Yazım ve dilbilgisi denetiminin çalışma şeklini seçme

Yazım ve dilbilgisi hataları, okuyucuları belgelerinizdeki çalışmanın özünden uzaklaştırabilir, dolayısıyla bu hataları ortadan kaldırmak istersiniz. Böyle olsa bile, Microsoft Office programının bunu yapmanıza yardım etmesine yönelik olarak programın kullanım biçimiyle ilgili kendi tercihleriniz olabilir. Bir belgeyi bitirdiğinizde tüm yazımı bir defada denetlemeyi tercih edebilir ya da çalışma sırasında hataları en düşük düzeyde tutmak için yazım denetimini veya dilbilgisi denetimini (dalgalı kırmızı, mavi ve yeşil çizgiler) kullanmak isteyebilirsiniz.

Bu makalede, kullandığınız Office programında istediğiniz deneyimi oluşturmak için yazım denetleme araçlarını uyarlayabileceğiniz yolların tümü anlatılmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yazım denetleme seçeneklerini görüntüleme

Otomatik Düzeltme seçeneklerini belirleme

Tüm Microsoft Office programlarını etkileyen yazım düzeltme seçeneklerini belirleme

Genel Office yazım denetleyicisi ayarlarını seçme

Fransızca modu seçme

Yazım denetleyicisinin arka planda çalışma şeklini değiştirme

Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin

Yazım hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin (dalgalı kırmızı çizgiler)

Otomatik yazım denetleyicisini açma veya kapatma

Bağlamsal yazım denetimi kullanarak yazım denetleyicisi sonuçlarını geliştirme

Outlook ve Word için dilbilgisi denetimi seçeneklerini değiştirme

Not   Yazım ve dilbilgisini farklı dillerde denetleme hakkında bilgi edinin.

Yazım denetleme seçeneklerini görüntüleme

Bu makaledeki yordamların çoğu, önce yazım denetleme seçeneklerini görüntülemenizi gerektirir.

 1. Dosya sekmesini ve sonra Seçenekler'i tıklatın.
  Outlook kullanıyorsanız, Posta'yı ve sonra Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme'yi tıklatın.

 2. Yazım Denetleme'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Otomatik Düzeltme seçeneklerini belirleme

Daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik olarak Büyük Harfe Çevirme'yi düzeltme, Yazımı otomatik olarak düzeltme, metin ve simge ekleme ve Ana sözlükteki sözcüklerle yazımı otomatik olarak düzeltme.

Sayfanın Başı

Tüm Microsoft Office programlarını etkileyen yazım düzeltme seçeneklerini belirleme

Bu seçenekleri görüntülemek ve değiştirmek için önce yazım denetleme seçeneklerini görüntülemelisiniz. Bunu yaptıktan sonra, aşağıdaki bölümlerde açıklanan ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Genel Office yazım denetleyicisi ayarlarını seçme

Görüntülenen pencerede gösterilen seçeneklerden bazıları tüm Microsoft Office programları için geçerlidir. Seçeneği değiştirmek için hangi programı kullandığınızdan bağımsız olarak, seçtiğiniz ayar tüm programlara uygulanır.

Onay kutusu seçeneklerinin listesi ve yaptıkları işler aşağıda verilmektedir.

Bu onay kutusunu seçin

Bunu yapmak için:

BÜYÜK HARF ile yazılmış sözcükleri yoksay

Tüm harflerin büyük harf olduğu sözcükleri yok sayma. Örneğin, bu seçeneği belirlerseniz, yazım denetleyicisi ABC'ye hata işareti koymaz.

Sayı içeren sözcükleri yoksay

Numaralı sözcükleri yoksayma. Örneğin, bu seçeneği belirlerseniz, yazım denetleyicisi a1b2c3'ye hata işareti koymaz.

Internet ve dosya adreslerini yoksay

Internet ve dosya adresi olan sözcükleri yok sayma. Bu seçenek belirlendiğinde yazım denetleyicisinin yok saydığı sözcüklerden bazı örnekler:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Yinelenen sözcükleri işaretle

Yinelenen sözcüklerle ilgili olarak sizi uyarır. Örneğin, bu seçeneği belirlerseniz, yazım denetleyicisi hemen hemen sözcüklerine hata işareti koymaz.

Fransızcada aksanlı büyük harfleri zorla

Vurgu işareti eksik olan büyük harf içeren Fransızca sözcükler için sizi uyarır.

Fransızca (Kanada) sözlüğü, bu dilde aksanlı büyük harf biçiminde sözcükler içerdiğinden, bu lehçe kullanılırken bu seçenek varsayılan olarak açıktır. Bu, aşağıdakileri yaptığınızda bu seçeneğin varsayılan olarak belirlendiği anlamına gelir:

Yalnızca ana sözlükten öner

Yalnızca yazım denetleyicisinde yerleşik olan ana sözlükten sözcük önerme. Bu seçeneği belirlerseniz, bir belgenin yazımı denetlenirken önerilen sözcükler listesine özel sözlüklerinizden gelen sözcükler eklenmez.

Fransızca modu seçme

Tüm Microsoft Office programlarını etkileyen diğer seçenek, Fransızca modları menüsüdür. Bu seçenek yalnızca Fransızca metinleri etkiler.

Bu menüdeki seçeneklerin açıklamaları

Seçenek

Etkisi

Yeni yazım

Fransız Dil Akademisi'nin 1990 reformundan itibaren önerdiği yazım kurallarını kullanmak için bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği belirlerseniz, bu kurallara göre yazılmayan sözcükler hata olarak değerlendirilir. Ayrıca, yazım denetleyicisi, yanlış yazılan sözcükler için, yazım reformundan etkilenmeyen sözcükleri içeren yeni yazım sözlüğünden sözcük önerir.

Geleneksel yazım

1990 reformundan öncesine ait yazım kurallarını kullanmak için bu seçeneği tıklatın. Bu seçeneği belirlerseniz, bu kurallara göre yazılmayan sözcükler hata olarak değerlendirilir. Ayrıca, yazım denetleyicisi, yanlış yazılan sözcükler için, yazım reformundan etkilenmeyen sözcükleri içeren geleneksel yazım sözlüğünden sözcük önerir.

Geleneksel ve yeni yazımlar

Bu seçeneği tıklatırsanız, yazım denetleyicisi, yeni yazıma göre mi, geleneksel yazıma göre mi yazıldıklarına bakmadan, sözcükleri doğru yazılmış olarak kabul eder. Ayrıca, yanlış yazılan sözcükler için hem yeni, hem geleneksel yazım sözlüklerinden sözcükler önerilir.

Örneğin, Geleneksel yazım seçeneğini tıklatır ve Fransızca bruler sözcüğünün bulunduğu bir belgeyi düzenlerseniz, bu, sözcüğün reform sonrası yazımı olduğundan, sözcük yazım denetleyicisinde bir hata olarak değerlendirilir. Ancak, Yeni yazım seçeneğini veya Geleneksel ve yeni yazımlar seçeneğini tıklatırsanız, sözcük, hata olarak değerlendirilmez.

Sayfanın Başı

Yazım denetleyicisinin arka planda çalışma şeklini değiştirme

Bir belgede çalıştığınız sırada, yazım denetleyicisi arka planda çalışarak hata arayabilir. Sonuç olarak, üzerinde çalıştığınız taslağı bitirdiğinizde, yazım denetimi daha hızlı işlem yapar. Bu, özellikle büyük belgelerde size zaman kazandırabilir.

Not    Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel ve Microsoft Office Project programlarında bu seçenekler kullanılamaz. Yazım denetleyicisi bu programlarda arka planda çalışmaz.

Bu seçenekleri görüntülemek ve değiştirmek için önce yazım denetleme seçeneklerini görüntülemelisiniz. Bunu yaptıktan sonra, aşağıdaki bölümlerde açıklanan ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin

Birçok durumda Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçili olarak bırakmalısınız. Bu onay kutusunu temizlemek isteyebileceğiniz bazı durumlar şunlardır:

 • Düzenlemekte olduğunuz Microsoft Office Outlook öğelerinde yazım hatalarını (dalgalı kırmızı çizgiler) gizlemek istediğinizde.

 • Donanım sınırlamaları (örneğin, bellek veya CPU hızı yetersizliği) veya yazılım sınırlamaları nedeniyle (örneğin, aynı anda çok sayıda büyük program çalıştırdığınız için) yavaş çalışan bir bilgisayar kullandığınızda.

Yazım hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin (dalgalı kırmızı çizgiler)

Siz yazarken, Microsoft Office programınızın yazım hatalarına otomatik olarak işaret koymasını isterseniz Yazım hatalarını gizle onay kutusunu temizleyin. Bu seçeneğin temizlenmesi, belgenizi bitireceğiniz zaman, çok sayıda yazım hatasını düzeltmek zorunda kalmamanızı sağlar. Microsoft Office programı siz çalışırken yanlış yazılmış sözcüklere işaret koyar, böylece bu örnekte olduğu gibi onları kolayca görebilirsiniz.

Yazım hatası olan sözcükler, altında dalgalı kırmızı bir çizgiyle görüntülenir.

Otomatik yazım denetleyicisini açma veya kapatma

 1. Dosya sekmesini ve sonra Seçenekler'i tıklatın.
  Outlook kullanıyorsanız, Posta'yı ve sonra Yazım Denetimi ve Otomatik Düzeltme'yi tıklatın.

 2. Yazım Denetleme'yi tıklatın.

 3. Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Word kullanıyorsanız, aşağıdakiler yaparak şu andan başlayarak tüm belgelerde otomatik yazım denetimini açabilir veya kapatabilirsiniz:

 1. Yukarıdaki 1 - 3 arası adımları uygulayın.

 2. Şunun için özel durumlar öğesinin altında Tüm Yeni Belgeler'i tıklatın.

 3. Yalnızca bu belgedeki yazım hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not    Başka kişilerle paylaştığınız bir dosyada otomatik yazım denetimini kapatırsanız, bu değişikliği yaptığınızı o kişilere bildirmeniz uygun olabilir.

Sayfanın Başı

Bağlamsal yazım denetimi kullanarak yazım denetleyicisi sonuçlarını geliştirme

Bu seçeneği görüntülemek ve değiştirmek için önce yazım denetleme seçeneklerini görüntülemelisiniz.

Hiç buna benzeyen bir yazım hatası yaptınız mı? Bende göreceğim. Outlook, PowerPoint ve Word'de, bu tür bir hatayı bulmaya ve düzeltmeye yardımcı olması için İçeriğe göre yazım denetimi kullan onay kutusunu seçebilirsiniz.

Örneğin, İçeriğe göre yazım denetimi kullan ve Yazarken yazımı denetle onay kutularını seçip, Yazım hatalarını gizle onay kutusunu temizlediyseniz, yazım denetimi hataya işaret koyar ve aşağıdaki resimde olduğu gibi, işaretli sözcüğü sağ tıklattığınızda bir öneri sunar.

Office programı tarafından bulunan bir bağlamsal yazım hatasına sağ tıklayın.

Notlar   

 • Microsoft Office yüklendikten sonra, sisteminizin RAM'i 1 gigabayttan azsa, İçeriğe göre yazım denetimi kullan onay kutusu varsayılan olarak temizlenir.

 • Düşük bellekli bir sistemde İçeriğe göre yazım denetimi kullan onay kutusunun seçilmesi, düşük performansa neden olabilir. Bu seçeneği kullanırken bu tür bir sorun fark ederseniz, sorunu çözmek için İçeriğe göre yazım denetimi kullan onay kutusunu temizlemeniz uygun olabilir.

Sayfanın Başı

Outlook ve Word için dilbilgisi denetimi seçeneklerini değiştirme

Outlook ve Word, size yazım denetiminin yanı sıra dilbilgisi denetimi olanağını da sunar. Dilbilgisi denetimi seçeneklerini görüntülemek ve değiştirmek için önce yazım denetleme seçeneklerini görüntülemelisiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Otomatik dilbilgisi denetimini açma veya kapatma

Outlook

Word

Tüm dilbilgisi denetimini bir seferde açma

Okunabilirlik istatistiklerini gösterme

Dilbilgisi denetleyicisinin yazınıza uyguladığı kuralları denetleme

Otomatik dilbilgisi denetimini açma veya kapatma

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, Outlook ve Word'ün dilbilgisi hatalarına otomatik olarak işaret koymasını seçebilirsiniz.

Dilbilgisi hatasını sağ tıklatma

Outlook

 • Yazarken dilbilgisini denetle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not    Dilbilgisi denetleyicisi, Notlar dışındaki tüm öğeler için kullanılabilir.

Word

Şu anda açık olan belgede otomatik dilbilgisi denetimini açmak veya kapatmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Şunun için özel durumlar öğesinin altında, Açık olan dosyanın adı dosyasını tıklatın.

 2. Yalnızca bu belgede dilbilgisi hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Bundan sonra oluşturacağınız tüm belgelerde otomatik dilbilgisi denetimini açmak veya kapatmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Şunun için özel durumlar öğesinin altında Tüm Yeni Belgeler'i tıklatın.

 2. Yalnızca bu belgede dilbilgisi hatalarını gizle onay kutusunu seçin veya temizleyin.

   Başka kişilerle paylaştığınız bir dosyada otomatik dilbilgisi denetimini kapatırsanız, bu değişikliği yaptığınızı o kişilere bildirmeniz uygun olabilir.

Sayfanın Başı

Tüm dilbilgisi denetimini bir seferde açma

Tüm yazımı bir seferde denetlerken (örneğin F7'ye bastığınızda) dilbilgisi hatalarını eklemek isterseniz Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap onay kutusunu seçin.

Okunabilirlik istatistiklerini gösterme

Tüm yazımı bir seferde denetlemeyi (örneğin F7'ye bastığınızda) bitirdikten sonra okunabilirlik istatistiklerini görüntülemek isterseniz Okunabilirlik istatistiklerini göster onay kutusunu seçin. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Belgenizin okunabilirliğini sınama.

Dilbilgisi denetleyicisinin yazınıza uyguladığı kuralları denetleme

Yazma stili menüsünde iki seçenekten birini seçebilirsiniz: Yalnızca Dilbilgisi veya Dilbilgisi ve Stil. Dilbilgisi denetleyicisinin yazınızı denetlerken kullandığı dilbilgisi ve stil kurallarını değiştirmek isterseniz Ayarlar'ı tıklatın. Ayarları görüntülemek ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için Dilbilgisi Ayarları iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Dilbilgisi ve yazma stili seçeneklerini belirleme.

Yazı stili ve Ayarlar düğmeleri Outlook'ta neden kullanılamıyor?

Bu menünün ve düğmenin Microsoft Outlook'ta kullanılamamasının bilinen bir nedeni var. Açık bir öğeden yazım denetleme seçeneklerini görüntüleyerek bu sorunu geçici olarak giderebilirsiniz.

Not    Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikler, yalnızca geçerli olarak çalıştığınız öğeye değil, düzenlediğiniz tüm öğelere uygulanır.

Sayfanın Başı

Outlook yazım denetimi seçeneklerini belirleme

 • Dosya sekmesinde, Seçenekler'i tıklatın ve sonra Posta'yı tıklatın.

  • Gönder'i tıklattığınızda tüm yazım denetleyicisinin bir defada çalıştırılmasını isterseniz, Göndermeden önce her zaman yazımı denetle onay kutusunu seçin.

  • İletiyi yanıtlarken veya iletirken özgün ileti metninde yazım denetimi yapılmamasını belirtmek için Yanıtlama veya iletme sırasında özgün ileti metnini yoksay onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Project programında yazım denetleyicisi için alanları açma veya kapatma

Microsoft Project programında, yazım denetleyicisinin denetlemesini istemediğiniz bazı alanlarınız olabilir.

 1. Dosya sekmesini, Seçenekler'i ve Yazım Denetleme'yi tıklatın.

 2. Project'te yazım hatalarını düzeltirken altında yazım denetleyicisinin denetim yapmasını istemediğiniz alanların tüm onay kutularını temizleyin.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Visio 2016 PreviewBu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir