Yönetilen meta verilere giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Meta veri bilgileri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Örneğin, bir kitabın başlık ve yazar, meta veri olur. Meta veri birçok türde bilgi--bir konum, bir tarih veya katalog öğesi numarası olabilir. SharePoint ürünleri kullandığınızda, meta veri merkezi olarak yönetebilirsiniz. İşletmenizde anlamlı bir şekilde meta verileri düzenleyebilir ve meta verileri istediğinizi bulmayı kolaylaştırmak için kullanın.

Bu makalede yönetilen meta verilerle ilgili önemli terminoloji kavramları açıklanır ve meta verileri yönetmek için SharePoint'teki araçları nasıl kullanabileceğiniz konusuna hızlı bir bakış sağlanır.

Önemli terminoloji

Bu bölüm, bazı önemli terminoloji kavramlarının tanımlarını içerir. Bu terim ve kavramlar, yönetilen meta verilerle ilgili makalelerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Taksonomi resmi bir sınıflandırma sistemidir. Taksonomi, bir şeyi açıklayan sözcükleri, etiketleri ve terimleri gruplandırır ve grupları bir hiyerarşi içine yerleştirir.

İnsanlar, biyolojik sistemlerden kurumsal yapılara kadar neredeyse her tür bilgi için taksonomiler oluştururlar. Örneğin, biyologlar canlı organizmaları dört ana sınıflandırmada gruplandırır: hayvan, bitki, mantar ve mikrop. Bu ana grupların her birinin alt bölümleri vardır. Hepsi birlikte, sistemin tamamı bir taksonomidir.

Kuruluşlar, listelenemeyecek kadar çok yöntemle taksonomi oluştururlar: Muhasebe sistemlerini yönetmek için Hesap Planları, çalışanları yönetmek için kuruluş şemaları ve iş sınıflandırmaları, ürün katalogları, vb. Bu taksonomilerin tümü yapılandırılmış bilgi hiyerarşileri, insanların bilgiyi işlemelerine yardımcı olan resmi sınıflandırma sistemleridir.

Folksonomi resmi olmayan bir sınıflandırma sistemidir. Web sitesi kullanıcıları sitedeki sözcükler, etiketler ve terimlerle ilgili işbirliği yaptıkça, zamanla gelişir. Başlangıçta, folksonomiler popüler uygulamalarda yer işaretleri olarak gelişmiştir.

Web sitesinde bir etiket bulutu gördüğünüzde, folksonominin görsel gösterimini görmüş olursunuz. Aşağıdaki şekilde SharePoint sitesindeki bir etiket bulutu gösterilmektedir.

Etiket bulutu

Meta verilere folksonomi tabanlı bir yaklaşım yararlı olabilir. Site kullanıcılarının bilgisini ve uzmanlığını paylaşmak için bir yol oluşturur. Folksonomiyi kullanarak, içerik sınıflandırması işletmelerin gereksinimlerindeki ve kullanıcıların ilgi alanlarındaki değişikliklerle birlikte gelişebilir.

Terim kümesi, birbiriyle ilişkili bir dizi terim grubudur.

Terim kümesini oluşturduğunuz yere bağlı olarak, terim kümelerinin kapsamları farklı olabilir.

 • Yerel terim kümelerini    site koleksiyonu bağlamında oluşturulur ve kullanmak için (ve görünür) yalnızca bu site koleksiyonunun kullanıcılar için. Liste veya kitaplıktaki bir meta veri sütunu için bir terim kümesinin oluşturduğunuzda, örneğin, ardından terim kümesi yerel. Yalnızca bu listenin veya kitaplığın bulunduğu site koleksiyonunda kullanılabilir. Örneğin, bir ortam kitaplığı (diyagramı, fotoğraf, ekran görüntüsü, video, vb.) medya türünü gösteren bir meta veri sütunu olabilir. Yalnızca bu kitaplığı uygun ve Kitaplığı'nda kullanmak için izin verilen terimler listesidir.

 • Genel terim kümeleri    kullanılabilir abone olmak için belirli bir yönetilen meta veri hizmeti uygulaması tüm sitelerde. Örneğin, bir kuruluş Departmanlar İnsan Kaynakları, pazarlama, bilgi teknolojisi ve benzeri gibi kuruluştaki adlarını listeler bir terim kümesi oluşturabilirsiniz.

Buna ek olarak, terim kümesi kapalı olarak yapılandırın veya açın. Uygun izinlere sahip oldukları sürece kapalı terim kümesinde, kullanıcıların yeni terimler ekleyemezsiniz. Bir açık terim kümesinde terim kümesinde eşlenmiş bir sütundaki yeni terimler kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Belirli bir sözcük veya tümcecik SharePoint sitesindeki bir öğeyle ilişkilendirilmiş bir süreniz aylıktır. Bu terim kümesini tek bir öğesidir. Benzersiz kimlik terim vardır ve birçok metin etiketleri (eş anlamlıları) bulunabilir. Çok dilli bir sitede çalışıyorsanız, terim etiketleri farklı dillerde olabilir.

İki tür terim vardır:

 • Yönetilen terimler    Yönetilen terimler, önceden tanımlanmış olan terimlerdir. Terim Deposu yöneticileri, yönetilen terimleri hiyerarşik bir terim kümesi halinde düzenler.

 • Kurumsal anahtar sözcükler    Kurumsal anahtar sözcük bir sözcük veya tümcecik öğeleri bir SharePoint sitesinde bir kullanıcı ekler ' dir. Kurumsal anahtar sözcükler topluluğu anahtar sözcükler olarak bilinen ayarlayın. Genellikle, kullanıcıların herhangi bir sözcük veya tümcecik bir öğe için bir anahtar sözcük ekleyebilirsiniz. Bu Kurumsal anahtar sözcükler folksonomy stili etiketleme için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bazen, terim deposu yöneticileri Kurumsal anahtar sözcükler belirli yönetilen terim kümesi taşıyın. Yönetilen terim kümesinin parçası olduklarında, anahtar sözcükler bu terim kümesini bağlamında kullanılabilir hale gelir.

Terim oluşturma ve yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Oluştur ve terim kümesi içindeki terimleri yönetmek.

SharePoint ürünlerinde, grup bir güvenlik terimidir. Yönetilen meta verilerle ilgili olarak grup, tümü ortak güvenlik gereksinimlerini paylaşan bir terim kümeleri kümesidir. Yalnızca belirli bir grup üzerinde katılımcıları izinleri olan kullanıcılar gruba ait terim kümelerini yönetebilir veya grup içinde yeni terim kümeleri oluşturabilir. Kuruluşlar, benzersiz erişim veya güvenlik gereksinimleri olacak terim kümeleri için gruplar oluşturmalıdır.

Terim kümeleri için bir grup oluşturma hakkında daha fazla bilgi için terim kümeleri için yeni bir grup ayarlamakonusuna bakın.

Terim Deposu Yönetim Aracı, taksonomileri yönetenlerin terim kümelerini ve bunların içindeki terimleri oluşturmak veya yönetmek için kullandıkları araçtır. Terim Deposu Yönetim Aracı, tüm genel terim kümelerini ve Terim Deposu Yönetici Aracı'na eriştiğiniz site koleksiyonuna yönelik tüm yerel terim kümelerini görüntüler.

Yönetilen Meta veri sütunu bir özel listeler veya kitaplıklar için ekleyebileceğiniz sütun türüdür. Bu site kullanıcılarının belirli bir terim kümesindeki terimleri seçmek etkinleştirir. Yönetilen Meta veri sütunu olan bir terim kümesine eşleyebilirsiniz veya yerel terim kümesini özellikle sütun için oluşturabilirsiniz.

Yönetilen Meta veri sütunu ile çalışmayı öğrenmek için bkz: Yönetilen Meta veri sütunu oluşturma

Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu, kullanıcıların öğeleri kendi seçtikleri sözcük ve tümceciklerle etiketlemelerine olanak tanımak amacıyla içerik türlerine, listelere veya kitaplıklara ekleyebileceğiniz bir sütundur. Varsayılan olarak, bu birden çok değerli bir sütundur. Kullanıcılar sütuna bir sözcük veya tümcecik yazarken, SharePoint yazarken tamamlama önerileri gösterir. Yazarken tamamlama önerileri, yönetilen terim kümelerinden ve Anahtar Sözcükler terim kümesinden öğeler içerebilir. Kullanıcılar var olan bir değeri seçebilir veya yeni bir değer yazabilir.

Sosyal etiketler, site kullanıcılarının bilgileri kendilerine anlamlı gelecek bir şekilde kategorilere ayırmalarına yardımcı olması için içeriğe uygulayabilecekleri sözcük ve tümceciklerdir. Sosyal etiketleme, site kullanıcılarının sitedeki bilgilerin bulunabilirliğini geliştirmelerine yardımcı olduğundan kullanışlı bir özelliktir. Kullanıcılar SharePoint sitesindeki bilgilere ve SharePoint sitesinin dışındaki URL'lere sosyal etiketler ekleyebilirler.

Sosyal etiket, üç tür bilgiye yönelik işaretçiler içerir:

 • Kullanıcının kimliği

 • Öğe URL'si

 • Terim

Öğeye sosyal etiket eklerken, kimliğinizin ve öğe URL'sinin gizli kalmasını istediğinizi belirtebilirsiniz. Öte yandan, sosyal etiketin terim bölümü her zaman genel kullanıma açıktır, çünkü Terim Deposu'nda depolanır.

Sosyal etiket oluşturduğunuzda, var olan bir terim kümesinden seçim yapabilir veya yeni terim girebilirsiniz. Var olan bir terim seçerseniz, sosyal etiketiniz söz konusu terime yönelik bir işaretçi içerir.

Bunun yerine yeni bir terim girerseniz, SharePoint bunun için Anahtar Sözcükler terim kümesinde yeni bir anahtar sözcük oluşturur. Yeni sosyal etiket bu terime işaret eder. Bu şekilde, sosyal etiketler folksonomi tabanlı etiketlemeyi destekler. Buna ek olarak, kullanıcılar kurumsal Anahtar Sözcükler veya Yönetilen Meta Veri sütununu güncelleştirdiklerinde, SharePoint sosyal etiketleri otomatik olarak oluşturabilir. Bu terim daha sonra haber akışlarında, etiket bulutlarında veya Sitem profillerinde görünür duruma gelir.

Liste veya kitaplık sahipleri bir listenin ya da kitaplığın Kurumsal Meta Veri ve Anahtar Sözcük Ayarları'nı güncelleştirerek meta veri yayımlamayı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirler.

Özel anahtar sözcükler sütunu ekleme hakkında bilgi edinmek için bir liste veya kitaplığa Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu eklemekonusuna bakın.

Etiket yönetilen bir meta veri de olsa sosyal etiket de olsa, gelen anlamıyla etiketleme bir öğeye meta veri uygulama işlemidir.

Meta veri senaryoları: taksonomilerden folksonomilere

SharePoint meta veri yönetimi resmi taksonomilerden kullanıcı odaklı folksonomilere kadar meta verilere çeşitli yaklaşımları destekler. Yönetilen terimler ve terim kümeleri aracılığıyla resmi taksonomiler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, site kullanıcılarının içeriği kendi seçtikleri anahtar sözcüklerle etiketlemelerine olanak tanıyan kurumsal anahtar sözcükleri ve sosyal etiketlemeyi de kullanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, SharePoint ürünleri esneklik sunar. Meta verilerle ne düzeyde bir yapı ve denetim kullanacağınızı, ayrıca denetim ve yapının kapsamını seçebilirsiniz. Örneğin:

 • Denetimi siteler genelinde uygulayabilir veya belirli sitelerde yerel olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

 • Terim kümelerini kullanıcı katılımlarına kapalı veya açık olacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

 • Yönetilen terimlerle kurumsal anahtar sözcükleri ve sosyal etiketlemeyi kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirsiniz.

SharePoint ürünleri kuruluşların resmi, yönetilen taksonomilerin avantajlarıyla özelleştirilmiş yollarla sosyal etiketlemenin dinamik avantajlarını bir araya getirmelerine olanak tanır.

Aşağıdaki diyagramda, farklı gereksinimlere bağlı olarak farklı kapsam ve denetim düzeylerinin nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.

Yönetilen meta veri esnek yapılandırmaları

Yönetilen meta verilerin avantajları

Kuruluştaki sitelerde yönetilen meta veri kullanmanın çeşitli avantajları vardır:

SharePoint ürünlerinde Yönetilen Meta veri özellikleri nasıl meta veri kullanıcıların içeriğe ekleme denetlemenizi sağlar. Örneğin, terim kullanarak ayarlar ve yönetilen terimler, kullanıcıların içeriğe ekleyebilirsiniz hangi terimleri denetleyebilir ve kimlerin yeni terimler ekleyebilirsiniz denetleyebilirsiniz. Anahtar sözcükler terim kümesi kapalı olarak yapılandırarak belirli listeye Kurumsal anahtar sözcükler de sınırlayabilirsiniz.

Sitelerde sürekli olarak aynı terimler kullanılıyorsa, meta verileri kullanan güçlü işlemler ya da çözümler oluşturmak daha kolaydır. Buna ek olarak, site kullanıcıları açısından da içeriğe meta verileri tutarlı bir şekilde uygulamak daha kolaydır.

Kuruluştaki sitelerde içeriği tutarlı meta veriler varsa, aramayı kullanarak iş bilgileri ve verileri bulmak daha kolaydır. Arama özellikleri iyileştirme paneli, arama sonuçları sayfasının sol tarafında görüntülendiği gibi meta verileri dayalı arama sonuçlarını filtrelemek kullanıcıları etkinleştirin.

Geliştirme paneli, arama sonuçlarına filtre uygulamak için kullanılabilecek meta verileri görüntüler.

Meta veri gezinme belirli meta veri alanlarla kullanıcıların dinamik olarak bilgileri görünümlerini oluşturmayı sağlar. Sonra kullanıcılar klasörleri kullanarak veya meta veri özetleri kullanarak kitaplıkları bulun ve ek anahtar filtreler kullanarak sonuçları daraltın. Bu ayarlama öğrenmek için bir liste veya kitaplık için meta veri gezinmesini yapılandırmakonusuna bakın.

Meta veri gezinme denetimi

Yönetilen Meta veri korumak ve iş dönüşmeye ihtiyaçları, meta veri uyarlamak terim deposu yöneticileri için kolaylaştırır. Terim kümesini kolayca güncelleştirebilirsiniz. Ve bu terim kümesini Yönetilen Meta veri sütunu ilişkilendirdiğinizde yeni veya güncelleştirilmiş terimleri otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir. Birden çok terimleri bir terim birleştirme, örneğin, bu terimlerle etiketlenmiş içeriğe otomatik olarak bu değişikliği yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Tek tek terimler için birden fazla eş anlamlılar (veya etiketleri) belirtebilirsiniz. Sitenizi çok dilli ise, tek tek terimler için çok dilli etiketleri de belirtebilirsiniz.

Meta verileri yönetme

Meta verilerin etkili yönetimi için dikkatle düşünmek ve planlama yapmak gerekir. Liste ve kitaplıkların içeriğinde hangi tür bilgileri yönetmek istediğinizi ve bilgilerin kuruluşta nasıl kullanılacağını düşünün. Birçok farklı bilgi türü için meta veri terimlerinden terim kümeleri oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir belge için tek bir içerik türü olabilir. Her belgede, hakkında ilgili bilgiler gibi bu örneklerde birçoğunu tanımlayan meta veri olabilir:

 • Amaç belge - satış teklifi olur? Mühendislik belirtimi var? İnsan Kaynakları yordamı?

 • Belgenin yazarı ve belgeyi değiştiren kişilerin adları

 • Oluşturma tarihi, onay tarihi, en son değiştirme tarihi

 • Belgenin bütçeyle ilgili konularından sorumlu olan bölüm

 • Hedef kitle

Meta verilerin yönetiminde kullanılan bazı önemli etkinliklere şunlardır:

 • Planlama ve yapılandırma

 • Terimleri, terim kümelerini ve grupları yönetme

 • Meta veriler için özellikleri belirtme

Yönetilen meta verileri kullanmaya başlamadan önce kuruluşunuz dikkatli bir planlama yapmak isteyebilir. Ne kadar planlama yapmanız gerektiği, taksonominizin ne derece resmi olduğuna bağlıdır. Ayrıca, meta veriler üzerinde ne kadar denetim sahibi olmak istediğinize de bağlıdır.

Kullanıcıların taksonominizi geliştirmeye yardımcı olmasını istiyorsanız, kullanıcılara öğelere anahtar sözcük ekleme olanağı tanıyabilir ve sonra da bunları gerektiği gibi terim kümeleri halinde düzenleyebilirsiniz.

Kuruluşunuzun kullanmak isterse resmi taksonomiler uygulamak için yönetilen terim kümelerini ve ardından planlama ve geliştirme önemli paydaşlar kapsayan önemlidir. Kuruluş anahtar paydaşları gerekli terim kümeleri kabul sonra içeri aktarmak veya, terim kümeleri oluşturmak için terim deposu yönetim aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılar meta verileri ile çalışmaya başladığınızda, terim kümelerini yönetmek için aracını kullanabilirsiniz. Web uygulamanızın doğru yapılandırılmasını sağlayın ve uygun izinleriniz varsa, aşağıdaki adımları izleyerek için terim deposu yönetim aracı gidebilirsiniz.

 1. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve sonra da Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Site Yönetimi' nin altında terim Depolama Yönetimi'ı tıklatın.

  Terim Deposu Yönetim Aracı iletişim kutusu.

Terim Deposu Yönetim Aracı, çoğu görevi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir ağaç denetimi sağlar. Bu araç için kullanıcı rolünüz, hangi görevleri gerçekleştirebileceğinizi belirler. Terim Deposu Yönetim Aracı'nda çalışmak için, Sunucu Grubu Yöneticisi veya Terim Deposu Yöneticisi olmalısınız. Bunun dışında, terim kümeleri için atanmış bir Grup Yöneticisi veya Katılımcı da olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: Oluştur ve terim kümelerini ve grupları yönetme.

Hiyerarşideki bir öğe üzerinde eylem gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Değiştirmek istediğiniz Yönetilen Meta Veri Hizmeti uygulaması, grubu, terim kümesi veya teriminin adının üzerine gelin ve görüntülenen oku tıklatın.

 2. Menüden istediğiniz eylemleri seçin.

Örneğin, Terim Deposu Yöneticisi veya Grup Yöneticisiyseniz, bir grup içinde terim kümeleri oluşturabilir, alabilir ya da silebilirsiniz. Terim kümesi katılımcıları yeni terim kümeleri oluşturabilirler.

Terim Deposu Yönetim Aracı'nda hiyerarşinin her düzeyi için düzeye uygun menüler vardır

Hiyerarşinin her düzeyinde, terim deposu yönetim aracında Özellikler bölmesinde kullanarak belirli bir grubu, terim kümesi veya teriminin özelliklerini yapılandırabilirsiniz. Örneğin, terim kümesi yapılandırmakta olduğunuz varsa, Genel sekmesinde kullanılabilir bölmesinde adı, açıklama, sahibini, ilgili kişi ve Paydaşlar gibi bilgileri belirtebilirsiniz. Ayrıca, bir terim kümesi açık veya kapalı kullanıcılarından yeni gönderimler olarak olmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Veya Hedeflenen kullanım sekmesini seçin ve istediğiniz terim deposunun etiketleme veya site gezintisi için kullanılabilir olup olmayacağını belirtin.

Terim Deposu özellikleri etiketleme gibi ayarları yapılandırmanıza olanak tanır

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×