Word 2016’da dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Word 2016’da dipnotları ve son notları okumak ve düzenlemek için ekran okuyucu kullanma

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Word 2016 belgelerinizde dipnotları ve son notları okumak ve bunlara atlamak için Word 2016 uygulamasını klavyenizle ve Windows'un yerleşik Ekran Okuyucusu ile kullanın. Ayrıca yeni dipnotlar ve son notlar ekleyebilir, var olan dipnotları ve son notları değiştirebilir, dönüştürebilir ve kaldırabilirsiniz. Genellikle, dipnotlar sayfanın en altında ve son notlar da belgenin veya bölümün sonunda gösterilir.

Notlar : 

Bu konuda

Dipnotu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, dipnot başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Ayrıca belgenizde yalnızca dipnotlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Belgenizde, Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 2. Bir Sonraki Dipnot seçeneğini belirtmek için O tuşuna basın ve ardından belgenizde bir sonraki dipnot başvuru numarasına gitmek için N tuşuna basın.

  İpucu : Önceki dipnot başvuru numarasına gitmek için P tuşuna basın.

 3. Sayfanın sonundaki dipnot metnine atlamak için, Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın. Belgenizde hem dipnotlar hem de son notlar varsa, Notları Göster penceresi açılır. Dipnotlara gitmek için Enter tuşuna basın.

 4. Dipnotların okunmasını başlatmak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 5. Belgenin gövde metninde geçerli dipnot başvuru numarasına dönmek için, Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın.

Son notu okuma

Belgenizi okurken veya belgede gezinirken, son not başvuruları metinle birlikte otomatik olarak okunur. Belgenizde yalnızca son notlara hızla gidebilir ve bunları okuyabilirsiniz.

 1. Belgenizde, Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 2. Bir Sonraki Dipnot seçeneğini belirtmek için O tuşuna basın ve ardından belgenizde bir sonraki son not başvuru işaretine gitmek için X tuşuna basın.

  İpucu : Önceki dipnot başvuru işaretine gitmek için V tuşuna basın.

 3. Belgenin sonundaki son not metnine atlamak için, Alt+ S ve sonra da H tuşlarına basın. Belgenizde hem dipnotlar hem de son notlar varsa, Notları Göster penceresi açılır. Son notlara gitmek için Shift+Tab+Aşağı ok tuşlarına ve Enter tuşuna basın.

 4. Son notların okunmasını başlatmak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 5. Belgenin gövde metninde geçerli son not başvuru işaretine dönmek için, Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın.

Dipnota veya son nota atlama

Ekran Okuyucusu’yla bir belgeyi okurken, dipnot veya son not başvurusuna gidip dönebilirsiniz.

 1. Belgenizde, imleci bir dipnot veya son not başvurusuna getirin. Ekran Okuyucusu şunları söyler: “Dipnot başvurusu” veya “Son not başvurusu”.

 2. Sayfanın sonundaki dipnot başvurusuna gitmek için, Caps Lock+Insert tuşlarına basın. Ekran Okuyucusu dipnot veya son not başvurusunu duyurur (örneğin, “Dipnot 1”).

 3. Dipnot veya son notu okumak için Caps Lock+M tuşlarına basın.

 4. Belgenin gövde metninde özgün dipnot veya son not işaretine dönmek için, Caps Lock+Shift+Insert tuşlarına basın.

Dipnot ekleme

Word gövde metnine bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot başvuru metnini sayfanın en altına ekler.

 1. Belgenizde, imleci dipnotun eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Dipnot Ekle seçeneğini belirtmek için F tuşuna basın. Ekran Okuyucusu metne eklenen başvuru numarasını veya işaretini duyurur ve sayfanın en altına gidersiniz.

 4. Dipnot başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metnini bitirdiğinizde, belgenin gövde metninde dipnot başvuru işaretinin ekleme noktasına dönebilirsiniz. Dönmek için Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın.

Son Not ekle

Word gövde metnine bir başvuru işareti yerleştirir ve son not başvuru metnini belgenin en altına ekler.

 1. Belgenizde, imleci son notun eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 3. Son not ekleme seçeneğini belirtmek için E tuşuna basın. Ekran Okuyucusu metne eklenen başvuru işaretini veya numarasını duyurur ve belgenin en altına gidersiniz.

 4. Son not başvuru metnini yazın.

 5. Başvuru metnini bitirdiğinizde, belgenin gövde metninde son not başvuru işaretinin ekleme noktasına dönebilirsiniz.

  Dönmek için Alt+S ve sonra da H tuşlarına basın.

Dipnotları ve son notları özelleştirme

Dipnotların ve son notların belgenizde gösterilme şeklini değiştirebilirsiniz. Örneğin, sayı biçimini veya belgenizde başvuru metninin gösterildiği yeri değiştirebilirsiniz.

 1. Word’de, Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. İletişim kutusunda, örneğin aşağıdakileri seçebilirsiniz:

  • dipnotun veya son notun belgenizde gösterileceği yer,

  • her birinde kullanılacak numaralandırma biçimi,

  • başlamak istediğiniz numara,

  • belgenin tamamında sürekli numaralandırma mı kullanılacağı yoksa her bölümde numaralandırmanın yeniden mi başlatılacağı,

  • tanımlı değişikliklerin belgenin tamamına mı yoksa yalnızca içinde bulunduğunuz bölüme mi uygulanacağı.

  İletişim kutusundaki alanlar ve düğmeler arasında ilerlemek için Sekme tuşuna basın. Bir alandaki seçenekler arasında ilerlemek için ok tuşlarını kullanın ve seçeneği belirtmek için Enter tuşuna basın.

 4. Dipnotları veya son notları olan bir belgeye değişiklikleri uygulamak için, Ekran Okuyucusu Uygula düğmesinin adını söyleyene kadar art arda Sekme tuşuna basın. Belgede değişiklikleri uygulamak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

  Dipnotları veya son notları olmayan bir belgeye ayarları uygulamak için, Ekran Okuyucusu Ekle düğmesinin adını söyleyene kadar art arda Sekme tuşuna basın. Belgeye dipnotu veya son notu eklemek ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

Tüm dipnotları veya son notları dönüştürme

Dipnotları son notlara veya son notları dipnotlara dönüştürebilirsiniz.

 1. Word’de, Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 2. Dipnot ve Son Not iletişim kutusunu açmak için Q tuşuna basın.

 3. Ekran Okuyucusu’nun Dönüştür düğmesinin adını söylediğini duyana kadar arka arkaya Sekme tuşuna basın. Seçmek için Ara Çubuğu’nu basın. Notları Dönüştür iletişim kutusu açılır.

 4. Notları Dönüştür iletişim kutusunda, ok tuşlarını kullanarak istediğiniz seçenek seçilene kadar seçimleri değiştirin. Sekme tuşuna basarak Tamam düğmesine gidin ve seçmek için Ara Çubuğu’na basın. Notları Dönüştür iletişim kutusu kapatılır ve Dipnot ve Son Not iletişim kutusuna dönersiniz.

 5. İletişim kutusunda Ekle düğmesi seçilidir. Dönüştürmeyi yapmak ve iletişim kutusunu kapatmak için Ara Çubuğu’na basın.

Dipnotları veya son notları silme

Dipnotu veya son notu kaldırmak istiyorsanız, sayfanın, bölümün veya belgenin sonundaki dipnot veya son not başvuru metnini değil metnin gövdesindeki başvuru numarasını veya işaretini silin. Başvuru metnini kaldırırsanız, başvuru numarası veya işareti belgenizde kalır. Başvuru numarasını veya işaretini kaldırırsanız, not tamamen kaldırılır ve kalan başvuru numaraları veya işaretleri buna uygun olarak güncelleştirilir.

 1. Word’de, Başvurular sekmesini açmak için Alt+S tuşlarına basın.

 2. Dipnotları veya son notları seçmek için O tuşuna basın; ardından seçeneklere göz atmak için Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanın. Siz ilerledikçe Ekran Okuyucusu öğelerin tuşlarını duyurur.

 3. Dipnot veya son not seçmek için, ilgili tuşa basın. Örneğin, Sonraki Dipnot için N tuşuna basın. İmleç şimdi gövde metninde dipnot veya son notun başvuru işaretinin önüne konumlandırılır.

 4. Başvuruyu kaldırmak için, Delete tuşuna iki kez basın (Ekran Okuyucusu duyurur: “Delete”).

  JAWS'ta, Delete tuşuna basın. (JAWS şunu duyurur: “Boş alan seçildi”), ardından yeniden Delete tuşuna basın. Dipnot veya son not artık kaldırılmıştır.

Ayrıca bkz.

Word’de metin eklemek ve değiştirmek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Microsoft Word klavye kısayolları

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×