Yeni veritabanı oluşturma

Yeni veritabanı oluşturma

Bu makale Access ürününü başlatma ve Web üzerinde değil de masaüstü makinelerde kullanılacak bir veritabanı oluşturmayla ilgili temel işlemleri içerir. Bu makalede şablon kullanarak masaüstü veritabanı oluşturma ve kendi tablo, form, rapor ve diğer veritabanı nesnelerinizi oluşturularak sıfırdan veritabanı oluşturma açıklanır. Varolan verileri yeni veritabanınıza almak için kullanabileceğiniz bazı teknikler de açıklanır.

Bu makalede

Genel Bakış

Şablon kullanarak veritabanı oluşturma

Şablon kullanmadan veritabanı oluşturma

Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama

Başka bir kaynaktaki verileri içeri aktarma, sona ekleme veya bağlama

Uygulama bölümü ekleme

Mevcut Access veritabanını açma

Genel Bakış

Access'i ilk başlattığınızda veya Access'i kapatmadan bir veritabanını kapatırsanız, Microsoft Office Backstage görünümü görüntülenir.

Backstage görünümü, yeni veritabanı oluşturmak, mevcut veritabanını açmak, önerilen Office.com içeriklerini görüntülemek, başka bir deyişle Access’i kullanarak veritabanı dosyasına veya veritabanının dışında (veritabanının içine karşılık) herhangi bir şey yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktasıdır.

Veritabanı oluşturma

Access'i açtığınızda, Backstage görünümü Yeni sekmesini görüntüler. Yeni sekmesi yeni veritabanı oluşturmak için kullanabileceğiniz birkaç yöntem sağlar:

 • Boş bir veritabanı    İstiyorsanız sıfırdan başlayabilirsiniz. Bu, çok özel tasarım gereksinimleriniz varsa ya da almanız veya tümleştirmeniz gereken veriler varsa kullanışlı bir seçenektir.

 • Access ile yüklenmiş bir şablon    Yeni bir projeye başlıyorsanız ve ileri bir aşamadan başlamak istiyorsanız şablon kullanmayı düşünün. Access varsayılan olarak yüklenen birkaç şablonla birlikte gelir.

 • Office.com şablonu    Access'le verilen şablonlara ek olarak birçok Office.com şablonu bulabilirsiniz. Tarayıcı açmanız bile gerekmez, şablonlara Yeni sekmesinden erişilebilir.

Veritabanına ekleme

Veritabanında çalışırken alan, tablo, veya uygulama bölümleri ekleyebilirsiniz.

Uygulama bölümleri, ilişkili birkaç veritabanını nesnesini tek nesneymiş gibi kullanmanızı sağlayan bir özelliktir. Örneğin uygulama bölümü, bir tablo ile tabloyu temel alan bir formdan oluşabilir. Uygulama bölümünü kullanarak tabloyu ve formu aynı anda ekleyebilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız tüm veritabanı nesnelerini de (sorgu, form, rapor, makro) oluşturabilirsiniz.

Şablon kullanarak veritabanı oluşturma

Access olduğu gibi veya başlangıç noktası olarak kullanabileceğiniz çeşitli şablonlarla birlikte gelir. Şablon, belirli bir görevi yerine getirmek için gereken bütün tabloları, sorguları, formları, makroları ve raporları içeren kullanıma hazır bir veritabanıdır. Örneğin, sorunları izlemek, kişileri yönetmek veya harcamaların kaydını tutmak için kullanabileceğiniz şablonlar vardır. Bazı şablonlar nasıl kullanıldıklarını göstermeye yardımcı olmak için birkaç örnek kayıt içerir.

Bu şablonlardan biri ihtiyaçlarınıza uyuyorsa bunu kullanmak genellikle bir veritabanına başlamanın en hızlı yoludur. Bununla birlikte, başka bir programda Access'e almak istediğiniz veriler varsa, şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturmanın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. Şablonlarda önceden tanımlanmış bir veri yapısı vardır ve varolan verilerinizi şablonun yapısına uyarlamanız çok miktarda çalışma yapmayı gerektirebilir.

 1. Açık bir veritabanınız varsa, Dosya sekmesinde Kapat'a tıklayın. Backstage görünümünde Yeni sekmesi görüntülenir.

 2. Yeni sekmesinde bazıları Access'te yerleşik olan birçok şablon kümesi bulunur. Office.com Web sitesinden ek şablonlar karşıdan yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bu makalede bir sonraki bölüme bakın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.

 4. Access, Dosya Adı kutusunda veritabanınız için bir dosya adı önerir, ancak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Veritabanını dosya adı kutusunun altında görüntülenenden farklı bir klasöre kaydetmek için Düğme görüntüsü simgesine tıklayın, veritabanını kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve ardından Tamam'a tıklayın. İsteğe bağlı olarak, veritabanınızı oluşturup bir SharePoint sitesine bağlayabilirsiniz.

  Not : Her ikisi de SharePoint'i kullansa da, SharePoint sitesine bağlı veritabanı Access Hizmetleri'ni kullanan web veritabanıyla aynı değildir. Masaüstü veritabanını kullanmak için Access'i yüklemeniz gerekir. Web veritabanı bir web tarayıcısıyla kullanılabilir.

 5. Oluştur komutunu tıklatın.

  Access seçtiğiniz şablondan bir veritabanı oluşturur ve sonra veritabanını açar. Birçok şablonda, içine veri girmeye başlayabileceğiniz bir şablon görüntülenir. Şablonunuz örnek veri içeriyorsa, kayıtları silmek için her bir kaydın kayıt seçicisini (kaydın hemen solundaki gölgeli kutu veya çubuk) tıklatın ve sonra aşağıdakileri yapın:

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil Düğme görüntüsü seçeneğine tıklayın.

 6. Veri girmeye başlamak için, formdaki ilk boş hücreye tıklayın ve yazmaya başlayın. Kullanmak isteyebileceğiniz diğer formlara veya raporlara göz atmak için Gezinti Bölmesi’ni kullanabilirsiniz. Bazı şablonlarda, farklı veritabanı nesneleri arasında gezinmenizi sağlayan bir gezinti formu bulunur.

Şablonlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Access masaüstü veritabanı oluşturmak için şablon kullanma.

Sayfanın Başı

Şablon kullanmadan veritabanı oluşturma

Şablon kullanmakla ilgilenmiyorsanız, kendi tablolarınızı, formlarınızı, raporlarınızı ve diğer veritabanı nesnelerinizi oluşturarak bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Genellikle aşağıdakilerden birini veya her ikisini de içerir:

 • Yeni veritabanı oluşturduğunuzda oluşturulan tabloya veri girme, yapıştırma veya alma ve sonra Oluştur sekmesindeki Tablo komutunu kullanarak oluşturduğunuz yeni tablolarla işlemi yineleme.

 • Başka kaynaklardan veri alma ve işlem esnasında yeni tablolar oluşturma.

Boş veritabanı oluşturma

 1. Dosya sekmesinde Yeni'yi ve Boş Veritabanı'nı tıklatın.

 2. Dosya Adı kutusuna bir ad yazın. Varsayılan dosya konumunu değiştirmek için Veritabanınızı yerleştireceğiniz konuma göz atın Düğme görüntüsü (Dosya Adı kutusunun yanında) öğesine tıklayın, yeni konuma gidin ve ardından Tamam’a tıklayın.

 3. Oluştur komutunu tıklatın.

  Access veritabanını Tablo1 adlı boş bir tabloyla oluşturur ve sonra Tablo1'i Veri Sayfası görünümünde açar. İmleç Eklemek için Tıklatın sütunundaki ilk boş hücreye yerleştirilir.

 4. Veri eklemek için yazmaya başlayın veya Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan veri yapıştırın.

Veri Sayfası görünümünde veri girme Excel çalışma sayfasında çalışmaya son derece benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. Tablo yapısı siz verileri girerken oluşturulur. Veri sayfasına yeni bir sütun eklediğinizde, tabloya yeni bir sütun eklenir. Access her alanın veri türünü girdiğiniz verilere göre belirler.

Tablo1'e hemen veri girmek istemiyorsanız, KapatDüğme görüntüsü tıklatın. Tabloda değişiklik yaptıysanız, Access değişiklikleri kaydedip kaydetmediğinizi sorar. Değişikliklerinizi kaydetmek için Evet'i tıklatın, atmak için Hayır'ı tıklatın veya tabloyu açık durumda bırakmak için İptal'i tıklatın.

İpucu :  Access, [yükleme sürücüsü]:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\ konumundaki klasörde bulunan Blank.accdb adlı dosyayı arar. Blank.accdb dosyası varsa, web veritabanları hariç olmak üzere tüm yeni boş veritabanlarının şablonu budur. Bu dosyanın tüm içeriği, tüm yeni boş veritabanları tarafından devralınır. Bu, bölüm numaraları veya şirket bildirimleri ve ilkeleri gibi varsayılan içerikleri dağıtmak için iyi bir yoldur. Blank.accdb dosyasının, yeni boş web veritabanlarının oluşturulmasını etkilemediğini unutmayın.

Önemli : Tablo1'i en az bir kez kaydetmeden kapatırsanız, içine veri girmiş olsanız da Access tabloyu tamamen siler.

Tablo ekleme

Oluştur sekmesindeki Tablolar grubunda bulunan komutları kullanarak varolan bir veritabanına yeni tablolar ekleyebilirsiniz.

access şeridi resmi

Veri Sayfası görünümüyle başlatarak tablo oluşturma    Veri sayfası görünümünde, hemen verileri girin ve Access'in sahne arkasında tablo yapısını oluşturmasına izin verin. Alan adları sayısal olarak (Alan1, Alan2 gibi) atanır ve Access girdiğiniz veri türünü temel alarak her bir alanın veri türünü ayarlar.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın. Düğme görüntüsü

  Access tabloyu oluşturur ve Eklemek için Tıklatın sütunundaki ilk boş hücreyi seçer.

 2. Alanlar sekmesinde, Ekle ve Sil grubunda eklemek istediğiniz alan türünü tıklatın. İstediğiniz türü görmüyorsanız, Diğer AlanlarDüğme görüntüsü tıklatın.

 3. Access sık kullanılan dosya türlerinin listesini görüntüler. Eklemek istediğiniz alan türünü tıklatın; Access ekleme noktasında, veri sayfasına yeni alanı ekler.

  Alanı sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Veri sayfasındaki bir alanı sürüklediğinizde, alanın görüneceği alanın yerleştirileceği konumda dikey bir ekleme çubuğu görüntülenir.

 4. Veri eklemek için, ilk hücreye yazmaya başlayın veya Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı şekilde verileri başka bir kaynaktan yapıştırın.

 5. Sütunu (alanı) yeniden adlandırmak için sütun başlığını çift tıklatın, ardından yeni adı girin.

  Her alana anlamlı bir ad vermeniz gerekir; böylece Alan Listesi bölmesinde gördüğünüzde içeriğini anlayabilirsiniz.

 6. Sütunu taşımak için, başlığına tıklayarak sütunu seçin ve ardından istediğiniz konuma sürükleyin. Ayrıca, birden çok bitişik sütun seçebilir ve bunların hepsini birlikte yeni konuma sürükleyebilirsiniz. Birbirine bitişik birden çok sütunu seçmek için ilk sütunun sütun başlığına tıklayın ve ardından SHIFT tuşunu basılı tutarak son sütunun başlığına tıklayın.

Tasarım görünümüyle başlatarak tablo oluşturma    Tasarım görünümünde, önce tablo yapısını oluşturursunuz. Daha sonra veri girmek için Veri Sayfası görünümüne geçebilir ya da yapıştırma veya alma gibi bazı başka yöntemleri kullanarak veri girebilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda Tablo Tasarımı'na tıklayın. Düğme görüntüsü

 2. Tablonuzdaki her alan için, Alan Adı sütununa bir ad girin, ardından Veri Türü listesinden bir veri türü seçin.

 3. İstiyorsanız, Açıklama sütununa bir açıklama yazabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde imleç söz konusu alana geldiğinde açıklama durum çubuğunda görüntülenir. Açıklama ayrıca, bir form veya raporda Alan Listesi bölmesinden alan sürükleyerek oluşturduğunuz denetimler için ve Form Sihirbazı'nı veya Rapor Sihirbazı'nı kullandığınızda bu alan için oluşturulan denetimler için durum çubuğu metni olarak kullanılır.

 4. Tüm alanlarınızı ekledikten sonra, tabloyu kaydedin:

  • Dosya sekmesinde Kaydet'i tıklatın.

 5. İstediğiniz zaman Veri Sayfası görünümüne geçip boş olan ilk hücreyi tıklatarak verileri yazmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan veri yapıştırabilirsiniz.

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama    Tablonuzu nasıl oluşturduğunuzdan bağımsız olarak, alan özelliklerini incelemek ve ayarlamak iyi bir fikirdir. Bazı özellikler Veri Sayfası görünümünde kullanılabilmekle birlikte, bazı özellikler yalnızca Tasarım görünümünde ayarlanabilir. Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve sonra Tasarım Görünümü'nü tıklatın. Alanın özelliklerini görmek için tasarım kılavuzunda alanı tıklatın. Özellikler tasarım kılavuzunun aşağısında, Alan Özellikleri'nin altında görüntülenir.

Alan özelliğinin açıklamasını görmek için özelliği tıklatıp Alan Özellikleri altındaki özellik listesinin yanındaki kutuda görüntülenen açıklamayı okuyun. Yardım düğmesini tıklatarak da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda yaygın olarak ayarlanan bazı alan özellikleri açıklanmaktadır.

Özellik:

description

Alan Boyutu

Metin alanları için bu özellik alanda depolanabilen en fazla karakter sayısını ayarlar. Üst sınır 255'tir. Sayı alanları için, bu özellik depolanacak sayının türünü (Uzun Tamsayı, Çift vb.) belirler. En etkili veri depolama için veriler için ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz en küçük miktarda alanı ayırmanız önerilir. Daha sonra ihtiyaçlarınız değişirse değeri yükseltebilirsiniz.

Biçim

Bu özellik verilerin nasıl görüntüleneceğini ayarlar. Alanda depolanan gerçek verileri etkilemez. Önceden tanımlanmış bir biçim seçebilir veya özel bir biçim girebilirsiniz.

Giriş Maskesi

Bu alana girilecek tüm veriler için bir desen belirtmek amacıyla bu özelliği kullanın. Bu, tüm verilerin doğru girildiğinden ve gerekli sayıda karakteri içerdiğinden emin olmayı sağlar. Giriş maskesi oluşturma hakkında yardım için özellik kutusunun sağındaki Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

Varsayılan Değer

Her yeni kayıt eklendiğinde bu alanda görüntülenecek varsayılan değeri belirtmek için bu özelliği kullanın. Örneğin, kaydın oluşturulduğu tarihi içermesini istediğiniz bir Tarih/Saat alanınız varsa, varsayılan değer olarak "Date()" (tırnak işaretleri olmadan) girebilirsiniz.

Gerekli

Bu özellik bu alanda bir değer olmasının gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu özelliği Evet olarak ayarlarsanız, bu alana bir değer girilmedikçe Access yeni bir kayıt eklemenize izin vermez.

Sayfanın Başı

Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama

Verileriniz Excel gibi başka bir programda bulunuyorsa, bunları kopyalayarak bir Access tablosuna yapıştırabilirsiniz. Genelde en iyi çalışma şekli, verilerinizin, bir Excel çalışma sayfasında olduğu gibi önceden sütunlara ayrılmış olmasıdır. Verileriniz bir sözcük işlem programındaysa, sekmeler kullanarak veri sütunlarını ayırmak veya verileri kopyalamadan önce bir sözcük işlem programında tabloya dönüştürmek en iyisidir. Verilerinizin düzenlenmesi veya işlenmesi (örneğin, tam adların ad ve soyadı olarak ayrılması) gerekiyorsa ve özellikle Access konusunda yeterli bilginiz yoksa, verileri kopyalamadan önce bunu yapmanız gerekebilir.

Boş bir tabloya veri yapıştırdığınızda, Access, orada bulduğu verinin türüne göre her alanın veri türünü ayarlar. Örneğin, yapıştırılan bir alanda tarih değerlerinden başka bir şey yoksa, Access bu alana Tarih/Saat veri türünü uygular. Yapıştırılan alan yalnızca "evet" ve "hayır" sözcüklerini içeriyorsa, Access bu alana Evet/Hayır veri türünü uygular.

Access alanları, yapıştırılan verilerin ilk satırında neyle karşılaştığına bakarak adlandırır. Yapıştırılan verilerin ilk satırı tür olarak sonraki satırlara benziyorsa, Access ilk satırın verilerin bir parçası olduğunu belirler ve alanlara genel adlar (F1, F2 vb.) atar. Yapıştırılan verilerin ilk satırı tür olarak sonraki satırlara benzemiyorsa, Access ilk satırın alan adlarından oluştuğunu belirler. Access alanları uygun şekilde adlandırır ve ilk satırı verilere eklemez.

Access genel alan adları atarsa, karışıklık olmaması için alanları olabildiğince çabuk yeniden adlandırmanız gerekir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Tabloyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

 2. Veri Sayfası görünümünde, her sütun başlığını çift tıklatın ve sonra her sütun için açıklayıcı bir alan adı yazın.

 3. Tabloyu yeniden kaydedin.

Not : Tasarım görünümüne geçip, alan adlarını burada düzenleyerek de alanları yeniden adlandırabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın. Veri Sayfası görünümüne geri dönmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka bir kaynaktaki verileri alma, sona ekleme veya bağlama

Başka bir programda depolanan verileriniz olabilir ve bu verileri Access'te yeni bir tabloya almak veya mevcut bir tablonun sonuna eklemek isteyebilirsiniz. Verilerini başka programlarda tutan kişilerle çalışıyor ve bağlantı oluşturarak verilerle Access içinde çalışmak istiyor da olabilirsiniz. İki durumda da, Access diğer kaynaklardan verilerle çalışmayı kolaylaştırır. Excel çalışma sayfasından, başka bir Access veritabanından, SharePoint listesinden veya başka çeşitli kaynaklardan veri alabilirsiniz. Kullandığınız işlem kaynağa bağlı olarak biraz değişir, ancak aşağıdaki yordam başlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Access'te, Dış Veri sekmesinde, Al ve Bağla grubunda, alacağınız dosya türüyle ilgili komutu tıklatın.

  Dış Veri sekmesinde Al ve Bağla grubu

  Örneğin, bir Excel çalışma sayfasından veri alacaksanız, Excel'i tıklatın. Gerekli program türünü göremiyorsanız, Tümü'nü tıklatın.

  Not : İçeri Aktar ve Bağlantı Oluştur grubunda doğru biçim türünü bulamıyorsanız, veriyi Access'e aktarmadan önce veriyi ilk oluşturduğunuz programı başlatmanız ve bu programı kullanarak verileri sınırlanmış metin dosyası dosyası gibi yaygın bir dosya biçiminde kaydetmeniz gerekebilir.

 2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, kaynak veri dosyasını bulmak için Gözat öğesini tıklatın veya Dosya Adı kutusuna kaynak veri dosyasının tam yolunu yazın.

 3. Verileri geçerli veritabanında nasıl ve ne zaman depolamak istediğinizi belirtin öğesinin altında istediğiniz seçeneği tıklatın (tüm programlar almanıza olanak tanır, bazıları sona eklemenize veya bağlantı oluşturmanıza izin verir). Alınan verileri kullanan yeni bir tablo oluşturabilir veya (bazı programlarda) verileri varolan bir tablonun sonuna ekleyebilir ya da kaynak programdaki verilere bağlantı içeren bağlantılı bir tablo oluşturabilirsiniz.

 4. Sihirbaz başlarsa, sihirbazın sonraki birkaç sayfasında bulunan yönergeleri izleyin. Sihirbazın son sayfasında, Son'u tıklatın.

  Bir Access veritabanındaki nesneleri alır veya tablolara bağlantı oluşturursanız, Nesneleri Al ya da Tabloları Bağla iletişim kutusu görüntülenir. İstediğiniz öğeleri seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Tam işlem verileri içeri aktarmayı, sona eklemeyi veya bağlamayı seçmenize göre değişir.

 5. Access, henüz tamamladığınız alma işleminin ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu alma işlemini gelecekte de aynı şekilde gerçekleştireceğinizi düşünüyorsanız, Alma adımlarını kaydet 'i tıklatın ve ayrıntıları girin. İleride, Dış Veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda Kaydedilen Almalar Düğme görüntüsü tıklatarak işlemi kolayca yineleyebilirsiniz. İşlemin ayrıntılarını kaydetmek istemezseniz Kapat 'ı tıklatın.

Bir tabloyu almayı seçerseniz, Access verileri yeni bir tabloya alır ve sonra tabloyu Gezinti Bölmesi'nde Tablolar grubunun altında görüntüler. Verileri varolan bir tablonun sonuna eklemeyi seçerseniz, veriler bu tabloya eklenir. Verilere bağlantı oluşturmayı seçerseniz, Access Gezinti Bölmesi'nde Tablolar grubunun altında bağlantılı bir tablo oluşturur.

Sayfanın Başı

Uygulama bölümü ekleme

Varolan veritabanına işlev eklemek için uygulama bölümü kullanabilirsiniz. Uygulama bölümü tek tablo kadar basit olabileceği gibi, tablo ve ilişkili form gibi birçok bağlantılı nesneden de oluşabilir.

Örneğin, Açıklamalar uygulama bölümü Otomatik Sayı kimliği alanı, tarih alanı ve not alanına sahip bir tablodan oluşur. Bunu istediğiniz veritabanına ekleyebilir ve olduğu gibi (ya da çok az özelleştirerek) kullanabilirsiniz.

 1. Uygulama bölümü eklemek istediğiniz veritabanını seçin.

 2. Oluştur sekmesini tıklatın.

 3. Şablonlar grubunda, Uygulama Bölümleri'ni tıklatın. Kullanılabilen tüm bölümlerin listesi açılır.

 4. Eklemek istediğiniz uygulama bölümünü tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan Access veritabanını açma

 1. Dosya sekmesinde 'ı tıklatın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz veritabanına gidin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanını, Access Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen varsayılan modda veya bir yönetim ilkesiyle belirlenen modda açmak için çift tıklatın.

  • Çok kullanıcılı bir ortamda veritabanını sizin ve diğer kullanıcıların okuyup yazabilecekleri şekilde paylaştırılan erişimle açmak için 'ı tıklatın.

  • Veritabanını, görüntüleyebileceğiniz, ancak düzenleme yapamayacağınız salt okunur erişimle açmak için 'ın yanındaki oku ve sonra da Salt Okunur Aç seçeneğini tıklatın. Diğer kullanıcılar veritabanında yine okuma ve yazma yapabilir.

  • Veritabanını, başka hiç kimsenin açamayacağı özel erişimi kullanarak açmak için düğmesinin yanındaki oku ve sonra da Özel Kullanımda Aç seçeneğini tıklatın. Özel erişim için açılmış bir veritabanında, veritabanını açmayı deneyen herkes "dosya zaten kullanımda" iletisiyle karşılaşır.

  • Veritabanını salt okunur erişimle açmak için, düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve Özel Kullanım için Salt Okunur Aç'ı tıklatın. Diğer kullanıcılar veritabanını yine açabilir, ancak kullanımları salt okunur modla sınırlı olur.

Not : Dış dosya biçimindeki (dBASE, Microsoft Exchange veya Excel gibi) bir veri dosyasını doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca Microsoft SQL Server gibi bir ODBC veri kaynağını da doğrudan açabilirsiniz. Access, veri dosyasıyla aynı klasörde otomatik olarak yeni bir Access veritabanı oluşturur ve dış veritabanındaki her tabloya bağlantı ekler.

İpuçları

 • En son açılan veritabanlarından birini açmak için Dosya sekmesinde En Son'u tıklatın, ardından da veritabanının dosya adını tıklatın. Access, veritabanını son açtığınız seçenek ayarlarını kullanarak açar. En son kullanılan dosyalar listesi görüntülenmiyorsa, Dosya sekmesinde Seçenekler'i tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, İstemci Ayarları'nı tıklatın. Görüntü altında, Son Belgeler listesinde görüntülenecek belge sayısını (en fazla 50) girin.

  İki tıklatmalı erişimle (1) Dosya sekmesi, 2) açmak istediğini en son veritabanı) Backstage görünümünün gezinti çubuğunda da en son veritabanlarını gösterebilirsiniz. En Son sekmesinin alt taraflarında Bu sayıda Son Veritabanlarına hızlı bir şekilde erişin onay kutusunu seçip göstermek istediğiniz veritabanı sayısını ayarlayın.

 • Veritabanını Dosya sekmesindeki komutunu kullanarak açıyorsanız, iletişim kutusundaki Son Belgelerim'i tıklatarak daha önce açmış olduğunuz veritabanlarının kısayollarının listesini görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ne yapmak istiyorsunuz?

Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfasını tanıma

Şablon kullanarak veritabanı oluşturma

Şablon kullanmadan veritabanı oluşturma

Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama

Başka bir kaynaktaki verileri alma, sona ekleme veya bağlama

Varolan Access veritabanını açma

Özel bir boş şablon oluşturma

Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfasını tanıma

Access'i ilk başlattığınızda veya Access'i kapatmadan bir veritabanını kapattığınızda, Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfası görüntülenir.

Microsoft Office Access'e Başlarken sayfası

Bu sayfa, yeni veritabanı oluşturabileceğiniz, var olan bir veritabanını açabileceğiniz veya Microsoft Office Online'da tanıtılan içeriği görüntüleyebileceğiniz bir başlangıç noktasıdır.

Şablon kullanarak veritabanı oluşturma

Access, veritabanı oluşturma işlemini hızlandırmak için kullanabileceğiniz çok çeşitli şablonlar sağlar. Şablon, belirli bir görevi yerine getirmek için gereken bütün tabloları, sorguları, formları ve raporları içeren kullanıma hazır bir veritabanıdır. Örneğin, konuları izlemek, kişileri yönetmek veya harcamaların kaydını tutmak için kullanabileceğiniz şablonlar vardır. Bazı şablonlar nasıl kullanıldıklarını göstermeye yardımcı olmak için birkaç örnek kayıt içerir. Şablon veritabanlarını olduğu gibi kullanabilir veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Bu şablonlardan biri ihtiyaçlarınıza uyuyorsa bunu kullanmak genellikle bir veritabanına başlamanın en hızlı yoludur. Bununla birlikte, başka bir programda Access'e almak istediğiniz veriler varsa, şablon kullanmadan bir veritabanı oluşturmanın daha iyi olduğuna karar verebilirsiniz. Şablonlarda önceden tanımlanmış bir veri yapısı vardır ve varolan verilerinizi şablonun yapısına uyarlamanız çok miktarda çalışma yapmayı gerektirebilir.

 1. Açık bir veritabanınız varsa, Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve sonra da Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfasını görüntülemek için Veritabanını Kapat Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

 2. Tanıtılan çeşitli şablonlar Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfasının ortasında görüntülenir ve Şablon Kategorileri bölmesindeki bağlantılara tıkladığınızda daha fazla şablon sağlanır. Office Online Web sitesinden başka şablonlar indirebilirsiniz. Ayrıntılar için bu makalenin bir sonraki bölümüne bakın.

 3. Kullanmak istediğiniz şablona tıklayın.

 4. Access, Dosya Adı kutusunda veritabanınız için bir dosya adı önerir, ancak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Veritabanını dosya adı kutusunun altında görüntülenenden farklı bir klasöre kaydetmek için Düğme görüntüsü simgesine tıklayın, veritabanını kaydetmek istediğiniz klasöre gidin ve ardından Tamam'a tıklayın. İsteğe bağlı olarak, veritabanınızı oluşturup bir SharePoint sitesine bağlayabilirsiniz.

 5. Oluştur (veya Office Online şablonu için İndir) seçeneğine tıklayın.

  Access veritabanı oluşturur veya indirir ve sonra bunu açar. İçine veri girmeye başlayabileceğiniz bir şablon görüntülenir. Şablonunuz örnek veri içeriyorsa, kayıtları silmek için her kaydın kayıt seçicisine (kaydın hemen solundaki gölgeli kutu veya çubuk) tıklayın ve sonra aşağıdakileri yapın:

  Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Sil Düğme görüntüsü seçeneğine tıklayın.

 6. Veri girmeye başlamak için formdaki ilk boş kaydı tıklatın ve yazmaya başlayın. Kullanmak isteyebileceğiniz diğer formlara veya raporlara göz atmak için Gezinti Bölmesi'ni kullanın.

Office Online'dan şablon indirme

Microsoft Office Access ile Çalışmaya Başlarken sayfasında ihtiyacınıza uygun şablon bulamazsanız ve İnternet bağlantınız varsa, daha fazla seçenek için Office Online Web sitesini araştırabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Access'e Başlarken sayfasında, Office Online'da dahası var öğesinin altında, Şablonlar öğesine tıklayın.

  Tarayıcınızın penceresinde Office Online'daki Şablonlar giriş sayfası görüntülenir.

 2. Kullanmak isteyebileceğiniz Access şablonunu bulmak için Office Online gezintisini ve arama araçlarını kullanın; ardından yönergeleri izleyerek şablonu indirin. Şablonu indirdiğinizde, bilgisayarınıza bir veritabanı dosyası indirilir ve Access'in yeni bir örneğinde açılır. Çoğu durumda, şablon bir veri giriş formu açacak şekilde tasarlanmıştır ve böylelikle verileri girmeye hemen başlayabilirsiniz.

Şablonlarla çalışma hakkında daha fazla bilgi için Access 2007 şablonları kılavuzu makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Şablon kullanmadan veritabanı oluşturma

Şablon kullanmakla ilgilenmiyorsanız, kendi tablolarınızı, formlarınızı, raporlarınızı ve diğer veritabanı nesnelerinizi oluşturarak bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Çoğu durumda bu aşağıdakilerden birini veya her ikisini de içerir:

 • Yeni veritabanı oluşturduğunuzda oluşturulan tabloya veri girme, yapıştırma veya alma ve sonra Oluştur sekmesindeki Tablo komutunu kullanarak oluşturduğunuz yeni tablolarla işlemi yineleme.

 • Başka kaynaklardan veri alma ve işlem esnasında yeni tablolar oluşturma.

Boş veritabanı oluşturma
 1. Microsoft Office Access'e Başlarken sayfasında, Yeni Boş Veritabanı'nın altında, Boş Veritabanı'na tıklayın.

  Boş Veritabanı düğmesi

 2. Boş Veritabanı bölmesindeki Dosya Adı kutusuna bir dosya adı yazın. Dosya adı uzantısı sağlamazsanız, Access sizin yerinize uzantıyı ekler. Varsayılan dosya konumunu değiştirmek için Veritabanınızı koyacağınız konuma göz atın Düğme görüntüsü (Dosya Adı kutusunun yanında) seçeneğine tıklayın, yeni konuma gidin ve sonra Tamam'a tıklayın.

 3. Oluştur'a tıklayın.

  Access veritabanını Tablo1 adlı boş bir tabloyla oluşturur ve sonra Tablo1'i Veri Sayfası görünümünde açar. İmleç Yeni Alan Ekle sütunundaki ilk boş hücreye yerleştirilir.

 4. Veri eklemek için yazmaya başlayın veya Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan veri yapıştırın.

Veri Sayfası görünümünde bilgileri girme işlemi, Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasında çalışmaya son derece benzer şekilde tasarlanmıştır. Tablo yapısı siz verileri girerken oluşturulur; tabloya her yeni sütunu eklediğinizde, yeni bir alan tanımlanır. Access her alanın veri türünü, girdiğiniz verilere göre otomatik olarak ayarlar.

Tablo1'e hemen bilgi girmek istemiyorsanız, Kapat'a Düğme görüntüsü tıklayın. Tabloda değişiklik yaptıysanız, Access değişiklikleri tabloya kaydedip kaydetmediğinizi sorar. Değişikliklerinizi kaydetmek için Evet'e tıklayın, atmak için Hayır'a tıklayın veya tabloyu açık durumda bırakmak için İptal'e tıklayın.

Önemli : Tablo1'i en az bir kez kaydetmeden kapatırsanız, içine veri girmiş olsanız da Access tabloyu tamamen siler.

Tablo ekleme

Oluştur sekmesindeki Tablolar grubunda bulunan komutları kullanarak varolan bir veritabanına yeni tablolar ekleyebilirsiniz.

access şeridi resmi

Veri Sayfası görünümüyle başlatarak tablo oluşturma    Veri sayfası görünümünde, hemen verileri girin ve Access'in sahne arkasında tablo yapısını oluşturmasına izin verin. Alan adları sayısal olarak (Alan1, Alan2 gibi) atanır ve Access girdiğiniz veri türünü temel alarak her bir alanın veri türünü ayarlar.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'ya tıklayın. Düğme görüntüsü

  Access tabloyu oluşturur ve Yeni Alan Ekle sütunundaki ilk boş hücreyi seçer.

  Not : Yeni Alan Ekle sütununu görmüyorsanız, Veri Sayfası görünümünde değil Tasarım görünümünde olabilirsiniz. Veri Sayfası görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloya çift tıklayın. Access sizden yeni tabloyu kaydetmenizi ister, ardından Veri Sayfası görünümüne geçer.

 2. Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Yeni Alan Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  Access, sık kullanılan alan türlerinin listesini içeren Alan Şablonları bölmesini görüntüler. Bu alanlardan birini çift tıklar veya veri sayfanıza sürüklerseniz, Access o ada sahip bir alan ekler ve özelliklerini o alan türü için uygun değerlere getirir. Daha sonra isterseniz özellikleri değiştirebilirsiniz. Alanı sürüklerseniz, onu veri sayfasında verilerin bulunduğu yere sürüklemeniz gerekir. Alanın nereye yerleştirileceğini gösteren dikey bir ekleme çubuğu görünür.

 3. Veri eklemek için, ilk hücreye yazmaya başlayın veya Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı şekilde verileri başka bir kaynaktan yapıştırın.

 4. Sütunu (alanı) yeniden adlandırmak için sütun başlığını çift tıklatın, ardından yeni adı girin.

  Her alana anlamlı bir ad vermekte yarar vardır; böylece Alan Listesi bölmesinde gördüğünüzde içeriğini anlayabilirsiniz.

 5. Sütunu taşımak için, başlığına tıklayarak sütunu seçin ve sonra sütunu istediğiniz konuma taşıyın.

  Ayrıca birbirini takip eden birden fazla sütunu seçebilir ve tümünü birden yeni bir konuma taşıyabilirsiniz. Birbirine bitişik birden fazla sütunu seçmek için ilk sütunun sütun başlığını tıklatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarak son sütunun başlığını tıklatın.

Tasarım görünümüyle başlatarak tablo oluşturma    Tasarım görünümünde, önce yeni tablonun yapısını oluşturursunuz. Daha sonra veri girmek için Veri Sayfası görünümüne geçebilir ya da yapıştırma veya alma gibi bazı başka yöntemleri kullanarak veri girebilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda Tablo Tasarımı'na tıklayın. Düğme görüntüsü

 2. Tablonuzdaki her alan için, Alan Adı sütununa bir ad girin, ardından Veri Türü listesinden bir veri türü seçin.

  Not : Alan Adı ve Veri Türü sütunlarını görmüyorsanız, Tasarım görünümünde değil Veri Sayfası görünümünde olabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü Düğme görüntüsü öğesine tıklayın. Access, yeni tablo için bir ad sağlamanızı ister ve ardından Tasarım görünümüne geçer.

 3. İstiyorsanız, Açıklama sütununa bir açıklama yazabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde imleç söz konusu alana geldiğinde açıklama durum çubuğunda görüntülenir. Açıklama ayrıca, bir form veya raporda Alan Listesi bölmesinden alan sürükleyerek oluşturduğunuz denetimler için ve Form Sihirbazı'nı veya Rapor Sihirbazı'nı kullandığınızda bu alan için oluşturulan denetimler için durum çubuğu metni olarak kullanılır.

 4. Tüm alanlarınızı ekledikten sonra, tabloyu kaydedin:

  • Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Kaydet'e tıklayın veya CTRL+S Düğme görüntüsü tuşlarına basın.

 5. İstediğiniz zaman Veri Sayfası görünümüne geçip boş olan ilk hücreyi tıklatarak verileri yazmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı gibi başka bir kaynaktan veri yapıştırabilirsiniz.

Şablon kullanarak tablo oluşturma    Access, sık kullanılan tablo türleri için şablonlar sağlar. Tek bir fare tıklamasıyla, alanları önceden yapılandırılmış ve kullanıma hazır tam bir tablo yapısı oluşturabilirsiniz. Gerekirse, tabloyu gereksinimlerinize uygun hale getirmek için alanlar ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo Şablonları'nı tıklatın ve sonra da listedeki kullanılabilir şablonlardan birini seçin.

 2. Veri eklemek için, ilk hücreye yazmaya başlayın veya Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama bölümünde açıklandığı şekilde verileri başka bir kaynaktan yapıştırın.

  • Sütun silmek için    

   1. Sütun başlığına sağ tıklayın ve ardından Sütun Sil Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  • Yeni sütun eklemek için    

   1. Veri Sayfası sekmesinin Alanlar ve Sütunlar grubunda Yeni Alan Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

   2. Access, sık kullanılan alan türlerinin listesini içeren Alan Şablonları bölmesini görüntüler. Bu alanlardan birini çift tıklar veya veri sayfanıza sürüklerseniz, Access o ada sahip bir alan ekler ve özelliklerini o alan türü için uygun değerlere getirir. Daha sonra isterseniz özellikleri değiştirebilirsiniz. Alanı sürüklerseniz, onu veri sayfasında verilerin bulunduğu yere sürüklemeniz gerekir. Alanın nereye yerleştirileceğini gösteren dikey bir ekleme çubuğu görünür.

 3. Tabloyu kaydedin:

  • Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Kaydet'e tıklayın veya CTRL+S Düğme görüntüsü tuşlarına basın.

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama    Tablonuzu nasıl oluşturduğunuzdan bağımsız olarak, alan özelliklerini incelemek ve ayarlamak iyi bir yöntemdir. Bu yalnızca Tasarım görünümünde yapılabilir. Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve sonra Tasarım Görünümü'ne tıklayın. Alanın özelliklerini görmek için tasarım kılavuzunda alana tıklayın. Özellikler tasarım kılavuzunun aşağısında, Alan Özellikleri'nin altında görüntülenir.

Alan özelliğinin açıklamasını görmek için özelliğe tıklayıp Alan Özellikleri altındaki özellik listesinin yanındaki kutuda görüntülenen açıklamayı okuyun. F1 tuşuna basarak da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda yaygın olarak ayarlanan bazı alan özellikleri açıklanmaktadır.

Özellik:

description

Alan Boyutu

Metin alanları için bu özellik alanda depolanabilen en fazla karakter sayısını ayarlar. Üst sınır 255'tir. Sayı alanları için, bu özellik depolanacak sayının türünü (Uzun Tamsayı, Çift vb.) belirler. En etkili veri depolama için veriler için ihtiyacınız olacağını düşündüğünüz en küçük miktarda alanı ayırmanız önerilir. Daha sonra ihtiyaçlarınız değişirse değeri yükseltebilirsiniz.

Biçim

Bu özellik verilerin nasıl görüntüleneceğini ayarlar. Alanda depolanan gerçek verileri etkilemez. Önceden tanımlanmış bir biçim seçebilir veya özel bir biçim girebilirsiniz.

Giriş Maskesi

Bu alana girilecek tüm veriler için bir desen belirtmek amacıyla bu özelliği kullanın. Bu, tüm verilerin doğru girildiğinden ve gerekli sayıda karakteri içerdiğinden emin olmayı sağlar. Giriş maskesi oluşturma hakkında yardım için özellik kutusunun sağındaki Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

Varsayılan Değer

Her yeni kayıt eklendiğinde bu alanda görüntülenecek varsayılan değeri belirtmek için bu özelliği kullanın. Örneğin, kaydın oluşturulduğu tarihi içermesini istediğiniz bir Tarih/Saat alanınız varsa, varsayılan değer olarak "Date()" (tırnak işaretleri olmadan) girebilirsiniz.

Gerekli

Bu özellik bu alanda bir değer olmasının gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu özelliği Evet olarak ayarlarsanız, bu alana bir değer girilmedikçe Access yeni bir kayıt eklemenize izin vermez.

Sayfanın Başı

Verileri başka bir kaynaktan Access tablosuna kopyalama

Verileriniz Office Excel 2007 gibi başka bir programda bulunuyorsa, bunları kopyalayarak bir Access tablosuna yapıştırabilirsiniz. Genelde en iyi çalışma şekli, verilerinizin, bir Excel çalışma sayfasında olduğu gibi önceden sütunlara ayrılmış olmasıdır. Verileriniz bir sözcük işlem programındaysa, sekmeler kullanarak veri sütunlarını ayırmak veya verileri kopyalamadan önce bir sözcük işlem programında tabloya dönüştürmek en iyisidir. Verilerinizin düzenlenmesi veya işlenmesi (örneğin, tam adların ad ve soyad olarak ayrılması) gerekiyorsa ve özellikle Access konusunda yeterli bilginiz yoksa, verileri kopyalamadan önce bunu yapmanız gerekebilir.

Boş bir tabloya veri yapıştırdığınızda, Access, orada bulduğu verinin türüne göre her alanın veri türünü ayarlar. Örneğin, yapıştırılan bir alanda tarih değerlerinden başka bir şey yoksa, Access bu alana Tarih/Saat veri türünü uygular. Yapıştırılan alan yalnızca "evet" ve "hayır" sözcüklerini içeriyorsa, Access bu alana Evet/Hayır veri türünü uygular.

Access alanları, yapıştırılan verilerin ilk satırında neyle karşılaştığına bakarak adlandırır. Yapıştırılan verilerin ilk satırı tür olarak sonraki satırlara benziyorsa, Access ilk satırın verilerin bir parçası olduğunu belirler ve alanlara genel adlar (F1, F2, vb.) atar. Yapıştırılan verilerin ilk satırı tür olarak sonraki satırlara benzemiyorsa, Access ilk satırın alan adlarından oluştuğunu belirler. Access alanları uygun şekilde adlandırır ve ilk satırı verilere eklemez.

Access genel alan adları atarsa, karışıklık olmaması için alanları olabildiğince çabuk yeniden adlandırmanız gerekir. Aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Tabloyu kaydedin.

  • Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra Kaydet'e tıklayın veya CTRL+S Düğme görüntüsü tuşlarına basın.

 2. Veri Sayfası görünümünde, her sütun başlığını çift tıklatın ve sonra her sütun için geçerli bir alan adı yazın. Verilerin üzerine yazıyormuşsunuz gibi görünebilir, ancak sütun başlığı satırı veri değil, alan adlarını içerir.

 3. Tabloyu yeniden kaydedin.

Not : Tasarım görünümüne geçip, alan adlarını burada düzenleyerek de alanları yeniden adlandırabilirsiniz. Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın ve Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın. Veri Sayfası görünümüne geri dönmek için, Gezinti Bölmesi'nde tabloyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka bir kaynaktaki verileri alma, sona ekleme veya bağlama

Başka bir programda depolanan verileriniz olabilir ve bu verileri Access'te yeni bir tabloya almak veya mevcut bir tablonun sonuna eklemek isteyebilirsiniz. Verilerini başka programlarda tutan kişilerle çalışıyor ve bağlantı oluşturarak verilerle Access içinde çalışmak istiyor da olabilirsiniz. İki durumda da, Access diğer kaynaklardan verilerle çalışmayı kolaylaştırır. Excel çalışma sayfasından, başka bir Access veritabanından, SharePoint listesinden veya başka çeşitli kaynaklardan veri alabilirsiniz. Kullandığınız işlem kaynağa bağlı olarak biraz değişir, ancak aşağıdaki yordam başlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Access'te, Dış Veri sekmesinde, İçeri Aktar grubunda, alacağınız dosya türüyle ilgili komuta tıklayın.

  access şeridi resmi

  Örneğin, bir Excel çalışma sayfasından veri alacaksanız, Excel'i tıklatın. Gerekli program türünü göremiyorsanız, Tümü'nü tıklatın.

  Not : İçeri Aktar grubunda doğru biçim türünü bulamıyorsanız, veriyi Access'e almadan önce, veriyi ilk oluşturduğunuz programı başlatmanız, ardından verileri sınırlanmış metin dosyası gibi yaygın bir dosya biçiminde kaydetmek için bu programı kullanmanız gerekebilir.

 2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, kaynak veri dosyasını bulmak için Gözat öğesini tıklatın veya Dosya Adı kutusuna kaynak veri dosyasının tam yolunu yazın.

 3. Verileri geçerli veritabanında nasıl ve ne zaman depolamak istediğinizi belirtin alanının altında istediğiniz seçeneğe tıklayın (tüm programlar içe aktarmanıza, bazılarıysa sona eklemenize veya bağlantı oluşturmanıza izin verir). Alınan verileri kullanan yeni bir tablo oluşturabilir veya (bazı programlarda) verileri varolan bir tablonun sonuna ekleyebilir ya da kaynak programdaki verilere bağlantı içeren bağlantılı bir tablo oluşturabilirsiniz.

 4. Sihirbaz başlarsa, sihirbazın sonraki birkaç sayfasında bulunan yönergeleri izleyin. Sihirbazın son sayfasında, Son'u tıklatın.

  Bir Access veritabanındaki nesneleri içeri aktarır veya tablolara bağlantı oluşturursanız, Nesneleri İçeri Aktar ya da Tabloları Bağla iletişim kutusu görüntülenir. İstediğiniz öğeleri seçin ve Tamam'a tıklayın.

  Tam işlem verileri içeri aktarmayı, sona eklemeyi veya bağlamayı seçmenize göre değişir.

 5. Access, henüz tamamladığınız alma işleminin ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu içeri aktarma işlemini gelecekte de aynı şekilde gerçekleştireceğinizi düşünüyorsanız, İçeri aktarma adımlarını kaydet'e tıklayın ve ayrıntıları girin. İleride, Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar grubunda Kaydedilen İçeri Aktarmalar'a Düğme görüntüsü tıklayarak işlemi kolayca yineleyebilirsiniz. İşlemin ayrıntılarını kaydetmek istemezseniz Kapat'a tıklayın.

Bir tabloyu almayı seçerseniz, Access verileri yeni bir tabloya alır ve sonra tabloyu Gezinti Bölmesi'nde Tablolar grubunun altında görüntüler. Verileri varolan bir tablonun sonuna eklemeyi seçerseniz, veriler bu tabloya eklenir. Verilere bağlantı oluşturmayı seçerseniz, Access Gezinti Bölmesi'nde Tablolar grubunun altında bağlantılı bir tablo oluşturur.

Sayfanın Başı

Varolan Access veritabanını açma
 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz veritabanına gidin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veritabanını, Access Seçenekleri iletişim kutusunda belirtilen varsayılan modda veya bir yönetim ilkesiyle belirlenen modda açmak için çift tıklatın.

  • Çok kullanıcılı bir ortamda veritabanını sizin ve diğer kullanıcıların okuyup yazabilecekleri şekilde paylaştırılan erişimle açmak için 'a tıklayın.

  • Veritabanını, görüntüleyebileceğiniz, ancak düzenleme yapamayacağınız salt okunur erişimle açmak için 'ın yanındaki oku ve sonra da Salt Okunur Aç seçeneğini tıklatın. Diğer kullanıcılar veritabanında yine okuma ve yazma yapabilir.

  • Veritabanını, başka hiç kimsenin açamayacağı özel erişimle açmak için düğmesinin yanındaki oku ve sonra da Özel Kullanım için Aç seçeneğini tıklatın. Özel erişim için açılmış bir veritabanında, veritabanını açmayı deneyen herkes "dosya zaten kullanımda" iletisiyle karşılaşır.

  • Veritabanını salt okunur erişimle açmak için, düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve Özel Kullanım için Salt Okunur Aç'ı tıklatın. Diğer kullanıcılar veritabanını yine açabilir, ancak kullanımları salt okunur modla sınırlı olur.

Açmak istediğiniz veritabanını bulamazsanız    

 1. iletişim kutusunda Bilgisayarım'a tıklayın veya Konum açılan listesinde Bilgisayarım'a tıklayın.

 2. Sürücü listesinde, veritabanını içeriyor olabileceğini düşündüğünüz sürücüyü sağ tıklatın ve Ara seçeneğini tıklatın.

 3. Arama Sonuçları iletişim kutusuna arama ölçütlerinizi yazın ve ardından veritabanını aramak için Ara'ya tıklayın.

 4. Veritabanı bulunursa açmak için çift tıklayın.

 5. Veritabanının açılması için iletişim kutusunda İptal'e tıklamanız gerekir. Ardından Arama Sonuçları iletişim kutusunu kapatın.

Not : Bir veri dosyasını bir dış dosya biçiminden (dBASE, Paradox, Microsoft Exchange veya Excel gibi) doğrudan açabilirsiniz. Ayrıca Microsoft SQL Server veya Microsoft FoxPro gibi bir ODBC veri kaynağı da doğrudan açabilirsiniz. Access, veri dosyasıyla aynı klasörde otomatik olarak yeni bir Access veritabanı oluşturur ve dış veritabanındaki her tabloya bağlantı ekler.

İpuçları
 • En son açılmış olan veritabanlarından birini açmak için, Microsoft Office Access Uygulamasına Başlarken sayfasındaki Son Kullanılan Veritabanını Aç listesinde o veritabanının dosya adına tıklayın. Access, bir önceki açışınızda geçerli olan seçenek ayarlarıyla veritabanını açar. Son kullanılan dosyalar listesi görüntülenmezse, Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş'e tıklayın. Görüntü'nün altında, Son Belgeler listesinde görüntülenecek belgelerin sayısını (en çok dokuz) girin.

 • Bir veritabanını, Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne tıklayıp, komutunu kullanarak açarsanız, iletişim kutusundaki Son Belgelerim'e tıklayarak, daha önce açmış olduğunuz veritabanlarına kısayolların listesini görebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özel bir boş şablon oluşturma

Yeni, boş bir veritabanı oluştururken, Access verileri girebileceğiniz yeni bir tablo açar ancak veritabanında başka nesne oluşturmaz. Oluşturduğunuz tüm yeni veritabanlarında form, rapor, makro veya ek tablolar gibi başka nesnelerin de olmasını istiyorsanız, söz konusu nesneleri içeren özel bir boş şablon oluşturabilirsiniz. Bundan sonra, oluşturduğunuz bir sonraki yeni veritabanı şablonunuzda bulunan bu nesneleri en baştan içerecektir. Bu nesnelere ek olarak, şablonda verilerle önceden doldurulmuş tablolar bulunabileceği gibi, tüm yeni veritabanlarında yer almasını istediğiniz özel yapılandırma ayarları, veritabanı özellikleri, başvurular veya kod da bulunabilir.

Örneğin, tüm projelerinizde kullanmak istediğiniz bir makro koleksiyonunuz olduğunu varsayalım. Söz konusu makroları içeren bir boş şablon oluşturursanız, Access bu makroları oluşturduğunuz tüm yeni veritabanlarına ekler.

Boş şablonları Office Access 2007 dosya biçiminde, Access 2002-2003 dosya biçiminde veya Access 2000 dosya biçiminde oluşturabilirsiniz. Şablon, Office Access 2007 dosya biçimi için Blank.accdb ve daha önceki dosya biçimleri için Blank.mdb olarak adlandırılmalıdır.

 • Varsayılan dosya biçimi Access 2000 veya Access 2002 - 2003 olarak ayarlandıysa, Access boş şablonun dosya adı olarak Blank.mdb kullanır. Yeni veritabanı, Blank.mdb ile aynı dosya biçiminde oluşturulur. Örneğin, varsayılan dosya biçiminiz Access 2000 olsa bile, Blank.mdb adlı şablon Access 2002-2003 dosya biçimindeyse, oluşturduğunuz tüm yeni veritabanları Access 2002-2003 biçiminde olacaktır.

 • Varsayılan dosya biçiminiz Access 2007 olarak ayarlandıysa, Access boş şablonun dosya adı olarak Blank.accdb kullanır.

Varsayılan dosya biçimini nasıl değiştirebilirim?

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın.

 2. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Popüler öğesini tıklatın.

 3. Veritabanı oluşturma alanındaki Varsayılan dosya biçimi açılan listesinden istediğiniz biçimi seçin.

Boş şablon oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 • Yeni bir veritabanı oluşturun (bunu Blank olarak adlandırabilir veya geçici bir ad kullanabilirsiniz) ve ardından şablona eklenmesini istediğiniz nesneleri içeri aktarın veya oluşturun.

 • Şablonda bulunmasını istediğiniz nesnelerin yer aldığı, var olan bir veritabanının kopyasını alın ve istemediğiniz nesneleri silin.

Şablonda bulunmasını istediğiniz nesneleri tamamladığınızda, bunu belirli bir konuma kaydetmelisiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve sonra da Farklı Kaydet'in üzerine gelin.

 2. Veritabanını başka biçimde kaydet alanında, şablon için istediğiniz dosya biçimine tıklayın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, şu iki şablon klasöründen birine göz atın:

  • Sistem şablon klasörü    Örneğin, C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Kullanıcı şablon klasörü    Örneğin:

   • Windows Vista'da    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • Microsoft Windows Server 2003 veya Microsoft Windows XP'de    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates

    Not : Sistem şablon klasöründeki boş şablon, kullanıcı şablon klasörlerindeki boş şablonları geçersiz kılar.

 4. Dosya adı kutusuna Blank.accdb (veya, önceki bir sürümde şablon oluşturuyorsanız, Blank.mdb) yazın ve ardından Kaydet'e tıklayın.

Yeni şablonunuz artık hazır olduğundan, yeni boş bir veritabanı oluşturduğunuzda, şablondaki nesneler oluşturduğunuz yeni veritabanına varsayılan olarak eklenir. Access, aynı şablon kullanmadan yeni boş veritabanları oluşturduğunuzda yaptığı gibi, Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo açar.

Boş şablonun kullanılmasını durdurmak için, Blank.accdb (veya Access'in önceki sürümleri için Blank.mdb) adlı dosyayı silin veya yeniden adlandırın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×