Yayını Word belgesi olarak kaydetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Word belgesine yayımcıya ait bilgileri getirebilirsiniz. Örneğin, yayınınızı büyük miktarda yeniden kullanmak istediğiniz metin içeriyorsa, Word belgesi olarak yayınınızdaki metnin kaydedebilirsiniz. Veya bir sayfayı Word belgenizde kitap kapağı olarak kullanmak istediğiniz Publisher'da tasarlanmış varsa, Word belgesine sayfa yapıştırın ve ardından Word'den belgeyi yazdırma.

Not : Yayınınızın tümünü veya bir bölümünü Word'e verebilirsiniz ancak yayınınızın tamamını (tüm metin, grafik ve düzeni) tek bir adımda Word belgesine kaydedemezsiniz.

Bu makalede

Yayınınızı Word ortamına verme yolları

Metni yayınınızdaki bir Word belgesi olarak kaydetme

Kopyalama ve sayfada bir sayfayı veya nesneleri yapıştırma

Sayfa, iki karşılıklı sayfaları veya nesneleri sayfada bir resim dosyası olarak kaydetme

Yayınınızı Word'e vermenin yolları

Yayınınızın tümünü veya bir bölümünü Word'e vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

 • Metni yayınınızdaki bir Word belgesi olarak kaydetme     Bülten veya büyük miktarda Word'de kullanmak istediğiniz metni içeren bir yayını için bu yöntemi kullanın. Yayınınızı geçerli kaydedilen dosyayı Word'de açmak için Word sürümünüze ait dosya biçiminde kaydedin. Word'ün önceki sürümlerinde kaydedilen dosyayı açmak için Word 97-2003 dosya biçiminde kaydedin.

 • Kopyala ve sayfada bir sayfayı veya nesneleri yapıştırma     Broşür, antetli sayfalar veya Word'e getirin ve üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz yayını için bu yöntemi kullanın. Yayınınızdaki bir nesneyi, nesneleri seçimini veya sayfa kopyalama ve Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) biçiminde bir Word belgesine yapıştırın.

 • Bir sayfayı, karşılıklı iki sayfayı veya sayfadaki nesneleri resim dosyası olarak kaydetme     Word belgesine ekleyebileceğiniz bir resim dosyası oluşturmak için bu yöntemi kullanın. Olası kullanımlar, takvimleri, kitap kapaklarını veya tablo içeren ya da Word'de değiştirmeniz gerekmeyen yayınlardır.

Sayfanın Başı

Yayınınızdaki metni Word belgesi olarak kaydedin

Yayınınızı Word belgesi olarak kaydederseniz, yerleşik dönüştürücü seçilen dosya türünü yalnızca metin destekler söyleyen bir ileti görüntüler. Metin ve yazı tipi biçimlendirmesi (yazı tipi, boyutu, stilini, altı çizili, renk ve efektler) korunur. Bununla birlikte, tasarım gibi grafik öğeleri ve sütunları korunmaz.

Yayınındaki metni Word belgesi olarak kaydederken en iyi sonuçları elde etmeniz için ipuçları

 • Yayınınızdaki metin kutusu kenarlıklarının çakışmadığından emin olun.

 • Yayınınızı kaydettiğinizde üstbilgiler, altbilgiler ve sayfa numaraları korunur, ancak üstbilgi ve altbilgi işlevi korunmaz. Üstbilgileri veya altbilgileri değiştirmek isterseniz, belgeyi kaydedin ve ardından, üstbilgileri ve altbilgileri Word belgesine ekleyin.

 • Yayındaki sayfa sonları yoksayılır. Kaydettikten sonra Word belgenize sayfa sonları ekleyebilirsiniz.

 • Yayındaki grafikler korunmaz. Yayınınızdaki grafikleri eklemeyi tercih ederseniz, grafikleri kopyalayabilir ve Word belgesine ayrı ayrı yapıştırabilirsiniz.

Yayınınızı Word belgesi olarak kaydetme

 1. Word belgesi olarak kaydetmek istediğiniz Publisher yayınını açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydetve Word belgesini kaydetmek istediğiniz konuma gidin.

 3. Dosya adı kutusuna Word belgesi için bir ad yazın.

 4. Kayıt türü listesinde, Word için kaydetmek istediğiniz sürümü seçin. Word'ün önceki sürümlerinde sürüm numarasını içerir; Word belgesi için Word 2016, Word geçerli sürümü için seçin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Sayfanın Başı

Sayfayı veya sayfadaki nesneleri kopyalayıp yapıştırın

Yayınınızın bir sayfasındaki tek bir nesneyi, seçtiğiniz bir grup nesneyi ve tüm nesneleri kopyalayabilir ve bunları HTML biçiminde Word belgesine yapıştırabilirsiniz. HTML biçiminde yapıştırdığınızda, biçimlendirme ve metin stilleri korunur; Word belgesine yapıştırdığınız tüm nesnelerde ve metinde değişiklik yapabilirsiniz.

Nesneleri HTML biçiminde Word belgesine yapıştırırken en iyi sonuçları elde etmeniz için ipuçları

 • Başka bir sayfadaki metin kutusuna akan metinler içeren bir yayın sayfasını kopyalıyorsanız, Word belgesine metnin hiçbir bölümü yapıştırılmaz. En iyi sonuçları elde etmek için, yalnızca başka bir sayfaya akan metin içermeyen sayfaları kopyalayın.

 • Yayınınızdaki bir sayfanın tamamını kopyalıyorsanız, Word belgesinde kenar boşluklarını ve sayfa yönlendirmesini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemi, sayfayı Word belgesine yapıştırmadan önce veya yapıştırdıktan sonra yapabilirsiniz.

 • Yayınınızı, tablonuzun sayfasında düzenini korumak için nesneleri yayınınızdaki resim dosyası olarak kaydedin takvim gibi bir tablo içeriyorsa.

  Not : Bu yöntem, düzeni korur, ancak Word belgesinde tablo üzerinde değişiklik yapamazsınız.

 • Birkaç nesneyi kopyalamak isterseniz, bu nesneleri kopyalamadan önce gruplandırmanız daha kolay olabilir.

  1. Tıklatıp grubunda istediğiniz nesnelerin çevresinde bir seçim kutusuna sürükleyin.

  2. Çizim Araçları biçimi veya Resim araçları biçim sekmesinde grubutıklatın.

   (Publisher 2007'de seçim kutusunun sağ alt köşesinde Nesneleri Gruplandır Düğme görüntüsü tıklatın.)

 • Yayınınız birden çok sayfadan oluşuyorsa, bir kerede bir sayfanın tamamını kopyalayabilir ancak yayının tamamını kopyalayamazsınız. Çok sayfalı bir yayında iki sayfaya yayılan bir sayfa görüntülüyorsanız (Görünüm menüsünde İki Sayfaya Yayılan komutunu tıklatın), bir kerede iki karşılıklı sayfayı kopyalayabilirsiniz.

 • Yayınınızda dikey olarak (yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı) görüntülenen metin, Word belgesinde yatay yönlendirmede görüntülenir. Yapıştırdıktan sonra Word belgesinde metin yönlendirmesini değiştirebilirsiniz.

  1. Word'de değiştirmek istediğiniz metni içeren metin kutusunu tıklatın.

  2. Metin Kutusu Tools altında, Biçim sekmesinde, Metin grubunda, istediğiniz yönlendirmeyi elde edene kadar Metin Yönü öğesini art arda tıklatın.

Bir sayfayı veya nesneleri Word'e kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz Publisher nesnelerini seçin.

  Not : Sayfanın tamamını seçmek için yayınınızda boş bir alanı tıklatın veya kazıma alanıtıklatın ve sonra Ctrl + A'ı tıklatın.

 2. Sağ tıklatın ve Kopyala'yı tıklatın.

 3. Word belgesini açın.

 4. Sayfadaki nesneleri, sağ tıklatıp ardından yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırın.

 5. İstediğiniz tüm nesneleri veya sayfaları yapıştırıncaya kadar 1 ve 4 arasındaki adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

Bir sayfayı, karşılıklı iki sayfayı veya sayfadaki nesneleri resim dosyası olarak kaydetme

Yayınınızdaki tek bir nesneyi, seçtiğiniz bir grup nesneyi, tam bir sayfayı veya yayılmış iki sayfayı resim dosyası olarak kaydedebilir ve sonra bu resmi Word belgesine ekleyebilirsiniz.

Not : Bu yöntemi kullandığınızda, Word belgesine eklediğiniz yayın metninde veya nesnelerinde değişiklik yapamazsınız.

Nesneleri veya sayfaları resim dosyaları olarak kaydederken en iyi sonuçları almak için ipuçları

 • Yayınınızdaki tam bir sayfayı veya yayılmış iki sayfayı kaydederseniz, Word belgesinde kenar boşluklarını ve sayfa yönlendirmesini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemi, resim dosyasını Word belgesine eklemeden önce veya ekledikten sonra yapabilirsiniz.

 • Yayınınız birden çok sayfadan oluşuyorsa, bir kerede bir sayfanın tamamını kaydedebilir ancak yayının tamamını kaydedemezsiniz. Çok sayfalı bir yayında iki sayfaya yayılan bir sayfa görüntülüyorsanız (Görünüm menüsünde İki Sayfaya Yayılan komutunu tıklatın), bir kerede iki karşılıklı sayfayı kaydedebilirsiniz.

 • En iyi sonuçlar için görüntüleme ve nesneleri veya sayfa yayınınızın Word'deki yazdırma ile PNG Taşınabilir Ağ Grafik biçimi, JPEG Dosya değişim biçimiveya en yüksek çözünürlükte Geliştirilmiş meta dosyası biçimi ve yüksek kaliteli yazdırma veya ticari tuşlarına basın (300 dpi)seçerek nesneleri kaydedin ve sonra nesneler veya sayfa Word belgenize yapıştırın.

Notlar : 

 • Bazı PNG veya JPEG resimleri önceden sıkıştırılmış olabilir, dolayısıyla çözünürlükleri 600 nokta/inç'ten (dpi) az olabilir.

 • Gelişmiş meta dosyaları yalnızca 96 dpi'de kaydedilebilir.

Yayınınızdaki bir sayfayı, karşılıklı iki sayfayı veya nesneleri Word'e resim olarak ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak, kaydetmek istediğiniz öğeleri seçin:

  • Dosya > tüm sayfayı veya iki karşılıklı sayfaları resim olarak kaydetmek için Kaydet .

  • Resim, WordArt'ı, şekli veya kaydetmek istediğiniz nesneler grubunu sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde resim olarak Kaydet seçeneğini tıklatın.

 2. Kayıt türü listesinde, PNG Taşınabilir Ağ Grafik biçimi veya JPEG Dosya değişim biçimigibi bir resim biçimi seçin.

 3. Resim biçimi birden çok çözünürlüğü destekliyorsa (Farklı Kaydet iletişim kutusunda Değiştir düğmesi kullanılabiliyorsa), Değiştir öğesini tıklatın, istediğiniz çözünürlük seçeneğini belirtin ve sonra da Tamam öğesini tıklatın.

  Not : En iyi sonucu elde etmek için Yüksek kalitede basım veya ticari basım (300 dpi) öğesini seçin.

 4. Kaydet'e tıklayın.

 5. Word belgesini açın ve resmin eklenmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 6. Ekle > Resim'e tıklayın.

 7. Resim Ekle iletişim kutusunda, dosyayı kaydettiğiniz yere gidin, dosyayı tıklatın ve ardından Ekle öğesini tıklatın.

 8. İstediğiniz tüm nesneleri veya sayfaları ekleyinceye kadar 1 ve 7 arasındaki adımları yineleyin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×