Yinelenen bölüm ekleme

Microsoft Office InfoPath form şablonunuza yinelenen bölüm eklerseniz, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form doldururken o bölüme birden çok örnek ekleyebilir.

Bu makalede

Yinelenen bölüm ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Yinelenen bölüm ekleme

Düzen ipuçları

Yinelenen bölüm ne zaman kullanılır

Yinelenen bölüm, diğer denetimleri içeren ve gerektiğince yinelenen bir denetimdir. Şunları yapmak istediğinizde yinelenen bölüm kullanın:

 • Aynı türde verilerin birden çok örneğini toplama. Örneğin, satış raporu form şablonunda, satış ekibinizin satış hedeflerini toplamak için yinelenen bölüm kullanabilirsiniz.

 • Formda değişken miktarda veri görüntüleme. Örneğin, form şablonunuz çalışan kayıtları veritabanıyla bağlantılıysa, kullanıcı InfoPath'in içinden veritabanını sorguladığında eşleşen kayıtları görüntülemek için bir yinelenen bölüm kullanabilirsiniz. Tek bir kayıt döndürülürse, kullanıcı formda tek bir bölüm görür. 10 kayıt döndürülürse kullanıcı 10 bölüm görür.

 • Form şablonunuzda önemli ölçüde yer kaplayan boş yer tutuculardan kaçınma.

Başvuranların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin adlarını ve yaşlarını listeledikleri bir sigorta başvuru formu şablonu düşünün. Bu formun kağıt üzerindeki uyarlamasında, çoğu kişinin bakmakla yükümlü olduğu en çok üç kişi bulunduğu varsayımıyla, üç yer tutucu alan görebilirsiniz. Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı üçten fazla olanların bilgileri varolan alanların altına sığdırması veya formun arka yüzüne yazması istenebilir.

Bu formun InfoPath uyarlamasında, başvuranların istedikleri sayıda kişi ekleyebilmeleri için bir yinelenen bölüm kullanabilirsiniz. Aşağıdaki çizimde bunun formu dolduran kişiye nasıl görüneceği gösterilmektedir.

Repeating section on form

Form şablonunuza yinelenen bölüm eklediğinizde, aslında boş bir kapsayıcı eklemiş olursunuz. Yinelenen bölümün yararlı olması için diğer denetimleri de yinelenen bölümün içine eklemeniz gerekir.

İlgili denetimler

InfoPath, yinelenen bölümlere benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan başka denetimler de içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Yinelenen tablo    Kullanıcıların tabloya birden çok satır ekleyebilmesini istiyorsanız, form şablonunuzda yinelenen bölüm yerine yinelenen tablo kullanmayı deneyin. Örneğin, fatura öğeleri gibi maddeler halinde sıralanmış verileri tablo biçiminde gösterebilirsiniz; bu şekilde kullanıcılar gerektikçe tabloya başka satırlar ekleyebilir. Sonuçta yinelenen bölüm yerine yinelenen tablo kullanmak bir tercih sorunudur. Her iki denetim de aynı türde verilerin birden çok örneğini toplamanızı veya görüntülemenizi sağlar.

Bölüm    Bölümler, ilgili denetimlerden oluşan grupları düzenlemek için kullanılır. Yinelenen bölüm yerine bölüm kullanırsanız, kullanıcılar formlarına başka bölümler ekleyemez.

Yinelenen seçim grubu    Seçim grupları en az iki bölüm içerir. Varsayılan olarak bu bölümlerden biri formda görünür. Kullanıcı bunu başka bir bölümle değiştirmek isteyebilir. Seçim grupları da kullanıcı tarafından forma birden çok kez eklenebilir.

Yinelenen özyinelemeli bölüm    Yinelenen bölüm gibi, yinelenen özyinelemeli bölüm de forma birden çok kez eklenebilir. Kullanıcılar yenilenen bölümün birden çok örneğini eklediklerinde, her yeni bölüm önceki bölümün yanına, birbirini izleyecek şekilde eklenir. Ancak yinelenen özyinelemeli bölüm söz konusu olduğunda, her yeni bölüm varolan bölümün içine eklenir ve iç içe yerleştirilmiş bir dizi bölüm elde edilir. Anahat gibi hiyerarşik bir içerik oluşturmak istediğinizde bu yararlı olacaktır.

İsteğe bağlı bölüm    Form şablonunuza yinelenen bölüm eklerseniz, kullanıcı formu ilk açtığında bu bölüm her zaman formda görünür. Öte yandan, isteğe bağlı bölümler varsayılan olarak gizlidir. Kullanıcılarınız isteğe bağlı bölümü forma eklemeyi seçebilir. Örneğin, bir satın alma siparişi formunda bazı kullanıcılar sipariş etmeyi planladıkları malzemelere açıklama eklemek isteyebilirler. İsteğe bağlı bir bölüm ekleyebilir ve bu isteğe bağlı bölümün içine Notlar olarak etiketlenmiş bir zengin metin kutusu yerleştirebilirsiniz. Kullanıcılar gerek duyarlarsa isteğe bağlı bölümün altındaki açıklayıcı metni tıklatarak isteğe bağlı bölümü ekleyebilirler.

Liste denetimi    Liste denetimleri, en basit yinelenen denetim türüdür ve kullanıcıların madde işaretli, numaralandırılmış veya düz bir listeye gereken sayıda öğe ekleyebilmelerini istiyorsanız kullanışlı olacaktır. Örneğin, bir sorunlar listesinde çok sayıda yapılacak işlem öğesini toplamak için madde işaretli liste denetimini kullanabilirsiniz.

Ana/ayrıntı denetimi    Ana/ayrıntı denetimi birbiriyle ilgili iki denetimden oluşan bir kümedir. Ana denetim genellikle bir yinelenen tablo olur. Ayrıntı denetimi ise yinelenen tablo ya da yinelenen bölüm olabilir. Bir denetimi diğerine bağlamak, böylece ilk denetimde yapılan seçimin ikinci denetimde nelerin görüneceğini saptamasını sağlamak üzere ana/ayrıntı denetimini kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcılar işaretçiyi yinelenen bölüme getirdiklerinde, sol üst köşede üzerinde ok olan mavi bir düğme belirir. Bu, kısayol menüsü düğmesidir. Kullanıcılar bu düğmeyi tıklatarak, yinelenen bölüm eklemek, kaldırmak veya değiştirmek için kullanılan seçenekleri görebilirler.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Sayfanın Başı

Yinelenen bölüm ekleme

Yinelenen bölüm ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde tasarım modu seçilen yinelenen bölüm gösterilmektedir.

Repeating section selected in design mode

Denetimler ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Denetim ilişkili olduğunda, veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya gruba bağlı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçer veya işaretçinizi denetim üzerinde hareket ettirirseniz, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi görüntülenir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grup veya alanı belirtir. Simge, denetimin bu grup veya alana doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa yeşil bir simge belirir. Bağlamada bir yanlışlık varsa, bunun yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonunun veri kaynağı, Veri Kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gösterilen alanlar ve gruplardan oluşur. Yinelenen bölümler, yinelenen alan da bağlı olabilmelerine rağmen, genelde form şablonunun veri kaynağındaki yinelenen grup bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte, form şablonundaki Bakmakla Yükümlü Oldukları yinelenen bölümü, Veri Kaynağı görev bölmesindeki bakmakla yükümlü olduğu yinelenen grubuna bağlıdır. Yinelenen bölümdeki her denetim, yinelenen bölümün grubunun bir parçası olan ilgili alan bağlıdır.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Yeni, boş bir form şablonuna yinelenen bölüm ekleme

Yeni, boş bir form şablonu tasarlarken, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Bu, siz form şablonuna denetimleri ekledikçe InfoPath'in veri kaynağında alanları ve grupları otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu alanlar ve gruplar, Veri Kaynağı görev bölmesinde klasör ve dosya simgeleriyle gösterilir.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimleri ekle altında, Yinelenen Bölüm'ü tıklatın.

 4. Yinelenen bölüme denetim eklemek için istediğiniz denetimleri Denetimler görev bölmesinden form şablonunuzdaki yinelenen bölüme sürükleyin.

  Not : Veri kaynağında, denetime ait alan bölüme ait grubun bir parçası olmadığı sürece, zaten form şablonunda yer alan bir denetimi bölüme taşımamalısınız. Aksi takdirde, denetimin bağlantısı kopabilir.

 5. Denetime etiket eklemek için, denetimin yukarısına metni yazın.

Varolan veri kaynağına dayanan bir form şablonuna yinelenen bölüm ekleme

Form şablonunuzun tasarımında varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyasını, veritabanını veya Web hizmetini temel alırsanız, InfoPath Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları varolan bir veri kaynağından türetir. Bu senaryoda, yinelenen grubu Veri Kaynağı görev bölmesinden form şablonuna sürükleyerek veya aşağıdaki yordamda anlatıldığı gibi Denetimler görev bölmesini kullanıp yinelenen bölüm ekleyerek, yinelenen bölüm ekleyebilirsiniz.

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetim ekle'nin altında Yinelenen Bölüm'ü tıklatın.

 4. Yinelenen Bölüm Bağlama iletişim kutusunda, yinelenen bölüm verilerini depolamak istediğiniz yinelenen grubu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 5. Yinelenen bölüme denetimler ekleyin ve sonra onları veri kaynağındaki uygun alanlara bağlayın.

 6. InfoPath denetimin etiketi olarak ala veya grubun adını kullanır. Gerekirse etiket metnini değiştirin.

  İpucu : Denetim eklemek için Veri Kaynağı görev bölmesini de kullanabilirsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde, yinelenen bölümü bağlamak istediğiniz yinelenen grubu sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünde Yinelenen Bölüm'ü tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Yinelenen bölüme denetimleri eklemeden önce, bu denetimleri nasıl yerleştirmek istediğinizi düşünün. Denetimleri bölümde istediğiniz yere sürükleyerek, serbest bir biçimde ekleyebilirsiniz. Öte yandan, bölümün düzeni üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsanız, yinelenen bölümün içine düzen tablosu ekleyebilir ve sonra da etiketleri ve denetimleri tek tek hücrelere ekleyerek düzgün hizalanmalarını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, form tasarımcısı denetimleri yineleme bölümünün içinde düzenlemek için bir satırlı ve üç sütunlu bir düzen tablosu kullanmıştır.

layout table used to arrange controls in repeating section

Düzen tablolarını kullanmaya ek olarak, aşağıdakilerden birini veya birden fazlasını yapabilirsiniz:

 • Bir kerede birkaç yinelenen bölümün boyutunu değiştirmek için, boyutu değiştirmek istediğiniz yinelenen bölümleri seçin, Biçim menüsünde Özellikler'i tıklatın ve sonra Boyut sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Yinelenen bölümün kenarlığını veya rengini değiştirmek için, form şablonunda bölümü seçin, Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın, Kenarlıklar sekmesini tıklatın ve ardından gerekli ayarlamaları yapın.

 • Yinelenen bölümünüzdeki denetimlerin, içine gerçek metin yazıldığında nasıl görüneceğini görmek için Görünüm menüsünde Örnek Veri'yi tıklatın. Bu, kullanıcı formu doldurduğunda, form şablonunuzu temel alan bir formun nasıl görüneceği konusunda fikir edinmenizi sağlar.

 • Kimi zaman yinelenen bölümdeki denetimlerin içindeki metinle bu denetimlerin solundaki etiketlerin hizası biraz bozuk görünebilir. Bunları hızlı bir şekilde yeniden hizalamak için denetimi çift tıklatın, Boyut sekmesinde Hizala'yı tıklatın ve sonra da Uygula düğmesini tıklatın. Etiket ve denetim, düzen tablosunun farklı hücrelerinde yer alıyorsa, etiketi içeren hücreyi sağ tıklatın, kısayol menüsünde Tablo Özellikleri'ni tıklatın ve sonra da Hücre sekmesindeki Dikey hizalama'nın altında Orta'yı tıklatın.

 • Dikey olarak yinele seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Yani, kullanıcılar yinelenen bölümler ekledikçe, bu bölümler form boyunca aşağı doğru dikey bir düzen içerisinde görünürler. Bunun yerine, yinelenen bölümün yatay olarak genişlemesi yönünde bir seçim yapabilirsiniz. Bu da, tümüyle farklı düzenler oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin, takvimi andıran bir form şablonu oluşturabilirsiniz. Yatay olarak yinele seçeneği tarayıcı uyumlu form şablonlarında desteklenmez.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×