Yazdırma için en iyi duruma getirilmiş bir görünüm tasarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz Microsoft Office InfoPath form şablonları InfoPath'in kendisinde veya bir Web tarayıcısı kullanarak çevrimiçi açılmak ve doldurulmak üzere tasarlanır. Ancak kullanıcılar, kişisel kayıtları için veya arşivleme amacıyla, tamamlanmış formun bir kopyasını yazdırabilir. Bu sebeple, form şablonunun yazdırıldığında kabul edilebilir bir görünüm sergileyeceğini doğrulamak iyi bir fikirdir. Örneğin, form şablonunuzdaki denetimlerin yazdırılan sayfanın kenar boşluklarına sığdığından ve form şablonu üzerinde okunabilir olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz

Ek olarak, özellikle yazdırma amaçlı tasarlanan form şablonunun özel bir sürümünü  — yazdırma görünümü olarak adlandırılır — oluşturmak için Görünümler görev bölmesini kullanabilirsiniz.

Bu makale form şablonunuz için yazdırma görünümünü nasıl tasarlayacağınızı ve yazdırması kolay form şablonları oluşturmanın diğer tekniklerini açıklar.

Bu makalede

Form ve form şablonu yazdırma arasındaki fark

Yazdırma görünümlerine giriş

Varolan bir görünümü temel alan bir yazdırma görünümü tasarlama

Özellikle Word için yazdırma görünümü tasarlama

Form ve form şablonu yazdırma arasındaki fark

Denetimlerin ve diğer nesnelerin yazdırılan sayfada nasıl görüneceğiyle ilgili genel fikir edinmek veya altbilgi veya üstbilgi gibi yazdırma ayarlarını doğrulamak için form şablonunu yazdırabilirsiniz. tasarım modu bir form şablonu yazdırdığınızda, yazdırılmış form şablonunda bir kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form yazdırırken gerçekte görünmeyen düğmeler gibi belirli öğeler görebilirsiniz

Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir formu yazdırdıklarında, InfoPath form üzerinde ayarlamalar yapar veya yazdırıldığında anlam ifade etmeyecek öğeleri siler. Örneğin, yinelenen tabloların altında varsayılan olarak görünen Öğe Ekle yönerge metni yazdırılmış formda görünmez. Düğme denetimleri, liste kutu girişleri veya kaydırma okları yazdırıldığında anlamını yitireceğinden görünmez.

Sayfanın Başı

Yazdırma görünümlerine giriş

Form şablonları form verilerini elektronik biçimde toplamak üzere tasarlanmış olmasına rağmen, bir formun özellikle yazdırma amacıyla tasarlanmış bir görünümün yazdırma görünümünü oluşturabilirsiniz. Bu, kullanıcıların formu belirli bir düzen kullanarak yazdırmasını veya formun yalnızca belirli bölümlerini yazdırmasını istediğinizde yararlıdır.

Form şablonunuz birden fazla görünüm içeriyorsa, her görünüm için yazdırma görünümü oluşturabilirsiniz. Veya form şablonunuzdaki tüm görünümlere uygulanacak tek bir yazdırma görünümü belirleyebilirsiniz. Örneğin, formun şablonunuzda tamamen farklı üç görünüm varsa, bu görünümlerin her birinden önemli bilgileri tek bir sayfada özetleyen yazdırma görünümü oluşturabilirsiniz.

Bir yazdırma görünümü oluşturup onu varolan bir görünümle ilişkilendirmek için Görünümler görev bölmesindeki Bu Görünümün Yazdırma Sürümünü Oluştur bağlantısını kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı tıklattığınızda, InfoPath aşağıdakileri yapar:

 • Yazdırma Sürümü adı diye adlandırılan boş, yeni bir görünüm oluşturur; buradaki adı öğesi yazdırma görünümünü temel alan görünümün adıdır.

 • Baskı görünümünü temel aldığı görünümle ilişkilendirir. Bu ilişkilendirmeYazdırma Ayarları sekmesindeki Görünüm Özellikleri iletişim kutusunda kaydedilir. Örneğin, form şablonunuzdaki Onay görünümünü temel alan bir yazdırma görünümü oluşturduğunuzu varsayalım. Kullanıcılar Onay görünümündeki Yazdır düğmesini tıklattığında, InfoPath Sürüm Onayını Yazdır görünümünde görünenlerin hepsini yazdırır.

Yazdırma görünümünü oluşturduktan sonra, formun yazdırıldığında görünmesini istediğiniz biçimde tasarlayabilirsiniz. Bu işlem, genellikle denetimlerin form şablonundaki diğer görünümlerden kopyalanıp yazdırma görünümüne kopyalanmasından oluşur. Gerekliyse, yazdırma görünümündeki diğer denetimlerin yerine belirli denetimler kullanabilirsiniz. Örneğin, varsayılan olarak liste kutusu girişlerini saklayan açılan bir liste kutusunu varsayılan olarak girişleri gösteren standart bir liste kutusuyla değiştirebilirsiniz.Bunu yaptığınızda, tüm girişler yazdırılan formda gösterilir. Ayrıca, yazdırma görünümü için Görünüm Özellikleri iletişim kutusundan üstbilgi, altbilgi, sayfa kenarlıkları gibi özel yazdırma seçeneklerini belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Varolan bir görünümü temel alan bir yazdırma görünümü tasarlama

Varsayılan olarak kullanıcı onunla ilişkilendirilmiş belirli bir yazdırma görünümü olmayan formu yazdırdığında,kullanıcının bilgisayarında o anda görüntülenen görünüm yazdırılır. Bir yazdırma görünümü oluşturursanız, InfoPath mevcut görünüm yerine o görünümü yazdırır. Varolan herhangi bir görünümü yazdırma görünümü olarak belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam mevcut görünümü yazdırma görünümün temeli olarak nasıl kullanacağınızı açıklar.

 1. Görünüm menüsünde Görünümleri Yönet'i tıklatın.

 2. Görünümler görev bölmesindeki Bir görünüm seç listesinden, yazdırma görünümü oluşturmak istediğiniz görünümü tıklatın.

 3. Eylemler altından, Bu Görünümün Yazdırma Sürümünü Oluştur'u tıklatın.

 4. Yazdırma Sürümü Oluştur iletişim kutusunda, yazdırma görünümü için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Görevler görev bölmesinde, yazdırma görünümünü çift tıklatın.

 6. Görünüm Özellikleri iletişim kutusunda, Yazdırma Ayarları ve Sayfa Yapısı sekmelerinde istediğiniz seçenekleri seçin, ardından Tamam'ı tıklatın. Örneğin yazdırma görünümü için varsayılan kenar boşlukları ayarlarını belirleyebilir veya üstbilgi ya da altbilgi ekleyebilirsiniz

 7. Orijinal görünüme geçmek için, Görünümler görev bölmesinde, Bir görünüm seç listesindeki görünümün adını tıklatın.

 8. Görünümdeki her şeyi seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

 9. Seçimi Panoya kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın

 10. Yazdırma görünümüne geçmek için, Görünümler görev bölmesinde, Bir görünüm seç listesindeki görünümün adını tıklatın.

 11. Orijinal görünümdeki seçimi yeni görünüme yapıştırmak için CTRL+V tuşlarına basın

 12. İhtiyacınız olmayan denetimleri veya düzen öğelerini silin veya ek denetimler ekleyin.

  İpucu : Denetimler ve diğer tasarlama öğelerinin yazdırılacak sayfaya sığıp sığmayacağını kolayca anlamak için Görünüm menüsünde Sayfa Genişliği Kılavuzu'nu tıklatarak form şablonunun sağ tarafında bulunan sayfa genişlik kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz. Sayfa genişlik kılavuzu form şablonunda dikey kesikli bir çizgi olarak görünür. Bu çizgiler, bilgisayarınızda ayarlı varsayılan yazıcınıza bağlı olarak yazdırılan sayfanın sağ kenar boşluğunun nerede olduğunu gösterir

 13. Yazdırma görünümüne sayfa sonları eklemek için yeni sayfanın başlamasını istediğiniz yere tıklatın, ardından Ekle menüsünde, Sayfa Sonu'nu tıklatın.

  Not : Sayfa sonu form şablonunda kesikli yatay çizgi olarak görünür. Form şablonunuzu Önizleme varsa, bu kesikli görmezsiniz çizgi veya başka bir sayfa sonu. Sayfa sonunu form şablonunuzu temel alan formlar nasıl etkileyeceğini görmek için Standart araç çubuğunda Düğme resmi Baskı Önizleme' yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Özellikle Word için yazdırma görünümü tasarlama

XML teknolojileri anlayacağı bir Gelişmiş form tasarımcısı başladıysanız, form verilerini doğrudan Word'den yazdıran bir Microsoft Office Word tabanlı yazdırma görünümü oluşturmak için Yazdırma Görünümü Ekle Word Sihirbazı için kullanabilirsiniz. Word'de kullanılabilir yazdırma özelliklerini aralığının yararlanmanıza olanak sağlar. Bunu yapmak için form şablonunuzdaki verileri Word'den yazdırmaya uygun olan bir biçimine dönüştüren varolan XSL Transformation (XSLT) dosyasına erişimi olmalıdır. Bir kullanıcı Word tabanlı yazdırma görünümü içeren bir form yazdırıldığında formdaki veriler doğrudan Word içinde yazdırır. Microsoft Office Word 2003 veya Microsoft Office Word 2007kullanarak XSLT dosyanın oluşturulması gerekir.

Not : XSLT dosyası oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Office InfoPath 2003 Yazılım Geliştirme Seti (SDK) başvurun. SDK InfoPath InfoPath form verilerini yazdırmak için Word 2003 veya Word 2007 kullanmanıza olanak tanıyan Word Sihirbazı adlı bir aracı içerir. InfoPath 2003 SDK bulmak için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

 1. Görünüm menüsünde Görünümleri Yönet'i tıklatın.

 2. Görünümler görev bölmesinde Eylemler'in altından, Word için Yazdırma Görünümü Ekle'yi tıklatın.

 3. Word tabanlı yazdırma görünümünde kullanmak istediğiniz XSLT dosyasını belirtmek üzere Word için Yazdırma Görünümü Ekle Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

 4. Görünümler görev bölmesindeki Görünüm seç listesinden, Word tabanlı yazdırma görünümünü atamak istediğiniz görünümü tıklatın ve Görünüm Özellikleri'ni tıklatın.

 5. Yazdırma Ayarları sekmesini tıklatın.

 6. Bu görünümü yazdırırken varolan görünüm seç listesinden, Word tabanlı yazdırma görünümünü tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×