Zengin metin kutusu ekleme

Kullanıcıların veri girişi alanına biçimlendirilmiş metin, paragraf sonu, tablo, fotoğraf veya küçük resim ekleyebilmelerini isterseniz, Microsoft Office InfoPath form şablonunuzdaki zengin metin kutusu kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Zengin metin kutusu ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

Zengin metin kutusu ekleme

Düzen ipuçları

Zengin metin kutusu ne zaman kullanılır

Şunları yapmak istediğinizde zengin metin kutusu kullanın:

 • Kullanıcıların bir forma yazdıkları metni vurgulamalarına veya biçimlendirmelerine olanak sağlama.

 • Kullanıcıların formdaki boş bir alana tablo veya resim eklemelerine olanak sağlama.

 • Veritabanında veya başka bir veri kaynağında bulunan zengin metin bilgilerini görüntüleme.

 • Genişletilebilir Köprü Biçimlendirme Dili (XHTML) olarak biçimlendirilmiş verileri form şablonunun temel aldığı veri kaynağı depolama.

Aşağıdaki resimde kullanıcılardan ayrıntılı notlar toplamak için zengin metin kutusu kullanılmaktadır.

Formatted text inside rich text box on form

İlgili denetimler

InfoPath, zengin metin kutularına benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Metin kutusu    Zengin metin kutusu gibi kullanıcıların metni yazmasına, düzenlemesine ve görüntülemesine olanak sağlar. Metin kutusu, zengin metin kutusundan farklı şekilde, varsayılan olarak metnin yalnızca tek bir satırını görüntüler ve kullanıcılar metin kutusuna kalın veya italik metin gibi biçimlendirme öğeleri, resimler veya tablolar ekleyemez.

İfade kutusu    İfade kutusu genellikle salt okunur metinleri görüntülemek, form şablonundaki başka bir denetimden alınan değeri görüntülemek veya XML Yolu Dili (XPath) ifadelerine dayalı formül oluşturmak için kullanılır. Zengin metin kutusundan farklı olarak, ifade kutusuna veri depolanmaz veya kaydedilmez. Bu nedenle, ifade kutularını sadece içerdiği değeri kaydetmek veya başka bir formülden buna başvuruda bulunmak istemiyorsanız kullanın.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Zengin metin kutusu, metin kutusuna benzer şekilde, kullanıcıların metin girdikleri açıklama kutusu gibi, formdaki bir yer tutucudan ibarettir. Kullanıcıların, zengin metin kutusuna metin yazarken, diğer Microsoft Office sistemi belgelerinde kullanmaya alışık oldukları biçimlendirme özelliklerinin çoğuna erişimleri vardır. Örneğin, kullanıcılar zengin metin kutusuna resim veya tablo ekleyebilir veya metnin belirli bir paragrafına sarı vurgu uygulayabilir.

Kullanıcılar, formun belirli bir alanındaki metni biçimlendirip biçimlendiremeyeceklerini anlamak için, imleçlerini alana yerleştirirler veya alandaki metni seçerler. Biçimlendirme araç çubuğundaki seçenekler sönük değil de etkinse, kullanıcılar metni diğer herhangi bir Microsoft Office sistemi belgesinde yaptıkları gibi biçimlendirebilirler.

Sayfanın Başı

Uyumluluk konusunda dikkate alınacak noktalar

InfoPath'te form şablonu tasarlarken, tarayıcıyla uyumlu bir form şablonu tasarlamak için belirli bir uyumluluk modu seçebilirsiniz. Tarayıcıyla uyumlu olan form şablonu InfoPath Forms Servicesçalıştıran bir sunucuda yayımlandığında ve sonra da tarayıcıda etkinleştirildiğinde, bu form şablonunu temel alan formlar Web tarayıcısında görüntülenebilir. Tarayıcıyla uyumlu form şablonu tasarladığınızda, bazı denetimler Web tarayıcısında görüntülenemediklerinden Denetimler görev bölmesinde bulunmazlar.

Tarayıcı uyumlu form şablonu tasarlarken zengin metin kutusu denetimleri kullanılabilmekle birlikte, aşağıdaki sınırlamalara dikkat edin:

 • Kısmi zengin metin biçimlendirme, zengin metin kutusunun tarayıcı sürümünde desteklenmez. Tasarım Denetleyici görev bölmesinde uyumsuz zengin metin ayarlarıyla ilgili bir hata görürseniz, Zengin Metin Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda Yalnızca tarayıcı uyumlu ayarları etkinleştir onay kutusunu seçin. Bu yapıldığında doğru zengin metin ayarları sizin yerinize otomatik olarak seçilir.

 • Form şablonunu temel alan bir form, Web tarayıcıda görüntülendiğinde, zengin metin kutuları için verilerin doğrulanması etkinleştirilmez.

 • Zengin metin kutuları yalnızca Windows Internet Explorer Web tarayıcılarında tam olarak desteklenir. Diğer tarayıcılarda zengin metin kutuları görünür, ancak salt okunurdur. Kullanıcılar zengin metin kutularını düzenlemek isterlerse, bunu yapabilirler, ancak tüm biçimlendirme atılır.

 • Tarayıcı uyumlu form şablonunda zengin metin kutusu için bağlantılı resimleri etkinleştirebilirsiniz. Ancak katıştırılmış resimler desteklenmez.

Sayfanın Başı

Zengin metin kutusu ekleme

Zengin metin kutusu ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağı temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde, zengin metin kutusunun tasarım modu seçildiğinde nasıl görüneceği gösterilmektedir.

Rich text box selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Zengin metin kutuları her zaman alan bağlı olur. Aşağıdaki örnekte, formdaki Notlar kutusu Veri Kaynağı görev bölmesindeki tartışmaMaddesiNotları alanına bağlıdır.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Yeni, boş bir form şablonuna zengin metin kutusu ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Zengin Metin Kutusu'nu tıklatın.

 4. Kullanıcıların girebileceği zengin metin türünü belirtmek için form şablonuna eklenmiş olan zengin metin kutusunu çift tıklatın, Görüntü sekmesini tıklatın ve Kullanılabilir biçim altındaki onay kutularını işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

 5. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına veya soluna metni yazın ve sonuna iki nokta (:) ekleyin.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna zengin metin kutusu ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Bu senaryoda, bir alanı Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek veya onun yerine, aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesinden bir zengin metin kutusunu ekleyerek zengin metin kutusu ekleyebilirsiniz:

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle'nin altında, Zengin Metin Kutusu'nu tıklatın.

 4. Zengin Metin Kutusu Bağlama iletişim kutusunda, zengin metin kutusu verilerini saklamak istediğiniz alanı seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Kullanıcıların girebileceği zengin metin türünü belirtmek için form şablonuna eklenmiş olan zengin metin kutusunu çift tıklatın, Görüntü sekmesini tıklatın ve Kullanılabilir biçim altındaki onay kutularını işaretleyin veya işaretlerini kaldırın.

 6. InfoPath denetimin etiketi olarak ala veya grubun adını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

  İpucu: Denetim eklemek için Veri Kaynağı görev bölmesini de kullanabilirsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde, zengin metin kutusunu bağlamak istediğiniz alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünde Zengin Metin Kutusu'nu tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Zengin metin kutusunun görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini zarifleştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

 • Bir kerede birkaç zengin metin kutusunun boyutunu değiştirmek için, boyutu değiştirmek istediğiniz zengin metin kutularını seçin, Biçim menüsünde Özellikler'i tıklatın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • InfoPath'in zengin metin kutularını eklediği varsayılan genişliği azaltmak için, Görünüm menüsünde Görünüm Özellikleri'ni tıklatın. Genel sekmesinde, Bu form şablonu için özel düzen genişliği kullanın onay kutusunu seçin ve Özel düzen genişliği kutusuna daha küçük bir sayı yazın.

 • Bir kerede birkaç zengin metin kutusunun kenarlığını veya rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz metin zengin kutularını seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve gerekli ayarlamaları yapın.

 • Zengin metin kutusunda görünen metni özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Form şablonunuzdaki tüm zengin metin kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu bir kerede değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeyi içeren zengin metin kutusunu seçin ve Biçim menüsünde Yazı Tipini Tüm Zengin Metin Kutusu Denetimlerine Uygula'yı tıklatın.

 • Metin kutularınızın içine gerçek zengin metin yazıldığında nasıl görüneceğini görmek için, Görünüm menüsünde Örnek Veriler'i tıklatın. Bu, kullanıcılar formu doldurduklarında formun nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinmenizi sağlar.

 • Zengin metin kutusunun dış çevresindeki boşluğu ayarlamak için kenar boşluklarını kullanın. Zengin metin kutusunun içindeki metnin çevresindeki boşluğu ayarlamak için doldurma özelliğini kullanın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×