Word’le madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Word’le madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturmak için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturmak için Word 2016'yı klavyenizle ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Ayrıca, var olan metin satırlarını listeye dönüştürebilir, madde işareti stilini değiştirebilir veya iç içe listeler oluşturabilirsiniz.

Ekran okuyucuların, listede kullanılan madde işaretinin stilini veya numarayı açıklama becerileri farklılık gösterir. Ekran okuyucunuzun ayrıntı ayarlarınızı belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, JAWS en yaygın kullanılan on madde işareti türünü tanımlayabilir.

Notlar : 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazmanızı sağlayan çeşitli seçenekler vardır.

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

 1. Bu yöntemde, önce metin satırlarını yazar ve ardından bunları listeye dönüştürürsünüz.

 2. Listeniz için metin satırlarını yazın.

 3. Listenin öğelerini seçin.

 4. Madde işaretli bir liste için Alt+H tuşlarına ve sonra U tuşuna basın. Numaralandırılmış liste için Alt+H tuşlarına ve sonra N tuşlarına basın.

  Ekran Okuyucusu'nda, seçili madde işareti veya numara stilinin açıklamasını duyarsınız.

 5. Liste oluşturmayı durdurmak için, Aşağı Ok tuşuna basarak bir sonraki metin alanına geçin.

Şeritten madde işareti veya sayı stili seçerek liste yapma

 1. Bu yöntemde, önce madde işareti veya numara stilini uygular ve ardından liste öğelerini yazarsınız.

 2. Madde işaretli listeyi yazmak için, Alt+H ve sonra da U tuşlarına basarak madde işareti stilleri kitaplığını açın. Numaralandırılmış listeyi yazmak için, Alt+H ve sonra da N tuşlarına basarak numara stilleri kitaplığını açın.

 3. Sekme tuşuna basarak kullanılabilir stilleri gözden geçirin ve ardından birini seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Listenin ilk öğesini yazın. Listeye devam etmek için Enter tuşuna basın.

 5. Liste oluşturmayı durdurmak için, Aşağı Ok tuşuna basarak bir sonraki metin alanına geçin.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Bir listenin içinde başka bir liste oluşturabilirsiniz; örneğin, madde işaretli listede alt madde işaretleri veya numaralandırılmış listede ana hat stilinde numaralandırma kullanabilirsiniz.

İç içe liste oluşturmak için

 1. Var olan listede, içine yerleştirilecek listenin üstünde yer alacak öğeyi seçin ve yeni liste öğesini oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 2. Listede, yeni listenin başlatılmasını istediğiniz konuma gidin.

  İmleç yeni öğe için seçilen satırın başındayken, Sekme tuşuna basın. Word 2016, bu öğenin girintisini otomatik olarak artırır ve bunu listenin içe yerleştirilmiş veya çevresindeki listenin içinde yer alan listenin bir parçası yapar.

  Yeni liste öğesinin madde işareti veya numaralandırma stili için üst öğesinin stili temel alınır. Bu stilleri, kullanılabilen herhangi bir madde işareti veya numara stiliyle değiştirebilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. Madde işareti veya numara stilini değiştirme.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Var olan madde işaretleri veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, madde işareti veya numara kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Listenin tamamını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde İşareti düğmesini seçmek ve kitaplığı açmak için, Alt+H, U tuşlarına basın.

  • Numaralandırma düğmesini seçmek ve kitaplığı açmak için, Alt+H, N tuşlarına basın.

 3. Kullanılabilen seçeneklerde gezinmek için bir ok tuşuna basın. Bu seçenekler, en son kullandıklarınıza bağlı olarak değişebilir. Stil seçmek için Enter tuşuna basın.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için, Girintiyi Azalt düğmesini ve Girintiyi Artır düğmesini kullanın.

 1. Listenin tamamını seçin.

 2. Girintiyi azaltmak veya listeyi kenar boşluğuna yakınlaştırmak için, Alt+H ve sonra da A, O tuşlarına basın.

 3. Girintiyi artırmak veya listeyi kenar boşluğundan uzaklaştırma için, Alt+H, A, I tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Word 2016'da belgede metin eklemek veya düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Word 2016'da metni ve paragrafları hizalamak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word 2016 klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Mac için Word 2016 uygulamasını klavyenizle ya da Mac OS’un yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturabilirsiniz. Mac için Word 2016, mevcut metin satırlarını listeye dönüştürmenize, madde işaretinin stilini değiştirmenize ve iç içe listeler oluşturmanıza imkan verir. Bu liste türlerinin tümü, satırın sonunda Enter tuşuna basarak listeye otomatik olarak devam etmenizi sağlar.

Ayrıca, kısayolu yazdığınızda otomatik olarak madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturması için Word’ü ayarlayabilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazmanızı sağlayan çeşitli seçenekler vardır.

Yazarken madde işaretli liste oluşturma

 1. Yeni satırın başına, * (yıldız) girin ve Boşluk Çubuğu veya Sekme tuşuna basın. Otomatik olarak dolu yuvarlak bir madde işareti oluşturulur.

 2. İstediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve ardından Geri tuşuna basın.

Yazarken numaralandırılmış liste oluşturma

 1. Yeni satırın başında, 1. (1 sayısı ve ardından bir nokta) yazın ve Boşluk Çubuğu'na veya Sekme tuşuna basın. Otomatik olarak numaralı bir madde işareti oluşturulur.

 2. İstediğiniz metni yazın.

 3. Yeni liste öğesi oluşturmak için Enter tuşuna basın.

 4. Liste oluşturmayı durdurmak için, Enter tuşuna ve ardından Geri tuşuna basın.

Şeritte madde işareti veya numara stili seçerek liste yapma

 1. İmleci, yeni listenin başına getirin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için, bir sekme adı ve ardından da “Şu anda bir sekme grubu içinde…bir sekmedesiniz” sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın. Şu sözleri duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın: “Giriş sekmesi.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Madde işaretli liste oluşturmak ve stil seçmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Madde işaretleri, menü düğmesi." Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Madde işareti stili seçmek için, Aşağı ok tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak stillere göz atın. Siz ilerledikçe stiller duyurulur.

  • Numaralandırılmış liste oluşturmak ve stil seçmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Numaralandırma, menü düğmesi." Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Numaralandırma stili seçmek için, Aşağı ok tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak stillere göz atın. Siz ilerledikçe stiller duyurulur.

  Stil seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Liste oluşturulur ve odak belgeye taşınır.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Bir listenin içinde başka bir liste oluşturabilirsiniz; örneğin, madde işaretli listede alt madde işaretleri veya numaralandırılmış listede ana hat stilinde numaralandırma kullanabilirsiniz.

İç içe liste oluşturmak için

 1. Var olan bir listede, iç içe listenin başlatılmasını istediğiniz noktanın öncesindeki öğenin sonuna gidin ve Enter tuşuna basın.

 2. İmleç yeni öğe için seçilen satırın başındayken, Sekme tuşuna basın. Word, bu öğenin girintisini otomatik olarak artırır ve bunu listenin içe yerleştirilmiş veya çevresindeki listenin içinde yer alan listenin bir parçası yapar.

  Not : Yeni liste öğesinin madde işareti veya numaralandırma stili için üst öğesinin stili temel alınır. Bu stilleri, sağlanan herhangi bir madde işareti veya numaralandırma stiliyle değiştirebilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. Madde işareti veya numara stilini değiştirme.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, madde işareti veya numaralandırma kitaplığında herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

  İpucu : Metnin bir parçasını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için, bir sekme adı ve ardından da “Şu anda bir sekme grubu içinde…bir sekmedesiniz” sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın. Şu sözleri duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın: “Giriş sekmesi.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni Madde İşaretleri stilini seçmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Madde işaretleri, menü düğmesi." Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Stillere göz atmak için, Aşağı ok tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak stillere göz atın.

  • Yeni Numaralandırma stilini seçmek için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Numaralandırma, menü düğmesi." Menüyü genişletmek için Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. Stillere göz atmak için, Aşağı ok tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanın.

  Stil seçmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Liste stili değiştirilir ve odak belgeye taşınır.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için, şeritteki Girintiyi Azalt düğmesini ve Girintiyi Artır düğmesini kullanın.

 1. Bir liste veya iç içe liste seçin.

 2. Giriş sekmesine gitmek için, bir sekme adı ve ardından da “Şu anda bir sekme grubu içinde…bir sekmedesiniz” sözlerini duyana kadar F6 tuşuna basın. Şu sözleri duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın: “Giriş sekmesi.” Seçmek için Ara Çubuğu’na basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Girintiyi azaltmak veya listeyi kenar boşluğuna yakınlaştırmak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Girintiyi azalt düğmesi."

  • Girintiyi artırmak veya listeyi kenar boşluğundan uzaklaştırmak için, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Girintiyi artır düğmesi."

  Seçenek belirtmek için Boşluk Çubuğu'na basın.

 4. Odağı belgeye geri taşımak için F6 tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word 2016’daki klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Word Mobile uygulamasını Windows’daki yerleşik Ekran okuyucusu ile kullanarak telefonunuzda madde işaretli veya numaralandırılmış listeler oluşturabilirsiniz. Word Mobile, mevcut metin satırlarını listeye dönüştürmenize, madde işaretinin stilini değiştirmenize ve iç içe listeler oluşturmanıza imkan verir. Bu liste türlerinin tümü, satırın sonunda Enter’a dokunarak listeye otomatik olarak devam etmenizi sağlar.

Notlar : 

Bu konuda

Madde işaretli veya numaralandırılmış liste yazma

Belgenize madde işaretli veya numaralandırılmış liste eklemek için birkaç seçenek vardır.

Madde işaretli liste yazma

 1. Liste metninizin ilk satırını yazın.

 2. Word Mobile belgenizde, yazma alanında olduğunuzdan emin olun. Şunları duyana kadar parmağınızla sürükleyin: “Düzenlenebilir metin, düzenlemek için iki kez dokunun.” Şunu duyana kadar, ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Satırlar.” Madde işaretli listeye dönüştürmek istediğiniz metin satırlarına göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Satırı seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 3. Belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.”

 4. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Madde işaretleri düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

 5. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Diğer Seçenekler düğmesi, daraltılmış, genişletmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Diğer Seçenekler menüsü genişletilir. Şunları duyarsınız: “Giriş, düğme daraltıldı.”

 6. Menüde, şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Madde işaretleri düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

 7. Kullanılabilir madde işareti stilleri arasında seçim yapmak için sağa doğru çekin: dolu daire, boş daire, dolu kare, 4 küçük karo, içi boş ok veya onay işareti. Çekme sırasında madde işareti stilinin açıklamasını duyarsınız. Seçmek için iki kez dokunun.

 8. Yeni bir madde işareti eklemek için şunları duyana kadar sağa doğru çekin: “Diğer seçenekler düğmesi. Genişletilmiş. Daraltmak için iki kez dokunun.” Diğer seçenekler düğmesini daraltmak için iki kez dokunun. Klavyeye dokunun ve “Enter” sözünü duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 9. Liste oluşturma işlemini durdurmak için Enter’a iki kez dokunun.

Numaralandırılmış liste yazma

 1. Liste metninizin ilk satırını yazın.

 2. Word Mobile belgenizde, yazma alanında olduğunuzdan emin olun. Şunları duyana kadar parmağınızla sürükleyin: “Düzenlenebilir metin, düzenlemek için iki kez dokunun.” Şunu duyana kadar, ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Satırlar.” Madde işaretli listeye dönüştürmek istediğiniz metin satırlarına göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Satırı seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 3. Belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.”

 4. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Numaralandırma düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

 5. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Diğer Seçenekler düğmesi, daraltılmış, genişletmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Diğer Seçenekler menüsü genişletilir. Şunları duyarsınız: “Giriş, düğme daraltıldı.”

 6. Menüde, şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Numaralandırma düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

 7. Kullanılabilir numaralandırma stilleri arasından seçim yapmak için sağa doğru çekin: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. veya i. ii. iii. Çekme hareketi sırasında numaralandırma stilinin açıklamasını duyarsınız. Seçmek için iki kez dokunun.

 8. Yeni bir madde işareti eklemek için şunları duyana kadar sağa doğru çekin: “Diğer seçenekler düğmesi. Genişletilmiş. Daraltmak için iki kez dokunun.” Diğer seçenekler düğmesini daraltmak için iki kez dokunun. Klavyeye dokunun ve “Enter” sözünü duyana kadar sağa veya sola doğru çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 9. Liste oluşturma işlemini durdurmak için Enter’a iki kez dokunun.

Listeye iç içe liste yerleştirme

Bir listenin içinde başka bir liste oluşturabilirsiniz; örneğin, madde işaretli listede alt madde işaretleri veya numaralandırılmış listede ana hat stilinde numaralandırma kullanabilirsiniz.

 1. Belgenizde mevcut bir liste varsa, yazma alanında olduğunuzdan emin olun. Şunları duyana kadar parmağınızla sürükleyin: “Düzenlenebilir metin, düzenlemek için iki kez dokunun.” Şunu duyana kadar, ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Satırlar.” İç içe listeye dönüştürmek istediğiniz liste öğelerine göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Word Mobile belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.”

 3. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Girintiyi Artır düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

  Öğe, artık iç içe listenin bir parçasıdır.

 4. Daha yüksek bir liste düzeyine geri dönmek için, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.” Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Girintiyi Azalt düğmesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

Madde işareti veya numara stilini değiştirme

Mevcut madde işaretlerinin veya numaraların stilini değiştirmek istiyorsanız, Madde işareti veya Numaralandırma kitaplığından herhangi bir stili seçebilirsiniz.

 1. Belgenizde, yazma alanında olduğunuzdan emin olun. Şunları duyana kadar parmağınızla sürükleyin: “Düzenlenebilir metin, düzenlemek için iki kez dokunun.” Şunu duyana kadar, ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Satırlar.” Madde işareti veya numaralandırma stilini değiştirmek istediğiniz liste düzeyindeki bir liste öğesine göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Word Mobile belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.”

 3. Şunları duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Diğer Seçenekler düğmesi, daraltılmış, genişletmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Diğer Seçenekler menüsü genişletilir. Şunları duyarsınız: “Giriş, düğme daraltıldı.”

 4. Ekran okuyucusu Madde işaretleri veya Numaralandırma düğmesine ulaştığınızı duyurana kadar, bir parmağınızla sağa veya dola doğru çekin. Sonra, kitaplığı açmak için iki kez dokunun ve yeni stili seçmek için sağa doğru çekin.

  Madde işaretli bir listeyi, numaralandırılmış bir iç içe listeyle birleştirebilir ya da tersini yapabilirsiniz.

Listenin hizalamasını değiştirme

Listenin kenar boşluğuna göre hizalamasını değiştirmek için Girintiyi Azalt ve Girintiyi Artır seçeneklerini kullanın.

 1. Belgenizde, yazma alanında olduğunuzdan emin olun. Şunları duyana kadar parmağınızla sürükleyin: “Düzenlenebilir metin, düzenlemek için iki kez dokunun.” Şunu duyana kadar, ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Satırlar.” Hizalamasını değiştirmek istediğiniz liste öğesine göz atmak için sağa veya sola doğru çekin. Öğeyi seçmek için ekrana üç kez dokunun.

 2. Word Mobile belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler.”

 3. Ekran okuyucusu Girintiyi Artır veya Girintiyi Azalt düğmesine ulaştığınızı duyurana kadar, bir parmağınızla sağa veya dola doğru çekin. Sonra, iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word'de belge paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×