Access 2007 şablonlarını seçme ve kullanma

Makale başlıkları

Genel Bakış

1. Adım: Şablon seçme

2. Adım: Şablonu özelleştirme

3. Adım: Yeni veritabanınıza veri ekleme

4. Adım: Kayıtları bulma


Genel Bakış

Microsoft Office Access, etkin bir veritabanıyla işe başlamanızı kolaylaştırmak için profesyonel olarak tasarlanmış değişik veritabanı şablonları sağlar. Her şablon, hiçbir değişiklik yapmadan kullanabileceğiniz ya da gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz uçtan uca eksiksiz bir çözüm oluşturur. Her şablonda, kendi veritabanınızı özelleştirirken fikir verebilecek önceden tanımlanmış tablolar, formlar, raporlar, sorgular, makrolar ve ilişkiler bulunur.

Buna ek olarak, Access içindeki bağlantıları tıklatarak, Microsoft Office Online Web sitesinden diğer Access veritabanı şablonlarını kolaylıkla bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bir şablon seçtikten ve gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirdikten sonra, veri ekleyebilir ve kayıtlarda dolaşmaya başlayabilirsiniz.

1. Adım: Şablon seçme

Access ile birlikte yüklenen şablonlardan birini seçebilir ya da çevrimiçi şablonlara göz atabilirsiniz.

Yüklenmiş şablonu seçme

 1. Microsoft Access Uygulamasına Başlarken penceresinde, Şablon Kategorileri altında Yerel Şablonlar'ı tıklatın.

  Kullanılabilir şablonların listesi    

Şablon

Kullanım amacı

Demirbaşlar

Demirbaş ayrıntıları ve sahipleri de içinde olmak üzere demirbaşların kaydını tutun. Demirbaşları kategoriler halinde yerleştirebilir ve durumlarını, alım tarihlerini, konumlarını ve sahiplerini kaydedebilirsiniz.

Kişiler

Müşteriler ve ortaklar gibi, ekibinizin birlikte çalıştığı kişilerle ilgili bilgileri yönetin. Ad ve adres bilgileri, telefon numaraları, e-posta adreslerini takip edebilir ve hatta resim ekleyebilirsiniz.

Olaylar

Yaklaşan toplantıları, son tarihleri ve diğer önemli olayları izleyin. Başlık, konum, başlangıç saati, bitiş saati ve açıklama kaydedebilir ve ayrıca, bir resim ekleyebilirsiniz.

Fakülte

Telefon numaraları, adresler, acil durumda başvurulacak kişi bilgileri ve istihdam verileri gibi, fakülte üyeleriyle ilgili önemli bilgileri yönetin.

Sorunlar

Bir dizi konu veya sorunu yönetin ve izleyin. Konuları atayabilir, öncelik sırasını ayarlayabilir ve gelişmelerini baştan sona izleyebilirsiniz.

Pazarlama Projeleri

Bir pazarlama projesinin ayrıntılarını yönetin ve proje teslim edilebilirlerini zamanlayın ve izleyin.

Projeler

Bir veya daha fazla proje için görevleri yönetin ve bütçeyi izleyin.

Satış Kanalı

Küçük bir satış uzmanları grubunda olası satışların ilerleme durumunu izleyin.

Öğrenciler

Acil durumda başvurulacak kişiler, sağlık durumu bilgileri ve öğrenci velileri hakkında bilgiler de içinde olmak üzere, öğrencilerinizle ilgili bilgileri yönetin.

Görevler

Sizin veya ekibinizin tamamlaması gereken bir grup iş maddesini takip edin.

Northwind 2007

Bir sipariş takip sistemi oluşturun. Örnek olarak eklenen verileri kaldırmanız gerekir.

 1. Veritabanınız için model olarak almak istediğiniz şablonu tıklatın.

 2. Dosya Adı kutusuna veritabanınız için bir ad yazın.

 3. Yeni veritabanı için belirli bir konum seçmek isterseniz, Dosya Adı kutusunun yanındaki dosya simgesini tıklatın.

  İpucu: Veritabanını bir Windows SharePoint Services sitesiyle ilişkilendirmek için, Veritabanınızı oluşturun ve Windows SharePoint Services sitesine bağlayın onay kutusunu işaretleyin.

 4. Oluştur'u tıklatın.

Artık, yeni veritabanınız kullanıma hazırdır ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Çevrimiçi şablon seçme

 1. Microsoft Access Uygulamasına Başlarken penceresinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm özel çevrimiçi şablonlara göz atmak için, Şablon Kategorileri altında Özel'i tıklatın ve sonra, istediğiniz şablonu seçin.

  • Temaya göre bir çevrimiçi şablon seçmek için, Microsoft Online'dan içinde bir temayı tıklatın ve sonra, istediğiniz şablonu seçin.

 2. Dosya Adı kutusuna şablon için yeni bir ad yazın ve ardından, metin kutusunun yanındaki dosya simgesini tıklatarak yeni veritabanı için belirli bir konum seçin.

 3. Karşıdan Yükle'yi tıklatın.

İpucu: Veritabanını bir Microsoft Windows SharePoint Services sitesiyle ilişkilendirmek için, Veritabanınızı oluşturun ve Windows SharePoint Services sitesine bağlayın onay kutusunu işaretleyin.

Artık, yeni veritabanınız kullanıma hazırdır ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

2. Adım: Şablonu özelleştirme

Veritabanı şablonunuzu seçtikten sonra, bu şablonu gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Şablondan oluşturulan bir veritabanı, hemen çalışmaya başlayabileceğiniz bazı yerleşik, önceden tasarlanmış tablolar, formlar ve raporlar içerir. Şablondan veritabanı oluşturduğunuzda, Access şablonun tasarlandığı amacı destekleyen gerekli tabloları ve diğer nesneleri oluşturur. Bazı durumlarda, şablon içindeki veritabanı yapısı karmaşıktır ve bu yapının bazı bölümlerini özelleştirmeniz gerekebilir. Verilen tablolarda tasarım değişiklikleri yapacak olursanız, varolan ilişkileri geçersiz kılmamaya dikkat etmelisiniz. Şablonun yapısında önemli değişiklikler yapmanız gerektiğini anlarsanız, boş bir veritabanıyla işe başlamak daha kolay olabilir.

Bir şablonu özelleştirirken alanların veya tabloların adını değiştirmekten kaçının. Bu alanlar ve tablolar, form veya rapor gibi diğer veritabanı nesnelerinde kullanılmış olabilir ve adlarının değiştirilmesi, bu alan ve tablo adlarına başvuruda bulunan veya bunlara dayanan diğer veritabanı nesnelerinin beklendiği gibi çalışmasına engel olabilir. Gezinti Bölmesi'nde bir tablonun adını değiştirmeden önce veya Veri Sayfası görünümü veya Tasarım görünümünde bir alanın adını değiştirmeden önce, Otomatik Ad Düzeltme özelliğinin açık olduğundan emin olmalısınız. Otomatik Ad Düzeltme özelliği alan, tablo, form veya raporlardaki ad değişikliklerini veritabanı genelinde diğer nesnelere otomatik olarak yayar. Otomatik Ad Düzeltme ayarı genellikle tüm yeni veritabanlarında varsayılan olarak açıktır.

Form veya raporu özelleştirme

Bir şablon formu veya raporu birkaç değişik yolla özelleştirebilirsiniz. Örneğin, formu Düzen görünümünde açtıktan sonra Otomatik Biçim grubundan (Biçim sekmesinde) yeni bir biçim seçerek formun biçimini değiştirebilirsiniz. Form veya raporu, yeni alanlar ekleyerek de özelleştirebilirsiniz. Form veya rapora alan eklediğinizde, bu form veya raporda bir denetim oluşturmuş olursunuz. Şablonda varolan denetimleri özelleştirmek isterseniz, bu denetimlerin özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Form veya rapora yeni bir denetim ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, denetim eklemek istediğiniz form veya raporu sağ tıklatın ve sonra Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesini tıklatın.

 3. Denetimler grubunda, eklemek istediğiniz denetimi tıklatın ve ardından Denetim Sihirbazları Kullan'ı tıklatın.

  Denetimler grubundaki Denetim Sihirbazları Kullan komutu

 4. Yeni denetimi oluşturmak ve özelleştirmek için sihirbazdaki adımları izleyin.

Form ve rapor oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantıları ziyaret edin.

Denetimi değiştirme

Varolan bir denetimin form veya raporda görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. Görüntü biçimini değiştirmek için, alanın Biçim özelliğini değiştirmeniz gerekir. Alanın Biçim özelliği, daha sonra, oluşturduğunuz yeni form ve raporlarda bu alanı temel alan denetimler tarafından otomatik olarak devralınır.

Veri Sayfası görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, değiştirmek istediğiniz denetimi içeren veritabanını açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, biçimini ayarlamak istediğiniz alanı içeren tabloyu çift tıklatın.

  Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

 4. Görüntü biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 5. Veri Sayfası sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda Biçim'in yanında yer alan açılır listedeki oku tıklatın ve biçimi seçin. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Alan, yeni görüntü biçimi uygulanmış olarak görüntülenir.

Tasarım görünümünde görüntü biçimini ayarlama

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, değiştirmek istediğiniz denetimi içeren veritabanını açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, görüntü biçimini değiştirmek istediğiniz alanı içeren tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Tablo, Tasarım görünümünde açılır.

 4. Görüntü biçimini ayarlamak istediğiniz alanı tıklatın.

 5. Alan Özellikleri altında, Genel sekmesinde, Biçim listesinden bir görüntü biçimi seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndan Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

3. Adım: Yeni veritabanınıza veri ekleme

Şablon seçtikten ve gerekli özelleştirmeleri yaptıktan sonra, dış veri alarak ya da dış verilere bağlanarak veritabanınıza veri ekleyebilirsiniz.

Veri alma

Excel çalışma kitapları, Windows SharePoint Services 3.0 listeleri, Outlook adres defterleri veya diğer Access veritabanları da içinde olmak üzere, değişik biçimlerde verileri alabilirsiniz.

 • Veri almak için, Dış Veri sekmesinin Al grubunda, aldığınız veri türüne ilişkin komutu tıklatın.

  Al grubundaki komut düğmeleri

  Notlar: 

  • Almak istediğiniz veri türünün simgesini göremiyorsanız, Tümü düğmesini tıklatın ve Dış Veri Al iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.

  • Dış verilerinizi almak için komutu halen bulamıyorsanız, verileri ilk oluşturduğunuz programı başlatmanız (bunu Access'in dışında yapmanız gerekir) ve ardından, bu programı kullanarak verileri yaygın bir dosya biçiminde kaydetmeniz gerekebilir (sınırlanmış metin dosyası gibi). Daha sonra, Access'e geri dönün ve verileri almak için dış veri komutlarından birini kullanın.

 • Sihirbazın son sayfasında bu alma adımlarının ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulabilir. Gelecekte aynı veri kaynağından veri alma olasılığınız varsa ayrıntıları kaydetmek yararlı olabilir. Alma Adımlarını Kaydet onay kutusunu seçin, ayrıntıları girin ve sonra da Al'ı Kaydet seçeneğini tıklatın. Bundan böyle, Dış Veri sekmesinin Al grubundan Kaydedilen Almalar'ı tıklatarak aynı alma işlemini istediğiniz zaman tekrar edebilirsiniz. Bu alma işleminin ayrıntılarını kaydetmek istemiyorsanız Kapat'ı tıklatın.

Verilere bağlanma

Verilere bağlandığınızda, veriler özgün konumunda depolanmaya devam eder ve yeni veritabanınızda ilişkili bir tablo olarak görünür. Hem Access, hem de verileri oluşturduğunuz özgün program aynı fiziksel verilerle çalıştığından, çoğu dosya biçimi için Access'i ya da söz konusu programı kullanarak verileri görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, veriler bir Excel çalışma kitabında depolanıyorsa, ilişkili verileri Access'te yalnızca görüntüleyebilirsiniz; verilerde değişiklik yapamazsınız. İlişkili bir çalışma kitabındaki verileri değiştirmek için Excel'i kullanmalısınız.

  1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatın.

  2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

  3. Dış Veri sekmesinin Al grubunda, bağlantı kurmak istediğiniz dosya türüne ait komutu tıklatın. Örneğin, bir Excel çalışma kitabındaki verilere bağlantı kurmak için Excel'i tıklatın. Bağlanmak istediğiniz veri türüne ait simgeyi göremiyorsanız Tümü'nü tıklatın.

   Dış Veri Al iletişim kutusu görüntülenir.

   Not: Dış verilerinizle bağlantı kurmak için komutu halen bulamıyorsanız, verileri ilk oluşturduğunuz programı başlatmanız (bunu Access'in dışında yapmanız gerekir) ve ardından, bu programı kullanarak verileri yaygın bir dosya biçiminde kaydetmeniz gerekebilir (sınırlanmış metin dosyası gibi). Daha sonra, Access'e geri dönün ve verilere bağlanmak için dış veri komutlarından birini kullanın.

  4. Dış Veri Al iletişim kutusunda, kaynak veri dosyasını bulmak için Gözat'ı tıklatın veya kaynak veri dosyasının tam yolunu Dosya adı kutusuna yazın.

  5. Verileri geçerli veritabanında nasıl ve ne zaman depolamak istediğinizi belirtin altında istediğiniz seçeneği belirtin.

   Çoğu dosya biçimi için sihirbaz başlar. Ancak, bir Access veritabanındaki verilere bağlantı kuruyorsanız, Nesne Al iletişim kutusu görüntülenir. Bağlantı Tabloları iletişim kutusunda tercihlerinizi yapın ve sonra, 7. adımdan devam edin. Aksi takdirde, 6. adım ile devam edin.

  6. Sihirbazdaki adımları tamamlayın. Tam olarak izlenmesi gereken işlemler, tercih ettiğiniz seçeneklere göre değişir.

Sayfanın Başı

4. Adım: Kayıtları bulma

Verileri veritabanınıza aldıktan sonra, belirli kayıtları bulmak için etkili bir yönteme gerek duyacaksınız. Kayıtları bulmak için, veritabanınızın en altındaki araç çubuğunu kullanabilirsiniz.

Gezinti düğmeleri

Bir tablo veya görünüm (nesne)de kayıtları bulmak için gezinti düğmelerini kullanın:

Gezinti düğmesi

Aşağıdaki öğeye gitmek için kullanılır:

1.

İlk kayıt

2.

Önceki kayıt

3.

Belirli bir kayıt: İlgili kaydı görüntülemek için metin kutusunu tıklatın, kayıt numarasını yazın ve sonra da ENTER tuşuna basın. Kayıt numaraları, form veya veri sayfasının en başından itibaren sırayla sayılır.

4.

Sonraki kayıt

5.

Son kayıt

6.

Yeni (boş) kayıt

7.

Filtre:  Bu gösterge, filtre uygulanıp uygulanmadığı belirtir. Filtre uygulanmamışsa veya tüm filtreler temizlenmişse, Filtre Yok göstergesi görüntülenir.

8.

Arama kutusu: Metni Ara kutusuna girerken, her bir karakteri girdiğinizde, ilk eşleşen değer gerçek zamanlı olarak vurgulanır. Hızlı bir şekilde kayıt aramak için bu özelliği kullanın.

Kayıtları bulmak için diğer seçenekler

Kayıtları, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak da bulabilirsiniz.

Belirli bir kayda gitme

Belirli bir kaydı arama

Yalnızca belirli bir kayıt kümesi görüntülenecek şekilde filtre uygulama

Sorgu kullanarak özelleştirilmiş arama yapma

Belirli bir kayda gitme

Bazı şablonlar, Git açılır listesinin kullanımıyla belirli bir kaydı görüntüleme seçeneği bulunan formlar içerir. Örneğin, Kişiler şablonundaki Kişi Ayrıntıları formu ve Pazarlama Projeleri şablonundaki Projeler ve Görevler formu bu seçeneğe sahiptir. Açılır listedeki belirli bir kaydı görüntülemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Git kutusu kullanılabiliyorsa, formun sol üst bölümünde yer alır.

 1. Git listesinin yanındaki oku tıklatın.

  Git kutusu

 2. Görüntülemek istediğiniz kaydı tıklatın.

Belirli bir kaydı arama

Belirli kayıtları aramak için, Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini kullanın. Belirli bir alanda arama yapabilir veya tüm bir tablo veya görünümü arayabilirsiniz.

Not: Bul ve Değiştir iletişim kutusunu ancak, tablo veya görünümde o anda veri görüntüleniyorsa kullanabilirsiniz.

 1. Arama yapmak istediğiniz tabloyu açın ve sonra, bulmak istediğiniz kaydı içeren alanı tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Bul grubunda Bul'u tıklatın.

  Bul komutu düğmesi

 3. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Aranan kutusuna arama ölçütünüzü yazın.

 4. Ara listesinde, Tümü'nü seçin ve ardından, Sonrakini Bul'u tıklatın.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantıları ziyaret edin.

Yalnızca belirli bir kayıt kümesi görüntülenecek şekilde filtre uygulama

filtre açıp kapatabilmeniz sayesinde, aynı verilerin filtre uygulanmış ve filtre uygulanmamış görünümleri arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Filtre uygulayarak görüntülenen kayıtları sınırlandırabilir ve yalnızca, ölçütlerinizle eşleşen kayıtların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Filtre uygulamak, istediğiniz kayıtları bulmayı kolaylaştırır. Örneğin, görüntülenen kayıtların kapsamını hemen daraltmak için, değerini eşleştirmek istediğiniz bir alanı sağ tıklatın ve seçim menüsündeki Eşittir, Eşit Değildir, İçerir veya İçermez seçeneklerinden birini seçin.

 • Filtre eklemek istediğiniz tablo veya formu açın.

 • Tablo veya forma önceden filtre uygulanmamış olduğundan emin olmak için, Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın ve ardından, Tüm Filtreleri Temizle'yi tıklatın. Bu komut kullanılamıyorsa (soluksa), filtre uygulanmamış demektir.

  Sırala ve Filtre Uygula grubu

 • Filtre uygulamak için, filtre uygulamak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra, Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubundan Filtre'yi tıklatarak bir filtre seçeneği belirtin.

 • Bir seçime dayalı filtre uygulamak için, tablo veya formu açın ve filtrenin parçası olarak kullanmak istediğiniz değeri içeren kayda gidin. Sonra, bu alanın içini tıklatın. Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatın ve sonra da uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

 • Kısmi bir seçime dayalı filtre uygulamak için, yalnızca istediğiniz karakterleri seçin. Giriş sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Seçim'i tıklatın ve sonra da uygulamak istediğiniz filtreyi tıklatın.

Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantıları ziyaret edin.

Sorgu kullanarak özelleştirilmiş arama yapma

Özelleştirilmiş aramalar yapmak, özelleştirilmiş filtreler uygulamak ve kayıtları sıralamak için sorgu kullanabilirsiniz. Sorgular kaydedilip yeniden kullanılabilir ve ayrıca, form ve rapor oluşturmak için de kullanılabilirler. Yalnızca ilgilendiğiniz tablo kayıtlarını bulmak için de sorgu kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz sorgunun türü, sonuç olarak döndürülmesini istediğiniz kayıtlara ve Access'in sonuçlarda işlem yapmasını isteyip istemediğinize bağlı olarak değişir.

 1. Oluştur sekmesinin Diğer grubunda Sorgu Sihirbazı'nı tıklatın.

  Diğer grubundaki Sorgu Sihirbazı komutu

 2. Sorgu Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz: bölümündeki bağlantıları ziyaret edin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×