Word 2007’de metin veya başka öğeleri bulma ve değiştirme

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Microsoft Office Word 2007 uygulamasında metin, biçimlendirme, paragraf sonları, sayfa sonları ve gibi öğeleri bulup değiştirebilirsiniz. Ayrıca, isim ve sıfat biçimleri ve fiil çekimlerini de bulup değiştirebilirsiniz. Belirli harfler veya harf kombinasyonları içeren sözcük veya tümcecikleri bulmak için joker karakterler ve kodlar kullanarak aramanızı genişletebilirsiniz. Ayrıca, belgede belirli bir yeri bulmak için Git komutunu kullanabilirsiniz.

Belirli bir sözcük veya tümceciğin her geçtiği yeri bulmak için hızlı bir arama yapabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'a tıklayın.

 2. Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sözcük veya tümceciğin her oluşumunu bulmak için Sonrakini Bul seçeneğini tıklatın.

  • Belirli bir sözcük veya tümceciğin tüm oluşumlarını bir kerede bulmak için, sırasıyla Aranan Konum ve Ana Belge seçeneklerine tıklayın.

Bir sözcük veya tümceciği otomatik olarak başkasıyla değiştirebilirsiniz; örneğin, Acme sözcüğünü Apex ile değiştirebilirsiniz. BÜYÜK/küçük harf duyarlı onay kutusunu seçmediğiniz sürece, yeni metin değiştirilen metnin büyük harf özelliğini kullanır. Örneğin, LCV arayıp bunu Lütfen cevap verin ile değiştirdiğinizde sonuç LÜTFEN CEVAP VERİN olur.

Notlar : Büyük/küçük harf eşleştir onay kutusu işaretliyse, Word yalnızca Aranan kutusuna yazdığınız sözcük veya tümceciğin büyük/küçük harf kullanımıyla tam olarak eşleşen sözcükleri arar. Örneğin, AKA için arama yaparsanız, sonuç AKA sözcüğünü içerir ancak aka yazımını içermez.

Değiştir sekmesinde BÜYÜK/küçük harf duyarlı onay kutusunu görmüyorsanız, Diğer'e tıklayın.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'e tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Yeni değer kutusuna eskisinin yerini alacak metni yazın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metnin sonraki oluşumunu bulmak için Sonrakini Bul seçeneğini tıklatın.

  • Metnin bulunan oluşumunu değiştirmek için Değiştir seçeneğine tıklayın. Değiştir seçeneğine tıkladıktan sonra Word, metnin bir sonraki oluşumunu bulur.

  • Metnin tüm oluşumlarını değiştirmek için Tümünü Değiştir seçeneğine tıklayın.

Belgede bir sözcük veya tümceciğin her oluşumunu gözle tarayabilmek için, tüm oluşumları arayarak sayfada vurgulanmalarını sağlayabilirsiniz. Metin ekranda vurgulansa da, belge yazdırılırken vurgulu olmaz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'a tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aranan kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Okuma Vurgusu seçeneğini, adından da Tümünü Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Not : Ekranda vurguyu kapamak için Okuma Vurgusu seçeneğini, sonra da Vurgulamayı Temizle seçeneğini tıklatın.

Karakter biçimlendirmelerini arayabilir, değiştirebilir ve kaldırabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözcüğü veya tümceciği arayıp yazı tipi rengini değiştirebilir veya kalın ya da vurgulu gibi belirli bir biçimlendirmeyi arayıp değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'e tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Biçim düğmesini göremiyorsanız Diğer'e tıklayın.

 3. Belirli bir biçimlendirme içeren metin aramak için Aranan kutusuna metni yazın. Yalnızca biçimlendirmeyi bulmak için kutuyu boş bırakın.

 4. Biçim’e tıklayın ve bulup değiştirmek istediğiniz biçimleri seçin. Örneğin, vurgulanan metni bulmak için Biçim > Vurgu’ya tıklayın; kalın metinleri bulmak için Biçim > Yazı Tipi,’ni ve sonra Yazı Tipi Bulma iletişim kutusunda Yazı tipi stili listesinde bulunan Kalın’ı seçin.

 5. 4. adımda anlatıldığı gibi, Yeni Değer kutusuna ve Biçim’e tıklayıp yeni biçimleri seçin.

  Not : Metni de değiştirmek istiyorsanız Yeni değer kutusuna yeni metni yazın.

 6. Belirlenen biçimlendirmenin tüm oluşumlarını bulup değiştirmek için Sonrakini Bul’a ve sonra Değiştir’e tıklayın. Belirlenen biçimlendirmenin tüm oluşumlarını tek seferde değiştirmek için Tümünü Değiştir’e tıklayın.

Özel karakterleri ve sekme, paragraf işaretleri (satır başları), el ile sayfa sonları gibi belge öğelerini arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Örneğin, tüm çift satır aralıklarını (iki paragraf işareti) bulup tek satır aralarıyla (tek paragraf işareti) değiştirebilirsiniz.

İpucu : Boşluk, paragraf işaretleri ve sayfa sonları gibi gizli biçimlendirme simgelerini göstermek için Giriş sekmesinde bulunan Paragraf grubundaki işaretine tıklayın.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'a tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Özel düğmesini göremiyorsanız, Diğer'e tıklayın.

 3. Özel'i tıklatın, sonra da istediğiniz öğeyi tıklatın.

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Sonrakini Bul, Değiştir veya Tümünü Değiştir'e tıklayın.

  İpucu : Yorumlar, düzenlemeler veya dipnotlar gibi öğeleri kolayca bulmak için, belgenin sağ alt köşesindeki dikey kaydırma çubuğunda Tarama Nesnesini Bul Düğme görüntüsü ’a ve sonra istediğiniz öğeye tıklayın. Aynı türde olan bir sonraki veya önceki öğeyi bulmak için Sonraki Düğme görüntüsü veya Önceki Düğme görüntüsü seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Metin aramak için joker karakter kullanabilirsiniz. Örneğin, bilinmeyen karakterlerden oluşan bir dizeyi belirtmek için yıldız (*) joker karakterini kullanabilirsiniz. (Örneğin, "s*e" ifadesini yazdığınızda "sade" ve "sandalye" sözcükleri bulunur).

Joker karakterler kullanarak metin bulma ve değiştirme

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u veya Değiştir'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin.

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Diğer'i tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listeden bir joker karakter seçmek için Özel'e tıklayın, bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan iletişim kutusuna ek metni yazın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için kullanabileceğiniz joker karakterler tablosuna bakın.

  • Joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna yazın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için kullanabileceğiniz joker karakterler tablosuna bakın.

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Sonrakini Bul, Aranan Konum , Değiştir veya Tümünü Değiştir seçeneğine tıklayın.

Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için kullanabileceğiniz joker karakterler

 • Joker karakter kullan onay kutusu seçiliyse, Word yalnızca belirttiğiniz tam metni bulur. Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul onay kutularının, bu seçeneklerin otomatik olarak etkinleştirilmiş olduğunu belirtecek şekilde kullanılamaz (soluk) olduğuna dikkat edin. Bu seçenekleri devre dışı bırakamazsınız.

 • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, bir karakterden önce ters eğik çizgi (\) yazın. Örneğin, bir soru işareti bulmak için \? yazın.

 • Joker karakterlerini ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> yazın.

 • Bir ifadeyi aramak ve bu ifadeyi yeniden düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek için \n joker karakterini kullanabilirsiniz. Örneğin, Aranan iletişim kutusuna (Yıldırım) (Şerife) ve Yeni değer kutusuna da \2 \1 yazın. Word, Yıldırım Şerife ifadesini bulur ve Şerife Yıldırım ile değiştirir.

Bulduğu öğe

Şunu yazın

Örnek

Tek bir karakter

?

s?t sat ve set bulacaktır.

Herhangi bir karakter dizesi

*

s*t set ve saadet bulacaktır.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi "matematik" ve "matkap" sözcüklerini bulur ancak "şamata" sözcüğünü bulamaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi in ve derin'i bulur ancak incelik'i bulmaz.

Belirlenen karakterlerden biri

[ ]

s[eü]t set ve süt sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-t]on son ve ton sözcüklerini bulur. Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi top ve tüp'ü bulur ancak tıp veya tip'i bulmaz.

Önceki karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{n}

bel{2}i girişi belli'yi bulur ancak beli'yi bulmaz.

Önceki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{n,}

bel{1,} girişi beli ve belli sözcüklerini bulur.

Önceki karakterin veya ifadenin n ile m arasında yinelendiği yerler

{n,m}

10{1,3} girişi 10, 100 ve 1000 rakamlarını bulur.

Önceki karakterin bir veya daha fazla yinelendiği yerler

@

fi@l fil ve fiil sözcüklerini bulur.

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için aşağıdaki kodları kullanın. Bazı kodların yalnızca Joker karakter kullan seçeneği etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında kullanıldığını unutmayın.

Aranan kutusunda veya Yeni değer kutusunda çalışan kodlar

Bulduğu öğe

Şunu yazın

Paragraf işareti ( Paragraf işareti )

^p (Aranan kutusunda Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda çalışmaz) veya ^13

Sekme karakteri ( Sekme karakteri )

^t veya ^9

ASCII karakteri

^ nnn; burada nnn, karakter kodudur.

ANSI karakteri

^0 nnn; burada 0, sıfır ve nnn, karakter kodudur

Uzun tire ( — )

^+

Tire ( – )

^=

Şapka karakteri

^^

El ile satır sonu ( el ile satır sonu )

^l veya ^11

Sütun sonu

^n veya ^14

Sayfa veya bölüm sonu

^12 (değiştirme sırasında sayfa sonu ekler)

El ile sayfa sonu

^m (Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda bölüm sonlarını da bulup değiştirir)

Bölünemez boşluk ( bölünemez boşluk )

^s

Bölünmez kısa çizgi ( Bölünmez kısa çizgi )

^~

Seçmeli kısa çizgi ( seçmeli kısa çizgi )

^-

Yalnızca Aranan kutusunda çalışan kod (Joker karakter kullan açıkken)

Bulduğu öğe

Şunu yazın

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^g

Yalnızca Aranan kutusunda çalışan kodlar (Joker karakter kullan kapalıyken)

Bulduğu öğe

Şunu yazın

Herhangi bir karakter

^?

Herhangi bir rakam

^#

Herhangi bir harf

^$

Unicode karakteri

^U nnnn; burada nnnn, karakter kodudur.

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^1

Dipnot işareti

^f veya ^2

Son not işareti

^e

Alan

^d

Alan ayracı açma (alan kodları görülebildiğinde)

^19

Alan ayracı kapatma (alan kodları görülebildiğinde)

^21

Açıklama

^a veya ^5

Bölüm sonu

^b

Uzun boşluk (Unicode)

^u8195

Boşluk (Unicode)

^u8194

Beyaz boşluk 

^w (herhangi bir normal veya bölünemez boşluk bileşimi ve sekme karakterleri)

Yalnızca Yeni değer kutusunda çalışan kodlar

Bulduğu öğe

Şunu yazın

Microsoft Windows Panosu içerikleri

^c

Aranan kutusunun içeriği

^&

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda, Bul öğesinin yanındaki oka ve ardından Git öğesine tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Gidilecek yer kutusunda öğe türüne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirli bir öğeye gitmek için Öğe türünü gir kutusuna öğeye ilişkin tanımlayıcı bilgiler yazın ve ardından Git’e tıklayın.

  • Belirtilen türde sonraki veya önceki öğeye gitmek için, Gir kutusunu boş bırakın ve ardından Sonraki veya Önceki'ni tıklatın.

Temel metin araması yapıyorsanız ve Word aradığınız metni ya da metnin tüm oluşumlarını bulamıyorsa, şunları yapın:

 • Belgenin bir kısmının seçili olmadığından emin olun. Seçiliyse, Word yalnızca söz konusu bölümdeki metinleri bulacaktır.

 • Büyük/küçük harf eşleştir gibi arama seçeneklerinin belirtilmediğinden emin olmak için Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Diğer’i kontrol edin. Ayrıca Aranan kutusunda, aramazına özel bir biçim (kalın gibi) uygulanmadığından emin olun.

Ayrıca bkz.

Word belgelerinizde metin ve diğer verileri bulma ve değiştirme (Office 2010 ve sonrası)

Mac için Word 2016’da metin veya biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Mac için Word 2011’de metin veya biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×