XML verilerini dışarı aktarma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçeri aktarılan bir XML verilerini eşlenen hücrelere çalışma sayfanızdaki verilerigönderdiğinizden ve verilere yapılan değişiklikler, çoğunlukla verileri bir XML dosyasına kaydetmek veya dışarı aktarmak istediğiniz sonra.

Önemli: 

 • XML verilerini vermeden önce Şeritte Geliştirici sekmesini etkinleştirmeniz gerekir. Geliştirici sekmesini gösterkonusuna bakın.

 • Zaman XML eşlemeleri oluşturma ve verileri Excel'de XML veri dosyalarını verme, aktarılabilir satır sayısında bir sınırlama vardır. Excel'den XML Dışarı Aktar en çok 65.536 kaydeder. Dosyanıza birden çok 65.536 satırı varsa, Excel ilk (#ROWS mod 65537) satırları dışarı aktarır. Örneğin, Excel çalışma sayfanızda 70.000 satırları varsa, 70000 mod 65537 = 4464 satırları dışarı aktarır. 1) xlsx yerine kullanın veya 2) dosyayı XML elektronik tablosu 2003 (.xml) kaydetmek için Bizim önerimiz olduğu hangi görüntülenecektir eşlemeler kaybolur veya 3) 65, 536 sonra tüm satırları silin ve yeniden hangi eşlemeler tutmak ancak dosyanın sonundaki veriler kaybolur verin.

XML verilerini dışarı aktar (ile en fazla 65.536 satır)

 1. Geliştirici > Dışarı Aktar.

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bu iletişim kutusu yalnızca bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi olduğunda görüntülenir.

 3. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Dışarı Aktar'ı tıklatın.

  Not: Çalışma sayfanızda, başlıkları veya XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı etiketleri varsa, dışarı aktarma veya çalışma sayfasından XML verilerini kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

XML verilerini dışarı aktar (için birden çok 65.536 satır)

 1. Dosyanızdaki satırların toplam sayısından 65537 çıkarın. Bu size x satır sayısını verir.

 2. Excel çalışma sayfasının başından x satırı silin.

 3. Çalışma sayfanız XML veri dosyası olarak dışarı aktarma (yordam için önceki bölüme bakın).

 4. Kapat ancak sayfayı değil Kaydet seçeneğini tıklatın. Excel çalışma sayfasını yeniden açın.

 5. Toplam x satırdan sonraki her şeyi silin ve sonra XML veri dosyası olarak dışarı aktarma (yordam için önceki bölüme bakın).

  Bu yordam, sağlamak amacıyla kalan satırların. Bu noktada, özgün çalışma sayfanızda bir kopyasını oluşturmak için birleştirebilirsiniz iki XML Dışarı Aktar dosyaları, sahip olursunuz.

Önceki XML işlevselliğiyle geriye dönük uyumluluk için, Dışarı Aktar komutunu kullanmak yerine dosyayı bir XML veri dosyasına (.xml) kaydedebilirsiniz.

 1. Dosyanızı kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın.

  Bu adım, çalışma sayfanız XML veri dosyası olarak kaydedildiğinde çalışma sayfanızda yaptığınız değişikliklerden hiçbirinin kaybolmamasını sağlar.

 2. Dosya > Farklı Kaydetve dosyanın kaydedileceği konumu seçin.

  Excel 2007'de yalnızca, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Farklı Kaydetyanında okun üzerine gelin ve Diğer biçimler' i tıklatın.

 3. Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Kayıt türü listesinde, XML Verileri'netıklayın ve Kaydet' i tıklatın.

 5. Dosyayı XML verileri olarak kaydetmenin özellik kaybına neden olabileceğini belirten bir ileti alırsanız, Devam'a tıklayın.

 6. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bu iletişim kutusu yalnızca bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi varsa görüntülenir.

 7. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusunda Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 8. Dışarı Aktar'ı tıklatın.

Not: Çalışma sayfanızda, başlıkları veya XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı etiketleri varsa, dışarı aktarma veya çalışma sayfasından XML verilerini kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

XML verilerini dışarı aktarırken, aşağıdakilere benzer iletiler alabilirsiniz.

Bu iletinin birkaç nedeni olabilir:

 • Bu XML tablosuyla ilişkilendirilmiş XML eşlemesinin, XML tablosuna eşlenmemiş bir veya birden çok gerekli öğesi vardır.

  XML kaynağı görev bölmesindeki hiyerarşik öğe listesi, her öğenin solundaki simgenin sağ üst köşesine kırmızı bir yıldız işareti koyarak gerekli öğeleri belirtir. Gerekli öğeyi eşlemek için, bunu çalışma sayfasında gösterilmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Öğe, özyinelemeli bir yapıdır.

  Özyinelemeli yapının yaygın bir örneği, aynı XML öğelerinin iç içe birkaç düzeyde yer aldığı bir çalışanlar ve yöneticiler hiyerarşisidir. XML Kaynağı görev bölmesindeki öğelerin tümünü eşlemiş olsanız bile, Excel bir düzeyden daha derin olan özyinelemeli yapıları desteklemez ve bu nedenle öğelerin tümünü eşleyemez.

 • XML tablosunda karma içerik var.

  Karma içerik, bir öğenin alt öğesi ve alt öğenin dışında basit metni olduğunda ortaya çıkar. Bu durumun sık karşılaşılan bir örneği, öğenin içindeki verileri işaretlemek için biçimlendirme etiketlerinin (örneğin kalın yazı etiketleri) kullanılmasıdır. Alt öğe (Excel bunu destekliyorsa) görüntülenebilse bile, veriler içeri aktarıldığında metin içeriği kaybolur, veriler dışarı aktarıldığında kullanılamaz ve dolayısıyla içeri/dışarı aktarılamaz.

Diğer öğelerle eşlenmiş öğenin ilişkisi korunamaz varsa XML eşlemesi dışarı aktarılamaz. Bu ilişki aşağıdaki nedenlerden dolayı korunur değildir:

 • Eşlenmiş öğenin şema tanımı, aşağıdaki özniteliklere sahip bir dizinin içinde yer alır:

  • Maxoccurs özniteliği 1'e eşit değildir.

  • Sıranın tanımlanmış birden fazla doğrudan alt öğesi vardır veya doğrudan alt öğesi olarak başka bir oluşturucusu vardır.

 • Aynı yinelenen üst öğeye sahip yinelenmeyen eşdüzey öğeler farklı XML tablolarına eşlenmiştir.

 • Birden çok yinelenen öğe aynı XML tablosuna eşlenmiştir ve yineleme bir üst öğe tarafından tanımlanmamıştır.

 • Farklı üst öğelerin alt öğeleri aynı XML tablosuna eşlenmiştir.

Ayrıca, aşağıdaki XML şema yapılarından biri varsa, XML eşlemesi dışarı aktarılamaz:

 • Liste listesi    Bir öğe listesinin ikinci bir öğe listesi vardır.

 • Normal dışı veriler    XML tablosunun şemada bir kez geçecek şekilde tanımlanan bir öğesi vardır (maxoccurs özniteliği 1 olarak ayanlanmıştır). Böyle bir öğeyi XML tablosuna eklediğinizde, Excel tablo sütununu öğenin birden çok örneğiyle doldurur.

 • Seçim    Eşlenmiş bir öğe, <choice> şema yapısının bir parçasıdır.

Bir veya birden çok eşlenmiş aralık oluşturmadığınız sürece, Excel çalışma kitabınızı XML veri dosyasında kaydedemezsiniz.

Çalışma kitabınıza XML eşlemesi eklediyseniz, XML öğelerini çalışma sayfanıza eşlemek için şu adımları izleyin:

 1. Geliştirici > Kaynak'a tıklayın.

  Geliştirici sekmesindeki XML komutları

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. XML Kaynağı görev bölmesinde, çalışma sayfanıza eşlemek istediğiniz öğeleri seçin.

  Bitişik olmayan öğeleri seçmek için, bir öğeye tıklayın, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra öğelerin her birine tıklayın.

 3. Seçili öğeleri çalışma sayfasında görünmelerini istediğiniz konuma sürükleyin.

Çalışma kitabınızda henüz XML eşlemesi eklemediyseniz veya verileriniz bir XML tablosunda yer almıyorsa, çalışma kitabınızı Excel makro içerebilen çalışma kitabı dosya biçiminde (.xlsm) kaydedin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Excel'de XML'ye genel bakış

XML eşlemesi hücrelere eşlemesi XML öğelerini

Bağlan bir XML dosyasına (Power Query)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×