Zengin metin biçimini destekleyen bir denetim veya sütuna veri girme veya düzenleme

Bir Microsoft Office Access 2007 veritabanındaki bir not alanına veri girebilir, verileri düzenleyebilir veya biçimlendirebilirsiniz. Not alanları Access'te yeni olmasa da, artık bu alanların içerdiği metinlere zengin metin biçimi uygulayabilirsiniz. Zengin metin biçimi, Microsoft Office Word 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 gibi diğer 2007 Microsoft Office sistemi programlarında bulunan türden biçimler sağlar. Örneğin, metni kalın veya alt çizgili yapabilir, tek sözcük veya karakterlere çeşitli yazı tipleri uygulayabilir ve metnin rengini değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Zengin metin biçimini anlama

Tabloda zengin metin biçimini etkinleştirme

Not alanına metin ekleme

Not verilerine zengin metin biçimi uygulama

Form ve raporlardaki denetimler için zengin metin biçimini etkinleştirme

Zengin metin düzenlemeyi el ile etkinleştirme

Zengin metin biçimini anlama

Office Access 2007'de not alanlarını zengin metin biçimini destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, tablolardaki ve sorgu sonuç kümelerindeki not verilerine ve ayrıca tablolarınızdaki not alanlarıyla bağlantılı kıldığınız form ve raporlardaki tüm metin kutularına zengin metin biçimi uygulayabilirsiniz.

Perdenin gerisinde, Office Access 2007 verilerinize Köprü Metni İşaretleme Dili (HTML) biçimlendirme kodu uygular. Access'in HTML kullanmasının nedeni, Windows SharePoint Services 3.0 listelerindeki zengin metin alanlarıyla büyük ölçüde uyumluluk sağlamasıdır.

Access Şeridi Resmi

Sayfanın Başı

Tabloda zengin metin biçimini etkinleştirme

Office Access 2007 veritabanı tablolarında zengin metin düzenlemeyi yalnızca Not veri türüne ayarlanmış tablo alanları için etkinleştirebilirsiniz. Bir tabloya not alanı ekledikten sonra, zengin metin biçimini, alanın Metin Biçimi özelliğini ayarlayarak etkinleştirirsiniz. Aşağıdaki adımlarda, bir tabloya nasıl Not alanı ekleneceği, bu alan için zengin metin biçiminin nasıl etkinleştirileceği ve biçimin bir kaydın tümüne veya bir kısmına nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu adımlar yalnızca Office Access 2007 biçiminde oluşturulan veritabanları ve ayrıca Access'in önceki sürümlerinde oluşturulan (.mdb dosyaları) ve Office Access 2007 biçiminde açtığınız veya bu biçime dönüştürdüğünüz veritabanları için geçerlidir. Bu adımların projeler (.adp dosyaları) veya veri erişim sayfaları için geçerli olmadığını unutmayın.

Not : Varolan bir tablo için zengin metin düzenleme özelliğini etkinleştirmeyi denediğinizde, tablonun Yalnızca Ekle özelliğinin etkinleştirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Zengin metin biçimlendirmeyi bir alan için etkinleştirmek için, tablonun Yalnızca Ekle özelliğinin devre dışı olduğundan emin olmanız gerekir. Tersi durumda, imleci bu alana veya bu alana bağlı olan herhangi bir form denetimine her götürüşünüzde, Access alandaki metni gizler.

Yalnızca Ekle özelliğinin nasıl devre dışı bırakılacağını bana göster

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz Not alanını seçin ve tablo tasarımcısının alt kısmında, Genel sekmesinde, aşağıya doğru Yalnızca Ekle özelliğine gidin.

 3. Özelliğin yanındaki alanı tıklatın ve listeden Hayır'ı seçin.

Veri Sayfası görünümünde Not alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatarak açın. Tablo, Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Boş bir alanı seçin (Yeni Alan Ekleyin yazan renkli hücre). Aşağıdaki resimde boş bir alan görülmektedir:

  Veri sayfasında yeni alan

 3. Alan başlığını çift tıklatın ve yeni alan için bir ad girin.

 4. Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, Veri Türü'nün (grubun en başındaki liste) yanındaki aşağı oku tıklatın ve Ek'i seçin.

Tasarım görünümünde Not alanı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Alan Adı sütununa, yeni alan için bir ad girin.

 3. Veri Türü sütununda, bu satırın hücresini tıklatın ve listeden Not öğesini seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Not alanı için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirme

Not : Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi'nin bileşeni olan Şerit üzerinde, Not alanları için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirmeye yönelik komutlar yoktur.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tablo tasarım kılavuzunun alt kısmında, Alan Özellikleri altında, Genel sekmesini tıklatın.

 3. Metin Biçimi özellik kutusunun yanındaki listeyi tıklatın ve sonra Zengin Metin'i tıklatın.

 4. Tabloyu kaydedin Düğme resmi .

 5. Veri Sayfası görünümüne Düğme resmi geçin ve izleyen bölümdeki adımları uygulayarak alana bazı veriler girin.

Sayfanın Başı

Not alanına metin ekleme

Bir not alanına metin eklemek, herhangi bir sözcük işlem programına metin eklemeye çok benzer; imleci tablo alanına veya metin kutusuna getirir ve yazmaya başlarsınız. Kopyalama, kesme ve yapıştırma gibi diğer metin işlemleri de ortak denetimleri kullanır. Bu bölümdeki adımlarda, nasıl metin girileceği ve genel işlemlerin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Bir tablodaki not alanına metin girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, not alanını içeren tabloyu çift tıklatın. Böylece tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

 2. Not alanını tıklatın, imleci yerleştirmek için yeniden tıklatın ve metninizi yazın.

  Gördüğümün not alanı olup olmadığını nereden anlarım?

  1. Veri Sayfası görünümünde bir tablo açıkken, Veri Sayfası sekmesini tıklatın.

  2. İşaretçiyi alandan alana götürün (fareyi, SEKME tuşunu veya Sol ve Sağ ok tuşlarını kullanın) ve Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, grubun en başındaki Veri Türü listesinde görünen veri türünü not edin.

 3. Metni gerektiği şekilde girin, değiştirin veya biçimlendirin. Biçimlendirme konusunda bilgi için, bu makalede ileride yer alan Not verilerine zengin metin biçimi uygulama başlıklı bölüme bakın.

 4. Değişikliklerinizi veritabanına uygulamak için, imleci başka bir tablo alanına götürün.

  Klavye kısayolları  ÜSTKRKT+ENTER.

  –veya–

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Kaydet'i tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

Forma metin girme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kullanmak istediğiniz formu çift tıklatın. Form, Form görünümünde açılır.

 2. İmleci metin denetimine getirin ve metni gerekli şekilde yazın, değiştirin veya biçimlendirin. Biçimlendirme hakkında bilgi için bu makalenin sonraki bölümlerinde yer alan Not verilerine zengin metin biçimi uygulama konusuna bakın.

 3. Değişikliklerinizi veritabanına uygulamak için, Giriş sekmesinde, Kayıtlar grubunda, Kaydı Kaydet'i tıklatın. Bunun yerine, ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına da basabilirsiniz.

Tablo veya formda metin kopyalama, kesme ve yapıştırma

 1. Kopyalamak veya kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

 2. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Kopyala düğme görüntüsü veya Kes düğme görüntüsü düğmesini tıklatın. Bunun yerine, kopyalamak için CTRL+C veya kesmek için CTRL+X tuşlarına da basabilirsiniz.

 3. Metni, başka bir tablo veya formdaki bir not alanı, bir Word belgesi, bir Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfası, bir e-posta iletisi veya metin kutunuzdaki başka bir konum gibi herhangi bir mantıksal konuma yapışırın. Sonra da Yapıştır düğme görüntüsü düğmesini tıklatın. Bunun yerine, yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına da basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not verilerine zengin metin biçimi uygulama

Diğer Office programlarını kullandıysanız, olasılıkla bir miktar veri biçimlendirme deneyiminiz vardır. Access'teki biçimlendirme araçları diğer programlardaki araçlar gibi çalışır. Örneğin, Access metin biçimlendirme ve hizalama ve zengin metin biçimlendirme için standart düğmeleri kullanır. Buradaki resimde biçimlendirme komutları görülmektedir:

Access Şeridi Resmi

Buradaki resimde zengin metin biçimlendirme komutları görülmektedir:

Access Şeridi Resmi

Bu biçimlendirme araçlarını Form görünümünde açılan formlarda kullanabilirsiniz; Düzen görünümünde açılan formlarda kullanabileceğiniz komutlar daha azdır. Bununla birlikte, Düzen görünümünde bir not alanına bir biçim uyguladığınızda, metne değil de, denetime biçim uyguladığınız için, uyguladığınız biçim alandaki tüm metni etkiler. Düzen görünümünde çalışırken tek karakterleri ve metin öbeklerini biçimlendiremezsiniz. Aşağıdaki liste, çeşitli görünümlerde açılan bazı nesnelere nasıl biçim uygulayabileceğinizi gösteren örnekler içerir.

 • Form görünümünde açık formlar    Bir not alanındaki metnin tümüne veya bir kısmına biçim uygulayabilirsiniz. Biçimlendirme komutları Giriş sekmesinin Yazı Tipi ve Zengin Metin gruplarında ve alandaki metnin tümünü veya bir kısmını vurguladığınızda görünen Mini araç çubuğunda görüntülenir.

 • Düzen görünümünde açık olan formlar    Kullanabileceğiniz komutlar daha azdır ve değişiklikleriniz verileri görüntüleyen metin kutusuna uygulanır. Bu denetimde görünen tüm metinler yeni biçimi alır. Metne çeşitli biçimler uygulayabilirsiniz, ancak denetime uygulanan biçimi geri alamazsınız. Örneğin, metin kutusunu metni italik görüntüleyecek şekilde ayarlarsanız, metni kalın yapabilir veya rengini değiştirebilirsiniz, ancak denetim metninizi her zaman italik olarak görüntüler. İtalik biçim özelliğini kaldırmak isterseniz, bunu kayıt açıkken yapabilirsiniz. Bununla birlikte, kayıttan ayrıldığınızda Access değişikliğinizi kaldırır. Düzen görünümünde çalışırken tek harfleri ve metin öbeklerini biçimlendiremezsiniz.

 • Veri Sayfası görünümünde açık olan tablolar ve sorgu sonuç kümeleri    Biçimlendirme komutları Giriş sekmesinin Yazı Tipi ve Zengin Metin bölümlerinde ve alanda metnin bir kısmını veya tümünü vurguladığınızda görüntülenen bir Mini araç çubuğunda görüntülenir.

 • Düzen görünümünde açık olan raporlar    Düzen görünümünde açılan formlarda olduğu gibi, Office Access 2007 daha az komut sağlar ve yaptığınız değişiklikler not alanının tümüne uygulanır. Düzen görünümünde bir raporla çalışırken tek harfleri veya metin öbeklerini biçimlendiremezsiniz.

Biçimlendirme kullanımında yeniyseniz, aşağıdaki tabloda Yazı Tipi grubundaki komutlar listelenmiş ve bunların nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Office Fluent Şeridi üzerindeki çeşitli gruplarda göreceğiniz komutların, kullanmakta olduğunuz görünüme göre değişebileceğini unutmayın.

Biçimlendirme Komutu

Adı

Kullanımı

Düğme görüntüsü

Yazı Tipi

Yazı tipi seçer. Varsayılan olarak, Office Access 2007 11 punto Calibri yazı tipini kullanır; bu yazı tipi 2007 Microsoft Office sistemi ile birlikte gelir.

Düğme görüntüsü

Yazı Tipi Boyutu

Yazı tipi için boyut seçer.

düğme görüntüsü

Sola Hizala

Verileri denetimin sol tarafına hizalar. Bir etiketi biçimlendirdiğinizde, bu komut metni metin bölümünün soluna hizalar.

düğme görüntüsü

Ortala

Denetimdeki verileri ortalar. Bir etiketi biçimlendirdiğinizde, bu komut metni metin bölümü içinde ortalar.

düğme görüntüsü

Sağa Hizala

Verileri denetimin sağ tarafına hizalar. Bir etiketi biçimlendirdiğinizde, bu komut metni metin bölümünün sağına hizalar.

Düğme resmi

Kalın

Denetim ve etiketlerdeki metinleri kalın yapar.

Düğme resmi

İtalik

Denetim ve etiketlerdeki metinleri italik yapar.

Düğme resmi

Alt çizgi

Denetim ve etiketlerdeki metinleri altı çizili yapar.

Düğme görüntüsü

Yazı Tipi Rengi

Yazı tipinin rengini değiştirir.

Düğme görüntüsü

Renk Doldur

Denetimin arka planına ve denetimle ilişkilendirilen etiketin metin bölümüne renk uygular.

Düğme görüntüsü

Kılavuzlar

Kılavuz Çizgileri galerisini açar. Bir kılavuz stili seçildiğinde bu stil açık veri sayfasına uygulanır.

Düğme görüntüsü

Alternatif Dolgu/Arka Plan Rengi

Bir veri sayfası veya rapordaki alternatif satırlar için arka plan dolgu rengini ayarlar.

Buradaki tabloda, Giriş sekmesindeki Zengin Metin grubunda kullanılabilen biçimlendirme denetimleri listelenmiş ve açıklanmıştır. Devam ederken, siz bir Not alanı için zengin metin düzenleme özelliğini etkileştirmedikçe Access'in bu denetimleri etkinleştirmeyeceğini unutmayın.

Biçimlendirme Komutu

Adı

Kullanımı

düğme görüntüsü

Girintiyi Artır

Seçili alanda veya denetimde verilerin girintisini 0,25 inç veya 360 twip artırır. Bu varsayılan bir artırmadır ve değiştiremezsiniz.

Not : Bu komut Tasarım görünümünde kullanılamaz.

düğme görüntüsü

Girintiyi Azalt

Seçili alanda veya denetimde verilerin girintisini 0,25 inç veya 360 twip azaltır. Bu varsayılan bir azaltmadır ve değiştiremezsiniz.

Not : Bu komut Tasarım görünümünde kullanılamaz.

Düğme resmi

Soldan Sağa veya Sağdan Sola

Metnin, alanı soldan başlayarak mı, sağdan başlayarak mı dolduracağını belirler. Soldan sağa okunan diller için, Access varsayılan olarak metin alanlarını soldan sağa ve sayı alanlarını sağdan sola doldurur. Sağdan sola okunan diller için, Access bunun tam tersini yapar. Bu diller için varsayılan davranışı değiştirmek isterseniz, bu komutu tıklatın.

Not : Bu komut Tasarım görünümünde kullanılamaz.

Düğme görüntüsü

Numaralandırma

Numaralı liste oluşturur. Bu komut yalnızca Not alanlarındaki metinlerde işe yarar. Bu komutu, Veri Sayfası görünümünde açık olan tablolarda ve Form görünümünde açık olan formlarda kullanabilirsiniz.

Düğme görüntüsü

Madde İşaretleri

Metninizde madde işaretli liste oluşturur. Bu komut yalnızca Not alanlarındaki metinlerde işe yarar. Bu komutu, Veri Sayfası görünümünde açık olan tablolarda ve Form görünümünde açık olan formlarda kullanabilirsiniz.

Düğme resmi

Metin Vurgusu

Metninizi vurgu rengi içine alır. Alandaki metnin bir kısmını veya tümünü seçin, renk paletini açmak için düğmeyi tıklatın ve bir renk seçin.

Veri biçimlendirme

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin

 2. Giriş sekmesinde, Yazı Tipi veya Zengin Metin grubunda, biçimlendirme komutunu tıklatın.

  Farklı bir yazı tipi seçebilir, metni kalın yapabilir, seçili metne renk uygulayabilir, metninizin hizalamasını değiştirebilir ve benzeri eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

  Değişikliklerinizi kaydetmek için, imleci başka bir kayda getirin. Alternatif olarak, Kaydı Kaydet'i Düğme görüntüsü tıklatabilir veya ÜST KRKT+ENTER tuşlarına basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form ve raporlardaki denetimler için zengin metin biçimini etkinleştirme

Kural olarak, zengin metin düzenlemeyi yalnızca, bir form veya rapora el ile metin kutusu eklerken etkinleştirmeniz gerekir. Form veya rapor oluşturmak için Oluştur sekmesindeki komutları kullanırsanız ve temel alınan not alanı için zengin metin düzenlemeyi etkinleştirdiyseniz, sonuçta ortaya çıkan metin kutusu denetimi, not alanı için ayarlanan Metin Biçimi özelliğini devralır.

Buradaki adımlarda, bir denetim için zengin metin biçimlendirmeyi otomatik olarak etkinleştiren bir formun nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Bu adımları uygulayabilmeniz için, bir Office Access 2007 veritabanında çalışıyor olmanız ve not alanı içeren bir tablonuz olması gerekir.

Zengin metin biçimlendirmeyi etkinleştirme

 1. Not alanınızı içeren tabloyu açın. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde veya Tasarım görünümünde açabilirsiniz. Access açık tabloyu yeni formunuz için temel olarak kullanır.

 2. Oluştur sekmesinde, Formlar grubunda, Form'u, Bölünmüş Form'u veya Birden Çok Öğe'yi tıklatın.

  Office Access 2007 yeni bir form oluşturur, her tablo alanı için forma bir denetim yerleştirir ve denetimleri açık olan tabloyla bağlantılı kılar. Office Access 2007'in forma yerleştireceği denetim türleri her tablo alanı için ayarlanan veri türlerine bağlıdır ve bunlara karşılık gelir. Tablonuz not alanı içerdiği için, Office Access 2007 formunuza bir metin kutusu denetimi yerleştirir ve denetimi alanla bağlantılı kılar. Alan için zengin metin biçimlendirmeyi etkinleştirdiğiniz için, Office Access 2007 denetim için bu biçimlendirmeyi otomatik olarak etkinleştirir. Tablonuzun not alanında verileriniz varsa, bu veriler formunuzda metin denetimi içinde görünür.

 3. Form görünümüne geçin ve bir kayıttaki metnin bir kısmını veya tümünü vurgulayın.

 4. Giriş sekmesinde, metni biçimlendirmek için, Yazı Tipi grubunda veya Zengin Metin grubunda bulunan komutları kullanın.

  Metni kalın, italik veya alt çizgili olarak ayarlamak, metnin rengini değiştirmek ve metni denetimin soluna, ortasına veya sağına hizalamak için Yazı Tipi grubundaki komutları kullanırsınız. Madde işaretli veya numaralı biçim uygulamak, metni vurgulamak, girinti ve paragraf sonları eklemek için Zengin Metin grubundaki komutları kullanırsınız.

Sayfanın Başı

Zengin metin düzenlemeyi el ile etkinleştirme

Bir forma el ile denetim eklediğinizde, bu denetimi bir not alanıyla bağlantılı hale getirseniz bile, varsayılan olarak Office Access 2007 uygulaması zengin metin düzenlemesini etkinleştirmez. Buradaki adımlarda bir forma nasıl denetim ekleneceği, denetimin bir not alanına nasıl bağlanacağı ve sonra da zengin metin düzenlemesinin nasıl etkinleştirileceği anlatılmaktadır. Bu adımları tamamlamak için bir Office Access 2007 veritabanı kullanmanız gerekir ve bir tablo da not veri türüne ayarlanmış olmalıdır. Bir tabloya not alanı ekleme konusunda bilgi için bu makalenin önceki bölümlerinde yer alan Tabloda zengin metin düzenlemesini etkinleştirme konusuna bakın.

Denetimi forma ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz formu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinde, Denetimler grubunda, Metin Kutusu'nu tıklatın.

 3. Formunuzun boş bir yerinde, denetimi çizmek için fareyi tıklatıp sürükleyin.

  Varsayılan olarak, Office Access 2007 bir etiket oluşturur ve bu etiketi yeni denetimle ilişkilendirir.

 4. Yeni denetimin metin bölümünü tıklatın, denetimin metin bölümünü sağ tıklatın (etiketi değil) ve Özellikler'i tıklatın.

  Denetimin Özellik Sayfası bölmesi görüntülenir.

Denetimi bir not alanıyla bağlantılı kılmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Denetimi not alanıyla bağlantılı kılma

 1. Yeni denetimin özellik sayfasında, Tümü sekmesini tıklatın.

 2. Denetim Kaynağı özellik kutusunu tıklatın ve listeden not alanınızı seçin.

  Varsayılan olarak liste, formunuzla bağlantılı tablodaki alanları gösterir. Not alanınız başka bir tabloda yer alıyorsa, denetimi bağlamak için şu ifade sözdizimini kullanın: =[tablo adı]![alan adı]. Köşeli ayraçları ve ünlem işaretlerini aynen gösterildiği gibi kullanın. Tablonuzun adını ifadenin ilk bölümüne ve not alanınızın adını ikinci bölüme yazın. Örneğin, "Övgüler" adında not alanı içeren "Notlar" adında bir tablonuz varsa, Denetim Kaynağı özellik kutusuna şu dizeyi girersiniz: =[Notes]![Compliments]

Zengin metin biçimlendirmeyi etkinleştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Zengin metin düzenlemeyi etkinleştirme

 1. Özellik sayfasında, Tümü sekmesi seçiliyken, Metin Biçimi özellik kutusunu bulup seçin ve listeden Zengin Metin öğesini seçin.

 2. Çalışmanızı kaydedin Düğme resmi .

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×