Açılır liste kutusu ekleme

Microsoft Office InfoPath form şablonunda, kullanıcıya birbirini dışlayan bir seçim listesi sunmak için açılan liste kutusu kullanabilirsiniz. Kullanıcı açılan listenin sağındaki oka tıklayana kadar liste gizlidir.

Bu makalede

Açılan liste kutusu ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Açılan liste kutusu ekleme

Düzen ipuçları

Açılan liste kutusu ne zaman kullanılır

Aşağıdakileri yapmak istediğinizde açılan liste kutusu kullanın:

 • Kullanıcıların, önceden tanımlanmış bir öğe listesinden tek bir seçim yapmalarını sağlama.

 • Formda varsayılan olarak liste girdilerini gizleme.

 • Sabit bir listeden, form şablonunun veri kaynağı içinden ya da veritabanı veya Microsoft Windows SharePoint Services listesi gibi bir dış veri kaynağından alınan değerleri görüntüleme.

Aşağıdaki çizimde, kullanıcılar açık durumdaki bir açılan liste kutusunda önceden tanımlanmış değerler arasından seçim yaparak, gider raporundaki giderleri kategorilere ayırıyorlar.

Açık durumdaki açılır liste kutusunda seçili öğe

Form şablonunuza açılan liste kutusu ekledikten sonra, kutunun içinde gösterilecek değerleri belirtmelisiniz. Bunu yapmazsanız, kullanıcılar açılan liste kutusunun yanındaki oka tıkladıklarında boş bir liste görürler. Açılan Liste Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda, girdileri kendiniz yazabilir veya açılan liste kutusunu bir veritabanından veya başka bir veri kaynağından girdi alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath’te açılan liste kutularına benzeyen, ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler vardır. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin iyi çalışacağına karar vermek için, aşağıdaki listeye bakın:

Liste kutusu    Açılan liste kutusu gibi liste kutusu da kullanıcıların bir değer listesinden seçim yapmasına olanak tanır. Bununla birlikte, açılan liste kutusundan farklı olarak, liste kutusu formda listenin tamamını görüntüler. Form şablonunuzda yer sorunu yoksa, kullanıcıların öğelere göz atmasını ve bunları seçmesini kolaylaştırabilecek bir liste kutusu kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Birleşik giriş kutusu    Açılan liste kutusu gibi birleşik giriş kutusu da kullanıcıların bir değer listesinden seçim yapmasına olanak tanır. Kullanıcılarınız görüntülemeyi seçene kadar liste gizli kalır. Bununla birlikte, birleşik giriş kutusunda kullanıcılar önceden tanımlanmış değerler arasından seçim yapabildikleri gibi, listeye kendi değerlerini de girebilirler.

Çoklu seçim liste kutusu    Kullanıcıların listede birden çok öğe seçebilmelerini istiyorsanız, açılan liste kutusu yerine çoklu seçim liste kutusu kullanabilirsiniz. Çoklu seçim liste kutusu, kaydırılabilir bir listede iki veya daha fazla onay kutusu biçiminde olur.

Seçenek düğmeleri    Açılan liste kutusu gibi, bir grup seçenek düğmesi de kullanıcıların birbirini dışlayan bir seçenek listesinden seçim yapmasına olanak tanır. Bununla birlikte, seçenek düğmelerinde kullanıcılar seçim yapmak için liste kutusundaki bir öğeye tıklamak yerine, küçük bir daireye tıklarlar.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Açılan liste kutularının görünümü birleşik giriş kutularına benzer. Açılan liste kutusunu oluştururken Açılan Liste Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda kendi liste öğelerinizi yazarsanız, InfoPath listede varsayılan girdi olarak Seç metnini görüntüler. Bu, kullanıcıların açılan liste kutusundan seçim yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlar. Liste öğeleri formun başka bir yerinden veya ikincil veri kaynağı içinden geliyorsa, Seç metni atlanır.

Kullanıcılar formu ilk kez açtığınızda, açılan liste kutusundaki liste öğeleri gizlidir. Listeden öğe seçmek için, kullanıcılar açılan liste kutusunun sağ tarafındaki bir oka tıklar ve ondan sonra istedikleri öğeye tıklarlar.

Sayfanın Başı

Açılır liste kutusu ekleme

Açılan liste kutusu ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu oluşturmanıza veya form şablonunuzun tasarımında bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza göre biraz değişiklik gösterir.

Aşağıdaki çizimde, açılan liste kutusunun tasarım modunda seçildiğinde nasıl göründüğü gösterilir.

Tasarım modunda seçili açılır liste kutusu

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı alanlar ve gruplardan oluşur. Bunlar, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik bir görünümde gösterilir. Açılan liste kutuları her zaman alanlara bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki Kategori açılan liste kutusu, Veri Kaynağı görev bölmesindeki kategori alanına bağlıdır.

Form şablonundaki açılır liste kutusuyla veri kaynağındaki ilgili alan arasındaki ilişki

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

Form şablonunuz varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyası, veritabanı veya Web hizmetini temel alıyorsa, InfoPath, Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları bu varolan veri kaynağındaki öğelerden türetir.

Açılır liste kutusu ekleme

 1. İmleci, form şablonunda denetimi eklemek istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimler görev bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veri kaynağında otomatik olarak liste kutusuna bağlı bir alan oluşturmak için, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.

  • Liste kutusunu var olan bir alana bağlamak için, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu temizleyin.

   Not: Onay kutusu kullanılamıyorsa, veri kaynağı kilitli demektir. Örneğin, form şablonunuzun tasarımında bir XML Şemasını temel aldıysanız, InfoPath’de veri kaynağına yeni alanlar veya gruplar ekleyemeyebilirsiniz. Bu kısıtlama, şemada yanlışlıkla geçersiz duruma gelmesine neden olabilecek değişiklikler yapmanızı önlemeye yardımcı olur.

 4. Denetim ekle’nin altında Açılan Liste Kutusu’na tıklayın.

 5. 3. adımda Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu temizlediyseniz, Açılan Liste Kutusu Bağlama iletişim kutusunda liste kutusunu bağlamak istediğiniz alanı seçin.

 6. Denetime bir etiket eklemek için, denetimin üst kısmına veya soluna metni yazın ve arkasına iki nokta (:) ekleyin.

 7. Liste girdileri olarak kullanmak istediğiniz değerleri belirtmek için, açılan liste kutusuna çift tıklayın.

 8. Veri sekmesine tıklayın.

 9. Liste kutusunu doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  Liste kutusu değerlerini kendiniz yazın

  Önceden belirlenmiş, sınırlı bir değer kümeniz olduğunda ve bu değerlerin gelecekte değişmesini beklemediğinizde, bu seçenek kullanışlıdır. Ama değerler değişirse, kullanıcıların en son girdi listesini görebilmesi ve kullanabilmesi için, form şablonunuzun güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımlamanız gerekir.

  1. Ekle'ye tıklayın.

  2. Değer kutusunda, kullanıcı bu girdiyi seçtiğinde depolanmasını istediğiniz metni yazın.

  3. Görünen ad kutusunda, bu girdi için görüntülenecek metni yazın ve ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Liste kutusuna eklemek istediğiniz her girdi için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.

  5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Formun başka bir bölümündeki değerleri kullanın

  Listenizdeki değerlerin, kullanıcıların formda girdikleri başka değerlere bağlı olarak değişmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır.

  1. Liste kutusu girdileri’nin altında Değerleri formun veri kaynağında ara’ya tıklayın.

   Liste kutusundaki girdilerin, form şablonunuzdaki belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  2. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren yinelenen alana veya yinelenen gruba tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  3. Değer kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  4. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu: Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

  Veritabanı, Web hizmeti, XML belgesi veya SharePoint sitesinden değerleri kullanın

  Liste kutusundaki değerlerin düzenli olarak güncelleştirilmesini veya yenilenmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır. Değerler normalde veritabanında veya başka bir dış veri kaynağında depolanır ve form her açıldığında oradan alınır.

  1. Değerleri dış veri kaynağında ara’ya tıklayın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Zaten bir veri bağlantısı eklediyseniz, Veri Bağlantısı kutusunda o bağlantıya tıklayın.

   • Yeni veri bağlantısı eklemek için, Ekle’ye tıklayın ve Veri Bağlantı Sihirbazı’ndaki yönergeleri izleyin.

    Liste kutusundaki girdilerin, belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  3. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren gruba veya alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Değer kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  5. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç Düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu: Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Açılan liste kutusunun görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini iyileştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

 • Açılan liste kutusunu genişleterek, listedeki öğelerin ortalama genişliğinden biraz daha geniş olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, liste öğeleri kısmen gizlenmemiş olur.

 • Bir kerede birkaç açılan liste kutusunun genişliğini değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz açılan liste kutularını seçin, ALT+ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesine tıklayın ve sonra da Genişlik kutusuna yeni bir sayı yazın.

 • Bir kerede birkaç açılan liste kutusunun arka plan rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz açılan liste kutularını seçin. Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme’ye tıklayın ve Gölgelendirme sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Açılan liste kutusunda gösterilen yazı tipini özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Bir kerede form şablonunuzdaki tüm açılan liste kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeye sahip açılan liste kutusuna tıklayın ve sonra da Biçim menüsünde Yazı Tipini Tüm Açılan Liste Kutusu Denetimlerine Uygula’ya tıklayın.

 • Form şablonunda, açılan liste kutusuyla onu çevreleyen nesneler arasındaki aralığı ayarlamak isterseniz, Açılan Liste Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda (Boyut sekmesi) kenar boşluğu ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aralığı artırmak için kenar boşluklarının kullanılması, aralığı paragraf sonlarıyla artırmaktan daha hassas bir denetim sağlar.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×