Word'de kullanıcıların tamamlayacağı veya yazdıracağı formlar oluşturma

Word'de kullanıcıların tamamlayacağı veya yazdıracağı formlar oluşturma

Office 365 için Word, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Boş bir belge veya şablonu ile başlayarak ve onay kutuları, metin kutuları, tarih seçiciler ve açılan listeleri de dahil olmak üzere, içerik denetimleri ekleme Microsoft Word'de form oluşturabilirsiniz. Diğer kişilerin Word kendi bilgisayarlarına formu doldurun için kullanabilirsiniz. Gelişmiş bir senaryo içinde bir forma ekleme herhangi bir içerik denetimleri verilere ilişkilendirilebilir.

Not: İçerik denetimlerini kullanılarak oluşturulmuş bir formu yazdırabilirsiniz, ancak içerik denetimlerinin etrafındaki kutular yazdırılmaz.

Word üzerinde form oluşturmak için şu adımları izleyin.

 1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekleriçin Git > Şeridi Özelleştir.

 2. Şeridi Özelleştir altında, Ana Sekmeler’e tıklayın.

 3. Listede, Geliştirici onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Şeridi Özelleştir iletişim kutusu

Zaman kazanmak için bir form şablonuyla başlayabilirsiniz. İsterseniz boş bir belge ile başlayıp belge olarak veya daha sonra tekrar kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

Form şablonuyla başlama

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Yeni'yi tıklatın.

 3. Şablonlar arama kutusunda Formlar’ı arayın.

 4. Oluşturmak istediğiniz tür ile eşleşen forma tıklayın.

 5. Word 2010 kullanıyorsanız İndir’e, Word 2013 veya 2016 kullanıyorsanız Oluştur’a tıklayın.

 6. Tekrar Dosya sekmesine tıklayın, Farklı Kaydet'e tıklayın ve formu kaydetmek için bir konum seçin.

 7. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni şablon veya belge için bir ad yazın ve Kaydet'e tıklayın.

Boş bir belgeyle başlama

Kendi şablonunuzu oluşturmak isterseniz, yeni bir belgeyle çalışmaya başlayın ve yeni belgeyi şablon olarak kaydedin.

 1. Oluşturduğunuz form belgesinde Dosya sekmesine tıklayın.

 2. Farklı Kaydet'e tıklayın.

 3. Kayıt türü altında menüden Word Şablonu'nu seçin.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni şablon için bir dosya adı yazın ve Kaydet'e tıklayın.

Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubunda, Tasarım Modu'nu tıklatın ve sonra istediğiniz denetimleri ekleyin.

Tasarım Modu düğmesi

Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanıcıların metin girebileceği metin denetimi ekleme

Resim denetimi ekleme

Yapı taşı denetimi ekleme

Birleşik giriş kutusu veya açılan liste ekleme

Tarih seçici ekleme

Onay kutusu ekleme

Eski form denetimlerini kullanma

Kullanıcıların metin girebileceği metin denetimi ekleme

Zengin metin içerik denetiminde, kullanıcılar metni kalın veya italik olarak biçimlendirebilir ve birden çok paragraf yazabilir. Kullanıcıların ekleyebileceklerini sınırlandırmak istiyorsanız, düz metin içerik denetimini ekleyin.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Zengin metin içerik denetimi zengin metin denetimi veya düz metin denetimi Düz metin içeriği Denetimi'nitıklatın. 

Denetim üzerinde belirli özellikleri ayarlamak için bkz. 4. Adım: İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme.

Resim denetimi ekleme

Not: 11 Temmuz 2016: Office 2016'da resim içerik denetimini şablon olarak kullanmayı deneyip kullanamıyorsanız Office 2016'yı 16.0.6965.2063 derlemesine güncelleştirin. Güncelleştirmeyi hemen edinmek için bir Office 2016 uygulaması açın ve Dosya > Hesap > Güncelleştirme Seçenekleri > Şimdi Güncelleştir'e tıklayın. Daha fazla bilgi edinmek için sürüm notları sayfamıza gidin ve Kanal altında Geçerli'ye tıklayın.

Şablonlar için çoğu zaman resim denetimi kullanılır, ancak forma kendiniz de resim denetimi ekleyebilirsiniz.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Resim içerik denetimi resim denetimi ' ı tıklatın.

Denetim üzerinde belirli özellikleri ayarlamak için bkz. 4. Adım: İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme.

Yapı taşı denetimi ekleme

Kişilerin belirli bir metin bloğunu tercih etmesini istediğinizde yapı taşı denetimlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir sözleşme şablonu oluşturuyorsanız ve sözleşmenin belirli gereksinimlerine bağlı olarak farklı ortak metinler eklemeniz gerekiyorsa, yapı taşı denetimleri yararlı olur. Ortak metinlerin her bir sürümü için zengin metin içerik denetimleri oluşturabilir ve sonra da zengin metin içerik denetimleri için kapsayıcı olarak bir yapı taşı denetimi kullanabilirsiniz.

Bir form içinde de yapı taşı denetimi kullanabilirsiniz.

 1. Denetimi eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Yapı taşı içerik denetimi öğesini tıklatın (Word 2016'da, bu Yapı Taşı Galerisi içerik denetimietiketli) yapı taşı galerisi denetimi .

Denetim üzerinde belirli özellikleri ayarlamak için bkz. 4. Adım: İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme.

Birleşik giriş kutusu veya açılan liste ekleme

Birleşik giriş kutusunda, kullanıcılar sizin verdiğiniz bir tercih listesinden seçim yapabilir veya kendi bilgilerini yazabilirler. Açılan listede ise, kullanıcılar yalnızca tercih listesinden seçim yapabilir.

Geliştirici modu denetim özellikleri

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Birleşik giriş kutusu içerik denetimi birleşik giriş kutusu denetimi veya Açılan liste içerik denetimi açılan menü denetimi tıklatın. 

 2. İçerik denetimini seçin ve sonra Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın.

 3. Seçim listesi oluşturmak için Açılan Liste Özellikleri altında, Ekle'yi tıklatın.

 4. Görüntü Adı kutusuna, Evet, Hayır veya Belki gibi bir seçim yazın.

  Tüm seçimler açılan listede belirinceye kadar bu adımı yineleyin.

 5. İstediğiniz başka özellikler varsa doldurun.

  Not: İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçerseniz, kullanıcılar bir tercihi tıklatamayacaktır.

Tarih seçici ekleme

 1. Tarih seçici denetimini eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Tarih Seçici içerik denetimi tarih seçici denetimi ' ı tıklatın.

Denetim üzerinde belirli özellikleri ayarlamak için bkz. 4. Adım: İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme.

Onay kutusu ekleme

 1. Onay kutusu denetimini eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Onay kutusu içerik denetimi onay kutusu denetimi ' ı tıklatın.

Denetim üzerinde belirli özellikleri ayarlamak için bkz. 4. Adım: İçerik denetimlerinin özelliklerini ayarlama veya değiştirme.

Eski form denetimlerini kullanma

 1. Eski denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Geliştirici sekmesinde Denetimler grubunda Eski Formlar’a tıklayın.

 3. Dahil etmek istediğiniz Eski Form denetimini veya Active X Denetimi’ni seçin.

Her içerik denetiminin ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz özellikleri vardır. Örneğin, Tarih Seçici denetimi tarihleri görüntülemek üzere kullanacağınız biçim için seçenekler sunar.

 1. Değiştirmek istediğiniz içerik denetimine tıklayın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın ve istediğiniz özellikleri değiştirin.

Geliştirici modu denetim özellikleri

Yönerge metni, oluşturduğunuz ve dağıttığınız formun kullanılabilirliğini artırabilir. İçerik denetimlerinde, varsayılan yönerge metnini değiştirebilirsiniz.

Form kullanıcılarınız için varsayılan yönerge metnini özelleştirmek üzere aşağıdakileri yapın:

 1. Geliştirici sekmesinde Denetimler grubunda Tasarım Modu'na tıklayın.

  Tasarım Modu düğmesi

 2. Yer tutucu yönerge metnini incelemek istediğiniz içerik denetimini tıklatın.

 3. Yer tutucu metni ve biçimi istediğiniz şekilde düzenleyin.

 4. Tasarım modunu kapatmak için Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubunda, Tasarım Modu'nu tıklatıp bilgilendirici metni kaydedin.

Not: Form kullanıcılarının, yönerge metni ile kendi metinlerini değiştirmelerini istiyorsanız İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçmeyin.

Form koruma değiştirilemez anlamına gelir; Kişiler, korumalı bir formu doldurabilirsiniz, ancak denetimleri değiştirmek veya denetim özelliklerini.

İpucu: Dağıtmadan önce formu deneyin. Formu açın ve bir kullanıcı gibi doldurun ve sonra bir kopyasını kaydedin.

 1. Üzerlerindeki değişiklikleri kısıtlamak istediğiniz içerik denetimlerini seçin.

  İpucu: Birden çok denetim seçmek için denetimleri tıklatırken Ctrl tuşunu basılı tutarak seçin.

 2. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Grup'utıklatın ve sonra istenirse, grubu yeniden tıklatın.
  Geliştirici modu grup denetimleri

 3. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Özellikler' i tıklatın.
  Geliştirici modu denetim özellikleri

 4. İçerik denetim özellikleri iletişim kutusunda, kilitleniyoraltında aşağıdakilerden birini yapın:

 • İçerik denetiminin düzenlenmesine olanak sağlayan, ancak denetimin şablondan veya şablonu temel alan bir belgeden silinemediği İçerik denetimi silinemez onay kutusunu seçin.

 • Denetimi silmenize olanak sağlayan ancak denetimdeki içeriği düzenlemenize izin vermeyen İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçin.

Eklenmiş bir metin varsa, o metni korumak için bu ayarı kullanın. Örneğin, genellikle bir tekzip ekliyorsanız, metnin aynı kalmasını sağlayabilir ve tekzip gerektirmeyen belgelerden tekzibi silebilirsiniz.

Word’de form oluşturmak için şu adımları izleyin.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Popüler'i tıklatın.

 3. Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Not: Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Yeni'ye tıklayın.

 2. Şablonlar'ın altında Şablonlarım'a tıklayın.

 3. Normal'i çift tıklattıktan sonra Şablon'u veya Yeni Oluştur'un altında Belge'yi tıklatın.

 4. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Farklı Kaydet'e tıklayın.

 5. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni şablon veya belgeye bir dosya adı verin ve Kaydet'e tıklayın.

Formu önce bir düzen taslağı hazırlayarak tasarlayın veya kılavuz olarak mevcut bir formu kullanın. Formunuza içerik denetimleri, tablolar ve diğer grafik öğeleri ekleyebilirsiniz.

Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubundaki Tasarım Modu’na ve sonra denetimi eklemek istediğiniz yere tıklayın.

Düğme görüntüsü

Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanıcıların metin girebileceği metin denetimi ekleme

Metin doldurma alanı ekleme

Sağlanan seçenekleri belirttiğiniz seçeneklerle sınırlandıran açılan liste ekleme

Onay kutusu ekleme

Kullanıcıların metin girebileceği metin denetimi ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin denetimler grubunda Zengin metin denetimi İleti Çubuğu veya İleti Çubuğu metin denetimi tıklatın.

Metin doldurma alanı ekleme

Önemli: Yazım Denetimi, metin form alanına yazılanlardan hiçbir hatayı işaretlemez. Yazımı Denetimi çalıştırmak istiyorsanız, Zengin Metin denetimini veya Metin denetimini kullanın.

 1. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Eski Araçlar'a tıklayın.

 2. Metin Form Alanı’na tıklayın.

 3. Denetimler grubunda Tasarım Modu’na tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanın altına çizgi eklemek için, alanı seçin ve Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubunda Alt Çizgi’ye tıklayın.

  • Kişilerin alana yazabileceği bilgi miktarını sınırlandırmak için, alanı seçip Denetimler grubundaki Özellikler’e tıklayarak ve Uzunluk üst sınırı’na bir değer girerek alanın genişlik üst sınırını ayarlayın.

  • Alanın uzunluk üst sınırı kadar uzun gösterilmesini sağlamak için, Denetimler grubunda Özellikler’e tıklayıp Varsayılan metin’in altına Buraya adınızı yazın gibi bir yönerge metni ekleyin.

Sağlanan seçenekleri belirttiğiniz seçeneklerle sınırlandıran açılan liste ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda, Açılan Liste denetimine İleti Çubuğu tıklayın.

 2. İçerik denetimini seçin ve sonra Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 3. Seçim listesi oluşturmak için Açılan Liste Özellikleri altında, Ekle'yi tıklatın.

 4. Görüntü Adı kutusuna, Evet, Hayır veya Belki gibi bir seçim yazın.

  Tüm seçimler açılan listede belirinceye kadar bu adımı yineleyin.

Onay kutusu ekleme

 1. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Eski Araçlar'a tıklayın.

 2. Onay Kutusu Form Alanı’na tıklayın.

 3. Bir boşluk yazın ve ardından da onay kutusunun etiketini yazın.

 4. Onay kutusundan gölgelendirmeyi kaldırmak için, Eski Araçlar’a ve sonra da Gölgelendirme’ye tıklayın.

Not: Forma koruma ekleyene kadar, onay kutusunu seçemez veya temizleyemezsiniz.

Her içerik denetiminin ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz özellikleri vardır. Örneğin, Tarih Seçici denetimi tarihleri görüntülemek üzere kullanacağınız biçim için seçenekler sunar.

 1. Değiştirmek istediğiniz içerik denetimine sağ tıklayın.

 2. Özellikler'i tıklatın ve istediğiniz özellikleri tıklatın.

Yönerge metni, oluşturduğunuz ve dağıttığınız formun kullanılabilirliğini artırabilir. İçerik denetimlerinde, varsayılan yönerge metnini değiştirebilirsiniz.

Form kullanıcılarınız için varsayılan yönerge metnini özelleştirmek üzere aşağıdakileri yapın:

 1. Geliştirici sekmesinde Denetimler grubunda Tasarım Modu'na tıklayın.

  Düğme görüntüsü

 2. Yer tutucu yönerge metnini incelemek istediğiniz içerik denetimini tıklatın.

 3. Yer tutucu metni ve biçimi istediğiniz şekilde düzenleyin.

 4. Zengin Metin denetimi veya Metin denetimindeki yönergelerinizle değiştirmek üzere başka birisi kendi içeriğini yazarken içerik denetiminin kaybolmasını istiyorsanız, Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın ve sonra İçerik düzenlendiğinde içerik denetimini kaldır onay kutusunu seçin.

 5. Tasarım modunu kapatmak için Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubunda, Tasarım Modu'nu tıklatıp bilgilendirici metni kaydedin.

Not: Form kullanıcılarının, yönerge metni ile kendi metinlerini değiştirmelerini istiyorsanız İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçmeyin.

Başka bir kişinin belirli bir içerik denetimini veya denetimler grubunu silmesini veya düzenlemesini önlemeye yardımcı olmak için, form şablonundaki tek tek içerik denetimlerini korumaya alabilir veya dağıtılmak ve doldurulmak üzere bir form hazırlayıp kilitleyebilirsiniz. Tüm form şablonu içeriğinin korunmasına yardımcı olmak için bir parola kullanabilirsiniz.

İpucu: İsterseniz, dağıtmadan önce formu deneyebilirsiniz. Formu açın, bir kullanıcı gibi doldurun ve sonra istediğiniz konuma bir kopyasını kaydedin.

 1. Üzerinde değişiklik yapılmasını kısıtlamak istediğiniz içerik denetimini veya denetim grubunu seçin.

 2. Birden çok denetimi gruplandırmak için, SHIFT tuşuna basarak ve gruplandırmak istediğiniz her denetime tıklayarak denetimleri seçin. Geliştirici sekmesinde, Denetimler grubundaki Grup’a ve sonra Gruplandır’a tıklayın.

 3. Geliştirici sekmesinin Denetimler grubunda Özellikler'i tıklatın.

  Düğme görüntüsü

 4. İçerik Denetim Özellikleri iletişim kutusundaki Kilitleniyor altında, aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçerik denetiminin düzenlenmesine olanak sağlayan, ancak denetimin şablondan veya şablonu temel alan bir belgeden silinemediği İçerik denetimi silinemez onay kutusunu seçin.

  • Denetimi silmenize olanak sağlayan ancak denetimdeki içeriği düzenlemenize izin vermeyen İçerik düzenlenemez onay kutusunu seçin.

   Not: Bu seçenek tüm denetimlerde kullanılamaz.

 1. Doldurulabilmesi için kilitlemek istediğiniz formu açın.

 2. Geliştirici sekmesinin Koru grubunda Belgeyi Koru'ya tıklayın ve sonra da Biçimlendirme ve Düzenlemeyi Kısıtla'ya tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 3. Belgeyi Koru görev bölmesindeki Düzenleme kısıtlamaları altında Bu belgede yalnızca bu türde düzenlemeye izin ver onay kutusunu seçin.

 4. Düzenleme kısıtlamaları listesinde Formları Doldurma'yı seçin.

 5. Zorlamayı başlat'ın altında, Evet, Korumayı Zorlamayı Başlat'a tıklayın.

 6. Korumayı yalnızca parolayı bilen gözden geçirenlerin kaldırabilmesini sağlamak üzere belgeye bir parola atamak için Yeni parola gir (isteğe bağlı) kutusuna bir parola yazın ve ardından parolayı onaylayın.

  Önemli: Parola kullanmamayı tercih ederseniz, herkes düzenleme kısıtlamalarınızı değiştirebilir.

  Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılmaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: Evimiz27. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakterin kullanıldığı bir geçiş tümcesi daha uygun olur.

  Parolanızı hatırlamanız çok önemlidir. Parolanızı unutursanız, Microsoft parolayı alamaz. Bir yere not aldığınız parolaları, koruduğu bilgilerden uzakta bulunan güvenli bir yerde saklayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×