Yeni OneDrive eşitleme istemcisi sürüm notları

Yeni OneDrive eşitleme istemcisi sürüm notları

En son yeni OneDrive eşitleme istemcisi sürümleriyle ilgili bilgiler için burayı yeniden gözden geçirin. Yalnızca Üretim ve Kuruluş Kademelerine ulaşan derlemelerin sürüm notları eklenmiştir. Insider Kademesi, sürekli artan özellikler içeren güncelleştirmeleri kısa sürede alır.

Burada, OneDrive eşitleme istemcisinin güncelleştirme işlemine göre doğrulama kademelerinin her birindeki en son derleme numaraları verilmiştir.

Insider Kademesi

Üretim Kademesi

Kuruluş Kademesi

Windows

Son kullanıma sunulan derleme

18.025.0204.0003

17.3.7294.0108

17.3.7076.1026

Dağıtım

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108 (29 Mart 2018)

Mac

Son kullanıma sunulan derleme

Kullanılamaz

17.3.7294.0108

17.3.7078.1101

Dağıtım

17.005.0107.0009

17.3.7294.0108 (29 Mart 2018)

Notlar: 

 • Tablodaki bir boşluk, şu anda kademeye hiçbir dağıtım yapılmadığı anlamına gelir.

 • “Kurumsal Kademe”, OneDrive eşitleme istemcisi ayarlarını denetlemek için Grup İlkesi kullanma (OneDrive.exe güncelleştirmesini ikinci sürüm yayımlanana kadar erteleme) bağlantısında “İkinci Dalga” olarak da adlandırılır.

 • OneDrive mühendislik sistemini modernleştirmeye yönelik yapılan son değişiklikler kapsamında, eşitleme istemcisinin derleme sürüm numaralarını güncelleştiriyoruz. Değişiklik Ocak 2018’de Insider kadememize dağıtılacak ve diğer kademelere de yansıtılacak. Sürüm numarası değişiyor olsa da kademelerde hiçbir değişiklik yapılmıyor. Sürüm numaralarının ilk bölümünün karşılaştırması: 17.005 (yeni düzen) > 17.3 (eski düzen).

İndirmeler

Bu derlemelerin her biri hakkındaki güncelleştirme notlarını görmek için platformunuzu seçin ve sürüm numaralarını genişletin:

Windows güncelleştirme notları

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

 • Derleme sürüm biçimi mühendislik sistemimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

 • Kullanıcılar artık Bilgi Hakları Yönetimi'nin (IRM) etkinleştirildiği SharePoint kitaplıklarını eşitleyebilir. Daha fazla bilgi edinin

 • Dosya yerel bir uygulama tarafından kilitlenmişken dosya güncelleştirmesinin indirilmesi tamamlanamazsa kullanıcılar Etkinlik Merkezi'nde bildirimler alır.

 • Kullanıcı bir yönetici değilse yükseltme istenmesini önlemek için hata düzeltmesi.

 • Bazı durumlarda yer paylaşımlarının düzgün yüklenmesini engelleyen sorunu önlemeye yönelik hata düzeltmesi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Geçici klasörün günlüklerle doldurulmasına neden olan hatanın düzeltmesi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Grup ilkesi zorlamasındaki geliştirmeler. Grup ilkesi paketleri (ADM) artık OneDrive yüklemesiyle birlikte sağlanıyor. Daha fazla bilgi edinin.

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sorunlar giderildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Artık bağlam menüsünden dosya paylaşabilirsiniz.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Ana sürüm için küçük bir sorun düzeltildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Etkinlik merkezi daha fazla bilgi gösterecek şekilde güncelleştirildi. Şimdi hem güncelleştirilmiş olan öğelerin kapsayıcı klasörünü hem de bunların yeniden adlandırılıp adlandırılmadığını veya taşınıp taşınmadığını görebilirsiniz.

 • Etkinlik merkeziyle ilgili Erişilebilirlik hataları düzeltildi.

 • Dosyalar veya klasörler için yol uzunluğu üst sınırı artırıldı. Yeni yol üst sınırları hakkında daha fazla makale okuyun.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sorunlar giderildi.

  Not: Bu OneDrive sürümü, üretime dağıtma işlemi bitene kadar indirme için kullanıma sunulmayacaktır.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • OneDrive’ın önceden paketlenmiş yüklemesiyle ilgili küçük bir sorun, Windows Creators Update ile düzeltildi.

  Not: OneDrive’ın bu sürümü indirilemiyor. Yalnızca Windows’un önceden yüklenen sürümlerinin bir parçası olarak indirilebilir.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • OneDrive etkinlik merkezi görme bozukluğu olan kullanıcılar için geliştirildi.

 • 21Vianet tarafından sağlanan Office 365 için destek eklendi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliğiyle ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

 • Uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

 • Yanlışlıkla “OneDrive için güncelleştirme gerekli” hatasının gösterilmesine neden olan sorun düzeltildi.

 • Kullanıcıların Windows Gezgini’nde birden çok OneDrive kısayolu bulunmasına neden olan sorun düzeltildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Kullanıcılarınızı önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden (Groove.exe) ekip siteleri için OneDrive eşitleme istemcisine (OneDrive.exe) geçirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma.

 • SharePoint sitesi veya paylaşılan OneDrive İş klasörü eklerken var olan konumu aynı adla yeniden kullanabilirsiniz.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • SharePoint sitelerini ve paylaşılan OneDrive İş dosyalarını eşitlemeyle ilgili çeşitli sorunlar çözüldü.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Office 365 Almanya desteği eklendi.

 • (Dağıtımda) OneDrive etkinlik merkezi, son etkinlikler hakkında bilgi sağlayacak şekilde güncelleştirildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

 • Nadiren karşılaşılan ve OneDrive’ın bir dosyayı iki kez karşıya yüklemeye çalışmasına yol açan sorun düzeltildi.

 • Kullanıcıları OneDrive kurulumunu yeniden çalıştırmak zorunda bırakan sorun düzeltildi.

Çeşitli hata düzeltmeleri uygulandı.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Windows ve Mac’te aynı derlemeler çalıştırılabilir.

 • Paylaşılan klasörler eşitlenebilir.

 • Salt okunur dosya ve klasörler eşitlenebilir.

Ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri uygulandı.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Kullanıcılar, bir SharePoint sitesinde eşitlemeyi ayarlarken, eşitlenecek klasörleri seçebilir.

Ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri uygulandı.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • SharePoint site kitaplıkları eşitlenebilir.

 • Eşitleme işlemini, bir sitedeki belirli bir klasörden ayarlayabilirsiniz.

 • Eşitleme istemcisi artık, birlikte yazmayı ve doğrudan Office dosyalarından paylaşmayı destekliyor.

 • OneDrive Ayarları’ndan, eşitlenecek klasörleri seçebilirsiniz.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme istemcisinin kilitlenmesine neden olan birkaç regresyon sorunu düzeltildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İndirme performansı iyileştirildi.

 • OneDrive, Dosya Gezgini’nin yer paylaşımlı uzantılarının bozulduğunu algılar ve kullanıcıdan bunu düzeltmesini ister.

 • Daha yeni bir sürüm aşamalı olarak dağıtılmaya başlamış ama henüz size ulaşmamış olsa bile, OneDrive tüm müşterilere sağlanan en son derlemeye güncelleştirmeyi dener.

 • OneDrive’ı güncel tutmanıza yardımcı olmak için yeni bir zamanlanmış görev eklendi.

 • (Dağıtımda) Dosyaları aktarmak için kullanılan bant genişliğini sınırlandıran yeni bir seçenek eklendi.

 • (Dağıtımda) Bant genişliğini otomatik olarak sınırlandıran bir ayar eklendi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • İstemcilerin düzgün oturum açmasını ve kurulmasını engelleyen sorunlar düzeltildi.

 • OneDrive, Windows 10’da DisablePersonalSync ayarıyla başlatıldığında oturum açma iletişim kutusunun görüntülendiği sorun düzeltildi.

 • Çeşitli kilitlenmeler ve hatalar düzeltildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • OneDrive’in yanlış bir şekilde Windows 8.1’de Kişisel Eşitleme’nin devre dışı bırakıldığını algıladığı hata düzeltildi.

 • Bazen Office tarafından açılan dosyaların eşitlemesini durdurmaya neden olan hata düzeltildi.

Çeşitli hata düzeltmeleri.

Özellik güncelleştirmesi: Devralma özelliği artık varsayılan olarak etkinleştiriliyor.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • OneDrive Kurulumu artık hem iş hem de kişisel e-posta adreslerini kabul eder ve buna uygun olarak oturum açmaya yönlendirir. Kayıt defteri anahtarları artık dağıtım için gerekli değildir.

 • Devralma özelliği artık etkinleştiriliyor. Yeni istemciye geçmek isteyen kullanıcıların yalnızca Office’in ve OneDrive’un en son sürümüne güncelleştirmeleri ve aynı hesapla oturum açmaları yeterlidir. Var olan OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma makalesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

 • OneDrive, iş hesaplarının Windows 8.1’de eşitlenmesini artık destekliyor. Eşitlemeyi başlamak için, Windows 8.1’de "OneDrive İş" uygulamasını başlatmanız yeterlidir.

 • Şimdi görev tepsisinde bulutun üzerine geldiğinizde aktarım hızı gösterilir.

Kritik hata düzeltmesi:

 • Kullanıcı oturum açtığında İnternet bağlantısı olmadığını bildiren bir hata aldığı kiracı bulma hatası düzeltildi.

Mac güncelleştirme notları

 • Sağdan sola yazılan dillerde, tamamlanmış İngilizce iletiler yerine tamamlanmamış iletilerin uygulamada gösterilmesi sorununun giderilmesine yönelik hata düzeltmesi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

 • Kullanıcılar, Mac istemcisinde eşitlemeyi duraklatabilir.

 • Derleme sürüm biçimi mühendislik sistemimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleştirildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

 • Tek Başına Mac istemcisi için “Oturum açıldığında aç” ayarında ek güvenilirlik geliştirmeleri.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İstemcinin güvenilirliğini ve performansını geliştirmek için hata düzeltmeleri.

 • Tek Başına Mac istemcisi için “Oturum açıldığında aç” ayarında güvenilirlik geliştirmeleri.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Güvenilirliği geliştirmek için hata düzeltmeleri.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sorunlar giderildi.

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Artık bağlam menüsü üzerinden dosya paylaşabilirsiniz.

 • Ekran görüntülerinizi otomatik olarak OneDrive’a kaydeden yeni bir özellik eklendi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • OneDrive uygulamasına bağlam menüsü eklendi. Bağlam menüsünü açmak için güncelleştirmeden sonra OneDrive Finder Uzantıları’nı etkinleştirip Mac işletim sistemini veya Finder’ı yeniden başlatın.

 • Ayrıca bağlam menüsüne eklenen Paylaş komutu sayesinde Finder’dan dosya ve klasör paylaşabilirsiniz.

 • Etkinlik merkezi daha fazla bilgi gösterecek şekilde güncelleştirildi. Şimdi hem güncelleştirilmiş olan öğelerin kapsayıcı klasörünü hem de bunların yeniden adlandırılıp adlandırılmadığını veya taşınıp taşınmadığını görebilirsiniz.

 • Etkinlik merkeziyle ilgili Erişilebilirlik hataları düzeltildi.

 • Dosyalar veya klasörler için yol uzunluğu üst sınırı artırıldı. Yeni yol üst sınırları hakkında daha fazla makale okuyun.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliği ve uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Mac için OneDrive eşitleme istemcisi şimdi ayrı bir indirme olarak sağlanıyor. Mac için istemciyi ayrı bir indirme olarak yüklemeden veya dağıtmadan önce, Mac App Store sürümünü bilgisayarınızdan kaldırın (daha önce yüklediyseniz).

 • OneDrive artık, kilitlendikten sonra otomatik olarak yeniden başlatılıyor. Ayrıca, yinelenen kilitlenmeleri raporlama seçeneği de eklendi.

 • 21Vianet tarafından sağlanan Office 365 için destek eklendi.

 • (Dağıtımda) bant genişliği kullanımını otomatik olarak sınırlama veya bunun için belirli bir sınır ayarlama özelliğini yeniden etkinleştirdik.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Eşitleme güvenilirliğiyle ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

 • Uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • SharePoint sitesi veya paylaşılan OneDrive İş klasörü eklerken var olan konumu aynı adla yeniden kullanabilirsiniz.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • SharePoint sitelerini ve paylaşılan OneDrive İş dosyalarını eşitlemeyle ilgili çeşitli sorunlar çözüldü.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Office 365 Almanya desteği eklendi.

 • (Dağıtımda) OneDrive etkinlik merkezi, son etkinlikler hakkında bilgi sağlayacak şekilde güncelleştirildi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • Uygulama kararlılığıyla ilgili sık karşılaşılan sorunlar giderildi.

 • Nadiren karşılaşılan ve OneDrive’ın bir dosyayı iki kez karşıya yüklemeye çalışmasına yol açan sorun düzeltildi.

 • Kullanıcıları OneDrive kurulumunu yeniden çalıştırmak zorunda bırakan sorun düzeltildi.

Çeşitli hata düzeltmeleri uygulandı.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Windows ve Mac’te aynı derlemeler çalıştırılabilir.

 • Paylaşılan klasörler eşitlenebilir.

 • Salt okunur dosya ve klasörler eşitlenebilir.

Ek olarak, çeşitli hata düzeltmeleri uygulandı.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • Geliştirilen indirme performansı.

 • Klasörleri Seçin iletişim kutusu şimdi eşitleyebileceğiniz dosyaların veya klasörlerin boyutunu gösterir.

 • Aksanlı karakterler içeren dosya veya klasörler artık yer paylaşımlarında doğru durumu olması gerektiği gibi gösterir.

 • [Dağıtımda] Dosyaları aktarırken kullanılan bant genişliğini sınırlandıran yeni bir seçenek eklendi.

 • [Dağıtımda] Bant genişliğini otomatik olarak sınırlandıran bir ayar eklendi.

Kritik hata düzeltmeleri:

 • İstemcilerin düzgün oturum açmasını ve kurulmasını engelleyen sorunlar düzeltildi.

 • Çeşitli kilitlenmeler ve hatalar düzeltildi.

Kritik hata düzeltmesi: Bu güncelleştirme, bazı ADFS kiracı yapılandırmalarındaki kullanıcıların, ADFS sunucusu HTTP trafiğiyle ilgili bazı güvenlik gereksinimlerini karşılamaması durumunda oturum açamamasına neden olan bir sorunu çözer.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler:

 • İlk çalıştırma deneyimi artık hem iş hem de kişisel e-posta adreslerini kabul eder ve buna uygun olarak oturum açmaya yönlendirir. Dağıtım varsayılan değeri artık gerekli değildir.

 • Şimdi aktarım hızı açılan menüde gösterilir.

Kritik hata düzeltmesi:

 • Kullanıcı oturum açtığında yanlış bir şekilde İnternet bağlantısı olmadığının bildirilmesine neden olan kiracı bulma hatası düzeltildi.

Kullandığınız sürümü denetleme

 1. Bildirim alanındaki mavi OneDrive bulut simgesine tıklayın.

  Görev bölmesindeki mavi OneDrive simgesinin üzerine getirilmiş imleci ve OneDrive - Contoso metnini gösteren ekran görüntüsü.

  (OneDrive simgesini görmek için bildirim alanının yanındaki Gizli simgeleri göster okuna Gizli simgeleri göster düğmesi. tıklamanız gerekebilir. Bildirim alanında simge gösterilmiyorsa, OneDrive çalışmıyor olabilir. Başlat’a tıklayın, arama kutusuna OneDrive yazın ve ardından arama sonuçlarında OneDrive’a tıklayın.)

 2. Etkinlik Merkezi'nde Ayarlar dişlisini seçin.

 3. Hakkında sekmesini seçin ve Microsoft OneDrive Hakkında'nın altındaki sürüm numarasına bakın.

Ek kaynaklar

OneDrive eşitleme istemcisi hakkında ek kaynaklar için:

Başlık

Açıklama

Windows’ta OneDrive eşitleme istemcisiyle dosyaları eşitleme

Windows kullanıcılarının OneDrive eşitleme istemcisini nasıl ayarlayabileceklerini öğrenin.

Hangi OneDrive sürümünü kullanıyorum?

Hangi OneDrive eşitleme istemcisini kullandığınızı nasıl anlayabileceğinizi öğrenin.

Yeni OneDrive eşitleme istemcisini kurumsal ortamda dağıtma

Yöneticilerin, kurumsal ortamlarındaki kullanıcılara Windows için OneDrive eşitleme istemcisini nasıl dağıtabileceğini öğrenin.

Önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden geçiş yapma

Windows kullanıcılarının önceki OneDrive İş eşitleme istemcisinden OneDrive eşitleme istemcisine nasıl geçiş yapabileceklerini öğrenin.

OneDrive eşitleme istemcisi ayarlarını denetlemek için Grup İlkesi kullanma 

Yöneticilerin Grup İlkesi aracılığıyla kullanıcılar için OneDrive eşitleme istemcisini nasıl yönetebileceğini öğrenin.

Mac OS X’te OneDrive eşitleme istemcisiyle dosyaları eşitleme

Mac kullanıcılarının OneDrive eşitleme istemcisini nasıl ayarlayabileceklerini öğrenin.

MacOS üzerinde yeni OneDrive eşitleme istemcisini yapılandırma

Yöneticilerin, Mac OS X bilgisayarlarda OneDrive eşitleme istemcisini yapılandırma seçeneklerini nasıl kullanabileceklerini öğrenin.

Dosya ve klasör eşitlemeye yönelik kısıtlama ve sınırlamalar

Sürüm notlarını, sınırları ve kısıtlamaları (dosya adlarındaki geçersiz karakterler gibi) içeren bilgi bankası makalesi.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×