Word 2007 belgesinde arka plan renkleri, resimler veya metin ekleme, değiştirme veya kaldırma

Belgenize Taslak veya Gizli gibi metin filigranları ekleyebilirsiniz. Microsoft Office Word 2007 tarafından sunduğu hazır filigranların yanı sıra, şirket logosu gibi kendi özel filigranlarınızı da oluşturabilirsiniz. İsterseniz, belgenize arka plan rengi veya resmi ekleyebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Filigranlar ve arka planlar hakkında bilgi edinme

Filigran veya arka plan ekleme

Bir resmi arka plana veya filigrana dönüştürme

Yalnızca seçili sayfalara filigran ekleme

Filigranı veya arka planı değiştirme

Filigranı veya arka planı kaldırma

Filigranlar ve arkaplanlar hakkında bilgi edinme

Filigranlar, belge metninin arkasında yer alan metin veya resimlerdir. Çoğu zaman belgeyi ilginç kılmak veya bir belgenin Taslak olduğunu belirtme örneğinde olduğu gibi, belgenin durumunu belirtmek amacıyla kullanılırlar. Filigranları Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.

Filigranlar ve arka planlar

Resim kullanıyorsanız, belge metniyle karışmaması için rengini açabilir veya kaldırabilirsiniz. Metin kullanıyorsanız, hazır metinlerden birini seçebilir veya kendi metninizi girebilirsiniz.

Arka plan veya sayfa rengi, Web tarayıcılarında genellikle çevrimiçi görüntüleme için daha ilginç arka planlar oluşturmak amacıyla kullanılır. Arka planları Taslak görünümü ve Anahat görünümü haricinde Web Düzeni ve başka birçok görünümde görüntüleyebilirsiniz.

Arka planlar için gradyanları, desenleri, resimleri, düz renkleri veya dokuları kullanabilirsiniz. Gradyanlar, desenler, resimler ve dokular sayfayı doldurmak için döşenir veya tekrarlanır. Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydettiğinizde, dokular ve gradyanlar JPEG dosyaları, desenlerse GIF dosyaları olarak kaydedilir.

Filigran veya arka plan ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Belgeye metin filigranı ekleme

Filigranlar, yalnızca Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümlerinde ve yazdırılan bir belgede görüntülenebilir.

Filigranlı metin galerisinden önceden tasarlanmış bir filigranı ekleyebilir veya özel metne sahip bir filigran ekleyebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'a tıklayın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Filigran galerisinde Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigranı tıklatın.

  • Özel Filigran'ı, ardından Metin filigranı'nı tıklatın ve istediğiniz metni seçin veya yazın. Metni de biçimlendirebilirsiniz.

 3. Filigranı, yazdırılmış sayfada belireceği gibi görüntülemek için, yazdırma düzeni görünümünü kullanın.

Bir Web sayfasına veya çevrimiçi belgeye arka plan rengi veya dokusu ekleme

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Rengi'ni tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tema Renkleri 'nin veya Standart Renkler'in altında istediğiniz rengi tıklatın.

  • Gradyan, doku veya desen gibi özel efektler eklemek için Dolgu Efektleri'ni tıklatın.

   Not : Bir gradyan veya deseni uygulamadan önce istediğiniz rengi seçin.

Bir resmi arka plana veya filigrana dönüştürme

Bir belgeyi damgalamak veya süslemek amacıyla kullandığınız resmi, küçük resmi veya fotoğrafı filigrana dönüştürebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Basılı Filigranı tıklatın.

 3. Resim filigranı'na ve sonra Resim Seç'e tıklayın.

 4. İstediğiniz resmi seçtikten sonra Ekle'ye tıklayın.

 5. Belirli bir boyuttaki resmi eklemek için Ölçek altından bir yüzde seçin.

 6. Resmin belge metniyle karışmayacak şekilde rengini açmak için, Silerek Geç onay kutusunu işaretleyin.

  Seçtiğiniz resim tüm belgeye filigran olarak uygulanır.

İpucu : Şekil gibi bir nesneyi filigran olarak kullanmak istiyorsanız, nesneyi belgeye el ile yapıştırabilir veya ekleyebilirsiniz. Bu ayarları denetlemek için Basılı Filigran iletişim kutusunu kullanamazsınız.

Yalnızca seçili sayfalara filigran ekleme

Yalnızca seçili sayfalara filigran eklemek için, belgeyi bölümlere ayırmalısınız. Örneğin, filigranı belgedeki içindekiler sayfasına uygulamak istiyorsanız, belgede kapak sayfası, içindekiler tablosu ve belgenin geri kalanı olmak üzere üç bölüm oluşturmalısınız.

 1. Taslak görünümünde, bölüm sonlarıyla filigranları eklemek istediğiniz sayfaları çevreleyen sayfa sonlarını değiştirin.

  Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda önce Kesmeler'e, sonra da Bölüm Sonları altındaki Sonraki Sayfa'ya tıklayın.

  Word Şerit Resmi

  Not : Belgeye eklenen kapak sayfasının kendine ait bir üstbilgisi vardır, bu nedenle bölümleri yalnızca seçili sayfalara filigran eklemek üzere oluşturuyorsanız kapak sayfası için ayrı bir bölüm oluşturmanıza gerek yoktur.

 2. Yazdırma Düzeni görünümüne geçer.

 3. Sayfada, filigranın görüneceği belge üstbilgi alanını çift tıklatın. Bu işlem sonucunda üstbilgi açılır.

  Microsoft Office Word filigranları üstbilgi içinde görünmese de üstbilgi içine yerleştirir.

 4. Üstbilgilerin artık bağlanmaması için, Tasarım sekmesindeki Gezinme grubunun Üstbilgi ve Altbilgi Araçları'nın altında Öncekine Bağlan'ı tıklatın.

  Gezinme Grubu

 5. Sayfa üzerinde filigranın görüneceği belge üstbilgi alanını çift tıklatın (örneğin, belge metninin ilk sayfası)  ve ardından 4. adımı tekrarlayın.

 6. Filigranın görünmesini istediğiniz sayfaya tıklayın.

 7. Sayfa Düzeni sekmesindeki Sayfa Arka planı grubunda Filigran'ı tıklatın ve istediğiniz filigranı seçin.

  Word Şerit Resmi

Filigranı veya arka planı değiştirme

Aşağıdakilerden birini yapın:

Filigran değiştirme

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Filigran galerisinden Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigran seçin.

  • Resimleri değiştirmek için Basılı Filigran'ın ardından Resim Seç'i tıklatın.

  • Resim ayarlarını değiştirmek için Basılı Filigran'ı tıklatın ve ardından Resim filigranı'nı işaretleyin veya temizleyin.

  • Metni değiştirmek için Basılı Filigran'a tıklayın ve ardından hazır metinlerden birini seçin veya kendi metninizi yazın.

  • Metin ayarlarını değiştirmek için Basılı Filigran'ı seçin ve ardından Metin filigranı altındaki istediğiniz seçenekleri işaretleyin veya temizleyin.

Belge arka planını değiştirme

Farklı bir renk uygulayabilir, renk yerine doku veya resim ekleyebilir ya da desenler ve gradyanların ayarlarını değiştirebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Rengi'ni tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tema Renkleri 'nin veya Standart Renkler'in altında istediğiniz yeni rengi tıklatın.

  • Gradyan, doku veya desen gibi özel efektler eklemek için Dolgu Efektleri'ni tıklatın.

   Not : Bir gradyan veya deseni uygulamadan önce istediğiniz rengi seçin.

Filigranı veya arka planı kaldırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

Filigranı kaldırma

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Filigranı Kaldır'ı tıklatın.

Arka planı kaldırma

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka Planı grubunda Sayfa Rengi'ni tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Renk Yok'a tıklayın.

Not : Bir Web sayfası için arka plan belirlenmediğinde sayfa, görüntüleyen kişinin Web tarayıcısının varsayılan arka plan renkleriyle görüntülenir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×