Yazdırmadan önce sayfalara ince ayar yapmak için Sayfa Düzeni görünümünü kullanma

Çok miktarda veri veya grafik içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfasını yazdırmadan önce, profesyonel görünümlü sonuçlar elde etmek için Sayfa Düzeni görünümünde hızlı şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Normal görünümde olduğu gibi verilerin düzen ve biçimini değiştirebilir ve bunun yanı sıra cetvelleri kullanarak verilerin genişlik ve yüksekliğini ölçebilir, sayfa yönlendirmesini değiştirebilir, sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleyebilir veya değiştirebilir, yazdırma için kenar boşluklarını ayarlayabilir, kılavuz çizgilerini gizleyebilir veya görüntüleyebilir, satır ve sütun başlıklarını gizleyebilir veya görüntüleyebilir ve ölçeklendirme seçenekleri belirtebilirsiniz. Sayfa Düzeni görünümünde çalışmayı tamamladığınızda, Normal görünüme dönebilirsiniz.

Not : Sayfa Düzeni görünümü verilerinizi yazdırmaya hazırlamaya yönelik birçok düzen görevi için vazgeçilmez olsa da, sayfa sonlarını ayarlamak için Sayfa Sonu Önizleme görünümünü ve verilerinizin yazdırıldığında nasıl görüneceğini saptamak için de Baskı Önizleme görünümünü kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasında sayfa sonlarını ekleme, taşıma veya silme ve Yazdırmadan önce çalışma sayfasına önizlemede bakma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sayfa Düzeni görünümünde cetvelleri kullanma

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa yönlendirmesini değiştirme

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa üstbilgileri ve altbilgilerini ekleme veya değiştirme

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa kenar boşluklarını ayarlama

Sayfa Düzeni görünümünde üstbilgileri, altbilgileri ve kenar boşluklarını gizleme veya görüntüleme

Sayfa Düzeni görünümünde kılavuz çizgileri, satır ve sütun başlıklarını gizleme veya görüntüleme

Sayfa Düzeni görünümünde ölçeklendirme seçeneklerini belirleme

Normal görünüme dönme

Sayfa Düzeni görünümünde cetvelleri kullanma

Sayfa Düzeni görünümünde, hücrelerin, aralıkların, nesnelerin ve sayfa kenar boşluklarının ölçülerini hassas şekilde belirleyebilmeniz için Excel yatay ve dikey birer cetvel sunar. Cetveller çalışma sayfası içinde nesneleri konumlamanıza ve doğrudan sayfa kenar boşluklarını görüntülemenize veya düzenlemenize yardımcı olur.

Varsayılan olarak, cetvel, Denetim Masası'nda belirtilen varsayılan birimlerle görüntülenir, ancak birimleri inç, santimetre veya milimetre olarak değiştirebilirsiniz. Cetveller varsayılan olarak görüntülenir, ancak isterseniz kolayca gizleyebilirsiniz.

Ölçü birimlerini değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ne tıklayın.

 4. Gelişmiş kategorisinde, Görüntüle altında, Cetvel Birimleri listesinde kullanmak istediğiniz birimleri seçin.

Cetvelleri gizleme veya görüntüleme

 1. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 2. Görünüm sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, cetvelleri gizlemek için Cetvel onay kutusunu temizleyin, cetvelleri görüntülemek için ise onay kutusunu seçin.

  Excel Şerit Resmi

  İpucu : Cetveller görüntülendiğinde, Sayfa Seçenekleri grubunda Cetveli Görüntüle öğesi vurgulanır.

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda, Yönlendirme'yi tıklatın ve sonra da Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

  Excel Şerit resmi

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa üstbilgileri ve altbilgilerini ekleme veya değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üstbilgi veya altbilgi eklemek için, çalışma sayfasının en başındaki Üstbilgi eklemek için tıklatın öğesini veya çalışma sayfasının en sonundaki Altbilgi eklemek için tıklatın öğesini tıklatın ve sonra soldaki, ortadaki veya sağdaki üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın.

  • Üstbilgi veya altbilgi metnini değiştirmek için, sırasıyla çalışma sayfasının en üstündeki veya en altındaki üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın ve değiştirmek istediğiniz metni seçin.

   İpucu : Üstbilgileri ve altbilgileri Normal görünümde de görüntüleyebilirsiniz. Ekle sekmesinde, Metin grubunda, Üstbilgi ve Altbilgi öğesini tıklatın. Excel Sayfa Düzeni görünümünü görüntüler ve işaretçiyi çalışma sayfasının üstündeki üstbilgi kutusuna konumlandırır.

 4. Yeni üstbilgi veya altbilgi metnini yazın.

  Notlar : 

  • Bölüm kutusunda yeni bir satıra başlamak için ENTER tuşuna basın.

  • Üstbilgi veya altbilginin bir bölümünü silmek için, kısım kutusunda silmek istediğiniz bölümü seçin ve DELETE veya GERİ AL tuşuna basın. Ayrıca, metni tıklatıp GERİ AL tuşuna basarak baştaki karakterleri de silebilirsiniz.

  • Üst bilgi veya alt bilgi metnine tek bir VE işareti (&) eklemek için iki VE işareti kullanın. Örneğin, üst bilgiye "Yükleniciler & Hizmetler" eklemek için, Yükleniciler ve && Hizmetler yazın.

  • Üstbilgi veya altbilgiyi kapatmak için, çalışma sayfasında herhangi bir yeri tıklatın veya ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa kenar boşluklarını ayarlama

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda, Kenar Boşluğu'nu tıklatın ve sonra da Normal, Dar veya Geniş'i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

  Diğer seçenekler için, Özel Kenar Boşlukları'nı tıklatın ve ardından Kenar boşlukları sekmesinde istediğiniz kenar boşluğu boyutlarını belirtin.

 4. Kenar boşluklarını fareyi kullanarak değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt kenar boşluğunu değiştirmek için, cetvelde kenar boşluğu bölümünün üst veya alt kenarlığını tıklatın. Dikey, çift başlı bir ok görüntülendiğinde kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.

  • Sağ veya sol kenar boşluklarını değiştirmek için, cetvelde kenar boşluğu bölümünün sağ veya sol kenarlığını tıklatın. Yatay, çift başlı bir ok görüntülendiğinde kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.

   Kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürüklerken bir Ekran İpucu kenar boşluğunu görüntüler.

Sayfa kenar boşluklarını değiştirdiğinizde üstbilgi ve altbilgi kenar boşlukları otomatik olarak ayarlanır. Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarını fareyle de değiştirebilirsiniz. Sırasıyla sayfanın en üstünde veya en altında yer alan üstbilgi veya altbilgi alanının içini tıklatın ve çift başlı ok görünene kadar cetveli tıklatın. Kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde üstbilgileri, altbilgileri ve kenar boşluklarını gizleme veya görüntüleme

Üstbilgiler, altbilgiler ve kenar boşlukları varsayılan olarak Sayfa Düzeni görünümünde gösterilir. Daha fazla çalışma alanına gerek duyduğunuzda bunları gizlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Hücrelerin çevresindeki beyaz boşlukları gizlemek veya göstermek için çalışma sayfasının herhangi bir kenarlığının kıyısını tıklatın.

  Hücrelerin etrafındaki beyaz alanı gizlemek veya göstermek için sayfaların arasında da tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde kılavuz çizgileri, satır ve sütun başlıklarını gizleme veya görüntüleme

Kılavuz çizgileri, satır ve sütun başlıkları Sayfa Düzeni görünümünde varsayılan olarak görüntülenir, ancak bunlar otomatik olarak yazdırılmaz.

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapın:

  • Kılavuz çizgileri gizlemek veya göstermek için, Kılavuz çizgileri öğesinin altında Görünüm onay kutusunu temizleyin veya seçin.

  • Kılavuz çizgileri yazdırmak için, Kılavuz çizgileri altında, Yazdır onay kutusunu seçin.

  • Satır ve sütun başlıklarını gizlemek veya göstermek için, Başlıklar'ın altında Görünüm onay kutusunu temizleyin veya seçin.

   Excel Şerit Resmi

  • Satır ve sütun başlıklarını yazdırmak için, Başlıklar öğesinin altında, Yazdır onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde ölçeklendirme seçeneklerini belirleme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 2. Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Sayfa Düzeni Görünümü'ne tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni Görünümü Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

 3. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfaya sığdır grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mümkün olduğunca çok sayfa sığdırmak üzere yazdırılan çalışma sayfasının genişliğini daraltmak için, Genişlik kutusunda istediğiniz sayfa sayısını seçin.

  • Mümkün olduğunca çok sayfa sığdırmak üzere yazdırılan çalışma sayfasının yüksekliğini azaltmak için, Yükseklik listesinde istediğiniz sayfa sayısını tıklatın.

  • Yazdırılan çalışma sayfasını gerçek boyutunun belirli bir yüzdesi kadar küçültmek veya büyütmek için Ölçek kutusunda istediğiniz yüzdeyi seçin.

   Excel Şerit Resmi

   Not : Yazdırılan çalışma sayfasını gerçek boyutunun belirli bir yüzde oranında ölçeklendirmek için, en fazla genişlik ve yükseklik Otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Sayfanın Başı

Normal görünüme dönme

 • Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Normal'e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

  Durum çubuğundaki Normal Düğme resmi düğmesine de tıklayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×