Zaman çizelgelerini ve görev durumunu ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Ekip üyeleri zaman çizelgelerine zamanı kaydetmeden veya görev durumlarını göndermeden önce zaman çizelgelerini, görev durumunu veya her ikisini birden ayarlamanız gerekir.

Zaman çizelgelerini ayarlama

Görev durumunu ayarlama

Mali dönemler oluşturma

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Mali Dönemler'i tıklatın.

 3. Mali Dönemi Yönet bölümünde, önce mali dönem olarak tanımlamak istediğiniz yılı, ardından Tanımla'yı tıklatın.

 4. Mali Dönem başlangıç tarihi tanımlama bölümünde Düğme resmi tarih seçiciyi kullanarak mali yılı üzerinde başlaması gereken tarihi girin.

 5. Mali Yıl Oluşturma Modeli Ayarla bölümünde, mali dönem için bir biçimlendirme yöntemi seçin:

  • 4,5,4 Yöntemi      Bu yöntem, dört haftalık bir mali dönemi takip eden beş haftalık bir mali dönem ve yine bir başka dört haftalık mali dönem ayarlar.

  • 4,4,5 Yöntemi      Bu yöntem dört haftalık mali dönemi takip eden, bir başka dört haftalık mali dönem ve beş haftalık bir mali dönem ayarlar.

  • 5,4,4 Yöntemi      Bu yöntem beş haftalık mali dönemi takip eden dört haftalık mali dönem ve bir diğer dört haftalık mali dönem ayarlar.

  • 13 ay      Bu yöntem, her bir dönemi dört hafta olarak belirler.

  • Standart takvim yılı      Bu yöntem, her bir dönemi 1 Ocak'ta başlayan standart 12 aylık yıla göre belirler.

 6. Dönem Adlandırma Kuralı Tanımla bölümünden, aşağıdakileri girerek dönemler için benzersiz adlar oluşturun:

  • 15 karaktere kadar bir önek.

  • En fazla altı basamaklı bir sıra numarası.

  • Çyrk. #, '08 gibi 15 karaktere kadar bir son ek.

 7. Oluştur ve Kaydet'i tıklatın.

Mali Dönemler sayfasında, mali dönem Mali Ayları Ayarla kılavuzunda gösterilecek tek tek dönemlerle birlikte görüntülenecektir.

Mali Dönem tanımladıktan sonra bunu kılavuzu kullanarak düzenleyebilirsiniz. Bir tarih aralığı için bitiş tarihi, Bitiş tarihi sütununda mali dönem satırında, mali dönem içinde ayarlamak istiyorsanız yazın veya Düğme resmi tarih seçiciyi kullanarak yeni bir tarih seçin. Böylece tüm dönemler kesintisiz aşağıdaki dönemler için tarihleri otomatik olarak ayarlanır.

İpucu: Yaptığınız bir hatadan dolayı mali dönemi yeniden tanımlamak istiyorsanız, önce dönemi seçmeli, ardından sırasıyla Sil'i tıklatarak silmeli veTanımla'yı tıklatarak söz konusu dönemi yeniden tanımlamalısınız.

Sayfanın Başı

Zaman çizelgesi dönemlerini ayarlama

Zaman çizelgesin dönemi oluşturduğunuzda, ekip üyelerinin seçtikleri ve rapor hazırladıkları zaman dönemlerini ayarlamış olursunuz.

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Zaman Çizelgesi Dönemleri'ni tıklatın.

 3. Toplu Dönem Değişkenlerini Tanımla bölümünde oluşturmak istediğiniz dönem sayısını, zaman çizelgesindeki ilk dönemin başlangıç tarihini ve dönemlerin gün cinsinden standart uzunluklarını belirtin.

 4. Toplu Adlandırma Kuralını Tanımla bölümünde ekip üyelerinin kolayca tanımlayabilmeleri amacıyla her bir zaman çizelgesi dönemi için adlandırma kuralı belirtin.

  • Önek yaz kutusuna adlandırma kuralının başlangıcı olarak kullanılacak benzersiz bir önek yazın.

  • Birden fazla dönem oluşturuyorsanız Sonraki Sıra Numarası kutusuna her bir dönemi tanımlamak için kullanılabilen bir sıra numarası yazın.

  • Sonek yaz kutusuna adlandırma kuralının sonunda kullanılacak benzersiz bir sonek yazın.

 5. Dönemleri oluşturmak için önce Toplu Oluştur'u, ardından Kaydet'i tıklatın.

 6. Dönem Oluştur bölümünde dönemleri daha sonra değiştirebilirsiniz.

  • Ek zaman çizelgesi dönemleri eklemek için Önce Ekle veyaSonra Ekle öğesini tıklatın.

  • Bir zaman çizelgesi dönemini yeniden adlandırmak için Dönem Etiketi sütunundaki zaman çizelgesi döneminin adını tıklatın ve ardından yeni adı yazın.

  • Dönemin durumunu değiştirmek için Durum sütununda Açık veya Kapalı'yı tıklatın.

   Not: Yeni zaman çizelgesi dönemlerinin hepsinin durumu Açık olarak ayarlanır. Dönemi, yalnızca bir sunucu yöneticisi kapatabilir. Zaman Çizelgesi Ayarları ve Varsayılanlar sayfasını kullanarak gelecekteki zaman çizelgelerinin gönderilmeleri kısıtlanabilir.

 7. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Zaman çizelgesi satır sınıflandırmalarını tanımlama

Sınıflandırmalar, kuruluşunuzun gerçekleştiği çalışmalar için tanımladığınız kategorilerdir. Örneğin, kuruluşunuz faturalanabilir ve faturalanamaz işler için farklı sınıflandırmalara sahiptir.

Tüm zaman çizelgesi satırları varsayılan olarak Standart (veya varsayılan) satır sınıflandırmasını kullanır.

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Zaman Çizelgesi Sınıflandırmaları'nı tıklatın.

 3. Satır Sınıflandırmasını Düzenle, Gir bölümünde Yeni Sınıflandırma'yı tıklatın.

 4. Kılavuzda, ekip üyeleri için zaman çizelgesi satır sınıflandırmasını tanımlayan bir ad ve açıklama girin.

 5. Varsayılan olarak Durum sütunu Etkin olarak ayarlanır. Sınıflandırmayı bir daha uygulanamayacak şekilde devre dışı bırakmak için durumu Etkin değil olarak ayarlayın. Sınıflandırma, geçmişe ait raporlama amaçları için Project Web Access'te kalır.

Sayfanın Başı

Zaman çizelgesi ayarlarını ve varsayılanları belirleme

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Zaman çizelgesi Ayarları ve Varsayılanlar'ı tıklatın.

 3. Outlook Görüntüsü bölümünde, Microsoft Office Outlook 2007 uygulamasında zamanlanmış, fiili, fazla mesai, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı nasıl görüntülemek istediğinizi belirtin.

 4. Ekip üyelerinin fazla mesai ve faturalanamaz zamanı göndermelerine olanak sağlamak için Project Web Access Görüntüsü bölümünde Zaman çizelgesi standart Fazla Mesai ve Faturalanamayan zaman izleme kullanacak onay kutusunu işaretleyin. Ekip üyeleri zamanlanan çalışmaları için zaman çizelgesi gönderebileceklerdir.

 5. Varsayılan Zaman Çizelgesi Oluşturma Modu bölümümde, varsayılan zaman çizelgesine dahil edilmesi gereken verileri belirtin.

  • Zaman çizelgelerini ekip üyelerinin görev atama bilgileriyle önceden doldurmak için Geçerli görev atamaları'nı seçin.

  • Zaman çizelgelerini ekip üyelerinin geçerli projeleri hakkındaki bilgilerle önceden doldurmak için Geçerli projeler'i seçin.

  • Ekip üyeleri için boş zaman çizelgeleri oluşturmak amacıyla Önceden doldurma yok'u seçin.

 6. Zaman Çizelgesi Kılavuz Sütunu Birimleri bölümünde varsayılan zaman çizelgesi izleme birimlerinin gün mü yoksa hafta mı olduğunu belirtin.

 7. Varsayılan Raporlama Birimleri bölümünde zaman aralıkları içindeki zaman birimlerinin saatlik mi yoksa günlük mü rapor edildiğini belirtin.

  Bir tam çalışma gününün kaç saatten oluştuğunu belirtmek için, Standart zaman çizelgesi gününün saat sayısı kutusuna saatleri yazın.

 8. Saatlik Raporlama Sınırları bölümünde gün içinde rapor edilmesine izin verilen en çok saat sayısının yanı sıra, bir zaman çizelgesinde izin verilen en çok ve en az saat sayısını da belirtin. Ekip üyeleri bu sınırları aşan bir zaman bildirdiğinde, zaman çizelgelerini gönderirken bu çizelgelerde hatalarla karşılaşırlar.

  Maksimum veya minimum saatlik raporlama sınırı belirlemek istemiyorsanız sınırsız saatleri göstermek için 999, minimum saati göstermek için ise 0 yazın. 0 yazılması, raporlama sınırlarını etkili biçimde devre dışı bırakır.

  İpucu: Gün içindeki varsayılan saat sayısını belirtebilirsiniz, bir ekibin rapor hazırlama saat sayısı en fazla 999 olabilir.

 9. Zaman Çizelgesi İlkeleri bölümünde aşağıdakileri belirtin:

  • Ekip üyelerinin gelecekteki dönemler için zamanı kaydetmelerini sağlamak için Gelecek tarihli raporlamaya izin ver'i seçin.

  • Ekip üyelerinin Microsoft Office Project Server 2007 uygulamasında bulunmayan projeler ve görevler için zaman çizelgesi girişleri oluşturmalarına izin vermek için Doğrulanmamış zaman çizelgesi satır öğelerine izin ver onay kutusunu işaretleyin.

   Not: Yalnızca zaman çizelgesi kullanıyorsanız ve proje görevlerini görev durumundan yararlanarak izlemiyorsanız bu onay kutusunu işaretlemelisiniz.

 10. Bir zaman çizelgesinde yapılan tüm değişikliklere ilişkin ayrıntılı bir kayıt oluşturmak için Denetim bölümünde Zaman Çizelgesi Denetimini Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

  İpucu: Günlüğü temizlemek için Günlüğü Temizle'yi tıklatın.

 11. Ekip üyelerinin zaman çizelgelerini gönderdiklerinde bir sonraki onay vereni el ile belirtmelerini önlemek için Onaylama Yolu bölümünde Sabit Onaylama Yolu onay kutusunu tıklatın.

Sayfanın Başı

Görev durumunu ayarlama

 1. Hızlı Başlat'ta Sunucu Ayarları'nı tıklatın.

 2. Sunucu Ayarları sayfasında Görev Ayarları ve Görüntü'yü tıklatın.

 3. İzleme Yöntemi bölümünde ekip üyelerinden proje görevleri üzerindeki ilerlemelerini bildirme biçimini en iyi şekilde temsil eden izleme yöntemini seçin.

  İpucu: Proje yöneticilerinin projeleri için farklı raporlama yöntemleri belirtme seçeneğine sahip olmalarını istiyorsanız, Proje yöneticilerini tüm projeler için yukarıda belirtilen ilerleme durumu raporlama yöntemini kullanmaya zorla onay kutusunu temizleyin. Bununla birlikte, aynı raporlama yönteminin gerekli olması kuruluş çapındaki verileri görüntüleyen raporlarda tutarlılık sağlar.

 4. Kullanıcı Güncelleştirmelerini Koru bölümünde, fiili değerlerin güncelleştirmelerinin nasıl meydana gelmesini istediğinizi belirtin:

  • Proje yöneticisine bir ekip üyesinin görev durumuyla ilgili kısıtlama getirmek için, Güncelleştirmeleri Project Web Access'le sınırla onay kutusunu işaretleyin.

  • Ekip üyelerinden fiili değerleri, öncelikli olarak görev durumuyla zaman çizelgelerini eşitledikten sonra kaydetmelerini istemek için Yalnızca zaman çizelgesine kadar Zaman girişi, kullanıcılar görevleri güncelleştirmek için eşitlemeden yararlanacak onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusu işaretlendiğinde, görev durumuna yalnızca Zaman çizelgesini Al öğesi tıklatılarak girilir. Zaman çizelgesine ait veriler alındıktan sonra görev durumu sayfalarındaki zaman düzenlenemez.

 5. Geçerli Görevleri Tanımla bölümünde, bir görevin varsayılan olarak görüntülenmesi ve ekip üyelerinin listesinde geçerli görev olarak dikkate alınması için tamamlanması gereken zamanlanmış gün sayısını yazın.

 6. Kullanıcıların Görevler sayfasındaki Görev Gantt Görünümü'nü kullanmaları için gerekli olan Activex denetimlerini kullanmalarına izin vermek istiyorsanız Ekip Üyesi Gantt Görünümünü Etkinleştir bölümünde ActiveX Gantt Grafiği görünümünü tüm kullanıcılar için etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Neden Project Web Access'te bazı işlemleri musunuz?

Project Web Access'te oturum açmak için kullandığınız izin ayarlarına bağlı olarak, bazı özellikleri göremeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, sunucu yöneticiniz Project Web Access'i özelleştirmiş ancak Yardım'ı ona uygun olarak özelleştirmemişse, bazı sayfalarda gördükleriniz belgelerdeki bilgilerden farklı olabilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×