Yammer verilerinizi izleme (Yammer yönetici kılavuzu)

Yammer verilerinizi şu özellikleri kullanarak izleyin: anahtar sözcük izleme, güvenlik ayarları, veri dışarı aktarma, veri bekletme ve çözümleme.

Bu makale, Yammer yönetici kılavuzunun bir parçasıdır

Yammer ağınızı ayarlama

Yammer kullanıcılarınızı yönetme

Yammer verilerinizi izleme    

Ek Yammer özellikleri

Yammer güvenliği SSS

Yammer teknik hazırlık denetim listesi

Anahtar sözcükleri izleme

* Yalnızca Doğrulanmış Yönetici

Yammer, belirli terim ve tümceciklerden çalışanların kişisel bilgilerine kadar her türlü hassas içeriği izlemek için anahtar sözcükler kullanmanıza olanak tanır. Kullanıcılardan biri izlenen anahtar sözcüğün ya da tümceciğin yer aldığı bir ileti gönderdiğinde, Yammer bu durumu e-posta adresi giriş kutusunda belirtilen kişiye bildirir. Doğrulanmış yöneticiler bu ayarlara Ağ Yöneticisi’ne gidip İçerik ve güvenlik’in altında Anahtar Sözcükleri İzle’yi seçerek erişebilir.

Desteklenen dize türleri şunlardır: tek tek anahtar sözcükler ve normal ifadeler. Normal İfade Dili hakkında daha fazla bilgi için lütfen MSDN Hızlı Başvuru kılavuzuna bakın.

Bu tabloda, ayrı sözcükleri, kredi kartlarını ve Sosyal Güvenlik numaralarını işaret eden bazı normal ifade örnekleri sağlanır:

Amaç

Desen

Eşleşmeler

Sözcük sınırı

\bsözcük\b

\btema\b, "tema" ile eşleşir ama "temalar, temas" ile eşleşmez

Kredi kartları

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

Sosyal Güvenlik numaraları

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

İpucu: Anahtar sözcük listenizi oluştururken başlangıç noktası olarak şu adresi ziyaret edin: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Güvenlik ayarları

* Yalnızca doğrulanmış yönetici

Bilgilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak Yammer'ın en yüksek önceliklerinden biridir. Verilerinizin hiçbir zaman açığa çıkmamasını sağlamak için aldığımız önlemlerin yanı sıra, ağınızda daha fazla koruma sağlamak üzere ayarlayabileceğiniz aşağıdaki güvenlik erişimi gereksinimlerini de sunuyoruz. Bu ayarlara Ağ Yöneticisi’nde, İçerik ve güvenlik’in altında Güvenlik Ayarları’nı seçerek erişebilirsiniz.

IP aralığı kısıtlamaları

Bir veya daha fazla yetkili IP aralığı belirterek, Yammer ağınızda erişimi kısıtlayarak yalnızca kurumsal LAN veya diğer güvenilir ağlardan erişilmesini sağlayabilirsiniz. Burada yapılandırılmış aralığın dışında bir IP adresiyle bir web tarayıcısından oturum açmaya çalışan kullanıcılar engellenir. İzin vermek istediğiniz IP aralığının başlangıç ve bitiş adreslerini girip her aralığa bir ad atayabilirsiniz.

Mobil istemci kullananlar normalde yetkili IP aralığının dışında kalır (mobil istemci bir güvenilir ağda Wi-Fi kullanmıyorsa). Mobil istemcilerden erişime izin vermek için Oturum açılmasına izin ver seçeneğini belirtin. Böylece, güvenilir IP aralığınızın dışından açılan web oturumları kısıtlanmaya devam eder, ancak IP aralığı dışından mobil istemci oturumlarına izin verilir. Oturum açılmasını engelle seçeneğini belirtirseniz, güvenilir IP aralığı dışındaki kullanıcılar Yammer'a istemciler aracılığıyla erişim sağlayamaz.

Parola ilkeleri

Kullanıcı parolalarının ne uzunlukta ve ne karmaşıklıkta olması gerektiğini ve hangi sıklıkta değiştirilmesi gerektiğini yapılandırabilirsiniz. Parola ayarlarından birini değiştirip Kaydet’e tıklarsanız, parolaları bu gereksinimleri karşılamayan kullanıcılardan bir sonraki oturum açma işlemleri sırasında parolalarını değiştirmeleri istenir. Tüm Kullanıcı Parolalarını Hemen Değiştirmeye Zorla seçeneğini belirtirseniz, parola gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın, tüm kullanıcılardan bir sonraki oturum açışlarında parolalarını değiştirmeleri istenir.

Not: Dış ağlarda parola ilkeleri yapılandırılamaz. Bunun amacı, Dış Ağlara katılan kullanıcıların birden çok parola güvenlik düzeyi gereksinimi ilkesiyle karşılaşmasını engellemektir. Kullanıcılar asıl ağlarının parola güvenlik düzeyi ilkelerine uymak zorundadır.

Dış Mesajlaşma

Yammer’da Exchange Online Exchange Aktarım Kurallarınızı (ETRs) zorunlu tutmayı seçebilirsiniz. Bu ayar hakkında bilgi için bkz. Yammer ağındaki dış mesajlaşmayı Exchange Aktarım Kuralları ile denetleme.

Yammer’da Office 365 kimliğini zorunlu tutma

Yammer’da Office 365 kimliğini zorunlu tutmayı seçebilirsiniz. Bu ayar hakkında bilgi için bkz. Yammer kullanıcıları için Office 365 kimliğini zorunlu tutma.

Verileri dışarı aktarma

* Yalnızca doğrulanmış yönetici

Önemli: Bu özellik kullanımı izlemeye ve keşfe yöneliktir; Yammer ağlarının geçişine yönelik değildir. Geçiş bilgileri için bkz. Ağ geçişi: Birden fazla Yammer ağını birleştirme.

Yammer Veri Dışarı Aktarma tüm iletileri, notları, dosyaları, konuları, kullanıcıları ve grupları paketleyip dışarı aktarır. Veriler, iletilerin yanı sıra dosyaları ve sayfaları da içeren ek arşivlerin .csv dosyalarının yer aldığı bir .zip dosyasına aktarılır. Dışarı aktarma işlemindeki verilerin başlangıç tarihini belirterek bir kerelik dışarı aktarma yapabilirsiniz. Bu ayarlara Ağ Yöneticisi ve İçerik ve güvenlik altında, Verileri Dışarı Aktar’ı seçerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, Yammer API'sini kullanıp otomatik yinelenen dışarı aktarma işlemleri ayarlayabilirsiniz. Dışarı aktarılan veriler, şu öğeleri içeren bir .zip dosyası biçimindedir:

  • Ayrı .csv dosyalarında İletiler, Kullanıcılar, Konular ve Gruplar:    Her veri türüyle ilgili olarak ileti kimliği, zaman damgaları, katılımcılar ve grup adları gibi tüm ayrıntıları içerir.

  • Dosyalar ve Notlar klasörleri:    Ağınızda yer alan dosyalar ve notlar burada bulunur. Dosyalar özgün biçimindedir, Notlar ise .html biçiminde dışarı aktarılır. Dışarı aktarma işlemlerinin, yalnızca dışarı aktarma için belirlenen zaman aralığında oluşturulmuş veya değiştirilmiş Dosyaları ve Notları içerdiğini unutmayın.

Yönetim araçları – veri dışarı aktarma

Yammer'ın yeni Veri Dışarı Aktarma aracıyla veri depolama, eBulma ve uyumluluk gereksinimlerinizi karşılayın. Veri Dışarı Aktarma, ağınızdaki tüm iletileri, sayfaları, dosyaları, konuları, kullanıcıları ve grupları paketleyip dışarı aktarır. Yammer Veri Dışarı Aktarma API'sini kullanarak yinelenen dışarı aktarma işlemlerini kolaylıkla oluşturup gerekli ayarları yapabilir veya Yönetim Araçları arabiriminden bir kerelik dışarı aktarma indirebilirsiniz. /dışarı aktarma API’si hakkında daha fazla bilgiyi Yammer Geliştirici Merkezi’nde bulabilirsiniz.

Önemli noktalar

  • Kapsamlı Veri Dışarı Aktarma:    İletiler, Sayfalar, dosyalar, konular, kullanıcılar ve gruplar da dahil ağınızdaki tüm verileri dışarı aktarın. Dışarı aktarılan öğeler arasında yayımlanmamış sayfalar, Sayfaların tüm sürümleri (belirtilen zaman aralığında oluşturulmuş veya değiştirilmiş tüm içerik) ve dosyalar yer alır.

  • Veri Dışarı Aktarma API'si:    Ağınız için otomatik, yinelenen dışarı aktarma işlemleri ayarlamak ve özelleştirmek için Veri Dışarı Aktarma API'sini kullanın. Bu API, BT yöneticileri için daha fazla denetim, esneklik ve özelleştirme sağlar.

  • Basitleştirilmiş Bir Kerelik Dışarı Aktarmalar:    Bir başlangıç tarihi belirterek, bu tarihten itibaren tüm ağ verilerinizin dışarı aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

  • Veri Bekletme:    Gereksinimlerinize bağlı olarak, Kalıcı Olarak Sil ve Geçici Sil seçeneklerinden birini belirtin. Kalıcı Olarak Sil, ağdaki veriler silindiğinde onları kalıcı olarak kaldırır ve çoğu ağ için önerilen seçenek budur. Geçici Sil, silinmiş verilerin dışarı aktarma işlemlerinde görünür kalmasını sağlar.

Yammer API'sini kullanarak yinelenen dışarı aktarımları ayarlama

Veri Dışarı Aktarma API'sinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, Yammer geçmişteki yinelenen veri aktarma işlevselliğini aşamalı olarak kullanım dışı bırakır ve veri aktarma yönetim arabirimini basitleştirir. Geçmişteki yinelenen veri aktarma işlevselliği geçici olarak kullanılmaya devam edecektir ancak yöneticilerin Veri Dışarı Aktarma API'sine geçiş yapmasını öneririz. Veri Dışarı Aktarma API'si yöneticiler için daha fazla esneklik ve denetim sağlar ve yöneticilerin ihtiyaçlarına göre otomatik yinelenen dışarı aktarma işlemleri oluşturmalarına olanak tanır.

Veri aktarma betiği örneği

API kullanan örnek bir betik Yammer Geliştirici Merkezi’nde /dışarı aktarma altında sağlanmıştır. Bu betik, yinelenen dışarı aktarmalar ayarlamak için yaygın zamanlayıcılarla (Cron, vb.) birlikte kullanılabilir.

Veri bekletme

* Yalnızca doğrulanmış yönetici

Burada, Ağ Yöneticisi’nin ve İçerik ve güvenlik’in altında Veri Bekletme’yi seçin. Silinen verilerin ağınızda nasıl tutulacağıyla ilgili seçenekleri belirleyebilirsiniz. Varsayılan ve önerilen seçenek Kalıcı Olarak Sil seçeneğidir ve silinen verilerin ağınızdan kalıcı olarak kaldırılmasına ve veri dışarı aktarma işlemlerinde görünmemesine neden olur. Geçici Sil’i de seçebilirsiniz; bununla silinen veriler Yammer sunucularında tutulur (Geliştirici API’siyle özellikle kaldırmazsanız). Bu durumda silinen veriler ağdaki kullanıcılara görünmez, ancak veri dışarı aktarma işleminde dışarı aktarılır. Yasal düzenleme veya eBulma uyumluluğu açısından, silinen verilerin bekletilmesini gerekiyorsa bu seçeneğini belirtin.

Çözümleme

Bu, ağınızın performansını izleyip takip etmek için kullanılan, sistemin sağlık durumunu gözlemlemenize, büyüme fırsatlarını tanımlamanıza olanak sağlayan ve kuruluşunuzun Yammer’ı nasıl kullandığını izlemenize yardımcı olan bir panodur. Ağ büyümesi, üye katılımı, gönderilen iletiler, gruplar ve Ağ Yöneticisi ile Çözümleme altında Pano’yu seçerek ulaştığınız diğer istatistikler gibi ağ performansı ölçütlerine erişebilirsiniz. Lütfen çözümleme işlevinin ağınızdaki tüm kullanıcılara açık olduğunu ve dolayısıyla tüm kullanıcıların kendi ağları hakkında toplanan istatistikleri görüntüleyebileceğini unutmayın.

Yammer raporları

Ayrıca, Yammer Etkinlik raporunuOffice 365Raporlar panosunda da görüntüleyebilirsiniz. Etkinlik raporu size, önceden ayarlanmış veri aralıklarında (1 haftadan 6 aya kadar) kullanıcı veya etkinliğe özgü bilgileri verebilir. Ayrıntılar için bkz. Yammer Etkinlik raporunu görüntüleme.

Sonraki makale: Ek Yammer özellikleri (Yammer Yönetici Kılavuzu).

Ayrıca Bkz:

Yammer yönetici kılavuzu

Yammer yönetim merkezi

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×