Word'de dipnot ve sonnot ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Açıklama, yorum veya başvuru sözü edilen bir belgede herhangi bir öğeye sağlamak için belgelerinde dipnotları ve sonnotları kullanabilirsiniz. Genellikle, dipnotlar sayfanın alt kısmında görünür ve sonnotları belgenin veya bölümün sonunda dönebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Word metne bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot sayfanın alt kısmında ekler.

 1. Dipnotu eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Referanslar > Dipnot ekleme.

  Dipnot Ekle komutu

  İpucu : Dipnotu eklemek için Ctrl + Alt + F tuşlarına da basabilirsiniz.

 3. Dipnot metniniyazın.

İpucu : Belgedeki yerinize dönmek için dipnot işaretini çift tıklatın.

Word metne bir başvuru işareti yerleştirir ve sonnotu belgenin sonuna ekler.

 1. Son not eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Başvurular > Sonnot Ekle'yi tıklatın.

  sonnot ekle

  İpucu : Sonnot eklemek için Ctrl + Alt + D tuşlarına da basabilirsiniz.

 3. Sonnot metniniyazın.

İpucu : Belgedeki yerinize dönmek için dipnot işaretini çift tıklayın.

Dipnotları ve son notları ekledikten sonra nasıl göründüklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin, sayı biçimini veya belgenizde göründükleri yeri değiştirebilirsiniz.

 1. Başvurular sekmesinde Dipnot iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

  Dipnot ve son not özelleştirme kutusunu açma

 2. Dipnot ve sonnot iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri belirleyin:

  • Konumaltında Dipnotlar veya sonnotlar' ı seçin ve dipnot veya sonnot görünmesini istediğiniz yeri seçin.

  • Biçim' in altında bir sayı biçiminiseçin, başlatmakistediğiniz numarayı ayarlayın ve sonra Numaralandırmasürekli, her bölümde yenidenveya her sayfada yenidenedilip edilmeyeceğini seçin.

 3. Tüm belge veya bulunduğunuz bölüm gibi değişiklikleri uygulamak istediğiniz yeri seçin, ardından Ekle’ye tıklayın.

Dipnotlar, sonnotlar veya sonnotları dipnotlara dönüştürebilirsiniz.

İpucu : Tüm dipnotları veya sonnotları aynı anda görmek için Görünüm Seç > Taslak, tıklatıp ardından Başvurular > Notları Göster. Belgenin altındaki Notlar bölmesinde, Dipnotlaryanındaki oku tıklatın, Tüm dipnotları veya Tüm son Notlar'atıklayın ve sonra dipnotlar veya sonnotlar dönüştürmek istediğiniz sağ tıklatın.

 1. Başvurular sekmesinde Dipnot iletişim kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.

 2. Dipnotlar veya sonnotlar Seç > dönüştürün.

  Dönüştür düğmesi

 3. Dönüştürme seçeneği seçin.

  Notları Dönüştür kutusu

  Not : Dipnotları ve sonnotları takas aynı anda hem dipnotları ve sonnotları dönüştürün olanak tanır.

 4. Tamam ' ı seçin > ekleme.

Belgenizi sonunda dipnot sayfanızın sonuna bir ayırıcı çizgi veya sonnot silmeyin. Başvuru numarayı veya silmeniz Metin gövdesinde işareti bulunmamasıdır. Ve dipnot veya sonnot kendisi için bir başvuru numarası silerseniz, Word varolan notları yeniden numaralandırır.

 1. Belgenizi açın.

 2. Başvurular sekmesinin Dipnotlar grubunda Sonraki dipnot (varsayılan ayar) seçin veya aşağı açılan oku seçin ve Sonraki Sonnotseçin.

 3. Dipnot veya sonnot seçin ve Delete tuşuna basın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×