Yazarken otomatik biçimlendirmeyi kullanma

Bazı otomatik biçimlendirme seçenekleri belirtildiğinde, 2007 Microsoft Office sistemi programları, yazılan tireyi ( - ) otomatik olarak uzun çizgiyle ( – ) değiştirmek gibi bazı metin türlerini siz yazdıkça otomatik olarak biçimlendirebilir. İstediğiniz otomatik biçimlendirmeyi denetlemek için Yazarken Otomatik Biçimlendir seçeneklerini kullanın. Kullanılabilen Yazarken Otomatik Biçimlendir seçenekleri, kullandığınız programa bağlıdır.

Hangi 2007 Microsoft Office sistemi programını kullanıyorsunuz?

Word

Outlook

PowerPoint

Excel

Publisher

Visio

Notlar   

 • Otomatik Düzeltme seçenekleri, otomatik metin ekleme ve programa özgü diğer biçimlendirme seçenekleri hakkında bilgi için, Ayrıca Bkz listesindeki bağlantılara bakın.

 • Yazarken Otomatik Biçimlendir seçenekleri, program içinde tüm dosyalar için geçerli olan genel seçeneklerdir.

 • Yazarken Otomatik Biçimlendir seçenekleri şu 2007 Microsoft Office sistemi programlarında önceden yazılmış olan metinlere uygulanamaz: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher ve Visio.

 • Programda tüm otomatik biçimlendirmeyi devre dışı bırakmak için, bu programın Yazarken Otomatik Biçimlendir seçeneklerinin her birini temizlemeniz gerekir.

Word

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklatın ve sonra Word Seçenekleri'ni tıklatın.

  Word Seçenekleri düğmesi nerede?

  Word Seçenekleri düğmesi, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklattığınızda açılan menünün alt kısmındadır.Word'ün Microsoft Office iletişim kutusu

 2. Yazım'ı tıklatın.

 3. Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 5. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  Yazarken değiştir

  • "Düz tırnakları" “akıllı tırnaklar” ile      Düz çift tırnak işaretlerini ( " " ) ve düz tek tırnak işaretlerini ( ' ) kıvrımlı açma ve kapatma çift tırnak işaretleriyle (Alıştırma resmi) ve kıvrımlı tek tırnak işaretleriyle (Şerit Simge Durumuna Küçült/Ekranı Kapla düğmesi) değiştirir.

  • Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile      Yazılan kesirleri (1/2) tek karakterlik kesir simgesiyle (½) değiştirir.

   Not   Bu seçenek yazılan kesirlerden yalnızca 1/4, 1/2 ve 3/4'ü değiştirir. Sık kullanılan diğer kesirler simge olarak sağlanmıştır. Simge ekleme hakkında bilgi için bkz: Simge ya da özel karakter ekleme.

  • *Kalın* ve _italikleri_, gerçek biçimlendirme ile      Yıldız işaretleri (*) arasına yazılan metne kalın yazı tipi uygular; alt çizgiler (_) arasında yazılan metne italik yazı tipi uygular. Örneğin, *bilgisayar* yazımı bilgisayar'a ve _bilgisayar_ yazımı bilgisayar'a dönüştürülür.

  • Internet ve ağ yolları köprü ile      Yazılan Internet adreslerini, ağ yollarını ve e-posta adreslerini köprülerle değiştirir.

  • Sıra Sayılarını (1.), üst simge ile      Öğenin dizideki göreli konumunu gösteren sıra sayılarını (örneğin. 1., 2. veya 3.) üst simgelerle (üst simge olarak yazılmış 1.) değiştirir.

  • Kısa çizgileri (--) uzun çizgi (—) ile      Çift tireyi (--) uzun çizgiyle (—) değiştirir; önünde ve arkasında birer boşluk bulunan tek tireyi ( - ) çizgiyle (–) değiştirir.

   Yazarken uygula

  • Otomatik madde işaretli listeler      Metin satırının başında *, - veya > karakteri ve ardından bir boşluk veya sekme varsa, madde işaretli liste oluşturur.

   Not   Madde işaretli listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Kenarlık çizgileri      Yeni bir satıra ~, #, *, -, _ veya = karakterlerini üç kez arka arkaya yazıp ENTER tuşuna bastığınızda bir çizgi çizer. Örneğin, yeni satıra ~~~ yazılıp ENTER tuşuna basıldığında, sayfa boyunca dalgalı bir çizgi çizilir.

  • Yerleşik Başlık stilleri      ENTER tuşuna iki kez bastığınızda beş veya daha az sözcükten oluşan ve sonunda noktalama işareti bulunmayan paragraflara başlık stilleri uygular. Başlık 1 için yeni bir satıra yazın; Başlık 2 için yeni satırdan önce tek bir sekme ekleyin; Başlık 3 için yeni satırdan önce iki sekme ekleyin.

   Not   Başlık stillerinin otomatik olarak uygulanması için önceki paragraftan sonra iki kez ENTER tuşuna basmanız gerekir.

  • Otomatik numaralandırılmış listeler      Metin satırının başına bir sayı yazılır ve arkasına nokta veya sekme eklenirse, numaralandırılmış liste oluşturur.

   Not   Numaralandırılmış listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Tablolar      Metin satırının başına artı işaretleri (+) ve tirelerden (-) oluşan bir dizi ekleyip ENTER tuşuna bastığınızda tek satırlık bir tablo oluşturur. Diziye artış işaretiyle başlayıp artı işaretiyle bitirmelisiniz. Örneğin, +---+---+------+ üç sütunu olan tek satırlık bir tablo oluşturur. Sütun genişliği, artı işaretleri arasında yazdığınız tirelerin sayısına eşittir. Tablonun herhangi bir yerine satır eklemek için, imleci yeni satırı eklemek istediğiniz konumdaki satırın sonuna getirin ve ENTER tuşuna basın.

   Yazarken otomatik olarak

  • Listenin başlangıç öğesini, bir önceki gibi biçimlendir      Liste öğesinin en başındaki metni, bir önceki liste öğesinin başındaki metinle aynı biçimlendirir. Başlangıç biçimlendirmesi liste öğesinin ilk noktalama işaretine kadar yinelenir. Bu noktalama işareti normalde bir nokta, virgül, tire, uzun çizgi, soru işareti, ünlem işareti veya benzeri bir karakter olur.

   Not   Yalnızca başlangıç metninin tamamına uygulanan biçimlendirme bir sonraki liste öğesinde yinelenir. Başlangıç metninin bir bölümüne uygulanan biçimlendirme, izleyen liste öğelerinin başlangıç metninde yinelenmez.

  • Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarla      Paragrafın ilk satırını girintili yazmak için imleci ilk satırın önüne getirin ve sonra SEKME tuşuna basın. Paragrafın tamamını girintili yazmak için imleci paragrafın herhangi bir satırının (ilk satır dışında) önüne getirin ve sonra SEKME tuşuna basın. Girintiyi kaldırmak için, imleci paragrafın ilk satırının önüne getirin ve sonra GERİ AL tuşuna basın.

  • Stiller biçimlendirmenize göre tanımlansın      El ile biçimlendirilen metin yerleşik bir stille aynı biçimlendirmeye sahipse, yerleşik stili uygular.

   Not   Bu özelliği etkinleştirmek için Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu temizlemelisiniz. Word Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın ve Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu temizleyin.

Not   Word'de önceden yazılmış olan metne otomatik biçimlendirme uygulamak için Otomatik Biçim sekmesini kullanın. Otomatik Biçim özelliğini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Otomatik Biçim Özelliği nerede?

Sayfanın Başı

Outlook

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın.

 2. Posta Biçimi sekmesini, sonra da Düzenleyici Seçenekleri'ni tıklatın.

 3. Yazım, ardından da Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 5. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  Yazarken değiştir

  • "Düz tırnakları" “akıllı tırnaklar” ile      Düz çift tırnak işaretlerini ( " " ) ve düz tek tırnak işaretlerini ( ' ) kıvrımlı açma ve kapatma çift tırnak işaretleriyle (Alıştırma resmi) ve kıvrımlı tek tırnak işaretleriyle (Şerit Simge Durumuna Küçült/Ekranı Kapla düğmesi) değiştirir.

  • Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile      Yazılan kesirleri (1/2) tek karakterlik kesir simgesiyle (½) değiştirir.

   Not   Bu seçenek yazılan kesirlerden yalnızca 1/4, 1/2 veya 3/4'ü değiştirir. Sık kullanılan diğer kesirler simge olarak sağlanmıştır. Simge ekleme hakkında bilgi için bkz: Simge ya da özel karakter ekleme.

  • *Kalın* ve _italikleri_, gerçek biçimlendirme ile      Yıldız işaretleri (*) arasına yazılan metne kalın yazı tipi uygular; alt çizgiler (_) arasında yazılan metne italik yazı tipi uygular. Örneğin, *bilgisayar* yazımı bilgisayar'a ve _bilgisayar_ yazımı bilgisayar'a dönüştürülür.

  • Internet ve ağ yolları köprü ile      Yazılan Internet adreslerini, ağ yollarını ve e-posta adreslerini köprülerle değiştirir.

  • Sıra Sayılarını (1.), üst simge ile      Öğenin dizideki göreli konumunu gösteren sıra sayılarını (örneğin. 1., 2. veya 3.) üst simgelerle (üst simge olarak yazılmış 1.) değiştirir.

  • Kısa çizgileri (--) uzun çizgi (—) ile      Çift tireyi (--) uzun çizgiyle (—) değiştirir; önünde ve arkasında birer boşluk bulunan tek tireyi ( - ) çizgiyle (–) değiştirir.

   Yazarken uygula

  • Otomatik madde işaretli listeler      Metin satırının başında *, - veya > karakteri ve ardından bir boşluk veya sekme varsa, madde işaretli liste oluşturur.

   Not   Madde işaretli listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Kenarlık çizgileri      Yeni bir satıra ~, #, *, -, _ veya = karakterlerini üç kez arka arkaya yazıp ENTER tuşuna bastığınızda bir çizgi çizer. Örneğin, yeni satıra ~~~ yazılıp ENTER tuşuna basıldığında, sayfa boyunca dalgalı bir çizgi çizilir.

  • Yerleşik Başlık stilleri      ENTER tuşuna iki kez bastığınızda beş veya daha az sözcükten oluşan ve sonunda noktalama işareti bulunmayan paragraflara başlık stilleri uygular. Başlık 1 için yeni bir satıra yazın; Başlık 2 için yeni satırdan önce tek bir sekme ekleyin; Başlık 3 için yeni satırdan önce iki sekme ekleyin.

   Not   Başlık stillerinin otomatik olarak uygulanması için önceki paragraftan sonra iki kez ENTER tuşuna basmanız gerekir.

  • Otomatik numaralandırılmış listeler      Metin satırının başına bir sayı yazılır ve arkasına nokta veya sekme eklenirse, numaralandırılmış liste oluşturur.

   Not   Numaralandırılmış listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Tablolar      Metin satırının başına artı işaretleri (+) ve tirelerden (-) oluşan bir dizi ekleyip ENTER tuşuna bastığınızda tek satırlık bir tablo oluşturur. Diziye artış işaretiyle başlayıp artı işaretiyle bitirmelisiniz. Örneğin, +---+---+------+ üç sütunu olan tek satırlık bir tablo oluşturur. Sütun genişliği, artı işaretleri arasında yazdığınız tirelerin sayısına eşittir. Tablonun herhangi bir yerine satır eklemek için, imleci yeni satırı eklemek istediğiniz konumdaki satırın sonuna getirin ve ENTER tuşuna basın.

   Yazarken otomatik olarak

  • Listenin başlangıç öğesini, bir önceki gibi biçimlendir      Liste öğesinin en başındaki metni, bir önceki liste öğesinin başındaki metinle aynı biçimlendirir. Başlangıç biçimlendirmesi liste öğesinin ilk noktalama işaretine kadar yinelenir. Bu noktalama işareti normalde bir nokta, virgül, tire, uzun çizgi, soru işareti, ünlem işareti veya benzeri bir karakter olur.

   Not   Yalnızca başlangıç metninin tamamına uygulanan biçimlendirme bir sonraki liste öğesinde yinelenir. Başlangıç metninin bir bölümüne uygulanan biçimlendirme, izleyen liste öğelerinin başlangıç metninde yinelenmez.

  • Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarla      Paragrafın ilk satırını girintili yazmak için imleci ilk satırın önüne getirin ve sonra SEKME tuşuna basın. Paragrafın tamamını girintili yazmak için imleci paragrafın herhangi bir satırının (ilk satır dışında) önüne getirin ve sonra SEKME tuşuna basın. Girintiyi kaldırmak için, imleci paragrafın ilk satırının önüne getirin ve GERİ AL tuşuna basın.

  • Stiller biçimlendirmenize göre tanımlansın      El ile biçimlendirilen metin yerleşik bir stille aynı biçimlendirmeye sahipse, yerleşik stili uygular.

   Not   Bu özelliği etkinleştirmek için Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu temizlemelisiniz. Word Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın ve Biçimlendirmeyi izle onay kutusunu temizleyin.

  Microsoft Office Outlook 2007'de Otomatik Düzelt iletişim kutusunda Otomatik Biçim sekmesini rahatça göz ardı edebilirsiniz. Otomatik Biçim sekmesinde seçeneklerinizi belirtebilirsiniz ancak Microsoft Office Outlook 2007 artık bu işlevselliği kullanmamaktadır. Otomatik Biçim sekmesindeki seçenekler Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesine eklenmiştir.

Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da PowerPoint Seçenekleri'ni tıklatın.

  PowerPoint Seçenekleri düğmesi nerede?

  PowerPoint Seçenekleri düğmesi, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklattığınızda açılan menünün alt kısmındadır.PowerPoint'in Microsoft Office iletişim kutusu

 2. Yazım'ı tıklatın.

 3. Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 5. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  Yazarken değiştir

  • "Düz tırnakları" “akıllı tırnaklar” ile      Düz çift tırnak işaretlerini ( " " ) ve düz tek tırnak işaretlerini ( ' ) kıvrımlı açma ve kapatma çift tırnak işaretleriyle (Alıştırma resmi) ve kıvrımlı tek tırnak işaretleriyle (Şerit Simge Durumuna Küçült/Ekranı Kapla düğmesi) değiştirir.

  • Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile      Yazılan kesirleri (1/2) tek karakterlik kesir simgesiyle (½) değiştirir.

   Not   Bu seçenek yazılan kesirlerden yalnızca 1/4, 1/2 veya 3/4'ü değiştirir. Sık kullanılan diğer kesirler simge olarak sağlanmıştır. Simge ekleme hakkında bilgi için bkz: Simge, kesir ya da özel karakter ekleme.

  • Sıra Sayılarını (1.), üst simge ile      Öğenin dizideki göreli konumunu gösteren sıra sayılarını (örneğin. 1., 2. veya 3.) üst simgelerle (üst simge olarak yazılmış 1.) değiştirir.

  • Kısa çizgileri (--) uzun çizgi (—) ile      Çift tireyi (--) uzun çizgiyle (—) değiştirir; önünde ve arkasında birer boşluk bulunan tek tireyi ( - ) çizgiyle (–) değiştirir.

  • Gülen yüzler :-) ve okları (==> ), özel simgelerle      Yazılan gülen yüzleri ve okları bunlara eşdeğer simgelerle değiştirir.

  • Internet ve ağ yolları köprü ile      Yazılan Internet adreslerini, ağ yollarını ve e-posta adreslerini köprülerle değiştirir.

   Yazarken uygula

  • Otomatik madde işaretli ve numaralandırılmış listeler      Metin satırının başında *, - veya > karakteri ve ardında bir boşluk veya sekme varsa, madde işaretli liste oluşturur. Metin satırının başına bir sayı yazılır ve arkasına nokta veya sekme eklenirse, numaralandırılmış liste oluşturur.

   Not   Madde işaretli veya numaralandırılmış listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Başlık metnini yer tutucuya otomatik sığdır      Başlık metninin yazı tipi boyutunu, tanımlanmış başlık metni yer tutucusuna sığmasını sağlayacak şekilde küçültür.

   Not   Başlık metni, yazı tipinin yerleşik yazı tipi boyutları temelinde otomatik olarak yalnızca bir yazı tipi boyutu birimi kadar (örneğin, 44'ten 40'a) küçültülür. Yazı tipi boyutunu daha da küçültmek isterseniz, başlık metnini seçin ve ardından Yazı Tipi Boyutu listesinde daha küçük bir yerleşik yazı tipi boyutu seçin veya Yazı Tipi Boyutu listesinde istediğiniz yazı tipi boyutunu yazın.

  • Gövde metnini yer tutucuya otomatik sığdır      Gövde metninin yazı tipi boyutunu, tanımlanmış gövde metni yer tutucusuna sığmasını sağlayacak şekilde küçültür.

Sayfanın Başı

Excel

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ni tıklatın.

  Excel Seçenekleri düğmesi nerede?

  Excel Seçenekleri düğmesi, Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi tıklattığınızda açılan menünün alt kısmındadır.Excel Seçenekleri düğmesi

 2. Yazım'ı tıklatın.

 3. Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

 4. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 5. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  • Internet ve ağ yolları köprü ile      Yazılan Internet adreslerini, ağ yollarını ve e-posta adreslerini köprülerle değiştirir.

  • Yeni satır ve sütunları tabloya ekle      Bitişik satır veya sütuna veri girdiğinizde, varolan tabloya yeni satır veya sütun ekler. Örneğin, A ve B sütunlarında iki sütunluk bir tablonuz varsa ve C sütununda bitişikteki hücreye veri girerseniz, C sütunu otomatik olarak varolan tablonun bir parçası gibi biçimlendirilir.

  • Tablolarda hesaplanmış sütunlar oluşturmak için formülleri doldur      Sütundaki tüm tablo hücrelerine tek bir formülü uygular. Formül, sütundaki tüm tablo hücrelerine yayılacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Hesaplanan sütunlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Excel tablosunda hesaplanan bir sütunu oluşturma, düzenleme ve silme.

Sayfanın Başı

Publisher

 1. Araçlar menüsünde Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

  Not   Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatabilmeniz için önce bir dosyanın açık olması gerekir. Bu komutun kullanılabilmesi için bir dosya oluşturun veya bir dosya açın.

 2. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 3. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  Yazarken değiştir

  • "Düz tırnakları" “akıllı tırnaklar” ile      Düz çift tırnak işaretlerini ( " " ) ve düz tek tırnak işaretlerini ( ' ) kıvrımlı açma ve kapatma çift tırnak işaretleriyle (Alıştırma resmi) ve kıvrımlı tek tırnak işaretleriyle (Şerit Simge Durumuna Küçült/Ekranı Kapla düğmesi) değiştirir.

  • Kısa çizgileri (--) uzun çizgi (—) ile      Çift tireyi (--) uzun çizgiyle (—) değiştirir; önünde ve arkasında birer boşluk bulunan tek tireyi ( - ) çizgiyle (–) değiştirir.

   Yazarken uygula

  • Otomatik madde işaretli listeler      Metin satırının başında *, - veya > karakteri ve ardından bir boşluk veya sekme varsa, madde işaretli liste oluşturur.

   Not   Madde işaretli listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

  • Otomatik numaralandırılmış listeler      Metin satırının başına bir sayı yazılır ve arkasına nokta veya sekme eklenirse, numaralandırılmış liste oluşturur.

   Not   Numaralandırılmış listeyi sona erdirmek için ENTER tuşuna iki kez basın.

Sayfanın Başı

Visio

 1. Araçlar menüsünde Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatın.

  Not   Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni tıklatabilmeniz için önce bir dosyanın açık olması gerekir. Bu komutun kullanılabilmesi için bir dosya oluşturun veya bir dosya açın.

 2. Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 3. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneklerin onay kutularını seçin veya temizleyin.

  Bu seçenek ne yapar?

  Yazarken değiştir

  • "Düz tırnakları" “akıllı tırnaklar” ile      Düz çift tırnak işaretlerini ( " " ) ve düz tek tırnak işaretlerini ( ' ) kıvrımlı açma ve kapatma çift tırnak işaretleriyle (Alıştırma resmi) ve kıvrımlı tek tırnak işaretleriyle (Şerit Simge Durumuna Küçült/Ekranı Kapla düğmesi) değiştirir.

  • Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile      Yazılan kesirleri (1/2) tek karakterlik kesir simgesiyle (½) değiştirir.

   Not   Bu seçenek yazılan kesirlerden yalnızca 1/4, 1/2 veya 3/4'ü değiştirir. Sık kullanılan diğer kesirler simge olarak sağlanmıştır. Simge ekleme hakkında bilgi için bkz: Simge, kesir ya da özel karakter ekleme.

  • Sıra Sayılarını (1.), üst simge ile      Öğenin dizideki göreli konumunu gösteren sıra sayılarını (örneğin. 1., 2. veya 3.) üst simgelerle (üst simge olarak yazılmış 1.) değiştirir.

  • Kısa çizgileri (--) uzun çizgi (—) ile      Çift tireyi (--) uzun çizgiyle (—) değiştirir; önünde ve arkasında birer boşluk bulunan tek tireyi ( - ) çizgiyle (–) değiştirir.

  • Gülen yüzler :-) ve okları (==> ), özel simgelerle      Yazılan gülen yüzleri ve okları bunlara eşdeğer simgelerle değiştirir.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Visio Standard 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir