Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Forma benzeyen belgeler oluşturmak için Microsoft Office Word'ü kullanabileceğiniz doğrudur, ancak Word bir form tasarım programı olarak değil, sözcük işlemci programı olarak en iyi şekilde çalışır. Diğer taraftan, Microsoft Office InfoPath ise özellikle elektronik formlar oluşturmak ve doldurmak için hazırlanmıştır. Varolan Word belgelerini InfoPath form şablonlarına dönüştürmek isterseniz, bunun için InfoPath'teki Alma Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. InfoPath'in özellikle form tasarlama, yayımlama ve doldurmaya yönelik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, bir satış raporu form şablonunda, koşullu biçimlendirme kullanarak, rakamlar satış hedeflerinin altına düştüğünde otomatik olarak kırmızı arka plan rengi uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Aynı form şablonunda, bir gönderme düğmesi tıklatıldığında, bu form şablonunu temel alan formların bir e-posta iletisi içinde ek olarak gönderilmesine olanak sağlayan bir kural kullanabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu oluşturarak form şablonunuzu daha geniş bir kitlenin kullanımına sunabilirsiniz.

Bir Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, elde edeceğiniz form şablonu Word belgesinin düzenine oldukça benzer. Ayrıca, Word belgesinde bulunan ve belirli koşullara uyan öğeler otomatik olarak, kullanıcıların veri girebilecekleri uygun denetimlere dönüştürülür. Örneğin, Word belgesi köşeli parantezler içinde birçok boşluk içeriyorsa, InfoPath köşeli parantezli bu bölümü metin giriş alanı olarak kullandığınızı kabul eder ve üretilen form şablonunda bunları metin kutusu denetimine dönüştürür. Tüm Word form alanları, InfoPath'teki karşılıkları olan denetimlere dönüştürülür.

Word belgelerini InfoPath form şablonlarına dönüştürme seçeneklerini değiştirmek için Alma Seçenekleri iletişim kutusundaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Bu makalede bir Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürmeyle ilgili temel kavramlar ve yönergelerin yanı sıra, dönüştürme işleminde desteklenmeyen özellik ve ayarlar açıklanmaktadır.

Bu makalede

Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Dönüştürmede tam desteklenmeyen Word özellikleri ve ayarları

Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme

Düzen tablosunu yinelenen tabloya dönüştürme

Onay kutularını bir grup seçenek düğmesine dönüştürme

Tasarım Denetleyici görev bölmesinde dönüşüm sorunlarını gözden geçirme

Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme hakkında

Bir Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde, belge yeni form şablonu oluşturmak için kılavuz olarak kullanılır. Belgenin temel yapısı, form şablonunda olabildiğince yakın şekilde yeniden oluşturulur. Word belgelerinde, "form alanı" ad veya adres gibi belirli türden bilgilerin saklandığı yerdir. Belgeyi dönüştürürken Word form alanlarını da eklemeyi seçerseniz, InfoPath form şablonuna, Word belgesindeki alanların konumuna karşılık gelen yere metin kutusu, onay kutusu ve açılan liste kutusu denetimleri eklenir. Ayrıca InfoPath, Word belgesinin yinelenen tablolar ve zengin metin kutuları olarak işe yarayabilecek bölümlerini otomatik olarak algılar ve bunları ilgili denetimlere dönüştürür. Örneğin, bir harcama raporu belgesi, kullanıcıların belirli bir harcamayla ilgili notlar yazabileceği boş, altı çizili bir bölüm içeriyorsa, InfoPath bu bölümü zengin metin kutusuna dönüştürür. Kullanıcılar zengin metin kutusuna çok satırlı metin yazabilir ve bu metni uygun şekilde biçimlendirebilirler.

InfoPath Alma Sihirbazı'nı ve sonuçta elde edilen InfoPath form şablonu kullanarak dönüştürme bir Word belgesini arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için son birkaç yıldır çalışanlardan gider raporu verileri toplamak için ExpenseReport.doc adlı bir Word belgesini kuruluşunuz kullandı düşünün. Form verilerini Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) olarak Borç hesapları sistemi için gönderilebilir şekilde InfoPath form şablonuna bu belgeyi dönüştürmek BT departmanınıza istemektedir.

HarcamaRaporu.doc belgesini form şablonuna dönüştürmek için Ala Sihirbazı'nı kullanırsanız, InfoPath HarcamaRaporu.xsn adında bir form şablonu oluşturur. Aşağıdaki örnekte, Word belgesindeki Harcama Ayrıntıları tablosu, elde edilen InfoPath form şablonunda yinelenen bir tabloya dönüştürülmüştür. Yinelenen tablo kullanıcıların bir kısayol menüsündeki komutları kullanarak, gerektiği şekilde harcama ekleyip çıkarmalarına olanak sağlar.

InfoPath yinelenen tablosuna dönüştürülen Word belgesi

Word belgesi InfoPath form şablonuna dönüştürüldüğünde, düzen ve diğer öğeler korunur. Varsayılan olarak, InfoPath yinelenen tablosundaki boş satır sayısı Word tablosundaki boş satır sayısıyla aynı olur. Bununla birlikte, varsayılan olarak bir veya iki satır görüntüleyerek form şablonunuzda yer kazanabilirsiniz.

Bu yeni form şablonu harcama bilgilerini toplamaya yarayan tablo gibi, Word belgesinde bulunanlara benzere öğeler içerir. Ancak, Alma Sihirbazı'nda seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, ortaya çıkan form şablonunda bazı özellikler farklılık gösterebilir:

 • Word belgesini yalnızca düzeni koruyarak almak için Alma Sihirbazı'nı kullanırsanız    Ortaya çıkan form şablonu, harcama raporuna satır öğeleri girmeye yarayan yinelenen bir tablo içerir. Bununla birlikte, özgün belgeden alınan, Ad metin kutusu, Bölüm açılan listesi ve Kol onay kutuları gibi tüm form alanları, elde edilen form şablonundan atılır.

 • Word belgesini hem düzeni koruyarak hem de Word form alanlarını denetimlere dönüştürerek almak için (varsayılan) Alma Sihirbazı'nı kullanırsanız    Ortaya çıkan form şablonu, harcama raporuna satır öğeleri girmeye yarayan yinelenen bir tablo içerir. Özgün belgeden alınan, Ad metin kutusu, Bölüm açılan listesi ve Kol onay kutuları gibi tüm form alanları, ilgili InfoPath denetimlerine dönüştürülür.

 • Word belgesini hem düzeni koruyarak hem de form alanlarını denetimlere dönüştürerek almak için (özel) Alma Sihirbazı'nı kullanırsanız    Harcama raporunu alırken tam olarak hangi alanların dönüştürüleceğine karar verebilirsiniz. Örneğin, belgedeki boş tablo hücrelerini elde edilen form şablonunda metin kutularına dönüştürmeye yarayan seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Dönüştürmede tam desteklenmeyen Word özellikleri ve ayarları

Word belgelerindeki bazı ayar ve özellikler InfoPath form şablonlarında desteklenmez. böyle ayarlar içeren bir Word belgesini dönüştürdüğünüzde, elde edilen form şablonu bu özellik ve ayarları içermez. Örneğin, Word belgenizden gözden geçirme işaretleri varsa, ortaya çıkan form şablonunda gözden geçirme işaretleri atılır, çünkü InfoPath bu özelliği desteklememektedir.

Dönüştürmede sorun olup olmadığını bulmak için Tasarım Denetleyici görev bölmesini tasarım modu kullanabilirsiniz. Böylece sorunları gidermek için gerekeni yapabilirsiniz.

Aşağıda, bir Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde korunmayan özellik ve ayarlar listelenmiştir. Bazı durumlarda, biçim atılır, ancak altındaki metin korunur. Örneğin, bülten stilinde sütunlarınız varsa, InfoPath bu sütunları atar, ancak sütunlarda yer alan metni alır.

 • Yer işaretleri

 • Animasyonlu metin

 • Temalar

 • Filigranlar

 • Satır numaraları

 • Sayfa kenarlıkları

 • Dipnotlar ve sonnotlar

 • Bülten stili sütun düzenleri

 • Dosya ekleri

 • Microsoft Office Excel çalışma sayfaları ve Microsoft Office Visio çizimleri gibi bağlantılı veya katıştırılmış nesneler

 • Çizim nesneleri (Otomatik şekiller, eğriler, çizgiler ve WordArt dahil)

 • Karakter boşlukları (ölçekleme, genişletilmiş veya daraltılmış boşluklar, metin konumu yükseltme ve alçaltmalar ve yazı tipi aralığı dahil)

 • ActiveX denetimleri

 • Açıklamalar ve izlenen değişiklikler (eklemeler, silmeler ve biçimlendirme değişiklikleri dahil)

 • (Yapı taşları ve içerik denetimleri dahil) Microsoft Office Word 2007 için belirli bazı özellikler

 • Bazı yazdırma ayarları (üstbilgi ve altbilgilerde karma karakter biçimlendirme, farklı tek ve çift sayıda üstbilgi ve altbilgiler, ilk sayfa için farklı üstbilgi ve altbilgiler, cilt payı ayarları, üst ve alt kenar boşlukları için negatif değerler, farklı sayfa yönlendirmeleri ve ayrı bölüm ayarları dahil)

Not: Bazı Word belgelerini parola olmadan değiştirilemez. Büyük/küçük harf belgenizle birlikte buysa, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce belgeden parola korumasını kaldırmayı deneyin. Ayrıca, bazı belgeler kullanıcılar form alanlarına veri girmek gibi eylemler, düzenleme belirli türlerini sınırlayın. Büyük/küçük harf belgenizle birlikte buysa, InfoPath başarılı bir şekilde içeri aktarmak mümkün olmayabilir. Bu sorunu çözmek için içeri aktarmadan önce belgenizin düzenleme kısıtlamaları kaldırmayı deneyin.

Aşağıdaki listede bir Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürdüğünüzde kısmen desteklenen özellikler ve ayarlar açıklanmaktadır:

Dikey metin    Dikey metin bir tablo hücresi içinde bulunuyorsa, InfoPath bir Word belgesindeki dikey metin biçimini korur. InfoPath, Word belgesini dönüştürürken, dikey metin tablo hücresinin dışında, Word belgesinin başka bir bölümünde bulunuyorsa, dikey metin biçimini atar.

Metin kutuları    Word belgelerinde, metin kutuları bir sayfa içinde konumlandırılıp boyutlandırılabilen ve metin tutmaya yarayan kutulardır. Word belgesi metin kutusu içeriyorsa, elde edilen form şablonunda bu metin kutusu tablo hücresine dönüştürülür. Metin kutusunda bulunan metin, elde edilen form şablonunda tablo hücresi içinde görünür.

Altı çizili metin    InfoPath form şablonlarında alt çizgi kullanımı desteklenir. Bununla birlikte, Word belgesindeki tüm dekoratif ve çift alt çizgiler form şablonunda tek alt çizgilere dönüştürülür.

Desteklenmeyen protokollere başvuran köprüler     Tüm köprüler dönüştürülür, ancak bir köprü HTTP, HTTPS, FILE, FTP veya MAILTO dışında bir protokol kullanıyorsa, elde edilen form şablonunda kullanıcı bağlantıyı tıklattığında bu köprü çalışmaz.

Karakter stilleri ve metin efektleri    Üst simge, alt simge ve tek üst çizgi biçimlendirme stilleri dönüştürme işlemi sırasında korunur. Seviyelendirilmiş metin, gizli metin ve gölge biçimlendirme dahil olmak üzere diğer biçimlendirme stil ve efektleri dönüştürme işlemi sırasında atılır. Kabartma veya kazıma metinler, elde edilen form şablonunda gri metne dönüştürülür.

Bölüm ayarları    Word'de, bir belgenin düzenine bir sayfa içinde veya sayfalar arasında farklılık uygulamak için bölümler kullanılır. InfoPath bu tür bölümleri desteklemez ve bunlar dönüştürme işlemi sırasında atılır. Elde edilen InfoPath form şablonuna, Word belgesindeki ilk bölüme uygulanmış ayarlar uygulanır.

Üstbilgi ve altbilgi biçimlendirmeleri    Word belgesindeki üstbilgi ve altbilgi metinleri elde edilen InfoPath form şablonunda üstbilgi ve altbilgi metnine dönüştürülür. Dönüştürme işlemi sırasında bazı karakter biçim özellikleri atılabilir. Örneğin, bir Word belgesinin üstbilgisinde kalın ve italik biçimlendirme kullandıysanız, InfoPath elde edilen form şablonunda, karşılaştığı ilk biçimlendirme stilini kullanır ve kalan biçimi atar. Aynı şekilde, Word belgesindeki ilk üstbilgi veya altbilgi bölümüne uygulanan tüm ayarlar InfoPath form şablonunda ortaya çıkan üstbilgi veya altbilgi metnine uygulanır.

Yazı tipi dönüşümü    InfoPath yeni form şablonu oluştururken Word belgesindeki yazı tiplerini alsa da, belgedeki yazı tipleri alma işlemini gerçekleştirdiğiniz bilgisayarda yoksa, form şablonu için otomatik olarak alternatif yazı tipleri seçilir.

Negatif sayfa kenar boşlukları    Negatif üst ve alt kenar boşlukları 0 olarak alınır.

Negatif kenar boşluğu, kaydırma ve girinti ayarları     Negatif kenar boşluğu, doldurma ve girinti ayarları 0 olarak alınır.

Sayfanın Başı

Word belgesini InfoPath form şablonuna dönüştürme

 1. Almak istediğiniz Word belgesi açıksa kapatın.

 2. Tasarım modunda, Dosya menüsünde, Form Al'ı tıklatın.

 3. Alma Sihirbazı'nda, Word belgeleri için InfoPath alma aracı'nı tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 4. Gözat'ı tıklatın.

 5. Dönüştürmek istediğiniz Word belgesinin konumunu gösterip tıklatın ve 'ı tıklatın.

  Not: Sınırlı izinle bir Word belgesi alıyorsanız, belgeye Tam Denetim erişiminiz olması gerekir. Belgeye yalnızca Okuma veya Değiştirme erişiminiz varsa, almayı denediğinizde bir hata iletisi görürsünüz.

 6. Varsayılan alma durumunu değiştirmek için Seçenekler'i tıklatın ve dilediğiniz seçenekleri belirleyin.

 7. Son'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Düzen tablosunu yinelenen tabloya dönüştürme

Word belgeniz tablo içeriyorsa, InfoPath elde edilen form şablonunda bunu bir düzen tablosu veya yinelenen tabloya dönüştürebilir. Seçilen tablo türü, Word belgesinde aldığınız tasarım kararlarına bağlıdır. Dönüştürülen düzen tablosunu hızlı şekilde yinelenen tabloya dönüştürmek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

Yinelenen tablolar, kullanıcılarınız fazladan dereceli esneklik form doldurma sırasında sunmak için kullanabilirsiniz. Yinelenen tablolar kullandığınızda, form şablonunuzu kullanıcı ilk kez açıldığında, çok sayıda boş satırları gösterme zorunda değildir. Bunun yerine, kullanıcılar normalde yalnızca bir satır görürsünüz ve yalnızca daha fazla olduğunda ve bunları gerekirse ekleyin. Bu alanı biçiminde kaydeder ve kullanıcılara kişiselleştirme fazladan bir ölçüde sunar.

 1. Form şablonunda, dönüştürmek istediğiniz düzen tablosu içinde herhangi bir yeri sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Değiştir'in üzerine gelin ve Yinelenen Tablo'yu tıklatın.

 3. Yinelenen Tablo Olarak Değiştir iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini veya birden çoğunu yapın:

  • Yinelenen tablonun üstbilgi satırlarını belirtmek için Tablo üstbilgisi olarak tutulacak satır sayısı kutusuna değer girin. Üstbilgi satırını genellikle sütun başlıkları olarak kullanırsınız.

  • Yinelenen tablonun altbilgi satırlarını belirtmek için Tablo altbilgisi olarak tutulacak satır sayısı kutusuna değer girin. Birçok tabloda altbilgi satırları bulunmaz.

  • Kullanılacak veri satırı sayısını belirtmek için Formu doldururken eklenecek yinelenen satır sayısı kutusuna değer girin. Veri satırı, formda gereken sayıda "yinelenebilen" satırdır.

 4. Ekle menüsünde Diğer Denetimler'i tıklatın veya ALT+E, D tuşlarına basın.

 5. Tablo hücrelerinde bulunması istediğiniz denetimleri ekleyin.

Sayfanın Başı

Onay kutularını bir grup seçenek düğmesine dönüştürme

Word belgenizden birden fazla onay kutusu kullandıysanız, InfoPath bunları elde edilen InfoPath form şablonuna onay kutusu olarak alır. Bunun yerine bir takım seçenek düğmeleri kullanmak isterseniz, onay kutularını form şablonunuzda seçenek düğmelerine dönüştürmek için buradaki adımları izleyin.

Seçenekler sınırlı kümesinden tek bir seçim yapmak açabilmesini istediğinizde, bir Microsoft Office InfoPath form şablonunda bir grup seçenek düğmesi kullanabilirsiniz.

 1. Form şablonunda, dönüştürmek istediğiniz onay kutularından birini tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak dönüştürmek istediğiniz diğer onay kutularını teker teker tıklatın.

 2. Düzen menüsünde Değiştir'in üzerine gelin ve Seçenek Düğmesi'ni tıklatın.

  Şimdi form şablonunda onay kutuları yerine bir grup seçenek düğmesi gösterilir. Her seçenek düğmesi, veri kaynağındaki aynı alanla ilişkilidir. Kullanıcı seçenek düğmesini tıklattığında, bu seçenekle ilişkilendirilmiş değer alanda depolanır.

Sayfanın Başı

Tasarım Denetleyici görev bölmesinde dönüşüm sorunlarını gözden geçirme

Bazen, özgün Word belgesinde bulunan öğeler elde edilen InfoPath form şablonunda beklendiği gibi görünmez veya dönüşüm işlemi sırasında kaldırılır. Örneğin, InfoPath uygulaması Word'ün WordArt özelliğini desteklemez ve WordArt nesnelerini elde edilen form şablonunda yer tutucu görüntüleriyle değiştirir.

InfoPath dönüşüm işlemi sırasında sorun algılarsa, Alma Sihirbazı'nı kapattıktan sonra Tasarım Denetleyici görev bölmesi otomatik olarak açılır. Görev bölmesinde, sorun listesini gözden geçirerek, bunları gidermek için gerekli adımları atabilirsiniz.

 1. Tasarım Denetleyici görev bölmesi görünmüyorsa, Araçlar menüsünde Tasarım Denetleyici'yi tıklatın.

  Form şablonuyla ilgili sorunlar varsa, görev bölmesinde iletiler görürsünüz.

 2. Tasarım Denetleyici görev bölmesinde, gözden geçirmek istediğiniz iletinin metnini tıklatın.

  Bir iletişim kutusunda sorunla ilgili ek bilgi görüntülenir.

  Not: Word belgesi, Word çizim nesnesi gibi InfoPath tarafından desteklenmeyen bir nesne içeriyorsa, InfoPath elde edilen form şablonuna bir yer tutucu görüntüsü ekleyerek, nesnenin Word belgesindeki özgün konumunu gösterir. Nesneyle ilgili daha fazla bilgi bulmak için, form şablonunda yer tutucu görüntüsünü sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Ek Ayrıntılar seçeneğini tıklatın.

 3. Gerekirse form şablonundaki sorunları çözün. Örneğin, tamamlandığında form şablonunda kullanmayı düşünmediğiniz yer tutucu görüntüleri varsa bunları silebilirsiniz.

Not: Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinin bir yenileme düğmesi içerdiğine dikkat edin. Yenile düğmesini tıklatarak bir Word belgesini InfoPath içeri aktarma sonucunda görüntülenen iletileri güncelleştirmez. Tasarım Denetleyicisi Görev Bölmesi'nden ileti alma kaldırmak isterseniz, Kaynak dosyaları iletişim kutusunun (Araçlar menüsü) açın ve sonra ImportErrors.xml adlı dosyayı kaldırmanız gerekir. Bir Word belgesini InfoPath içeri aktardığınızda bu dosya otomatik olarak oluşturulur. ImportErrors.xml dosyayı kaldırdıktan sonra içeri aktarma iletileri kalıcı olarak silmek için Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde Yenile ' yi tıklatın. ImportErrors.xml dosyayı düzgün çalışması form şablonu için gerekli değildir. Aslında, güvenlik nedenleriyle, form şablonunuzu yayımlamadan önce bu dosyayı kaldırmak için yararlı olur.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×