Yönetim rollerine ve arama görevlerine genel bakış

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede yöneticileri, site sahipleri ve Microsoft Search Server 2008arama kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen aramayla ilgili görevler açıklanmaktadır. Arama yapma ve arama yapılandırma konusunda Yardım konularına bağlantılar Ayrıca bkz bölümünde görüntülenir.

Bu makalede

Aramalar Search Server 2008'de nasıl çalışır?

Arama ve arama Hizmet Yöneticisi

Arama ve site koleksiyonu yöneticisi

Arama ve site sahipleri

Arama ve arama kullanıcıları

Aramalar Search Server 2008 içinde nasıl çalışır?

Büyük miktarda bilgiyi arama güçlü ve hassas arama araçları gerektiren karmaşık bir görev olur. Arama ve sorguyu çalıştırmak için bir kapsam seçtiğinizde, arama motoru sağlanan konumlardan birini dizin bakar ve farklı biçimleri bir ana bilgisayar sonuçları döndürür.

Arama sonuçları sayfası önerilen sonuçları ve en iyi sonuçları siteleri en üstündeki, bunların altında sıralanmış çekirdek sonuçları ve Federasyon Konumlarını dış sonuçlarından bir tarafına yerleştiren, sorgu tarafından döndürülen sonuçlar düzenler.

Kuruluşunuzdaki aramak için katkıda bulunanlar arasında işbirliği arama sonuçlarınızı önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Çeşitli rollere sahip kişiler daha verimli aramalar yapmak için adımları atabilirsiniz. Anahtar Yönetim rolleri Search Server 2008için şunlardır:

 • Arama hizmeti yöneticileri arama dizini oluşturun ve yönetilen özellikleri yapılandırın.

 • Site koleksiyonu yöneticileri, kullanıcıların sitelerindeki kullanmak için arama kapsamları, anahtar sözcükler ve en iyi sonuçları tanımlayın.

 • Web site sahipleri Arama kutusu ve Arama Merkezi sitesini örneklerini yapılandırma ve paylaşılan kitaplıkları ve listeleri yönetme.

 • İçerik oluşturucularının başlıkları, dosya adları ve özellik değerlerine kendi içeriğinin atayın.

 • Arama kullanıcıları bilgileri bulmak için sorguları çalıştırın.

Bu makalede, her geliştirme ve arama sonuçlarınızı geliştirmek için bu rolleri tarafından üstlendiği aramayla ilgili görevler açıklanmaktadır.

Sayfanın Başı

Arama ve arama Hizmet Yöneticisi

Arama Hizmeti Yöneticisi tanımlama ve tüm site koleksiyonlarını etkileyen arama özellikleri yapılandırmak için geniş üsler bulunur. Arama hizmeti administor's işinin önemli öğeler şunlardır:

Not: Varsayılan olarak, Arama Hizmeti Yöneticisi ayrıca Arama Merkezi içeren varsayılan site koleksiyonunu yönetme ve site sahibi çalışmak için gerekli izinlere sahiptir.

 • İçerik kaynakları    Arama Hizmeti Yöneticisi hangi konumları ve hangi tür içeriği dizine ve aramaları için kullanılabilir hale tanımlar.

 • Dizin oluşturma    Kullanıcı bir sorgu çalıştığında, arama motoru dizin arama sonuçlarını bulmak için kullanılabilir içeriğin başvurur. Bu dizin adlı bir Gezgin otomatik aracı tarafından düzenli olarak güncelleştirilir. Arama Hizmeti Yöneticisi zamanlar ne sıklıkta Gezgin dizin yeniden oluşturulur ve siteler ve gezici taramaları depolar tanımlar.

 • Yönetilen özellikler    Bir site koleksiyonu veya veri deposundaki içeriği atanmış olan özellikleri dizin sırasında depolanır. Arama Hizmeti Yöneticisi içerik belirli özellikleri yönetilen özelliklerle eşleyebilirsiniz. Bunlar, kullanıcıları Gelişmiş aramaözelliği listelerinden seçin veya el ile Arama kutusuna yazdığınız özelliklerdir.

 • Yetkili sayfalar    Arama Hizmeti Yöneticisi kritik bazı Web sayfaları, ekip portallar, yetkili sayfalar belirleyebilirsiniz. Bir sayfa yetkili olarak işaretlendiğinde, bu sayfadan içerik sıralamasını artırılmış ve başka bir duruma göre içeriğini önceki arama sonuçlarında görünür.

 • Federasyon Konumlarını için dizeleri önek     Yönetici bir özel terim veya tümcecik şirket dışındaki bir konuma ile başlar ve bunları belirli içerik türlerinin dönmek için önceden sorguları yönlendirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir posta kodu için terim hava durumu sorguya hava durumu hizmet için sağlanan posta kodunu tahmin yerel dönmek için bir istek olarak yönlendirilmesi.

Sayfanın Başı

Arama ve site koleksiyonu yöneticisi

Site koleksiyonu yöneticisi yeni Web siteleri oluşturabileceğiniz, site sahipleri onlara atamak, arama kapsamları ekleme, kapsamları görüntü gruplar halinde düzenlemek, anahtar sözcükler tanımlama, en iyi sonuçları siteleri atamak ve Arama Merkezi siteleri özelleştirme. Bir site koleksiyonu yöneticisinin işinin önemli öğeler şunlardır:

Not: Search Server 2008' te Arama Hizmeti Yöneticisi de site koleksiyonu yöneticisi olarak görebilir.

 • Site oluşturma     Site koleksiyonu yöneticisi yeni siteler oluşturur, site sahipleri bunları düzenlemek için izin verir ve Web sayfaları, ekleme ve Web stil sayfaları varsayılan Web bölümlerinin galeriler oluşturmak için standart şablonlar sağlar.

 • Kapsam grupları görüntüleme     Kapsamları aramaları konumları daha geniş veya dar aralığı ya da belirli özellik değerleri ile işaretlenmiş içeriği doğrudan. Site koleksiyonu yöneticisi yeni görüntü grupları oluşturma ve içerdikleri kapsamları düzenleyin. Bu arama kutusu Web Bölümü kapsamlarını doldurmak için kendi sayfalarında diğer seçimleri listeler örneklerini düzenleyen site sahipleri sağlar.

 • Özel kapsamları     Site koleksiyonu yöneticisi varsayılan kapsamları kopyalarını değiştirebilir veya site koleksiyonu içindeki kullanmak üzere yeni kapsamları ekleyin. Site sahipleri yeni kapsamları Web sayfalarında görüntülemek istediğinizde, bunlar özel kapsamları eklenecek, istemek ve sayfasında kapsamları listesini doldurmak için özel kapsamı içeren bir görüntü grubunu kullanın.

 • En iyi sonuçları getiren anahtar sözcükler     Site koleksiyonu içinde tanımlanan her anahtar sözcük tanımı, eş anlamlılar ve içerikle ilgili en iyi sonucu sitelerin bağlantılarını listesi depolayabilirsiniz. Bir anahtar sözcük veya kendi eş anlamlıları birini aradığınızda, arama sonuçlarınızın üst kısmında bu anahtar sözcük 's tanımını ve en iyi sonucu bağlantılarının seçme.

  Sık sık aramalarda görünür terimleri yararlı anahtar sözcükler olun. Yönetici anahtar sözcükler tanımlarken listeleri popüler siteler, işlemler ve Araçlar, kuruluşunuzdaki başvurmak yararlı olabilir.

Sayfanın Başı

Arama ve site sahipleri

Site sahipleri yerel sitelere ve bunların içeriğine yönetme. Bunlar Arama kutusu ve kendi kapsamları listesini örneklerini yapılandırma ve paylaşılan kitaplıklar ve içerik özelliklerini atama listeleri yönetme. Bir site sahibinin işinin anahtar öğeleri şunlardır:

Not: Arama Hizmeti Yöneticisi de varsayılan arama Merkezi sitesi site sahibi olarak görebilir.

 • İçerik geliştirme     Site sahipleri isteği, düzenleme ve bunların siteler için içeriği yönetin. Bunlar standart şablonlar ve Web Bölümleri ' Web sayfaları oluşturma ve içerik kitaplık ve liste Ekle ve içerik için onları isteyin.

 • İçerik adlandırma     Web site ve içerik sahipleri Belge başlıkları, dosya adları ve klasörleri yapıları Temizle ve tutarlı adları vermek işbirliği. Adları ve içerik için atanmış olan özellikleri temel bilgileri bulmak daha kolay hale getirmek için.

 • İçerik özellikleri    Site sahipleri sütunları listeler ve kitaplıklar için bunların eklenmiş olarak özellikleri öğelere atamak üzere ekleyebilirsiniz. Öğeyi özellik türüne göre arayabilirsiniz çünkü bu bir listede öğeleri bulmak için yararlı olur. Örneğin, bir liste veri girişi sırasında gereklidir müşteri numarası için özel sütun içerebilir. Sütun müşteri numarası listenin özelliği artık olur ve bu nedenle listedeki bir öğeyi ararken kullanılabilir. Bir liste özel sütun türleri içerdiğinde, bunlar her öğenin listesinde yeni özelliklerini hale gelir.

  İpucu: Belge kitaplıkları bunlar dosyaları iade etme gibi özellik değerleri atamak içerik sahipleri gerektiren belge türleri tanımlayabilirsiniz.

 • Yönetilen özellikler    Site koleksiyonu dizine her içerik özellikleri ve değerleri depolanır. Arama Hizmeti Yöneticisi içerik belirli özellikleri aramalar için kullanılabilir yönetilen özellikler eşleştirir. Kullanıcılar arama Merkezi'ne Gelişmiş arama sayfasında özellik listelerinden seçin veya el ile Arama kutusuna yazın özellikleri alanlarıdır.

  Site sahibi bir yönetilen özelliğe eşlenen içerik özellikleri için arama hizmeti yöneticisinin sizi uyarmak için iyi konumlandırılmış. Örneğin, bir kitaplık veya listeyi bir öğenin Oluşturucu Yazan, bir veri deposu kullanıcıadında bir özellik kullanırken adlı bir özelliği tanımlayın. Kullanıcıların bu özelliğe göre arama yapabilmesi farklı adları ancak aynı amaçlı özellikleriyle ortak bir yönetilen özellik için eşlenen emin olmak önemlidir.

 • Site kuruluş    Site sahipleri şablonları ve Web Bölümü galerileri kullanan sayfalara araya, bunların Özellikleri Düzenle ve bunları çalışma sayfasında SharePoint sitesi düzenleyin. Bir site düzenlemesini içeriği derecelendirme etkileyebilir. Arama hizmeti yönetici tarafından kuruluş portallar gibi bazı önemli sayfaları içerik yetkili kaynakları olarak işaretlenemez. Bu içeriklerini ve, arama sonuçlarında daha göze çarpacak şekilde görünmelerini yakın sayfalarında neden olur.

Sayfanın Başı

Arama ve arama kullanıcıları

Kullanıcıların bunlar bilgi için aşağıdaki adımları gerçekleştirerek ararken nasıl SharePoint yöneticileri ve site sahipleri Arama Merkezi sitesi ayarlama yararlanabilirsiniz:

 • Büyük olasılıkla kaynaklarına aramanız gereken içeriği için yönlendirecek bir kapsam seçin. Geniş bir kapsam Tüm siteleri gibi bir arama çok sayıda sonuç döndürürse, kullanışlı içeriğin daha yüksek bir yoğunluğu kaynaklarıyla odaklanır daha dar bir kapsamı seçin.

 • Alternatif sorgular tarafından önerilen deneyin bunu mu demek istediniz? arama sonuçları sayfasında özelliği.

 • Yazar veya istenen sonuçlarınızı yakın olan diğer öğe özelliğe göre aramanızı daraltmak için içerik özelliklerini kullanın. Güvenilir yazarları tarafından veya güvenilen kaynaklardan içerik tanımlamak için özellik aramaları kullanın. Sonuçları belirli bir konuda veya belirli bir teknoloji veya dili kullanan sonuçları bulmak için özellik değerleri karşılaştırabilirsiniz.

 • En iyi sonuçları siteler için arama sonuçlarınızı eklendiğinde, daha fazla bilgi için ek bağlantılar sunulan. Örneğin, Bordro terimi içeren bir sorgu kuruluşunuzun Bordro sitesine bağlantı görüntüleyebilir. Bordro Web sitesini açmak için bağlantıyı tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×