Yükseltme Sihirbazı'nı kullanarak Access verilerini SQL Server veritabanına taşıma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Zaman içinde, çoğu veritabanı uygulaması büyük, daha karmaşık hale gelir ve daha fazla kullanıcıyı desteklemesi gerekir. Microsoft Office Access uygulamanızın kullanım ömrü boyunca bir noktada, performans, ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik, güvenlik, güvenilirlik ve kurtarılabilirlik özelliklerini iyileştirmek için bunu Microsoft SQL Server veritabanına yükseltmek isteyebilirsiniz.

Bu makalede

Microsoft Office Access veritabanını yükseltme hakkında

Yükseltme Sihirbazı'nı kullanma

Veritabanı nesneleri nasıl aktarılır?

Microsoft Office Access veritabanını yükseltme hakkında

Yükseltme, veritabanı nesnelerinin tümünü veya bir bölümünü Access veritabanından yeni veya var olan bir SQL Server veritabanına ya da yeni Access projesine (.adp) geçirme işlemidir.

Veritabanını SQL Server'a yükseltmenin avantajları

 • Yüksek performans ve ölçeklenebilirlik    SQL Server çoğu durumda Access veritabanı dosyasına göre daha iyi bir performans sunar. SQL Server, Access veritabanı dosyasının geçerli iki gigabaytlık sınırının çok üzerinde olan çok büyük, terabayt boyutlu veritabanları için destek de sağlar. Son olarak da, SQL Server genellikle, sorguları paralel olarak işleyerek (kullanıcı sorgularını ele almak için tek işlemde birden çok yerel iş parçacığı kullanarak) ve daha fazla kullanıcı eklendiğine ek bellek gereksinimini en aza indirerek çok verimli çalışır.

 • Artan kullanılabilirlik    SQL Server, veritabanı kullanımdayken, artımlı veya tam bir dinamik yedekleme işlemi yapmanıza izin verir. Böylece, veri yedeklemek için kullanıcıların veritabanından çıkması gerekmez.

 • Geliştirilmiş güvenlik    SQL Server güvenilir bir bağlantı kullanarak Windows sistem güvenliğiyle tümleştirilebilir ve bu şekilde ağa ve veritabanına tek bir tümleşik erişimle her iki sistemin de en iyi yönleri kullanılır. Bu, karmaşık güvenlik düzenlerinin çok daha kolay yönetilebilmesini sağlar.

 • Hızlı kurtarılabilirlik    Sistem hatası durumunda (işletim sisteminin çökmesi veya güç kesilmesi gibi), SQL Server’da veritabanı yöneticisinin müdahalesi olmadan veritabanını dakikalar içinde en son tutarlı durumuna geri döndüren otomatik bir kurtarma mekanizması vardır.

 • Sunucu tabanlı işlemler    İstemci/sunucu yapılandırmasında SQL Server'ın kullanılması, sonuçlar istemciye gönderilmeden önce veritabanı sorgularını sunucuda işleyerek ağ trafiğini azaltır. Özellikle büyük veri kümeleriyle çalışılırken sunucunun bu işlemi gerçekleştirmesi çoğunlukla çok verimli olur.

  Uygulamanız, uygulama mantığını, iş kurallarıyla ilkelerini, karmaşık sorguları ve istemciden çok sunucudaki veri geçerliliği ile başvuru bütünlüğü kodunu merkezileştirmek ve paylaşmak için, kullanıcı tanımlı işlevler, saklı yordamlar ve tetikleyiciler de kullanabilir.

Yükseltme yolları

Yükseltme Sihirbazı, veritabanı nesnelerini ve bunların içerdiği verileri Access veritabanından yeni veya var olan bir SQL Server veritabanına taşır.

Yükseltme Sihirbazı üç biçimde kullanılabilir:

 • Access veritabanındaki tüm veritabanı nesnelerini bir Access projesine yükseltebilir ve böylece bir istemci/sunucu uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşım bazı ek uygulama değişiklikleri, kod ve karmaşık sorgularda değiştirme işlemleri yapılmasını gerektirir.

 • Access veritabanından SQL Server veritabanına yalnızca verileri veya veri tanımlarını yükseltebilirsiniz.

 • SQL Server veritabanı arka ucuna bir Access veritabanı ön ucu oluşturabilir ve böylece bir ön uç/arka uç uygulaması oluşturabilirsiniz. Kod Access veritabanı altyapısı (ACE) kullanmaya devam ettiğinden, bu yaklaşım çok küçük çaplı uygulama değişiklikleri gerektirir.

Access veritabanını yükseltmeden önce

Access veritabanınızı bir SQL Server veritabanına veya Access projesine aktarmadan önce şunları yapın:

 • Veritabanınızı yedekleyin      Yükseltme Sihirbazı Access veritabanınızdan hiçbir veri veya veritabanı nesnesini kaldırmasa da, yükseltme işleminden önce Access veritabanınızın yedeğini almanız iyi olacaktır.

 • Yeterli disk alanına sahip olduğunuzdan emin olun     Yükseltilen veritabanını içerecek aygıt üzerinde yeterli disk alanınız olmalıdır. Yükseltme Sihirbazı kullanılabilir boş disk alanı fazla olduğunda daha iyi çalışır.

 • Benzersiz dizinler oluşturun     Bağlantılı bir tablonun Access'te güncelleştirilebilir olması için benzersiz bir dizini olmalıdır. Yükseltme Sihirbazı var olan bir benzersiz dizini yükseltebilir ancak hiç dizin yoksa, dizin oluşturamaz. Tablolarınızı güncelleştirebilmek istiyorsanız, yükseltmeden önce her Access tablosuna bir benzersiz dizin eklediğinizden emin olun.

 • Kendinize SQL Server veritabanı için uygun izinleri atayın

  • Varolan bir veri tabanına yükseltmek için, CREATE TABLE ve CREATE DEFAULT izinlerine gereksiniminiz vardır.

  • Yeni bir veritabanı oluşturmak için, CREATE DATABASE ve asıl veritabanındaki sistem tablolarında SELECT izinlerine gereksiniminiz vardır.

Access 2007 Yükseltme Sihirbazı, Microsoft SQL Server 2000 ve SQL Server 2005'le birlikte çalışacak şekilde iyileştirilmiştir.

Sayfanın Başı

Yükseltme Sihirbazı'nı kullanma

 • Veritabanı Araçları sekmesinde, Verileri Taşı grubunda SQL Server'a tıklayın.

  Yükseltme Sihirbazı başlatılır.

1. Adım: Varolan bir veritabanına veya yeni veritabanına yükseltmeyi seçme

2. Adım: Yükseltilecek tabloları seçme

3. Adım: Yükseltilecek öznitelikleri ve seçenekleri belirtme

4. Adım: Uygulamanızın nasıl yükseltileceğini seçme

Yükseltme Sihirbazı raporu

1. Adım: Varolan bir veritabanına veya yeni veritabanına yükseltmeyi seçme

Sihirbazın ilk sayfasında, Access veritabanını var olan bir SQL Server veritabanına yükseltmek mi yoksa yeni bir SQL Server veritabanı oluşturmak mı istediğinizi belirtirsiniz.

 • Varolan veritabanını kullan    Bu seçeneği belirtir ve sonra İleri'ye tıklarsanız, var olan bir SQL Server veritabanına ODBC bağlantısı oluşturabilmeniz için Access Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunu görüntüler.

  ODBC veri kaynakları hakkında

  Veri kaynağı, verileri içeren kaynakla bu verilere erişmek için gereken bağlantı bilgilerinin bileşimidir. Veri kaynaklarına örnek olarak Access, SQL Server, Oracle RDBMS, elektronik tablolar ve metin dosyaları verilebilir. Bağlantı bilgilerine örnek olarak sunucu konumu, veritabanı adı, oturum açma kimliği, parola ve veri kaynağıyla nasıl bağlantı kurulacağını açıklayan çeşitli ODBC sürücü seçenekleri verilebilir.

  ODBC mimarisinde, bir uygulama (Access veya Microsoft Visual Basic programı gibi) ODBC Sürücü Yöneticisi'ne bağlanır ve bu sürücü de sonuçta, veri kaynağına (bu durumda, SQL Server veritabanı) bağlanmak için belirli bir ODBC sürücüsünü (örneğin, Microsoft SQL ODBC sürücüsü) kullanır. Access'te, yerleşik sürücüleri olmayan Access'in dışındaki veri kaynaklarına bağlanmak için ODBC veri kaynaklarını kullanırsınız.

  Bu veri kaynaklarına bağlanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  • Veri kaynağı içeren bilgisayar üzerindeki uygun ODBC sürücüsünü yükleyin.

  • Microsoft Windows kayıt defterinde bulunan bağlantı bilgisini saklamak için, ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi'ni veya DSN dosyasını veya bağlantı bilgilerini doğrudan ODBC Sürücü Yöneticisi'ne aktarmak için Visual Basic kodunun bağlantı dizisini kullanarak veri kaynak adını (DSN) tanımlayın.

   Makine veri kaynakları

   Makine veri kaynakları, kullanıcı tarafından tanımlanan adlara sahip belirli bir bilgisayar üzerindeki Windows Kayıt Defteri'nde bulunan bağlantı bilgilerini saklar. Makine veri kaynaklarını ancak tanımlanmış oldukları bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. Kullanıcı ve sistem olmak üzere, iki tür makine veri kaynağı vardır. Kullanıcı veri kaynakları yalnızca geçerli kullanıcı tarafından kullanılabilir ve görülebilir. Sistem veri kaynakları bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılır, bilgisayardaki ve sistem çapında hizmetleri kullanan tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. Yalnızca oturum açan kullanıcıların makine veri kaynağını görüntüleyebileceği ve bu kaynak uzak bir kullanıcı tarafından farklı bir bilgisayara kopyalanamayacağı için, ek güvenlik sağlamak istediğinizde makine veri kaynağı oldukça uygundur.

   Dosya veri kaynakları

   Dosya veri kaynakları (DSN dosyaları olarak da adlandırılır), Windows kayıt defteri yerine metin dosyasında bağlantı bilgilerini saklar ve makine veri kaynaklarından kullanım açısından genelde daha esnektir. Örneğin, bir dosya veri kaynağını herhangi bir bilgisayara doğru ODBC sürücüsüyle kopyalayabilirsiniz, böylece, uygulamanız tutarlı, doğru bağlantı bilgilerine dayanır. İsterseniz, dosya veri kaynağını tek bir sunucu üzerine yerleştirebilir, ağ üzerindeki pek çok bilgisayar arasında paylaştırabilir ve bir konumda bulunan bağlantı bilgisini kolayca koruyabilirsiniz.

   Ayrıca, dosya veri kaynağı paylaşılamaz da olabilir. Paylaşılmayan dosya veri kaynağı tek bir bilgisayar üzerindedir ve makine veri kaynağını gösterir. Dosya veri kaynaklarından varolan makine veri kaynaklarına erişmek için paylaşılmayan dosya veri kaynaklarını kullanabilirsiniz.

   Bağlantı dizileri

   Modülde, bağlantı bilgilerini belirten biçimlendirilmiş bir bağlantı dizesi tanımlayabilirsiniz. Bağlantı dizesi bağlantı bilgilerini doğrudan ODBC Bağlantı Yöneticisi'ne geçirir ve bir sistem yöneticisinin veya kullanıcının veritabanını kullanmadan önce DSN oluşturma gereksinimini ortadan kaldırarak uygulamanızı basitleştirmeye yardımcı olur.

 • Yeni veritabanı oluştur    Bu seçeneği belirtir ve sonra İleri'ye tıklarsanız, Access yeni SQL Server veritabanı hakkındaki bilgileri gireceğiniz bir sayfa görüntüler.

  • Bu veritabanı için kullanmak istediğiniz SQL Server:      Kullanmak istediğiniz sunucunun adını yazın.

  • Güvenilir Bağlantı Kullan     Ağda ve veritabanında tek oturum açmaya olanak tanımak için SQL Server'ın Windows işletim sistemi güvenliğiyle tümleştirebileceği, güvenilir bir bağlantı kullanabilirsiniz.

  • Oturum Açma Kimliği ve Parolası      Güvenilen bir bağlantı kullanmıyorsanız, sunucuda CREATE DATABASE ayrıcalıklarına sahip bir hesabın oturum açma kimliğini ve parolasını yazın.

  • Yeni SQL Server veritabanınıza hangi adı vermek istiyorsunuz?      Yeni SQL Server veritabanınızın adını yazın. Yazacağınız ad varolan bir veritabanı adı ile çakışırsa, Access adın sonuna bir sayı soneki ekler (örneğin, veritabanım 1).

Bölüm başı

2. Adım: Yükseltilecek tabloları seçme

Bu adımda, SQL Server veritabanına yükseltmek istediğiniz Access tablolarını seçersiniz. Yükseltmek istediğiniz tabloları seçin ve sonra ok tuşlarını kullanarak bunları Tabloların Aktarılacağı SQL Server listesine taşıyın. Alternatif olarak, tabloya çift tıklayarak da onu bir listeden diğerine taşıyabilirsiniz.

Kullanılabilir Tablolar listesi, zaten SQL Server veritabanında bulunan SQL Server tabloları dışında tüm bağlantılı tabloları içerir. Yükseltmek üzere seçilmiş olan SQL Server veritabanına işaret eden bağlantılı tablolar Tabloların Aktarılacağı SQL Server liste kutusunda gösterilir ve bunlar kaldırılamaz. Gizli tablolar ve sistem tabloları da içinde olmak üzere, o anda Gezinti Bölmesi'nde görünür durumda olmayan tablolar da hariç tutulur.

İpucu : Zaten yükseltilmiş olan tabloların yükseltilmesini önlemek için, adının sonunda "_yerel" sözcüğü bulunan tablolar, kullanılabilir tablolar listesinden çıkarılır. Bu tabloları gerçekten yeniden yükseltmek istiyorsanız, Yükseltme Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce bunları yeniden adlandırarak "_yerel" sonekini kaldırın.

Bölüm başı

3. Adım: Yükseltilecek öznitelikleri ve seçenekleri belirtme

Bu adımda, SQL Server veritabanınıza yükseltilecek tablo özniteliklerini seçersiniz. Varsayılan olarak, yükseltme için tüm öznitelikler seçili durumdadır.

Not : Varsayılan olarak, Yükseltme Sihirbazı Access alan adlarını geçerli SQL Server alan adlarına, Access veri türlerini de eşdeğer SQL Server veri türlerine dönüştürür.

Hangi tablo özniteliklerini yükseltmek istiyorsunuz?

Aşağıdaki tabloda yükseltebileceğiniz öznitelikler listelenir ve Yükseltme Sihirbazı'nın her birini nasıl işlediği açıklanır:

Öznitelik

Seçildiğinde yapılan işlem

Dizinler

Yükseltme Sihirbazı tüm dizinleri yükseltir.

Yükseltme Sihirbazı, Access birincil anahtarlarını SQL Server dizinlerine dönüştürür ve bunları SQL Server birincil anahtarları olarak işaretler. Yükseltilmiş SQL Server tablosunu Access veritabanınıza bağlamayı seçerseniz, Yükseltme Sihirbazı dizin adına "aaaaa" önekini de ekler. Çünkü Access kullanılabilir dizinler listesinde alfabetik olarak ilk dizini birincil anahtar olarak seçer ve "aaaaa" öneki doğru dizininin seçilmesini güvence altına alır.

Geçersiz karakterlerin "_" karakteriyle değiştirilmesi dışında, diğer tüm dizinler adlarını korur. Benzersiz olan ve olmayan Access dizinleri, benzersiz olan ve olmayan SQL Server dizinlerine dönüşür.

Bağlantılı bir tablonun Access'te güncelleştirilebilir olması için benzersiz bir dizini olmalıdır. Yükseltme Sihirbazı var olan bir benzersiz dizini yükseltebilir ancak hiç dizin yoksa, dizin oluşturamaz. Yükselttikten sonra tablolarınızdaki verileri güncelleştirebilmek istiyorsanız, yükseltme öncesinde her Access tablosuna benzersiz bir dizin eklediğinizden emin olun.

Geçerlilik kuralları

Yükseltme Sihirbazı aşağıdakileri güncelleştirme olarak yükseltir ve tetikleyiciler ekler:

 • Tüm alan için Gerekli özellikler

 • Tablo geçerlilik kuralları

 • Kayıt geçerlilik kuralları

 • Alan geçerlilik kuralları

Tetikleyici, SQL Server tablosuyla ilişkilendirilmiş bir dizi Transact-SQL deyimidir. Tablonun, tablodaki verileri değiştirebilecek komutlardan (UPDATE, INSERT ve DELETE komutları) her biri için bir tetikleyici olmak üzere üç tetikleyicisi olabilir. Komut çalıştırıldığında tetikleyici otomatik olarak yürütülür. Yükseltme Sihirbazı, alan düzeyinde doğrulamayı zorlamak için SQL Server kuralları yerine tetikleyicileri kullanır, çünkü SQL Server kuralları özel hata iletilerinin görüntülenmesine izin vermez.

Her geçerlilik kuralının bir tetikleyiciyle bire bir ilişkisi olması gerekmez. Her geçerlilik kuralı birkaç tetikleyicinin parçası olabilir ve her tetikleyici birkaç geçerlilik kuralının işlevselliğine öykünmek için kod içerebilir.

Bir Access alanının Gerekli özelliğini doğru değerine ayarlarsanız, kullanıcı kayıt ekleyemez ve gerekli alanı null olarak bırakır (alanın varsayılan bir bağı yoksa) veya kaydı güncelleştirirken alanı null yapar. Gerekli alanlar SQL Server'da Null değerlerine izin verilmeyen alanlara yükseltilir.

Geçerlilik metni

Access veritabanı Geçerlilik Metni özelliği, Access projesi Geçerlilik Metni özelliğine dönüştürülür. Böylece, Access özel hata iletileri, çalıştırma sırasında olan bir kısıtlama ihlali olayında görüntülenebilir.

Varsayılanlar

Yükseltme Sihirbazı tüm Varsayılan Değer özelliklerini ANSI varsayılan nesnelerine yükseltir.

Tablo ilişkileri

Yükseltme Sihirbazı tüm tablo ilişkilerini yükseltir.

Güncelleştirme, ekleme veya silme tetikleyicilerini veya Bildirilen Bilgi Tutarlılığı'nı (DRI) kullanarak tablo ilişkilerinin nasıl yükseltileceğine ve bilgi tutarlılığına karar verebilirsiniz. DRI, Access bilgi tutarlılığıyla aynı şekilde çalışır; temel tablolar (bire çok ilişkisinin "bir" tarafı) için birincil anahtar kısıtlamaları ve yabancı tablolar (normalde bire çok ilişkisinin "çok" tarafı) için yabancı anahtar kısıtlamaları tanımlar.

 • DRI Kullan     Bilgi tutarlılığını zorlamak için Tablo ilişkileri'ni ve DRI Kullan'ı seçin. Access veritabanı sütun doğrulaması, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir doğrulama iletisiyle SQL Server DRI denetimi kısıtlamasına dönüştürülür.

Access veritabanı ilişkisi

SQL Server Yabancı Anahtarı

Validatio n metin

Basamaklı Güncelleştirme

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

"Kayıt silinemez, çünkü <yabancıtablo> ilişkili kayıtlar içeriyor."

Art Arda Silme

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

"Kayıt ekleyemez veya değiştiremezsiniz, çünkü <birinciltablo> tablosunda ilişkili bir kayıt olması gerekiyor."

Basamaklı Güncelleştirme
ve Basamaklı Silme

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Değer ayarlanmamış.

DRI yok

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

<birinciltablo> ve <yabancıtablo> tabloları arasında ilişki sınırlaması olduğundan bu kaydı ekleyemez, değiştiremez veya silemezsiniz.

 • Tetikleyici kullan     Access tablo ilişkilerinizde basamaklanan güncelleştirmeler ve silmeler tanımladıysanız ve yükseltilmiş tablolarda da bu davranışın korunmasını istiyorsanız, Tablo ilişkileri'ni ve Tetikleyici kullan'ı seçin. Bu, bilgi tutarlılığını zorlamak için basamaklanan güncelleştirmeleri ve silmeleri tetikleyici olarak yükseltir.

  Tablo ilişkisinin tetikleyiciyle bire bir karşılığı olması zorunlu değildir. Her ilişki çeşitli tetikleyicilerin parçası haline gelebilir veya her tetikleyici çeşitli bilgi tutarlılığı kurallarının işlevselliğine öykünen kod içerebilir. Ekleme tetikleyicileri alt tablolarda ve silme tetikleyicileri de üst tablolarda kullanılır.

  Not : Access'in bir SQL Server veritabanının veritabanı çiziminı okuyabilmesi için DRI gerekir. Access'in veritabanı diyagramını okuyabilmesi için, tetikleyiciler yoluyla bilgi tutarlılığı sağlarken, Yükseltme Sihirbazı DRI'yi ilişkiye yerleştirir, ancak yabancı anahtar kısıtlamaları denetimini devre dışı bırakır.

Hangi veri seçeneklerini eklemek istiyorsunuz?

 • Tarih bilgisi alanları tablolara eklensin mi?    SQL Server, kaydın değiştirildiğini belirtmek için bir zaman damgası alanı kullanır (ancak ne zaman değiştirildiğini belirtmez); bunu, benzersiz bir alan değeri oluşturarak ve sonra da her kayıt güncelleştirildiğinde bu alanı güncelleştirerek gerçekleştirir. Bağlantılı bir tablo için, Access bir kaydı güncelleştirmeden önce zaman damgası alanlarındaki değeri kullanarak bu kaydın değiştirilip değiştirilmediğini saptar. Genel olarak, zaman damgası alanı en iyi performansı ve güvenilirliği sağlar. Zaman damgası alanı olmadan, SQL Server'ın kaydın değiştirilip değiştirilmediğini saptamak için tüm alanları denetlemesi gerekir ve bu da performansı yavaşlatır.

  Aşağıdaki tabloda, bu listede sağlanan ayarlar açıklanır:

Ayar

Açıklama

Evet, sihirbaz karar versin

Özgün Access tabloları kayan nokta (Tek veya Çift), Not veya OLE nesnesi alanları içeriyorsa, Yükseltme Sihirbazı sonuçta oluşturulan SQL Server tablolarında söz konusu alanlar için yeni zaman damgası alanları oluşturur.

Evet, her zaman

Yükseltme Sihirbazı, hangi alan türlerini içerdiğine bakmaksızın tüm yükseltilen tablolar için bir zaman damgası oluşturur. Bu, Not, OLE Nesnesi veya kayan nokta alanları içermeyen, ancak başka türlerde alanları olan yükseltilmiş Access tablolarının performansını yükseltir.

Hayır, Asla

Yükseltme Sihirbazı tablolara zaman damgası alanları eklemez.

Önemli : Bağlantılı SQL Server tablolarında Access Not veya OLE nesnesi alanlarının değiştirilip değiştirilmediğini denetlemez; çünkü bu alanlar megabaytlarla ölçülen boyutlara ulaşabildiğinden, karşılaştırma işlemi ağın çok yoğun kullanılmasına neden olabilir çok zaman alabilir. Bu nedenle, tek bir metin veya resim alanı değiştirildiyse ve zaman damgası alanı yoksa, Access değişikliğin üzerine yazar. Ayrıca, bir kayan nokta alanının değeri aslında değiştirilmemiş olsa bile değiştirilmiş gibi görünebilir; dolayısıyla zaman damgası alanı olmadığında, Access değiştirilmemiş bir kaydı değiştirilmiş olarak belirleyebilir.

 • Yalnızca tablo yapısını oluştur; herhangi bir veri yükseltme    Yükseltme Sihirbazı varsayılan olarak tüm verileri SQL Server'a yükseltir. Yalnızca tablo yapısını oluştur; herhangi bir veri yükseltme onay kutusunu seçerseniz, yalnızca veri yapısı yükseltilir.

Bölüm başı

4. Adım: Uygulamanızın nasıl yükseltileceğini seçme

Sihirbazın sonraki sayfasında, Access veritabanı uygulamanızı yükseltmek için üç farklı yoldan birini seçebilirsiniz. Hangi uygulama değişikliklerini yapmak istiyorsunuz? alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:

 • Yeni bir Access istemci/sunucu uygulaması oluştur    Bu seçeneği belirtirseniz, Yükseltme Sihirbazı yeni bir Access projesi oluşturur. Yükseltme Sihirbazı sizden bir ad ister. Bu adın varsayılan değeri geçerli Access veritabanı adına "CS" soneki eklenmesidir. Ardından proje var olan Access veritabanıyla aynı konumda depolanır.

  Yükseltme Sihirbazı Access proje dosyasını oluşturur ve sonra tüm veritabanı nesnelerini Access veritabanından Access projesine yükseltir. Parolayı ve kullanıcı kimliğini kaydetmediyseniz, Access projesini ilk açışınızda Access Veri Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleyerek SQL Server veritabanına bağlanabilmenizi sağlar.

 • SQL Server tablolarını varolan uygulamalara bağla    Bu seçeneği belirtirseniz, Yükseltme Sihirbazı Access veritabanınızı değiştirerek sorgularınızın, formlarınızın, raporlarınızın ve veri erişim sayfalarınızın Access veritabanındaki veriler yerine yeni SQL Server veritabanındaki verileri kullanmasını sağlar. Yükseltme Sihirbazı, yükselttiğiniz Access tablolarını "_yerel" sonekini ekleyerek yeniden adlandırır. Örneğin, Çalışanlar adlı bir tabloyu yükselttiyseniz, Access veritabanınızda tablo Çalışanlar_yerel olarak yeniden adlandırılır. Ardından Yükseltme Sihirbazı Çalışanlar adlı, bağlantılı bir SQL Server tablosu oluşturur.

  Not : Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, "_yerel" sonekiyle yeniden adlandırılmış olan tablolar artık kullanılmaz. Bununla birlikte, yükseltme işleminin başarılı olduğunu doğrulayana kadar yerel tabloları alıkoymak iyi bir yöntemdir. Access veritabanınızın boyutunu küçültmek için daha sonraki bir tarihte yerel tabloları silebilirsiniz. Tabloları silmeden önce veritabanınızı yedeklediğinizden emin olun.

  Özgün Çalışanlar tablosunu temel alan sorgular, formlar, raporlar ve veri erişim sayfaları artık bağlı SQL Server Çalışanlar tablosunu kullanacaktır. Özgün yerel tablodaki alanların özelliklerinin çoğu, örneğin Description, Caption, Format, InputMask ve DecimalPlaces özellikleri yeni yerel tablo tarafından alınır.

 • Uygulama değişikliği yok    Yalnızca verilerinizi SQL Server veritabanına kopyalamak istiyor ve var olan Access veritabanı uygulamanızda başka hiçbir değişiklik yapmak istemiyorsanız, bu seçeneği belirtin.

Parolayı veya kullanıcı kimliğini kaydet    Varsayılan olarak, Yükseltme Sihirbazı var olan uygulamada bağlantılı tablolar oluşturur veya kullanıcı adıyla parolayı kaydetmeden bir Access projesi oluşturur. Bu, kullanıcıların SQL Server veritabanında her oturum açışlarında kullanıcı adı ve parola girmeleri isteneceği anlamına gelir.

Parola ve kullanıcı kimliğini kaydet seçeneğini seçerseniz, kullanıcılar giriş yapmadan bir SQL Server veritabanına bağlanabilirler. Yeni Access istemci/sunucu uygulaması oluştur seçeneğini seçerseniz, Access projesi kullanıcı adı parolasını OLE DB bağlantı dizilerinde saklar.

Not : Bağlı bir SQL Server tablosu, parola kaydetmeyi reddetmek için bir MSysConf tablosu ile yapılandırılmışsa, bu seçenek Uygulama değişikliği yok seçeneği için devre dışı bırakılır.

Yükseltme Sihirbazı raporu

Son'a tıkladığınızda, Yükseltme Sihirbazı oluşturulan tüm nesnelerin ayrıntılı açıklamasını sağlayan bir rapor oluşturur ve işlem sırasında karşılaşılan tüm hataları raporlar. Yükseltme Sihirbazı raporu Baskı Önizleme'de görüntüler ve ardından bu raporu örneğin XPS veya PDF dosyası olarak yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz. Baskı Önizleme penceresini kapattığınızda, rapor bir Access nesnesi olarak kaydedilmez.

Yükseltme Sihirbazı raporu aşağıdakiler hakkında bilgi içerir:

 • Yükseltme için hangi tablo özelliklerini seçtiğiniz ve nasıl yükselttiğiniz de dahil olmak üzere yükseltme parametreleri.

 • Adlar için Access ve SQL Server değerleri, veri tipleri, dizinler, geçerlilik kuralları, varsayılanlar, tetikleyiciler ve zaman damgalarının eklenip eklenmediği bilgisi de dahil olmak üzere tablo bilgileri.

 • Karşılaşılan tüm hatalar, örneğin veritabanı veya işlem günlüğü dolu, izinler uygun değil, cihaz veya veritabanı oluşturulmadı, tablo, varsayılan veya doğrulama kuralı atlandı, ilişki zorunlu tutulmadı, sorgu atlandı (çünkü SQL Server söz dizimine çevrilemedi) ve formlarla raporlarda denetim ve kayıt kaynağı dönüştürme hataları.

Bölüm başı

Sayfanın Başı

Veritabanı nesneleri nasıl aktarılır?

Aşağıdaki veri ve veritabanı nesneleri yükseltilir: 

 • Veriler ve veri türleri    Tüm Access veritabanı veri türleri SQL Server'da eşdeğerlerine dönüştürülür. Sihirbaz, tüm dize değerlerine Unicode dize tanımlayıcısı ekleyerek ve tüm veri türlerine de Unicode n öneki ekleyerek, Access veritabanı metnini Unicode'a dönüştürür.

 • Sorgular   

  • ORDER BY yan tümcesi veya parametreleri olmayan seçim sorguları görünüme dönüştürülür.

  • Eylem sorguları saklı yordam eylem sorgularına dönüştürülür. Access saklı yordamın çalışacağından emin olmak için, parametre bildiri kodundan sonra SET NOCOUNT ON ekler.

  • Parametre veya ORDER BY yan tümcesi kullanan tablolara başvuran seçim sorguları (temel sorgu da denir) kullanıcı tanımlı işlevlere dönüştürülür. Gerekirse, ORDER BY yan tümcesi içeren sorguya bir TOP 100 PERCENT yan tümcesi eklenir.

  • Adlandırılmış parametreler kullanan parametre sorguları, Access veritabanında kullanılan özgün metin adını korur ve bu sorgular saklanmış yordamlara veya kullanıcı tanımlı bekleme işlevlerine dönüştürülür.

   Not : SQL geçiş sorguları, veri tanım sorguları ve çapraz sorgular gibi yükseltilmeyen sorguları el ile dönüştürmeniz gerekebilir. Ayrıca, çok fazla iç içe geçmiş sorguları da el ile yükseltmeniz gerekebilir.

 • Formlar, raporlar ve denetimler    Formların, raporların veya denetimlerin RecordSource, ControlsSource ve RowSource özelliklerindeki SQL deyimleri yerinde kalır ve saklı yordamlara veya kullanıcı tanımlı işlevlere dönüştürülmez.

 • Başlangıç özellikleri    Yükseltme Sihirbazı, aşağıdaki başlangıç özelliklerini yükseltir:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Modüller ve makrolar    Yükseltme Sihirbazı modüller veya makrolarda hiçbir değişiklik yapmaz. SQL Server'ın tüm özelliklerinden yararlanabilmek için uygulamanızda değişiklik yapmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için, SQL Server'a Bağlanan Microsoft Office Access Uygulamalarını İyileştirme adlı MSDN makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×