Yayımlama sayfası düzeni oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede sayfa düzenleri ve sayfa düzenlerinin yayımlama sayfaları, ana sayfalar ve içerik türleriyle nasıl ilişkili olduğu açıklanmaktadır. Bu makalede ayrıca yeni sayfa düzeninizi temel alan yeni bir yayımlama sayfası oluşturmak için tarayıcıyı nasıl kullanacağınızın yanı sıra bir sayfa düzeni içerik türü ve sayfa düzenini nasıl oluşturacağınız da anlatılmaktadır.

Önemli : Bir yayımlama sayfası düzeni oluşturabilmek için sitenizin Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştırılan bir sunucuda bulunması ve site koleksiyonunun en üst düzey sitesinde yayımlama özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. Ayrıca, içerik türleri oluşturmak için, ilgili en üst düzey site için yazma izinleriniz olmalıdır. Sayfa düzeni oluşturamadığınızı fark ederseniz sunucu yöneticinize başvurun.

Bu makalede

Yayınlama nedir?

Sayfa düzeni içerik türü oluşturma

Sayfa düzeni oluşturma

Yeni sayfa düzeninden yayımlama sayfası oluşturma

Yayımlama nedir?

Office SharePoint Server 2007 uygulaması, kullanıcıların belge kitaplıklarına belge yüklemesini ve listelere sekmeli bilgiler eklemesini kolaylaştırır. Ancak, daha uzun veya yapılandırılmamış bilgileri bir Web sayfası biçiminde yayımlamak ve içerik sahipleri sayfaları kendileri oluşturabilsin istediğinizde, yetkili kullanıcılar tarafından tarayıcı tabanlı sayfa düzenlemesini etkinleştirmek için yayımlama sayfalarını kullanabilirsiniz. Örneğin bir haber Web sitesini yöneten bir takımda raporlayıcılar, Web tarayıcıları yoluyla girebilirlerse makaleleri daha kolay gönderebilirler. Aynı zamanda, bu düzenleme, her yazarın gönderdiği bilgileri standart hale getirme açısından da yararlı olabilir.

Her yayımlama sayfası bir sayfa düzeniyle ilişkilidir. Sayfa düzeni, kendisinden oluşturulan yayımlama sayfalarının görünümünü ve etkisini denetler. Ayrıca katılımcıların makale başlığı, grafik, alıntı ve yapılandırılmamış metin gibi çeşitli makale içeriği türleri girebileceği alanları tanımlar.

Yayımlama sayfaları Office SharePoint Server 2007 uygulamasındaki yayımlama özelliğini kullanır. Yayımlama özelliği, iş akışı işlemini otomatik hale getirerek bir sayfa düzenini temel alan yeni sayfalar oluşturmak için tarayıcıyı daha kolay kullanmanızı sağlar. Sayfa oluşturulup düzenlendiği zaman içerik sahibi sayfayı gözden geçirilmek üzere gönderir. Gözden geçiren kişi makaleyi onaylayıp yayımladığı zaman sayfa, sitedeki diğer kullanıcılar için de görünür hale gelir.

Yayımlama işleminin aşamaları

1. Web geliştiricisi sayfa düzenini Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında oluşturur ve özelleştirir.

2. İçerik sahibi, (tarayıcıda) kullanılabilir sayfa düzenlerinden birini temel alarak yeni bir sayfa oluşturur.

3. İçerik sahibi sayfayı tarayıcıda tamamladıktan sonra onaya gönderir.

4. Yetkili bir onaylayıcı makaleyi düzenler ve ardından onaylar veya reddeder.

5. Makale onaylandıktan sonra yayımlanır.

Herhangi bir sayfa düzenine ait olan içeriği belirtmek için kendi içerik türünüzü oluşturabilirsiniz. İçerik türü, sayfada sayfa yazarlarının içerik girdiği alanları tanımlar. İçerik türü kullanarak bir sayfa düzeninde hangi sayfa alanlarının ve içerik alanlarının kullanılabildiğini, böylece o sayfa düzeninden içerik sahiplerinin içerik girmesi için oluşturulan yayımlama sayfalarında hangi alanların kullanılabildiğini belirleyebilirsiniz. Sayfa alanları bir sayfada hangi içeriğin görünmesi gerektiğini, sayfayla hangi verilerin ilişkili olduğunu ve her alanın hangi denetim türü olarak (tek bir metin satırı, köprü veya resim gibi) görünmesi gerektiğini tanımlar. İçerik alanları sayfada katılımcı tarafından sağlanması gereken içeriği tanımlar. İçerik alanlarına girilen veriler, Sayfalar belge kitaplığındaki SharePoint liste öğelerinde depolanır. Bir ziyaretçi yayımlama sayfasını görüntülediğinde içerik listeden alınarak alan denetimlerinde görüntülenir.

Yayımlama sayfaları kullanarak bilgi girişini otomatik hale getirebilir ve o bilgilerin tam olarak nasıl görüntülendiğini belirtebilirsiniz. Burada yayımlamayı oluşturan anahtar öğelerin bazılarını görebilirsiniz.

Öğe ve açıklaması

Oluşturulduğu veya düzenlendiği yer

Örnek

Yayımlama sayfası    Bu, bir yayımlama sayfası düzeninden oluşturulan ve sitenin veya alt sitenin Sayfalar belge kitaplığında depolanan bir sayfadır.

Yalnızca tarayıcı

Raporlayıcı siteye göz atar ve ardından Oluştur sayfasında Yayımlama Sayfası'nı tıklatır. Raporlayıcının sayfanın görünümünü ve düzenini belirlemek için bir sayfa düzeni seçmesi gerekir.

Yayımlama sayfası düzeni    Bu, sayfanın nasıl göründüğünü ve sayfada tam olarak hangi öğelerin (örneğin listeler ve kitaplıklar) bulunması gerektiğini denetleyen bir sayfa şablonudur. Yayımlama sayfası düzeni, düzenini ve biçimlendirmesini tanımlayan bir ana sayfaya eklenebilir. Sayfa düzenleri ve ana sayfalar, en üst düzey sitenin Ana Sayfa Galerisi'nde depolanır.

Tarayıcı veya Office SharePoint Designer 2007
(Bütün özelleştirmeler Office SharePoint Designer 2007 uygulamasıyla yapılır.)

Web tasarımcısı, raporlayıcıların tarayıcı yoluyla bir yayımlama sayfasını temel alan yeni bir sayfa oluşturdukları zaman seçebilecekleri çekici bir sayfa düzeni oluşturur. Bu sayfa düzeni grafiklerden veya notlardan yararlanabilir ve bu sayfa düzeni kullanılarak oluşturulan sayfalarda hangi içerik türlerinin kullanılacağını belirtebilir.

Ana sayfa    Bu sayfa, kendisine ekli olan sayfaların düzenini, yazı tipini ve biçimlendirmesini tanımlar. Sayfa düzenleri ve ana sayfalar, en üst düzey sitenin Ana Sayfa Galerisi'nde depolanır.

Office SharePoint Designer 2007

Web tasarımcısı, yayımlama sayfası düzenine bir ana sayfa ekler. Böylece, düzende, sitenin geri kalanında kullanılanla aynı yazı tipi ve biçimlendirme kullanılır.

İçerik türü    Bu, içeriğin nasıl girildiğini ve görüntülendiğini denetler. Yayımlama içeriği türleri, yayımlama sayfalarında hangi alanların kullanılabildiğini belirler. İçerik türleri, en üst düzey sitede tanımlanır ve orada İçerik Türleri Galerisi'nde depolanır.

Yalnızca tarayıcı

Web tasarımcısı Makaleler adında bir içerik türü oluşturur. Makaleler'de şu içerik için alanlar bulunur: makale başlığı, gövde metni, karşıya yüklenmiş fotoğraf, fotoğraf başlığı, fotoğrafçı adı, kaynak adı ve daha fazla bilgi için bağlantılar.

Sayfanın Başı

Sayfa düzeni içerik türü oluşturma

İçerik türü, katılımcının her bir içerik türünü nasıl girmesi gerektiğini, söz konusu içeriğin nasıl görüntülendiğini ve bir iş akışı ortamında nasıl ele alındığını tanımlar. Örneğin, bir raporlayıcılar takımının bir düzenleyici tarafından gözden geçirilmek üzere makaleler gönderdiği önceki senaryoda her makaleyle birlikte bir Kişi adının gönderilmesini veya makalelerin tümünün varolan bir iş akışıyla ilişkilendirilmesini isteyebilirsiniz. Hatta Kaynak Adı alanı gibi yeni alanlar ekleyebilir ve o alanın bütün formlarda nereye gizleneceğini belirtebilirsiniz. Her makaleyle birlikte belirli bilgilerin gönderildiğinden, makalenin bir iş akışıyla ilişkilendirildiğinden, kilit alanların eklendiğinden ve daha pek çok şeyden emin olmak için içerik türleri oluşturursunuz.

İçerik türleri en üst düzey siteye eklenir. Bundan sonra, o site topluluğundaki alt sitelerin tümü için kullanılabilir olur. İçerik türleri oluşturmak veya düzenlemek için, ilgili en üst düzey sitede yazma izinleriniz olmalıdır. Aşağıda yeni bir içerik türü oluşturmak için gereken adımları görebilirsiniz:

 1. Tarayıcıda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Herhangi bir takım sitesinden Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nı tıklatın.

  • Herhangi bir portal alanından Site Eylemleri'ni tıklatın, Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında Site Koleksiyonu Yönetimi'nin altında En üst düzey site ayarlarına git'i tıklatın.

  Alternatif olarak, doğrudan your_top_level_site gibi fabrikamweb http://fabrikamweb sitenin kök sitenizin URL'sini nerede http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx için göz atabilirsiniz.

 3. Galeriler'in altında Site içeriği türleri'ni tıklatın.

 4. Site İçeriği Türü Galerisi sayfasındaki menü çubuğunda Oluştur'u tıklatın.

 5. Ad kutusuna bu içerik türünün adını yazın.

  Bu adım 6 aşağıdaki bölümünde, Oluştur bir sayfa düzeniiçerik türleri listesinde görüntülenen addır.

 6. Açıklama kutusuna bu içerik türünün açıklamasını yazın.

 7. Üst içerik türü seçin listesinde Yayımlama İçerik Türleri'ni tıklatın.

 8. Üst İçerik Türü listesinde Sayfa'yı tıklatın.

 9. Bu site içeriği türünün yerleştirileceği konum'un altında Varolan Grup'u tıklatın ve ardından listeden Sayfa Düzeni İçerik Türleri'ni tıklatın.

  yeni site içeriği türü sayfası

  Not : Yeni içerik türünüzün Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında oluşturduğunuz veya özelleştirdiğiniz sayfa düzenleri için kullanılabilir olmasını sağlamak için içerik türünü kolaylıkla bulabileceğiniz Sayfa Düzeni İçerik Türleri grubuna yerleştirin. Sonraki bölümde yeni içerik türünüzü Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir.

 10. Tamam'ı tıklatın.

  Site İçeriği Türü sayfası açılır.

Bilgilerin bir iş akışı ortamında girilme, görüntülenme veya ele alınma biçimini özelleştirmek için Site İçeriği Türü sayfasında aşağıdaki biçimde açıklanan seçenekleri kullanın.

Not : Yayımlama sayfasında görünmesini istediğiniz her alan için bir içerik türü alanı oluşturduğunuzdan emin olun.

 • Ayarlar     Gereksinimlerinize uygun olarak genel değişiklikler yapmak için bu seçenekleri kullanın. Örneğin bu içerik türüyle bir iş akışını ilişkilendirmek için İş Akışı'nı tıklatın.

 • Sütunlar     Ad sütununu tıklatın ve ardından alan türünü (köprü, metin kutsu veya seçim kutusu gibi) veya durumu (gerekli, isteğe bağlı veya gizli gibi) değiştirebilirsiniz. Burada oluşturduğunuz sütunlar yayımlama sayfanızda alan olarak kullanılabilir hale gelir, bu yüzden gereken her şeyi oluşturduğunuzdan emin olun. Sayfa düzenini düzenlediğiniz zaman sütunlar Office SharePoint Designer 2007 uygulamasındaki Araç Kutusu görev bölmesinde görünür. Sayfa düzenini Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında açtığınızda gerekli alanların sayfada, Sayfa içerik türünden devralınan alanların Araç Kutusu'nun Sayfa Alanları bölümünde, oluşturduğunuz belirli içerik türünden alanların da Araç Kutusu'nun İçerik Alanları bölümünde göründüğünü fark edeceksiniz.

  sayfa alanları ve içerik alanları bölümleri genişletilmiş araç kutusu

 • Varolan site sütunlarından ekle     Varolan kullanılabilir alanlar listesinden veri alanları eklemek için bu seçeneği kullanın.

 • Yeni site sütunundan ekle     Kendi veri alanlarınızı eklemek için bu seçeneği kullanın(sütunlar).

 • Sütun sırası     Giriş formunda bilgi gönderen kullanıcılara sunulan öğe sırasını değiştirmek için bu seçeneği kullanın.

Sayfanın Başı

Sayfa düzeni oluşturma

Şimdi artık yeni bir içerik türü oluşturduğunuza göre bu içerik türünden bir sayfa düzeni oluşturabilirsiniz. Önce özel bir içerik türü oluşturmuş olmanız bu sayfa düzeninden oluşturulan sayfaların belirttiğiniz sütunların tümünü kullanabilmesini sağlar.

 1. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, içinde sayfa düzenini oluşturmak istediğiniz Web sitesini açın.

 2. Dosya menüsünde Yeni'nin üzerine gelin ve ardından SharePoint İçeriği öğesini tıklatın.

 3. Yeni iletişim kutusunda SharePoint Yayımlama seçeneğini tıklatın.

  Not : Listede bu seçenek yoksa bunun nedeni büyük ihtimalle üzerinde çalıştığınız sitenin Office SharePoint Server 2007 uygulamasında yayımlama özelliğinin açık olmamasıdır. En üst düzey sitede yazma izinleriniz varsa Office SharePoint Designer Site menüsünde Yönetim'in üzerine gelerek ve ardından Yönetim Girişi'ni tıklatarak tarayıcı için yayımlamayı etkinleştirebilirsiniz. Site Yönetimi'nin altında Site özellikleri'ni tıklatın ve ardından Office SharePoint Server Yayımlama seçeneğinin yanındaki Etkinleştir öğesini tıklatın. Bu adımları uyguladıktan sonra Office SharePoint Designer 2007 uygulamasına dönüp 1. adımdan yeniden başlayın, ancak bu kez 1. adımla 2. adım arasında Görünüm menüsünde Yenile'yi tıklatın.

 4. Sayfa Düzeni'ni tıklatın.

 5. Seçenekler'in altında İçerik Türü Grubu listesinde Sayfa Düzeni İçerik Türleri'ni tıklatın.

 6. İçerik Türü Adı listesinde istediğiniz içerik türünü tıklatın.

  sayfa düzeninin seçili halde gösterildiği, yeni iletişim kutusu sharepoint içeriği sekmesi

  İçerik türü önceki bölümde oluşturduğunuz ve Sayfa düzeni içerik türleri gruba içerik türünüze yerleştirin, bu içerik türünü bu listesinde görmelisiniz. İçerik türü önceki bölümde, sayfa düzeni içerik türü oluşturoluşturmayı öğrenin.

 7. URL Adı kutusuna bu sayfa düzeninin adını yazın.

  Bu, sayfa düzeninin dosya adı haline gelir. Örneğin, bu kutuya SayfaDüzenim yazarsanız sayfa düzeni dosya adı SayfaDüzenim.aspx olur.

 8. Başlık kutusuna bu sayfa düzeninin başlığını yazın.

  Tarayıcıdaki Oluştur sayfasında yeni bir yayımlama sayfası oluşturduğunuz zaman bu kullanılabilir sayfa düzenleri listesinde görünen sayfa düzeni başlığı olur. Bu sayfaya, bu sayfa düzenini temel alan yayımlama sayfaları oluşturan kullanıcıların tanıyabileceği bir başlık vermek istiyorsunuz.

 9. Tamam'ı tıklatın.

  Sayfa düzenini Tasarım görünümünde açılır. Varsayılan olarak, varsayılan ana sayfaya eklenmiş. Sayfa düzenini özelleştirme öğrenmek için Özelleştir yayımlama sayfası düzeninemakalesine bakın.

  Not : Office SharePoint Server 2007 uygulamasındaki site sayfası düzenleri, default.master sayfasından farklı olabilecek yayımlama ana sayfasını kullanır.

  Yeni sayfa düzenini üst düzey siteye oluşturulur. Ana sayfa your_top_level_site en üst düzey sitenin adı olduğu Galerisine http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx en göz atarak oluşturulduğu doğrulayabilirsiniz. Bu sayfada yeni sayfa düzeninizin listelenmelidir.

Sayfanın Başı

Yeni sayfa düzeninizden yayımlama sayfası oluşturma

Aşağıdaki adımları uygulayarak belirli bir sayfa düzeni kullanan yeni yayımlama sayfası oluşturabilirsiniz:

 1. Tarayıcıda sitenizdeki herhangi bir sayfaya göz atın.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Tüm Site İçeriğini Görüntüle seçeneğini tıklatın.

  Not : Listede bu seçenek yoksa bunun nedeni büyük ihtimalle üzerinde çalıştığınız sitenin Office SharePoint Server 2007 uygulamasında yayımlama özelliğinin açık olmamasıdır. En üst düzey sitede yazma izinleriniz varsa Office SharePoint Designer Site menüsünde Yönetim'in üzerine gelerek ve ardından Yönetim Girişi'ni tıklatarak tarayıcı için yayımlamayı etkinleştirebilirsiniz. Site Yönetimi'nin altında Site özellikleri'ni tıklatın ve ardından Office SharePoint Server Yayımlama seçeneğinin yanındaki Etkinleştir öğesini tıklatın.

 3. Menü çubuğunda Oluştur'u tıklatın.

 4. Web Sayfaları'nın altında Yayımlama Sayfası'nı tıklatın.

 5. Başlık kutusuna bu sayfanın adını yazın.

  Yeni sayfayı görüntülediğiniz zaman tarayıcının başlık çubuğunda görünen başlık budur.

 6. Açıklama kutusuna bu sayfanın açıklamasını yazın. (Bu isteğe bağlı bir adımdır.)

 7. URL Adı kutusuna yeni sayfa için dosya adı girin.

  Bu, sayfa düzeninin dosya adı haline gelir. Örneğin, bu kutuya SayfaDüzenim yazarsanız sayfa düzeni dosya adı SayfaDüzenim.aspx olur.

 8. Sayfa düzeni listesinde, Oluştur bir sayfa düzeniönceki bölümde oluşturduğunuz sayfa düzenini adını tıklatın ve ardından Oluştur' u tıklatın.

  Yeni sayfa oluşturulur. Sayfayı tarayıcıda düzenleyebilir veya bunu oluşturulduğu sayfa düzenini düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Özelleştir yayımlama sayfası düzeninemakalesine bakın.

  Not : Bu noktada, sayfa oluşturulmuştur, ancak yayımlanıncaya dek sitede görünür hale gelmez. Sayfayı yayımlama hakkınız yoksa sayfa onaya gönderilir. Onaylandıktan ve yayımlandıktan sonra sayfa tüm site ziyaretçileri için görünür hale gelir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×