağımsız değişkenlerin gösterdiğine dikkat edin. Bunlar gerçekten, Eylem değişkenlerialtında aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak girilir.

Eylem bağımsız değişkeni

Değer

İleti

Kayıt bulunamadı.

Bip

Evet

Tür

Bilgi

Başlık

Veri yok

 1. Kapat'ı tıklayın.

  Makro Oluşturucusu'nu kapatır ve [Katıştırılmış makro]Üzerinde veri yok olayı görüntüler.

 2. Raporu kaydedin ve kapatın.

Sonraki kez çalıştırdığınızda rapor ve hiç kayıt bulunan, ileti kutusu görüntülenir. İleti kutusunda Tamam ' ı tıklattığınızda, boş sayfayı görüntülemeden raporu iptal eder.

Bölümün Başı

Makro düzenleme

 • Eylem satırı eklemek için     Üzerinde yeni eylemi eklemek istediğiniz makro satırını tıklatın ve sonra Tasarım sekmesinde, satır grubunda Düğme resmi Satır Ekle'yitıklatın.

 • Eylem satırı silmek için     Silmek istediğiniz eylem satırı tıklatın ve sonra Tasarım sekmesinde, satır grubunda düğme görüntüsü Satır Sil'itıklatın.

 • Eylem satırı taşımak için    Eylem eylem adı solundaki satır seçiciyi tıklatarak seçin. Satır seçici eylemi yeni bir konuma taşımak için sürükleyin.

Sayfanın Başı

Makro eylemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Makro Oluşturucusu'nda çalıştığınız sırada, bunu tıklattıktan sonra Makro Oluşturucusu'nu penceresinin sağ alt köşesindeki kutusunda açıklamayı okuma bir eylem ya da bağımsız değişkeni hakkında daha fazla öğrenebilirsiniz. Ayrıca, her makro eylemi kendisiyle ilişkilendirilmiş bir Yardım makalesine bulunur. Eylem hakkında daha fazla bilgi için eylem listesinden eylemi tıklatın ve F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Makro çalıştırma

Tek başına makroları aşağıdaki yollardan biriyle çalıştırılabilir: doğrudan (örneğin, Gezinti Bölmesi'nden), bir makro grubundan bir VBA modülünde'den başka bir makro veya bir form, rapor veya denetim oluşan bir olaya yanıt. Katıştırılmış bir makro bir form, rapor veya denetim, makro Tasarım Görünümü'nde durumdayken düğme görüntüsü Tasarım sekmesinde Çalıştırtıklatarak çalışabilir; Aksi takdirde, makro, yalnızca ilişkili olduğu olay tetiklenir olduğunda çalışır.

Doğrudan bir makro çalıştırma

Doğrudan bir makroyu çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Gezinti Bölmesi'nde makroyu gidin ve sonra da makro adını çift tıklatın.

 • Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda düğme görüntüsü Makro Çalıştır' ı tıklatın, Makro adı listesinde makroyu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 • Makro Tasarım Görünümü'nde açıksa, düğme görüntüsü Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda Çalıştır' ı tıklatın. Makro Tasarım görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Tasarım görünümü düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Bir makro grubunda bulunan makro çalıştırma

Makro grubu içindeki bir makroyu çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda, Makro Çalıştır düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Makro adı listesinde makroyu tıklatın.

  Access, her makro grubunda biçim makrogrupadı.makroadıher makro için bir girdi içerir.

 • Tamam'ı tıklatın.

 • Makroyu bir form veya rapordaki bir olay özelliği ayarını veya MakroÇalıştır eyleminin Makro adı bağımsız değişkeni olarak belirtin. Makro için bu sözdizimini kullanarak başvurun:

  makrogrupadı.makroadı

  Örneğin, aşağıdaki olay özelliği ayarı Form Geçiş Panosu düğmeleri adlı bir makro grubundaki Kategoriler adlı bir makro çalışır:

  Form Geçiş Panosu Buttons.Categories

 • DoCmd nesnesinin yöntemini kullanarak ve önceki makrosuna başvurmak için gösterilen sözdizimini kullanarak bir VBA yordamı içinde bir makro grubunda bulunan makro çalıştırma.

Başka bir makro veya bir VBA yordamı makro çalıştırma

MakroÇalıştır eylemi için makro veya yordamı ekleyin.

 • MakroÇalıştır eylemini bir makroya eklemek için boş bir eylem satırında eylem listede MakroÇalıştır tıklatın ve sonra çalıştırmak istediğiniz makronun adını Makro adı değişkeni ayarlayın.

 • MakroÇalıştır eylemi için bir VBA yordamı eklemek için DoCmd nesnesinin yöntemini , yordama ekleyin ve sonra çalıştırmak istediğiniz makronun adını belirtin. Örneğin, aşağıdaki yöntemini örneğini My makro adlı makro çalışır:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Bir form, rapor veya denetim bir olaya yanıt olarak makro çalıştırma

Artık doğrudan formlar, raporlar ve denetimler olay özellikleri makrolar ekleyebilirsiniz, ancak yine de tek başına makroları oluşturabilir ve ardından onları olaylar için önceki Access sürümlerinde makroları nasıl kullanıldığını olduğu bağlayın.

 1. Tek başına makronuzu oluşturduktan sonra form veya rapor Tasarım görünümünde veya düzen görünümünde açın.

 2. Form veya rapor için ya da bir bölümün veya denetimin form veya rapor için özellik sayfasını açın.

 3. Olay sekmesini tıklatın.

 4. Olay özelliği makro tetiklemek istediğiniz olayı tıklatın. Örneğin, makro üzerinde değişiklik olayı başlatmak için Üzerinde değişiklik özelliği tıklatın.

 5. Açılan listede, tek başına makronun adını tıklatın.

 6. Form veya raporu kaydedin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×