Word veya Outlook tablosunda formül kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Formülleri kullanarak tabloda hesaplamalar ve mantıksal karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Formül komutu, Tablo Araçları, Düzen sekmesinin Veri grubunda bulunur.

Word 2010 şeridinde Tablo Araçları Düzen sekmesinin Veri grubu

Word'teki formüller, formülü içeren belgeyi açtığınızda otomatik olarak güncelleştirilir. Bir formül sonucunu kendiniz el ile de güncelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Formül sonuçlarını güncelleştirme bölümüne bakın.

Not :  Word veya Outlook tablolarındaki formüller bir tür alan kodudur. Alan kodları hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz bölümüne bakın.

Bu makalede

Tablo hücresine formül ekleme

Formül sonuçlarını güncelleştirme

Belirli formüllerin sonucunu güncelleştirme

Bir tablodaki tüm formül sonuçlarını güncelleştirme

Belgedeki tüm formülleri güncelleştirme

Formülü kilitleme veya kilidini kaldırma

Örnekler: Konumsal bağımsız değişkenler kullanarak tablodaki sayıları toplama

Kullanılabilir işlevler

Formülde yer işareti adları veya hücre başvuruları kullanma

RnCn başvuruları

A1 başvuruları

Tablo hücresine formül ekleme

 1. Sonucunuzun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin. Hücre boş değilse, içindekileri silin.

 2. Tablo Araçları'nda, Düzen sekmesinin Veri grubunda Formül'e tıklayın.

 3. Formülünüzü oluşturmak için Formül iletişim kutusunu kullanın. Formül kutusuna giriş yapabilir, Sayı Biçimi listesinden bir sayı biçimi seçebilir ve İşlev Yapıştır ve Yer İşareti Yapıştır listelerini kullanarak işlevleri ve yer işaretlerini yapıştırabilirsiniz.

Formül sonuçlarını güncelleştirme

Word'te bir formülün sonucu, formül girildiğinde ve formülü içeren belge açıldığında hesaplanır. Outlook'ta, bir formülün sonucu yalnızca eklendiğinde hesaplanır ve e-posta alıcısının düzenlemesine izin verilmez.

Ayrıca, aşağıdakileri el ile de güncelleştirebilirsiniz:

 • Bir veya daha fazla belirli formülün sonucu

 • Belirli bir tablodaki tüm formülerin sonuçları

 • Bir belgedeki tüm alan kodları (formüller dahil)

Belirli formüllerin sonucunu güncelleştirme

 1. Güncelleştirmek istediğiniz formülleri seçin. Seçimlerinizi yaptığınız sırada CTRL tuşunu basılı tutarak birden çok formül seçebilirsiniz.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Formülü sağ tıklatın ve ardından Alanı güncelleştir'i tıklatın.

  • F9 tuşuna basın.

Bir tablodaki tüm formül sonuçlarını güncelleştirme

 • Güncelleştirmek istediğiniz formül sonuçlarını içeren tabloyu seçip F9 tuşuna basın.

Bir belgedeki tüm formülleri güncelleştirme

Önemli :  Bu yordam, yalnızca formülleri değil belgedeki tüm alan kodlarını güncelleştirir.

 1. CTRL+A tuşlarına basın.

 2. F9 tuşuna basın.

Örnekler: Konumsal bağımsız değişkenler kullanarak bir tablodaki sayıları toplama

Aşağıdaki işlevler ile konumsal bağımsız değişkenleri (SOL, SAĞ, ÜST, ALT) kullanabilirsiniz:

 • ORTALAMA

 • SAY

 • MAK

 • MİN

 • ÇARPIM

 • TOPLA

Örnek olarak, TOPLA işlevini ve konumsal bağımsız değişkenleri kullanarak sayıları toplamaya yönelik aşağıdaki yordamı düşünün.

Önemli :  Bir tabloda konumsal bağımsız değişkenleri kullanarak toplama yaparken hatadan kaçınmak için, hesaplamaya dahil olacak boş hücrelerden herhangi birine sıfır (0) girin.

 1. Sonucunuzun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin. Hücre boş değilse, içindekileri silin.

 2. Tablo Araçları'nda, Düzen sekmesinin Veri grubunda Formül'e tıklayın.

 3. Formül iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Sayıları toplamak için...

Formül kutusuna şunu girin

Hücrenin üstü

=TOPLA(ÜST)

Hücrenin altı

=TOPLA(ALT)

Hücrenin üstü ve altı

=TOPLA(ÜST,ALT)

Hücrenin solu

=TOPLA(SOL)

Hücrenin sağı

=TOPLA(SAĞ)

Hücrenin solu ve sağı

=TOPLA(SOL,SAĞ)

Hücrenin solu ve üstü

=TOPLA(SOL,ÜST)

Hücrenin sağı ve üstü

=TOPLA(SAĞ,ÜST)

Hücrenin solu ve altı

=TOPLA(SOL,ALT)

Hücrenin sağı ve altı

=TOPLA(SAĞ,ALT)

 1. Tamam'a tıklayın.

Kullanılabilir işlevler

Not :  Konumsal bağımsız değişkenlerin (örneğin, SOL) kullanıldığı formüllerin üst bilgi satırlarında değer bulunmaz.

Word ve Outlook tablosu formüllerinde aşağıdaki işlevler kullanılabilir:

İşlev

Yaptığı işlem

Örnek

Döndürülen sonuç

MUTLAK()

Parantez içindeki değerin mutlak değerini hesaplar

=MUTLAK(-22)

22

VE()

Parantez içindeki bağımsız değişkenlerin tümünün DOĞRU olup olmadığını değerlendirir.

=VE(TOPLA(SOL)<10,TOPLA(ÜST)>=5)

Formülün solundaki (aynı satırda) değerlerin toplamı 10'dan küçükse ve formülün üstündeki (aynı sütunda; üstbilgi hücresi dışında) değerlerin toplamı 5'ten büyük veya 5'e eşitse 1; aksi durumda 0.

ORTALAMA()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin ortalamasını hesaplar.

=ORTALAMA(SAĞ)

Aynı satır içinde, formül hücresinin sağındaki tüm değerlerin ortalaması.

SAY()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin sayısını hesaplar.

=SAY(SOL)

Aynı satır içinde, formül hücresinin solundaki değerlerin sayısı.

TANIMLI

Parantez içindeki bağımsız değişkenin tanımlı olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken tanımlanmışsa ve hatasız değerlendiriliyorsa 1 sonucunu, bağımsız değişken tanımlanmamışsa veya hata veriyorsa 0 sonucunu verir.

=TANIMLI(brüt_gelir)

brüt_gelir tanımlanmışsa ve hatasız değerlendiriliyorsa 1; aksi durumda 0.

YANLIŞ

Hiçbir bağımsız değişken almaz. Her zaman 0 sonucunu verir.

=YANLIŞ

0

EĞER()

İlk bağımsız değişkeni değerlendirir. Birinci bağımsız değişken doğruysa ikinci bağımsız değişkeni, birinci bağımsız değişken yanlışsa da üçüncü bağımsız değişkeni sonuç olarak getirir.

Not :  Tam olarak üç bağımsız değişken gerektirir.

=EĞER(TOPLA(SOL)>=10,10,0)

Formülün solundaki değerlerin toplamı en az 10 ise 10; aksi durumda 0.

TAMSAYI()

Parantez içindeki değeri en yakın alt tamsayıya yuvarlar.

=TAMSAYI(5,67)

17

MAK()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin en büyük değerini sonuç olarak verir.

=MAK(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde (üstbilgi satırları dışında) bulunan en büyük değer.

MİN()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin en küçük değerini sonuç olarak verir.

=MİN(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde (üstbilgi satırları dışında) bulunan en küçük değer.

MOD()

İki bağımsız değişken alır (bunlar sayı olmalı veya sayı olarak değerlendirilmelidir). İkinci bağımsız değişken birinci bağımsız değişkene bölündükten sonra kalan değeri sonuç olarak getirir. Kalan 0 (sıfır) ise 0,0 sonucunu verir.

=MOD(4,2)

0,0

DEĞİL()

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğruysa 0, yanlışsa da 1 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=DEĞİL(1=1)

0

VEYA()

İki bağımsız değişken alır. İkisinden biri doğruysa 1 sonucunu verir. İkisi birden yanlışsa 0 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=VEYA(1=1,1=5)

1

ÇARPIM()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin çarpımını hesaplar.

=ÇARPIM(SOL)

Formülün solundaki hücrelerde bulunan tüm değerlerin çarpım işleminin sonucu.

YUVARLA()

İki bağımsız değişken alır (ilk bağımsız değişken bir sayı olmalı veya sayı olarak değerlendirilmelidir; ikinci bağımsız değişken tamsayı olmalı veya tamsayı olarak değerlendirilmelidir). Birinci bağımsız değişkeni, ikinci bağımsız değişkenin belirttiği basamak sayısına göre yuvarlar. İkinci bağımsız değişken sıfırdan (0) büyükse, birinci bağımsız değişken belirtilen basamak sayısına kadar aşağı yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken sıfır (0) ise, birinci bağımsız değişken en yakın alt tamsayıya yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken negatif ise, birinci bağımsız değişken ondalık kısmın solunda aşağı yuvarlanır.

=YUVARLA(123,456, 2)

=YUVARLA(123,456, 0)

=YUVARLA(123,456, -2)

123,46

123

100

İŞARET()

Bir sayı olması veya sayı olarak değerlendirilmesi gereken tek bir bağımsız değişken alır. Parantez içinde tanımlanan öğenin sıfırdan (0) büyük mü, sıfıra eşit mi, yoksa sıfırdan küçük mü olduğunu değerlendirir. Sıfırdan büyükse 1, sıfır ise 0 ve sıfırdan küçükse -1 sonucunu verir.

=İŞARET(-11)

-1

TOPLA()

Parantez içinde tanımlanan öğelerin toplamını hesaplar.

=TOPLA(SAĞ)

Formülün sağındaki hücrelerin değerlerinin toplamı.

DOĞRU()

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğruysa 1, yanlışsa da 0 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=DOĞRU(1=0)

0

Formülde yer işareti adları veya hücre başvuruları kullanma

Yer işaretli bir hücrenin yer işareti adını formül içinde kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, brüt_gelir yer işareti adıyla bir sayı içeren veya sayı olarak değerlendirilen bir hücreye yer işareti eklediyseniz, =YUVARLA(brüt_gelir,0) formülü bu hücrenin değerini en yakın alt tamsayıya yuvarlar.

Bir formülde sütun ve satır başvurularını da kullanabilirsiniz. İki başvuru stili vardır: RnCn ve A1.

Not :  Başvuru kullanan bir hesaplamada formülü içeren hücreye yer verilmez. Hücre başvurunun bir parçasıysa, yok sayılır.

RnCn başvuruları

RnCn başvuru kuralını kullanarak, formül içinde bir tablo satırına, sütununa veya hücresine başvurabilirsiniz. Bu kuralda, Rn n.inci satırı, Cn de n.inci sütunu belirtir. Örneğin, R1C2 birinci satır ve ikinci sütunda yer alan hücreye başvurur. Aşağıdaki tabloda bu başvuru stilinin örnekleri yer almaktadır.

Başvurulan

Kullanılacak başvuru stili

Sütunun tamamı

Cn

Satırın tamamı

Rn

Belirli bir hücre

RnCn

Formülü içeren satır

R

Formülü içeren sütun

C

Belirtilen iki hücre arasındaki tüm hücreler

RnCn:RnCn

Yer işaretli tablodaki bir hücre

Yer işareti adı RnCn

Yer işaretli tablodaki bir hücre aralığı

Yer işareti RnCn:RnCn

A1 başvuruları

A1 başvuru kuralını kullanarak, bir hücreye, hücre kümesine veya hücre aralığına başvurabilirsiniz. Bu kuralda, harf hücrenin sütununu ve sayı da hücrenin satırını belirtir. Tablodaki ilk sütun A sütunu, ilk satır da 1. satırdır. Aşağıdaki tabloda bu başvuru stilinin örnekleri yer almaktadır.

Başvurulan

Kullanılacak başvuru

Birinci sütun ve ikinci satırdaki hücre

A2

İlk satırdaki ilk iki hücre

A1,B1

Birinci sütundaki tüm hücreler ve ikinci sütundaki ilk iki hücre

A1:B2

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Word ve Outlook'ta alan kodları

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×