Word’de belgedeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de belgedeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Belgenizde kimlerin değişiklik yaptığını görmek, izlenen değişiklikleri yönetmek ve Word 2016 belgenizdeki açıklamaları silmek için Word 2016'yı klavyenizle ve Windows’un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın.

Notlar : 

Bu konuda

Değişiklikleri İzle özelliğini açma

Değişiklikleri İzle özelliğini açtığınızda, Word belgenizde herhangi birinin yaptığı tüm değişiklikleri işaretler ve gösterir. Doğrudan klavye kısayolunu veya şeridi kullanarak bu özelliği açabilirsiniz.

Değişiklikleri İzle özelliğini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Doğrudan kısayolu kullanmak için klavyede Ctrl+Shift+E tuşlarına basın.

 2. Şeridi kullanmak için, klavyede Alt+R, G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: “Değişiklikleri İzle, işaretsiz menü öğesi.” Sonra G'ye basın.

Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme

Belgenizde izlenen değişikliklerin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

 1. Alt+R, TD tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “<şu anda seçili olan işaretlemenin adı>”.

  JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Alt şerit, izleme grup kutusu, <şu anda seçili olan işaretlemenin adı>”.

  Aşağıdaki dört görüntüleme seçeneğini içeren bir liste açılır:

  • Basit İşaretleme varsayılan seçenektir; değişikliklerin yerini belge kenar boşluğunda kırmızı bir çizgiyle gösterir.

   Not : Açıklamalar, kenar boşluğunda açıklama kabarcıkları olarak gösterilir. Kabarcığı genişletmek için Alt+R, K tuşlarına basın.

  • İşaretleme Yok, işaretlemeyi gizleyerek birleştirilen değişikliklerin neye benzeyeceğini gösterir. Bu seçenek değişiklikleri silmez.

   Not : İşaretlemeyi yeniden görmek için, Basit işaretleme’yi veya Tüm İşaretleme’yi seçin.

  • Tüm işaretleme, farklı renklerde metin ve çizgilerle tüm düzenlemeleri gösterir. Bu seçenek, önerilen ve ekran okuyucuların çoğu tarafından desteklenen işaretlemedir.

  • Orijinal, belgeyi orijinal biçiminde gösterir

 2. Listede, seçmek istediğiniz seçeneğin adını duyana kadar ok tuşlarına basın. Sonra Enter tuşuna basın.

 3. Görmek istediğiniz işaretleme türünü seçmek için Alt+R,TM tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Açıklamalar”. Bu, listedeki ilk seçenektir.

  JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menü, Açıklamalar”. Bu, listedeki ilk seçenektir.

  Aşağıdaki seçenekleri içeren bir liste açılır:

  • Açıklamalar

  • Mürekkep

  • Eklemeler ve Silmeler

  • Biçimlendirme

  • Balonlar

  • Belirli Kişiler

 4. Listede, seçmek istediğiniz seçeneğin adını duyana kadar ok tuşlarına basın. Sonra Enter tuşuna basın. Seçmek istediğiniz tüm işaretleme türleri için bu adımı yineleyin.

İzlenen değişikliklere veya açıklamalara gitme

Değişiklikleri İzle özelliği açık olduğunda Word 2016, belgenizdeki gövde metnini işaretler. Silinenler için üstü çizili metin ve renk kullanılırken, eklenenler için altı çizili metin ve renk kullanılır. Ekran okuyucunuz, metni okurken değişiklikleri ve değişiklik türlerini de duyurur. Örneğin “Ekleme değişikliği” sözlerini duyarsınız. Jaws'ta, örneğin şunları duyarsınız: “Düzeltme, eklendi.”

Biçimlendirmede değişiklik yapıldıysa, ekran okuyucunuz bir değişiklik olduğunu duyurur. Değiştirilen biçimlendirmenin ayrıntılarını duymak için, belgenizin kenar boşluğuna gitmeniz gerekir.

Açıklamaların ekleme noktaları, Tüm İşaretleme modunda belgenin gövde metninde vurgulanır. Ekran Okuyucusu, gövde metnini okurken açıklamaları duyurur. Asıl açıklama metni ve ayrıntıları, belgenizin kenar boşluğundaki bir açıklama kutusunda görüntülenir. JAWS açıklama metnini okur ve belge metnini okurken açıklamayı kimin bıraktığını da söyler. Şunu duyarsınız: “Açıklama, <açıklama metni>, <açıklama sahibi> tarafından.”

 1. Yukarıdaki Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında belirtildiği gibi Tüm İşaretleme seçeneğini belirttiğinizden emin olun.

 2. İzlenen bir değişikliğin ayrıntılarını veya açıklama içeriğini gözden geçirmek üzere belge düzenleme alanından kenar boşluğuna gitmek için, ekran okuyucunuzun bir değişiklik veya açıklama duyurusu yapana kadar metni okumasına izin verin. Bundan sonra Caps Lock+Insert tuşlarına basın.

 3. Belgenizdeki tüm izlenen değişiklikler veya açıklamalarda gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm açıklamalarda gezinmek için Alt+R, N tuşlarına basın. Tüm açıklamaların üzerinden geçene veya aradığınız açıklamayı bulana kadar bu eylemi yineleyin.

  • Tüm izlenen değişikliklerde gezinmek için Alt+R, H tuşlarına basın. Tüm değişikliklerin ve açıklamaların üzerinden geçene veya aradığınız değişikliği veya açıklamayı bulana kadar bu eylemi yineleyin.

 4. Kenar boşluğunun içeriğini dinlemek için, ekran okuyucunun öğe gezinti komutlarını kullanın. Ekran Okuyucusu komutları için bkz. Ekran Okuyucusu klavye komutları ve dokunma hareketleri.

  JAWS komutları için bkz. JAWS Tuş Vuruşları.

İzlenen değişiklikleri kaldırma

Belgede izlenen değişikleri kalıcı olarak kaldırabilmenizin tek yolu bunları kabul etmek veya reddetmektir.

İzlenen tek bir değişikliği kabul etme veya reddetme

 1. Kaldırmak istediğiniz izlenen değişikliğe gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değişikliği kabul etmek için Alt+R, A2 tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Kabul Et ve Bir Sonrakine Git". Sonra Enter tuşuna basın. Geçerli değişiklik kabul edilir ve odak belgenizde bir sonraki değişikliğe taşınır.

  • Değişikliği reddetmek için Alt+R, J tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: “Reddet ve Bir Sonrakine Git”. Sonra Enter tuşuna basın. Geçerli değişiklik reddedilir ve odak belgenizde bir sonraki değişikliğe taşınır.

İzlenen tüm değişiklikleri kabul etme veya reddetme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İzlenen tüm değişiklikleri kabul etmek için Alt+R, A2, L tuşlarına basın.

  • İzlenen tüm değişiklikleri reddetmek için Alt+R, J, L tuşlarına basın.

Değişiklikleri İzle özelliğini açık tutma

Başka birinin Değişiklikleri İzle özelliğini kapatmasını önlemek için, İzlemeyi Kilitle’yi açın ve parola ekleyin. İzlenen Değişiklikler kilitlendiğinde, belgenizi açan herkes değişiklikleri görebilir ancak özelliği kapatamaz ve değişiklikleri kabul edemez veya reddedemez.

 1. Alt+R, G, L tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "İzlemeyi Kilitle penceresi. Parola girin, isteğe bağlı”. JAWS’ta şunları duyarsınız: “Menüden çıkılıyor, İzlemeyi Kilitle”.

 2. Parolayı seçin ve yazın, ardından Sekme tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Onaylamak için yeniden girin”. Parolanızı yeniden yazın ve sonra Enter tuşuna basın.

İzlemeyi Kilitle özelliğini kapatma

 1. Alt+R, G, L tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "İzleme Kilidini Aç penceresi.”

  JAWS’ta, şunu duyarsınız: “Menüden çıkılıyor, İzleme Kilidini Aç, parola düzenleme”.

 2. Parolanızı yazın ve Enter tuşuna basın.

Değişiklikleri İzle özelliğini kapatma

Değişiklikleri İzle özelliğini kapattığınızda, Word yeni değişiklikleri işaretlemeyi durdurur. Önceden izlenmiş olan tüm değişiklikler, siz bunları kaldırana kadar belgede işaretlenmiş olarak kalır. Doğrudan klavye kısayolunu veya şeridi kullanarak bu özelliği kapatabilirsiniz.

Değişiklikleri İzle özelliğini kapatmak için, klavyede Ctrl+Shift+E tuşlarına basın.

Değişiklikleri İzle özelliğini Şeridi kullanarak kapatmak için, klavyede Alt+R, G tuşlarına basın. Şu sözleri duyarsınız: “Değişiklikleri İzle, işaretli menü öğesi.” Sonra G'ye basın.

Ayrıca bkz.

Word’de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Mac için Word'ü klavyeniz ve Mac OS'nin yerleşik ekran okuyucusu VoiceOver ile kullanarak belgenizde kimlerin değişiklik yaptığını görebilir, izlenen değişiklikleri yönetebilir ve Mac için Word belgenizdeki açıklamaları silebilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Değişiklikleri İzle özelliğini açma ve kapatma

Değişiklikleri İzle özelliğini açtığınızda, Mac için Word belgenizde herhangi birinin yaptığı tüm değişiklikleri işaretler ve gösterir. Doğrudan klavye kısayolunu kullanarak bu özelliği açabilirsiniz.

Değişiklikleri İzle özelliğini açma ve kapatma arasında geçiş yapmak için, belgenin metin alanında Command+Shift+E tuşlarına basın.

Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme

Belgenizde izlenen değişikliklerin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

 1. Seçili durumdaki sekmeyi duyana kadar F6 tuşuna basın. Zaten Gözden Geçir sekmesindeyseniz, 3. adıma geçin.

 2. “Gözden Geçir sekmesi” sözlerini duyana kadar Sol veya Sağ ok tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Gözden Geçir sekmesi, seçili.”

 3. Şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "<Geçerli işaretleme>, Gözden geçirme için görüntüle, açılır menü düğmesi."

 4. İşaretleme menüsünü genişletmek için Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  Aşağıdaki dört görüntüleme seçeneğini içeren bir liste açılır:

  • Basit İşaretleme varsayılan seçenektir; değişikliklerin yerini belge kenar boşluğunda kırmızı bir çizgiyle gösterir.

  • İşaretleme Yok, işaretlemeyi gizleyerek birleştirilen değişikliklerin neye benzeyeceğini gösterir. Bu seçenek değişiklikleri silmez.

   Not : İşaretlemeyi yeniden görmek için, Basit işaretleme’yi veya Tüm İşaretleme’yi seçin.

  • Tüm İşaretlemeler, gövde metnine yapılan eklemeleri farklı renklerde görüntüler ve silinenlerle biçim değişikliklerini açıklamalar bölmesinde gösterir. Bu seçenek, önerilen ve ekran okuyucuların çoğu tarafından desteklenen işaretlemedir.

  • Orijinal, belgeyi orijinal biçiminde gösterir.

 5. Seçmek istediğiniz seçeneği duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "<Seçili işaretleme>, Gözden geçirme için görüntüle."

 6. Görmek istediğiniz işaretlemeyi seçmek için, “İşaretleme seçenekleri, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  Aşağıdaki seçenekleri içeren bir liste açılır:

  • Açıklamalar

  • Mürekkep

  • Eklemeler ve Silmeler

  • Biçimlendirme

  • Hareketleri İzle

  • Balonlar

  • Gözden Geçirenler

 7. Listede, seçmek istediğiniz seçeneğin adını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Seçmek veya seçimini kaldırmak istediğiniz tüm işaretleme türleri için bu adımı yineleyin.

İzlenen değişikliklere gitme

Değişiklikleri İzle özelliği açık olduğunda Word, belgenizdeki gövde metnini veya açıklamalar bölmesini işaretler. VoiceOver, metni okurken değişiklikleri ve değişiklik türlerini de duyurur.

 • Gövde metnine yapılan eklemelerde alt çizgi ve renk kullanılır. İzlenen değişikliğin başından ve sonundan geçerken "Ekleme değişikliği" sözlerini duyarsınız.

 • Word, silinenleri açıklamalar bölmesinde işaretler. VoiceOver silinen sözcüğü duyurur.

 • Biçimlendirmede değişiklik yapılmışsa, "Biçimlendirme değişikliği” sözlerini duyarsınız. Biçimlendirme değişiklikleri hakkındaki ayrıntıları dinlemek için, belgenizin kenar boşluğuna gitmeniz gerekir.

 1. Yukarıda, Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında belirtildiği gibi Tüm İşaretleme seçeneğini belirttiğinizden emin olun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sonraki ve Önceki düğmelerini kullanma

  1. Belgenizdeki tüm izlenen değişikliklerin üzerinden birer birer geçmek istiyorsanız, Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında belirtildiği gibi Gözden Geçir sekmesine gidin.

  2. "Önceki düğmesi, önceki” veya “Sonraki düğmesi, sonraki” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Değişikliklerin üzerinden geçene kadar bu adımı yineleyin.

  Açıklamalar bölmesini kullanma

  1. Açıklamalar bölmesine kaydedilen silme işlemleriyle biçimlendirme değişikliklerinin üzerinden geçmek için, düzenleme alanında Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Odak açıklamalar bölmesine taşınır.

  2. Listede hareket etmek için Control+Option+Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın.

  İnceleme bölmesini kullanma

  1. Gözden Geçirme bölmesine gitmek için Control+Option+M tuşlarına basın. Şunu duyarsınız: "Menü çubuğu, Apple."

  2. “Görünüm” sözünü duyana kadar Sağ ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  3. “Kenar çubuğu” sözünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna ve sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  4. “Gözden Geçirme” sözünü duyana kadar Aşağı ok tuşuna ve sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  5. Şunu duyana kadar Sekme tuşuna basın: “Özet”. Değişikliklerle ilgili genel bilgileri dinlemek için Sağ ok tuşuna basın. Değişikliklerin toplam sayısını ve ekleme, silme, taşıma, biçimlendirme değişikliği ve açıklamaların sayısını duyarsınız.

  6. Özetten değişiklik ayrıntılarına geçmek için, VO+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın. Şunları duyarsınız: "Gözden geçirme bölmesi grubunun dışı."

  7. Aşağı ok tuşuna bir kez basın ve ardından Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın. VoiceOver, değişiklik ayrıntılarını satır satır okur.

  8. Gözden Geçirme bölmesini kapattıktan sonra, Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın. Şu sözleri duyana kadar Yukarı ok tuşuna basın: “Küçük Resimler bölmesi”. “Kapat düğmesi” sözlerini duyana kadar Sağ ok tuşuna ve sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

İzlenen değişiklikleri kaldırma

Belgede izlenen değişikleri kalıcı olarak kaldırabilmenizin tek yolu bunları kabul etmek veya reddetmektir.

İzlenen tek bir değişikliği kabul etme veya reddetme

 1. İzlenen değişikliklere gitme başlığı altında gösterildiği gibi, kaldırmak istediğiniz izlenen değişikliğe gidin.

 2. Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında gösterildiği gibi, Gözden Geçir sekmesine gidin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değişikliği kabul etmek için, “Kabul Et menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. "Kabul et ve bir sonrakine git" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Değişiklik kabul edilir ve odak belgenizde bir sonraki değişikliğe taşınır.

  • Değişikliği reddetmek için, “Reddet menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. "Reddet ve bir sonrakine git" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Değişiklik reddedilir ve odak belgenizde bir sonraki değişikliğe taşınır.

İzlenen tüm değişiklikleri kabul etme veya reddetme

 1. Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında gösterildiği gibi, Gözden Geçir sekmesine gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İzlenen tüm değişiklikleri kabul etmek için, “Kabul Et menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. "Tüm değişiklikleri kabul et" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

  • İzlenen tüm değişiklikleri reddetmek için, “Reddet menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Shift+M tuşlarına basın. "Tüm değişiklikleri reddet" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Değişiklikleri İzle özelliğini açık tutma

Başka birinin Değişiklikleri İzle özelliğini kapatmasını önlemek için, özelliği açık durumda kilitleyebilirsiniz. Ayrıca, korumayı geliştirmek için parola da ekleyebilirsiniz. İzlenen Değişiklikler kilitlendiğinde, belgenizi açan herkes değişiklikleri görebilir ama özelliği kapatamaz ve değişiklikleri kabul edemez veya reddedemez.

 1. Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme başlığı altında gösterildiği gibi, Gözden Geçir sekmesine gidin. "Belgeyi Koru, işaretlenmemiş onay kutusu" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve sonra Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın. Parola Koruması iletişim kutusu açılır.

 2. "Belgeyi koru" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "İzlenen değişiklikler, radyo düğmesi" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 4. Parola ayarlamak için, “Güvenli koruma, metni düzenle” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Parolayı yazın ve Sekme tuşuna basın.

 5. Onay iletişim kutusunda, parolayı yeniden yazın ve şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tamam varsayılan düğme." Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 6. "Tamam, varsayılan düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Değişiklikleri izleme kilidini kapatma

 1. Parola Koruması iletişim kutusunda, “Belgeyi koru” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 2. Parolayı yazın, "Tamam varsayılan düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

 3. "Tamam varsayılan düğme" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Ara Çubuğu tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Word'de belgeleri birlikte yazmak için ekran okuyucu kullanma

Word'de belge paylaşmak için ekran okuyucu kullanma

Mac için Word’de klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Windows’un yerleşik Ekran okuyucusu, belgenizde kimlerin değişiklik yaptığını görmenize ve Word Mobile belgenizde izlenen değişiklikleri yönetmenize yardımcı olur.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Windows telefon ile kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, tablet veya PC’de farklı olabilir.

Bu konuda

Gözden Geçir sekmesine gitme

Değişiklikleri İzle özelliğini ve bu konu başlığı altında açıklanan diğer işlevleri Gözden Geçir sekmesinde bulabilirsiniz.

 1. Belgenizde, şunu duyana kadar ekranda bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin: “Öğeler”.

 2. Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Diğer Seçenekler düğmesi, daraltılmış, genişletmek için iki kez dokunun”. Ekrana iki kez dokunun. Diğer Seçenekler menüsü genişletilir.

 3. Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sola doğru çekin: “Giriş düğmesi, daraltılmış. Genişletmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Giriş, <menü listesinde kullanılabilir sekmelerin sayısı ve geçerli sekmenin yeri>, seçildi.” Ana menü artık genişletilmiştir.

 4. Menüde, şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Gözden Geçir, <menü listesinde kullanılabilir sekmelerin sayısı ve geçerli sekmenin yeri>, seçmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Word penceresi.” Gözden Geçir sekmesindeki seçenekler artık kullanılabilir.

Değişiklikleri İzle özelliğini açma

Değişiklikleri İzle özelliğini açtığınızda, Word Mobile belgenizde herhangi birinin yaptığı tüm değişiklikleri işaretler ve gösterir. Ekran Okuyucusu, gövde metniyle birlikte izlenen değişiklikleri de okur.

 1. Gözden Geçir sekmesinde, şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Kapalı, Değişiklikleri İzle düğmesi. Geçiş yapmak için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “Açık, Değişiklikleri İzle düğmesi.” Değişiklikleri İzle özelliği artık açıktır ve belgenizi düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Belgede değişiklikleri (düzeltmeleri) gösterme

Word Mobile’da, belgenizdeki izlenen değişikliklerin nasıl gösterilmesini istediğinizi seçebilirsiniz.

 1. Gözden Geçir sekmesinde, şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Gözden Geçirme için Görüntüle düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Geri düğmesi."

 2. Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Basit İşaretleme, dört öğeden biri.” Görüntüleme seçenekleri listesi, aşağıdaki seçenekleri içerir:

  • Basit İşaretleme varsayılan seçenektir; değişikliklerin yerini belge kenar boşluğunda kırmızı bir çizgiyle gösterir.

  • İşaretleme Yok, işaretlemeyi gizleyerek birleştirilen değişikliklerin neye benzeyeceğini gösterir. Bu seçenek değişiklikleri silmez.

   Not : Basit İşaretleme veya Tüm İşaretleme’yi seçerek işaretlemeyi yeniden görebilirsiniz.

  • Tüm işaretleme, farklı renklerde metin ve çizgilerle tüm düzenlemeleri gösterir.

  • Orijinal, belgeyi orijinal biçiminde gösterir.

 3. Seçmek istediğiniz görüntüleme seçeneğini duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin. Sonra ekrana iki kez dokunun. Şunu duyarsınız: “<işaret adı>, seçildi.” Odak, belge düzenleme penceresine döner.

İzlenen değişiklikleri kaldırma

Belgede izlenen değişikleri kalıcı olarak kaldırabilmenizin tek yolu bunları kabul etmek veya reddetmektir.

İzlenen tek bir değişikliği kabul etme veya reddetme

 1. Gözden Geçir sekmesinde, şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Değişiklikler grubu.” Değişiklikler grubunda, şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “İleri düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Sonra ekrana iki kez dokunun. Odak belgenizdeki izlenen değişikliğe taşınır. Seçili metni duyarsınız. Silmek istediğiniz değişikliğe ulaşana kadar iki kez dokunun.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değişikliği kabul etmek için, Gözden Geçir sekmesinde şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Kabul Et. Daraltılmış, bölünmüş düğme, etkinleştirmek için iki kez dokunun, genişletmek için üç kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Geçerli değişiklik kabul edilir ve odak bir sonraki değişikliğe taşınır.

  • Değişikliği reddetmek için, Gözden Geçir sekmesinde şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Reddet. Daraltılmış, bölünmüş düğme, etkinleştirmek için iki kez dokunun, genişletmek için üç kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun. Geçerli değişiklik reddedilir ve odak bir sonraki değişikliğe taşınır.

İzlenen tüm değişiklikleri kabul etme veya reddetme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm değişiklikleri kabul etmek için, Gözden Geçir sekmesinde şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Kabul Et. Daraltılmış, bölünmüş düğme, etkinleştirmek için iki kez dokunun, genişletmek için üç kez dokunun.” Ekrana üç kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Geri düğmesi." Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Tüm Değişiklikleri Kabul Et düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

  • Tüm değişiklikleri reddetmek için, Gözden Geçir sekmesinde şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Reddet. Daraltılmış, bölünmüş düğme, etkinleştirmek için iki kez dokunun, genişletmek için üç kez dokunun.” Ekrana üç kez dokunun. Şunu duyarsınız: "Geri düğmesi." Şu sözleri duyana kadar bir parmağınızla sağa doğru çekin: “Tüm Değişiklikleri Reddet düğmesi, etkinleştirmek için iki kez dokunun.” Ekrana iki kez dokunun.

Değişiklikleri İzlemeyi Kapatma

Değişiklikleri İzle özelliğini kapattığınızda, Word Mobile yeni değişiklikleri işaretlemeyi durdurur. Önceden izlenmiş olan tüm değişiklikler, siz bunları kaldırana kadar belgede işaretlenmiş olarak kalır.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Word’de yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için ekran okuyucu kullanma

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×