XPS biçiminde kaydetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bazen dosyaları, üzerlerinde değişiklik yapılamayacak şekilde kaydetmek, ancak bu dosyaları kolayca paylaşmaya ve yazdırmaya devam etmek istersiniz. Microsoft Office programlarıyla, ek bir yazılıma veya eklentilere ihtiyaç duymadan dosyaları XML Kağıt Belirtimi (XPS) biçiminde kaydedebilirsiniz.

XPS dosyaları şu tür dosyalarda kullanışlıdır:

 • Çoğu bilgisayarda aynı görünen

 • Dosya boyutu küçük

 • Bir endüstri biçimine uygun

XPS dosyalarının kullanılabileceği durumlara örnek olarak özgeçmişler, yasal belgeler, bültenler, yalnızca okunmak ve yazdırılmak için hazırlanmış dosyalar, profesyonel yazdırma için hazırlanmış belgeler verilebilir.

Aynı sonuçları elde etmek için, dosyanızı PDF biçiminde de kaydedebilirsiniz.

Dosyayı XPS biçiminde kaydetme

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Access (Tablolar ve Raporlar)

Excel

OneNote

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

XPS dosyasında değişiklik yapma

Access (Tablolar ve Raporlar)

 1. PDF olarak yayımlamak istediğiniz tabloyu veya raporu açın.

 2. Dış Veri sekmesinde, Ver grubunda PDF veya XPS seçeneğini tıklatın.

  PDF veya XPS düğmesi resmi

 3. Dosya Adı alanında bir belge adı yazın veya seçin.

 4. "Kayıt türü" listesinde XPS Belgesi'ni tıklatın.

  • Belge için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, Standart (Çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini tıklatın.

  • Dosya boyutu baskı kalitesinden daha önemliyse, Minimum boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini tıklatın.

 5. Yazdırılacak sayfayı, biçimlemenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve çıkış seçeneklerini belirlemek için Seçenekler öğesini tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

 6. Yayımla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Excel

Bu bilgi Microsoft Excel Starter 2010 için de geçerlidir.

Not :  Power View sayfalarını XPS dosyası olarak kaydedemezsiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'itıklatın.
  Excel 2013 veya Excel 2016'da Farklı Kaydet iletişim kutusunu görmek için bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi'ni tıklatın.

  • Dosyanın kaydedildikten sonra seçili biçimde açılmasını istiyorsanız, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.

  • Belge için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, Standart (Çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini tıklatın.

  • Dosya boyutu baskı kalitesinden daha önemliyse, Minimum boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini tıklatın.

 5. Yazdırılacak sayfayı, biçimlemenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve çıkış seçeneklerini belirlemek için Seçenekler öğesini tıklatın. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

OneNote

OneNote 2013 ve OneNote 2016

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Ver'i tıklatın.

 3. Geçerliyi Dışarı Aktar'ın altında, not defterinin PDF olarak kaydetmek istediğiniz bölümünü tıklatın.

 4. Biçim Seç'in altında, XPS (*.xps) öğesini ve sonra da Dışa Aktar'ı tıklatın.

 5. Farklı Kaydet iletişim kutusunun Dosya Adı alanına not defteri için bir ad girin.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Döngüsel başvuru uyarısı

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'i ve ardından PDF olarak kaydetmek istediğiniz not defteri bölümünü temsil eden seçeneği tıklatın.

 3. Bölümü Farklı Kaydet'in altında XPS Belgesi'ni ve ardından Farklı Kaydet'i tıklatın.

 4. Dosya Adı alanında, not defteri için bir ad yazın.

 5. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Düğme resmi

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'itıklatın.
  NetworkSolutionsBP-Verify-1-3 veya PowerPoint 2016'da Farklı Kaydet iletişim kutusunu görmek için bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi seçeneğini tıklatın.

  • Dosyanın kaydedildikten sonra seçili biçimde açılmasını istiyorsanız, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.

  • Belge için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, Standart (Çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini tıklatın.

  • Dosya boyutu baskı kalitesinden daha önemliyse, Minimum boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini tıklatın.

 5. Yazdırılacak sayfayı, biçimlemenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve çıkış seçeneklerini belirlemek için Seçenekler öğesini tıklatın. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Proje

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'itıklatın.
  Project 2013 veya Project 2016 Kaydet iletişim kutusunu görmek için bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi'ni ve ardından da Kaydet'i tıklatın.

 5. Belge Alma Seçenekleri iletişim kutusunda, Yazdırılmayan Bilgileri Ekle seçeneğini ve ISO 19500-1 uyumluluğu (yalnızca PDF) olup olmadığını belirlemek için bir Yayımlama Aralığı seçin.

Sayfanın Başı

Yayımcı

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'e tıklayın.
  Publisher 2013 veya Publisher 2016'da Farklı Kaydet iletişim kutusunu görmek için, bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi seçeneğini tıklatın.

 5. Belgenin optimize edilme yöntemini değiştirmek istiyorsanız, Değiştir'i tıklatın.

  • Resim çözünürlüğü ve yazdırmayla ilgili olmayan bilgiler üzerinde değişiklik yapmak için Gelişmiş'i tıklatın.

  • Belgenin yazdırma seçenekleri üzerinde değişiklik yapmak için Yazdırma Seçenekleri'ni tıklatın.

  • İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

 6. Dosyanın kaydedildikten sonra seçili biçimde açılmasını istiyorsanız, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.

 7. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Uzaklaştır

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'e tıklayın.
  Visio 2013 veya Visio 2016'da Farklı Kaydet iletişim kutusunu görmek için, bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi seçeneğini tıklatın.

  • Seçili biçiminde kaydettikten sonra açmak için dosyayı isterseniz, (Visio 2016'da, select otomatik olarak kaydettikten sonra dosyayı görüntüleme) onay kutusunu yayımlama sonra dosyayı aç ' ı seçin.

  • Belge için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, Standart (Çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini tıklatın.

  • Dosya boyutu baskı kalitesinden daha önemliyse, Minimum boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini tıklatın.

 5. Yazdırılacak sayfayı, biçimlemenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve çıkış seçeneklerini belirlemek için Seçenekler öğesini tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sözcük

Bu bilgi Microsoft Word Starter 2010 için de geçerlidir.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Farklı Kaydet'itıklatın.
  Word 2013 veya Word 2016'da Farklı Kaydet iletişim kutusunu görmek için bir konum ve klasör seçmeniz gerekir.

 3. Dosya Adı kutusunda, henüz girmediyseniz dosya için bir ad girin.

 4. Kayıt türü listesinde XPS Belgesi seçeneğini tıklatın.

  • Dosyanın kaydedildikten sonra seçili biçimde açılmasını istiyorsanız, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.

  • Belge için yüksek baskı kalitesi gerekiyorsa, Standart (Çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini tıklatın.

  • Dosya boyutu baskı kalitesinden daha önemliyse, Minimum boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini tıklatın.

 5. Yazdırılacak sayfayı, biçimlemenin yazdırılıp yazdırılmayacağını ve çıkış seçeneklerini belirlemek için Seçenekler öğesini tıklatın. İşiniz bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

 6. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

XPS dosyasında değişiklik yapma

XPS dosyalarının amacı, bu dosyaların değiştirilmesini engellemek olduğundan, kaynak dosyaya sahip olmadığınız sürece XPS dosyasını kolay kolay başka bir dosya biçimine dönüştüremez veya kaydedemezsiniz.

Değiştirmek için XPS Dosya, okalem özgün Office dosyasını Office programınızda, değişikliklerinizi yapın ve sonra dosyayı XPS biçiminde yeniden kaydedin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×