Access 2007'deki makro esasları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, makroların ne olduğu ve sık sık gerçekleştirdiğiniz görevleri otomatikleştirerek size nasıl zaman kazandırabileceği açıklanmaktadır. Makro oluşturma ve kullanmanın esasları incelenmekte, ayrıca Microsoft Office Access 2007 programında yer alan makrolardaki gelişmeler anlatılmaktadır.

Bu makalede

Makro nedir?

Makroları anlama

Office Access 2007'de yeni makro özellikleri

Makro oluşturma

Makro çalıştırma

Makro nedir?

Makro, görevleri otomatikleştirmek ve işlevsellik formlar, raporlar ve denetimler eklemenize olanak sağlayan bir araçtır. Örneğin, bir komut düğmesi için form eklerseniz, bir makroya düğme tıklatıldığında olay ilişkilendirmek ve makroyu düğmenin tıklatıldığında her zaman gerçekleştirmesini istediğiniz komutları içerir.

Access'te, gerçekleştirilecek eylemleri listesini oluşturarak yazma basitleştirilmiş bir programlama dili olarak makroları düşünmek yararlıdır. Makro oluştururken, açılan listeden her bir eylem seçin ve ardından her eylem için gereken bilgileri doldurun. Makrolar, Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kod yazmadan işlevselliği formlar, raporlar ve denetimler için eklemenize olanak tanır. Makroları alt VBA'da kullanılabilen komutlar sağlayın ve çoğu kişi VBA kodunu yazmak üzere'dan bir makro oluşturmak daha kolay.

Örneğin, raporu doğrudan veri girişini formlarınızı birinden başlatmak istediğinizi varsayalım. Formunuza bir düğme ekleyin ve ardından raporu başlayan bir makro oluşturun. Makronun düğme tıklatıldığında olayına sonra bağlı tek başına makro (bir ayrı veritabanındaki nesnesi), ya da olabilir veya makro doğrudan düğmesinin tıklatıldığında olayı eklenebilir — Office Access 2007yeni bir özelliktir. Her iki durumda da, düğmeyi tıklattığınızda makro çalışır ve rapor başlatılır.

Makro oluşturmak için, aşağıdaki resimde görülen Makro Oluşturucusu'nu kullanırsınız.

Makro Oluşturucusu

Makro oluşturucusunu görüntülemek için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. Düğme görüntüsü

  İpucu: Makro Oluşturucusu'nu Access 2010'da bile oluşturma, değiştirme ve Access makrolarını paylaşma kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Sayfanın Başı

Makroları anlama

Makro terimi genellikle tek başına makro nesneleri (yani, makroları Gezinti Bölmesi'nde altında gördüğünüz nesneleri) başvurmak için kullanılır, ancak gerçekte, makro bir nesneye birden çok makroları içerebilir. Bu durumda, bunun için bir makro grubuolarak adlandırılır. Makro grubu tek makro nesne olarak Gezinti Bölmesi'nde görüntülenir, ancak makro grubu gerçekten birden fazla makro içerir. Şüphesiz, ayrı makro nesnesinde her makro oluşturmak mümkündür, ancak bir tek makro nesnesine birkaç ilişkili makroları gruplandırmak için anlamlı çoğunlukla. Makro adı sütununda her makroyu tanımlar.

Makrolar, ayrı makro eylemlerinden oluşur. Çoğu eylem bir veya daha çok bağımsız değişken gerektirir. Ek olarak, makro grubundaki her makroya ad atayabilir ve her eylemin nasıl çalıştırıldığını denetlemek için koşullar ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde, bu özelliklerin her biri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Makro adları

Makro nesneniz yalnızca bir makro içeriyorsa, makro gereksiz adlarıdır. Yalnızca makro nesnenin adına göre makroya başvuruda bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, bir makro grup olduğunda, her makro için benzersiz bir ad atamalısınız. Makro adı sütunu Makro Oluşturucusu'nda görünür durumda değilse, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Makro adları Düğme görüntüsü ' ı tıklatın. Bu makalenin devamındaki makro grupları makroları çalıştırma hakkında daha fazla bilgi görüntülenir.

Bağımsız değişkenler

Bağımsız değişken, eyleme, bir ileti kutusunda hangi dizenin görüntüleneceği, hangi denetimin çalıştırılacağı, vb. gibi bilgiler sağlayan bir değerdir. Bazı bağımsız değişkenler gerekli, bazıları isteğe bağlıdır. Bağımsız değişkenler, Makro Oluşturucusu'nun altındaki Eylem Değişkenleri bölmesinde görüntülenir.

Eylem değişkenleri girme

Yeni bir özelliği olan Office Access 2007 Makro Oluşturucusu'nu görüntüleme (ancak düzenleyemez olanak sağlayan) bir eylem bağımsız değişkenleri aynı satırda eylemi olarak bağımsız değişkenler sütundur. Bu biraz bağımsız değişkenlerini görüntülemek için her eylemi seçmek artık ihtiyacınız çünkü makronuzu okumayı kolaylaştırır. Bağımsız değişkenler sütunu görüntülemek için Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda bağımsız değişkenler Düğme görüntüsü tıklatın.

Koşullar

Koşul, bir eylem gerçekleştirilmeden önce karşılanması gereken ölçütleri belirler. Doğru/Yanlış veya Evet/Hayır sonucunu veren herhangi bir ifade kullanabilirsiniz. İfade Yanlış, Hayır veya 0 (sıfır) sonucunu verirse, eylem yürütülmez. İfade başka bir değer verirse, eylem çalıştırılır.

Koşulun uygulanmasını istediğiniz sonraki her eylem için Koşul sütununda üç nokta (...) yazarak bir koşulun birden fazla eylemi denetlemesini sağlayabilirsiniz. İfade Yanlış, Hayır veya 0 (sıfır) sonucunu verirse, eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmez. İfade başka bir sonucu verirse, tüm eylemler gerçekleştirilir.

Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, Makro Oluşturucusu koşullar sütunu görüntülemek için koşullar Düğme görüntüsü seçeneğini tıklatın.

Eylemi gerçekleştirmek için kullanılacak ifade

Koşul:

[Şehir]="Paris"

Paris, makronun çalıştırıldığı formdaki alanda bulunan Şehir değeriyse.

DCount("[SiparişNo]", "Siparişler")>35

Siparişler tablosunun SiparişNo alanında 35'ten fazla giriş varsa.

DCount("*", "Sipariş Ayrıntıları", "[SiparişNo]=Formlar![Siparişler]![SiparişNo]")>3

Sipariş Ayrıntıları tablosunun SiparişNo alanında, Siparişler formu SiparişNo alanıyla eşleşen 3'ten fazla giriş varsa.

[SevkEdilenTarih] Between #2-Şub-2006# And #2-Mar-2006#

Makronun çalıştırıldığı formdaki SevkEdilenTarih değeri, 2-Şub-2006'dan daha önce ve 2-Mar-2006'dan daha sonra değilse.

Formlar![Ürünler]![StokBirimSayısı]<5

Ürünler formundaki StokBirimSayısı alanının değeri 5'ten az ise.

IsNull([Ad])

Makronun çalıştırıldığı formdaki ad değeri Is null (değeri yok). Bu ifade [ad] eşdeğer Is Null olur.

[Ülke/Bölge]="TR" And Formlar![SatışToplamları]![ToplamSiparişler]>100

Makronun çalıştırıldığı form üzerindeki Ülke/bölge alanı değeri TR ise ve SatışToplamları formu üzerindeki ToplamSiparişler alanının değeri 100'den büyükse.

[Ülke/bölge] In ("Fransa", "İtalya", "İspanya") And Len([PostaKodu])<>5

Makronun çalıştırıldığı form üzerindeki Ülke/bölge alanı değeri Fransa, İtalya veya İspanya ise ve posta kodu 5 karakterden uzun değilse.

MsgBox("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?",1)=1

İletiKutusu işlevinin "Değişiklikleri onaylıyor musunuz?" iletisini görüntülediği kutuda Tamam düğmesini tıklatın. İletişim kutusunda İptal seçeneğini tıklatırsanız, Access eylemi yoksayar.

[GeçiciDeğişken]![MsgBoxResult]=2

Bir iletişim kutusunun sonucunu depolamak için kullanılan geçici değişken 2 ile (vbİptal=2) karşılaştırılır.

İpucu: Access'in bir eylemi geçici olarak atlaması için, koşul olarak Yanlış girin. Eylemi geçici olarak atlamak, makronun sorununu giderirken yararlı olabilir.

Makro eylemleri

Eylemler makroların temel yapı taşlarıdır. Access çok çeşitli komutları etkinleştirerek aralarından seçim yapmak üzere pek çok eylem sunar. Örneğin, daha sık kullanılan eylemler rapor açabilir, raporu bulabilir, ileti kutusu görüntüleyebilir veya bir forma veya rapora filtre uygulayabilir.

Sayfanın Başı

Office Access 2007 programındaki yeni makro özellikleri

Access'in eski sürümlerinde, pek çok sık kullanılan işlev VBA kodunu yazmadan kullanılamıyordu. Office Access 2007 programında, kod gereksinimini ortadan kaldırmak için yeni özellikler ve makro eylemleri eklenmiştir. Bu durum, veritabanınıza işlev eklemenizi kolaylaştırır ve onu daha güvenli hale getirir.

 • Katıştırılmış makrolar    Artık form, rapor veya denetim tarafından sağlanan eylemlere makro katıştırma olanağına sahipsiniz. Katıştırılmış bir makro Gezinti Bölmesi'nde görünmez; içinde oluşturulduğu formun, raporun veya denetimin bir parçası olur. Katıştırılmış makrolar içeren bir form, rapor veya denetim oluşturursanız, makrolar da kopyada yer alır.

 • Artırılmış Güvenlik   Tüm eylemleri göster Düğme görüntüsü düğmesi Makro Oluşturucusu'nda değil vurgulandığında, yalnızca makro eylemleri ve kullanılabilir olan KomutÇalıştır bağımsız değişkenler çalıştırmak için güvenilen durum gerektirmeyen kişilerdir. Bu eylemler ile oluşturulmuş bir makro (VBA çalışmasını engellendiğinde) veritabanını devre dışı modunda olduğunda bile çalışır. Güvenilen listesinde olmayan makro eylemleri içeren veritabanlarını — veya VBA kodunu veritabanlarını — açıkça olması gereken erişim izni durum güvenilen.

 • Hata işleme ve hata ayıklama    Makronuzu çalışırken hata oluştuğunda belirli eylemleri gerçekleştirmek izin veren HataDurumunda (VBA "üzerinde hata" ifadesine benzer) ve Makrohatasınıtemizle, dahil olmak üzere yeni makro eylemleri, Office Access 2007 sağlar. Ayrıca, böylece her seferinde bir eylem makronuzu nasıl çalıştığını görebilirsiniz yeni Adımadım makro eylemi, makronuzu, herhangi bir noktadan tek adımlı moduna girmek sağlar. 

 • Geçici değişkenleri    Üç yeni makro eylemleri (Geçicideğişkenbelirle, Geçicideğişkenikaldırve Tümgeçicideğişkenlerikaldır) oluşturma ve, makroları geçici değişkenleri kullanma olanak tanır. Bunlar makroları çalıştırma denetlemek veya verileri için ve iletmek için raporları ya da formlar koşullu İfadelerde kullanabileceğiniz veya başka herhangi bir amaçla için bir değer için geçici saklama yer gerekiyor. Veri VBA modülleri gelen ve iletişim kurmak için de kullanabilmek için bu geçici değişkenleri VBA'da erişilebilir.

Sayfanın Başı


Makro oluşturma

Office Access 2007 programında, makro veya makro grubu bir makro nesnesinin içinde bulunabilir (bazen bağımsız makro olarak adlandırılır) veya bir makro, form, rapor veya denetimin herhangi bir olay özelliğinin içine katıştırılmış olabilir. Katıştırılmış makrolar katıştırılmış oldukları nesne veya denetimin bir parçası olurlar. Bağımsız makrolar Gezinti Bölmesinde Makrolar altında görünürler; katıştırılmış makrolar görünmezler.

Makro Oluşturucusu'nu özellikleri

Tek başına makro oluşturma

Makro grubu oluşturma

Katıştırılmış Makro oluşturma

Örnek: makro rapor üzerinde veri yok olayı katıştırma

Makro düzenleme

Makro eylemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Makro Oluşturucusu özellikleri

Makro Oluşturucusu makroları oluşturmak ve değiştirmek için kullanılır. Makro Oluşturucusu'nu açmak için:

 • Oluştur sekmesinde, diğer grubunda, makroyutıklatın. Bu komutu kullanılamıyorsa, Modül veya Sınıf modülü düğmesinin altındaki oku ve sonra makroyutıklatın. Düğme görüntüsü

  Access Makro Oluşturucusu'nu görüntüler.

Makro Oluşturucusu makro çalışırken yürütmek istediğiniz eylem listesini oluşturmak için kullanılır. Makro Oluşturucusu'nu ilk açtığınızda, Eylem sütunu, Bağımsız Değişkenler sütunu ve Açıklama sütunu görüntülenir.

Eylem Değişkenleri altında, isteniyorsa, her makro eylemi için bağımsız değişken girilir ve düzenlenir. Her eylem veya bağımsız değişkenin kısa açıklamasını veren bir açıklama kutusu görüntülenir. Açıklamasını kutudan okumak için bir eylem veya eylem bağımsız değişkenini tıklatın.

Aşağıdaki tablo Makro Oluşturucusu'nun Tasarım sekmesinde bulunan komutları gösterir.

Grup

Komut

Açıklama

Araçlar   

Çalıştır   

Makroda listelenmiş eylemleri gerçekleştirir.

Tek adım   

Tek-adım modunu etkinleştirir. Makroyu bu modda çalıştırırsanız, her eylem teker teker gerçekleştirilir. Her eylem tamamlandıktan sonra, Makro Tek Adım iletişim kutusu görüntülenir. Bir sonraki eyleme ilerlemek için iletişim kutusunda Adım seçeneğini tıklatın. Bunu ve çalışan diğer makroları durdurmak için Tüm Makroları Durdur seçeneğini tıklatın. Tek adım modundan çıkmak ve geriye kalan eylemleri durmaksızın gerçekleştirmek için Devam seçeneğini tıklatın.

Oluşturucusu   

Bir ifade içerebilen bir eylem bağımsız değişkeni girdiğinizde, bu düğme etkinleşir. İfade oluşturmak için kullanabileceğiniz İfade Oluşturucusu iletişim kutusunu açmak için Oluşturucu seçeneğini tıklatın.

Satırlar    

Satır ekleme   

Seçili satır veya satırların üstüne bir veya daha fazla boş eylem satırı ekler.

Satır silme   

Seçili eylem satırı veya satırlarını siler.

Göster/Gizle   

Tüm eylemleri göster   

Eylem açılır listesinde daha çok veya az makro eylemi görüntüler.

 • Daha uzun bir makro eylemleri listesi görüntülemek için Tüm Eylemleri Göster komutunu tıklatın. Daha uzun makro eylemleri listesi kullanılabildiğinde, Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçili olarak belirir. Bu daha uzun makro eylemleri listesinden bir makro eylemi seçerseniz, eylemi çalıştırmadan önce veritabanına açık güven durumu vermeniz gerekebilir.

 • Daha uzun makro eylemleri listesinden, yalnızca güvenilir olmayan veritabanında kullanılabilen makro eylemlerini görüntüleyen daha kısa bir listeye geçiş yapmak için Tüm Eylemleri Göster düğmesinin seçili olmamasına dikkat edin.

  İpucu: ITüm Eylemleri Göster düğmesi seçiliyse, seçimi temizlemek için Tüm Eylemleri Göster düğmesini tıklatın..

  Tüm Eylemleri Göster düğmesi seçiliyken, güvenilir makro eylemlerinin daha kısa listesi kullanılabilirdir.

Makro adları   

Makro adı sütunu gizler veya gösterir. Makro adları makro grupları tek tek makrolar birbirinden ayırt etmek için gerekli, ancak Aksi durumda makro adları isteğe bağlıdır. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki makro grubu oluşturma, bölümüne bakın.

Koşullar   

Koşul sütununu gösterir veya gizler. Bu sütun bir eylemin ne zaman gerçekleştirildiğini denetleyen ifadeler girmek için kullanılır.

Bağımsız değişkenler   

Bağımsız Değişkenler sütununu gösterir veya gizler. Bu sütun her makro eylemi için bağımsız değişkenleri görüntüler ve makronuzu okumanızı kolaylaştırır.Bağımsız Değişkenler sütunu görüntülenmemişse, her eylemi tıklatıp Eylem Değişkenleri altındaki bağımsız değişkenleri okumanız gerekir. Bağımsız Değişkenler sütunundaki bağımsız değişkenlere giremezsiniz.

Bölüm başı

Bağımsız makro oluşturma

 • Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro'yu tıklatın. Bu komut kullanılamıyorsa, Modül ya da Sınıf Modülü düğmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra da Makro'yu tıklatın.

 • Makro Oluşturucusu görüntülenir.

 • Makroya eylem ekleme:

  1. Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütunundaki birinci boş hücreyi tıklatın.

  2. Kullanmak istediğiniz eylemi yazın veya eylem listesi görüntülemek için oku tıklatıp, kullanmak istediğiniz eylemi seçin.

  3. Eylem değişkenlerialtında gerekli olduğunda eyleminin bağımsız değişkenleri belirtin. Her bağımsız değişken kısa bir açıklamasını görmek için bağımsız değişken kutusuna tıklatın ve ardından sağ tarafta açıklama bağımsız değişkeninin okuyun.
   İpuçları

   • Ayarları bir veritabanı nesnesi adı olan eylem bağımsız değişkenleri için nesneyi Gezinti Bölmesi'nden eylemin Nesne adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

   • Ayrıca, bir veritabanı nesnesini Gezinti bölmesinden Makro Oluşturucudaki boş bir satıra sürükleyerek de eylem oluşturabilirsiniz. Bir tablo, sorgu, form, rapor veya modülü Makro Oluşturucuya sürüklerseniz, Access tabloyu, sorguyu, formu veya raporu açan bir eylem ekler. Makroyu Makro Oluşturucusuna sürüklerseniz, Access makroyu çalıştıran bir eylem ekler.

  4. İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.

 • Makroya başka eylemler eklemek için başka bir eylem satırı geçin ve 2. adımı tekrarlayın. Access eylemleri listelediğiniz sırayla yürütür.

Bölüm başı

Makro grubu oluşturma

Birkaç ilgili makroyu tek bir makro nesnesi içinde gruplandırmak isterseniz, bir makro grubu oluşturabilirsiniz.

 • Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Makro'yu tıklatın. Bu komut kullanılamıyorsa, Modül ya da Sınıf Modülü düğmesinin altındaki oku tıklatın ve sonra da Makro'yu tıklatın.

 • Makro Oluşturucusu görüntülenir.

 • Zaten seçili değilse Tasarım sekmesinde Göster/Gizle grubunda, Makro adları Düğme görüntüsü tıklatın. Makro adı sütunu Makro Oluşturucusu'nda görüntülenir.

  Not: Makro gruplarında, makro adları ayrı makroları tanımlamak için gereklidir. Makro adı, makronun birinci eylemiyle aynı satırda görüntülenir. Makro adı sütunu, makroda bulunan sonraki eylemler için boş bırakılır. Makro adı sütununda bir sonraki girişte makro sona erer.

 • Makro Adı sütununa, makro grubundaki ilk makro için bir ad yazın.

 • Birinci makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin:

  1. Eylem sütununda, eylem listesini görüntülemek için oku tıklatın.

  2. Eklemek istediğiniz eylemi tıklatın.

  3. Eylem değişkenlerialtında gerekli olduğunda eyleminin bağımsız değişkenleri belirtin. Her bağımsız değişken kısa bir açıklamasını görmek için bağımsız değişken kutusuna tıklatın ve ardından sağ tarafta açıklama bağımsız değişkeninin okuyun.
   İpuçları

   • Ayarları bir veritabanı nesnesi adı olan eylem bağımsız değişkenleri için, nesneyi Gezinti Bölmesinden eylemin Nesne Adı bağımsız değişken kutusuna sürükleyerek bağımsız değişkeni ayarlayabilirsiniz.

   • Ayrıca, bir veritabanı nesnesini Gezinti bölmesinden Makro Oluşturucudaki boş bir satıra sürükleyerek de eylem oluşturabilirsiniz. Bir tablo, sorgu, form, rapor veya modülü Makro Oluşturucuya sürüklerseniz, Access tabloyu, sorguyu, formu veya raporu açan bir eylem ekler. Makroyu Makro Oluşturucusuna sürüklerseniz, Access makroyu çalıştıran bir eylem ekler.

  4. İsteğe bağlı olarak, eylem için bir açıklama yazın.

 • Bir sonraki boş satırın Makro Adı sütununa gidip makro grubundaki bir sonraki makro için bir ad yazın.

 • Makronun gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri ekleyin.

 • Gruptaki her makro için 5. ve 6. adımı tekrarlayın.

Not: 

 • Gezinti Bölmesi'nde çift veya Düğme görüntüsü Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Çalıştır' ı tıklatarak makro grubu çalıştırırsanız, Access ilk makronuzu ikinci makronun adını ulaştığında durdurma yalnızca, çalıştırır.

 • Makro grubunu kaydettiğinizde, belirttiğiniz ad, tüm makrolar grubunuzun adıdır. Bu ad, gezinti bölmesindeki Makrolar altında görüntülenir. Bir makro grubundaki bağımsız makroya başvurmak için, bu söz dizimini kullanın:

  makrogrupadı.makroadı

  Örneğin, düğmeler makro grubunda Ürünler makrosunu Düğmeler.ürünler gösterir. MakroÇalıştır eyleminin Makro adı bağımsız değişkeni listesi gibi makroları listesini Access Ürünler makrosunu Düğmeler.ürünler olarak görüntüler.

Bölüm başı

Katıştırılmış makro oluşturma

Katıştırılmış makrolar bağımsız makrolardan, katıştırılmış makroların form, rapor veya denetimlerin eylem özelliklerinde depolanması açısından farklıdır. Gezinti Bölmesindeki Makrolar altındaki nesneler olarak görüntülenmezler. Bu durum, form veya rapor için makro içeren ayrı makro nesnelerini izlemeniz gerekmeyeceği için veritabanınızın yönetimini kolaylaştır. Katıştırılmış makro oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Form veya rapor Tasarım görünümünde veya Düzen görünümü makroyu içeren açın. Form veya raporu açmak için Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp Düğme görüntüsü Tasarım görünümüveya Düzen görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Makroyu katıştırmak istediğiniz eylem özelliği içeren denetimi veya bölümü tıklatın.

  Form veya raporun tamamını seçmek için, özellik sayfasının başındaki açılır listeden Rapor'u tıklatın.

 4. Özellik sayfasında, Olay sekmesini tıklatın.

 5. Makroyu eklemek istediğiniz olayı özelliği tıklatın ve sonra Oluşturucu düğmesi yanındaki kutuyu tıklatın.

 6. Oluşturucu Seç iletişim kutusunda, Makro Oluşturucusu seçeneğini tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 7. Makro Oluşturucusu'nda, Eylem sütununun birinci satırını tıklatın.

 8. Eylem açılan listesinden, istediğiniz eylemi tıklatın.

 9. Eylem Değişkenleri bölmesinde gereken bağımsız değişkenleri doldurun ve bir sonraki eylem satırına gidin.

 10. Makronuz tamamlanana kadar 8 ve 9 numaralı adımları yineleyin.

 11. Düğme görüntüsü kaydedin, ardından Kapat Düğme görüntüsü tıklatın.

Eylem her tetiklendiğinde makro çalışır.

Not: Access, makro grup katıştırılmış makro olarak oluşturmanıza olanak verir. Olayı harekete Bununla birlikte, yalnızca ilk makro grubunda çalışır. Katıştırılmış Makro kendisi (örneğin, göre HataDurumunda eylemi) içinde bunlar gelen adlandırılır sürece izleyen makroları dikkate alınmaz.

Bölüm başı

Örnek: Makroyu raporun Veri Olmaması Durumunda olayına katıştırmak

Bir rapor çalıştırdığınızda ve veri kaynağı herhangi bir kayıt içermediğinde, rapor boş bir sayfa gösterir — diğer deyişle, verisi olmayan bir sayfa. Bunun yerine bir ileti kutusunun görüntülenmesini ve raporun hiç görüntülenmemesini tercih edebilirsiniz. Katıştırılmış bir makro kullanmak bu durum için ideal bir çözümdür.

 1. Raporu Tasarım veya Düzen görünümünde açın.

 2. Özellik sayfası şimdiye kadar görüntülenmediyse, F4 tuşuna basarak görüntüleyin.

 3. Özellik sayfasında Olay sekmesini tıklatın.

 4. Veri Yokken seçeneğini tıklatın.

 5. Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

 6. Oluşturucu Seç iletişim kutusunda, Makro Oluşturucusu öğesini seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 7. Aşağıdaki tablodan eylem ve bağımsız değişkenleri girin.

Eylem

Bağımsız değişkenler

İletiKutusu

Kayıt Bulunamadı., Evet, Bilgiler, Veri Yok

OlayıİptalEt

[bağımsız değişken yok]

 1. Ayrıca, önceki tablonun bağımsız değişkenleri Bağımsız Değişkenler sütununda görüntülendikleri gibi gösterdiğini göz önünde bulundurun. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi Eylem Değişkenleri altında girilirler.

Eylem Bağımsız Değişkeni

Değer

İleti

Kayıt bulunamadı.

Bip

Evet

Tür

Bilgiler

Başlık

Veri Yok

 1. Kapat seçeneğini tıklatın.

  Makro Oluşturucusu kapanır ve Veri Yokken olayı [Katıştırılmış Makro] öğesini görüntüler.

 2. Raporu kaydedin ve kapatın.

Raporu bir sonraki çalıştırmanızda ve kayıt bulunamadıysa, ileti kutusu görünür. İleti kutusunda Tamam seçeneğini tıklattığınızda, rapor boş sayfayı görüntülemeden iptal olur.

Bölüm başı

Makro düzenleme

 • Eylem satırı eklemek için     Üzerinde yeni eylemi eklemek istediğiniz makro satırını tıklatın ve sonra Tasarım sekmesinde, satır grubunda Düğme resmi Satır Ekle'yitıklatın.

 • Eylem satırı silmek için     Silmek istediğiniz eylem satırı tıklatın ve sonra Tasarım sekmesinde, satır grubunda Düğme görüntüsü Satır Sil'itıklatın.

 • Eylem satırı kaldırmak için    Eylem adının solundaki satır seçiciyi tıklatarak eylemi seçin. Eylemi yeni bir konuma taşımak için satır seçiciyi sürükleyin.

Sayfanın Başı

Makro eylemleriyle ilgili daha fazlasını öğrenmek

Makro Oluşturucusu'nda çalışırken, bir eylem veya bağımsız değişken hakkında onu tıklatarak ve Makro Oluşturucusu penceresinin sağ alt köşesinde yer alan kutudaki açıklamayı okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, her makro eyleminin onunla ilişkili bir Yardım makalesi vardır. Bir eylem hakkında daha fazla bilgi edinmek için eylem listesindeki eylemi tıklatıp F1'e basın.

Sayfanın Başı

Makro çalıştırma

Tek başına makroları aşağıdaki yollardan biriyle çalıştırılabilir: doğrudan (örneğin, Gezinti Bölmesi'nden), bir makro grubundan bir VBA modülünde'den başka bir makro veya bir form, rapor veya denetim oluşan bir olaya yanıt. Katıştırılmış bir makro bir form, rapor veya denetim, makro Tasarım Görünümü'nde durumdayken Düğme görüntüsü Tasarım sekmesinde Çalıştırtıklatarak çalışabilir; Aksi takdirde, makro, yalnızca ilişkili olduğu olay tetiklenir olduğunda çalışır.

Makroyu doğrudan çalıştırma

Makroyu doğrudan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Gezinti Bölmesindeki makroya gidin ve makro adını çift tıklatın.

 • Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda Düğme görüntüsü Makro Çalıştır' ı tıklatın, Makro adı listesinde makroyu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 • Makro Tasarım Görünümü'nde açıksa, Düğme görüntüsü Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda Çalıştır' ı tıklatın. Makro Tasarım görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Tasarım görünümü Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Makro grubu içindeki bir makroyu çalıştırma

Makro grubunda olan bir makroyu çalıştırmak için, bunlardan birini yapın:

 • Veritabanı Araçları sekmesinin makro grubunda, Makro Çalıştır Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Makro adı listesinde makroyu tıklatın.

  Access, her makro grubunda biçim makrogrupadı.makroadıher makro için bir girdi içerir.

 • Tamam'a tıklayın.

 • Makroyu bir form veya rapordaki bir olay özelliği ayarını veya MakroÇalıştır eyleminin Makro adı bağımsız değişkeni olarak belirtin. Makro için bu sözdizimini kullanarak başvurun:

  makrogrupadı.makroadı

  Örneğin, aşağıdaki olay özellik ayarı Form Geçiş Panosu Düğmeleri adını taşıyan bir makro grubundaki Kategoriler adlı bir makroyu çalıştırır.

  Form Geçiş Panosu Düğmeleri.Kategoriler

 • DoCmd nesnesinin yöntemini kullanarak ve önceki makrosuna başvurmak için gösterilen sözdizimini kullanarak bir VBA yordamı içinde bir makro grubunda bulunan makro çalıştırma.

Makroyu başka bir makrodan veya VBA yordamından çalıştırma

MakroÇalıştır eylemi için makro veya yordamı ekleyin.

 • MakroÇalıştır eylemini bir makroya eklemek için boş bir eylem satırında eylem listede MakroÇalıştır tıklatın ve sonra çalıştırmak istediğiniz makronun adını Makro adı değişkeni ayarlayın.

 • MakroÇalıştır eylemi için bir VBA yordamı eklemek için DoCmd nesnesinin yöntemini , yordama ekleyin ve sonra çalıştırmak istediğiniz makronun adını belirtin. Örneğin, aşağıdaki yöntemini örneğini My makro adlı makro çalışır:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Makroyu, bir form, rapor veya denetimdeki bir olaya yanıt olarak çalıştırma

Artık makroları formların, raporların ve denetimlerin olay özelliklerine doğrudan katıştırabilseniz de, aynı zamanda hala bağımsız makrolar oluşturabilir ve sonra onları olaylara bağlar, makrolar Access'in eski sürümlerinde de böyle kullanılır.

 1. Bağımsız makronuzu oluşturduktan sonra, form veya raporu Tasarım görünümü veya Düzen görünümünde açın.

 2. Form veya raporun ya da form veya rapor üzerindeki bir bölüm veya denetimin özellik sayfasını açın.

 3. Olay sekmesini tıklatın.

 4. Olay özelliği makro tetiklemek istediğiniz olayı tıklatın. Örneğin, makro üzerinde değişiklik olayı başlatmak için Üzerinde değişiklik özelliği tıklatın.

 5. Açılır listede, bağımsız makronun adını tıklatın.

 6. Formu veya raporu kaydedin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×