Yönlendirilebilir olmayan etki alanlarını (.local etki alanı gibi) dizin eşitlemesi için hazırlama

Şirket içi dizininizi Office 365 ile eşitleyebilmeniz için, Azure Active Directory’de doğrulanmış bir etki alanınızın olması gerekir. Yalnızca şirket içi etki alanıyla ilişkili Kullanıcı Asıl Adları (UPN) eşitlenir. Ancak örneğin, .local (aliy@contoso.local gibi) biçiminde yönlendirilebilir olmayan bir etki alanı içeren tüm UPN’ler, .onmicrosoft.com etki alanıyla (aliy@contoso.onmicrosoft.com gibi) eşitlenir. Şu anda Active Directory’de kullanıcılarınız için .local etki alanını kullanıyorsanız, Office 365 etki alanınızla düzgün şekilde eşitleyebilmek için bunları doğrulanmış bir etki alanı (billa@contoso.com gibi) kullanacak şekilde değiştirmeniz önerilir.

Yalnızca .local şirket içi etki alanına sahipsem ne olacak?

Azure AD Connect, Active Directory’nizi Azure Active Directory ile eşitlemek için kullanabileceğiniz en yeni araçtır. Daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi kimlik bilgilerini Active Directory ile tümleştirme.

Azure AD Connect, kullanıcılarınızın UPN’leri ile parolalarını eşitler, böylece kullanıcılarınız şirket içinde kullandığı kimlik bilgileriyle oturum açabilir. Ancak Azure AD Connect, kullanıcıları yalnızca Office 365 tarafından doğrulanmış etki alanlarıyla eşitler. Office 365 kimlikleri Azure Active Directory tarafından yönetildiği için bu, etki alanının Azure Active Directory tarafından da doğrulandığı anlamına gelir. Başka bir deyişle, etki alanının geçerli bir İnternet etki alanı (örneğin .com, .org, .net, .us, vs.) olması gerekir. İç Active Directory’niz yalnızca yönlendirilemeyen bir etki alanı (örneğin .local) kullanıyorsa, bunun Office 365’te kullandığınız doğrulanmış etki alanıyla eşleşmesi mümkün değildir. Bu sorunu çözmek için, şirket içi Active Directory’nizdeki birincil etki alanınızı değiştirebilir veya bir ya da daha fazla UPN soneki ekleyebilirsiniz.

Birincil etki alanınızı değiştirme

Birincil etki alanınızı Office 365’de doğruladığınız bir etki alanı (örneğin, contoso.com) ile değiştirin. Bu işlemden sonra, contoso.local etki alanına sahip olan kullanıcıların etki alanı contoso.com olarak güncelleştirilir. Yönergeler için bkz. Etki Alanını Yeniden Adlandırma Nasıl Çalışır?. Ancak, bu çok karmaşık bir işlemdir ve aşağıdaki bölümde gösterilen UPN sonekleri ekleme, daha kolay bir çözümdür.

UPN sonekleri ekleme ve kullanıcılarınızın etki alanlarını bunlarla güncelleştirme

Active Directory’ye, Office 365’te doğruladığınız etki alanıyla (veya etki alanlarıyla) eşleşen yeni UPN soneki veya sonekleri kaydederek .local sorununu çözebilirsiniz. Yeni soneki kaydettikten sonra, kullanıcı UPN’lerini, .local’ın yerini yeni etki alanı alacak şekilde (örneğin, kullanıcı hesabı aliy@contoso.com olacak şekilde) güncelleştirin.

UPN’leri doğrulanmış etki alanını kullanacak şekilde güncelleştirdikten sonra şirket içi Active Directory’nizi Office 365 ile eşitlemeye hazır olursunuz.

1. Adım: Yeni UPN sonekini ekleme

 1. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) hizmetinin üzerinde çalıştığı sunucuda, Sunucu Yöneticisi’nden Araçlar > Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri’ni seçin.

  Windows Server 2012 sürümü yüklü değilse   

  Windows tuşu + R tuşlarına basarak Çalıştır iletişim kutusunu açın ve Domain.msc yazıp Tamam’ı seçin.

  Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri'ni seçin.
 2. Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri penceresinde Active Directory Etki Alanları ve Güvenleri’ne sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin.

  ActiveDirectory Etki Alanları ve Güvenleri'ne sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin
 3. UPN Sonekleri sekmesindeki, Alternatif UPN Sonekleri kutusuna yeni UPN sonekinizi veya soneklerinizi yazıp Ekle > Uygula’yı seçin.

  Yeni UPN soneki ekleme

  Sonek eklemeyi tamamladığınızda Tamam'ı seçin.

2. Adım: Mevcut kullanıcıların UPN sonekini değiştirme

 1. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) hizmetinin üzerinde çalıştığı sunucuda, Sunucu Yöneticisi’nden Araçlar > Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları’nı seçin.

  Windows Server 2012 sürümü yüklü değilse   

  Windows tuşu + R tuşlarına basarak Çalıştır iletişim kutusunu açın ve Dsa.msc yazıp Tamam’a tıklayın.

 2. Bir kullanıcı seçip sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin.

 3. Hesap sekmesindeki UPN soneki açılır listesinden, yeni UPN sonekini ve sonra Tamam’ı seçin.

  Kullanıcı için yeni UPN öneki ekleme
 4. Her kullanıcı için bu adımları tamamlayın.

  Alternatif olarak, PowerShell kullanarak UPN soneklerini topluca güncelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, Windows PowerShell kullanarak tüm kullanıcıların UPN sonekini değiştirebilirsiniz

Güncelleştirilmesi gereken çok sayıda kullanıcınız varsa Windows PowerShell kullanmak daha kolaydır. Aşağıdaki örnekte, tüm contoso.local soneklerini contoso.com olarak değiştirmek için Get-ADUser ve Set-ADUser cmdlet’leri kullanılmıştır.

Active Directory’de Windows PowerShell kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Active Directory Windows PowerShell modülü.

 • Tüm contoso.local soneklerini contoso.com olarak güncelleştirmek için aşağıdaki Windows PowerShell komutlarını çalıştırın:

  $LocalUsers = Get-ADUser -Filter {UserPrincipalName -like '*contoso.local'} -Properties userPrincipalName -ResultSetSize $null
  $LocalUsers | foreach {$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace("contoso.local","contoso.com"); $_ | Set-ADUser -UserPrincipalName $newUpn}
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×