Windows için Microsoft Word 2016 klavye kısayolları

Bu makalede Microsoft Word 2016'nın tüm klavye kısayolları gösterilir. Bu makaledeki kısayollar, ABD klavye düzenine göre verilmiştir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Not : Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa, tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Bu makalede

Sık kullanılan kısayollar

Yalnızca klavye kullanarak şeritte gezinme

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Microsoft Word klavye kısayolları başvurusu

İşlev tuşu başvurusu

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Microsoft Word'de en sık kullanılan kısayollar gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

"Ne yapmak istiyorsunuz?" kutusuna gitme

ALT+Q

Açma

CTRL+O

Kaydetme

CTRL+S

Kapatma

CTRL+W

Kesme

CTRL+X

Kopyalama

CTRL+C

Yapıştırma

CTRL+V

Tümünü seçme

CTRL+A

Kalın

CTRL+K

İtalik

CTRL+T

Altı çizili

CTRL+U

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme

SHIFT+[

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme

SHIFT+]

Metni ortalama

CTRL+R

Metni sola hizalama

CTRL+L

Metni sağa hizalama

CTRL+G

İptal etme

Esc

Geri alma

CTRL+Z

Yineleme

CTRL+Y

Yakınlaştırma

ALT+W, Q, ardından Yakınlaştır iletişim kutusunda istediğiniz değere Sekme tuşuyla gidin.

Yalnızca klavye kullanarak Şeritte gezinme

Şerit, Word’ün üst kısmında bulunan, sekmelerle düzenlenmiş çubuktur. Her sekme farklı bir şeridi gösterir. Şeritler gruplardan oluşur ve her grup bir veya daha dazla komut içerir. Word’teki her komuta kısayol kullanılarak erişilebilir.

Not : Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Şeritteki sekmelerde gezinmek için iki yol vardır:

 • Şeride gitmek için Alt tuşuna basın ve sonra sekmeler arasında gezinmek için Sağ ve Sol tuşlarını kullanın.

 • Doğrudan şeritteki belirli bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını kullanın

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Backstage görünümünü kullanmak için Dosya sayfasını açın.

ALT+F

Temaları, renkleri ve sayfa kenarlığı gibi efektleri kullanmak için Tasarım sekmesini açın.

ALT+G

Yaygın biçimlendirme komutlarını, paragraf stillerini veya Bul aracını kullanmak için Giriş sekmesini açın.

ALT+H

Adres Mektup Birleştirme görevlerini yönetmek veya zarflar ve etiketlerle çalışmak için Postalar sekmesini açın.

ALT+M

Tablolar, resimler, şekiller, üst bilgiler veya metin kutuları eklemek için Ekle sekmesini açın.

ALT+H

Sayfa kenar boşlukları, sayfa yönlendirmesi, girintiler ve aralıklarla çalışmak için Düzen sekmesini açın.

ALT+S

Yardım içeriği bulmak üzere bir arama terimi yazmak için şeritteki "Göster" kutusunu açın.

ALT+Q, ardından arama terimini girin

Yazım Denetimi'ni kullanmak, yazım denetleme dillerini ayarlamak veya belgenizdeki değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek için Gözden Geçir sekmesini açın.

ALT+R

İçindekiler tablosu, dipnotlar veya alıntılar tablosu eklemek için Başvurular sekmesini açın.

ALT+N

Okuma Modu veya Anahat görünümü gibi belgenin görünümünü veya modunu seçmek için Görünüm sekmesini açın. Ayrıca, Yakınlaştırma büyütme oranını ayarlayabilir ve birden çok belge penceresini yönetebilirsiniz.

ALT+W

Bir şeritteki komutları klavyeyle kullanma

 • Şerit sekmeleri listesine gitmek için Alt tuşuna, doğrudan bir sekmeye gitmek için klavye kısayolu tuşuna basın.

 • Şeritte gezinmek için Aşağı tuşuna basın. (JAWS bu işleme alt şeride gitmek için başvurur.)

 • Komutlar arasında gezinmek için Sekme tuşuna veya Shift+Sekme tuşlarına basın.

 • O anda seçili olan bir gruba gitmek için Aşağı tuşuna basın.

 • Şeritteki gruplar arasında gezinmek için Ctrl+Sağ veya Ctrl+Sol tuşlarına basın.

 • Şeritteki denetimler, denetim türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

  • Seçili komut bir düğmeyse bu komutu etkinleştirmek için ARA ÇUBUĞU'na veya ENTER tuşuna basın.

  • Seçili komut bölünmüş bir düğmeyse (başka bir deyişle ek seçenekler menüsünü açan bir düğmeyse) bu komutu etkinleştirmek için Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Seçenekler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin. Geçerli seçeneği belirlemek için ARA ÇUBUĞU'na veya ENTER tuşuna basın.

  • Seçili komut bir listeyse (örneğin, yazı tipi listesi) bu listeyi açmak için Aşağı Ok tuşuna basın. Daha sonra, öğeler arasında gezinmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşunu kullanın.

  • Seçili komut bir galeriyse komutu seçmek için ARA ÇUBUĞU'na veya ENTER tuşuna basın. Daha sonra öğeler arasında Sekme tuşunu kullanarak ilerleyin.

İpucu : Birden fazla öğe satırı bulunan galerilerde, Sekme tuşu geçerli satırın başından sonuna doğru hareket eder ve satırın sonuna ulaştığında bir sonraki satırın başına geçer. Geçerli satırın sonunda Sağ Ok tuşuna basarak yeniden geçerli satırın başına gidebilirsiniz.

Tuş İpuçlarını görebildiğiniz durumlarda erişim tuşlarını kullanma

Erişim tuşlarını kullanmak için:

 1. ALT tuşuna basın.

 2. Kullanmak istediğiniz şerit komutunun üstünde gösterilen kare Tuş İpucu'ndaki harfe basın.

Bastığınız harfe bağlı olarak, size başka Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin ALT+F tuşlarına basarsanız, Office Backstage Bilgi sayfası açılır ve bu sayfanın farklı bir Tuş İpuçları kümesi vardır. Yeniden ALT tuşuna basarsanız, bu sayfada gezinmeye yönelik Tuş İpuçları gösterilir.

Klavyenin odağını fare kullanmadan klavye kullanarak değiştirme

Aşağıdaki tabloda, yalnızca klavye kullanılırken klavyenin odağını taşımanın bazı yolları listelenmiştir.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

ALT veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşıma.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

AŞAĞI, YUKARI , SOL veya SAĞ

Şeridi genişletme veya daraltma.

CTRL+F1

Seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Odağı pencerenin başka bir bölmesine (Resim Biçimlendir bölmesi, Dil Bilgisi bölmesi veya Seçim bölmesi gibi) taşıma.

F6

Şeritte seçili olan bir komutu veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şeritte seçili olan bir menüyü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme.

ENTER

Microsoft Word klavye kısayolları başvurusu

Belgeleri oluşturma ve düzenleme

Belgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni belge oluşturma.

CTRL+N

Belgeyi açma

CTRL+O

Belgeyi kapatma

CTRL+W

Belge penceresini bölme.

ALT+CTRL+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

ALT+SHIFT+K veya ALT+CTRL+S

Belgeyi kaydetme.

CTRL+S

Web içeriğiyle çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Bir sayfa geriye gitme.

ALT+SOL

Bir sayfa ileri gitme.

ALT+SAĞ

Yenileme.

F9

Belgeleri yazdırma ve önizleme

Yapılacak işlem

Tuş

Belgeyi yazdırma.

CTRL+P

Baskı önizlemeye geçme.

ALT+CTRL+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme.

CTRL+HOME

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme.

CTRL+END

Belgede yazım denetimi yapma ve değişiklikleri gözden geçirme

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme (Düzeltme görev bölmesinde).

ALT+R, C

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+SHIFT+E

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatma.

ALT+SHIFT+K

Şeritteki Gözden Geçir sekmesini seçme.

ALT+R, ardından bu sekmedeki komutlara gitmek için AŞAĞI.

Yazım ve Dil Bilgisi'ni seçme

ALT+R, S

Belgedeki belirli öğeleri bulma, değiştirme ve bu öğelere gitme

Yapılacak işlem

Tuş

Gezinti görev bölmesinde arama kutusunu açma.

CTRL+F

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirme.

CTRL+H

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gitme.

CTRL+ALT+G

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapma.

ALT+CTRL+Z

Klavyeyi kullanarak belgede gezinme

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

SOL

Sağa doğru bir karakter

SAĞ

Sola doğru bir sözcük

CTRL+SOL

Sağa doğru bir sözcük

CTRL+SAĞ

Yukarı doğru bir paragraf

CTRL+YUKARI

Aşağı doğru bir paragraf

CTRL+AŞAĞI

Sola doğru bir hücre (tabloda)

SHIFT+SEKME

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

SEKME

Yukarı doğru bir satır

YUKARI

Aşağı doğru bir satır

AŞAĞI

Satırın sonuna

END

Satırın başına

HOME

Pencerenin üst tarafına

ALT+CTRL+PAGE UP

Pencerenin sonuna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

PAGE UP

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

PAGE DOWN

Sonraki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE DOWN

Önceki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE UP

Belgenin sonuna

CTRL+END

Belgenin başına

CTRL+HOME

Önceki düzeltmeye

SHIFT+F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma

SHIFT+F5

İçindekiler Tablosu'nu, dipnotları ve alıntıları ekleme veya işaretleme

Yapılacak işlem

Tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretleme.

ALT+SHIFT+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme.

ALT+SHIFT+I

Dizin girdisini işaretleme.

ALT+SHIFT+X

Dipnot ekleme.

ALT+CTRL+F

Son not ekleme.

ALT+CTRL+D

Sonraki dipnota gitme (Word 2016'da).

ALT+SHIFT+>

Önceki dipnota gitme (Word 2016'da).

ALT+SHIFT+<

"Ne yapmak istiyorsunuz?" kutusuna ve Akıllı Arama'ya gitme (Word 2016'da)

ALT+Q

Farklı görünümlerde belgelerle çalışma

Word, belgenin birkaç farklı görünümünü sunar. Her görünüm, belirli görevleri yerine getirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, Okuma Modu belgenin iki sayfasını yan yana görüntülemenizi ve sonraki sayfaya gitmek için ok gezintisini kullanmanızı sağlar.

Belgenin başka bir görünümüne geçme

Yapılacak işlem

Tuş

Okuma Modu görünümü geçme

ALT+W, F

Sayfa Düzeni görünümüne geçme.

ALT+CTRL+P

Anahat görünümüne geçme.

ALT+CTRL+O

Taslak görünüme geçme.

ALT+CTRL+N

Anahat görünümünde başlıklarla çalışma

Bu kısayolların geçerli olması için belgenin Anahat görünümünde olması gerekir.

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Düzeyi gövde metnine düşürme.

CTRL+SHIFT+N

Seçili paragrafları yukarı kaydırma.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma.

ALT+SHIFT+A

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Metnin ilk satırını veya tüm metni gösterme.

ALT+SHIFT+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterme.

ALT+SHIFT+n

Sekme karakteri ekleme.

CTRL+SEKME

Okuma Modu görünümünde gezinme.

Yapılacak işlem

Tuş

Belgenin başına gitme.

HOME

Belgenin sonuna gitme.

END

n numaralı sayfaya gitme.

n (n gitmek istediğiniz sayfa numarasıdır), ENTER

Okuma modundan çıkma.

ESC

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Metin ve grafikleri seçme

SHIFT tuşunu basılı tutup imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak seçme

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Tuş

Genişletme modunu etkinleştirme.

F8

En yakın karakteri seçme.

F8, sonra SOL veya SAĞ'a basın

Seçim boyutunu büyütme.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu küçültme.

SHIFT+F8

Genişletme modunu devre dışı bırakma.

ESC

Seçimi sağa doğru bir karakter uzatma.

SHIFT+SAĞ

Seçimi sola doğru bir karakter uzatma.

SHIFT+SOL

Seçimi sözcüğün sonuna uzatma.

CTRL+SHIFT+SAĞ

Seçimi sözcüğün başına uzatma.

CTRL+SHIFT+SOL

Seçimi satırın sonuna uzatma.

SHIFT+END

Seçimi satırın başına uzatma.

SHIFT+HOME

Seçimi bir satır aşağı uzatma.

SHIFT+AŞAĞI

Seçimi bir satır yukarı uzatma.

SHIFT+YUKARI

Seçimi paragrafın sonuna uzatma.

CTRL+SHIFT+ AŞAĞI

Seçimi paragrafın başına uzatma.

CTRL+SHIFT+YUKARI

Seçimi bir ekran aşağı uzatma.

SHIFT+PAGE DOWN

Seçimi bir ekran yukarı uzatma.

SHIFT+PAGE UP

Seçimi belgenin başına uzatma.

CTRL+SHIFT+HOME

Seçimi belgenin sonuna uzatma.

CTRL+SHIFT+END

Seçimi pencerenin sonuna uzatma.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatma.

CTRL+A

Metnin dikey bloğunu seçme.

CTRL+SHIFT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatma.

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Metin ve grafikleri silme

Yapılacak işlem

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarma.

CTRL+X

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Depo'ya kesme. (Depo, farklı konumlardan metin grupları toplamanıza ve bunları başka bir konuma yapıştırmanıza olanak tanıyan bir özelliktir.

CTRL+F3

Metin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Office Panosu'nu açma.

Giriş sekmesine gitmek için ALT+H tuşlarına, ardında da F,O tuşlarına basın.

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalama.

CTRL+C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kesme.

CTRL+X

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştırma.

CTRL+V

Metin ve grafikleri bir kez taşıma.

F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya grafikleri bir kez kopyalama.

SHIFT+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açma.

ALT+F3

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Depo'ya kesme.

CTRL+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

CTRL+SHIFT+F3

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma.

ALT+SHIFT+R

Tabloları düzenleme ve tablolarda gezinme

Tablodaki metin ve grafikleri seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki hücrenin içeriğini seçme.

SEKME

Önceki hücrenin içeriğini seçme.

SHIFT+SEKME

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

SHIFT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için SHIFT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için SHIFT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

Bütün satırı seçme

Satırın sonuna, satırdaki ilk hücreye (en soldaki) veya son hücreye (en sağdaki) gitmek için ok tuşlarını kullanın.

 • Satırı soldan sağa doğru seçmek için, satırdaki ilk hücrede SHIFT+ALT+END tuşlarına basın.

 • Satırı sağdan sola doğru seçmek için, satırdaki son hücrede SHIFT+ALT+HOME tuşlarına basın.

Seçimi (veya bloğu) genişletme.

CTRL+SHIFT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Bütün tabloyu seçme.

ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

Tabloda gezinme

Gidilecek yer

Tuş

Satırda bir sonraki hücreye

SEKME

Satırda bir önceki hücreye

SHIFT+SEKME

Satırda ilk hücreye

ALT+HOME

Satırda son hücreye

ALT+END

Sütunda ilk hücreye

ALT+PAGE UP

Sütunda ilk hücreye

ALT+PAGE DOWN

Önceki satıra

YUKARI

Sonraki satıra

AŞAĞI

Yukarı satıra

ALT+SHIFT+YUKARI

Aşağı satıra

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

ENTER

Hücrede sekme karakterleri

CTRL+SEKME

Karakter ve paragraf biçimlendirme

Karakterleri biçimlendirme

Yapılacak işlem

Tuş

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

SHIFT+F3

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+SHIFT+F

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+U

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizme

CTRL+SHIFT+W

Metnin altını çift çizme.

CTRL+SHIFT+D

Gizli metin biçimlendirmesi uygulama.

CTRL+SHIFT+H

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+T

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+SHIFT+I

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirme.

CTRL+SHIFT+Q

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Yapılacak işlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+Y

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+,

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

SHIFT+]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

SHIFT+[

Biçimi kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Metinden biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Kopyalanmış biçimi metne uygulama.

CTRL+SHIFT+V

Paragraf hizalamasını değiştirme

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+R

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+D

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+G

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafa soldan girinti verme.

CTRL+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Asılı girinti oluşturma.

CTRL+J

Asılı girintiyi azaltma.

CTRL+SHIFT+U

Paragraf biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+Q

Metin biçimlerini kopyalama ve gözden geçirme

Yapılacak işlem

Tuş

Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme.

CTRL+SHIFT+* (yıldız işareti sayısal tuş takımında çalışmaz)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirme.

SHIFT+F1 (sonra gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metne tıklayın)

Biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Satır aralığı ayarlama

Yapılacak işlem

Tuş

Tek aralıklı satırlar.

CTRL+1

Çift aralıklı satırlar.

CTRL+2

1,5 satır aralığı ayarlama.

CTRL+5

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekleme veya kaldırma.

CTRL+0 (sıfır)

Paragraflara Stil uygulama

Yapılacak işlem

Tuş

Stil Uygula görev bölmesini açma.

CTRL+SHIFT+S

Stiller görev bölmesini açma.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Otomatik Biçim'i başlatma.

ALT+CTRL+K

Normal stilini uygulama.

CTRL+SHIFT+N

Başlık 1 stilini uygulama.

ALT+CTRL+1

Başlık 2 stilini uygulama.

ALT+CTRL+2

Başlık 3 stilini uygulama.

ALT+CTRL+3

Stiller görev bölmesini kapatmak için

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Özel karakterler ekleme

Bunu eklemek için

Tuş

Alan

CTRL+F9

Satır sonu

SHIFT+ENTER

Sayfa sonu

CTRL+ENTER

Sütun sonu

CTRL+SHIFT+ENTER

Uzun tire

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)

Tire

CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)

İsteğe bağlı kısa çizgi

CTRL+KISA ÇİZGİ

Bölünemez kısa çizgi

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Bölünemez boşluk

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Telif hakkı simgesi

ALT+CTRL+C

Tescilli ticari marka simgesi

ALT+CTRL+R

Ticari marka simgesi

ALT+CTRL+T

Üç nokta

ALT+CTRL+NOKTA

Tek sol tırnak işareti

CTRL+`(tek tırnak işareti), `(tek tırnak işareti)

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)

Çift sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Çift sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Otomatik Metin girdisi

ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra, Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Karakter kodları kullanarak karakter ekleme

Yapılacak işlem

Tuş

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( Euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

Karakter kodu, ALT+X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulma

ALT+X

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Nesneleri ekleme ve düzenleme

Nesne ekleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için ALT, N, J ve sonra J tuşlarına basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.

  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basıp SEKME tuşuna basarak eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

Nesne düzenleme

 1. İmleç belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi SHIFT+SAĞ tuşlarına basarak seçin.

 2. SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesne adı'na gitmek için sırasıyla SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna, ardından bir kez daha ENTER tuşuna basın.

SmartArt grafikleri ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. SEKME tuşunun ardından Ok tuşlarına basarak istediğiniz grafiği seçip ENTER tuşuna basın.

 4. ENTER tuşuna basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakın.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. WordArt nesnesini seçmek için ESC tuşuna basın, ardından nesneyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 5. Belgeye dönmek için ESC tuşuna bir kez daha basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

Not : Bu klavye kısayollarını kullanmak için ALT+M tuşlarına basmalı veya Postalar'a tıklamalısınız.

Adres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

Yapılacak işlem

Tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizleme.

ALT+SHIFT+C

Belgeyi birleştirme.

ALT+SHIFT+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırma.

ALT+SHIFT+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme.

ALT+SHIFT+E

Adres mektup birleştirme alanı ekleme.

ALT+SHIFT+F

Alanlarla çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

DATE alanı ekleme.

ALT+SHIFT+D

LISTNUM alanı ekleme.

ALT+CTRL+L

PAGE alanı ekleme.

ALT+SHIFT+P

TIME alanı ekleme.

ALT+SHIFT+T

Boş alan ekleme.

CTRL+F9

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme.

CTRL+SHIFT+F7

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Alanın bağlantısını kesme.

CTRL+SHIFT+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

SHIFT+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

ALT+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

ALT+SHIFT+F9

Sonraki alana gitme.

F11

Önceki alana gitme.

SHIFT+F11

Alanı kilitleme.

CTRL+F11

Alanın kilidini açma.

CTRL+SHIFT+F11

Dil Çubuğu

Yazım denetleme dilini ayarlama

Her belgenin bir varsayılan dili vardır; bu normalde bilgisayarınızın işletim sisteminin varsayılan diliyle aynı olur. Ancak belgeniz farklı bir dilde sözcükler veya tümcecikler de içeriyorsa, söz konusu sözcükler için yazım denetleme dili ayarlamak iyi olabilir. Bu, söz konusu tümceciklerde yazımı ve dil bilgisini denetleme olanağı sağlamakla kalmaz, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilerin bunları işleyebilmesini de sağlar.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazım Denetleme Dilini Ayarla iletişim kutusunu açma

ALT+R, U, L

Yazım denetleme dilleri listesini gözden geçirme

AŞAĞI

Varsayılan dilleri ayarlama

ALT+R, L

Doğu Asya Giriş Yöntemi Düzenleyicilerini açma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

ALT+~

101 klavyesinde Kore Dili Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

Sağ ALT

101 klavyesinde Çince Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

İşlev tuşu başvurusu

İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Yardım alma veya Office.com'u ziyaret etme.

F1

Metin ve grafikleri taşıma.

F2

Son eylemi yineleme.

F4

Git komutunu seçme (Giriş sekmesi).

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gitme.

F6

Yazım Denetimi komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi).

F7

Seçimi genişletme.

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Tuş İpuçlarını gösterme.

F10

Sonraki alana gitme.

F11

Farklı Kaydet komutunu seçme.

F12

SHIFT+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme.

SHIFT+F1

Metni kopyalama.

SHIFT+F2

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

SHIFT+F3

Bul veya Git eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Son değişikliğe gitme.

SHIFT+F5

Önceki bölme veya çerçeveye gitme (F6 tuşuna bastıktan sonra).

SHIFT+F6

Eşanlamlılar komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu).

SHIFT+F7

Seçim boyutunu küçültme.

SHIFT+F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

SHIFT+F9

Kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Önceki alana gitme.

SHIFT+F11

Kaydet komutunu seçme.

SHIFT+F12

CTRL+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridi genişletme veya daraltma.

CTRL+F1

Baskı Önizleme komutunu seçme.

CTRL+F2

Depo'ya kesme.

CTRL+F3

Pencereyi kapatma.

CTRL+F4

Sonraki pencereye gitme.

CTRL+F6

Boş alan ekleme.

CTRL+F9

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütme.

CTRL+F10

Alanı kilitleme.

CTRL+F11

komutunu seçme.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Depo içeriğini ekleme.

CTRL+SHIFT+F3

Yer işaretini düzenleme.

CTRL+SHIFT+F5

Önceki pencereye gider.

CTRL+SHIFT+F6

Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme.

CTRL+SHIFT+F7

Seçimi veya bloğu genişletme.

CTRL+SHIFT+F8, ardından da bir ok tuşuna basın

Alanın bağlantısını kesme.

CTRL+SHIFT+F9

Alanın kilidini açma.

CTRL+SHIFT+F11

Yazdır komutunu seçme.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki alana gitme.

ALT+F1

Yeni Yapı Taşı oluşturma.

ALT+F3

Word'den çıkma.

ALT+F4

Program pencere boyutunu geri yükleme.

ALT+F5

Açık iletişim kutusundan belgeye geri gitme (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

ALT+F6

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

ALT+F7

Makro çalıştırma.

ALT+F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

ALT+F9

Seçim görev bölmesini görüntüleme.

ALT+F10

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme.

ALT+F11

ALT+SHIFT+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Önceki alana gitme.

ALT+SHIFT+F1

Kaydet komutunu seçme.

ALT+SHIFT+F2

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

ALT+SHIFT+F9

Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme.

ALT+SHIFT+F10

İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Tuş

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüleme.

CTRL+ALT+F1

komutunu seçme.

CTRL+ALT+F2

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×