Word'de sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir veya ayarlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Mac için Word'de, önceden tanımlanmış sayfa kenar boşluklarını özelleştirebilirsiniz.

Word, her sayfanın çevresindeki bir inçlik sayfa kenar boşluğu otomatik olarak ayarlar. Birkaç tıklatmayla farklı bir kenar boşluğu seçin veya kendi oluşturun. Karşılıklı sayfalarda kenar boşluklarını ayarlama, belgeyi bağlama için izin veren ek kenar boşluğu alanı izin vermek ve kenar boşluklarını nasıl ölçülen değiştirme.

Bu makalede

Önceden tanımlanmış bir kenar boşluğu ayarını seçme

Özel kenar boşlukları oluşturma

Karşılıklı sayfalarda kenar boşluklarını ayarlama

Ciltli belgeler için bir cilt payı kenar boşluğu ekleme

Kenar boşluğunun ölçü birimini değiştirme

Önceden tanımlanmış bir kenar boşluğu ayarını seçme

 1. Düzen > Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  Düzen sekmesinde Kenar Boşlukları seçeneği vurgulanır.

  Kenar Boşlukları galerisi gösterilir ve bir inçlik Normal kenar boşluğu zaten seçili durumda olur.

 2. Kenar boşluklarını değiştirmek için, Kenar Boşlukları galerisindeki diğer seçeneklerden birine tıklayın. Her birinde, kenar boşluğu ölçüleri gösterilir.

  Kenar boşlukları galerisi görüntülenir

Notlar: 

 • Belgenizde birden çok bölüm varsa, yeni kenar boşluğu yalnızca içinde bulunduğunuz bölüme veya seçtiğiniz sayıda bölüme uygulanır.

 • Yeni kenar boşluğunun Word'ü her açtığınızda varsayılan kenar boşluğu olmasını istiyorsanız, Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları'na (Kenar Boşlukları galerisinin altında) tıklayın. Belge kutusunun Kenar Boşlukları sekmesinde, kutunun sol alt köşesindeki Varsayılan’a tıklayın ve sonra Evet’e tıklayın.

Özel kenar boşlukları oluşturma

Standart kenar boşluklarından hiçbiri isteğinize uygun değilse, kendiniz bir tane ayarlayın.

 1. Düzen > Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları’na (Kenar Boşlukları galerisinin altında) tıklayın.

 2. Kenar boşlukları sekmesinde, istediğiniz değerleri girin.

  Not: Yeni kenar boşluğunun Word’ü her açtığınızda varsayılan değer olmasını istiyorsanız, Belge kutusunun Kenar Boşlukları sekmesinde, kutunun sol alt köşesindeki Varsayılan’a tıklayın ve sonra Evet’e tıklayın.

Karşılıklı sayfalarda kenar boşluklarını ayarlama

Kitaplar veya dergiler gibi çift taraflı belgeler için karşılıklı kenar boşluklarını kullanarak karşılıklı sayfalar ayarlayın. Bu şekilde, sol sayfanın kenar boşlukları sağ sayfanın ayna görüntüsü olur.

 1. Düzen > Kenar Boşlukları’na tıklayın.

 2. Yansıtmalı öğesini tıklatın.

  Not:  karşılıklı kenar boşluklarının genişliklerini değiştirmek için, Kenar Boşlukları galerisinin en altındaki Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın. Daha sonra İçinde ve Dışında kutularına yeni genişlik değerlerini girin.

Ciltli belgeler için bir cilt payı kenar boşluğu ekleme

Cilt payı kenar boşluğu, ciltlemeyi planladığınız belgenin kenar ve üst boşluğuna veya iç boşluklarına ek alan ekler. Bu, cildin metnin üzerini kapatmamasına yardımcı olur.

 1. Düzen > Kenar Boşlukları > Özel Kenar Boşlukları'na tıklayın.

 2. Cilt payı kutusuna cilt payı kenar boşluğu için bir genişlik girin.

Kenar boşluğunun ölçü birimini değiştirme

Kenar boşluğu ölçü birimi olarak en kullanışlı bulduğunuz ölçü birimini ayarlayın: inç, santimetre, milimetre, nokta veya pika.

 1. Word menüsünde, Tercihler'etıklayın ve Yazma ve yazım denetleme araçlarıaltında Genel' i tıklatın.

 2. Ölçümlerin gösterileceği birim kutusunda, istediğiniz birimi seçin.

Sayfa kenar boşlukları hakkında daha fazla bilgi

 • Belirli bir noktadan ileriye belgede kenar boşluklarını değiştirmek için metni seçin, Düzen > kenar boşlukları > Özel Kenar boşlukları' ı tıklatın. Sonra kenar boşlukları sekmesinde, kenar boşluklarını ve Bu noktadan ileriyeUygulatıklatın değerleri girin.

 • Seçimi metne kenar boşlukları uygularsanız, Word metnin öncesine ve sonrasına otomatik olarak bölüm sonları ekler. Belgeniz zaten bölümlere ayrılmışsa, bir bölüme tıklayabilir veya birden çok bölüm seçebilir ve ardından kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

 • Bunlar tamamen sayfa kenarına yazdıramazsınız çünkü çoğu yazıcı kenar boşluğu ayarlarını, en az genişliği gerektirir. Çok dar kenar boşluklarını ayarlama çalışırsanız, bir veya daha fazla kenar boşlukları sayfanın yazdırılabilir alanı dışına ayarlanmışbildiren bir ileti alıyorum. Kenar boşluğu genişliğini otomatik olarak artırmak için Düzelt ' i tıklatın. En küçük kenar boşluğu ayarlarını yazıcınıza, yazıcı sürücüsü ve kağıt boyutu bağlıdır. En küçük kenar boşluğu ayarları hakkında bilgi edinmek için yazıcınızın el kitabına bakın.

Ayrıca bkz.

Bölüm sonunu ekleme, silme veya değiştirme

Mac için Word'de ölçü birimini değiştirme

Girintiler ve aralıklar Word'de ekleme

Tüm belgenin sayfa kenar boşluklarını değiştirme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Düzen sekmesinde, Kenar Boşlukları altında, Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  Düzen sekmesi, Kenar Boşlukları grubu

 3. Kenar Boşlukları açılır menüsünde, istediğiniz kenar boşluklarını seçin veya kendi kenar boşluklarınızı belirtmek üzere Özel Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  İpuçları: 

  • yatay cetvel veya dikey cetvelkullanarak kenar boşluklarını değiştirmek için bir kenar boşluğunun üzerine gelin ve sonra Kenar boşluğu imleci yatay cetvel veya Kenar boşluğu imleci (dikey) için İşaretçinin şekli değiştiğinde, kenar boşluğu sınırını sürükleyin.

  • Tam kenar boşluğu ölçüleri belirtmek için, kenar boşluğu sınırını sürüklerken OPTION tuşunu basılı tutun. Cetvel kenar boşluklarının ölçülerini görüntüler.

Belgenin bir bölümü için sayfa kenar boşluklarını değiştirme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Kenar boşluklarını değiştirmek istediğiniz metni veya belgenin bölümünü seçin.

 3. Düzen sekmesinde, Kenar Boşlukları altında, Kenar Boşlukları’na tıklayın ve sonra Özel Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  Düzen sekmesi, Kenar Boşlukları grubu

 4. İstediğiniz kenar boşluklarını ayarlayın.

 5. Aşağıdakilere uygula açılır menüsünde, Seçilen metin’e tıklayın.

  Word yeni kenar boşlukları içeren metinlerin önüne ve ardına otomatik olarak bölüm sonu ekler.

  İpucu: Belgeniz her sayfanın her iki yüzüne yazdırılacaksa, aynı anda sol ve sağ sayfaların her ikisinin kenar boşluklarını ayarlamak için karşılıklı kenar boşlukları onay kutusunu seçin.

Kenar boşluklarını değiştirmek için bir paragrafa girinti ekleme

Sol ve sağ girintileri değiştirerek, paragraflar için tek tek kenar boşluklarını değiştirebilirsiniz.

 1. Girintili olmasını istediğiniz paragrafı seçin.

 2. Biçim menüsünde Paragraf’a tıklayın.

 3. Girintiler ve Aralıklar sekmesinde, Girintileme altında, Sol ve Sağ kutularına paragrafın girintili olmasını istediğiniz boşluk miktarını girin.

Tüm yeni belgeler için varsayılan kenar boşluklarını ayarlama

Yeni bir belge oluşturduğunuzda, Word bir şablonda (normal.dotm) depolanan varsayılan kenar boşluğu ayarlarını uygular. Varsayılan ayarlardan farklı olan kenar boşluğu ayarlarını sık kullanıyorsanız, yeni belge oluşturduğunuz zaman Word’ün kullanacağı yeni varsayılanları ayarlayabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Düzen sekmesinde, Kenar Boşlukları altında, Kenar Boşlukları’na tıklayın ve sonra Özel Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  Düzen sekmesi, Kenar Boşlukları grubu

 3. Üst, Alt, Sol ve Sağ kutularında, istediğiniz kenar boşluklarını ayarlayın ve Varsayılan’a tıklayın.

 4. Sorulduğunda, belge düzenini varsayılan ayarlarını değiştirmek için, Evet’e tıklayın.

Bağlama yerleştirmek için bir kenar boşluğu genişletme

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Düzen sekmesinde, Kenar Boşlukları altında, Kenar Boşlukları’na tıklayın ve sonra Özel Kenar Boşlukları’na tıklayın.

  Düzen sekmesi, Kenar Boşlukları grubu

 3. Cilt payı kutusuna, cilt payı kenar boşluğu için bir değer girin.

  Her sayfanın bağlama tarafında kenar boşluğuna ek alan eklenir.

  İpuçları: 

  • Belgenin bir bölümü için cilt payı kenar boşlukları ayarlamak için, metni seçin ve sonra cilt payı kenar boşluklarını yukarıdaki gibi değiştirin. Aşağıdakilere uygula açılır menüsünde, Seçilen metin’e tıklayın. Word yeni kenar boşlukları içeren metinlerin önüne ve ardına otomatik olarak bölüm sonu ekler.

  • Belgeniz her sayfanın her iki yüzüne yazdırılacaksa, aynı anda sol ve sağ sayfaların her ikisinin kenar boşluklarını ayarlamak için karşılıklı kenar boşlukları onay kutusunu seçin.

Ayrıca bkz:

Bölüm sonunu ekleme, silme veya değiştirme

Ölçü birimini değiştirme

Word’de girinti ve aralıkları ayarlama

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×