Açık belge biçimi (ODF) olarak kitaplığı için varsayılan dosya şablonunu ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Belge kitaplığı için varsayılan dosya şablonunu olarak açık belge biçimi (ODF) dosyasından ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, birisi kitaplıkta yeni dosyayı oluşturduğunda dosyayı açar ve bir ODF dosyası olarak kaydeder. Kişiler, yeni dosyayı düzenlemek için tercih ettikleri bir programı kullanabilirsiniz.

Diğer ayarları belirtme veya pazarlama kampanyası teklifi veya sayfa altbilgisi içinde resmi bir yasal uyarı için tercih edilen bir anahat gibi her yeni dosyayı, görüntülenen varsayılan içeriği sağlar.

Bir kitaplığın birden çok şablonları ayarlamak için site içerik türleri oluşturma ve bu kitaplığı kadar takma yerine kitaplığı için varsayılan şablon kullanmak gerekir.

Not: Belge kitaplığı için bir şablon ayarlamak için tam denetim izni gerekir. Site içerik türlerini ayarlamak site için tam denetim izni gerekir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belge kitaplığındaki dosya şablonları hakkında bilgi edinme

Kitaplıkta dosya şablonlarının depolandığı

Belge kitaplığı şablonlarını ayarlamak için içerik türlerini kullanma

Belge kitaplığı oluşturma

ODF şablonu oluşturma

Belge kitaplığı için varsayılan dosya şablonunu değiştirme

Varsayılan dosya şablonunu düzenleme

Özel dosya şablonu belirtme

Site içerik türleri'ni kullanarak kitaplık için birden çok özel şablonları ayarlama

ODF site içerik türü oluşturma

Bir ODF belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

Kitaplıkta birden fazla içerik türünü etkinleştirme

ODF içerik türleri kitaplığa ekleme

Site içerik türleri ve kitaplıkları hakkında daha fazla bilgi

Belge kitaplığındaki dosya şablonları hakkında bilgi edinme

Kitaplıkta dosya şablonlarının depolandığı yer

Belgeyi varsayılan dosya şablonu olduğunda, bunu kitaplığın Formlar klasöründe depolanır.

Kitaplığın dosya şablonunu içeren formları klasörü görmek için dosya Gezgini'nde kitaplığı açın. Dosya Gezgini'nde gizli dosyaları gösterme emin olun ( Dosya Gezgini'nde, görünüm > öğelerin gizli.)

Belge kitaplığındaki Klasörler klasörünün içeriği

Varsayılan olarak, bir belge kitaplığı template.dotx, adlı bir dosya şablonu vardır ancak gerek duyarsanız, bu dosyayı değiştirebilirsiniz. Farklı bir şablonu belirtmek için önce Word gibi SharePoint ile uyumlu bir programda oluşturun ve sonra bir kitaplığın formlar klasöre kaydetmek gerekir. Ardından, Gelişmiş kitaplık ayarları özel şablonu adresini belirtin.

Belge kitaplığı şablonlarını ayarlamak için içerik türlerini kullanma

Gerekmeyen tüm istediğiniz ise, özel bir şablon bir kitaplık için içerik türlerini kullanmanız gerekmez. Bu durumda, az önce Varolan kitaplığı için varsayılan dosya şablonunu değiştirme. Birden çok kitaplıklarında aynı şablonu yeniden kullanmak istiyorsanız, site içerik türleri, yine de kullanmayı düşünmelisiniz.

Birden çok zaten etkin içerik türleri ve bu içerik türleri için belirtilen şablonları ile varolan kitaplıklar için kitaplık için site içerik türlerini özelleştirme gerekir. Kitaplığın içerik türleri tarafından belirtilen şablonları ve varsayılan dosya şablonunu kullanan olmasıdır.

Aynı kitaplık için birden çok şablonu kullanmak istiyorsanız, içerik türleri kullanmanız gerekir. Yeni kitaplıklar için kitaplık oluşturma (Ayarlar > Uygulama Ekle > Belge kitaplığı) ve sonra kitaplık için birden çok özel şablonları ayarlama.

Sayfanın Başı

Belge kitaplığı oluşturma

Belge kitaplığı zaten sahip değilseniz, aşağıdakilerden birini oluşturmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

 1. Kitaplığı oluşturmak istediğiniz sitede, Ayarlar Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve buluta bağlanma tıklatın > Uygulama Ekle.

 2. Belge kitaplığı ' nı tıklatın ve kitaplık için bir ad girin.

  Not: Kitaplık adı gerekir ve kitaplık sayfasının en üstünde görüntülenir, kitaplık sayfasının adresinin bir parçası olur ve kullanıcıların kitaplığı bulup açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

  Belge kitaplığı

Sayfanın Başı

ODF şablonu oluşturma

ODF ile uyumlu olan herhangi bir programdan ODF dosya oluşturabilirsiniz. Bir Microsoft Office programınızdan ODF şablonu oluşturmak için oluşturma veya bir dosyayı açın ve sonra dosyayı bir OpenDocument dosya türünde kaydedin. Örneğin, Dosya dosyasını Word'de Aç'ı > Kaydetkaydetmek istediğiniz konumu seçin ve sonra kayıt türüOpenDocument Metni (*.odt)ayarlayın.

Sayfanın Başı

Belge kitaplığı için varsayılan dosya şablonunu değiştirme

Varsayılan şablonu iki yolla değiştirebilirsiniz:

 • Belge kitaplığınızın varsayılan dosya şablonu SharePoint ile uyumlu bir programla varsa, varsayılan şablonu düzenleyebilirsiniz.

 • Diğer programlar için, varsayılan şablonu doğrudan düzenleyemezsiniz ancak özel şablon belirtmek için kitaplığın Formlar klasörüne yeni bir şablon dosyası kopyalayabilirsiniz.

Varsayılan dosya şablonunu düzenleme

 1. Varsayılan şablonunu düzenlemek istediğiniz kitaplıkta, kitaplık tıklatın > Kitaplık Ayarları.

 2. Genel Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 3. Belge şablonu bölümünde Şablon URL'si alanının altında Şablonu Düzenle'yitıklatın.

  SharePoint ile uyumlu ve geçerli şablonunu, dosya türü ile ilişkilendirilmiş olan bir uygulamada şablonu açılır. Örneğin, Word şablonu varsayılan şablon ise veya varsayılan şablonu Excel çalışma sayfasında Excel açar, Word açılır.

  Şablon alanı gösteren Gelişmiş Ayarlar'ın altında kitaplık ayarları düzenleyin.

  Not: Siteniz bir Office365 aboneliğinin parçasıysa, Office365 aboneliğiniz kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz istenebilir.

 4. İstediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından şablonu kaydedin. Artık açık olması gerekmiyorsa programı kapatın veya sitenize geçin.

 5. Sitenizde, Belge Kitaplığı Gelişmiş ayarları sayfasının altındaki ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel dosya şablonu belirtme

 1. Özel şablonunuzu SharePoint ile uyumlu bir programda oluşturun ve kaydedin. Şablonun konumunu not alın ve ardından SharePoint'e geçin.

 2. Özel şablonu belirtmek istediğiniz kitaplığa gidin.

 3. Kitaplığı tıklatın > Explorer ile Aç.

  Önemli: Dosya Gezgini'ni açılmıyor veya bir iletiyle karşılaşırsanız, tarayıcı ayarlarınızda güvenilen site olarak sitenize eklemek olabilir. Daha fazla bilgi için "açık Gezgini" komutunun nasıl kullanılacağını ve bu seçenek Office 365 için SharePoint Online'da sorunların nasıl giderileceğikonusuna bakın.

 4. Başka bir dosya Gezgini'ni açın ve oluşturduğunuz özel şablona göz atın.

 5. Kopyalamak veya özel şablonunuzu özel şablonu belirtmek istediğiniz site kitaplığına açık olan Gezgini penceresine sürükleyin.

 6. Dosya Gezgini'ni kapatın ve sitedeki kitaplığa dönün.

 7. Kitaplığı tıklatın >Kitaplık Ayarları.

 8. Genel Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 9. Belge şablonu bölümünde özel şablonunuzun Şablon URL'si kutusuna adresi yazın. Konum Web sitesinde, site adına göre şablonu adresidir. Örneğin, şablonunuzu ODT_Document.odt adı verilir ve Paylaşılan Belgeler, belge kitaplığı formları klasöre eklemek istiyorsanız, aşağıdakileri yazın:

  Paylaşılan Documents/Forms/ODT_Document.odt

  Not: Belge Şablonu kutusundaki ayarlar kullanılamıyorsa, yönetici birden çok içerik türü ayarlamış olabilir. Birden çok içerik türünün etkinleştirilip etkinleştirilmediğini görmek için, Belge Şablonları bölümünün hemen üstündeki İçerik Türleri bölümünde, İçerik türlerinin yönetimine izin verilsin mi? alanının altında Evet'in seçili olduğunu doğrulayın.

Sayfanın Başı

Site içerik türleri'ni kullanarak bir kitaplığın birden çok özel şablonları ayarlama

Çoğu kitaplıkları birden fazla içerik türünü içerebilir. Birden fazla içerik türünü bir kitaplığın tanımlayarak, bunu farklı türde belgeler birlikte tek bir yerde depolamak kitaplıkları oluşturmaya kolay duruma getirebilirsiniz. Örneğin, bir kitaplık belgeleri hem bir projeyle ilgili grafik içerebilir. Kitaplıkta grafik türü ve belgeleri belge içerik türü için atanan sütunlarla listelenen içerik atanan bilgi sütunlarını ile grafik dosyalar listelenir.

Site içerik türleri, site tutarlılık sağlamak kolaylaştırır yardımcı olur. Site sahibi, belirli bir şablon, belirli meta veriler ve benzeri gibi istediğiniz özelliklere sahip içerik türünü ayarlayın. Ardından, kullanıcı Yeni belge menüsünden bir öğe seçtiğinde, tanımladığınız içerik türünü kullanıyorsanız, site içerik türünü kitaplıkla ilişkilendirin.

Şerit Araçları altındaki Düzen sekmesinden ulaşılabilen Sil düğmesinin görüntüsü.

ODF belgelerin site ve alt siteleri genelinde tutarlı içeriğe sahip olduklarından emin olmak için bir .odt, .ods veya .odp şablonu site içerik türüyle ilişkilendirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

ODF site içerik türü oluşturma

Oluşturmak istediğiniz her site içerik türü için bu adımları yineleyin.

Önemli: Bir site için site içerik türleri oluşturmak için, söz konusu sitede Tam Denetim sahibi olmanız gerekir. Site koleksiyonundaki en üst düzey site için site içerik türleri oluşturmak için, site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir.

 1. Kendisi için site içerik türü oluşturmak istediğiniz siteye gidin.

 2. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın > Site Ayarları.

 3. Web Tasarımcısı galerilerialtında Site içerik türleri' ni tıklatın.

  SharePoint Online’daki Site Ayarları sayfasından Web Tasarımcısı Galerileri seçenekleri

  Site içerik türlerini var olan tüm site içerik türleri, galerisini görüntüleyen kategorilerinde gruplandırılmış. İçerik türlerinin görünüme filtre uygulamak için Göster grubunda listesini kullanın.

 4. Oluştur'u tıklatın.

 5. Yeni Site içerik türü sayfasında, bir ad (örneğin, ODT_Document) ve yeni içerik türü için bir açıklama girin.

 6. Üst içerik türü bölümünde, üst içerik türü form Seç' in altında Belge içerik türleri' ni seçin ve ardından Üst içerik türüaltında belgeyiseçin.

 7. Grup bölümünde, Belge içerik türlerivar olan grubu listeden seçin.

 8. Tamam'a tıklayın.

  Site içerik türü sayfasını açar. Yeni oluşturduğunuz site içerik türüyle bir ODF belge şablonla ilişkilendirmek için sonraki adımınız olacaktır.

Sayfanın Başı

Bir ODF belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

ODF içerik türünüze oluşturduktan sonra site içerik türü ile oluşturduğunuz ODF şablonla ilişkilendirmek hazır olursunuz. Şablon henüz yoksa, bir ODF şablonu oluşturmakonusuna bakın.

 1. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar' ın altında Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın.

  Site içerik türü sayfasında zaten oluyorum, ayarlar > Site Ayarları > orada gitmek için Site içerik türleri .

 2. Şablonun konumunu girin:

  • Şablon sitenizde depolanıyorsa, Varolan bir belge şablonunun URL’sini girin öğesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz şablonun URL’sini yazın.

  • Şablon yerel bilgisayarınızda depolanıyorsa, Yeni belge şablonunu karşıya yükle’yi ve sonra da Gözat’ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyayı bulun ve ’ı tıklatın.

   İçerik türünün Gelişmiş Ayarlar sayfasında Şablon Ekle metin kutuları

 3. Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerini belge şablonuyla güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 4. Tamam’ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kitaplıkta birden fazla içerik türünü etkinleştirme

İçerik türleri farklı bir kitaplığa eklemeden önce birden fazla içerik türü desteğini etkinleştirmeniz gerekir. İçerik türleri kullanmak istediğiniz her kitaplık için bu kez yaparsınız.

Not: Wiki kitaplığında birden fazla içerik türünü etkinleştiremezsiniz.

 1. Birden fazla içerik türünü etkinleştirmek istediğiniz yere kitaplıkta, kitaplık tıklatın > Kitaplık Ayarları.

 2. Ayarlar sayfasında, Genel ayarlar' ın altında Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın.

 3. Gelişmiş Ayarlar sayfasında, İçerik türleri bölümünde Evet altında tıklatın içerik türlerinin yönetimine izin ver?.

  Site içerik türleri kullanmak için bu kitaplığı için varsayılan şablon kullanarak geçiş yapmak için Belge şablonu bölümündeki Şablon URL'si şimdi gri.

 4. İstediğiniz diğer ayarları değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

ODF içerik türleri kitaplığa ekleme

Son adımı ODF içerik türlerini kitaplığa eklemektir. Kitaplığa tümünü aynı anda birden fazla içerik türünü ekleyebilirsiniz.

 1. İçerik türüne eklemek istediğiniz yere kitaplıkta, kitaplık tıklatın > Kitaplık Ayarları.

 2. Ayarlar sayfasında, İçerik türleri' nin altında Varolan site içerik türlerinden Ekle'yitıklatın.

 3. Seçin Site içerik türlerini listesinde, İçerik türleri'ni seçin bölümünde, Belge içerik türleriseçin.

 4. Kullanılabilir Site içerik türleri listesinde, istediğiniz içerik türünün adını tıklatın ve sonra seçili içerik türüne eklenecek içerik türleri listesine taşımak için Ekle'yi tıklatın.

 5. Eklemek istediğiniz tüm içerik türlerini seçme işlemini tamamladığınızda, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türleri ve kitaplıkları hakkında daha fazla bilgi

İçerik türleri ve bunların nasıl kitaplıklarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakın:

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×