Word veya Outlook tablo içinde bir formül kullanma

Önemli   Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Formülleri kullanarak bir tablo içinde hesaplamalar ve mantıksal karşılaştırmalar gerçekleştirebilirsiniz. Formül komutunu Tablo araçları, Düzen sekmesindeki veri grubunda yer alır.

Word 2010 şeridinde Tablo Araçları Düzen sekmesinin Veri grubu

Word'teki formüller, formülü içeren belgeyi açtığınızda otomatik olarak güncelleştirilir. Bir formül sonucunu kendiniz el ile de güncelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Formül sonuçlarını güncelleştirme bölümüne bakın.

Not   Word veya Outlook tablo formülleri alan kodu türüdür. Alan kodları hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz bölümüne bakın.

Bu makalede

Tablo hücresine formül ekleme

Formül sonuçlarını güncelleştirme

Belirli formüllerin sonucunu güncelleştirme

Bir tablodaki tüm formül sonuçlarını güncelleştirme

Bir belgedeki tüm formülleri güncelleştirme

Formülü kilitleme veya kilidini kaldırma

Örnekler: Konumsal bağımsız değişkenler kullanarak bir tablodaki sayıları toplama

Kullanılabilir işlevler

Formülde yer işareti adları veya hücre başvuruları kullanma

RnCn başvuruları

A1 başvuruları

Tablo hücresine formül ekleme

 1. Sonucunuzun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin. Hücre boş değilse, içindekileri silin.

 2. Tablo araçları, Düzen sekmesindeki veri grubunda Formül' ü tıklatın.

 3. Formülünüzü oluşturmak için Formül iletişim kutusunu kullanın. Formül kutusuna giriş yapabilir, Sayı Biçimi listesinden bir sayı biçimi seçebilir ve İşlev Yapıştır ve Yer İşareti Yapıştır listelerini kullanarak işlevleri ve yer işaretlerini yapıştırabilirsiniz.

Formül sonuçlarını güncelleştirme

Word'de, bir formülün sonucunu ne zaman eklenir ve formül içeren belgeyi açtığında hesaplanır. Outlook içinde bir formülün sonucu yalnızca eklenir ve düzenlemek e-posta alıcısının için kullanılabilir olmayacağından hesaplanır.

Ayrıca, aşağıdakileri el ile de güncelleştirebilirsiniz:

 • Bir veya daha fazla belirli formülün sonucu

 • Belirli bir tablodaki tüm formülerin sonuçları

 • Bir belgedeki tüm alan kodları (formüller dahil)

Belirli formüllerin sonucunu güncelleştirme

 1. Güncelleştirmek istediğiniz formülleri seçin. Seçimlerinizi yaptığınız sırada CTRL tuşunu basılı tutarak birden çok formül seçebilirsiniz.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Formülü sağ tıklatın ve ardından Alanı güncelleştir'i tıklatın.

  • F9 tuşuna basın.

Bir tablodaki tüm formül sonuçlarını güncelleştirme

 • Güncelleştirmek istediğiniz formül sonuçlarını içeren tabloyu seçip F9 tuşuna basın.

Bir belgedeki tüm formülleri güncelleştirme

Önemli    Bu yordam, yalnızca formülleri değil, belgedeki tüm alan kodlarını güncelleştirir.

 1. CTRL+A tuşlarına basın.

 2. F9 tuşuna basın.

Örnekler: Konumsal bağımsız değişkenler kullanarak bir tablodaki sayıları toplama

Aşağıdaki işlevler ile konumsal bağımsız değişkenleri (SOL, SAĞ, ÜST, ALT) kullanabilirsiniz:

 • ORTALAMA

 • SAY

 • MAK

 • MİN

 • ÇARPIM

 • TOPLA

Örnek olarak, TOPLA işlevini ve konumsal bağımsız değişkenleri kullanarak sayıları toplamaya yönelik aşağıdaki yordamı düşünün.

Önemli    Bir tabloda konumsal bağımsız değişkenleri kullanarak toplama yaparken hatadan kaçınmak için, hesaplamaya dahil olacak boş hücrelerden herhangi birine sıfır (0) girin.

 1. Sonucunuzun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin. Hücre boş değilse, içindekileri silin.

 2. Tablo araçları, Düzen sekmesindeki veri grubunda Formül' ü tıklatın.

 3. Formül iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

Sayıları toplamak için...

Formül kutusuna şunu girin

Hücrenin üstü

=TOPLA(ÜST)

Hücrenin altı

=TOPLA(ALT)

Hücrenin üstü ve altı

=TOPLA(ÜST,ALT)

Hücrenin solu

=TOPLA(SOL)

Hücrenin sağı

=TOPLA(SAĞ)

Hücrenin solu ve sağı

=TOPLA(SOL,SAĞ)

Hücrenin solu ve üstü

=TOPLA(SOL,ÜST)

Hücrenin sağı ve üstü

=TOPLA(SAĞ,ÜST)

Hücrenin solu ve altı

=TOPLA(SOL,ALT)

Hücrenin sağı ve altı

=TOPLA(SAĞ,ALT)

 1. Tamam'ı tıklatın.

Kullanılabilir işlevler

Not    Konumsal bağımsız değişkenlerin (örn., SOL) kullanıldığı formüllerin üstbilgi satırlarında değer bulunmaz.

Word ve Outlook'ta tablo formülleri aşağıdaki işlevleri kullanılabilir:

İşlev

Ne yaptığı

Örnek

İfade sonucu

Karın kasları

Parantez içindeki değerin mutlak değerini hesaplar

=MUTLAK(-22)

2.2

ile

Parantez içindeki bağımsız değişkenlerin tümünün DOĞRU olup olmadığını değerlendirir.

=VE(TOPLA(SOL)<10,TOPLA(ÜST)>=5)

Formülün solundaki (aynı satırda) değerlerin toplamı 10'dan küçükse ve formülün üstündeki (aynı sütunda; üstbilgi hücresi dışında) değerlerin toplamı 5'ten büyük veya 5'e eşitse 1; aksi durumda 0.

Ortalama

Parantez içinde tanımlanan öğelerin ortalamasını hesaplar.

=ORTALAMA(SAĞ)

Aynı satır içinde, formül hücresinin sağındaki tüm değerlerin ortalaması.

sayı

Parantez içinde tanımlanan öğelerin sayısını hesaplar.

=SAY(SOL)

Aynı satır içinde, formül hücresinin solundaki değerlerin sayısı.

Tanım

Parantez içindeki bağımsız değişkenin tanımlı olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken tanımlanmışsa ve hatasız değerlendiriliyorsa 1 sonucunu, bağımsız değişken tanımlanmamışsa veya hata veriyorsa 0 sonucunu verir.

=TANIMLI(brüt_gelir)

brüt_gelir tanımlanmışsa ve hatasız değerlendiriliyorsa 1; aksi durumda 0.

YANLIŞ

Hiçbir bağımsız değişken almaz. Her zaman 0 sonucunu verir.

Yanlış.

0 cm

Bu durumda

İlk bağımsız değişkeni değerlendirir. Birinci bağımsız değişken doğruysa ikinci bağımsız değişkeni, birinci bağımsız değişken yanlışsa da üçüncü bağımsız değişkeni sonuç olarak getirir.

Not    Tam olarak üç bağımsız değişken gerekir.

=EĞER(TOPLA(SOL)>=10,10,0)

Formülün solundaki değerlerin toplamı en az 10 ise 10; aksi durumda 0.

Int

Parantez içindeki değeri en yakın alt tamsayıya yuvarlar.

=TAMSAYI(5,67)

17

En Büyük

Parantez içinde tanımlanan öğelerin en büyük değerini sonuç olarak verir.

=MAK(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde (üstbilgi satırları dışında) bulunan en büyük değer.

En Küçük

Parantez içinde tanımlanan öğelerin en küçük değerini sonuç olarak verir.

=MİN(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde (üstbilgi satırları dışında) bulunan en küçük değer.

Mod

İki bağımsız değişken alır (bunlar sayı olmalı veya sayı olarak değerlendirilmelidir). İkinci bağımsız değişken birinci bağımsız değişkene bölündükten sonra kalan değeri sonuç olarak getirir. Kalan 0 (sıfır) ise 0,0 sonucunu verir.

=MOD(4,2)

00

Not

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğruysa 0, yanlışsa da 1 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=DEĞİL(1=1)

0 cm

veya:

İki bağımsız değişken alır. İkisinden biri doğruysa 1 sonucunu verir. İkisi birden yanlışsa 0 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=VEYA(1=1,1=5)

[1]

Product:

Parantez içinde tanımlanan öğelerin çarpımını hesaplar.

=ÇARPIM(SOL)

Formülün solundaki hücrelerde bulunan tüm değerlerin çarpım işleminin sonucu.

YUVARLA

İki bağımsız değişken alır (ilk bağımsız değişken bir sayı olmalı veya sayı olarak değerlendirilmelidir; ikinci bağımsız değişken tamsayı olmalı veya tamsayı olarak değerlendirilmelidir). Birinci bağımsız değişkeni, ikinci bağımsız değişkenin belirttiği basamak sayısına göre yuvarlar. İkinci bağımsız değişken sıfırdan (0) büyükse, birinci bağımsız değişken belirtilen basamak sayısına kadar aşağı yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken sıfır (0) ise, birinci bağımsız değişken en yakın alt tamsayıya yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken negatif ise, birinci bağımsız değişken ondalık kısmın solunda aşağı yuvarlanır.

=YUVARLA(123,456, 2)

=YUVARLA(123,456, 0)

=YUVARLA(123,456, -2)

123,46

1:23

100 TL

İŞARET

Bir sayı olması veya sayı olarak değerlendirilmesi gereken tek bir bağımsız değişken alır. Parantez içinde tanımlanan öğenin sıfırdan (0) büyük mü, sıfıra eşit mi, yoksa sıfırdan küçük mü olduğunu değerlendirir. Sıfırdan büyükse 1, sıfır ise 0 ve sıfırdan küçükse -1 sonucunu verir.

=İŞARET(-11)

[1]

=Topla([

Parantez içinde tanımlanan öğelerin toplamını hesaplar.

=TOPLA(SAĞ)

Formülün sağındaki hücrelerin değerlerinin toplamı.

Doğru.

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğruysa 1, yanlışsa da 0 sonucunu verir. Çoğunlukla EĞER formüllerinin içinde kullanılır.

=DOĞRU(1=0)

0 cm

Formülde yer işareti adları veya hücre başvuruları kullanma

Yer işaretli bir hücrenin yer işareti adını formül içinde kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, brüt_gelir yer işareti adıyla bir sayı içeren veya sayı olarak değerlendirilen bir hücreye yer işareti eklediyseniz, =YUVARLA(brüt_gelir,0) formülü bu hücrenin değerini en yakın alt tamsayıya yuvarlar.

Bir formülde sütun ve satır başvurularını da kullanabilirsiniz. İki başvuru stili vardır: RnCn ve A1.

Not    Başvuru kullanan bir hesaplamada formülü içeren hücreye yer verilmez. Hücre başvurunun bir parçasıysa, yok sayılır.

RnCn başvuruları

RnCn başvuru kuralını kullanarak, formül içinde bir tablo satırına, sütununa veya hücresine başvurabilirsiniz. Bu kuralda, Rn n.inci satırı, Cn de n.inci sütunu belirtir. Örneğin, R1C2 birinci satır ve ikinci sütunda yer alan hücreye başvurur. Aşağıdaki tabloda bu başvuru stilinin örnekleri yer almaktadır.

Buraya başvurmak için

Kullanılacak başvuru stili

Bir sütunun tümü

Cn

Bir satırın tümü

Rn

Belirli bir hücre

RnCn

Formülü içeren satır

T

Formülü içeren sütun

C

Belirtilen iki hücre arasındaki tüm hücreler

RnCn:RnCn

Yer işaretli tablodaki bir hücre

Yer işareti adı RnCn

Yer işaretli tablodaki bir hücre aralığı

Yer işareti RnCn:RnCn

A1 başvuruları

A1 başvuru kuralını kullanarak, bir hücreye, hücre kümesine veya hücre aralığına başvurabilirsiniz. Bu kuralda, harf hücrenin sütununu ve sayı da hücrenin satırını belirtir. Tablodaki ilk sütun A sütunu, ilk satır da 1. satırdır. Aşağıdaki tabloda bu başvuru stilinin örnekleri yer almaktadır.

Buraya başvurmak için

Kullanılacak başvuru

Birinci sütun ve ikinci satırdaki hücre

A2

İlk satırdaki ilk iki hücre

A1,B1

Birinci sütundaki tüm hücreler ve ikinci sütundaki ilk iki hücre

A1:B2

Not   Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Alan kodları, Word ve Outlook'ta

İlgili Uygulamalar: Word 2016, Outlook 2016, Word 2013, Outlook 2013, Word 2010, Outlook 2010, Word 2007, Word Starter, Word Starter 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir