Yammer kullanıcılarını yaşam döngüleri boyunca Office 365'ten yönetme

Office 365 kiracınızda Yammer etkinleştirildikten sonra, Office 365 yöneticisi olarak Office 365’ten Yammer kullanıcıları için yaşam döngüsü denetimi yapabilirsiniz. Office 365'te kullanıcılar oluşturduğunuzda, bu kullanıcılar Office 365 kimlik bilgileriyle Yammer oturumu açabilirler. Kullanıcı Office 365'ten silindiğinde, Yammer'da otomatik olarak devre dışı bırakılır veya askıya alınır. Kullanıcı Office 365'te geri yüklendiğinde, Yammer'da yeniden etkinleştirilir. Ayrıca, kullanıcının Azure Active Directory’den alınan profil özellikleri (adı ve bölümü gibi) kullanıcının Yammer profilinde otomatik olarak doldurulur ve Azure Active Directory’de profil özelliklerinde yapılan tüm değişiklikler de Yammer’a yansıtılır.

Kullanıcı oluşturma

Yammer kullanıcıları, toplu güncelleştirmeler veya Active Directory'den eşitleme yoluyla değil, oturum açtıkları sırada oluşturulur. Aşağıdaki diyagramda, bir Yammer kullanıcısının nasıl oluşturulduğuna bakalım.

Office 365 yöneticisi bir kullanıcı oluşturduğunda, kullanıcının Office 365’te oturum açtıktan sonra Uygulama Başlatıcı’dan Yammer’a geçiş yapabileceğini ve bu noktada kullanıcının Yammer’da oluşturulduğunu gösteren diyagram.

Bu işlem aşağıdaki adımları izler:

 1. Office 365 yöneticisi Office 365'te bir kullanıcı oluşturur.

 2. Kullanıcı, kiracı için yapılandırılmış olan kimlik sağlayıcısını kullanarak Office 365'te oturum açar.

 3. Kullanıcı uygulama başlatıcıda Yammer kutucuğuna tıklayarak Yammer'a gider.

  Office 365 uygulama başlatıcısının Yammer görüntülenirken alınmış ekran görüntüsü
 4. Office 365 kullanıcısı için yeni bir Yammer kullanıcısı oluşturulur.

 5. Kullanıcının Azure Active Directory’den alınan profil özellikleri Yammer profilinde otomatik olarak doldurulur.

Kullanıcıyı engelleme

Yönetici Office 365’te bir kullanıcıyı engelleyebilir ve kullanıcının hem Yammer oturumu hem diğer tüm Office 365 hizmetlerindeki oturumları kapatılır. Aşağıdaki diyagramda bunun nasıl çalıştığı gösterilir:

Office 365 yöneticisi Office 365’te bir kullanıcıyı engeller ve kullanıcının Yammer oturumu kapatılır.

Bu işlem aşağıdaki adımları izler:

 1. Office 365 yöneticisi kullanıcının oturum açma durumunu Engellendi olarak ayarlar.

  Yapılacak işlem:

  1. Office 365 yönetim portalında, kullanıcıyı ve ardından Kullanıcı Düzenle öğesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, kullanıcı ayrıntılarında Oturum açma durumu gösterilir.

   Office 365’te bir kullanıcının oturum açma durumunu gösteren ekran görüntüsü
  2. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, İzin Verildi ile Engellendi arasında geçiş yapmak için Oturum açma durumu’nun yanındaki Düzenle’yi seçin.

   Office 365’te Oturum açma durumu iletişim kutusunu gösteren ekran görüntüsü
 2. Yammer’a bu eylemin akışı yapılır ve ilgili kullanıcının Yammer oturumu kapatılır (tüm cihazlarda). Bu kullanıcı herhangi bir cihazda yeniden Yammer oturumu açmayı denediğinde, Office 365 kimlik bilgileriyle oturum açması istenir. Ancak, oturum açma durumu Engellendi olarak ayarlandığından kullanıcı oturum açamaz. Yammer doğrulanmış yöneticisi olarak, Ağ Yöneticisi alanına gidebilir ve Hesap etkinliği bölümüne bakarak, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kullanıcının hiçbir etkin Yammer oturumu olmadığını görüp Yammer kullanıcısının oturumunun kapatıldığını doğrulayabilirsiniz.

  Etkin Yammer oturumu olmayan (oturumunu kapatmış) bir kullanıcının Hesap Etkinliğini gösteren ekran görüntüsü

Kullanıcı silme

Bir çalışan şirketten ayrılırsa, kullanıcıyı Office 365'ten silebilirsiniz. Kullanıcı Office 365'ten silindiğinde, buna karşılık gelen kullanıcı Yammer'da devre dışı bırakılır (bu işlem askıya alma olarak da bilinir). Aşağıdaki diyagramda bunun nasıl çalıştığı gösterilir:

Office 365 yöneticisinin bir kullanıcıyı silmesi durumunda kullanıcının Yammer’da devre dışı bırakıldığını gösteren diyagram. 30 günün sonunda kullanıcı verileri Office 365’ten silinir. 90 gün sonunda kullanıcı Yammer’dan kalıcı olarak kaldırılır, ancak Yammer iletileri kalır.

Bu işlem aşağıdaki adımları izler:

 1. Yönetici, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kullanıcıyı Office 365'ten siler:

  Office 365 yönetim ekranında kullanıcı silme komutunun gösterildiği ekran görüntüsü.
 2. Office 365'teki kullanıcı silme işleminin Yammer'a akışı yapılır ve ona karşılık gelen Yammer kullanıcısı Yammer'da devre dışı bırakılır. Açıkça belirtmek gerekirse, bu işlem aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Yammer yönetimine geçme, Kullanıcıları Kaldır'ı seçme ve sonra da Bu kullanıcıyı devre dışı bırak'ı seçme işlemiyle eşdeğerdir:

  Yammer’da kullanıcının nasıl devre dışı bırakılacağını gösteren ekran görüntüsü.

  Bu yolla devre dışı bırakılan (veya bekleyen) kullanıcılar, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Yammer yönetim sayfalarında System Administrator tarafından devre dışı bırakılmış olarak gösterilir:

  Kullanıcının Sistem Yöneticisi tarafından kaldırıldığını gösteren ekran görüntüsü.
 3. Office 365'te bir kullanıcıyı sildiğinizde, kullanıcı devre dışı duruma gelir. Yaklaşık 30 gün sonra, kullanıcı verileri kalıcı olarak silinir. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıları silme veya geri yükleme.

 4. Benzer şekilde, bir kullanıcı Yammer'da devre dışı bırakıldığında Yammer'da devre dışı kalmış olur. Yaklaşık 90 gün sonra, devre dışı bırakılan kullanıcılar kalıcı olarak kaldırılır ancak Yammer iletileri korunur. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcıları kaldırma.

Kullanıcıyı geri yükleme

Yönetici Office 365'te kullanıcıyı geri yükleyebilir ve kullanıcı Yammer'da yeniden etkinleştirilir. Aşağıdaki diyagramda bunun nasıl çalıştığı gösterilir:

Office 365 yöneticisinin bir kullanıcıyı geri yüklemesi durumunda kullanıcının Yammer’da yeniden etkinleştirildiğini gösteren diyagram.

Bu işlem aşağıdaki adımları izler:

 1. Office 365 yöneticisi, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Office 365'te silinmiş olan kullanıcıyı geri yükleyebilir:

  Office 365 yönetim ekranında kullanıcıyı geri yüklemek için kullanılan komutun gösterildiği ekran görüntüsü.
 2. Bu eylemin Yammer'a da akışı yapılır ve daha önce Yammer'da devre dışı bırakılmış olan kullanıcı yeniden etkinleştirilir.

Azure Active Directory’den Yammer kullanıcı profili güncelleştirmesi

Office 365, kullanıcıları yönetmek için bulut tabanlı Azure Active Directory (Azure AD) hizmetini kullanır. Kullanıcıları doğrudan bulutta yönetebilir veya Azure AD Connect kullanarak şirket içi ortamınızdan kullanıcıları/grupları oluşturabilir ve eşitleyebilirsiniz. Yammer’ı yeni kullanmaya başlayan Office 365 kullanıcıları Yammer’ ilk kez Azure AD kimlik bilgileriyle erişirler, bir Yammer kullanıcısı oluşturulur ve Yammer kullanıcı profili Azure AD kullanıcı özellikleriyle doldurulur. Kullanıcının profil özellikleri Azure AD’de düzenlendiğinde, bunlar mevcut kullanıcının Yammer profilinde güncelleştirilir. Kullanıcının bölümünün Azure AD’de değiştiğini varsayalım; bu değişiklik Yammer’a da yansıtılır.

Kullanıcıların hem Office 365’te hem de Yammer’da profilleri vardır.

 • Office 365’te profillerini görmek için kullanıcılar profil resmine tıklayıp Hakkımda’yı seçin.

  Office 365’te kullanıcı hesabı menüsünü gösteren ekran görüntüsü

  Bu, Office 365 kullanıcı profillerini görüntülemelerini ve düzenlemelerini sağlar.

  Bir Yammer kullanıcısı için Ayrıntıları Düzenle sayfasını gösteren ekran görüntüsü
 • Yammer’da profillerini görüntülemek için, kullanıcılar Ayarlar’ı ve ardından Profil Görüntüle’yi seçebilirler.

  Yammer’da Profili Görüntüle ayarının ekran görüntüsü

  Bu, Yammer kullanıcı profillerini görüntülemelerini ve düzenlemelerini sağlar.

  Bir Yammer kullanıcısının profilini düzenlemeyi gösteren ekran görüntüsü

Yammer kullanıcı profillerinin Azure Active Directory’den nasıl güncelleştirildiği konusunda anlaşılması gereken birkaç nokta vardır.

 • Kullanıcı profili güncelleştirmeleri tek yönlüdür:    Güncelleştirmeler, Azure AD’den Yammer’a doğru tek yönlü çalışır. Yammer’da yapılan hiçbir kullanıcı profili değişikliği Azure AD’de güncelleştirilmez.

 • Azure AD, Yammer kullanıcı profili değişikliklerinin üzerine yazar:   Yammer kullanıcı profilleri Azure AD’den doldurulduğunda bile, kullanıcılar Yammer kullanıcı profillerini düzenleyebilir, örneğin İş Unvanını değiştirebilir. Bu değişikliklerin üzerine otomatik olarak yazılmaz. Bu güncelleştirilebilir özellikler Azure AD’de bir sonraki değiştirilişinde, söz konusu değişiklikler Yammer’da yapılan değişikliklerin üzerine yazılır. Yammer’da, Yammer profillerini güncelleştirmelerini engelleyen bir yapılandırma yoktur.

 • Azure AD Connect kullanarak güncelleştirmeleri denetleyebilirsiniz:    Müşteriler şirket içi dizinlerinden hangi özellikleri Azure AD’de güncelleştireceklerini denetlemek isterlerse, Azure AD Connect aracını yapılandırarak bunu yapabilirler.

 • Azure AD’deki e-posta adresi güncelleştirmeleri Yammer’a yansıtılır:    Azure AD’da kullanıcının e-postasında yapılan tüm güncelleştirmeler Yammer’da da güncelleştirilir. Güncelleştirilen e-posta etki alanı, Yammer ağındaki etki alanlarından biriyle eşleştirilmelidir.

 • Yammer kullanıcısının e-posta adresi olmadığında ne olur:    Kullanıcının e-postalarından hiçbiri Yammer ağındaki etki alanlarıyla eşleşmiyorsa veya kullanıcının Azure AD’de hiç e-posta adresi yoksa, Yammer kullanıcı profili kullanıcının e-postası olmadığı belirtilecek şekilde güncelleştirilir; bu şekilde iş arkadaşları bu konuda bilgilendirilir (kullanıcı Yammer’da bir kişinin üzerine geldiğinde, bu kişinin e-postası olmadığını bildiren vurgu kartını görecektir).

Office 365 yöneticisi Office 365 yönetim merkezi’nden kullanıcı özelliklerini düzenleyebilir.

Office 365’te kullanıcı özelliklerini düzenlemek için
 1. Office 365 yönetim merkezi’ndeki Kullanıcılar bölümüne gidin ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kullanıcıyı seçin veya arayın.

  Office 365’te Kullanıcıyı düzenle kutucuğunu gösteren ekran görüntüsü
 2. E-posta adresi ve Görünen ad gibi özellikleri görüntülemek veya değiştirmek için, kullanıcı adının yanında Düzenle’yi seçin.

  Office 365’te kullanıcı özellikleri sayfası

Azure AD, aşağıdaki Yammer özelliklerini güncelleştirir:

Azure AD’deki özellik

Yammer’daki özellik

 1. E-posta adresi

 2. Ad

 3. Soyadı

 4. İş Unvanı

 5. Bölüm

 6. Ofis

 7. Ofis telefonu

 8. Cep telefonu

 9. Açıklama

 1. E-posta

 2. Ad

 3. Soyadı

 4. İş Unvanı

 5. Bölüm

 6. Konum

 7. İş telefonu

 8. Cep telefonu

 9. Hakkımda

Office 365’te, Yammer için güncelleştirilecek kullanıcı özelliklerini aşağıdaki iletişim kutularında görebilirsiniz:

 • E-posta adreslerini düzenle iletişim kutusu

  Office 365’te e-posta adresi profil alanını gösteren ekran görüntüsü
 • Kişi bilgilerini düzenle iletişim kutusu

  Yammer’da eşitlenen profil alanlarını gösteren ekran görüntüsü

Yammer’da, Yammer için güncelleştirilecek kullanıcı özelliklerini Profil sayfasında görebilirsiniz: Özellikler aşağıdaki bölümlerde yer alır:

 • Temel Bilgiler ve Bilgi bölümleri

  Yammer’da eşitlenen profil alanlarını gösteren ekran görüntüsü
 • Kişi bölümü

  Yammer’da eşitlenen telefon numarası alanlarını gösteren ekran görüntüsü

Yammer Dizin Eşitlemesi'ni kullanmalı mıyım?

Yammer müşterilerinin, tüm kullanıcılarının yaşam döngüsünü yönetmek için Office 365 ile Yammer arasında bu tutarlı deneyime geçmelerini öneririz. Bu, kullanıcıları ayrı ayrı yönetmekten daha rahat bir işlemdir ve ayrıca uzun vadede Yammer için de izlenecek yol budur. Şu anda Yammer Dizin Eşitleme aracını kullanıyorsanız, kullanıcıları Office 365'te yönetmeye geçme konusu göz önünde bulundurun. Kullanıcıları Office 365'te yönetmeye geçince, Yammer Dizin Eşitleme aracını kapatın.

Not : Kullanıcıların yaşam döngüsünü Office 365'ten yönetebilmek için, onların Yammer'a erişirken Office 365 kimlik bilgilerini kullanıyor olmaları gerekir.

Aşağıdaki tabloda, Yammer Dizin Eşitleme'nin başlıca yönleri listelenir ve kullanıcı yaşam döngüsü yönetiminde bunun Office 365 kullanımıyla karşılaştırması yapılır. Yammer Dizin Eşitlemesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yammer Dizin Eşitlemesi'ni planlama.

Görev

Yammer Dizin Eşitlemesi

Office 365

Kullanıcıları toplu olarak yönetme

Yammer Dizin Eşitlemesi'yle kullanıcıları toplu olarak yönetebilirsiniz. Öte yandan, Office 365 kullanıcılarını Yammer'dan yönetemezsiniz.

Şirket içi dizininizi Azure Active Directory ve Office 365 ile tümleştirmek ve kullanıcıları toplu olarak yönetmek için Azure Active Directory Connect(Azure AD Connect) kullanabilirsiniz. Azure AD Connect'in parola eşitlemesi, Azure Multi-Factor Authentication ve üçüncü taraf uygulama desteği gibi gelişmiş özellikleri vardır. En önemlisi de, Azure AD Connect sayesinde tek bir araç kullanarak şirket içi Active Directory'nizi Office 365 ile (Yammer da dahil) tümleştirebilirsiniz. 1 Aralık 2016’da Yammer’ın Dizin Eşitleme aracı kullanım dışı bırakılacaktır.

Kullanıcı oluşturma

Kullanıcı Yammer'da bekleyen kullanıcı olarak oluşturulur ve bu kullanıcıya Yammer'a katılması için bir e-posta daveti gönderilir.

Kullanıcı Office 365 hesabıyla Yammer'da oturum açabilir ve bu noktada Yammer'da kullanıcı oluşturulur.

Kullanıcıyı silme

Yammer'da kullanıcı devre dışı bırakılır. Bekleme durumundaki kullanıcılar silinir.

Yammer'da kullanıcı devre dışı bırakılır.

Özel davet e-postalarını yapılandırma

Yammer Dizin Eşitlemesi kullandığınızda, özel davet e-postaları oluşturabilirsiniz.

Office 365, özel davet e-postalarını desteklemez. Bununla birlikte, YammerOffice 365'le daha sıkı tümleştirildikçe, kullanıcıların bir kerelik bir e-posta girişine gerek duymak yerine Office 365'te kullanırken Yammer'ı keşfedeceklerini ve kullanmaya başlayacaklarını umuyoruz.

Kullanıcı profillerini güncelleştirme

Yammer profillerini Yammer Dizin Eşitlemesi'nden güncelleştirebilirsiniz.

Şirket içi Active Directory’den Azure Active Directory’ye kullanıcı profili özelliklerini eşitlemek için Azure AD Connect’i kullanabilirsiniz. Bu değişiklikler, Yammer kullanıcı profilini de güncelleştirir.

SSS

S: Kullanıcı profili resimleri Office 365’ten Yammer’a güncelleştirilecek mi?

Y: Evet. Kullanıcının Yammer profilinde resim yoksa, bu profil kullanıcının Office 365 profil resmiyle güncelleştirilir. Bu güncelleştirme, kullanıcı Yammer’da oturum açtığında başlatılır ve birkaç saat içinde Yammer profiline yansıtılır. Kullanıcı daha sonra Office 365 profil resmini güncelleştirirse, kullanıcının Yammer’da oturum açmasından sonra Yammer profil resmi de güncelleştirilir.

S: Yammer çoklu oturum açma (SSO) özelliği Office 365'te Yammer kullanıcısı yaşam döngüsü yönetimini nasıl etkiler?

Y: Yammer SSO, kullanıcıların Yammer'da şirket içi ortamlarında kullandıkları aynı kimlik bilgileriyle oturum açmalarını sağlayarak, kimlik yönetimine yardımcı olur. Buna alternatif olarak Yammer için Office 365 oturum açma bilgileri kullanılabilir; bu durumda kullanıcılar Office 365 kimlik bilgileriyle Yammer'da oturum açabilir (Office 365 SSO'yu da destekler). Kullanıcılar oturum açtıkça, biz de Office 365 ve Yammer'da kullanıcılar arasında eşleme oluştururuz. Office 365'ten Yammer kullanıcısı yaşam döngüsü yönetimi, kullanıcıların Office 365 ile Yammer arasındaki bu eşlemesine dayanır. Dolayısıyla, Yammer SSO kullanırsanız, Office 365'te Yammer kullanıcısı yaşam döngüsü yönetiminin avantajından yararlanamazsınız.

Önemli : 

S: Yammer kulanıcısı yaşam döngüsü yönetimiyle Yammer için Office 365 oturumu açma arasında ne fark vardır?

Y: Yammer SSO ve Yammer için Office 365 oturumu açma, kimlik yönetimi için farklı seçeneklerdir. Bu değişiklik, kullanıcı yaşam döngüsü yönetimine yöneliktir. Bunlar ilgili olsalar da birbirlerinden farklıdır. Yammer için Office 365 oturumu açma, kullanıcı yaşam döngüsü yönetiminin önkoşuludur.

S: Office 365'te Yammer kullanıcısı yaşam döngüsü yönetimi sağlandıktan sonra Yammer Dizin Eşitleme aracını devre dışı bırakabilir miyiz?

Y: Ürün uzun vadede Yammer kullanıcılarının yaşam döngüsünü Office 365'te yönetmeye doğru bir yönelime sahiptir. Öte yandan, Yammer Dizin Eşitleme'nin ne zaman kapatılacağı kararı, şirketinizin bunu nasıl kullandığına bağlıdır.

Önemli : 

S: Yammer Dizin Eşitlemesi aracı bugün profil alanlarını güncelleştiriyor. Office 365'de Yammer kullanıcısı yaşam döngüsü yönetimi de profil alanlarını güncelleştirecek mi?

Y: Evet.

S: Office 365'te bir e-posta adresi değiştirildiğinde ne olur? Bu işlem, Yammer'da e-posta adresi değişikliğini tetikler mi?

Y: Evet.

S: Şirketimin yapılandırmasında tüm Yammer kullanıcıları henüz Office 365'te yer almıyor. Bu durumda kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi nasıl çalışır?

Y: Office 365 kimlik bilgileriyle Yammer'da oturum açan kullanıcılar Office 365'te yönetilebilir. Office 365 kimlik bilgilerini kullanmayan kullanıcıları bugün yönettiğiniz şekilde yönetmeye devam edebilirsiniz. En sonunda herkesi Office 365'e taşıdığınızda, kullanıcılarınızın tümünü (Yammer kullananlar da içinde olmak üzere) tek bir konumdan yönetebilirsiniz.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×